БАҒдарламалар жинағының жобасы жерге орналастыружүктеу 0.73 Mb.

бет5/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 М.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3  деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсетеді жобаларды 

жүзеге асыруда және, бағдарлама, жоспарларды. 

1.1 Әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсетілді 

жобаларды жүзеге асыруда және, бағдарлама, 

жоспарларды  

3 Кәсіп. 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:     Техник  

 

БСШ бойынша біліктілік деңгейі:3  

 

А.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жер туралы заңнамаларда қарастырылған жерге орналастыру және жер кадастры 

бойынша жобалық-зерттеушілік жұмыстар, жер телімдерінің орналасу координаттарын, аэротүсірілім мәліметтерін, далалық 

өлшеуден алынған мәліметтерін рәсімдеу, алынған мәліметтерін графикалық және атрибутты түрде құжаттарда және 

материалдарда бейнелеу.» Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 360 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыпт

ық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

 жобалық-ізденімпазды

лық 


жұмыстың 

өткізілуі 

бойынша  

жерге 


орналастыру 

және 


жер 

кадастры 

жобалық-

ізденімпаздыл

ық  жұмыстың 

өткізілуі 

бойынша  

жерге 


орналастыру 

және 


жер 

кадастрында 

жасай алу 

Дайындық 

жұмыстың 

мазмұны, 

жерге 

орналастыруға  дайындық. Таңдау,  танысу,  тексеру 

және 


бағалау 

дайын 


жобаларды  және  жобаға 

дейінгі 


әзірлемелерді. 

Дайындық 

жерге 

орналастыру үшін 

картографиялық   негіздегі   

жобада.  Далалық  жерге 

орналастыру 

үшін 

территорияны тексеру, 

оның 


тапсырмаларының 

мазмұны. 

Дайындық  жұмыстары 

жоба құрастыруда. 

Дайындық  жұмыстары, 

жобалық, жоспарлы-

картографиялық зерттеу 

материалдарын жинау 

және талдау.   

 

  

 

 Құралдар: 

- компьютерлік технология  

және басқа оргтехника 

-карта 


- схема 

- құралдар   және  

қондырғылар  

-бағдаламалармен қамтамасыз 

ету 

Оқу материалдары: 

мәліметтерді    далалық жұмыстардан алынған 

-схема 


-жобалар  

-жоспарлы 

-картографиялық 

материал  

-координата ведомосттері 

-есептеу мәліметтерді  

Рәсімдеу алынған  

данных 


Рәсімдеу 

алынған 


мәліметтерді  

Мазмұны      және   рәсімдеу 

графикалық      бөлігін 

жобада  


Далалық 

 

өлшеудің материалдарының 

 

далалық 


өлшеудің 

далалық 


өлшеудің 

камералы 

өңдеу 

жүйелілігі -графикалық 

бейнелеудің    

территорияның 

Оқу құралдары: 

Т. Е. Карбозов, 

 Учебное пособие 

«Агроөнеркәсіптік жерге 

орналастыру»,  Практикум по   

землеустроительному 

проектирванию,  Н.Н.Бурихин 

«Жерге орналастыруды 

жобалау  және  организация 

жерге орналастырушылық  

жұмыстар» 

 

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Өз  бетінше    жұмыс  бойынша  жобалық, 

ізденушілік,  негіздемелік,  геоботаникалық 

жұмыстарды, 

графикалық 

жұмыстың 

есептеулерін, 

техникалық 

рәсімдеу. 

Жұмыстың  орындауы үшін жауапты.   

Арнайы  құралдармен        және  

қондырғылармен, 

компьютерлік    технология,   

жобалық, 

жоспарлы-

картографиялық 

зерттеу 

материалдарын  жинау  және 

талдау,  білу. 

  Мемлекеттік    жер  кадастрының  енгізу 

ережелерін 

және 


жерге 

орналастыру 

негіздерін, графикалық жұмыс және есептеу 

жүргізу,  жер  туралы    заңнама  негіздерін. 

Нормативті 

 

және  

инструктивті 

материалдарды    және    құжаттарды. 

Стандартты    және    регламенттерді 

техникалық    және    технологиялық  тәртіпте 

орындаудың жұмыстың.  

 А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері    (3 деңгей) 

 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Таңдау неғұрлым тиімді тәсілдері      және  құралдарын      

жобалауда жобаларды 

1.1. неғұрлым тиімді тәсілдері      және  құралдарын      

жобалауда жобаларды таңдауында 

2.   жергілікті жерде жер телімдерінің шекараларын белгілеу 

және алу  

2.1. жергілікті жерде жер телімдерінің шекараларын 

белгілеу және алуды анықтай алуында 

3.    жерге орналастыру жұмыстары  бойынша  дайындық 

жүргізу  

3.1.  жоспарлы негіз құрастыру жобада  

3.2. бар жобаларды тексеру 

3.3.  қолдану  жобалық    мәліметтерді      құрастыру  үшін 

жобада  

 

В.1 Модулінің технологиялық  картасы  «АЗЖ МЖК электронды базасына зерттеушілік- жобалық және басқа да жұмыс 

түрлерін енгізу, оларды қағазда рәсімдеу, жер-кадастр құжатында пішіндеу, сәйкестендірілген құжат дайындау. Ақпараттық 

жүйе мен бағдарламалық құралдармен жұмысты қамтамасыз ету.» Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 156 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1  АЗЖ 


МЖК 

электронды 

базасына 

зерттеушілік- 

жобалық  және 

басқа  да  жұмыс 

түрлерін  енгізу, 

рәсімдеу  қағаз 

жазбасы түрінде 

Білу 


 

негізгі 


тапсырмаларын    

АЗЖ ЖК аудандық 

орталығының  

Аймақта жердің болуы мен 

бөлінуі.  Аймақта  жердің 

сапалы  қалыбы.аймақтағы 

жерді 

экономикалық бағалау. 

АЗЖ 


ЖК 

орталығының 

негізгі 

тапсырмалары 

  жер  туралы    балансты 

қарау 


және 

талдау, 


бақылау  жасау        жер 

кадастр 


құжаттарына 

қажетті 


мәліметтерді 

енгізу аймақтық. Құралдар: 

жер қыртысын 

картасы 


-жер телімдері   

-әдістемелік  

ұстанымдарды  жобалау 

жерге 


орналастырушылық  

жұмысты 


 

2  Жер кадастры 

құжатын 

пішіндеу, соған 

сай басқа 

құжаттарды 

дайындау 

Жер 


кадастры 

құжатын  пішіндей 

алу 

Жер кадастры құжаттарына қажетті мәліметтерді енгізу 

аймақтық. 

Құжаттарды 

талдау 


және 

қажетті 


құжаттар 

топтамасын 

құрастыру  Жерді  қолдану 

құқығы бар мемлекеттік акт 

шығару үшін. 

Жерді қолдану құқығы 

бар мемлекеттік акт 

шығару 


Оқу материалдары: 

-картографиялық өнім   

-жерге 

орналастырылған   заңды құжаттарды    

-әдістемелік  

ұстанымдарды 

бойынша    жұмыстың 

орындалуы 

Оқу 

құралдары: 

- Ж.Т.Сейфуллин  

«Земельный  кадастр». 

Оқу  құралы.  Алматы: 

Издательство  Алматы. 

2008  

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен 

икемділіктер 

 

Білім 

Бағдарлама, нұсқаулық, және басқа 

да техникалық құжаттар 

дайындауда қатысады, сонымен 

қатар сынамалар мен зертеулер 

жүгізуде, макеттер дайындауда. 

Туында материалдарды, 

статикалық есеп беру 

мәліметтерін, ғылыми техникалық 

ақпараттарды өңдеу және жинау 

Қолдана білу теориялық  

білімін жерге 

орналастыру және жер 

кадастры  бойынша    

жобаларды  және  

схемаларды құрып, АЗЖ 

МЖК мәліметтер 

базасында орындау, 

жұмыстар 

 

Білу  графикалық    және  атрибутты бөлімін 

мемлекеттік жер кадастрының. 

Білу  кадастрық бөлу негізінде 

кадастрлық нөмір беру, 

құжаттар мен құжат 

айналымында сәйкес 

нөмірлену тәртібін.  жер-

кадастр  құжаттарын рәсімдеу  

жұмыстарын атқарады. 

Атқарылған жұмыстың 

сипаттамасын құрады,қажетті 

мамандандару, кесте, сызу      және 

басқа да техникалық құжаттар 

дайындауда қатысады 

нұсқаулықтарға сай  

орындалу керек. 

және орындау тәртібі мен 

жұмысты орындау 

мерзімдерін.  

В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 

Элементтер    

Өлшемдер 

1  теориялық   білімін жерге орналастыру және жер 

кадастры  бойынша    жобаларды  және  

схемаларды құру 

1.1  теориялық      білімін  жерге  орналастыру  және  жер  кадастры  

бойынша    жобаларды  және  схемаларды құрды 

1.2  АЗЖ  МЖК  мәліметтер  базасында  орындалды  жұмыстар 

нұсқаулықтарға сай. 

2. Атқарылған жұмыстың сипаттамасын 

құрады,қажетті мамандандару, кесте, сызу      және 

басқа да техникалық құжаттар дайындау 

2.1 Атқарылған жұмыстың сипаттамасын құрады,қажетті 

мамандандару, кесте, сызу      және басқа да техникалық құжаттар 

дайындалды  

С.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Дайын зерттеушілік-жобалық құжаттар бойынша жергілікті жерде жер 

телімдерінің шекарасын беру бойынша далалық жұмыстар орындау» Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 36 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықта

р 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1    Далалық  

жұмыстар 

бойынша    жер 

телімдерінің 

 

  Жерге  орналастырылған   жұмыстарды 

өндірістік 

бөлімдерде 

жоспарлау 

және ұйымдастыру 

Жер 


қыртысының, 

геоботаникалық және басқа 

да  іздену  материалдарын  

жерге  орналастырушылық Құралдар: 

- жер қыртысыы 

- жер телімі 


 

шекараларын 

беруді 

орындау, дайын жергілікті 

зерттеушілік 

жобалық 

құжаттар 

бойынша 

жобалаудың    және    жер 

кадастрын  өлшеу  үшін 

қолдану 


-ауылшарушылығына 

арналған жер  Оқу материалдары: 

-картографиялық өнім 

  -жерге  орналастырылған   

заңды құжаттарды   

-әдістемелік  

ұстанымдарды 

бойынша  

жұмыстың орындалуы  Оқу құралдары: 

-А.А. Игильманов, Т.А. 

Игильманов Прикладная 

геодезия «Фолиант». 2007г. 

-  Маслов  А.В.,  Гладилина 

Е.Ф., 


Костык 

В.А. 


«Геодезия» М. Недра 1960г 

2  Рәсімдеу 

далалық 

жұмыстарды 

бекітілген 

стандартармен 

және  

ережелермен  

Орындау 


техникалық  

есептеулер 

және 

графикалық бағдарламалық жұмысты 

Білу    кәсіби  компьютерлік 

бағдарламалар 

 

С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3  деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Жаңа 


техника 

мен 


ілгерілейтін 

технологияларды 

ендіру 

экономикалық тиімділігі 

үшін 


жұмыстарға 

қатысады. 

Жоспарлы  және  есеп  беру  құжаттарын 

рәсімдеуді  орындайды.      Өзгерістерді      және  

техникалық  құжаттағы  сәйкес  шешімдерді 

өзгертеді,  келісілген  және  қайта  қаралған 

жұмыстарды  орындайды.    Корреспонденция 

бойынша 


келіп 

түскен 


және 

түскен 


 Жобалар    бойынша  талдау  жасап, 

жерді қорғау және қолдану, жоспарлап 

ұйымдастыру 

және 


жерге 

орналастрыру жұмыстарын өндірістік 

телімдерде  жүргізу,  геоботаникалық 

және  жер  қыртысы  материалдарын 

жерге  орналастыру  жобаларын  да 

және  жер  кадастрының  бағалауында 

қолдану. 

Білу    өндірістегі  технология 

негіздерін, 

техникалық  

сипаттамалар, 

конструктивті 

ерекшелігін, 

берілуі, 

жұмыс 

қағидалары  

және  


қондырғыларды  тиімді  қолдану 

ережелерді    ;  қондырғыларға 

қарау әдістері       және  ақау табу 

әдістері          және    өлшеу  

құжаттарды 

қабылдап, 

тіркейді, 

оның 

сақталуын қамтамсыз 

етеді, 


олардың 

орындалу  мерзімі  бойынша  есеп  жүргізеді, 

сонымен  қатар  іс  жүргізу,  аяқталған 

құжаттарды 

техникалық 

 

рәсімдеу  жұмыстарын жүргізеді.  

құралдарының 

параметрі, 

берілген қондырғылардың жұмыс 

істеу жүйесі мен сипаттамаларын,   

техникалық    есептеу  және 

графикалық  есептеулерді      білу  

кәсіби 


компьютерлік 

бағдарламаларда.  

 С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері    (3 деңгей) 

Элементтер    

Өлшемдер 

1. Орындау техникалық  есептеулер және графикалық 

бағдарламалық жұмысты 

1.1  Орындалды  техникалық    есептеулер  және  графикалық 

бағдарламалық жұмысты 

2. іс жүргізу, аяқталған құжаттарды техникалық  рәсімдеу   

2.1 іс жүргізу, аяқталған құжаттарды техникалық  рәсімдеу  

жұмысы жүргізілді   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Кәсіби  стандарт негізіндегі  типтік  оқу бағдарламасы * 

 

(біліктілік деңгейін көтеруге арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 

академиялық сағат  № 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім негізінде  жалпы орта білім негізінде 

2 ж. 10 ай 

3 ж. 6 ай 

10 ай 

2 ж. 6 ай 

Жалпы білім беру пәндері/ Жалпы білім беру модульдері 

1668 

1448 

  

  Жалпы  гуманитарлық пәндер/ Жалпы  гуманитарлық модульдер 

  

388 

308 

448 Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ Әлеуметтік-экономикалық модульдер 

  

180 

  

180 Жалпы кәсіби пәндер/ жалпы кәсіби модулдер 

80 

1284 

472 

1412 

Кәсіп 1. Сызу сызушы  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 566 

  

566 

  

5.1   А.1  Схема және жергілікті камералы және далалық 

шарттарды сызу жасай білу, бағдарламамен 

қамтамасыз ету 

260 

  

260 


  

 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім негізінде  жалпы орта білім негізінде 

2 ж. 10 ай 

3 ж. 6 ай 

10 ай 

2 ж. 6 ай   

5.2   В.1  Жерге орналастыруды білу мақсатында аэрофототүсірілім материалдарында бет-бедер салу, 

ауданды есептеп және экспликация құрастыру  

 

  

 

  

 5.3  C.1 Мемлекеттік стандарт талабына сай 

материалдарды графикалық безендіру 

102 

  

102 


  

 5.4  D.1 Масштабтай алу, картографиялық негіздегі 

масштабқа сай белгілерді қолданып сызу сызу  

54 


  

54 


  

 5.5  E.1 Графикалық материалдарды безендіруде 

қолданатын нормативті-техникалық актілерді білу 

96 


  

96 


  

Кәсіп 2. Геодезияшы  Арнайы пәндер\арнайы модулдер**   

914 

  

914 

 5.1  А.1 Өндірістік тапсырманы орындау мақсатында  

жоспарлы-картографиялық материалды, жер серіктік 

навигация құралдарын, геодезиялық құралдарды 

қолдану.  Жер телімінің географиялық 

координациясын анықтау, жер телімінің шегін 

шынайы бетке аудару. Геодезиялық  жүргізілетін 

жұмыстарға қатысуға дайындалу. Геодезиялық  

құралдарға қарау, оның жұмысындағы майда 

ақауларын тауып, жою. Жергілікті  шектерді бөліп 

орналастыру. 

  

154   

154 


 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім негізінде  жалпы орта білім негізінде 

2 ж. 10 ай 

3 ж. 6 ай 

10 ай 

2 ж. 6 ай Қарау геодезиялық құралдарға, майда  жұмыстан 

шығуларды  табу, жою оның жұмысында. Жергілікті 

жердің шекараларын бөлу   

 5.2  В.1  Топожоспарларды  құрастыру,  берілген  территоря 

топо-  схемасы,  жобаға  сай  берілген  жер  телімінің 

орналасуын  геодезиялық  желіде  анықтау.Геодезиялық 

жұмыс  жүргізуде  инженерлік  есептеу  әдісін  білу, 

гедезиялық және нивелирлі желі құрастыра білу. 

  

   

 

 5.3  С.1Геодезиялық  түсірілім  мәліметін  өңдеу  және жобалау, тахеометрмен жұмыс 

  

96   

96 


 5.4  D.1 Жер туралы ҚР заңды құжаттарын қолдану 

жобалауда, жер қолдану бойынша жобалар құрастыру  

  

96 


  

96 


 5.5  Е.1 Жергілікті жерде геодезиялық құралдармен 

жоғары нақтылықта жұмыс істеу, жобаны шынайы  

жерге ауыстыру мақсатында. 

  

54   

54 


 5.6  F.1 Жергілікті жерде жақсы бағыттану, сыртқы түрі 

бойынша жер қыртысын ажырата білу. Геодезиялық 

құралдармен жұмыс  

  

154   

154 


 5.7  J.1Техника-технологиялық 

сараптама 

жүргізу, 

орналасу 

орындары 

бойынша 


агроөнеркісіптік 

мекемелерді  талдау,  компьютерлік  бағдарламалар 

көмегімен есептеулер жасау 

  

102   

102 


 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім негізінде  жалпы орта білім негізінде 

2 ж. 10 ай 

3 ж. 6 ай 

10 ай 

2 ж. 6 ай  5.8  K.1  Жер  сілемінің  георграфиялық  берілгендері  мен 

экономикалық бағалау арасында салыстырмалы талдау 

жасау 


  

96 1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал