БАҒдарламалар жинағының жобасы жерге орналастыружүктеу 0.73 Mb.

бет4/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Геодезиялық  жұмыстары орын 

ауыстыруда  ішкі 

шаруашылық  

жерге 


орналастырудағ

ы 

жобаларды шынайы 

өлшемге      

Шешу   

Геодезиялық  тапсырмалар 

жобада    шынайы 

өлшемге  

бойынша  

ауыстыру  

 Жобада   жерге 

орналастырудың  

шынайы өлшемге  

ауыстыру технологиясы. 

Геодезиялық 

мәліметтердің 

байланыстары мен 

техникалық 

мүмкіндіктері. Бекіту  

жобада  шынайы 

өлшемде шекаралық 

белгілермен және  

шекараны шабу. 

Дайындық 

геодезиялық  орын 

жобада  шынайы 

өлшемге  мәліметтер 

ауыстыру үшін. 

Жұмысшы сызу 

құрастыру және  

жобада  шынайы 

өлшемге ауыстыру 

үшін бағытын таңдау. 

 

 

Құралдар: -Геодезиялық  құралдар  жер 

серіктік  навигациялар,  ол 

жоқта, теодолит  

-электронды тахеометр 

-  жер    бедерлер    және  

телімдер, жобалық жоспар Оқу материалдары: 

-нәтижелер  топографикалық   

түсірілімдер      және    енгізу 

олардың              нөмірленген 

немесе  графикалық  қағаз 

түрінде  Оқу құралдары: 

- А.А. Игильманов, Т.А. 

Игильманов Прикладная 

геодезия «Фолиант». 2007г. 

- Маслов А.В., Гладилина 

Е.Ф., Костык В.А. 

«Геодезия» М. Недра 1960г. 

 

Е.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей)  

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім 

Зерттеу  жұмыстарына  қатыса  алу,  дайындау 

жобаларды    және    ұйым  бағдарламаларын  (ұйым 

бөлімшелерін),  іс-шара  өткізуде  қондырғыларды 

сынау  және  пайдалануға  енгізуге  байланысты, 

сонымен  қатар  техникалық  құралдарды,  жүйе, 

процесс,  материалдар,  техникалық  құжаттарды 

қарастыруға стандарттау,. 

Жұмыс қағидалары, 

техникалық  сипаттамалар, 

қолданатын және 

дайындалатын техникалық  

құралдарының 

конструктивті ерекшелігі, 

материалдар және олардың 

ерекшелігі, заманауи 

құралдар, есептеу 

техникалары, 

коммуникациялар мен 

байланыстар. 

жер негіздері туралы  заңнама,      

компьютерлік  сызу әдістерін білу,  

картографиялық материалдарды 

безендіруде жаңа инновациялық  

тәсілде.  Техникалық  құжаттарға 

қойылатын негізгі талаптарды білу. 

материалды, бұйымдарды,   

жұмыстағы стандарттар, техникалық 

шарттарды, ұстанымдар  және  

нұсқаулықтар  бойынша     рәсімдеу,   

техникалық  құжаттар құру 

 

Е.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Шешу   Геодезиялық  тапсырмалар жобада  шынайы 

өлшемге  ауыстыру бойынша   

1.1. шешу   Геодезиялық  тапсырмалар жобада  шынайы 

өлшемге    ауыстыру бойынша 

 

F.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жергілікті жерде жақсы бағыттану, сыртқы түрі бойынша жер қыртысын 

ажырата білу. Геодезиялық құралдармен жұмыс»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 102 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

 

Жергілікті жердегі 

бағыттауыш 

сызықтар 

Жергілікті 

жерде 

масштабпен және 

бағыттауыш 

сызықтармен 

жұмыс істеу 

Бағыттау. Азимут, 

бағытталған бұрыш және 

сызық румбысы. Компас, 

буссоль. 

 

Азимут, бағытталған бұрыш және сызық 

румбысы бойынша 

есептеу. Азимут пен 

румбы байланысы. 

Картада тапсырмаларды 

шешу: бағытталған бұрыш 

мәнін анықтау. 

Құралдар: 

-жоспар 


жер 

қолданудың  

жергілікті жер   

-жер 


қыртысы 

сызықтарының 

сипатталуы, 

жер 


қыртысы картасы 

-жобалық  жоспар  жер 

туралы  телімдер,  

-электронды 

тахеометр. 

Оқу материалдары: 

-ландшафттілі 

карта 

жергілікті жер    -жер 

қыртысы 


картограммасы,  

-экспликация 

жер 

туралы 


 

сапалы 


сипаттама. 

Оқу құралдары: 

- А.А. Игильманов, 

Т.А. Игильманов 

Прикладная геодезия 

«Фолиант». 2007г. 

- Маслов А.В., 

Гладилина Е.Ф., 

Костык В.А. 

Жер  қыртысы қасиеті,  құрамы 

және шығуы 

Сақтау  

экологиялық 

талаптарын 

Жер қыртысының құрылуы. 

әсер ететін факторлар. жер 

қыртысыгның генезисі мен 

эволюциясы. 

 

Жер қыртысының органикалық бөлігі. 

Жер қыртысының 

механикалық құрамы және 

физикалық қасиеті. 

Жер қыртысының 

коллойды, жер 

қыртысының сіңірімділік 

қасиеті, реакциясы. 

Геодезиялық құралдармен 

жұмыс 


Геодезиялық 

құралдармен 

жұмыс  істей 

білу,  оларды 

тексеріп, 

юстировкалау 

Ережелерді  қолдану  

геодезиялық құралдарға   

және  олардың       сақтау. 

 

Геодезиялық құралдарды құрастыру орындарын    

тексеру   

«Геодезия» М. Недра 

1960г 

 

F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Ақпаратпен  танысып,  талдайды,  техникалық  

мәліметтерді,  көрсеткіштер      және    нәтижелер 

жұмыстары, жалпылап оларды жүйелейді, қажетті 

есептеулерді 

жүргізеді, 

заманауи 

есептеу 


техникаларын  қолданады.      сызу    жұмыстың, 

тапсырыс  сұраныс  құрастады,  нұсқаулықтар, 

түсінік  хаттар,  карта,  схема,  басқа  да  техникалық 

құжаттарды  берілген  мерзім  мен  бекітілген 

формалар бойынша құрастырады. 

Білу  таңдау әдісін есеп 

жүргізудің,  талдау жұмысын 

жүргізуге,  ептілік сызуға 

топографиялық  жоспарларды  

және  карталарды қолымен және 

компьютерлік бағдарламалар 

көмегімен. 

Білу  әдістерін        техникалық  

есептеулер жүргізудің және  

зерттеушілік әзірлемелердің 

экономикалық тиімділігін 

анықтау. 

 

  F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1.  Бақылау  жасау  сапамен    туындайтын    жерге 

орналастырушылық    және  геодезиялық  жұмыстың 

1.1.  сапамен туындайтын  жұмыс бақыланды 

2. Топографиялық картаны оқу 

2.1. топографиялық  картаны оқыды 

3.   анықтау  сызықтардың көлденең орналасуын, жергілікті 

жерде масштабпен және бағыттауыш сызықтармен жұмыс 

істеу 

3.1.  жергілікті жерде бағыттала алды   

J.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Техника-технологиялық сараптама жүргізу, орналасу орындары бойынша 

агроөнеркісіптік мекемелерді талдау, компьютерлік бағдарламалар көмегімен есептеулер жасау»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 96 сағ. 

 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Техника-технологиялық 

сараптама 

жүргізу 

Техника-


технологиялы

қ 

сараптама жүргізе алу 

Кәсіби іс-әрекетінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Кәсіби іс-әрекетінде   

технологияларды ауысу 

шарттарына бағытталу 

 

Құралдар: 

-жобалар  

агроөнеркәсіптік 

мекемелердің 

- жер қолдану схемасы, 

әдістемелік  

ұстанымдарды 

бойынша  

ұйымдастыру 

ауылшаруашылық 

мекемелерде 

- нормативті құқықтық 

акты. 

Оқу материалдары: 

-  нәтижелер  технико-

технологиялық 

зерттеуде    жобада    -

нәтижелер 

есебі 


зерттеуде, 

ұстанымдарды 

бойынша 

 

жерді қолданудың 

тиімді 


шешімі. 

Оқу құралдары: 

Агроөнеркәсіптік  мекемелерді 

орналасу  орны 

бойынша 

талдау 


Агроөнеркәсіп

тік 


мекемелерді 

орналасу орны 

бойынша 

талдай алу 

Агроөнеркәсіптік мекемелер 

түрлері 


Агроөнеркәсіптік 

мекемелерді орналасу 

орны бойынша талдау 

Жасау  есептеулерді  с 

компьютерлік 

бағдарламалар 

көмегімен 

Жүргізу  

есептеулерді  

компьютерлік 

бағдарламалар 

көмегімен 

Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану 

Далалық геодезиялық 

өлшеудің математикалық 

өңделуі заманауи 

компьютерлік 

бағдарламалар көмегімен  

- А.А. Игильманов, 

Т.А. Игильманов 

Прикладная геодезия 

«Фолиант». 2007г. 

- Маслов А.В., 

Гладилина Е.Ф., 

Костык В.А. 

«Геодезия» М. Недра 

1960г 


 

J.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Кәсіби іс-әрекетінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолдану. Кәсіби іс-әрекетінде   

технологияларды ауысу шарттарына 

бағытталу 

 

Далалық 


геодезиялық 

өлшеудің 

математикалық 

өңделуі 


заманауи 

компьютерлік 

бағдарламалар 

көмегімен 

орындау,  өлшеудің    өрескел  қателердің  болу 

себептері мен оларды жоюды талдау. 

Гедезиялық 

мәліметтерді 

өңдеуде  кәсіби  компьютерлік 

бағдарламаларды білу.  

 J.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Технико-технологиялық сараптама жүргізу 

1.1. Технико-технологиялық сараптама жүргізілді 

2. Агроөнеркәсіптік мекемелерді орналасу орны бойынша 

талдау 

 2.1. Агроөнеркәсіптік мекемелерді орналасу орны бойынша сипаттама берілді 

3. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдану 

3.1. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдану 

жұмысы жүргізілді  

 

K.1  Модулінің технологиялық  картасы  «Жер сілемінің георграфиялық берілгендері мен экономикалық бағалау арасында 

салыстырмалы талдау жасау»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқыту құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Географиялық мәліметтер  мен 

экономикалық 

талдау  арқылы 

жер 


қыртысының 

салыстыру 

Географиялық 

мәліметтер 

мен 

экономикалық талдау арқылы 

жер 


қыртысының 

салыстыру 

жүргізу    

Ғылым жетістіктерімен 

алдыңғы қатарлы отандық 

және шетелдік тәжірибелерді 

жұмыс істейтін аймаққа сай 

білу 


 

Картография үшін 

топографиялық және 

геодезиялық ақпараттарды 

алатын заманауи 

технологиялар. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Құралдар: 

- жобалық жоспар жер 

туралы  телімдер  

-экономикалық 

көрсеткіштер    жер 

телімдерінің 

орналасқаны  бойынша 

дамуы  мен  келешекте 

дамуына  әсер  ететін 

обьектілік зерттеуде. 

Оқу материалдары: 

-нәтижелер 

есебі 

зерттеуде    жергілікті жер 

 

  

және  


ұстанымдарды 

жер 


телімдерінің 

орналасқаны  бойынша 

дамуының. 

Оқу құралдары: 

- А.М. Берлянт  

«Картография». Оқу 

құралы. Москва:  

 

  

Издательство Аспект 

пресс. 2002. 

К.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3  деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Ғылым 


жетістіктерімен 

алдыңғы 


қатарлы  отандық  және  шетелдік 

тәжірибелерді 

тиімді 

кәсіби 


тапсырмаларды, кәсіби  және  тұлғалық 

дамудың,  ұжымда  жұмыс  істеду 

қолдану. 

  Картография  үшін топографиялық және 

геодезиялық ақпараттарды алатын 

заманауи технологиялар қолдану 

 

Ғылым жетістіктерімен алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік 

тәжірибелерді жұмыс істейтін 

аймаққа сай білу 

 

  К.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Картография үшін топографиялық және геодезиялық 

ақпараттарды алатын заманауи технологиялар қолдану 

 

1.1. Картография үшін топографиялық және геодезиялық ақпараттарды алды 

 

L.1  Модулінің технологиялық  картасы  « Топожоспарларды құрастыру, берілген территоря топо- схемасы, жобаға сай 

берілген жер телімінің орналасуын геодезиялық желіде анықтау, сызу тұрғызатын компьютерлік бағдарламаларды білу»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Топожоспарларды, 

топо-


схемаларды 

Топожоспарла

рды, 

топо-


схемаларды 

Дайындау жоспарларды жер 

қолданудың  

Рәсімдеу жоспарды. 

 

 

Құралдар:  

анықталған  

территорияға 

құру 


анықталған  

территорияға 

құра білу 

 

-жоспарлы -

картографиялық 

материал 

-Геодезиялық  

құралдар  жер серіктік 

навигациялар, 

ол 

жоқта, 


теодолит, 

электронды тахеометр,  

-кәсіби  компьютерлік 

бағдарламалар 

қолданатын       

Оқу материалдары: 

топографиялық жоспар жергілікті жер   

-топографиялық схема  

-сандық 

негіз 


жергілікті 

жердің 


атрибуттік 

мәліметтерімен Оқу құралдары: 

- С. А. Мурашев, 

 Я. И.Гебгарт, 

А.С.Кислицын.  

«Аэрофотогеодезия». 

Оқу құралы. Москва: 

Издательство Недра. 

1985 


Геодезиялық 

желіде  берілген 

жобаға  сай  жер 

телімінің орнын 

анықтау 


Геодезиялық 

желіде 


берілген 

жобаға 


сай 

жер  телімінің 

орнын 

анықтау 


Биіктік геодезиялық 

негіздеме құрастырудың 

негізгі ережелері 

3-4 сыныптық мемлекеттік 

желі құру үшін далалық 

жұмыстар. Түсірілімдер 

үшін тіректік теодолитті 

желі құрастыру. 

Сызу 


тұрғызатын 

компьютерлік 

бағдарламалард

ы білу 


Жобаға 

сай 


жер  телімінің 

орнын 


анықтайтын 

сызу 


тұрғызатын 

компьютерлік 

бағдарламалар

ды 


Технологиясы құрастыру,  

геодезиялық  өлшеудің тірек-

кеңістік желісінің негізінде 

жер серіктік және басқа да 

дәстүрлілерді қолдану 

Нәтижелерді өңдеу және 

координат пунктерінің 

орнын анықтайтын 

арнайы компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. 

Координата каталогын 

құрастыру.  

- Маслов А.В., 

Гладилина Е.Ф., 

Костык В.А. 

«Геодезия» М. Недра 

1960г 


 

L.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3  деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Ұжымдағы  серіктестердің  жұмысы 

бойынша,  тапсырмаларды  орындау 

бойынша,  геодезиялық  бақылау  жасау 

нәтижелерін өз бетінше қарастыру. 

Белгіленген  талаптардың,  норма,  ереже 

және 

стандарттардың сақталуын 

қадағалау.  Жұмысшылардың  ғылыми-

техникалық  білімін  көтеру  бойынша 

жұмыс ұйымдастырады. 

Қазақстан республикасының еңбек 

негіздері  туралы заңнамаларды 

білу,еңбек қауіпсіздігі нормаларын 

сақтау 


 

 

 L.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. жерге орналастырушылық    және  геодезиялық  жұмысқа 

бақылау жасау сапамен  туындайтын   

1.1. жерге орналастырушылық    және  геодезиялық  

жұмысқа бақылау жасады 

2. Топографиялық картаны оқу 

2.1. топографиялық картаны оқу техникасында 

 

M.1  Модулінің технологиялық  картасы  « Әдістемелік және басқа да техникалық құжаттарды әзірлеп, бағдарлама мен 

жобаға сай ұсыныстартарды қарастырады. техника-экономикалық талдау жасап, қабылданатын және іске асатын шешімдерді 

комплексті түрде негіздейді, жұмыс (қызмет) жүйесінің қысқартуға болатын мүмкіндіктерін іздестіреді.» 

 Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқыту құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 


 

 Әдістемелік   және    басқа  да 

құжаттарды, 

техникалық 

құжаттарды, 

ұсыныстар  мен 

іс-шара 


бойынша 

дайындалған 

жобалар 

мен 


бағдарламалард

ы орындау. 

 

ҚР заңнамалық және басқа да құқықтық актілер 

Жерге орналастыру 

бойынша жобалар мен 

бағдарламалар дайындау 

 

 

Құралдар: -ғылым  мен  техника 

жетістігі 

- Ғылым 

жетістіктерімен 

алдыңғы қатарлы 

отандық және 

шетелдік 

тәжірибелерді жұмыс 

істейтін аймаққа сай  

-негіздері  экономики, 

жоспарлы 

-

картографиялық материал  

-Геодезиялық  

құралдар  жер серіктік 

навигациялар, 

ол 

жоқта, 


теодолит, 

электронды тахеометр, 

кәсіби  

-қолданатын 

компьютерлік 

бағдарламалар Оқу материалдары: 

-    территориялардың 

дамуы 

бойынша 


перспективті 

жоспарлар 

Технико-


экономикалық 

талдау жасау 

Технико-

экономикалық 

талдауды 

жүргізуді 

Жұмыс қағидалары, 

техникалық  сипаттамалар, 

қолданатын және 

дайындалатын техникалық  

құралдарының конструктивті 

ерекшелігі, материалдар  

және  олардың      қасиеті. 

 Сызу   жұмыстарды, 

тапсырыс, сұраныс, 

нұсқаулықтар, түсінік 

хаттар, карта, схема, басқа 

да техникалық 

құжаттарды берілген 

мерзім мен бекітілген 

формалар бойынша 

құрастырады.  

-элементтер, 

анықталған 

обьект 


бойынша 

ғылыми 


дайындамаларОқу 

құралдары: 

- ҚР жер кодексі M. 1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер  (3  деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Сақтау    талаптарын  техникалық  

регламент  және  нұсқау бойынша,    

топографиялық  түсірілімдер  және  

камералы  рәсімдеу        оригинал 

топографиялық 

 

жоспарларды орындау 

 Сызу 


 

жұмыстарды, 

зтапсырыс,сұраныс,  нұсқаулықтар, 

түсінік  хаттар,  карта,  схема,  басқа 

да техникалық құжаттарды берілген 

мерзім  мен  бекітілген  формалар 

бойынша құрастырады. Әдістемелік 

және  тәжірибелік  көмек  көрсетеді 

жобаларды  жүзеге  асыруда  және, 

бағдарлама, келісім-шарттарды. 

ҚР  заңнамалық  және  басқа  да  құқықтық 

актілер  білу,  әдістемелік      және    басқа  да 

материалыбойынша    вопросам  выполняемой 

жұмыстары; техникалық даму және іс-шараны 

ұйымдастыру 

перспективасы 

(ұйым 

бөлімшелерін); Жұмыс 

қағидалары, 

техникалық    сипаттамалар,  қолданатын  және 

дайындалатын  техникалық    құралдарының 

конструктивті  ерекшелігі,  материалдар    және  

олардың      қасиеті 
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал