БАҒдарламалар жинағының жобасы гидрогеология және метеорологияжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Оқу материалдары

мультимедиялық оқу 

бағдарламалары. 

Оқу  

құралдары:Гидролог

иялық станциялар мен 

бөлімшелерге 


арналған өкімдер және 

бекітілген жұмыс 

жоспары.Гидрологиял

ық жеделхат 

құрастыру Коды. 

Көмекші кестелер 

жинағы. 

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Гидрологиялық  және гидрохимиялық 

жұмыстарды және бақылауларды 

орындау, және қар өлшегіш 

түсірілімдерді нормативті-техникалық 

құжаттама бойынша орындау, алынған  

нәтижелерді өңдеу  және тексеру.  

 

Гидрологиялық  бақылауларды орындау, және қар өлшегіш 

түсірілімдерді бақылау 

бағдарламалары аймағында 

дайындау. 

Басқару құжаттары, өкімдер, әдістемелік 

нұсқаулықтар және басқа да бақылау және 

жұмысты, Гидрологиялық  және гидрохимиялық 

жұмыстарды және бақылауларды орындау, және 

қар өлшегіш түсірілімдерді реттейтін 

нормативті құжаттар.  

В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (2 деңгей) 

Элементтер  

Өлшемдер 

1.Гидрологиялық  бақылауларды орындау, 

және қар өлшегіш түсірілімдерді  бақылау 

бағдарламасы аясында орындау.  

1.1 Гидрологиялық  бақылаулар жасау обьектілері анықталды. 

1.2 Гидрологиялық  обьектілерді бақылау жазбалары жасалды. 

1.3 Қар өлшегіш түсірілімдерді жасау телімдері анықталды. 

1.4 бақылау бағдарламасы құрастырылды. 

2. нормативті-техникалық құжаттама. 

2.1Басқару құжаттары, өкімдер, әдістемелік нұсқаулықтар және басқа да бақылау 

және жұмыстарды реттейтін нормативті құжаттарды білу. 


3.Гидрологиялық  және гидрохимиялық 

жұмыстарды және бақылауларды орындау, 

және қар өлшегіш түсірілімдерді жүргәзі 

әдістемесімен тәртібі. 

3.1Гидрологиялық  және гидрохимиялық жұмыстарды және бақылауларды және 

қар өлшегіш түсірілімдерді жүргізу тәртібі мен әдістемесін білу  

3.2 қар өлшегіш түсірілімдер түсірілді.  

 

  

В.2Модулінің технологиялық  картасы  «Алғашқы жазықтық жұмыс  материалдарын өңдеу  және  тексеру», (2 деңгей) 

   Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 90 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Зерттеулер мен  

бақылауларды 

жүргізу және 

берілген 

мәліметтерді 

тексеру, талдау 

тәртібі мен 

әдістемесі.  

Зерттеулер мен  

бақылауларды 

жүргізу және 

берілген 

мәліметтерді 

тексеру, талдау 

бойынша жұмыс 

жүргізу.  

Автоматты өңдеудегі 

Гидрологиялық ақпарат, 

мемлекеттік  реестр 

жүргізу тәртібі, 

Зерттеулер мен  

бақылауларды жүргізу 

және берілген 

мәліметтерді тексеру, 

талдау тәртібі мен 

әдістері. 

 

Зерттеулер мен  бақылауларды жүргізу 

және берілген 

мәліметтерді тексеру, 

талдау бойынша жұмыс 

жүргізу. Автоматты 

өңдеудегі 

Гидрологиялық ақпарат, 

мемлекеттік  реестр 

жүргізу тәртібі. 

Құрал-жабдық: 

Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, 

интерактивті тақта. 

Қондырғылар мен 

құралдар.  Көрнекілік құралдар: 

вагон түйіндері мен 

бөлшектері. 

Оқу материалдары: 

Гидрологиялық 

станциялар мен 

бөлімшелерге арналған 

өкімдер және бекітілген 

жұмыс 


жоспары.Гидрологиялы

2. 


Автоматты 

өңдеудегі 

Гидрологиялық 

ақпарат, 

Зерттеулер мен  

бақылауларды 

жүргізу және 

берілген 

мәліметтерді 

Автоматты өңдеудегі 

Гидрологиялық ақпарат 

дайындау, 

мемлекеттік  реестр 

жүргізу тәртібі. 

Зерттеулер мен  

бақылауларды жүргізу 

және берілген 

мәліметтерді тексеру, 

талдау бойынша жұмыс 


мемлекеттік  

реестр жүргізу 

тәртібі. 

тексеру, талдау 

бойынша жұмыс 

жүргізу. 

жүргізуге дайындық. 

Автоматты өңдеудегі 

Гидрологиялық ақпарат, 

мемлекеттік  реестр 

жүргізуге дайындық. 

қ жеделхат құрастыру 

Коды. Көмекші 

кестелер жинағы. 

3.  

Алғашқы 


жазықтық 

жұмыс  


материалдарын 

өңдеу  және  

тексеру. 

 Жазықтық  жұмыс  

материалдарын 

өңдеу  және  тексеру 

жұмысын орындау.  

Алғашқы жазықтық 

жұмыс  материалдарын 

өңдеу  және  тексеру 

ережелерін білу. 

 

 В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Гидрологиялық  ақпаратты      жалпы  

және 

 

кәсіби бағдарламамен 

қамтамасызтандырылған  есеп    алатын 

материалдар қолдану арқылы өңдеу. 

Бақылау және өлшеу 

материалдарын тексеру және 

өңдеу, автоматты түрде өңдеуге 

дайындау.  

Автоматты өңдеудегі Гидрологиялық ақпарат, 

мемлекеттік  реестр жүргізу тәртібі, Зерттеулер мен  

бақылауларды жүргізу және берілген мәліметтерді 

тексеру, талдау тәртібі мен әдістері. 

 

 В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (2 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.Алғашқы жазықтық жұмыс  

материалдарын өңдеу   

1.1 Гидрологиялық ақпараттар өңделді. 

1.2 Бақылау нәтижелері талданды. 

1.3 Гидрологиялық ақпаратты автоматты түрде өңдеуге дайындау. 

2.Алғашқы жазықтық жұмыс  

материалдарын тексеру. 

2.1 Өлшенетін материалдар тексерілді. 

2.2 мемлекеттік  реестр жүргізу тәртібі білу.  

В.3 Модулінің технологиялық  картасы  «Тұтынушыларға гидрологиялық ақпараттарды дайындау және тарату», (2 деңгей) 

   Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 90 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Гидрологиялық 

ақпаратты   

дайындау. 

Гидрология саласында  

арнайы қолданысқа 

енгізілген берілген 

мәліметтерді 

автоматты өңдеу 

жүйесінің құрамы мен 

жүргізу тәртібін, 

гидрологиялық 

бақылау нәтижелерін 

технологиялық өңдеу, 

кеңселік бағдарлама 

топтамасының құрамы 

мен тағайындалуын 

білу. 

Гидрология саласында  арнайы қолданысқа 

енгізілген берілген 

мәліметтерді автоматты 

өңдеу жүйесінің 

құрамы мен жүргізу 

тәртібін, 

гидрологиялық бақылау 

нәтижелерін 

технологиялық өңдеу, 

кеңселік бағдарлама 

топтамасының құрамы 

мен тағайындалуы. 

Гидрологиялық 

ақпаратты дайындау 

және таратуды  

орындау.  Құрал-жабдық: 

Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта. Шаблондар, өлшегіш 

құралдар.  

Оқу материалдары: 

Гидрологиялық станциялар 

мен бөлімшелерге арналған 

өкімдер және бекітілген 

жұмыс 

жоспары.Гидрологиялық жеделхат құрастыру Коды. 

Көмекші кестелер жинағы. 

2. 

Гидрологиялық ақпаратты   

тұтынушыларға 

тарату. 

Кеңселік бағдарлама 

топтамасының құрамы 

мен тағайындалуы. 

Гидрологиялық 

ақпаратты таратуды  

орындау. 

 

 

В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі ,(2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  


Негізгі ендірілетін обьектілердің 

сипаттамалық жүйесінде 

гидрологиялық есеп орындау

алынған материалдарды жалпылау 

және бағалау.  

Жалпы және кәсіби бағдарламамен 

қамтамасызтандырылған жедел 

және жүйелі түрдегі гидрологиялық 

ақпаратты өңдеуді орындау.   

Гидрология саласында  арнайы қолданысқа енгізілген 

берілген  мәліметтерді  автоматты  өңдеу  жүйесінің 

құрамы мен жүргізу тәртібін, гидрологиялық бақылау 

нәтижелерін  технологиялық  өңделуі,  кеңселік 

бағдарлама 

топтамасының 

құрамы 


мен 

тағайындалуы.  

 В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.Жалпы және кәсіби бағдарламамен 

қамтамасызтандырылған жедел және жүйелі 

түрдегі гидрологиялық ақпаратты өңдеуді орындау.  

1.1 Жалпы және кәсіби бағдарламамен қамтамасызтандырылған жедел және 

жүйелі түрдегі гидрологиялық ақпарат таратылды. 

1.2 Выполнен гидрологический расчет основных характеристик режима 

водных объектов. 

2. Негізгі ендірілетін обьектілердің сипаттамалық 

жүйесінде гидрологиялық есеп орындау. 

2.1 Негізгі ендірілетін обьектілердің сипаттамалық жүйесінде 

гидрологиялық есеп орындалды. 

2.2 Негізгі ендірілетін обьектілердің негізгі сипаттамалық жүйесін білу. 

3.Алынған  материалдарды жалпылау және 

бағалау. 

3.1 Алынған  материалдарды бағалау. 

3.2 Алынған  материалдарды жалпылау.  

В.4Модулінің технологиялық  картасы  «Енгізілетін  обьект  жүйесінің негізгі сипаттамасын  және гидрологиялық  есебін 

орындау», (2 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 120 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Өзендік  ағысты 

пішіндеу  және  

Гидрологиялық 

бақылау 


Өзендік  ағысты 

пішіндеу  және  оның 

Анықтамалық 

Гидрологиялық Құрал-жабдық: 

оның 

факторлармен 

физикалық және 

географиялық 

байланысын 

өзендік 


ағысының берілу 

пішінімен өзара 

байланыстыру.  

материалдарын 

жобалау және нақты 

бағалау әдістемесін 

әзірлеуге дайындау  

факторлармен 

физикалық және 

географиялық 

байланысын өзендік 

ағысының берілу 

пішінімен өзара 

байланыстыру 

шарттары. 

материалдарды 

қолдану, бір қатар 

бақылау ұзақтығын 

бағалау, гидрологиялық 

есептеулер орындау.   

Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта. 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Гидрологиялық 

қондырғылар және түрлі 

конструкциялар типі:  

ағылмалы, қоспалы, 

ағылмалы-қоспалы, 

берілгіштік және  

автоматты.  

Гидрологиялық бақылаудың 

арнайы кітаптары. Оқу  

құралдары:Гидрологиялық 

станциялар мен 

бөлімшелерге арналған 

өкімдер және бекітілген 

жұмыс 

жоспары.Гидрологиялық жеделхат құрастыру Коды. 

Көмекші кестелер жинағы. 

2. 

Ендірілетін  обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын 

негізгі есептеу 

әдістері. 

Гидрологиялық 

бақылау 

материалдарын 

жобалау және нақты 

бағалау әдістемесін 

әзірлеуге дайындау  

Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын 

негізгі есептеу 

әдістері. 

Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын негізгі 

есептеулер нәтижесін 

бағалау. 

3. 


Негізгі 

Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын 

жүйелі есептеуді 

орындау. 

Гидрологиялық 

бақылау 

материалдарын 

жобалау және нақты 

бағалау әдістемесін 

әзірлеуге дайындау  

Негізгі Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын 

жүйелі есептеу. 

Негізгі Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын жүйелі 

есептеуді орындау. 

 

 В.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  


Гидрологиялық бақылау 

материалдарын жобалау және нақты 

бағалау әдістемесін әзірлеуге 

дайындау. 

 

Анықтамалық Гидрологиялық материалдарды қолдану, бір қатар 

бақылау ұзақтығын бағалау, 

гидрологиялық есептеулер орындау. 

Өзендік  ағысты пішіндеу  және  

оныңфакторлармен физикалық және 

географиялық байланысын өзендік 

ағысының берілу пішінімен өзара 

байланыстыруын; Ендірілетін  

обьектілердің гидрологиялық 

сипаттамаларын негізгі есептеу әдістерін. 

 

В.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 

Элементтер  

Өлшемдер 

1.Гидрологиялық бақылау материалдарын 

дайындау. 

1.1 Гидрологиялық бақылау бойынша алғашқы құжат рәсімделді.  

1.2 Жобалау  және нақты бағалау әдістемесі әзірленді.  2. Жобалау  және нақты бағалау әдістемесі. 

2.1Жобалау  және бақылауды нақты бағалау әдістемесі әзірленді. 3. Өзендік  ағысты пішіндеу  және  оның 

факторлармен физикалық және географиялық 

байланыс шарттары. 

3.1Өзендік  ағысты пішіндеу  және  оның факторлармен физикалық және 

географиялық байланыс шарттарын білу. 

 

С.1 Модулінің технологиялық  картасы  «Жобалау әдістемесін дайындау үшін гидрологиялық бақылау материалдарын 

дайындау озирования», (3 деңгей) 

   Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 90 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Заманауи 

байланыс 

құралдары, 

гидрологиялық 

 Экономика    және 

елді 


мекендерді 

қамтамасыз 

ету 

жүйесіндегі  тараулар Гидрологиялық  

ақпарат құрамы және 

экономика және елді 

мекендерді 

Гидрологиялық  

ақпаратты талдау, 

ақпараттық  

жұмыстарды атқару, Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта. 


ақпарат құрамы 

және экономика 

және елді 

мекендерді 

қамтамасыз ету 

жүйесіндегі 

тараулар соның 

ішінде дауылды  

қауіпті 

гидрологиялық 

құбылыстар және 

су обьектілерінің 

ластану деңгейлері 

туралы ақпараттар. 

соның 

ішінде 


дауылды    қауіпті 

гидрологиялық 

құбылыстарды 

ескерту 


және 

су 


обьектілерінің 

ластану 


деңгейлері 

туралы  ақпараттары 

енгізілген ақпараттық 

жұмыстарды 

дайындау 

қамтамасыз ету 

жүйесіндегі тараулар 

соның ішінде 

дауылды  қауіпті 

гидрологиялық 

құбылыстар және су 

обьектілерінің 

ластану деңгейлері 

туралы ақпараттары 

бар Заманауи 

байланыс 

құралдарын білу 

елді мекендерді 

гидрологиялық  

мәліметтермен 

қамтамасыз ету, соның 

ішінде дауылды  

қауіпті гидрологиялық 

құбылыстар және су 

обьектілерінің ластану 

деңгейлері туралы 

ақпараттар беру 

Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

Мультимедиялық оқыту 

бағдарламалары. 

Оқу құралдары: 

Жобалау әдістемесі.  

С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  ,(3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Ақпараттық   жұмыстарды атқару, елді 

мекендерді гидрологиялық  мәліметтермен 

қамтамасыз ету, соның ішінде дауылды  

қауіпті гидрологиялық құбылыстар және су 

обьектілерінің ластану деңгейлері туралы 

ақпараттар беру 

объектов. 

Гидрологиялық  ақпаратты талдау, 

ақпараттық  жұмыстарды атқару, елді 

мекендерді гидрологиялық  

мәліметтермен қамтамасыз ету, соның 

ішінде дауылды  қауіпті гидрологиялық 

құбылыстар және су обьектілерінің 

ластану деңгейлері туралы ақпараттар 

беру 


Заманауи байланыс құралдары, 

гидрологиялық ақпарат құрамы және 

экономика және елді мекендерді 

қамтамасыз ету жүйесіндегі 

тараулар соның ішінде дауылды  

қауіпті гидрологиялық құбылыстар 

және су обьектілерінің ластану 

деңгейлері туралы ақпараттар. 

 

С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 


Элементтер  

Өлшемдер 

1.жобалау әдістемесін дайындау үшін 

Гидрологиялық бақылау материалдарын 

дайындау. 

1.1 Гидрологиялық бақылау бойынша алғашқы құжат рәсімделді.  

1.2 Жобалау  әдістемесі әзірленді.   

 

С.2 Модулінің технологиялық  картасы  «Қауіпті  гидрологиялыққұбылыстардың әкелетін зиянды әсерлері туралы 

мәліметтер жинау», (3 деңгей)    Оқу уақыты бойынша ұсынылатын көлем: 90 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Негізгі 

гидрологиялық 

құбылыстарды 

жобалау және 

оларды бағалау 

қағидалары; есеп 

беру құжаттарын 

дайындау 

тәртібі.  

Негізгі Ендірілетін  

обьектілердің 

гидрологиялық 

сипаттамаларын 

жүйелі есептеулерін 

орындау, алынған 

материалдарды 

бағалау және 

жалпылау,нақты 

бағалау және жобалау 

әдістемесін әзірлеу 

үшін гирологиялық 

бақылау 


материалдарын  

дайындау, есеп беру 

құжатын  құрастыру 

Негізгі гидрологиялық 

құбылыстарды 

жобалау және оларды 

бағалау қағидалары; 

Экономика 

тарауларын 

гирологиялық жобалау 

қызмет көрсету 

пішімін, 

гидрологиялық 

бөлімшелерді 

инспектрландыру 

мерзімі мен тәртібін, 

бақылау бөлімдерінің 

құрамы мен мерзімін, 

бөлім жұмысының 

Гидрологиялық 

сипаттама және нақты 

бағалауды жобалауға 

дайындалу, 

бақылаушының жұмыс 

сапасын тексеру және 

бағалау, бөлімдерде 

жұмыс істеу 

шарттарында 

өзгерістерді анықтау, 

бөлімдегі құралдар мен 

қондырғылардың күйін 

бағалау, 

инспектрлендіру 

нәтижелері бойынша Құрал-жабдық: 

 Үстелдер,  орындықтар, 

компьютерлер, интерактивті 

тақта. 


Көрнекілік құралдар: 

Алғашқы құжат. Оқу материалдары: 

мультимедиялық оқу 

бағдарламалары. 

Оқу құралдары: 

Гидрологиялық 

сипаттаманы жобалау 

әдістемесі. және гидрологиялық 

бөлімшелерді 

инспектрландыру.  

документации. 

шарттарын және  

енгізілетін 

гирологиялық  

обьектінің 

ерекшелігін, есеп беру 

құжатын  құрастыру 

тәртібін білу. 

есеп беру құжаттарын 

құрастыру.  

 

С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,(3 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Гидрологиялық сипаттама және нақты 

бағалауды жобалауға дайындалу, 

бақылаушының жұмыс сапасын тексеру 

және бағалау, бөлімдерде жұмыс істеу 

шарттарында өзгерістерді анықтау, 

бөлімдегі құралдар мен қондырғылардың 

күйін бағалау, инспектрлендіру нәтижелері 

бойынша есеп беру құжаттарын дайындау.  

 

Гидрологиялық сипаттама және нақты бағалауды жобалауға 

дайындалу, бақылаушының жұмыс 

сапасын тексеру және бағалау, 

бөлімдерде жұмыс істеу 

шарттарында өзгерістерді анықтау, 

бөлімдегі құралдар мен 

қондырғылардың күйін бағалау, 

инспектрлендіру нәтижелері 

бойынша есеп беру құжаттарын 

құрастыруға дайындалу. 

Негізгі гидрологиялық құбылыстарды 

жобалау және оларды бағалау қағидалары; 

Экономика тарауларын гирологиялық 

жобалау қызмет көрсету пішімін

гидрологиялық бөлімшелерді 

инспектрландыру мерзімі мен тәртібін, 

бақылау бөлімдерінің құрамы мен 

мерзімін, бөлім жұмысының шарттарын 

және  енгізілетін гирологиялық  обьектінің 

ерекшелігін, есеп беру құжатын  

құрастыру тәртібін білу. 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет