БАҒдарламалар жинағының жобасы геодезия және картография


А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізіміжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата07.05.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізімі 

Жеке және кәсіби құзіреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Алдында  орындалған  жұмыстардың  көлемі 

мен  мақсатын  өз  бетімен  түсіну  және бастапы 

мәліметтерді жауапты дайындау 

Дала жұмыстарының қажетті 

көлемінің жолын есептеу (бұрыштық 

және сызықты өлшеулер)  

Карталар мен топографиялық 

жоспардың түрлері және 

мақсаты 


 

А.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер  

1.  Территория  ауданының  жоспарланған  түсірілімін 

орындау 

1.1 Жолдар есептелді  

1.2  Дала  жұмыстарының  қажетті  көлемі  есептелді 

(бұрыштық және сызықты өлшеулер)  

А.2  Модулінің технологиялық картасы: «Түсірудің жоспарланған ауданын барлау және барлау нәтижесі бойынша 

есептеулерді түзету» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 с (3-4 деңгей) 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқу мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

 

1  Аймақты 

барлау 

Аймақты 


барлау 

бойынша 


негізгі 

жағдайларды 

білу 

Аймақты 


барлау. 

Негізгі 


құзырлықтар 

Ландшафты өзгерген 

территория жерінің 

бетіндегі құрылыс, 

ғимарат және 

коммуникацияның 

жағдайын бағалау. 

Теодолитті 

бағыттардың шыңын 

анықтау 


Оқу жабдықтары: 

-үстелдер; 

-орындықтар; 

-компьютер-интерактивті тақта; 

Оқу материалдары: 

-техникалық  қауіпсіздік 

бойынша нұсқаулық; 

-геодезияшының 

қызметтік нұсқаулығы; 

Оқу құралдары: 

-  Новиков  В.И.  Основы 

геодезии  и  картографии 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет, 

Саратов, 

2007г. Фёдоров В.И. 

Инженерная 

геодезия: 

учебник  для  вузов.  2-е 

изд.,  перераб.  и  доп./ 

В.И.Федоров, 

П.И. 

Шилов. М.: Недра, 1982, 357 с.  

-  Инженерная  геодезия: 

изд. 2-е, перераб. и доп./ 

П.С. 


Закатов, 

Г.В. 


Барлау 


нәтижесі 

бойынша 


есептеулерді 

түзету 


Геодезиялық 

жұмыстарды 

есептеу 

жүргізудің 

әдістемесін 

білу 

Геодезиялық 

жұмыстарды 

есептеу  жүргізу,  геодезиялық 

Өлшемдердің 

биіктігін 

есептеудің әдістері 

Нақты жағдайдың 

негізінде есептеу 

параметрлеріне түзету 

енгізу 


 

 

А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізімі 

Жеке және кәсіби құзіреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Нақты 


жағдай 

негізінде 

есептеу 

параметрлеін  түзету,  түсірілім  аймағына 

барлауды жауапты жүргізу 

Ландшафты өзгерген территория жерінің 

бетіндегі құрылыс, ғимарат және 

коммуникацияның нақты жағдайын бағалау. 

Геодезиялық жұмыстарды 

есептеуді орындаудың 

әдістемесі 

Багратуни, В.А. Величко 

и  др.  М.:  Недра,  1976, 

583 с.  


Куштин 


И.Ф. 

Инженерная 

геодезия: 

учебник/  И.Ф.  Куштин. 

Ростов н/Д.: изд. Феникс, 

2002, 416 с.  

Сироткин М.П. 

Справочник  по  геодезии 

для  строителей:  изд.  3-е, 

перераб.  и  доп./  М.П. 

Сироткин.  М.:  Недра, 

1975, 376 с. 

-  Справочник 

геодезиста: в 2-х кн. Кн.1 

– 3-изд., перераб. и 

доп./под ред. 

В.Д.Большакова и 

Г.П.Левчука. М.: Недра, 

1985, 455 с 


 

А.2 Модулінің негізгі элементтері және бағалау Өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер  

1. Аймақты баралуды орындау 

1.1 Түсірілім аймағының инженерлік-геологиялық жағдайлары туралы бар 

ақпаратты жинау және бағалау жұмыстары жүргізілді; 

1.2

 

 Түсірілім аймағында қолданылып жүргіне инженерлік-геологиялық жағдайларды салыстырмалы бағалай жүргізілді; 

1.3


 

 Нақты жағдайдың негізінде есептеу параметрлеріне түзету жүргізілді. 

1.4

 

 Қорытынды жасау – барлаудың басында қойылған сұрақтарға жауап беру 

2.Техника қауіпсіздігінің ережелерін 

сақтау 

2.1 Жұмыс қауіпсіз әдістермен орындалды  

А.3 Модулінің технологиялық картасы «Түсіру жобасын құру және келісу» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 с. (3-4 деңгей) 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралы 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Түсірілім жобасын 

дайындауға 

арналған 

компьютерлік 

бағдарламалар 

Түсірілім  жобасын 

дайындауға 

арналған 

компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолдана білу 

Түсірілім 

жобасын 

дайындауға  арналған 

компьютерлік 

бағдарламалардың 

мазмұны 

және 


түрлері 

Түсірілім жобасын 

дайындауға арналған 

компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолдана білу Оқу жабдықтары: 

-үстелдер; 

-орындықтар; 

-компьютер-интерактивті тақта; 

Түсірілім  жобасын  дайындауға 

арналған 

компьютерлік 

бағдарламалар; 

Оқу материалдары: 

-техникалық 

қауіпсіздік 

Түсірілім жобасының 

құрылысы 

Топографиялық 

түсірілімді 

дайындаудың ретін 

білу 


Топографиялық 

түсірілім 

жобасын 

дайындау 

Түсірілім жобасының 

құрылысын құру  

Түсірілм жобасын 

дайындаудың 

ережесі 

Түсірілім жобасын 

дайындауға 

қойылатын 

талаптарды білу 

Түсірілім 

жобасын 

дайындауға 

қойылатын талаптар 

Түсірілім жобасын 

дайындау және 

рәсімдеу 

бойынша нұсқаулық; 

-геодезияшының 

қызметтік 

нұсқаулығы; Оқу құралдары: 

Новиков В.И. 

Основы 


геодезии 

и 

картографии Саратовский  государственный 

технический 

университет, 

Саратов, 2007г. 

-  Фёдоров  В.И.  Инженерная 

геодезия: учебник для вузов. 2-

е  изд.,  перераб.  и  доп./ 

В.И.Федоров,  П.И.  Шилов.  М.: 

Недра, 1982, 357 с.  

-  Инженерная  геодезия:  изд.  2-

е, перераб. и доп./ П.С. Закатов, 

Г.В. Багратуни, В.А. Величко и 

др. М.: Недра, 1976, 583 с.  

-  Куштин  И.Ф.  Инженерная 

геодезия: 

учебник/ 

И.Ф. 

Куштин.  Ростов  н/Д.:  изд. Феникс, 2002, 416 с.  

-  Сироткин  М.П.  Справочник 

по  геодезии  для  строителей: 

изд.  3-е,  перераб.  и  доп./  М.П. 

Сироткин. М.: Недра, 1975, 376 

с. 


-  Справочник геодезиста: в 2-х 

4   Түсірілім 

жобасымен 

келісу 


Түсірілім 

жобасымен келісу 

бойынша 

ережелерді білу 

Түсірілім  жобасымен 

келісу 


бойынша 

негізгі ережелер 

Түсірілім жобасымен 

келісуді жүргізу  

кн. Кн.1 – 3-изд., перераб. и 

доп./под ред. В.Д.Большакова и 

Г.П.Левчука. М.: Недра, 1985, 

455 с 

 

А.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізімі 

Жеке және кәсіби құзіреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Түсірілм жобасын құрастыру, келісу және 

өңдеу кезіндегі дербестік және 

жауапкершілік 

Жобаларды өңдеу және рәсімдеу, 

компьютерлік бағдарламаларды 

дайындау, сәйкес келетін 

қызметтермен келісу 

Жобаның құрылымы, түсірілім 

жобасын дайындауға қойылатын 

талаптар, қауіпсіздік техникасы 

ережелері  

А.3 Модулінің негізгі элементтері және бағалау өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер  

1. Компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы түсірілім 

жобасын дайындау және рәсімдеу 

1.1 Түсірілім жобасы дайындалды 

1.2 Түсірілім жобасы рәсімделді 

2.Сәйкес келетін қызметтермен түсірілім жобасын келістіру 

2.1 Жоба сәйкес келетін қызметтермен келістірілді 

 

В.1 Модулінің технологиялық картасы:  «Түсірілім желісі аймағында арнайы жабдықтар, құралдар және 

қондырғыларды дайындау, орнату және бейімдеу»  

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 240 с (2 – 4 деңгей) 

№ 

р/

с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралы 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

1  Топографиялық 

түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 

Топографиялық түсірілімге 

арналған 

Топографиялық 

түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 


Топографиялық 

түсірілімге 

арналған  құралдар 

Оқу жабдықтары: 

-үстелдер; 

-орындықтар; 


 

жабдықтар 

құралдар 

мен 


жабдықтардың 

түрлерін білу 

жабдықтардың 

жіктелуі 

мен жабдықтардың 

түрлерін 

айыра 

білу 


-компьютер

-интерактивті тақта; 

Еңбек құралдары: 

Тіректі түсірілім желісі, 

триангуляция және 

полигонометрия пункттері. Көрнекі құралдар: 

Теодолит, тахеометр, нивелир, 

светодальномер, фототеодолит 

Оқу материалдары: 

-қауіпсіздік 

техникасы 

бойынша нұсқаулық; 

-геодезияшының 

қызметтік 

нұсқаулығы; 

Оқу құралдары: 

Новиков В.И. 

Основы 


геодезии 

и 

картографии Саратовский  государственный 

технический 

университет, 

Саратов, 2007г. 

-  Фёдоров  В.И.  Инженерная 

геодезия: учебник для вузов. 2-

е  изд.,  перераб.  и  доп./ 

В.И.Федоров, П.И. Шилов. М.: 

Недра, 1982, 357 с.  

- Инженерная геодезия: изд. 2-

е,  перераб.  и  доп./  П.С. 

Закатов,  Г.В.  Багратуни,  В.А. 

Топографиялық түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 

жабдықтардың құрылымы 

Топографиялық 

түсірілімге 

арналған 

құралдар 

мен 


жабдықтардың 

құрылымын білу 

Топографиялық 

түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 


жабдықтардың 

құрылымы 

Топографиялық 

түсірілімге 

арналған  құралдар 

мен жабдықтардың 

құрылымын 

бөлшектеу 

3  

Топографиялық түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 

жабдықтарды қолдану ережелері 

Топографиялық 

түсірілімге 

арналған 

құралдар мен 

жабдықтарды 

қолдану 

ережелерін білу 

Топографиялық 

түсірілімге  арналған 

құралдар 

мен 


жабдықтардың 

көмегімен  түсірілім 

жұмыстарын  жүргізу 

реттілігі 

Мақсаты  бойынша 

тіректі 


түсірілм 

желісін,  теодолит, 

тахометр,  нивелир, 

светодальномер, 

фототеодолитті 

қолдану 


Қауіпсіздік техникасы 

ережелері 

Қауіпсіздік 

еңбек 

ету 


ережелерін білу 

Тахометриялық 

түсірілім 

кезіндегі 

негізгі қауіпсіздіктер 

ҚТ 


ережелерін 

сақтау 


 

Величко и др. М.: Недра, 1976, 

583 с.  

-  Куштин  И.Ф.  Инженерная 

геодезия: 

учебник/ 

И.Ф. 

Куштин.  Ростов  н/Д.:  изд. Феникс, 2002, 416 с.  

-  Сироткин  М.П.  Справочник 

по  геодезии  для  строителей: 

изд. 3-е,  перераб.  и  доп./  М.П. 

Сироткин.  М.:  Недра,  1975, 

376 с. 


-    Справочник  геодезиста:  в 2-

х  кн.  Кн.1  –  3-изд.,  перераб.  и 

доп./под  ред.  В.Д.Большакова 

и  Г.П.Левчука.  М.:  Недра, 

1985, 455 с 

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізімі 

Жеке және кәсіптік құзіреттілік 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Түсірілім желісінде құралдар мен 

жабдықтарды өз бетімен бағыттап көрсету 

және орнату  

Мақсаты бойынша тіректі түсірілм 

желісін, теодолит, тахометр, нивелир, 

светодальномер, фототеодолитті 

қолдану 


Арнайы қондырғылар, құралдар мен 

жабдықтарды қолдану ережесі және 

құрылымы, қауіпсіздік техникасы 

талаптары  

В.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау өлшемдері 

Элементтер  

Өлшемдер  

1. Түсірілім желісінде құралдар мен жабдықтарды өз бетімен  1.1  Түсірілім  желісінде  құралдар  мен  жабдықтарды  өз  

бағыттап көрсету және орнату 

бетімен бағыттап көрсетілді және орнатылды 

1.2 Қауіпсіздік техника ережелері сақталды  

В.2 Модулінің технологиялық картасы  «Территорияны түсіру, жер бетін ғарыштық, аэрофотограмметриялық түсіру, GPS 

және GLONASS жүйелері бойынша объектілерді жалғастыру және ғарыштық түсіру мәліметтерін қолдану» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 с. (3 -4 деңгей) 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралы 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік 

оқыту мазмұны 

Жерсеріктік навигациялық 

жүйелер


 

Қазіргі  кездегі 

жерсеріктік 

навигациялық 

жүйелерді 

және  олардың 

даму 

келешегін білу 

ГЛОНАСС  (Ресей), 

GPS  (АҚШ),  Galileo 

(Евроодақ)   

ғаламдық 

(жерсеріктік) 

навигациялық 

жүйелері. 

Glonass/Gps 

көмегімен  өлшеудің 

нақтылығы. 

Көпжүйелі 

навигаторлар 

Объектілерді 

жалғастыру  үшін 

жерсеріктік 

навигациялық 

жүйелерді 

іс 

жүзінде 


қолданудың 

мысалдарын 

талдау 

Оқу жабдықтары: 

-үстелдер; 

-орындықтар; 

-компьютер-интерактивті тақта; 

Еңбек құралдары: 

Тіректі түсірілім желісі, триангуляция 

және полигонометрия пункттері. 

Көрнекі құралдар: 

Теодолит, тахеометр, нивелир, 

светодальномер, фототеодолит 

Оқу материалдары: 

-қауіпсіздік 

техникасы 

бойынша 


нұсқаулық; 

-геодезияшының 

қызметтік 

нұсқаулығы; Оқу құралдары: 

-  Новиков  В.И.  Основы  геодезии  и 

2  Аэрофотограм

метриялық 

жұмыстар, 

атқарылатын 

түсірілімдердің 

түрлері 


Түсірімді 

атқару 


әдістерін білу 

Теодолитті, 

тахеометриялық, 

мензульді  түсірілім 

жасаудың  реті,  аэро 

фототүсірілім жасау 

Тіректі 

түсірілм 

желісін,  теодолит, 

тахометр,  нивелир, 

светодальномер, 

фототеодолитті 

қолдану  


 

картографии 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет, Саратов, 2007г. 

-  Фёдоров  В.И.  Инженерная  геодезия: 

учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп./  В.И.Федоров,  П.И.  Шилов.  М.: 

Недра, 1982, 357 с.  

-  Инженерная  геодезия:  изд.  2-е, 

перераб.  и  доп./  П.С.  Закатов,  Г.В. 

Багратуни,  В.А.  Величко  и  др.  М.: 

Недра, 1976, 583 с.  

-  Куштин  И.Ф.  Инженерная  геодезия: 

учебник/  И.Ф.  Куштин.  Ростов  н/Д.: 

изд. Феникс, 2002, 416 с.  

-  Сироткин  М.П.  Справочник  по 

геодезии  для  строителей:  изд.  3-е, 

перераб.  и  доп./  М.П.  Сироткин.  М.: 

Недра, 1975, 376 с. 

-  Справочник геодезиста: в 2-х кн. 

Кн.1 – 3-изд., перераб. и доп./под ред. 

В.Д.Большакова и Г.П.Левчука. М.: 

Недра, 1985, 455 с 

 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзіреттер тізімі 

Жеке және кәсіби құзіреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Аэрофотометриялық жұмыс, 

тахеометриялық түсірілім, нивелир 

жолдарды төсеу кезіндегі дербестік 

Тіректі түсірілм желісін, теодолит, 

тахометр, нивелир, светодальномер, 

фототеодолитті қолдану 

Аэрофотограмметриялық жұмыстар, 

теодолитті, тахеометриялық, мензульді 

түсірілім жасаудың реті.   

 

В.2 Модулінің негізгі элементтері және бағалау өлшемдері 

Элементтер 

Өлшемдер  

1. Тахеометриялық түсірілім жүргізу 

1.1 Тахеометриялық түсірілім авторедукциялы, 

электронды, номограммалы теодолит немесе ТЭ, ТД, ТН, 

ТВ, Редта 002, BRT 006, Дальта 010, Дальта 020 түріндегі 

базаішілік тахеометрдің көмегімен іске асырылды.  

1.2. Тахеометриялық түсірілім жүргізген кезде құралдың 

лимбасының бағыты бақыланды. Құралды бағыттау 

жұмысы аяқталғаннан кейін бақылаудың нәтижесі 

тексеріліп, журналға жазылды.  

1.3 Тахеометриялық түсірілімін жүргізудің нәтижесінде 

көрсетілді:  

- сәйкес келетін планшетке абристер;  

- тахеометриялық түсірілім журналы;  

- тахеометриялық түсірілім жоспары;  

- түсірілімді негіздеу сызбасы;  

- жоспардың формуляры. 

 

С.1 Модулінің технологиялық картасы «Компьютер бағдарламаларын қолдану арқылы тұрпаттарды, журналдарды, 

ғарыштық және аэрофотограмметриялық түсірілімдердің материалдарын өңдеу» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 с.(3-4 деңгей) 

№ 

р/с 

Тақырыпты

қ блок 

Кәсіби 

құзырлықта

р 

Оқу модулі 

Оқу құралы 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Ғарыштық және 

Түсірілім 

материалдар

Түсірілім 

материалдарын 

Түсірілім 

материалдарын өңдеуге 

Оқу жабдықтары: 

-үстелдер;  

аэрофотограм

метриялық 

түсірілімнің 

материалдары

н 

өңдеуге арналған 

компьютерлік 

бағдарламалар 

ын  өңдеуге 

арналған 

компьютерлі

к 

бағдарламаларды  қолдана 

білу 


өңдеуге 

арналған 

компьютерлік 

бағдарламалардың 

түрлері 

және 


мазмұны 

арналған компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолдана білу 

-орындықтар; 

-компьютер-интерактивті тақта; 

Еңбек құралдары: 

Тіректі түсірілім желісі, 

триангуляция және 

полигонометрия пункттері. Көрнекі құралдар: 

Теодолитті, тахеометриялы 

түсірілімдердің, нивелир 

жолдардың материалдары  Еңбек құралы: компьютерлік 

бағдарламалар, ватман, тушь, 

плоттер 

Оқу материалдары: 

-геодезияшының 

қызметтік 

нұсқаулығы; Оқу құралдары 

Новиков В.И. 

Основы 


геодезии 

и 

картографии Саратовский  государственный 

технический 

университет, 

Саратов, 2007г. 

-  Фёдоров  В.И.  Инженерная 

геодезия: учебник для вузов. 2-е 

изд.,перераб. 

и 

доп./ В.И.Федоров,  П.И.  Шилов.  М.: 

Недра, 1982, 357 с.  

Ғарыштық және 

аэрофотограм

метриялық 

түсірілімнің 

материалдары

н, 


дала 

журналын, 

абристерді 

өңдеудің 

әдістері 

Ғарыштық 

және 

аэрофотограмметриялық 

түсірілімнің 

материалдар

ын, 


дала 

журналын, 

абристерді 

өңдеудің 

әдістерін 

білу 


Ғарыштық 

және 


аэрофотограмметрия

лық 


түсірілімнің 

материалдарын,  дала 

журналын, 

абристерді өңдеу 

Құралдар 

мен 


жабдықтармен 

компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолдану,  таулы  таулы 

өнімдердің 

пішінінің 

сипатты 

нүктелерін 

таңдау 


 

- Инженерная геодезия: изд. 2-е, 

перераб.  и  доп./  П.С.  Закатов, 

Г.В.  Багратуни,  В.А.  Величко  и 

др. М.: Недра, 1976, 583 с.  

-  Куштин  И.Ф.  Инженерная 

геодезия: 

учебник/ 

И.Ф. 

Куштин.  Ростов  н/Д.:  изд. Феникс, 2002, 416 с.  

- Сироткин М.П. Справочник по 

геодезии для строителей: изд. 3-

е,  перераб.  и  доп./  М.П. 

Сироткин. М.: Недра, 1975, 376 

с. 


-    Справочник  геодезиста:  в  2-х 

кн.  Кн.1  –  3-изд.,  перераб.  и 

доп./под ред. В.Д.Большакова и 

Г.П.Левчука.  М.:  Недра,  1985, 

455 с 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет