БАҒдарламалар жинағының жобасы ішкі санитарлық-техникалық құрылғылар, ауа алмастыру мен инженерлікжүктеу 5.36 Kb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата13.04.2017
өлшемі5.36 Kb.
#7015
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
 
Ішкі санитарлық-техникалық құрылғылар, ауа алмастыру мен инженерлік 
жүйе құрылғыларын құрастыру және қолдану 
 
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
 
Астана 2014 

 
 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1. «Ішкі санитарлық-техникалық құрылғылар,ауа алмастыру мен инженерлік жүйе құрылғыларын құрастыру және қолдану  
» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған, Қазақстан Республикасының өндіріс және жаңа технологиялар министрлігінің  
2013 жылдың 28 қарашасындағы № 4-11-5/3494 хатымен келістірілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген  
3.  Келісілген 
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 «10» қараша  хаттама 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Стороженко В.В. 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 
 «30» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 
 
Бағдарламаның  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  келесі  мекен-жай  бойынша 
жіберуіңізді өтінеміз: Тойбазаров Галымжан Маратович, .Алматы қ. 8 7073754455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі үлгілік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша үлгілік оқу бағдарламалары   
 «Стропольді іс» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы  
«Құбыр өндірісінің Жабдықтар» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 «Құбыр өндірісінің технологиясы» Пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 
 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
 
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 

 
 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (өлшемдер)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің еңбек функциялары мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты Материалдарн іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіптік білім берудің кез келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын шамалайтын 
сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіптік стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 

 
 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  Білім  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Үлгілік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.  
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
Қолданылатын қысқартулар мен Өлшемдер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 

 
 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі білім беру оқу бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: сумен жабдықтау жүйесін жөндеу, ауаны қалыпқа келтіру және жылыту  
Еңбек нарығы ескерілген кәсіп атауы: 

 
Слесарь-сантехник  

 
Технологиялық құбырларды құрастырушы  

 
Ауаны қалыпқа келтіру жүйесі мен пневмотранспортты құрастырушы  

 
Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды құрастырушы 
ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:   

 
Слесарь-сантехник  

 
Технологиялық құбырларды құрастырушы  

 
Ауаны қалыпқа келтіру жүйесі мен пневмотранспортты құрастырушы  

 
Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды құрастырушы 
 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп  
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Бөлшектеу, 
жөндеу, 
құрастыру,  
санитарлық-
техникалық 
жүйені, Құрал - 
жабдықтарыды
, орталық 
жылыту 
жүйесінің 
торабын, сумен 
жабдықтау, 
канализацияла
рмен 
суағарларды 
тексеру және 
сынау 
 
 
Слесарь-
сантехник 
 
А. Дайындық 
жұмыстарын 
жоспарлау 
және орындау 
 
А.1 Техникалық құжаттармен, қоршаған орта мен еңбекті қорғаудың 
нормативті актылармен, санитарлық ережелермен танысу  
 
 
 
А.2  Өндірістік тапсырмаларды нақтылау, жұмыс тәртібі мен 
нәтижесінің сапалық және сандық параметрлеріне қойылатын 
талаптар  
 
 
 
А.3  Еңбек заттары мен Құрал - жабдықтарын тексеру және жұмысқа 
дайындау  
 
 
В. Орындау, 
ұйымдастыру, 
слесарлық 
жұмыстарды 
орындау    
 
В.1  Қарапайым слесарлық жұмыстарды орындау: Орталық жылыту 
жүйесі торабын, сумен жабдықтау, канализациялар мен суағарларды  
және бөлшектерді бұзу, жөндеу, жинау  
 
 
 
В.2 Орташа күрделі слесарлық жұмыстарды орындау: әртүрлі 
санитарлық-техникалық қондырғыларды, Құрал - жабдықтарыды, 
орталық жылыту жүйесі торабын, сумен жабдықтау, канализациялар 
мен суағарларды бөлшектеу, жөндеу, жинау 
 
 
 
В.3 Күрделі слесарлық жұмыстарды орындау: әртүрлі санитарлық-
техникалық жүйені, Құрал - жабдықтарыды, орталық жылыту жүйесі 
торабын, сумен жабдықтау, канализациялар мен суағарларды 
бөлшектеу, жөндеу, жинау, зерттеу және тексеру жүргізу 
 
 
 
В.4 Слесарлық жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру: әртүрлі 
санитарлық-техникалық жүйені, Құрал - жабдықтарыды, орталық 
жылыту жүйесі торабын, сумен жабдықтау, канализациялар мен 
суағарларды бөлшектеу, жөндеу, жинау, сынақтан өткізу және 

 
 
тексеру жүргізу  
 
 
С. Қорытынды 
жұмысты 
орындау, 
орындалған 
жұмыстардың 
сапасын 
бағалау  
 
С.1 Орындалған жұмыстарды тексеру, жарамсыздық пен ақауларды 
түзетуді қамтамасыз ету 
 
 
 
С.2  Талдау жүргізу, орындалған жұмыстарды бағалау, 
жұмысшылардың өзара әрекетінің тиімділігі, қызметті түзету 
бойынша ұсыныс енгізу  
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ә
рт
үр
лі
 ма
қсаттағ
ы
 тех
но
ло
ги
ял
ы
қ 
құ
бы
рл
ад
ы
 қ
ұр
аст
ы
ру
 
 
 
Т
ех
но
ло
ги
ял
ы
қ қ
ұб
ы
рл
ад
ы
 құ
раст
ы
ру
шы
 
 
А. Дайындық 
жұмыстарын 
жоспарлау және 
орындау 
 
А.1 Техникалық құжаттармен, қоршаған орта мен еңбекті 
қорғаудың нормативті актылармен, санитарлық ережелермен 
танысу 
 
 
 
А.2  Өндірістік тапсырмаларды анықтау,  жұмыс ережесі, 
нәтижесінің сандық және сапалық параметрлеріне қойылатын 
талаптар  
 
 
 
А.3 Еңбек заттары мен Құрал - жабдықтарын тексеру және 
жұмысқа дайындау  
 
 
В. Технологиялық 
құбырлады 
құрастыру бойыша 
жұмыстарды 
орындау 
 
  
 
В.1  Технологиялық құбырларды құрастыру бойынша қарапайым 
жұмыстарды орындау  
 
 
 
В.2  Технологиялық құбырларды құрастыру бойынша орташа 
күрделі жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.3  Технологиялық құбырларды құрастыруда күрделі 
жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.4  Технологиялық құбырларды құрастыруда аса күрделі 
жұмыстарды орындау  

 
 
 
 
С. Құрастыру 
бойынша жұмысты 
ұйымдастыру және 
аса күрделі 
құрастыру 
бойынша жұмысты 
орындау 
 
С.1 Технологиялық құбырларды құрастыруда жұмыстың 
орындалуын ұйымдастыру 
 
 
 
D. Қорытынды 
жұмысты орындау, 
орындалған 
жұмыстардың 
сапасын бағалау 
 
D. Орындалған жұмыстарды тексеру, жарамсыздық пен 
ақауларды түзетуді қамтамасыз ету 
 
 
 
D.2  Талдау жүргізу, орындалған жұмыстарды бағалау, 
жұмысшылардың өзара әрекетінің тиімділігі, қызметті түзету 
бойынша ұсыныс енгізу 
Қызмет түрінің 
атауы 
 
Кәсіп  
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
А
уан
ы
 қал
ы
пқ
а кел
тіру жә
не 
пн
евм
от
ра
нсп
ор
т 
ж
үй
есі
ні
ң 
Құ
рал 

жа
бд
ы
қта
ры
н 
құ
раст
ы
ру
 
 
А
уан
ы
 қал
ы
пқ
а кел
тіру ж
үй
есі
 
мен
 п
невм
от
ран
сп
ор
тты 
мо
нт
аж
да
ушы
 
 
А. Дайындық 
жұмыстарын 
жоспарлау және 
орындау 
 
А.1 Техникалық құжаттармен, қоршаған орта мен еңбекті 
қорғаудың нормативті актылармен, санитарлық ережелермен 
танысу 
 
 
 
А.2   Өндірістік тапсырмаларды нақтылау, жұмыс тәртібі мен 
нәтижесінің сапалық және сандық параметрлеріне қойылатын 
талаптар 
 
 
 
А.3 Еңбек заттары мен Құрал - жабдықтарын тексеру және 
жұмысқа дайындау 
 
 
В. Технологиялық 
құбырларды 
құрастыру 
бойынша жұмысты 
 
В.1 Ауаны қалыпқа келтіру және пневмотранспорт жүйесін 
құрастыру бойынша қарапайым жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.2 Ауаны қалыпқа келтіру және пневмотранспорт жүйесін 
құрастыру бойынша күрделілігі орташа дәрежедегі жұмысты 

 
 
орындау 
 
ұйымдастыру 
 
 
 
В.3  Ауаны қалыпқа келтіру және пневмотранспорт жүйесін 
құрастыру бойынша күрделі жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.4  Ауаны қалыпқа келтіру және пневмотранспорт жүйесін 
құрастыру бойынша аса күрделі жұмыстарды орындау 
 
 
С. Құрастыру 
бойынша жұмысты 
ұйымдастыру  
 
С.1 Ауаны қалыпқа келтіру және пневмотранспорт жүйесін 
құрастыру бойынша жұмыстың орындалуын ұйымдастыру 
 
 
D. Қорытынды 
жұмысты орындау, 
орындалған 
жұмыстардың 
сапасын бағалау 
 
D.1 Орындалған жұмыстарды тексеру, жарамсыздық пен 
ақауларды түзетуді қамтамасыз ету 
 
 
 
D.2  Талдау жүргізу, орындалған жұмыстарды бағалау, 
жұмысшылардың өзара әрекетінің тиімділігі, қызметті түзету 
бойынша ұсыныс енгізу 
 
 
 Қызмет түрінің 
атауы 
 
 
Кәсіп  
 
 
Еңбек міндеттері 
 
 
Модульдер 
 
 
 
 
О
рт
алық 
жы
лы
ту
 
жүйес
і, 
су
м
ен
 
жабды
қта
у, 
су
ды
 б
ұр
ы
п 
жі
бер
у, 
ка
нализ
ац
ия

газбе
н жа
бд
ы
қт
ау
 
қо
нд
ы
рғы
ла
ры
 м
ен
 ішк
і 
жүйен
і қ
ұр
асты
ру
 
 
 
С
ан
итар
лы
қ-
тех
ни
калық ж
үй
е м
ен
 
Құ
рал 

жа
бд
ы
қта
ры
ды
 
құ
раст
ы
ру
ш
ы
 
 
А. Дайындық 
жұмыстарын 
жоспарлау және 
орындау 
 
А.1 Техникалық құжаттармен, қоршаған орта мен еңбекті 
қорғаудың нормативті актылармен, санитарлық ережелермен 
танысу 
 
 
 
А.2  Өндірістік тапсырмаларды нақтылау, жұмыс тәртібі мен 
нәтижесінің сапалық және сандық параметрлеріне қойылатын 
талаптар 
 
 
 
А.3 Еңбек заттары мен Құрал - жабдықтарын тексеру және 
жұмысқа дайындау 
 
 
В. Технологиялық   
В.1 Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды 

 
 
құбырларды 
құрастыру 
бойынша жұмысты 
орындау 
құрастыру бойынша қарапайым жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.2 Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды 
құрастыру бойынша күрделілігі орташа дәрежедегі жұмыстарды 
орындау 
 
 
 
В.3 Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды 
құрастыру бойынша жұмыстарды орындау 
 
 
 
В.4  Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды 
құрастыру бойынша аса күрделі жұмыстарды орындау 
 
 
С. Құрастыру 
бойынша жұмысты 
ұйымдастыру 
 
С.1 Санитарлық-техникалық жүйе мен Құрал - жабдықтарыды 
құрастыру бойынша жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру 
 
 
D. Қорытынды 
жұмысты орындау, 
орындалған 
жұмыстардың 
сапасын бағалау 
 
D.1 Орындалған жұмыстарды тексеру, жарамсыздық пен 
ақауларды түзетуді қамтамасыз ету 
 
 
 
D.2  Талдау жүргізу, орындалған жұмыстарды бағалау, 
жұмысшылардың өзара әрекетінің тиімділігі, қызметті түзету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Слесарь-сантехник  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2,3, 4    
 
А.1. Модулінің технологиялық картасы «Техникалық құжаттармен, қоршаған орта мен еңбекті қорғаудың нормативті 
актылармен, санитарлық ережелермен танысу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 20 с. (2 деңгейі) 
Р/
с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.36 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет