БАҒдарламалар жинағының жобасы гидрогеология және метеорология


№  Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауыжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім 

негізінде 

жалпы орта білім 

негізінде 

3ж.10ай. 

2жг.10ай. 

 5.8   С.2 Қауіпті  гидрологиялыққұбылыстардың әкелетін 

зиянды әсерлері туралы мәліметтер жинау 

90 


90 

2 Кәсіп. Техник -метролог 

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 

720 

720 

5.1   D.1  Мемлекеттік тексеруге берілген типтік өлшегіш  

құралдарын дайындау  

 90 


90  

5.2   D.2  Құралдарды тексеруден  өткізу 

 90 

 90 


5.3   D.3 Тексеруден өткен  өлшегіш құралдарды жеткізу  

 90 


90  

5.4   D.4  тексеру нәтижесі бойынша  және берілген  техникалық 

құжаттары негізінде рәсімдеу  

 90 


 90 

5.5   E.1. Тексерудің аспаптары мен әдістерін, өлшеудің 

нақтылығын белгілейтін  стандарттар қорын енгізу  

 90 


 90 

5.6   E.2 Өлшеу аспаптарында өндіріс бөлімшелерінің 

сұранысын есепке алу 

 90 


 90 

5.7   E.3  Оларды алуға сұраныс құрастыру 

 90 

 90 


5.8   E.4  Өлшегіш  құралдарын  және  олардың  қозғалысын 

жедел есеп жүргізу 

 90 

 90 


3 Кәсіп. Техник -агрометеоролог 

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 

984 

984 

5.1   F.1  Құралдар мен қондырғылардың тексеру жұмысын 

жүргізу 

72 


72 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім 

негізінде 

жалпы орта білім 

негізінде 

3ж.10ай. 

2жг.10ай. 

 5.2   F.2  Құралдардан метеорологиялық берілгендерін алу 

72 

72 


5.3   F.3  Агрометеорологиялық телімдерді айналып тексеру. 

Жер және ауыл шаруашылығы жұмыстарының  

жүргізілуіне бақылау жасау  

72 


72 

5.4   F.4  Жер ылғалдылығы қалыбын Визуальді және құралдар  

арқылы бағалау 

72 


72 

5.5   F.5  Өсімдіктер күйін бағалау, зақымдалған өсімдіктер 

72 

72 


5.6   F.6  Өнімділік элементтерін  анықтау 

72 


72 

5.7   F.7  Өнім құрылысын анықтау 

64 

64 


5.8   F.8  Қыстайтын дақылдардың өмір сүру қалыбын анықтау 

64 


64 

5.9   G.1  Бақылау нәтижелерін жазу  және өңдеу 

64 

64 


5.10   G.2  Составление агрометеорологиялық жеделхат  

құрастырып, оны байланыс арналары арқылы тарату   

72 

72 


5.11   H.1  Агрометеорологиялық құралдардың ағымдағы жөндеу 

жұмыстарын жүргізу 

72 

72 


5.12   H.2  Қолданатын өлшегіш аспаптарын тексеру 

72 


72 

5.13  I.1 Жеделхат құрастыру және тарату 

72 

72 


5.14  I.2  Қауіпті  Агрометеорологиялыққұбылыстардың әкелетін 

зиянды әсерлері туралы мәліметтер жинау 

72 

72 


4 Кәсіп. Техник -метеоролог 

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 

900 

900 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім 

негізінде 

жалпы орта білім 

негізінде 

3ж.10ай. 

2жг.10ай. 

 5.1   J.1 Метеорологиялық  алаңды айналып шығу  

 90 

90  


5.2   J.2 Құралдар мен қондырғылардың жөндеуден өткендігін 

тексеру 


 90 

 90 


5.3   J.3 Құралдарды өлшеуге дайындау  

 90 


 90 

5.4   K.1 Метеорологиялық  алаңда бақылау жүргізу өндірісі 

 90 

 90 


5.5   K.2 Бақылау нәтижелерін бақылау жазбалары кітабына 

енгізу  


 90 

 90 


5.6   K.3 Бақылау нәтижелерін өңдеу 

 90 


 90 

5.7   L.1 Синоптикалық жеделхат құрастыру және синоптикалық 

жеделхатты кодтау  

 90 


90  

5.8   L.2 Синоптикалық жеделхатты байланыс арналарына 

тарату 

 90 


90  

5.9   M.1   Дауылды  хабарландыруларды құрастыру және 

тарату, олардың туындағанында  

 90 


 90 

5.10   M.2 Қауіпті  гидрологиялыққұбылыстардың әкелетін 

зиянды әсерлері туралы мәліметтер жинау 

 90 


 90 

6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер 

(кәсіпорымен келісім бойынша модульдер) 

7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-

өндірістік, технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы көлемінен 

кем дегенде 40%** Аралық аттестаттау   

  

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім 

негізінде 

жалпы орта білім 

негізінде 

3ж.10ай. 

2жг.10ай. 

 

Қорытынды аттестаттау:   

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы 

бойынша білім беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес 

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

12 сағаттан кем емес 

10 


Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11 


Факультативтік сабақтар 

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан 

артық емес  

  

Барлығы  

6588 

4960 

*Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім 

берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», 

«Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  

** Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде оқу орны біліктілік деңгейіне сәйкес модульдер (пәндер) тізімін алмастыруға және 

толықтыруға құқылы.  

3.3. Арнайы пәндер бойынша типтік  оқу бағдарламалары 

 

  K.1 Метеорологиялық  алаңда бақылау жүргізу өндірісі 

 «Метеорологиялық  бақылау жасау  және жұмыс технологиясы» пәнібойыншатиптікоқубағдарламасы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Метеорологиялы

қ жұмыс 

орындай алу. 

Әдісі мен тәртібі 

тексерудің  

бақылау жасау және 

станция жүйесінде 

өлшеу 

Әдісі мен тәртібі тексерудің  

метеорологиялық, 

актинометриялық, 

озонометриялық 

бақылауларды 

жүйелі 


станцияларда 

орындау. 

Арнайы 

гидрометеорологиялық және 

метеорологиялық 

бақылаулар жүргізу, 

материалдарды 

өңдеу, талдау, 

тексеру.  

 

Метеорологиялық құралдар 

орналасқан 

метеорологиялық 

алаң, 


байланыс 

құралдары, 

бақылаудың 

арнайы 


кітаптары. 

 

Метеорологиялық станциялар мен 

бөлімдерге арналған 

ұстанымдар 

Еңбек қауіпсіздігі 

туралы ереже. 

Құралдарды  майда 

жөндеуден 

өткізу 


және 

пайдалану  

ережелері. 

Гидрометеорология

лық    бақылау  жасау  

кодын жер үстіндегі 

және 

теңіздік бақылау    КН-01 

станцияларына 

тарату. 

Құралдарды 

өлшеуге 

дайындау үшін 

тексере білу .  

 Метеорологиялық  

алаңдарда жедел 

ақпарат өңдеу және 

таратуға бақылау 

жасау өндірісі. 

Құралдар мен 

қондырғылардың 

құрылысы,  жедел 

ақпаратты тарату 

тәртібі 

Өлшегіш 


құралдарды 

олардың орналасуы 

бойынша   

тексеруден өткізу 

және қолдануға 

дайындығы, 

Лабораториялық 

қондырғылар, 

компьютерлік 

құралдар, 

өлшегіш 

аспаптарды 

зерттеу және 

Метеорологиялық 

станциялар 

мен 


бөлімдерге арналған 

ұстанымдар 

және 

басқа 


да 

басқарушылық 

құжаттар. 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

бақылау жасау 

материалын тексеру 

және талдау. 

бағалау 

құралдары  

 

  В.1 Гидрологиялық жұмыс және бақылауларды орындау 

 «Гидрологиялық жұмыс және бақылау жасау технологиясы» пәнібойыншатиптікоқубағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Гидрологиялық 

жұмыс орындай 

алу. 


Әдісі мен тәртібі 

тексерудің  

бақылау жасау 

және өлшеу 

Әдісі мен тәртібі 

тексерудің  

гидрологических 

бақылау жасау және 

жұмыста 

Гидрологиялық 

бақылау жасап,  

бақылау жасау 

материалдарын 

өңдеп, тексеріп, 

талдай алу. 

Гидрологиялық 

қондырғылар және 

түрлі конструкциялар 

типі:  

ағыстық, тіреулі, ағылмалы-тіреулі, 

берілгіштік және  

автоматты.  

 

Гидрологиялық станциялар 

мен 


бөлімшелерге 

арналған 

өкімдер 

және 


бекітілген 

жұмыс 


жоспары.Гидрология

лық 


жеделхат 

құрастыру 

Коды. 

Көмекші 


кестелер 

жинағы. 


Гидрологиялық 

ақпаратты      жалпы  

және 

 

кәсіби бағдарламамен 

қамтамасызтандыр

Гидрологиялық 

ақпаратты өңдеу 

тәртібі 

Автоматты 

өңдеудегі 

Гидрологиялық 

ақпарат, 

Бақылау және 

өлшеу 

материалдарын тексеру және 

өңдеу, 


Гидрологиялық 

қондырғылар және 

түрлі конструкциялар 

типі:  


Гидрологиялық 

станциялар 

мен 

бөлімшелерге арналған 

өкімдер 


және 

бекітілген Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

ылған есеп  алатын 

материалдар 

қолдану 


арқылы 

өңдеу. 


мемлекеттік  реестр 

жүргізу тәртібі, 

Зерттеулер мен  

бақылауларды 

жүргізу және 

берілген 

мәліметтерді 

тексеру, талдау 

тәртібі мен әдістері. 

 

автоматты түрде өңдеуге 

дайындау.  

ағыстық, тіреулі, ағылмалы-тіреулі, 

берілгіштік және  

автоматты.  

Арнайы  


гидрологиялық 

бақылау жасау 

кітаптары. 

 

жұмыс жоспары.Гидрология

лық 


жеделхат 

құрастыру 

Коды. 

Көмекші 


кестелер 

жинағы. 


 

 

 J.2 Құралдар мен қондырғылардың жұмыстан шығуын жөнделгенін тексеру 

 «Құралдар 

мен 

қондырғыларға 

қызмет 

көрсетуде 

жөдеу 

мен 

пайдалану 

әрекеттері» 

пәнібойыншатиптікоқубағдарламасы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

 Құралдар және 

қондырғылар 

зертей және 

жұмыс істеуін 

реттей алу. 

 

Өлшеуге 


тиісті 

метеорология

лық 

параметрлердің физикалық 

Өлшеуге тиісті 

метеорологиялы

қ 

параметрлердің физикалық 

Өлшегіш құралдар 

мен олардың 

орналасуы бойынша 

сезімтал элементтің 

жұмыстан шығуын 

тексеруден өткізу. 

Лабораториялық 

қондырғылар, 

компьютерлік 

құралдар, өлшегіш 

аспаптарды зерттеу 

Стандарттар, 

ережелер, 

нұсқаулықтар, 

әдістемелік және 

басқа да нормативті 

метрологиялық Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

көлемінің 

өзгеру 

тұжырымдамалары 

көлемінің 

өзгеруі   

Электрлік көлемді 

өлшеу, электрлік 

импульс 


параметрлерін өлшеу. 

Түзулегіштер мен 

байланыс 

сымдарының жұмыс 

жасау қабілеттерін 

тексеру. 

және бағалау 

құралдары  

аттестация 

құжаттары. 

Гидрометеорологиял

ық бақылау 

станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялы

қ бөлім үшін 

басшылар 

 Өлшегіш 

қондырғыларды 

метеорологиялық 

алаңда дұрыс  

орналасқандығын 

тексере білу 

 

Құралдар және 

қондырғылард

ы зерттеу 

және қалыпты 

күйге келтіру. 

Құралдар мен 

қондырғыларды

ң құрылысы. 

Өлшегіш құралдарды 

олардың орналасуы 

бойынша   тексеруден 

өткізу. 


 

Лабораториялық 

қондырғылар, 

компьютерлік 

құралдар, өлшегіш 

аспаптарды зерттеу 

және бағалау 

құралдары  

Стандарттар, 

ережелер, 

нұсқаулықтар, 

әдістемелік және 

басқа да нормативті 

метрологиялық 

аттестация 

құжаттары. 

Гидрометеорологиял

ық бақылау 

станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялы


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

қ бөлім үшін 

басшылар 

Құрамын тексере білу 

метеорологиялық 

алаңды. 

Құралдар мен 

қондырғылард

ың жұмыстан 

шығуын 

жөнделгенін тексеру 

Құралдар мен 

қондырғыларды

ң тізімі. 

жұмыстан 

шығуын жөндеу 

тәсілдері. 

Өлшегіш 


қондырғыларды 

өлшеу жұмыстарын 

жүргізу үшін 

пайдалану 

Лабораториялық 

қондырғылар, 

компьютерлік 

құралдар, өлшегіш 

аспаптарды зерттеу 

және бағалау 

құралдары  

Гидрометеорологиял

ық бақылау 

станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялы

қ бөлім үшін 

басшылар. 

Стандарттар қорын 

енгізу  тәртібі және  

басқа да тексеру 

құралдарын нақты  

өлшейтін, әдістерді 

реттейтін  құжаттар 

 Құралдар және 

қондырғылар 

зертей және 

жұмыс істеуін 

реттей алу. 

 

Өлшеуге тиісті 

метеорология

лық 

параметрлердің физикалық 

көлемінің 

өзгеру 

Өлшеуге тиісті метеорологиялы

қ 

параметрлердің физикалық 

көлемінің 

өзгеруі   

Өлшегіш құралдар 

мен олардың 

орналасуы бойынша 

сезімтал элементтің 

жұмыстан шығуын 

тексеруден өткізу. 

Электрлік көлемді 

өлшеу, электрлік 

импульс 


Лабораториялық 

қондырғылар, 

компьютерлік 

құралдар, өлшегіш 

аспаптарды зерттеу 

және бағалау 

құралдары  

Стандарттар қорын 

енгізу  тәртібі және  

басқа да тексеру 

құралдарын нақты  

өлшейтін, әдістерді 

реттейтін  құжаттар 


Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс 

тізбесі 

Жабдықтар (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

тұжырымдама

лары 

параметрлерін өлшеу. Түзулегіштер мен 

байланыс 

сымдарының жұмыс 

жасау қабілеттерін 

тексеру. 

 

 

 

  

 

 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет