БАҒдарламалар жинағының жобасы геодезия және картографияжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата07.05.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   

 

 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  

 

Геодезия және картография 

 

(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

  

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА 

ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 

 

 

 Астана 2014 

 

 

 

 

АЛҒЫ СӨЗ 

 

 1.

 

Қазақстан  Республикасы    Мұнай  және  газ  министрлігінің  2014  жылғы  9  сәуірдегі    №70  бұйрығымен  бекітілген «Геодезия және картография» кәсіби стандартының негізінде енгізілген.   

2.

 Алғашқы рет енгізілген  

3.

 Келісілген  «Химиялық өндіріс» бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  

хаттама №   3    « 19 »  желтоқсан 2014 жыл 

ОӘБ төрағасы Салакчинов Б.А. 

 

«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ-мен  

хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 

 

 

 Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 

хабарлауға болады: 87001215637 Федькина Марина Анатольевна 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

МАЗМҰНЫ 

 Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 

3.2. 


3.3 

Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  

Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары  

 

«Қолданбалы геодезия»  

«Фотограмметрия»  

«Картография»  

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Геодезия және картография 

2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделеді.  Осыған  орай  әр  модуль  нақты  Еңбек  құзырлықтарін  орындауға 

байланысты  құзыреттіліктің  барлық  үш  тобын  қалыптастыруға  бағытталған.  Кәсіби  құзыреттілік  оның  негізгісі  болып 

табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы: 


 

 еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға

 оқу мақсаттары мен құзырлықтарінің толық тізбесін анықтауға; 

 пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 

талаптарды жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға;  

кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 

жиынтығы әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

әзірлеуге;  

пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 

ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу   

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары 

жатады. 


 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 

 Қызмет  түрі    -  Еңбек  құзырлықтаріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 

жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  

Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  құзырлықтардің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)  оқыту басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

Өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек құзырлықтарі мен құзырлықтарін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  


 

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 

бөлігі.   Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 

қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 

құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан  құзырлықтарді іске 

асыру және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен құзырлықтарінің құрылымдық сипаты.  Элементтер (оқыту басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен Өлшемдер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 


 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 

АА -   аралық аттестация

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 

 

Экономикалық қызмет түрі: Өңдеу өнеркәсібі 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 Геодезияшы 

 Карта сызушы 

 

  БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 

-

 

Менеджер-геодезияшы  

 БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:  5-6 

 

05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  

-

 Геодезияшы техник 

-

 Аэрофотограмметрит техник 

-

 Аэрофотогеодезист техник 

-

 Карта сызушы техник 

-

 Аэрофототүсіру жұмыстарының технигі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

Қызмет түрінің 

атауы 

Кәсіп  

          Еңбек құзырлықтарі 

Модульдер  

Архитектура, 

инженерлік 

ізденіс, 

техникалық 

сынау және 

талдау 

салаларындағы қызмет 

 

Геодезияшы   

 

А. Территория аймағын түсіру және бастапқы 

мәліметтерді 

дайындауды жоспарлау 

 

А.1  Түсіруге жоспарланған территория бойынша алдын ала орындалған жұмыстың нәтижелерін зерттеу және дала 

жұмыстарының жоспарланған көлемін есептеу 

А.2  Түсірудің жоспарланған ауданын барлау және барлау 

нәтижесі бойынша есептеулерді түзету 

 

 

 А.3 Түсіру жобасын құру және келісу 

 

 В. Территорияның 

жоспарланған ауданын 

түсіру 

 

В.1  Түсірілім желісі аймағында арнайы жабдықтар, құралдар және қондырғыларды дайындау, орнату және бейімдеу 

 

  

В.2  Территорияны түсіру, жер бетін ғарыштық, 

аэрофотограмметриялық түсіру, GPS және GLONASS жүйелері 

бойынша объектілерді жалғастыру және ғарыштық түсіру 

мәліметтерін қолдану 

 

  

 

 С.  Карта және 

топографиялық 

жоспарларды құру 

 

C.1    Компьютер бағдарламаларын қолдану арқылы тұрпаттардыжурналдарды, ғарыштық және аэрофотограмметриялық 

түсірілімдердің материалдарын өңдеу 

 

 

 С.2   Аэроғарыштық түсірілімдердің материалдарының шифрын 

анықтау. Карта және топографиялық жоспарларды құру 

 

 

 С.3 Түсірілім территориясы және қор мен тапсырушыға 

материалдарды тапсырудың тұжырымды есебін құру 

D.  Жобалау 

параметрлерінің 

болмысын табу және 

объектілердің фактілі 

күйін түсіру 

D.1 Құрылыс, ғимарат және коммуникацияның техникалық 

жобалары негізінде бастапқы мәліметтерді дайындау 

D.2 Түсірілім желісінде құралдар мен жабдықтарды орнату 

D.3 Есептеу параметрлерінің болмысын шығару 

D.4 Ғимарат, құрылыс және коммуникацияны геодезиялық түсіру  

 

           

 

 

Қызмет түрінің 

атауы 

Кәсіп 

Еңбек құзырлықтарі 

Модульдер  

 

 

 

 

Архитектура, 

инженерлік 

ізденіс, 

техникалық 

сынау және 

талдау 

салаларындағы қызмет 

 

Карта сызушы  

А.  Картаны 

сызу үшін 

мәліметтерді 

жинау. Жобаны 

дайындау 

 

А.1   Карта және қордағы материалдарды құру бойынша ертеде орындалған жұмыстарды зерттеу 

А.2  Жоспарланған жұмыс көлемін есептеу 

 

 

 А.3  Картаны құру жобасын құрастыру және қиыстыру 

 

 В. Картаны 

дайындау 

технологиясын 

өңдеу, оларды 

дайындау 

әдістері 

 

В.1   Картаны дайындау және жобалау технологиясы бойынша ақпаратты жинау және оларды дайындау 

әдістері 

 

 

 В.2   Картаны дайындау технологиясын өңдеу және 

оларды дайындау әдістері 

 

 

  

 

С.  Карта және топографиялық 

жоспарларды 

құру 

 

С.1   Компьютер бағдарламаларын қолдану арқылы тұрпаттарды, журналдарды, ғарыштық және 

аэрофотограмметриялық түсірілімдердің материалдарын 

өңдеу 

 

  

С.2   Аэроғарыштық түсірілімдердің материалдарының 

шифрын анықтау. Карта және топографиялық 

жоспарларды құру  

С.3   Тұжырымды есепті құру 

 

 

 

 

 


 

Қызмет түрінің 

атауы 

Кәсіп  

          Еңбек құзырлықтарі 

Модульдер  

 

 

 

 

Архитектура, 

инженерлік 

ізденіс, 

техникалық 

сынау және 

талдау 

салаларындағы қызмет 

 

Геодезияшы менеджер 

 

 А.   Геодезиялық, 

картографиялық 

жұмыстарды 

құруға жағдай 

жасау және 

жобаларды 

дайындау 

 

А.1   Картографиялық және геодезиялық жұмыстарға тапсырыстарды түсіну 

А.2  Тапсырысты іске асыру бойынша геодезиялық 

және картографиялық қызметтің жұмысшыларына 

мақсат және құзырлықтарін қою 

 

 

 А.3  Қауіпсіз еңбек жағдайымен қамтамасыз ету 

 

 В.  Капиталдық 

және ағымдағы 

геодезиялық және 

картографиялық 

жұмыстарды 

жүргізуді 

ұйымдастыру 

 

В.1   Геодезиялық жұмыстарды өндіруге қажетті құралдармен және еңбек ресурстарымен қамтамасыз 

ету 


 

 

  

 

 В.2  Геодезиялық және картографиялық жұмыстардың 

орындалуын бақылау 

 

 

С. Геодезиялық, картографиялық 

жұмыстарды 

орындаудың 

сапасын 


бақылауды 

ұйымдасытру 

 

С.1  Тапсырысты қабылдаудан тапсырыс берушіге өнімді тапсыруға дейінгі жұмыстың өндірістік-

технологиялық циклін талдау 

 

 

 С.2   Түзету әрекеттерін іске асыру 

 

 

 

1 кәсіп. 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  Геодезияшы  

БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4   

 

А.1 Модулінің технологиялық картасы: «Түсіруге жоспарланған территория бойынша алдын ала орындалған жұмыстың 

нәтижелерін зерттеу және дала жұмыстарының жоспарланған көлемін есептеу»   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 с ( 2-4 деңгей) 

№ 

р/

с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдарыы 

Теориялық оқу мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Топографиялық карталар мен 

жобаны  сызу 

ережелері 

Карта 


және 

жобаны 


сызуды 

орындауға үйрену 

Үлгі 

бойынша 


топографиялық 

карталар 

мен жобаны құру 

Топографиялық  жобаны 

сызу 

Оқу жабдықтары: 

-үстелдер; 

-орындықтар; 

-компьютер-интерактивті тақта; 

Көрнекі құралдар: 

 Топографиялық 

карталар және жобалар 

Оқу материалдары: 

-техникалық  қауіпсіздік 

бойынша нұсқаулық; 

-геодезияшының 

қызметтік нұсқаулығы; 

Оқу құралдары: 

-  Новиков  В.И.  Основы 

геодезии и картографии 

Саратовский 

2  

Топографиялық 

карталар 

және жобалар 

Карталар 

мен 

топографиялық жоспарлардың 

түрлері 


мен 

мақсатын білу 

Картография 

туралы 


түсінік. 

Сызықтарды 

бағдарлау. 

Координаталардың  негізгі 

жүйелері.  Топографиялық 

карталар  және  жобалар 

және олардың мақсаты. 

Топографиялық  карталар 

және 

жобалар 


оқу, 

нүктелердің 

координаталарын анықтау 

және 


сызықты 

және 


бұрыштық 

өлшемдер 

жасай білу 

Дала жұмыстарыны

ң 

қажетті көлемін  және 

бағдарын 

Дала 

жұмыстарының қажетті 

көлемін 


және 

бағдарын 

есептеудің 

ретін 


Дала 

жұмыстарының 

қажетті 

көлемін 


және 

бағдарын есептеудің реті 

Дала жұмыстарының 

(бұрыштық және сызықты 

өлшем) қажетті көлемін 

және бағдарын есептеудің 

ретін есептеу 


 

есептеу 


білу 

государственный 

технический 

университет,  Саратов, 

2007г. Фёдоров В.И. 

Инженерная  геодезия: 

учебник  для  вузов.  2-е 

изд.,  перераб.  и  доп./ 

В.И.Федоров, 

П.И. 


Шилов. 

М.: 


Недра, 

1982, 357 с.  

-  Инженерная  геодезия: 

изд.  2-е,  перераб.  и 

доп./  П.С.  Закатов,  Г.В. 

Багратуни, 

В.А. 

Величко  и  др.  М.: Недра, 1976, 583 с.  

Куштин И.Ф. 

Инженерная  геодезия: 

учебник/  И.Ф.  Куштин. 

Ростов 


н/Д.: 

изд. 


Феникс, 2002, 416 с.  

Сироткин М.П. 

Справочник 

по 

геодезии для 

строителей:  изд.  3-е, 

перераб.  и  доп./  М.П. 

Сироткин.  М.:  Недра,  

1975, 376 с. 

 

Справочник геодезиста:  в  2-х  кн. 

Кн.1  –  3-изд.,  перераб. 

и 

доп./под ред. 

В.Д.Большакова 

и 

Г.П.Левчука. М.: Недра, 1985, 455 с 


Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет