БАҒдарламалар жинағының жобасы гидрогеология және метеорология


блок  Кәсіби құзырлықтаржүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Метрологиялық  

қамтамасыз 

етілген 

автоматты жүйе 

жұмысының 

қағидалары. 

Өлшегіш құралдарды 

тексеру және 

пайдалану 

нәтижелерін жүйелеу.  

Метрологиялық  

қамтамасыз етілген 

автоматты жүйе 

жұмысының 

қағидаларын білу. 

Метрологиялық  

қамтамасыз етілген 

автоматты жүйеде 

жұмыс істеу. 

 

Технологиялық сипаттағы типтік 

мәселелерді шешу. 

 

Өлшегіш  құралдарын  және әдістерін анықтау. 

 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

мультимедиялық оқу 

бағдарламалары. 

Оқу құралдары: 

Стандарттар қорын енгізу  

тәртібі және  басқа да 

Технологиялық сипаттағы типтік 

мәселелерді 

шешуге арналған 

әрекеттер.  

Технологиялық 

сипаттағы типтік 

мәселелерді шешуге 

арналған әрекеттерді 

білу.  Өлшегіш  құралдарын  

Өлшегіш  құралдарын  

және  олардың  


және  олардың  

қозғалысын 

жедел есеп 

жүргізу. 

қозғалысын жедел 

есеп жүргізу 

пішімдерін білу. 

Өлшегіш  құралдарын  

және  олардың  

қозғалысын жедел есеп 

жүргізу. 

тексеру құралдарын нақты  

өлшейтін, әдістерді 

реттейтін  құжаттар  

 

Е.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен 

икемділіктер 

Білім  

Өлшегіш құралдарды тексеру және 

пайдалану нәтижелерін жүйелеу. 

Метрологиялық  қамтамасыз 

етілген автоматты жүйеде 

жұмыс істеу. 

Метрологиялық  қамтамасыз етілген автоматты 

жүйе жұмысының қағидалары. Технологиялық 

сипаттағы типтік мәселелерді шешуге арналған 

әрекеттер. 

 

 

 Е.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 

Элементтер  

Өлшемдер 

4.

  Метрологиялық әрекет нәтижелерін есеп беру 

құжаттарында тіркеу.  

1.1 Метрологиялық әрекет нәтижелері есеп беру құжаттарында 

тіркелді.  

5.

 

Өлшегіш  құралдарын  және  олардың  қозғалысын жедел есеп жүргізу.   

5.1


 

Өлшегіш  құралдары  және  олардың  қозғалысы жедел есеп 

жүргізлді.   

6.

 Алуға сұраныс құрастыру 

6.1


 

Алуға сұраныс құрастырылды.     

 

3 Кәсіп. Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Техник –агрометеоролог 

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 3    

 

F.1  Модулінің технологиялық  картасы  «Құралдар мен қондырғылардың тексеру жұмысын жүргізу», (2 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптықбл

ок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Құралдар 

құрылымы. 

Агрометеорологиялық  

бақылауда қолданатын 

техникалық құралдар 

мен қондырғылар 

Эксплуатациясы. 

Құралдар құрылымын 

білу. 

Сезімтал элементтің жұмыстан шығуын 

өлшегіш құралдар және  

олардың орналасуына 

сай тексеру жүргізу.  

 

 

Қондырғыны тексеруден өткізу. 

 

  

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

Агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар. 

Қондырғылар құрылымы. 

Қондырғылар 

құрылымын білу. 

Құралдар мен қондырғыларды

ң жұмыс істеуін 

тексеру 

Құралдар мен 

қондырғылардың 

жұмыс істеуін тексеру 

ережелерін білу 

 

 


F.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Агрометеорологиялық  бақылауда 

қолданатын техникалық құралдар мен 

қондырғылар Эксплуатациясы. 

Сезімтал элементтің жұмыстан шығуын өлшегіш 

құралдар және  олардың орналасуына сай тексеру 

жүргізу.  

Қондырғылар мен 

құралдардың құрылымы. 

 

 

F.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 

Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Құралдар құрылымымен танысу.  

1.1 Құралдар құрылымымен танысты.  

2.

 

Қондырғылар құрылымымен танысу.   2.1

 

Қондырғылар құрылымымен танысты.   3.

 

Құралдар мен қондырғылардың жұмыс істеуін тексеру 

3.1


 

Құралдар мен қондырғылардың жұмыс істеуін тексерілді.     

F.2  Модулінің технологиялық  картасы  «Құралдардан метеорологиялық берілгендерін алу в», (2 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Гидрометеороло

гиялық бақылау 

станциялар мен 

бөлімдер 

өкімдері. 

Метеорологиялық 

бақылауды орындау. 

Гидрометеорологиялы

қ бақылау станциялар 

мен бөлімдер 

өкімдерін білу. 

Метеорологиялық 

бақылауды жүргізу.  

 

  

 

  

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар  

Білу керек. 


Метеорологиялы

қ мәліметтерді 

құралдардан алу 

Құралдар мен 

қондырғылардың 

тексеру жүргізу 

тәртібін білу    

 

Бақылау 


материалдарын өңдеу, 

тексеру  және  талдау.  

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар  

F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Метеорологиялық бақылауды орындау. 

Метеорологиялық бақылауды жүргізу.  

Бақылау материалдарын өңдеу, 

тексеру  және  талдау. 

Гидрометеорологиялық бақылау 

станциялар мен бөлімдер өкімдерін білу. 

 

F.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Метеорологиялық бақылауды орындау. 

1.1. Гидрометеорологиялық бақылау станциялар мен бөлімдері 

тексерілді.  

2.

 Метеорологиялық мәліметтерді өңдеу.  

2.1


 

Метеорологиялық мәліметтерді талдау 

3.

 

Метеорологиялық мәліметтерді құралдардан алу 3.1

 

Метеорологиялық мәліметтерді құралдардан алынды.     

F.3Модулінің технологиялық  картасы  «Агрометеорологиялық телімдерді айналып тексеру. Жер және ауыл 

шаруашылығы жұмыстарының  жүргізілуіне бақылау жасау», (2 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптықбл

ок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Метеорологиялы

қ  факторлардың 

өсімдіктер  

өміріне әсері. 

Бақылау телімдерін 

таңдау және олардың 

сипаттамасы, орналасу 

жоспарын құрастыру.  

Метеорологиялық  

факторлардың 

өсімдіктер  өміріне 

әсерін білу. 

Бақылау телімдерін 

таңдау және олардың 

сипаттамасы, орналасу 

жоспарын құрастыру 

 

 

  

 

Бақылау материалдарын талдау, 

тексеру және өңдеу. Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар Негізгі ауылшаруашылы

қ дақылдардың 

Агрометеоролог

иялық шарттарға 

талабы. 

Негізгі 


ауылшаруашылық 

дақылдардың 

Агрометеорологиялық 

шарттарға талабын 

білу. Агрометеорологиялық 

телімдерді 

айналып 

тексеру. Жер 

және ауыл 

шаруашылығы 

жұмыстарының  

жүргізілуіне 

бақылау жасау 

Агрометеорологиялық 

телімдерді айналып 

тексеру. Жер және 

ауыл шаруашылығы 

жұмыстарының  

жүргізілуіне бақылау 

жасау шарттарын білу  

F.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Бақылау телімдерін таңдау және олардың 

сипаттамасы, орналасу жоспарын 

құрастыру. 

 

Бақылау телімдерін таңдау және олардың сипаттамасы, орналасу 

жоспарын құрастыру 

Метеорологиялық  факторлардың 

өсімдіктер  өміріне әсері. 

Негізгі ауылшаруашылық дақылдардың 

Агрометеорологиялық шарттарға талабы.  

F.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Метеорологиялық  факторлардың өсімдіктер  

өміріне әсері. 

1.1. Метеорологиялық  факторлардың өсімдіктер  өміріне әсері 

табылды.  

2.

 

Агрометеорологиялық телімдерді айналып тексеру.  2.1 

Агрометеорологиялық телімдермен танысты. 

3.

 

Жер және ауыл шаруашылығы жұмыстарының  жүргізілуіне бақылау жасау. 

3.1


 

Жер және ауыл шаруашылығы жұмыстарының  тексерілді.     

F.4Модулінің технологиялық  картасы  «Жер ылғалдылығы қалыбын Визуальді және құралдар  арқылы бағалау», (2 

деңгей) 

   Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 720 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 


1. 

Өсімдік  өмірінің 

негізгі 

факторлары, 

биохимиялық 

процесс. 

Агрометеорологиялық  

бақылауды қоршаған 

орта қалыбының 

ауылшаруашылық 

өсімдіктерінің күйін 

тексеру  

Өсімдік  өмірінің 

негізгі факторлары, 

биохимиялық процесті 

білу. 


Агрометеорологиялық  

бақылауды қоршаған 

орта қалыбының 

ауылшаруашылық 

өсімдіктерінің күйін 

тексеруді жүргізу 

 

 

  

 

  

 

 Бақылау 

материалдарын талдау, 

тексеру және өңдеу 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар. 

Негізгі 


ауылшаруашылы

қ дақылдардың 

Агрометеоролог

иялық шарттарға 

талабы. 

 Негізгі 

ауылшаруашылық 

дақылдардың 

Агрометеорологиялық 

шарттарға талабын 

білу. Жер ылғалдылығы 

қалыбын 


Визуальді және 

құралдар  

арқылы бағалау 

Жер ылғалдылығы 

қалыбын бағалау 

талабын білу.   

F.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Агрометеорологиялық  бақылауды 

қоршаған орта қалыбының 

Агрометеорологиялық  бақылауды 

қоршаған орта қалыбының 

Өсімдік  өмірінің негізгі факторлары, 

биохимиялық процесс. 


ауылшаруашылық өсімдіктерінің күйін 

тексеру  

ауылшаруашылық өсімдіктерінің 

күйін тексеруді жүргізу  

F.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 Метеорологиялық  факторлардың өсімдіктер  

өміріне әсері 

1.1. Метеорологиялық  факторлардың өсімдіктер  өміріне әсері 

шығарылды 

2.

 

Өсімдік  өмірінің негізгі факторлар.  2.1

 

Өсімдік  өмірінің негізгі факторлары анықталды. 3.

 

Жер ылғалдылығы қалыбын Визуальді және құралдар  арқылы бағалау 

3.1


 

Жер ылғалдылығы қалыбы  бағаланды.     

F.5  Модулінің технологиялық  картасы  «Өсімдіктер күйін бағалау, зақымдалған өсімдіктер», (2 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Ауылшаруашыл

ық дақылдардың 

даму фазалары 

және олардың 

белгілері.  

Ауылшаруашылығы 

дақылдарына ауа-

райының жағымсыз 

ұсыныстарына 

дайындық.  

Өсімдік  өмірінің 

негізгі факторлары, 

биохимиялық процесті 

білу. 


Ауылшаруашылық 

дақылдардың даму 

фазаларын олардың 

белгілері арқылы 

анықтау. 

 

  

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Бақылау жүргізу 

әдістемесі, КСХ-

1м-ге 


нәтижелерді 

енгізу тәртібі. 

Бақылау жүргізу 

әдістемесі, КСХ-1м-ге 

нәтижелерді енгізу 

тәртібін білу. 

КСХ-1м кітабына 

нәтижелерді енгізу 

тәртібі. 

 

  

 

 Бақылау 

материалдарын талдау, 

тексеру және өңдеу 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар. 

Өсімдік күйін бағалау, 

бүлінген 

өсімдіктер.  

Өсімдік күйін бағалау, 

бүлінген өсімдіктер 

талабын білу.   

F.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Ауылшаруашылығы дақылдарына ауа-

райының жағымсыз ұсыныстарына 

дайындық.  

 

Ауылшаруашылық дақылдардың даму фазаларын олардың белгілері 

арқылы анықтау. 

КСХ-1м кітабына нәтижелерді 

енгізу  


Ауылшаруашылық дақылдардың даму 

фазаларын олардың белгілері, Бақылау 

жүргізу әдістемесі, КСХ-1м-ге 

нәтижелерді енгізу тәртібін білу  

F.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) Элементтер  

Өлшемдер 

1.

 КСХ-1м кітабына ауыл шаруашылығының даму 

фазалары нәтижелерді енгізу тәртібі. 

1.1. КСХ-1м кітабына жазба. 

2.

 Ауылшаруашылығы дақылдарына ауа-райының 

жағымсыз ұсыныстарына дайындық 

2.1

 

Ауылшаруашылығы дақылдарына ауа-райының жағымсыз ұсыныстары дайындалды 

3.

 Өсімдік күйін бағалау, бүлінген өсімдіктер. 

3.1


 

Өсімдік күйін бағаланды.     

F.6  Модулінің технологиялық  картасы  «Өнімділік элементтерін  анықтау», (2 деңгей)     Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 72 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Жағымсыз 

метеорологиялы

қ 

құбылыстардың  өсімдіктерді 

бүлдіру 


периодтары, 

мерзімі, анықтау 

әдістемесі.  

Маңызды 


ауылшаруашылық 

жұмыстары басында 

көрінген 

агрометеорологиялық 

жағдайға орай Арнайы 

агрометеорологиялық 

анықтамалар мен 

ұстанымдар дайындау 

Жағымсыз 

метеорологиялық 

құбылыстардың  

өсімдіктерді бүлдіру 

периодтары, мерзімі, 

анықтау әдістемесін 

білу.  

Бүлінген өсімдіктерге бақылау жасау. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Өнімділік элементтерін  пішінделуіне бақылау 

жасау. 


 

Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта, құралдар және 

қондырғылар. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Агрометеорологиялық 

құралдары орнатылған 

Метеорологиялық алаң және 

далалық аймақта бекітілген 

агрометеорологиялық 

телімдер 

Оқу құралдары: 

Гидрометеорологиялық 

бақылау станциялар мен 

бөлімдер өкімдері. 

агрометеорологиялық бөлім 

үшін басшылар Аурулар мен қатер 

төндіргіштердің 

өсімдіктерді 

бүлдіру 


периодтары, 

мерзімі, анықтау 

әдістемесі. 

Аурулар мен қатер 

төндіргіштердің 

өсімдіктерді бүлдіру 

периодтары, мерзімі, 

анықтау әдістемесін 

білу. Өнімділік элементтерін  

анықтау. 

Өнімділік 

элементтерін  анықтай 

алу. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет