БАҒдарламалар жинағының жобасы гидрогеология және метеорология


Жеке және кәсіби құзыреттержүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет6/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Маңызды ауылшаруашылық жұмыстары 

басында көрінген агрометеорологиялық 

жағдайға орай Арнайы агрометеорологиялық 

анықтамалар мен ұстанымдар дайындау  

Бүлінген өсімдіктерге бақылау 

жасау. Өнімділік элементтерін  

пішінделуіне бақылау жасау. 

Аурулар мен қатер төндіргіштердің, Жағымсыз метеорологиялық 

құбылыстардың  өсімдіктерді бүлдіру 

периодтары, мерзімі, анықтау 

әдістемесін білу.  

F.6Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар 

дайындау 

1.1. Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар дайындалды 

2.

 Көрінген  агрометеорологиялық жағдайға орай 

Арнайы агрометеорологиялық ұстанымдар дайындау. 

2.1

 

Көрінген  агрометеорологиялық жағдайға орай Арнайы агрометеорологиялық ұстанымдар дайындалды. 

3.

 Өсімдік күйін бағалау, бүлінген өсімдіктер 

3.1


 

Өсімдік күйін бағаланды.     

F.7  Модулінің технологиялық  картасы  «Өнім құрылысын анықтау», (2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 64 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Өсімдік күйінің 

биіктігі мен 

қалыңдығын 

бағалау 


периодтары, 

 Көктемгі далалық 

жұмысқа, егін егу

және күзгі қыстайтын 

дақылдарды егуге 

Агрометеорологиялық 

жағдайлар жасау.   

Өсімдік күйінің 

биіктігі мен 

қалыңдығын бағалау 

периодтары, мерзімі, 

анықтау әдістемесін 

білу. 

Өсімдік күйінің биіктігі мен қалыңдығын 

бақылау.  

 

 

 Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 


мерзімі, анықтау 

әдістемесі. 

 

Өсімдік күйінің ластануын бақылау. 

 

Өнім құрылысының пішінделуін бақылау. 

 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар Өсімдік күйінің ластануын 

бағалау 


Өсімдік күйінің 

ластануын бағалай алу 

Өнім құрылысын анықтау. 

Өнім құрылысын білу.  

F.7Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Көктемгі далалық жұмысқа, егін егу, және 

күзгі қыстайтын дақылдарды егуге 

Агрометеорологиялық жағдайлар жасау. 

Өсімдік күйінің биіктігі мен 

қалыңдығын, Өсімдік күйінің 

ластануына бақылау жасау. 

Өсімдік күйінің ластануын, биіктігі мен 

қалыңдығын бағалау периодтары, мерзімі, 

анықтау әдістемесі.  

F.7Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар 

дайындау 

1.1. Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар дайындалды 


2.

 

Өсімдік күйінің ластануын, биіктігі мен қалыңдығын, егін даласындағы күйін бақылау. 

2.1


 

Көрінген  агрометеорологиялық жағдайға орай Арнайы 

агрометеорологиялық ұстанымдар дайындалды. 

3.

 Өнім құрылысын анықтау. 

3.1


 

Өнім құрылысын анықталды.     

F.8  Модулінің технологиялық  картасы  «Қыстайтын дақылдардың өмір сүру қалыбын анықтау», (2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 64 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Қыстайтын 

дақылдардың 

өмір сүру 

қалыбын 


анықтау 

тәсілдері 

Қыстайтын 

дақылдардың 

қыстаудан өткізу 

жағдайлары туралы 

ұстанымдар  

Қыстайтын 

дақылдардың өмір 

сүру қалыбын анықтау 

тәсілдерін білу 

Қыстайтын 

дақылдардың Егін 

даласында және 

бақшаларда  қар 

түсірілімдерін жүргізу.   

 

 

  

 

Қыстайтын дақылдардың өмір сүру 

қалыбына бақылау 

жасау. 

 

  

 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

Қыстайтын дақылдардың 

өмір сүру 

қалыбын 

анықтау 


Қыстайтын 

дақылдардың өмір 

сүру қалыбын анықтай 

алу 


агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар  

F.8Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Қыстайтын дақылдардың қыстаудан өткізу 

жағдайлары туралы ұстанымдар. 

Қыстайтын дақылдардың Егін 

даласында және бақшаларда  қар 

түсірілімдерін жүргізу 

Қыстайтын дақылдардың өмір сүру 

қалыбын анықтау тәсілдері.  

F.8Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар 

дайындау 

1.1. Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар дайындалды 

2.

 Егін даласында және бақшаларда  қар 

түсірілімдерін жүргізу.  

2.1

 

Егін даласында және бақшаларда  қар түсірілімдерін жүргізлді.  

3.

 Қыстайтын дақылдардың өмір сүру қалыбын 

анықтау. 

3.1 Қыстайтын дақылдардың өмір сүру қалыбын анықталды. 

 

G.1  Модулінің технологиялық  картасы  «Бақылау нәтижелерін жазу  және өңдеу», (2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 64 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Агрометеоролог

иялық 


бақылаулар  

Агрометеорологиялық 

мәліметтерді 

құрастыру. 

Агрометеорологиялық 

бақылаулар  жүргізегу 

арналған 

Агрометеорологиялық 

кесте құрастыру. 

 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті жүргізегу 

арналған 

басқарушылық 

және нормативті 

құжаттар.  

басқарушылық және 

нормативті құжаттарды 

білу.  


 

 

  

Мәліметтерді өңдеу 

және ақпараттарды 

тарату 


 

 

Бақылау нәтижелерін жазу.  

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

бақылаулардың арнайы 

кітаптарыОқу құралдары: 

КН-21 жеделхатын 

дайындауға ондық 

агрометеорологиялық код. 

Көмекші кестелер жинағы. 

Мәліметтерді өңдеу және 

ақпараттарды 

тарату. 

Мәліметтерді өңдеу 

және ақпараттарды 

тарата алу. 

Бақылау 


нәтижелерін 

жазу  және 

өңдеу. 

Бақылау нәтижелерін жазу  және өңдей алу. 

 

G.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім  

Агрометеорологиялық 

мәліметтерді құрастыру. 

 

Агрометеорологиялық кесте құрастыру. 

Агрометеорологиялық бақылаулар  жүргізегу арналған 

басқарушылық және нормативті құжаттар. Мәліметтерді өңдеу 

және ақпараттарды тарату  

G.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар 

дайындау 

1.1. Арнайы агрометеорологиялық анықтамалар дайындалды 

2.

 Агрометеорологиялық  кестелер дайындау. 

  2.2 Агрометеорологиялық  кестелер дайындалды. 

4.

 

Мәліметтерді өңдеу.  4.1

 

Бақылау нәтижелерін жазылды.     

G.2  Модулінің технологиялық  картасы  «Агрометеорологиялық жеделхат  құрастырып, оны байланыс арналары арқылы 

тарату»,  

(2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Басшылардың 

жұмыстағы 

өкімдері, 

агрометеорологи

ялық бақылау 

жасау және 

нәтижелерді 

өңдеу бойынша 

кодтар мен 

нұсқаулықтар.  

Станция аймағына 

Күнделікті және он 

күндік 

агрометеорологиялық бюллетендер 

дайындау.  

Басшылардың 

жұмыстағы өкімдері, 

агрометеорологиялық 

бақылау жасау және 

нәтижелерді өңдеу 

бойынша кодтар мен 

нұсқаулықтарды білу.  

Күнделікті және он 

күндік 

агрометеорологиялық жеделхаттар дайындау 

және тарату.  

 

 

  

 

Мәліметтерді өңдеу және тарату.  

 

  

Бақылау нәтижелерін 

жазу  және тарату 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

бақылаулардың арнайы 

кітаптарыОқу құралдары: 

КН-21 жеделхатын 

дайындауға ондық 

агрометеорологиялық код. 

Көмекші кестелер жинағы. 

Агрометеорологиялық    бақылау 

мәліметтерін 

техникалық 

мәліметт 

сақтаушыларына 

енгізу және 

кодтау 

ережелері.  агрометеорологиялық   

бақылау мәліметтерін 

техникалық мәліметт 

сақтаушыларына енгізу 

және кодтау ережелерін 

білу.  


Агрометеоролог

иялық жеделхат  

құрастырып, оны 

байланыс 

арналары 

арқылы тарату 

Мәліметтерді өңдеу 

және тарату әдістерін 

білу.  


 

G.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім  

Станция аймағына Күнделікті және он 

күндік агрометеорологиялық 

бюллетендер дайындау.  

Күнделікті және он күндік 

агрометеорологиялық 

жеделхаттар дайындау 

және тарату.  

Басшылардың жұмыстағы өкімдері, агрометеорологиялық 

бақылау жасау және нәтижелерді өңдеу бойынша кодтар 

мен нұсқаулықтар. Агрометеорологиялық    бақылау 

мәліметтерін техникалық мәліметт сақтаушыларына 

енгізу және кодтау ережелері. 

 

G.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Станция аймағына Күнделікті 

агрометеорологиялық бюллетендер дайындау. 

1.1. Станция аймағына Күнделікті агрометеорологиялық 

бюллетендер дайындалды. 

2.

 

Станция аймағына   он күндік агрометеорологиялық бюллетендер дайындау. 

  2.1 Станция аймағына   он күндік агрометеорологиялық 

бюллетендер дайындалды. 

3.

 Агрометеорологиялық жеделхат  құрастырып, оны 

байланыс арналары арқылы тарату 

3.1 бақылау нәтижелері енгізілді.    

 

H.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Агрометеорологиялық құралдардың ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу», (2 

деңгей)  


   Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Өлшеуге тиісті 

метеорологиялы

қ 

параметрлердің физикалық 

көлемінің өзгеру 

тұжырымдамала

ры. 


Профилактикалық 

тексеру жүргізу және 

құралдар мен 

қондырғыларда майда 

жөндеуден өткізу. 

Өлшеуге тиісті 

метеорологиялық 

параметрлердің 

физикалық көлемінің 

өзгеру 


тұжырымдамаларын 

білу. 


Электрлік көлемді 

өлшеу, электрлік 

импульс параметрлерін 

өлшеу. Түзулегіштер 

мен байланыс 

сымдарының жұмыс 

жасау қабілеттерін 

тексеру.  Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдар және 

қондырғылар. Оқу құралдары: 

Еңбек қауіпсіздігі туралы 

ереже. 

Құралдарды майда жөндеуден өткізу және 

пайдалану  ережелері. 

Өлшейтін  және тіркейтін 

құралдардың 

Жұмыс істеу 

қағидалары және 

алғашқы өңдеу 

құралдарының 

электрлік  

сызбалар. 

Өлшейтін  және 

тіркейтін құралдардың 

Жұмыс істеу 

қағидалары және 

алғашқы өңдеу 

құралдарының 

электрлік  сызбаларды 

тану. 


Электр 


қорабының 

құрылысы. 

Электр қорабының 

құрылысын білу. 

4. 

Жұмыстан шығуды зерттеу 

әдістемесі, 

 

Жұмыстан шығуды зерттеу әдістемесі, 

құралдардың мүмкін 

Жұмыстан шығуды 

жою, құралдардың құралдардың 

мүмкін болатын 

себептері. 

болатын себептерін 

білу. 

мүмкін болатын себептерін табу.  

 

H.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Профилактикалық тексеру жүргізу 

және құралдар мен қондырғыларда 

майда жөндеуден өткізу. 

Электрлік көлемді өлшеу, 

электрлік импульс 

параметрлерін өлшеу. 

Түзулегіштер мен байланыс 

сымдарының жұмыс жасау 

қабілеттерін тексеру. 

Өлшеуге тиісті метеорологиялық параметрлердің 

физикалық көлемінің өзгеру тұжырымдамалары, 

Өлшейтін  және тіркейтін құралдардың Жұмыс істеу 

қағидалары және алғашқы өңдеу құралдарының электрлік  

сызбалар. Жұмыстан шығуды зерттеу әдістемесі, 

құралдардың мүмкін болатын себептері  

H.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Профилактикалық тексеру жүргізу және құралдар 

мен қондырғыларда майда жөндеуден өткізу. 

1.1.

 

Профилактикалық тексеру жүргізілді. 1.2.

 

Құралдар майда жөндеуден өткізілді. 1.3.

 

Қондырғылармайда жөндеуден өткізілді.     2.  Электрлік көлем мөлшерін өлшеу. 

  2.1 Электрлік көлем мөлшерін өлшенді. 

3.Электрлік импульс параметрін  өлшеу 

3.1 Электрлік импульс параметрін  өлшенді.     

H.2 Модулінің технологиялық  картасы  «Қолданатын өлшегіш аспаптарын тексеру» (2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 

Құралдар мен 

қондырғыларды 

жөндеу және 

зерттеу 

жүргізуде 

техника 

қауіпсіздігі. 

Құралдар мен 

қондырғыларды 

бақылау жүргізу үшін 

тексеру. 

Құралдар мен 

қондырғыларды 

жөндеу және зерттеу 

жүргізуде техника 

қауіпсіздігін білу. 

Қолданатын өлшеу 

құралдарын ағымдағы 

жөндеу және тексеру 

шартары бар 

бөлімдерінде тексеру, 

құрылымы мен 

техникалық құжаттар 

жүргізу.  

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдар және 

қондырғылар. Оқу құралдары: 

Еңбек қауіпсіздігі туралы 

ереже. 

Құралдарды майда жөндеуден өткізу және 

пайдалану  ережелері. 

Дәрігерге дейінгі медициналық 

көмек ережесі. 

 Дәрігерге дейінгі 

медициналық көмек 

ережесін білу. 

 

H.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Құралдар мен қондырғыларды бақылау 

жүргізу үшін тексеру. 

Қолданатын өлшеу құралдарын 

ағымдағы жөндеу және тексеру 

шартары бар бөлімдерінде тексеру, 

құрылымы мен техникалық 

құжаттар жүргізу. 

Құралдар мен қондырғыларды жөндеу 

және зерттеу жүргізуде техника 

қауіпсіздігі. 

Дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

ережесі. 

 

H.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Бақылау  жасау үшін құралдарды тексеруден 

өткізу. 


1.1

 

Бақылау  жасау үшін құралдарды тексеруден өткізлді. 1.2

 

Құралдардың майда істен шығуы жойылды.     2.  Бақылау  жасау үшін қондырғыларды тексеруден 

өткізу. 


2.1 Бақылау  жасау үшін қондырғыларды тексеруден өткізілді 

2.2 қондырғылардың майда істен шығуы жойылды. 

3. Құралдар мен қондырғыларды жөндеу. 

3.1 Құралдар мен қондырғыларды жөнделді.     

 

I.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жеделхат құрастыру және тарату» (3 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Басқарушылық 

және нормативті 

құжаттар  

Агрометеоролог

иялық бақылау 

жүргізу тәртібі 

бойынша. 

Ауылшаруашылық 

өндірісінің өнімі  

тұтынушылардың 

сұранысы бойынша 

жоспар құру 

Басқарушылық және 

нормативті құжаттар  

Агрометеорологиялық 

бақылау жүргізу тәртібі 

бойынша білу. 

Техникалық және 

алғашқы сын 

тұрғысынан  бақылау 

материалдарын  

қадағалаулар жүргізу Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет