БАҒдарламалар жинағының жобасы жерге орналастыружүктеу 0.73 Mb.

бет3/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Оқу материалдары: 

- Жоспарлы -

картографиялық 

материал, жобалық 

тапсырмалар, тапсырыс 

беру жоспары.  

-Нұсқаулықтар  бойынша  

қондырғыларды 

пайдалану 

және  


микрометр 

бойынша 


есептен шығару. 

-Полигон  жергілікті  жер, 

жер 

 

телімдер, ауылшаруашылық 

бедерлер. 

Бекітілген  

жерге  орналастырылған   

жобалар.     

Оқу құралдары: 

- А.А. Игильманов, Т.А. 

Игильманов Прикладная 

геодезия «Фолиант». 

2007г. 

-Маслов  А.В.,  Гладилина Е.Ф., 

Костык 


В.А. 

«Геодезия»  М.  Недра 

1960г 

Геодезиялық  жұмыстары орын 

ауыстыруда 

жобаларды 

шынайы өлшемге   

жерге 

орналастыруда. Шешу   

Геодезиялық  

тапсырмалар 

бойынша  

ауыстыру  жобада  

шынайы өлшемге   

Ауыстыру технологиясы 

жобада  жерге 

орналастырудың  шынайы 

өлшемге. Геодезиялық 

мәліметтердің 

байланыстары мен 

техникалық мүмкіндіктері. 

Бекіту  жобада  шынайы 

өлшемде шекаралық 

белгілермен және  

шекараны шабу. Бақылау 

жасау  жұмыстың 

Дайындық геодезиялық  

орын ауыстыру үшін 

мәліметтер жобада  

шынайы өлшемге. 

Жұмысшы сызу 

құрастыру және  

жобада  шынайы 

өлшемге ауыстыру 

үшін бағытын таңдау. 

Геодезиялық  жұмыстары 

жерге 


орналастыруда  

Бақылау 


жасау 

сапамен  

туындайтын  

жерге 


орналастырушыл

ық        және  

геодезиялық  

жұмыстың 

Шекараны түзету жер 

қолданудың. Ауыстыру 

жобада  шынайы өлшемге   

тәртіпке келтіруде  жер 

қолданудың  

 

Шекараны түзету жоспарда: берілген 

нүктеден түзу; берілген 

нүктеден түзу, 

бағыттағы сызықты 

графикалық, 

механикалық және 

аналитикалық тәсілмен


 

 

бөлігін орнына келтіруде шекарасын 

жер қолданудың  

Қарау 


геодезиялық 

құралдарға, 

майда  жұмыстан 

шығуларды  табу, 

жою 

оның 


жұмысында   

Білу    техника 

қауіпсіздігін 

жұмыста 


геодезиялық 

құралдармен   

Ережелерді  қолдану  

геодезиялық құралдарға   

және  олардың       сақтау. 

Геодезиялық 

құралдарды құрастыру 

орындарын  және 

тексеру. 

         

          А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби 

құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Өз  бетінше    барлық 

кезеңдерін 

орындайды  

жұмыстың, 

берілген 

тапсырманың  және  өзінің 

теориялық 

білімін 

қолдану,  білу    және  

тәжірибелік  ептіліктерін. 

Нәтижелер 

жұмыстың 

басшылармен 

бақыланады 

жұмыстың 

немесе 

өндіріс 


меңгерушілерімен. 

Кәсіби 


 

білу 


 

қолдануда  

специальным 

геодезиялық 

қондырғыларды,  білу    геодезиялық  

құралдарды    және    белгілерді 

жергілікті  жердің,  білу    қолдануды 

бастау  олардың  бағыты  бойынша  

жүргізуде    орындаудың  жұмыстың. 

Білу 


 

ауыстыруды 

жобалық  

мәліметтерді 

 

 

жоспарлы -

картографиялық 

материалдан 

шынайы өлшемге. Рәсімдеу алынған  

мәліметтерді техникалық норма және 

регламенттерімен сәйкестігін. 

Негіздері жер туралы  заңнама, нормативті техникалық  

регламенттерді    және    ережелерді,  әдістемелік  

ұстанымдарды,  нұсқаулықтар,  өкімдерді,  анықтайтын    

жерге  орналастырушылық    жұмыстың  орындаудың 

тәртібі,  негіздері  топографияның,  геодезияның, 

картографияның,  территория  құрылысы  бойынша 

жобаларды  құрастыруда,  жобаларды  территориялық 

зоналауда, жобаларды бүлінген жерлерді қайта өңдеуде 

негіздері 

жүргізудің 

қабаттық 

және 


басқада 

зерттеушілік  жұмыстың,  мақсаттың  негізі    және  

тапсырмалар,    ережелерді   және  тәртібі    жерді тізімге 

алудың, тәртібі    орындаудың топографо-геодезиялық  

жұмыстың.   


 

 

 

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3  деңгей) 

Элементтер    

Өлшемдер 

1. Қолдана білу геодезиялық құралдарды,  оларды тексеру   

және  юстировкалау 

1.1. геодезиялық құралдарды,  оларды тексеру   және  

юстировкалауды орындау 

2. Далалық жұмыс бойынша геодезиялық негіздеме 

жоспарлар және жоғары геодезиялық түсірілім үшін орындау 

2.1. Далалық жұмыс бойынша геодезиялық негіздеме 

жоспарлар және жоғары геодезиялық түсірілім үшін 

орындалды 

3. Жасау  жоспарлы  және  биіктік түсірілімдер  

3.1 жоспарлы  және  биіктік түсірілімдер  орындалды 

4. Координата нүктелерін есептеп оларды жоспарда беру 

4.1 координата нүктелерін   жоспарда беру 

5. Шешу   Геодезиялық  тапсырмалар бойынша  ауыстыруды 

жобада  шынайы өлшемге   

5.1.  Шешу    Геодезиялық  тапсырмалар бойынша  

ауыстыруды жобада  шынайы өлшемге    

В.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Топожоспарларды құрастыру, берілген территоря топо- схемасы, жобаға сай 

берілген жер телімінің орналасуын геодезиялық желіде анықтау. Геодезиялық жұмыс жүргізуде инженерлік есептеу әдісін 

білу, гедезиялық және нивелирлі желі құрастыра білу.» 

Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 96 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Тәсілдері      және  

геодезиялық 

желілерді  

нақты құру 

 

Терминдер  және  геодезия аймағында 

негізгі ұғымдарды 

анықтау, берілген 

Жер 


үстіндегі  

түсірілімдер      және  

есептеу    жұмыстары  

бойынша  жүргізілетін 

түсірілімдер.  Әдістері    

Құралдар: 

- Геодезиялық  құралдар  

жер серіктік навигациялар, 

ол жоқта, теодолит, 

электронды тахеометр, 


 

мемлекеттік және 

тармақтық стандарттар. 

 

құрастыру жоспарларды    және  

ғимараттарды. 

Тәсілдері:    алаңдарды 

есептеу, 

шешу  

геодезиялық  тапсырмаларды  

Тәсілдері:   

координаталарды 

теңестіру 

 

және  


геодезиялық пунктерді 

белгілеу. 

Жүргізу  

геодезиялық  

жұмыстың 

ауылшаруашылық 

мақсатта. 

нивелир жинақта, өлшеу 

таспасы, жоспариметр, жер  

бедерлер  және  телімдер Оқу материалдары: 

-Зерттеу 

материалдары    

және 


 

жобалық-


ізденімпаздылық 

жұмыстың  

-Топографиялық    карталар 

жергілікті  жер,  атрибутты  

мәліметтерді    нөмірленген 

түрде, 


мәліметтерді  

геодезиялық  құралдармен 

алу. 

Оқу құралдары: 

- А.А. Игильманов, Т.А. 

Игильманов Прикладная 

геодезия «Фолиант». 2007г. 

-Маслов  А.В.,  Гладилина 

Е.Ф., 


Костык 

В.А. 


«Геодезия» М. Недра 1960г 

Геодезиялық  жұмыстарды 

жерге 


орналастыруда  

Бақылау 


жасау 

сапамен,  

туындайтын  жерге 

орналастырушылы

қ 

 

  

және  


геодезиялық  

жұмыстың 

 

Шекараны түзету қолданатын жердің. 

Ауыстыру жобада  

шынайы өлшемге   

тәртіпке келтіруде  жер 

қолданудың  

 

Шекараны түзету жоспарда: берілген 

нүктеден түзу; 

берілген нүктеден 

түзу, бағыттағы 

сызықты графикалық, 

механикалық және 

аналитикалық 

тәсілмен, бөлігін 

орнына келтіруде 

шекарасын жер 

қолданудың 


 

Геодезиялық және  нивелирлі 

желі құру 

 

Нивелирлік жүрісті марка мен реперге 

байлау. Нивелирлеу IV 

сыныптық. Биіктік 

геодезиялық негіздеме 

құрастырудың негізгі 

ережелері. 3-4 

сыныптық мемлекеттік 

желі құру үшін далалық 

жұмыстар 

 

Шешу  тапсырмаларды 

енділікті жоспарлар 

бойынша : 

көлденеңділікті 

анықтау, биіктік, 

нүкте, енділіктер 

аралығын, трассада 

орналасқан жоспарды 

белгілі бір 

қиғаштылықта. 

Геометриялық 

нивелирлеу нәтижесі 

бойынша ғимарат 

тұрғызу. Нивелирлік 

жүріс жүйесін 

теңдестіру.  

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Жеке жұмысын ұйымдастыру, 

типтік әдістерді таңдау кәсіби 

тапсырмаларды орындауда, 

олардың сапасы мен тиімділігін 

бағалау.  

Зерттеу  жұмыстарында  қатыса  білу,  дайындау 

жобаларды  және  ұйым бағдарламаларын (ұйым 

бөлімшелерін), іс-шара өткізуде қондырғыларды 

сынау  және  пайдалануға  енгізуге  байланысты, 

сонымен 

қатар 


техникалық 

құралдарды 

стандарттау,  жүйе,  процесс,  материалдар, 

техникалық құжаттарды қарастыруға. 

Жұмыс қағидалары, техникалық  

сипаттамалар, қолданатын және 

дайындалатын техникалық  

құралдарының конструктивті 

ерекшелігі, материалдар және 

олардың ерекшелігі, заманауи 

құралдар, есептеу техникалары, 

коммуникациялар мен байланыстар.  

 

 В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Жобаға сай берілген жер телімдерінің орындарын 

геодезиялық желіде анықтау, топо-схема, топо-жоспарларды 

анықталған территорияда құрастыру 

1.1 Жобаға сай берілген жер телімдерінің орындарын 

геодезиялық желіде анықтау, топо-схема, топо-

жоспарларды анықталған территорияда құрастырылды 

2. Геодезиялық жұмыс жүргізуде инженерлік есептеу әдісін 

білу, гедезиялық және нивелирлі желі құрастыра білу. 

2.1 Білу  әдістерін    инженернерлік есеп, орындау 

геодезиялық  жұмыста қолдану, білу  геодезиялық және 

нивелирлі желі құруды  

С.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Геодезиялық түсірілім мәліметін өңдеу және жобалау, тахеометрмен жұмыс»  

Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 96сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Негізі тахеометрлік 

түсірілімдер  

Жасау  

электронды тахеометрмен 

далалық  өлшеу 

жүргізу  

Негізі 


тахеометрлік 

түсірілімдер. 

Жалпы 

мәліметтер тахеометрлік 

түсірілімдер  шешу  үшін 

тапсырмаларды    жерге 

орналастырудың      және  

кадастрдың. 

Ерекшелігі 

түсірілімдер    электронды 

тахеометрмен 

Құралдар,  қолдану  үшін  

тахеометрлік  түсірілімде. 

Ерекшелігі  ұйымдастыру 

далалық  жұмыстың    және  

камералы 

өңдеуді 


ес 

торабы  бар  электронды 

тахеометр 

қолдануда. 

Тәртібі        жұмыстардың   

электроннды 

тахеометрмен.  Түсірілімдік 

жүйе  үшін  тахеометрлік Құралдар: 

-  бекітілген    жобалар, 

геодезиялық 

құралдар  

жер 

серіктік навигациялар,  ол  жоқта, 

теодолит, 

электронды 

тахеометр, 

нивелирлі 

жинақта,  

өлшеу 


таспасы, 

жоспариметр, 

жер  

бедерлер  және  телімдер  

түсірілімдер. 

Бет-бедер 

және  жағдай  түсірілімі. 

далалық 

өлшеудің 

камералық өңделуі. 

Оқу материалдары: 

-соңғы 


қорытынды 

жобалық  жұмыстары,  

-нәтижелер 

ізденімдік 

және 

зерттеушілік жұмыстың  рәсімделген 

түрінде,  

-нәтижелер 

есептеу 


бөлігінде 

жобалық 


жұмыстың  

Оқу құралдары: 

- Ворошилов А.П. Жер 

серіктік  жүйесі  және  

құрылыс 


жұмыстарындағы 

электронды 

тахеометрлер: Учебное 

пособие. — Челябинск: 

АКСВЕЛЛ, 2007.— 163 

с. 


- Генике А.А., 

Побединский Г.Г. 

Глобальді жер серіктік  

жүйесінің орналасуын 

анықтау және олардың 

геодезияда қолдануы. 

Изд. 2-е, перераб.  және  

доп. — М.: 

 

Құралдар   және  әдістері, 

тахеометрлік 

түсірілімде 

қолдану үшін   

 

Геодезиялық  құралдарды 

сақтау.  

 

Электронды  тахеометрдің негізгі    сипаттамаларымен 

танысу, 


оның 

негізгі 


бөліктерімен.  Тахеомтрді 

қорабына  салу.  Штативте 

орталықтандыруды 

орнықтыру.  ес  торабы  мен 

электр  тогына  қосу,  Қосу. 

Бастапқы орнықтырулар. 

 

Салыстырмалы  туындаған бұрыш 

бағытына 

тахеометрді 

бағыттау. 

Тахеометр  биіктігі  мен 

станция  нөмірін  енгізу.  

Шағылыстырушы  биіктігі 

мен  нүкте  нөмірін  енгізу.    

шаблонын  дисплей  таңдау.   

ара 


қашықтық 

өлшеу 


жүйесін  таңдау.  Бағыттау.   

өлшеу  жүргізу.  Тахеометр 

есінен 

жазбаны 


алу.   

Тахеометрді  өшіру  және 

жинау. 


 

Картгеоцентр, 2004. — 

355 с.: ил. 

С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Өз бетінше  қажетті форматты анықтау  

және    безендірілетін  графикалық 

материал 

пішімін, 

нормативті 

техникалық актілерге сай 

Қолдана 


білу 

при 


безендіруде 

жобаларды  безендіру  үшін  сәйкес 

стильдерді  таңдау  және  компьютерлік 

технологияны. 

Негіздері  жер  туралы    заңнама, 

әдістерін      компьютерлік  сызу, білу  

картографиялық 

материалдарды 

безендіруде 

жаңа 


инновациялық  

тәсілде.  

С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   (3 деңгей) 

Элементтер   

 

 

Өлшемдер 

1. Қолдана білу геодезиялық құралдарды,  оларды тексеру   

және  юстировкалау 

1.1. геодезиялық құралдарды,  оларды тексеру   және  

юстировкалауды орындау 

2. Далалық жұмыс бойынша геодезиялық негіздеме 

жоспарлар және жоғары геодезиялық түсірілім үшін орындау 

2.1. Далалық жұмыс бойынша геодезиялық негіздеме 

жоспарлар және жоғары геодезиялық түсірілім үшін 

орындалды 

3. Жасау  жоспарлы  және  биіктік түсірілімдер  

3.1 жоспарлы  және  биіктік түсірілімдер  орындалды  

D.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жер туралы ҚР заңды құжаттарын қолдану жобалауда, жер қолдану бойынша 

жобалар құрастыру»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Теориялық  негіздері  жерге 

Шешу  


тәжірибелік 

Қазақстан Республикасының 

жер қоры жерге 

орны жерге 

орналастырудың  

Құралдар: 


 

орналастырушы

лық 

жобалаудың тапсырмалард

ы 

 жерге 

орналастыруш

ылық 

жобалаудың қағидалары 

негізінде 

өз 

бетінше 


ақпарат 

бұлақтарын 

анықтау 

негізінде 

орналастырудың обьектісі 

есебінде. жер  иелері мен жер 

қолданушыларға 

қажеттілігіне сай топтары 

бойынша жер үлестіру және 

қолдану. жерге орналастыру 

негізі мен ұғымы, оның 

тағайындалуы мен  егін 

шаруашылығы мен 

мелиорациядан өзгешелігі 

қоғамдық өндірісте.  

жерге орналастырудың  

реттелген жер 

қатынастырындағы ролі. 

 

-земельный кодекс РК, нормативті Акты,  

-әдістері  ұйымдастыру 

қажеттілігі        және  

әдістері      ресурстарды 

тиімді пайдалану,  

-Геодезиялық  

құралдар  жер серіктік 

навигациялар, 

ол 

жоқта,  теодолит,  -электронды тахеометр, 

нивелир 


жинақта, 

өлшеу таспасы  Оқу материалдары: 

-жобалар 

 

жер 


қолданудың,  жобалар  

рекультивациясы,  

-жоспарлар 

жер 


қолданудың, 

нәтижелер  жұмыстың 

ауыстыру 

бойынша  

жобада 

 

шынайы өлшемге    

Оқу құралдары: 

- Гендельман М.А. 

Жерге орналастыруды 

жобалау М.: 

Агропромиздат 1986 г. 

ішкі шарушылық  

жерге 


орналастыру 

Қолданыстағы 

жер 

жоспарлары мен 

жаңа 


жобаларды 

құрастыру; 

Түсінік ішкі шаруашылық  

жерге орналастыру, оның 

анықтамасы, түрлері және 

қағидалары. Тапсырмалар  

тиімді тарату, жер туралы 

қордың халық 

шаруашылығында қолдануы 

мен құрылысы. Жер 

қолданудың өзгеруі мен 

реттелуі, білімі. 

Жерге орналастырудың  

ішкі шаруашылығында 

өткізу бірізділігі мен 

тәртібі. Дайындық  

жұмыстары ішкі 

шаруашылықты өткізу 

үшін жерге 

орналастырудың   және  

ауыстыру оларды       

шынайы өлшемге.  

- Гендельман М.А. 

Жерге орналастыруды 

жобалау ТОО 

«ЭВЛЮ», 1999 г. 

 

D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (3 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер  

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім 

Өз  бетінше    анықтау  тапсырмалар  

кәсіби    және    тұлғалық  дамудың,  өз 

білімін 


көтерумен 

айналысу, 

біліктілікті көтеруді сезініп, жоспарлау 

Қолдану    әдістерін            зерттеу, 

ережелержәне    шарттар      орындаудың 

жұмыстың. 

Білу 

 

техникалық құжаттарға 

қойылатын 

негізгі 

талаптарды., 

материалды,  бұйымдар;  жұмыстағы 

стандарттар,  техникалық  шарттар, 

ұстанымдар    және    нұсқаулықтар  

бойынша     рәсімдеу    техникалық  

құжаттар құру 

 

D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (3 деңгей) 

Элементтер   

Өлшемдер 

1. Таңдау неғұрлым тиімді тәсілдері      және  құралдарын      

жобалауда жобаларды 

1.1. Таңдауында неғұрлым тиімді тәсілдері      және  

құралдарын      жобалауда жобаларды 

2. Қолданыстағы жер жоспарлары мен жаңа жобаларды 

құрастыру 

2.1. қолданыстағы жер жоспарлары мен жаңа жобаларды 

құрастыру үшін жаңа жерлерді тарту 

3. Дайындау жобаларды  жерге орналастырудың  

рекультивациясы жаңа жерлерді өңдеуде және бүлінгенде,   

басқа да жобалар, жерді қорғау және қолдануына 

байланысты 

3.1.сауатты дайындау жобаларды  жерге 

орналастырушылық  рекультивациясы жаңа жерлерді 

өңдеуде және бүлінгенде  

 

Е.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жергілікті жерде геодезиялық құралдармен жоғары нақтылықта жұмыс істеу, 

жобаны шынайы  жерге ауыстыру мақсатында.»  Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 154 сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал