БАҒдарлама жинағының жобасы өнеркәсіп машиналарын және жабдықтарын пайдаланужүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата31.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
 
БАҒДАРЛАМА ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Өнеркәсіп машиналарын және жабдықтарын пайдалану 
 (типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
АкционерлікҚоғам «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА  
ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
1.
 
бекітілген «Энергетикалық тасымалдау қондырғыларын пайдалану (көлік түрлері бойынша)» Кәсіби стандартының 
негізінде енгізілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. «Көлік, көлікті пайдалану» бейіні бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігімен келісілген 
№ 1 хаттама «1» қараша 2014 жыл 
№ 2 хаттама «1» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Е.Мералиев 
 
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескерітпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 
хабарлауға болады: Кузембаев Канаш Кузембаевич, Алматы қ, 8 701  404 02 40 және Любовь Лим  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
 
«Металлургиялық кәсіпорындардың машиналары және агрегаттары» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Машиналардың және агрегаттардың электр жабдығы» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
«Машиналарға және агрегаттарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу, пайдалану және монтаждау» пәні 
бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Өнеркәсіп машиналарын және жабдықтарын пайдалану 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 
Жалпы кәсіби, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіби қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіби стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіби 
стандарттардың кейбірі Оқу модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзырлықтар  оның негізгісі болып табылады.  
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға


 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді игерудің басында және соңында студенттердің дайындық деңгейлеріне (құзыреттіліктеріне) қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік сабақ жоспарлары, бақылау өзіндік жұмыс, шығармашылық тапсырмалар тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  

Қызмет  түрі    -  еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгей) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар) – оқыту басты Элементтернің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, Дағдылар мен икемділіктерларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, Дағдылар мен икемділіктерны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  Білім    туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне және білім 
алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.  
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқыту басты Элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
АА -   аралық аттестация; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
К – кеңес; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жіктеуіші; 
КС – кәсіптік стандарт; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
ҚМ - қосымша модуль; 
ҚТ – қызмет түрі; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы
 
 
Экономикалық  қызмет  түрі:  машиналарды  және  жабдықтарды  жөндеу  және  орнату  (машиналарды  және 
жабдықтарды жөндеу). 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Механикалық құрастыру жұмыстарының слесарі 

 
Слесарь-жөндеуші 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:2- 4 

 
Техник-механик 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
 
ҚР МК05-2008 сәйкес кәсіп атауы:  

 
Механикалық құрастыру жұмыстарының слесарі 

 
Слесарь-жөндеуші 

 
Техник-механик 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Бөлшектерді, 
механизмдерді 
және түйіндерді 
өңдеу, 
қалыптастыру 
және құрастыру  
 
Механикал
ық 
құрастыру 
жұмыстар
ының 
слесарі 
 
А. Материалдарды 
және жабдықтарды 
дайындау 
 
А.1Материлдарды, саймандарды таңдау және дайындау 
 
 
 
А.2  Әртүрлі  жабдықты  және  бақылау-өлшеу  аппаратурасын 
дайындау және баптау 
 
 
В. Бөлшектерді, 
механизмдерді 
және түйіндерді 
өңдеу, 
қалыптастыру және 
құрастыру 
 
В.1  Қарапайым  түйіндерді  және  механизмдерді  құрастыру  және 
реттеу.  Әмбебап  аспаптарды  қолданумен  11-12  квалитет 
шамасында  бөлшектерді  слесарлық  өңдеу  және  қалыптастыру. 
Күрделілігі  орташа  түйіндерді  және  механизмдерді  құрастыру, 
реттеу және сынау және 7-10 квалитет бойынша слесарлық өңдеу. 
Бекітуге  және  дәнекерлеуге  бөлшектерді  құрастыру.  Біліктілігі 
жоғары  слесарьмен  бірге  күрделі  түйіндерді  және  бөлшектерді 
қалыптастыруы 
бар 
машиналарды 
құрастыруға, 
берілген 
сызбаларды  орнату  және  бөлшектердің  және  түйіндердің  бүйір 
және  радиал  саңылауларының  техникалық  шарттары  бар  тісті 
берілісті реттеуге бірге қатысу 
 
 
 
В.2  Ірі  бөлшектерді  және  7-10  квалитет  бойынша  күрделі 
түйіндерді  слесарлық  өңдеу  және  қалыптастыру.  Жылулық 
өңделмеген  бөлшектерді,  бұйымдарды  және  6  квалите  бойынша 
күрделі  кескіндемелі  және  7  квалитет  бойынша  күрделі 
кескіндемелі  түйіндерді  слесарлық  өңдеу  және  жетілдіру.  Күрделі 
машиналарды,  бақылау-өлшеу  аппаратурасын,  пульттерді  және 
аспаптарды,  бірегей  және  прецизиялық  агрегаттарды  және 
машиналарды құрастыру, реттеу және дұрыстау, ірі габаритті және 
біріктірілген  мойынтіректерді  таңдау  және  құрастыру.  Жоғары 
білікті  слесарьдің  жетекшілігімен  сынау  стендтерін  монтаждауға 

және  демонтаждауға,  күрделі  эксперименттік  және  бірегей 
машиналарды құрастыруға, реттеуге және сынауға қатысу 
 
 
 
В.3  Күрделі  және  эксперименттік,  бірегей  машиналарды, 
білдектерді, агрегаттарды және аппараттарды құрастыру, реттеу 
 
  С. Орындалған 
жұмыстың сапасын 
бақылау және 
құжаттаманы 
толтыру 
 
С.1 Арнаулы қондырғылардағы құрастырылатын түйіндерді және 
механизмдерді сынау 
 
 
 
С.2 Жабдықтың анықталған ақауларын жою 
 
 
 
С.3 Эксплуатациялық диаграммаларды және сипаттамаларды 
алумен құрастырудың дұрыстығын тексеру  
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Түйіндерді, 
жабдықтарды, 
агрегаттарды, 
машиналарды 
және 
механизмдерді 
сақтандыру, 
диагностикалау
, жөндеу, 
реттеу, сынау, 
ретке келтіру 
 
Сл
есар
ь-
жөнд
еу
ш
і 
 
D. Металлургиялық 
жабдықты пайдалану 
кезіндегі ақауларды анықтау. 
Жөндеуге ақаулы 
тізімдемелер жасау. 
Жөндеуге және құрастыруға 
арналған күрделілігі 
қарапайым және орташа 
аспаптарды жасау 
  D.1 Металлургиялық жабдықты өндеуге және құрастыруға арналған 
күрделілігі қарапайым және орташа аспаптардыжасау 
 
 
 
D.2 Жөндеуге ақаулы тізімдемелер жасау металлургического 
оборудования 
 
 
 
D.3 Металлургиялық жабдықты пайдалану кезіндегі ақауларды 
анықтау. Икемді өндіріс жүйелеріндегі күрделі, бірегей және 
эксперименттік металлургиялық жабдықты диагностикалау және 
сақтандыру 
 
 
Е. Түйіндерді, 
металлургиялық 
агрегаттарды, машиналарды 
және механизмдерді 
бөлшектеу, жөндеу, 
құрастыру. Көтеру-
  Е.1 Түйіндерді, металлургиялық жабдық механизмдерінің 
күрделілігі қарапайым және орташа түйіндерін, агрегаттарды және 
машиналардыі бөлшектеу, жөндеу, құрастыру Еденнен 
басқарылатын қарапайым жүк көтергіш құралдардың және 
механизмдердің көмегімен жүктерді ауыстыру кезінде такелаж 
жұмыстарын орындау 

 
 
тасымалдау механизмдерін 
және арнаулы аспаптарды 
қолданумен такелаж 
жұмысын орындау 
 
Е.2 Күрделі түйіндерді, күрделі металлургиялық жабдықты, 
агрегаттарды және машиналарды және механизмдерді бөлшектеу, 
жөндеу, құрастыру. Көтеру-тасымалдау механизмдерін және 
арнаулы аспаптарды қолданумен такелаж жұмысын орындау 
 
 
 
Е.3  Күрделі ірі габаритті, әмбебап, эксперименттік және тәжірибелі 
металлургиялық жабдықты, агрегаттарды және машиналарды 
жөндеу, монтаждау, демонтаждау. Икемді өндіріс жүйелеріндегі 
күрделі әмбебап және эксперименттік металлургиялық жабдығын 
жөндеу 
 
 
F. Металлургиялық 
жабдықты, агрегаттарды 
және машиналарды сынау, 
реттеу,ретке келтіру және 
жөндеуден кейін тапсыру 
  F.1  Күрделілігі орташа металлургиялық жабдықты, агрегаттарды 
және машиналарды реттеу және сынау. Біліктілігі жоғары 
слесарьдің жетекшілігінде күрделі металлургиялық жабдықты 
реттеу және сынау 
 
 
 
F.2 Күрделі металлургиялық жабдықты, агрегаттарды және 
машиналарды сынау, реттеу, ретке келтіру және жұмыстың 
орнатылған параметрлеріне икемді өндірістік жүйелеріндегі әмбебап 
және эксперименттік металлургиялық жабдықты шығаруды 
жөндеуден кейін тапсыру 
 
 
 
F.3 Дәлдікке тексеру және жөнделген металлургиялық жабдықты 
жүктемемен сынау. Жұмыстың орнатылған параметрлеріне икемді 
өндірістік жүйелеріндегі әмбебап және эксперименттік 
металлургиялық жабдықты шығаруды қамтамасыз ету жұмыстарына 
қатысу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
оборудования
Машиналарды, 
механизмдерді 
және 
механикалық 
жабдықты 
зерттеу, жасау, 
сынау, 
құрастыру 
және жөндеу 
 
Техник-
механик  
 
А. Мерзімінен бұрын 
тозуды анықтау және 
олардың себептерін жою 
мақсатымен жабдықтың, 
бөлек түйіндердің және 
бөлшектердің жұмыс 
шартын зерделеу. 
Құрылымдық бөлімшенің 
жұмысын ұйымдастыру 
 
G.1 Жабдықты әр түрлі жөндеудің күнтізбелік кестесін 
жасау 
 
 
 
G.2 Қосалқы бөлшектерге, материалдарға, сайманға, майлау 
материалдарына және т.б. сұраным және сипаттаушы 
құжатты жасауға қажетті есептер орындау 
 
 
 
G.3 Бөлік жабдығын, материалдарды, сайманды, майлау 
материалдарын және т.б. пайдалануды, ұстауды және 
жөндеуді жақсарту шараларын әзірлеу. 
 
 
В. Бөлімшедегі жабдықты 
әр түрін пайдалану және 
жөндеу жұмыстары 
 
H.1 Бөлшектерді қалпына келтіру және оларды әзірлеу 
кезінде үдеріске қатысу 
 
 
 
H.2 Күші бар нормативтік құжаттармен бекітілген, 
жабдықтың орындалған жұмысының көлемін көрсетумен 
формалар бойынша актілерді рәісмдеу 
 
 
 
H.3  Жабдықты күрделі жөндеуден кейін қабылдау 
 
  С. Жабдықтың техникалық 
жай-күйін, жөндеу 
жұмыстарының сапасын 
тексеру.  Металл өңдеу 
жұмысының және 
жабдығының ақауларын 
анықтау және оларды 
жоюды қамтамасыз ету 
 
I.1  Жөндеуден кейінгі жабдықтың техникалық жай-күйінің 
сәйкестігін және оны пайдалануға беруді текеру. 
 
 
 
I.2 Бөлімшедегі технологиялық тәртіпті және жабдықты 
пайдалану ережелерінің сақталуын бақылау 
 
 
 
I.3 Бөлімше жұмысының үдерісін және нәтижелерін талдау, 
жабдықтың өндірістік қызметінің экономикалық тиімділігін 
бағалау 
 

 
1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Механикалық құрастыру жұмыстарының слесарі 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы: «Материлдарды, саймандарды таңдау және дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 

Өндіріс  туралы 
негізгі 
мәліметтер 
Өндірістік  үдеріс, 
жұмыс 
орнын 
ұйымдастыру 
және 
еңбек 
қауіпсіздігі 
туралы  түсініктің 
болуы. 
 
Құрама 
және 
слесарлық 
жұмыстардың 
саймандарын 
білу. 
Өндірістік  үдеріс  туралы 
түсінік. 
Жұмыс 
орнын 
ұйымдастыру.  
Еңбек 
қауіпсіздігі, 
өндірістік  санитария  және 
өртке қарсы шаралар 
Өндірістік 
үдерістермен 
танысу 
Технологиялық 
жабдықтың 
слесарь-монтжаушысының 
анықтамалығы 
/П.П.Алексеенко 
 
Л.А. 
Григорьев,  И.Л.Рубин  и  др..; 
Под 
общ.ред. 
П.П.Алексеенко.-М.: 
Машиностроение,  1990.-  704 
б.:  ил.-  (Серия  справочников 
для рабочих) 
 
Крысин  А.М.,  Наумов  И.З. 
Механикалық 
құрастыру 
жұмыстарының 
слесарі: 
Учебник  для  подгот.  рабочих 
на  производстве.-    -у  изд., 

Қол 
жұмыстарының 
сайманы  және 
аспабы 
Белгілейтін және соғатын 
сайман. Қысатын сайман 
Металды кесуге және 
өңдеуге арналған қол 
сайманы Саңылауды өңдеу 
сайманы Бұранданы кесу 
сайманы  Бұрандалы 
қосылыстарды құрастыруға 
арналған қол сайманы 
Саймандармен 
және 
аспаптармен 
танысу 

Слесарлық 
Слесарлық 
Слесарлық 
сайманды   

сайманды 
қайрау 
және 
жетілдіру 
ережелері 
сайманды  қайрау 
және 
жетілдіру 
ережелерін білу 
қайрау 
және 
жетілдіру 
ережелері 
перераб. 
и 
доп.- 
М.: 
Высш.шк.,  1983.-  240  б.,  ил.- 
(Профтехобразование). 

Металлдарды 
кесу 
Шыбықтан және 
жапырақтан 
жасалған 
дайындамаларды 
қол 
қайшыларында 
және қол 
араларында кесу 
әдістерін білу  
Металды қол арамен, қол, 
иінтіректі, электр 
(гильотинді) қайшылармен 
кесудің пайдалану мақсаты, 
амалдары және тәсілдері. 
Саймандардың және 
механизмдердің құрылысы 
және осы тәсілдерді 
қолданған кездегі қолдану 
ережелері 
Жұмыс орнын 
ұйымдастыру, табақ, 
бейінді металды және 
құбырларды кесу кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы. 
Шыбықтан және 
жапырақтан 
жасалған 
дайындамаларды 
қол 
қайшыларында 
және қол 
араларында кесу  

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет