БАҒдарламалар жинағының жобасы автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдаланужүктеу 477.26 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата14.03.2017
өлшемі477.26 Kb.
#4798
  1   2   3   4   5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 

 

  

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 

 

Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану 

 

 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

 

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 

СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 

 

 

 

 

Астана 2014 АЛҒЫ СӨЗ 

   


1.  Салалық  министрліктің  В№04-26/4262-и20.03.2014ж.  хатымен  келісілген  «Автоматтандырылған  байланыс  жүйесін 

пайдалану»Кәсіби стандарт жобасының негізінде енгізілген. 

2.  Алғаш рет енгізілген 

3. Келісілген  

Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  

хаттама  № 4 «12» желтоқсан 2014 жыл 

ОӘБ төрағасы Сатыбалдина А.К. 

 

«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен 

 хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 

 

Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді өтінеміз: «Энергетика және байланыс колледжі» КМҚК, Астана қ., Ақжол көшесі, 30б, телефон: +7 (7172) 53 27 80 

 

  

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 

2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 

     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары

 

«Автоматтандырылған бақылау және басқару жүйелері» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  «Басқару жүйелерінің микропроцессорлық құрылғылары» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы

 

«Автоматтандыру және басқару жүйелері» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  

 

 

ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану 2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы:  

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға;  

оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға 

пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын талаптарды әзірлеуге; 

 пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 

зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 

әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға;  

кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 

әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 

 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 

құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  

Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 

және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 

адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 

және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы

ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 


БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 

АА -   аралық аттестация; 

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  

Экономикалық қызмет түрі: байланыс, телекоммуникациялар 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  

 Технологиялық үрдістерді автоматтандыру бойынша электромеханик 

 Автоматтандырылған байланыс жүйесіне қызмет көрсету бойынша техник  

 Автоматтандырылған байланыс жүйесінің техник-әзірлеушісі  

 Ақпаратты қорғау бойынша техник 

Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  

 Электромеханик  

 Физикалық және инженерлік бағыттағы қызмет саласының техниктері   

 Ақпаратты қорғау бойынша техник 

Біліктілік деңгейі БСШ:  4 

 

 

3.1. 

Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

 

   Қызмет түрінің атауы 

  Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Байланыс 

және 

коммуникация саласындағы 

технологиялық 

үрдістерді 

оңтайландыру, 

коммуникациялар 

саласындағы  OSS/BSS 

автоматтандырылған 

жүйелерін 

енгізу 

(SmallWorld,  ARSRemedy, IRISnGEN, 

NRICramer, 

Netcool, 

ИАСППР,    Siebelжәне 

т.б.),  ақпаратты  енгізу 

және 


өңдеу, 

бағдарламалық-

техникалық  кешендерді 

жобалау, 

телекоммуникациялар 

саласындағы 

пайдалануды 

қолдау 


үрдістерін 

автоматтандыру, 

қолданыстағы  желілік 

технологияларды 

пайдалану  тиімділігін 

талдау  және  бағалау  

(ATM, 

FDDI, 


FRAMERELAY, 

SDNжәне т.б.) 

 

Т

ехно

ло

гиял

ы

қ үрд

істер


ді

 ав


то

матт


ан

ды

ру б

ой

ынша 

эл

ектроме

хан


ик 

 

 А.  Байланыс  және  коммуникация 

саласындағы 

технологиялық 

үрдістерді 

оңтайландыру, 

коммуникациялар 

саласындағы 

OSS/BSS 


автоматтандырылған 

жүйелерін 

енгізу 

(SmallWorld,  ARSRemedy,  IRISnGEN,  NRICramer, 

Netcool, ИАСППР,  Siebelжәне т.б.) 

 

А.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерін 

жобалау 


және 

енгізу 


(телекоммуникациялар 

саласындағы 

OSS/BSS:  Small  World,    ARS  Remedy, 

IRISnGEN,  NRI    Cramer,  Netcool, 

ИАСППР, Siebel  және т.б.) 

 

 В.  Ақпаратты  енгізу  және  өңдеу, 

бағдарламалық-техникалық 

кешендерді жобалау 

 

В.1 Ақпаратты енгізу және өңдеу  

 

С. Телекоммуникациялар саласындағы пайдалануды 

қолдау 


үрдістерін 

автоматтандыру 

 

С.1. 


Телекоммуникациялар 

саласындағы 

пайдалануды 

қолдау 


үрдістерін автоматтандыру 

 

 D. 

Қолданыстағы 

желілік 

технологияларды 

пайдалану 

тиімділігін  талдау  және  бағалау  

(ATM,  FDDI,  FRAME  RELAY,  SDN 

және т.б.) 

 

D.1 


Қолданыстағы 

желілік 


технологияларды пайдалану тиімділігін 

талдау  және  бағалау    (ATM,  FDDI, 

FRAME RELAY, SDN және т.б.) 

 

 E. ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау  

 

E.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау Қызмет түрінің 

атауы 

  Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

 

 

 

 

Автоматтандырылған 

байланыс 

жүйелерінің  жүйелік, 

аспаптық 

және 


қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасының 

инсталляциясы, 

туралау, қолдау және 

сервистік 

қызмет 

көрсету,  пайдалану бойынша 

сипаттамаларды 

талдау  және  оларды 

талап 


етілетін 

деңгейде ұстау   

 

А

втом

аттан


ды

ры

лған ба

йл

аны

с ж


үй

ес

іне қызмет 

 

көрсет

у б


ой

ы

нша тех

ни

к  

 

F.  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерінің  жүйелік,  аспаптық  және 

қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасының 

инсталляциясы 

және  туралау,  пайдалану  бойынша 

сипаттамаларды  талдау  және  оларды 

талап етілетін деңгейде ұстау   

 

F.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерінің  жүйелік,  аспаптық  және 

қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасының  инсталляциясы  және 

туралау, 

пайдалану 

бойынша 

сипаттамаларды  талдау  және  оларды 

талап етілетін деңгейде ұстау   

 

 G.  Автоматтандырылған  байланыс 

жүйелерінің  жүйелік,  аспаптық  және 

қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасын қолдау және сервистік 

қызмет  көрсету,  пайдалану  бойынша 

сипаттамаларды  талдау  және  оларды 

талап етілетін деңгейде ұстау   

 

G.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерінің  жүйелік,  аспаптық  және 

қолданбалы 

бағдарламалық 

жасақтамасын  қолдау  және  сервистік 

қызмет  көрсету,  пайдалану  бойынша 

сипаттамаларды  талдау  және  оларды 

талап етілетін деңгейде ұстау   

 

 H. Техникалық құжаттаманы жүргізу   

H.1 Техникалық құжаттаманы жүргізу 

 

 

I.  Тәжірибелер  мен  сынауларды жүргізуге қатысу   

 

I.1  Тәжірибелер  мен  сынауларды жүргізуге қатысу   

 

 J. Жұмыстарды ұйымдастыру   

 

J. Жұмыстарды ұйымдастыру    

 

K. ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау  

K.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау  

 

 

 

Қызмет түрінің 

атауы 

  Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

 

 

 

 

Автоматтандырылған 

байланыс  жүйелерін 

әзірлеуге,  жобалауға, 

сынауға 

қатысу 


(мысалы, 

Small 


World,  ARS  Remedy, 

IRISnGEN, 

NRI 

Cramer, 


Netcool,  

ИАСППР, 


Siebel  

және 


т.б.),  

автоматтандырылған 

байланыс  жүйелерін 

енгізу 


жобаларын 

басқару, 

автоматтандырылған 

байланыс 

жүйелерінің  жұмыс 

сапасының 

көрсеткіштерін 

әзірлеуге 

қатысу, 

пайдаланушылар 

үшін 

нұсқаулықты әзірлеу   

 

Авт

ом

аттанды

ры

лған ба

йл

аны

с ж


үй

ес

інің

  

техни

к-

әзірл

еу

шісі

  

 L.  Автоматтандырылған  байланыс 

жүйелерін 

әзірлеуге, 

жобалауға, 

сынауға  қатысу  (мысалы,  Small 

World,  ARS  Remedy,  IRISnGEN,  NRI 

Cramer,  Netcool,    ИАСППР,  Siebel  

және т.б.) 

 

L.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерін 

әзірлеуге, 

жобалауға, 

сынауға қатысу (мысалы, Small World, 

ARS  Remedy,  IRISnGEN,  NRI  Cramer, 

Netcool,  ИАСППР, Siebel  және т.б.) 

 

 

M.  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерін енгізу жобаларын басқару 

 

M.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерін енгізу жобаларын басқару 

 

 N.  Автоматтандырылған  байланыс 

жүйелерінің 

жұмыс 

сапасының көрсеткіштерін әзірлеуге қатысу 

 

N.1  Автоматтандырылған  байланыс жүйелерінің 

жұмыс 


сапасының 

көрсеткіштерін әзірлеуге қатысу 

 

 

 O. 

Пайдаланушылар 

үшін 

нұсқаулықты әзірлеу    

O.1 


Пайдаланушылар 

үшін 


нұсқаулықты әзірлеу   

 

  

P. ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау 

 

P.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау  

 

Қызмет түрінің 

атауы 

  Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

 

 

 

 

Әзірленген 

бағдарламалар  мен 

әдістемелердің, 

мемлекеттік 

және 


коммерциялық 

құпияны 


сақтау 

негізінде  ақпаратты 

кешенді 

қорғауды 

қамтамасыз 

ету, 


ақпаратты  бақылау 

және  қорғау  үшін 

қолданылатын 

әрекеттегі 

әдістер 

мен 


құралдарды 

талдау, 


желіде 

қолданылатын 

автоматтандырылған 

байланыс 

жүйелерінің 

қорғалуын  бағалау 

және бақылау    

 

Ақп

ар

атты қор

ға

у бо

йы

нша тех

ни

к  

 

  

Q.  Әзірленген  бағдарламалар  мен 

әдістемелердің  негізінде  ақпаратты 

кешенді қорғауды қамтамасыз ету 

 

Q.1  Әзірленген  бағдарламалар  мен әдістемелердің  негізінде  ақпаратты 

кешенді қорғауды қамтамасыз ету 

 

 

 R.  Мемлекеттік  және  коммерциялық 

құпияны сақтау 

 

R.1  Мемлекеттік  және  коммерциялық құпияны сақтау 

 

 S.  Ақпаратты  бақылау  және  қорғау 

үшін қолданылатын әрекеттегі әдістер 

мен құралдарды талдау 

 

S.1  Ақпаратты  бақылау  және  қорғау үшін қолданылатын әрекеттегі әдістер 

мен құралдарды талдау 

 

 

T. Желіде 

қолданылатын 

автоматтандырылған 

байланыс 

жүйелерінің  қорғалуын  бағалау  және 

бақылау    

 

T.1 


Желіде 

қолданылатын 

автоматтандырылған 

байланыс 

жүйелерінің  қорғалуын  бағалау  және 

бақылау    

 

 

 U. ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау 

 

U.1 ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 477.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет