БАҒдарламалар жинағының жобасы икемді автоматты желілержүктеу 4.91 Kb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата16.06.2017
өлшемі4.91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ
  
 
 
Икемді автоматты желілер 
(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
 
 
Астана 2014 
 
 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1.
 
2014  жылдың  13  наурызында    №77  Қазақстан  Республикасы  Премьер-Министрдің  орынбасары-ҚР  индустрия  және 
жаңа технологиялар Министрімен бекітілген «Икемді автоматты желілер» Кәсіптік стандарт негізінде іске асырылды. 
 2.  Алғаш рет енгізілген  
3. Келісілген  
Білім бағдары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігімен  
хаттама  № 6  «25»желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Лежнев С.Н. 
 
 
 «Техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілік тағайындаудың республикалық ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен 
хаттама/хат № 1413  «30» желтоқсан 2014  
 
 
Бағдарламалар сапасын жақсарту бойынша Сіздің барлық ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды келесі мекен-жай бойынша 
жіберулеріңізді сұраймыз: Волокитин Андрей Валерьевич, Қарағанды обласы, Теміртау қаласы 8(7213)953361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1. Оқу білім бағдарламасының қолдану аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3.Кәсіптік стандарт негізіндегі оқу білім бағдарламасы 
3.1 Оқу білім бағдарламысының функционалдық картасы. 
3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу бағдарламасы 
3.3 Арнайы пән бойынша типтік оқу жоспары   
 «Техникалық пайдалану және электрлік және электромеханикалық жабдықтарда қызмет көрсету» пәні бойынша       типтік 
оқу бағдарламасы 
 «Электрлік машиналар және аппараттар» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 «Материалтану» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Икемді автоматты желілер 
2014  жыл. 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 


 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
 
Біліктілік  –  қызметкердің  белгілі  бір  қызмет  түрі  шеңберінде  еңбек  міндеттерін  сапалы  орындауға  дайын  болу  дәрежесі; 
Біліктілік  деңгейі  –  орындалатын  жұмыстардың  күрделілігін,  дербестігі  мен  жауапкершілігін  сипаттайтын  қызметкердің 
біліктілігіне (құзыреттеріне) қойылатын талаптар деңгейі; 
Біліктіліктің  салалық  шеңберлері  (бұдан  әрі  -  БСШ)  –  салада  танылатын  біліктілік  деңгейлерінің  құрылымдалған 
сипаттамасы; 
Еңбек мәні – белгілі бір еңбек құралдарының көмегімен өнім жасау мақсатында қызметкердің іс-қимылы бағытталатын зат; 
Еңбек құралдары – қызметкердің еңбек мәнін бастапқы күйден өнімге айналдыру үшін пайдаланатын құралдары; 

Еңбек қызметінің түрі – кәсіби қызмет саласының еңбек функцияларының тұтастай жиынтығынан және оларды орындауға 
қажетті құзыреттерден қалыптасқан құрамдас бөлігі; 
Еңбек міндеттері – бизнес-үдеріс арқылы анықталатын және оларды еңбек қызметінің белгілі бір түрі шеңберінде орындау 
үшін  қажетті  құзыреттердің  болуын  көздейтін  еңбек  іс-қимылдарының  біріктірілген  және  салыстырмалы  түрде  дербес 
жиынтығы;                                                  
Кәсіби  қызмет  саласы  –  жалпы  ықпалдасқан  негізі  (ұқсас  және  мақсаттылығы  жақын  объектілер,  технологиялар,  оның 
ішінде еңбек құралдары) бар және оларды орындау үшін ұқсас құзыреттер мен еңбек функцияларының жинағын көздейтін 
саланың еңбек қызметі түрлерінің жиынтығы; 
КС – кәсіби қызметтің нақты саласындағы қызметкердің еңбек мазмұнына, сапасына, жағдайына және біліктілік деңгейіне, 
құзыреттеріне қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 
КС  бірлігі  –  осы  қызмет  түрі  үшін  тұтас,  аяқталған,  салыстырмалы  түрде  дербес  және  маңызды  болып  табылатын  нақты 
Еңбек міндеттеріның ашық сипаттамасынан тұратын КС құрылымдық элементі; 
Кәсіп  –  арнайы  дайындықтың,  жұмыс  тәжірибесінің  нәтижесінде  пайда  болған  арнайы  теориялық  білім  мен  практикалық 
дағдылар кешенін білуді талап ететін еңбек қызметінің түрі; 
Құзырет – қызметкердің еңбек қызметінде білімін, білігі мен тәжірибесін қолдану қабілеті; 
Лауазым – жұмыс берушінің лауазымдық өкілеттіліктер мен лауазымдық міндеттер шеңбері жүктелген құрылымдық бірлігі; 
Міндет - нақты бір еңбек мәндері мен құралдарын пайдалана отырып, Еңбек міндеттерін іске асырумен және нәтижеге қол 
жеткізумен байланысты іс-қимылдар жиынтығы
Сала  -  өнім  шығаруда,  өндіріс  технологиясы,  жұмыс  істейтіндердің  негізгі  қорлары  мен  кәсіптік  дағдыларында  ортақ 
мақсаты бар кәсіпорындар мен ұйымдар жиынтығы; 
Ұлттық  біліктілік  шеңбері  (бұдан  әрі  -  ҰБШ)  –  еңбек  нарығында  танылатын  біліктілік  деңгейлерінің  құрылымдалған 
сипаттамасы; 
Функционалдық карта  –  еңбек қызметінің  белгілі  түрі  қызметкерінің  кәсіби  қызметтің  сол  немесе  өзге саласы  шеңберінде 
орындайтын еңбек функциялары мен кәсіби міндеттерінің құрылымдалған сипаттамасы. 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  
Экономикалық қызмет түрі: машина мен жабдықтардан басқа дайын металлдық басылымдарды өндіру  
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  

 
Станоктар мен қондырғылардың автоматты, жартылай автоматты желілері операторы (БCШ бойынша біліктілік 
деңгейі: 2-4) 

 
Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4) 
        МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
Станоктар мен қондырғылардың автоматты, жартылай автоматты желілері операторы 

 
Бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы  
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3 

3.1.  Оқу-білім бағдарламысының функционалдық картасы
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Күрделігі орташа, 
күрделі және ірі 
габаритті 
бөлшектерді 
механикалық 
өңдеу 
 
Станоктар мен 
қондырғылардың 
автоматты, 
жартылай 
автоматты 
желілері 
операторы 
 
 
А. Қарапайым 
дайындамаларды 
бункерге жүктеу, Ірі 
көлемді дайындамаларды 
орнату, Ақауларды жою 
 
А.1 Қарапайым дайындамаларды 
бункерге жүктеу 
А.2  Ірі көлемді дайындамаларды 
орнату 
 
 
 
А.3  Ақауларды жою 
 
 
В. Автоматты желінің 
үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету, басқару 
пультіден (БП) қарапайым 
және күрделі бөлшектерді 
өңдеу процесінде 
автоматты және жартылай 
автоматты желілер мен 
агрегатты станоктардың 
жекелеген тетіктерін 
қосымша баптау 
 
В.1 БП-ден қарапайым және күрделі 
бөлшектерді өңдеу 
 
 
 
В.2 Құрал-сайманды бақылау, МСС 
 
 
 
В.3 Қосалқы бөлшек пен құрал-
сайманды орнату 
 
 
С. Дайын бөлшектерді 
станоктар мен 
қондырғылардан түсіріп 
алу, дайын бөлшектердің 
сапасын арнайы бақылау-
өлшеу аспаптарымен 
тексеру 
 
С.1  Дайын бөлшектерді түсіріп алу 
 
 
 
С.2 Дайындалған бөлшектердің сапасын 
тексеру 

Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Күрделілігі 
орташа, көптеген 
ауысулары бар, 
бөлшектердің 
орнын ауыстырып 
қоюды және 
құрамдастырылған 
бекітпені талап 
ететін күрделі 
бөлшектерді 
механикалық 
өңдеу 
 
Бағдарламалық 
басқарылатын 
станоктардың 
операторы  
 
D. Қарапайым және 
күрделі бөлшектерді 
орнату, құрал-сайманды 
ауыстыра және реттей 
отырып, құрал-саймандық 
блоктарды іріктеу және 
орнату 
 
D.1
 
Қарапайым бөлшектерді орнату 
D.2 Күрделі бөлшектерді, құрылғы мен 
жарақты орнату 
 
 
 
D.3 Құрал-сайманды ауыстыра және 
реттей отырып, құрал-саймандық 
блоктарды іріктеу және орнату 
 
 
 
 
 
 
 
E. Сандық бағдарламалық 
басқаруы (СББ) бар көп 
мақсатты станоктарға 
қызмет көрсету және 
басқару 
 
E.1 СББ бар көп мақсатты станоктар 
тобына қызмет көрсету. СББ бар 
станоктар тобын басқару 
E.2 Жұмыс барысында тораптар мен 
тетіктерді қосымша баптау 
 
 
 
E.3 Ауысулар саны көп, бөлшектердің 
орнын ауыстырып қоюды және СББ бар 
станоктарды араластырып бекітуді талап 
ететін күрделі бөлшектерді өңдеу. 
 
 
 
 
 
 
 
F. Дайын бөлшектерді 
станоктар мен 
қондырғылардан түсіріп 
алу, дайын бөлшектердің 
сапасын арнайы бақылау-
өлшеу аспаптарымен 
тексеру. 
 
F.1 Дайын бөлшектерді түсіріп алу 
 
 
 
F.2 Дайындалған бөлшектердің сапасын 
тексеру 
 

1 кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  Станоктар мен қондырғылардың автоматты, жартылай автоматты 
желілері операторы 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3.    
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Қарапайым дайындамаларды бункерге жүктеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  112 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқу 
мазмұны 
1. 
Техникалық 
механиканың 
негізі. 
Техникалық 
механиканың негізін 
білу. 
-механизмдер және 
көліктер туралы 
мәліметтер: негізгі 
түсініктер мен 
терминдер;  
- механизм және көлік 
анықтамасы; 
- механизмдер 
кинематикасы: 
механизмдер тармақтары;  
- кинематикалық жұптар 
және кинематикалық 
механизмер схемасы;  
- машина бөлшектрі 
жөнінегі мағлұмат, негізгі 
түсінік, түрлері, 
қолданылуы; 
- айналмалы және 
үдемелі қозғалыстың 
берілуінің бөлшектері 
және жинақтаушылық 
бірліктері; 
- бөлшектерді біріктіру. 
Жабдықтар: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдықтар 
стендттері; 
- дайындамаларды 
жүктеу/түсіру  
құрылғысы 
Материалдар: 
- есептеу 
әдіснамасы;  
- қарапайым 
дайындамалар. 
Оқу 
материалдары: 
- тесттер; 

- станоктарда 
қолданылатын типтік 
бөлшектер және 
жинақтаушылық 
бірліктер; 
- бөлшектерді біріктіру; 
- айналмалы қозғалыстың 
берілу механизмы.; 
- қозғалыс түрлендіру 
механизмі.  
-жеке тапсырмалар; 
- лабораториялық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар. 
Оқу құралы: 
- Металл өңдеуші 
станоктардың және 
автоматты 
желілердің 
құрылғылары, 
бапталуы және 
қолданылуы , 
Лисовой А.И., М., 
изд-во 
«Машиностроение»
. 1971, 432б.;
 
- Вороничев Н.М., 
Тартаковский Ж.Э., 
Генин В.Б. 
Автоматические 
линии из 
агрегатных станков 
- 2-ші басылым., 
перераб. и доп. - М.: 
Машиностроение, 
1979. - 487 б., ил. 
- Л.С. Брон, Ж.Э. 
2. 
Металды кесу 
негізі. 
Металды кесу негізін 
білу. 
- металды кесу туралы 
түсінік; 
- жоңқа кесу процесі;  
- кесу процесінің 
физикалық негіздері: 
өскін, жылуландыру, 
жылудың таралуы, суыту, 
МСС; 
- кесу құралдары; 
- жылуды тарату, қайрау, 
кесу құралын дайындау 
және аяқтау: орындау 
ережесі мен тәртібі. 
- кесу құралдарын жасау 
үшін қолданылатын 
материалдар; 
- кесу құралын 
дайындау және аяқтау.. 
3. 
Автоматты 
және жартылай 
автоматты 
желілер  
Автоматты және 
жартылай автоматты 
желілерін білу 
- структурлық схемалар, 
конструкциясы, негізгі 
түйіндердің міндеттері, 
техникалық 
сиппаттамалары. 
Автоматты және 
жартылай автоматты 
желілер  

4. 
Агрегатты 
станоктарда 
бөлшектерді 
өңдеу 
Агрегатты 
станоктарда 
бөлшектерді өңдеу 
- агрегатты станоктардың 
құрылғысы: құрылымы, 
жабдықтау түріне 
байланысты жинақталуы 
және түрлері, типтік 
түйіндер, станок 
жұмыстарының 
циклограммасы, кесу 
тәртіптері, блоктау 
түрлері. СОЖ: беру 
тәсілдері; 
- өңдеудің негізгі 
операциялары, олардың 
орындалу реттілігі, 
тәртіптері, операционды-
технологиялық карта; 
- құрылғылар және 
кесуші құралдар: түрлері, 
негізгі талаптар. 
- Агрегатты станокта 
бөлшектерді өңдеуді 
жүзеге асыру 
Тартаковский - 
Гидравлический 
привод агрегатных 
станков и 
автоматических 
линий 1966. 
- Власов С.Н., 
Черпаков Б.И.
 
Справочник 
наладчика 
агрегатных станков 
и автоматических 
линий 3-ші 
басылым 
5. 
Бөлшектерді 
автоматтарда 
және жартылай 
автоматтарда 
өңдеу 
Бөлшектерді 
автоматтарда және 
жартылай 
автоматтарда өңдеу 
- автоматтар және 
жартылай автоматтар: 
міндеттері, 
конструкциясы, 
технологиялық 
мүмкіншіліктері; 
- автоматтық желілер 
құрамында жұмыс 
істейтін  ағаш өңдейтін 
- Бөлшекті автоматтарда 
және жартылай 
автоматтарда өңдеуді 
жүзеге асыру. 

және роторлық 
автоматтар мен жартылай 
автоматтар: 
құрастырылуы, 
классификациясы, 
қолданылуы; 
- өңдеудің негізгі 
операциялары, олардың 
орындалу реттілігі, 
тәртіптері, операционды-
технологиялық карта; 
- құрылғылар және 
кесуші құралдар: түрлері, 
негізгі талаптар. 
6. 
Агрегатты 
станоктарда 
бөлшектерді 
өңдеу 
Агрегатты 
станоктарда 
бөлшектерді өңдеу 
- агрегатты станоктардың 
құрылғысы: құрылымы, 
жабдықтау түріне 
байланысты жинақталуы 
және түрлері, типтік 
түйіндер, станок 
жұмыстарының 
циклограммасы, кесу 
тәртіптері, блоктау 
түрлері. СОЖ: беру 
тәсілдері; 
- өңдеудің негізгі 
операциялары, олардың 
орындалу реттілігі, 
- Агрегатты станокта 
бөлшектерді өңдеуді 
жүзеге асыру 

тәртіптері, операционды-
технологиялық карта; 
- құрылғылар және 
кесуші құралдар: түрлері, 
негізгі талаптар. 
7. 
Станоктардағы  
металдарды 
өңдеудің 
технологиялық 
процесі  
Металл өңдеудің және 
металл кесуші 
станоктардағы 
жұмыстың негіздерін 
білу. 
- механизмдер, көліктер 
және көлік бөлшектері 
туралы негізгі 
мәліметтер; 
- универсалды арнайы кең 
таралған құрылғылардың 
атауы, қолданылуы;  
құрылғы, кинематикалық 
схемалар және жұмыс 
принципі, әр түрлі типті 
металл өңдеуші 
станоктарды баптау 
ережесі ; 
- техникалық қызмет 
көрсету ережесі  және 
тексеру тәсілдері, ағаш 
жонатын, фрезерлі, 
жоңғыш және ажарлағыш 
топтар станоктарының 
дәлдік нормалары;  
- металл өңдеу 
цехтарында 
қолданылатын жүк 
- бөлшектерді 
дайындаудың және 
металл кесу 
станоктарындағы 
өнімдердің 
технологиялық  
процесін дайындау; 
- металл кесу 
станоктарындағы 
бөлшектерді өңдеу. 
 

көтергіш жабдықтар;; 
- өндірістік процестер 
автоматизациясының 
негізгі бағыттары; 
- бөлшектерді дайындау 
процесінің және өңдеу 
тәртібінің технологиялық 
процестерінің негізгзі 
түсініктері мен 
анықтамалары 
8.  
Автоматты 
желілердің 
транспортты 
механизмі  
Автоматты желілердің 
транспортты 
механизмін білу 
- қатты байланыс 
механизмі: конвейерлер, 
айналма үстелдер; 
- икемді байланыс 
механизмі:  
икемді астаудың 
көтергіштермен, 
конвейер-үлестірушімен, 
магазиндермен, 
бункерлермен үйлесімі; 
- аралас байланыс 
механизмі.  
- икемді байланыс 
механизмі 
9.  
Металл кесуші 
станокқа 
дайындаманы  
тасымалдау 
 
 
- тасымалдау түрлері: 
1. ұйымдастырусыз; 
2. мәжбүрлемелі; 
3. дірілді; 
4. құрамдастыру. 
- жүктеу (бункерде ауысу, 
- дайындаманы 
тасымалдау циклі  

манипулятор немесе 
робот арқылы ұстау, 
жұмыс аймағына енгізу, 
олардың бағдарлануы, 
орнатылуы және 
бекітілуі)  
- жүктен босату. 
10. 
Икемді 
байланысы бар 
автоматты 
желілердегі 
жүктеу 
құрылғысы 
 
Икемді байланысы 
бар автоматты 
желілердегі жүктеу 
құрылғысын білу 
- магазиндік; 
- бункерлік;  
- бункерлі-магазиндік. 
- магазинді құрылғы; 
- бункерлі құрылғы. 
11. 
Жүктемелі-
бейімделу 
құрылғысының 
бункерлік 
құрылғысы 
 
Жүктемелі-бейімделу 
құрылғысының 
бункерлік 
құрылғысын білу 
 
- бункер алды; 
- бункер; 
- астау;  
- автоматты бейімделу 
құрылғысы, 
- магазин; 
- кесіп тастағыш және 
қоректендіргіш.  
-Жүктемелі-бейімделу 
құрылғысының 
бункерлік құрылғысы 
12. 
Бункер түрлері  Бункер  түрлерін білу  -дайындамаларды бір-
бірлеп беру:қалталы және 
имекті; 
- дайындамаларды 
бөліктеп беру: секторлы, 
шиберлі, дискілі, 
-имек бункерлер; 
- шиберлі бункерлер; 
- үйкелме бункерлер. 

жарықты, қалақты, 
элеватор типті; 
 - дайындамаларды 
үзіліссіз беру: құбырлы, 
үйкелмелі, дірілді. 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі   (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Дайындамаларды бункерге жүктеу кезіндегі шектеулі 
жауапкершілікті және белгілі бір дербестік деңгейін 
болжайтын норманы іске асыру бойынша 
орындаушылық қызмет 
Дайындамаларды 
бункерге жүктеу 
Қызмет көрсетілетін автоматты және 
жартылай автоматты станоктар мен 
қондырғылар желісінің жұмыс істеу 
принциптерін 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет