БАҒдарлама жинағының жобасы электрлік және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызметжүктеу 4.87 Kb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата03.05.2017
өлшемі4.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

және 
жалғастыру 
ерекшеліктері; 
май 
толған 
кабельдер, 
арматуралар 
және 
оларға 
қатысты 
аппаратуралардың 
белгіленуі 
және 
құрылымы. 
Май 
толған 
кабельдерді 
сақтау  ерекшеліктері. 
Электр  жабдықтарын 
және 
автоматиканы 
диагностикалау  және 
пайдалану 
Жағалық  құдыққа 
су  асты  кабелі 
ұшын бұрау. 
Май 
толған 
кабельдерді 
кептіру, вакуумдау 
және майды құю. 
Электр 
жабдықтары 
ақаулықтарына 
сараптама  жасау 
және 
олардың 
пайда 
болу 
себептерін 
жою 
бойынша  шаралар 
дайындау. 
Кернеуі  110  В 
енгізген 
кездегі 
оқшаулау 
және 
тығыздауды 
ішінара 
және 
толық жөндеу. 
Ток  өткізгіштерді 
жөндеу және қайта 
қалпына келтіру. 
Бөлшектерді 
ыстық 
кезінде 
орнықтыру, 

кернеуі 
35 
кВ 
жоғары 
болған 
кездегі  май  және 
газға 
толған 
кабель 
желісін, 
арматураны  және 
оларға 
қатысты 
аппаратураларды 
жөндеу 
және 
монтаждау. 

Электр 
жабдықтарын 
жөндеу 
Электр  жабдықтарын 
сынауды 
және 
жөндеуді жүргізу 
Электр  жабдықтарын 
жөндеу әдістері; 
Құрастырылған 
электр 
техникалық 
жабдықтары 
сынақтарының 
үлгілері  және  көлемі; 
Тұтынушылардың 
электр  жабдықтарын 
монтаждау, 
жөндеу 
және 
пайдалануы 
бойынша  мемлекеттік 
және 
салалық 
нормативтік 
құжаттары; 
Электр  жабдықтарын 
қабылдау-өткізу 
сынақтары 
үлгілері; 
Электр 
жабдықтары 
құрылғыларын 
сынау 
және 
жөндеу.  
Жүк 
көтеретін 
механизмдер, 
күрделі  құралдар, 
құрылғыларға 
сынақ жүргізу 
 

Электр  механикалық 
жүйелер 
мен 
автоматиканы  реттеу 
және жөндеу; Төтенше 
жағдайларда 
технологиялық 
операцияларды 
жүргізу 
10  Экономика саласы 
Техникалық-
экономикалық 
есептеуді жүргізе білу 
Мекеме  (кәсіпорын) 
қызметінің 
негізгі 
техникалық-
экономикалық 
көрсеткішін  есептеу 
әдістемесі  
 
 
 
I.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі  басқарушылық:  кәсіби 
қызметтегі  типтік  жағдайларда 
дербес  жұмыстарды  және  қиын 
жағдайларда  басқару  жұмыстарын 
жүзеге асыру; оқытуды өз бетінше 
ұйымдастыру. 
Жауапкершілік:жеңіл 
тапсырмаларды 
орындау 
нәтижелеріне; 
өзінің 
және 
басқалардың 
қауіпсіздігіне; 
Электр  станцияларындағы  күрделі  электр 
техникалық  жабдықтарын:  кернеуі  110  кВ 
дейін  болатын  үлестіру  құрылғыларын, 
кернеуі  110  кВ  дейін  болатын  күшті 
трансформатордың  барлық  түрлерін,  еріксіз 
айналмалы  екі-  және  үшорамды  және 
жүктемемен 
кернеуін 
реттейтін 
құрылғыларды, кернеуі 110 кВ дейін болатын 
өлшеу  трансформаторлары  мен  арнайы 
белгіленетін  трансформаторларды,  кернеуі 
Генераторлар,  өңдегіштер  және  басқа 
күрделі 
электр 
техникалық 
жабдықтары құрылымы ерекшеліктері 
мен  жұмыс  ұстанымы,  күш  беретін 
майлы  трансформаторлар,  арнайы 
белгіленулерге 
арналған 
трансформаторлар, 
үлестіру 
құрылғылары аппаратурасының негізгі 
параметрлері 
мен 
техникалық 
сипаттамалары;  фазалы  және  қысқа 

қоршаған 
ортаны 
қорғау 
талаптарын орындауға. 
Күрделілік:  қарапайым  үлгілік 
тапсырмаларды шешу; электр және 
электр механикалық жабдықтарды 
монтаждау,  реттеу,  техникалық 
қызмет  көрсету  және  жөндеу 
жұмыстары  бойынша  тәжірибелік 
тәжірибе  мен  білім  негізінде 
белгілі әрекеттерден дұрыс тәсілін 
таңдау  
110  кВ  дейін  болатын  алғашқы  коммутация 
аппаратуралары  мен  электр  жабдықтарын, 
тұрақты  және  айнымалы  токтың  электр 
машиналарын, синхронды және асинхронды 
қозғалтқыштар 
мен 
генераторларды 
бөлшектеу,  жөндеу,  монтаждау,  қайта 
қалпына келтіру, реттеу және жөндеу. 
Белгіленген  технологиялық  үдеріске  сәйкес 
электр  механикалық  жүйелер  мен  электр 
жабдықтардың  жұмыс  істеуін  бақылауды 
қамтамасыз ету. 
Электр  жабдықтары  және  автоматикаға 
техникалық  қызмет  көрсету  бойынша 
операцияларды жүргізу. 
Жағалық  құдыққа  су  асты  кабелі  ұшын 
бұрау. 
Май  толған  кабельдерді  кептіру,  вакуумдау 
және майды құю. 
Электр 
жабдықтары 
ақаулықтарына 
сараптама  жасау  және  олардың  пайда  болу 
себептерін жою бойынша шаралар дайындау. 
Кернеуі  110  В  енгізген  кездегі  оқшаулау 
және  тығыздауды  ішінара  және  толық 
жөндеу.  
Ток  өткізгіштерді  жөндеу  және  қайта 
қалпына келтіру. 
Бөлшектерді  ыстық  кезінде  орнықтыру, 
кернеуі  35  кВ  жоғары  болған  кездегі  май 
жалғауыш  ротор,  синхронды  электр 
қозғалтқыш 
және 
генераторымен 
асинхронды 
электр 
қозғалтқыштарының  құрылғысы  және 
жұмыс  ұстанымы;  трансформатор 
орамдарының 
зақымдану 
және 
оқшаулау  белгілері  мен  себептері; 
жоғары 
кернеулі 
сымдарды 
оқшаулауды жүргізу және жалғастыру 
ерекшеліктері;  май  толған  кабельдер, 
арматуралар  және  оларға  қатысты 
аппаратуралардың  белгіленуі  және 
құрылымы;  май  толған  кабельдерді 
сақтау  ерекшеліктері,  құрастырылған 
электр 
техникалық 
жабдықтары 
сынақтарының  үлгілері  және  көлемі; 
май 
өндіру 
шаруашылығының 
сызбасы,  күрделі  сызбанұсқаларды, 
сызбаларды, 
нобайларды 
оқу 
ережелері.  
тұтынушылардың 
электр 
жабдықтарын  монтаждау,  жөндеу 
және 
пайдалануы 
бойынша 
мемлекеттік және салалық нормативтік 
құжаттары; 
электр  жабдықтарын  қабылдау-өткізу 
сынақтары үлгілері; 

және 
газға 
толған 
кабель 
желісін, 
арматураны 
және 
оларға 
қатысты 
аппаратураларды жөндеу және монтаждау. 
күрделі құрылғылар, құралдар, жүк көтеретін 
механизмдердің  ақаулықтарын  жою  және 
жөндеу  жұмыстарын  жүргізу;  оларға  сынақ 
жұмыстарын жүргізу.  
Электр  жабдықтары  құрылғыларын  сынау 
және жөнделу;  
 
жұмыс 
сызбанұсқалары 
мен 
сызбаларды  жүргізу  және  рәсімдеудің 
негізгі ережелері; 
мекеме (кәсіпорын)  қызметінің  негізгі 
техникалық-экономикалық 
көрсеткішін есептеу әдістемесі; электр 
жабдықтарын  және  автоматиканы 
диагностикалау 
және 
пайдалану, 
электр  механикалық  жүйелер  мен 
автоматиканы  реттеу  және  жөндеу; 
төтенше  жағдайларда  технологиялық 
операцияларды жүргізу; 
электр  жабдықтарының  құрылғысы, 
әрекет 
ұстанымы 
және 
негізгі 
техникалық сипаттамалары; 
электр  өлшеуіш  құралдардың  жұмыс 
ұстанымы 
мен 
техникалық 
сипаттамалары; 
электр  жүктемесін  есептеу  әдістері, 
қорғау аппаратурасын таңдау.; 
электр 
жабдықтарын 
пайдалану 
ережелері және байқау әдістері; электр 
жабдықтары 
құрылғыларының 
ережелері (ЭЖҚЕ); 
электр  қондырғыларын  монтаждау, 
пайдалану  және  жөндеу  жұмыстары 
технологиясы және ұйымдастыру

электр 
жабдықтарының 
жөнделу 
әдістері 
 
I.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Басқару  және  қорғау  аппараттарының  негізгі 
түрлерін атау және олардың сипаттамалары 
1.1. басқару аппаратының негізгі түрлерін біледі 
1.2. қорғау аппаратының негізгі түрлерін біледі  
1.3 қорғау аппаратының сипаттамаларын біледі 
1.4 басқару аппаратының сипаттамаларын біледі 
2.Төменгі 
кернеуліүлестіру 
құрылғылары 
мен 
аппараттарға  техникалық  қызмет  көрсету  кезінде 
жүргізілетін жұмыстың түрлерін тізіп шығу 
2.1  төменгі  кернеуліүлестіру  құрылғылары  мен  аппараттарға 
техникалық  қызмет  көрсету  кезінде  жүргізілетін  жұмыстың 
түрлерін біледі  
3.Төменгі 
кернеуліүлестіру 
құрылғылары 
мен 
аппараттарының айрықша тән ақаулықтарын атау  
3.1  төменгі  кернеуліүлестіру  құрылғылары  мен  аппараттарының 
айрықша тән ақаулықтарын атайды   
4. 
КТП-160/10/0,4    трансформаторлы  аралық 
станцияның  төменгі  және  жоғары  жақтарындағы 
тораптары мен аппараттарын атау 
4.1 КТП-160/10/0,4  трансформаторлы аралық станцияның төменгі 
және жоғары жақтарындағы тораптарын атайды 
4.2 КТП-160/10/0,4  трансформаторлы аралық станцияның төменгі 
және жоғары жақтарындағы аппараттарын атайды 
5.  Жоғары  кернеулі  жүктемені  айырғыштар  мен 
ажыратқыштарға техникалық қызмет көрсету кезіндегі 
жұмыстың түрлерін тізіп шығу  
5.1 жоғары кернеулі жүктемені айырғыштарға техникалық қызмет 
көрсету кезіндегі жұмыстың түрлерін біледі 
5.2  жоғары  кернеулі  жүктемені  ажыратқыштарға  техникалық 
қызмет көрсету кезіндегі жұмыстың түрлерін біледі 
6.Майлы  трансформатордың  тораптарын  атау  және 
жұмыс ұстанымын түсіндіру 
6.1 майлы трансформатордың тораптарын атайды 
6.2 майлы трансформатордың жұмыс ұстанымын біледі 
7.Электр 
қозғалтқыштарының 
негізгі 
типтік 
ақаулықтарын тізіп шығу 
7.1 электр қозғалтқыштарының негізгі типтік ақаулықтарын біледі 

8. Электр қондырғыларының тоқтап қалуының негізгі 
себептерін атау 
8.1 электр қондырғыларының тоқтап қалуының негізгі себептерін 
атайды 
9. Электр жүктемесін есептеудің әдістерін атау 
9.1 электр жүктемесін есептеудің әдістерін атайды 
10 Қорғау аппаратурасын таңдау шарттарын атайды 
10.1 қорғау аппаратурасын таңдау шарттарын біледі 
 
J.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жұмыстың орындалуын ұйымдастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 70 с 
Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Орындаушы 
ұжымды 
ұйымдастыру 
және басқару 
Өндіріс 
аумағы 
жұмысын жоспарлау 
Еңбек 
қорғау 
талаптарына 
сәйкес 
аумақтағы 
жұмыс 
орны  жағдайы  мен 
жабдықтарды бақылау 
Электр 
монтаждау 
жұмыстарын  басқаруды 
ұйымдастыру.  Өндірістегі 
жұмысты 
ұйымдастыру 
тәртібі, 
ұйымдастыру 
әдістері 
және 
тәсілдері.Ұжымда 
іскерлік 
байланыс 
ұстанымдары; 
Индустриялық 
тәсілдермен 
электр 
монтаждау 
жұмыстары 
өндірісін 
ұйымдастыру. 
Жабдықтарға 
жөндеу 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
және 
жүргізу. 
Технологиялық 
үдерісті қамтамасыз 
ету.  
орындаушы 
ұжымның 
жұмыстарын 
ұйымдастыру;  
монтаждау,  жөндеу 
және 
эксплуатациялық 
жұмыстарды 
жоспарлау 
және 
ұйымдастыру.  
Жұмысты 
жоспарлау 
барысында  оңтайлы 
шешімді таңдау. 
Оқу құралы: 
КамневН.И. 
Афанасьев Н.А. 
Юсипов М.А. 
Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
оборудования 
энергохозяйств 
промышленных 
предприятий. М.: 
Энершагомиздат, 
1991. 
Мелехин В.Т. 
Организация и 
планирование 

Қызметкерлерді  басқару 
қызметінің 
ұйымдық 
құрылымы.   
Қызметкерлерді 
басқарудың 
жалпы 
ұстанымдары. 
ЖАЖ 
жүйесі. 
ҰҚ 
сәйкес 
техникалық 
құжаттамаларды рәсімдеу  
энергохозяйств 
промышленных 
предприятий, М.: 
Энергоатомиздат, 
1998 
10.Фатхутдинов 
Р.А. Организация 
производства, М.: 
ИНФРА-М, 2001. 
 
J.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі басқарушылық: кәсіби қызметтегі типтік жағдайларда 
дербес  жұмыстарды  және  қиын  жағдайларда  басқару 
жұмыстарын жүзеге асыру; оқытуды өз бетінше ұйымдастыру. 
Жауапкершілік:жеңіл  тапсырмаларды  орындау  нәтижелеріне; 
өзінің және басқалардың қауіпсіздігіне; қоршаған ортаны қорғау 
талаптарын орындауға. 
Күрделілік:  қарапайым  үлгілік  тапсырмаларды  шешу; 
атқарылған  жұмыстарды  ұйымдастыру  бойынша  тәжірибелік 
тәжірибе мен білім негізінде белгілі әрекеттерден дұрыс тәсілін 
таңдау  
Технологиялық  үдерісті  қамтамасыз 
ету; 
орындаушы 
ұжымның 
жұмыстарын 
ұйымдастыру; 
монтаждау, 
жөндеу 
және 
эксплуатациялық 
жұмыстарды 
жоспарлау 
және 
ұйымдастыру; 
жұмысты 
жоспарлау 
барысында 
оңтайлы шешімді таңдау. 
Өндірістегі 
жұмысты 
ұйымдастыру 
тәртібі, 
ұйымдастыру 
әдістері 
және 
тәсілдері 
 
J.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Электр  монтаждау  жұмысы  үшін  негізгі  техникалық  құжатты 
атау. 
1.1. электр монтаждау жұмысы үшін негізгі техникалық 
құжатты атайды.  

2.  Электр  монтаждау  жұмыстары  өндірісі  кезіндегі  негізгі 
директивті құжаттарды атау. 
2.  электр  монтаждау  жұмыстары  өндірісі  кезіндегі 
негізгі директивті құжаттарды атайды 
3.«Электр  монтаждау  жұмыстарын  индустриаландыру»  түсінігін 
түсіндіру. 
3.1 
«электр 
монтаждау 
жұмыстарын 
индустриаландыру» түсінігін біледі 
4. Электр монтаждау жұмыстарын жүргізудің негізгі әдісін атау  
4.1  электр  монтаждау  жұмыстарын  жүргізудің  негізгі 
әдісін атайды 
 
К.1 Модулінің технологиялық картасы  «ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 с 
Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Қауіпсіздік 
техникасы 
Қауіпсіздік  техникасы 
талаптарын орындау 
- 
Электр  қауіпсіздігі 
негіздері: Электр тогымен 
зақымдану 
қаупі. 
Жұмыстың 
басталуы, 
жұмыс барысы, авариялық 
жағдайларда,  жұмыстың 
аяқталуы 
кезіндегі 
қауіпсіздік 
талаптары. 
Жұмыстың  қауіпсіздігін 
қамтамасыз 
ететін 
ұйымдастыру шаралары. 
Кернеуі  1000  В  дейінгі 
электр 
қондырғыларындағы 
негізгі  және  қосымша 
электр 
қорғаныс 
құралдарын  пайдалана 
білу; 
кернеудің 
жоқтығын тексеру және 
тасымалды 
жерге 
тұйықтауды орнату 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- интерактивті тақта 
 
Оқу материалдары: 
- сынақтамалар; 
-дербес 
тапсырмалар
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік 
жұмыстар; 
 
Оқу құралы: 
2. 
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
дейінгі 
көмек) көрсету 
Электр 
тогынан 
жәбірленушіге  алғашқы 
дәрігерге  дейінгі  жәрдем 
көрсету. 
Жәбірленушіге 
алғашқы 
жәрдем 
көрсете білу; 
 

дейінгі 
көмек) 
көрсету  
Жәбірленушілерге 
дәрігерге  дейінгі  жәрдем 
көрсету ережелері 
Князевский Б.А 
Охрана труда в 
энергетике, 
Кораблев В.П. 
Электробезопасность 
в вопросах и ответах 
 

Өрт  қауіпсіздігі 
талаптары 
Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын орындау 
Өрт 
қауіпсіздігі 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері; 
өрт 
қауіпсіздігінің 
негізгі 
талаптары; 
Өрт қауіпсіздігі ережелері 
 

Қоршаған 
ортаны қорғау 
Қоршаған 
ортаны 
қорғау 
саласындағы 
талаптарды орындау  
ҚР 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
саласындағы 
экологиялық кодексі  
 
 
К.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі 
басқарушылық: 
таныс 
жағдайларда  кейбір  өзіндік  дербестік 
болған  жағдайда  басқару  жұмыстарын 
жүргізу; басқаруды үйрену. 
Жауапкершілік:жеңіл  тапсырмаларды 
орындау  нәтижелеріне;  өзінің  және 
басқалардың  қауіпсіздігіне;  қоршаған 
ортаны қорғау талаптарын орындауға. 
Қауіпсіздік техникасы талаптарын 
орындау 
жұмыстың 
басталуы, 
жұмыс 
барысы, 
авариялық  жағдайларда,  жұмыстың  аяқталуы 
кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
дейінгі көмек) көрсету 
жәбірленушіге  алғашқы  жәрдем  көрсете  білу 
қағидалары 
Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау 
Өрт 
қауіпсіздігі 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері; 
өрт 
қауіпсіздігінің  негізгі  талаптары;    Өрт 
қауіпсіздігі ережелері 

Күрделілік: 
қарапайым 
үлгілік 
тапсырмаларды шешу және ҚТ және ЕҚ 
талаптарын орындау 
Қоршаған 
ортаны 
қорғау 
саласындағы талаптарды орындау 
ҚР  қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы 
экологиялық кодексі 
 
К.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Жәбірленушіге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету 
ережелерін, олардың кезектілігін атау 
1.1  жәбірленушілерге  дәрігерге  дейінгі  жәрдем  көрсету 
ережелерін, олардың кезектілігін біледі және көмек көрсете алады 
2. Кернеуі 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларындағы негізгі және қосымша электр 
қорғаныс құралдарын тізіп шығу. 
2.1 кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы 
барлық негізгі электр қорғаныс құралдарын біледі. 
2.2 кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы 
барлық қосымша электр қорғаныс құралдарын біледі. 
3. Кернеуі 1000 В жоғары электр 
қондырғыларындағы негізгі және қосымша электр 
қорғаныс құралдарын тізіп шығу.  
3.1  кернеуі  1000  В  жоғары  электр  қондырғыларындағы  барлық 
негізгі электр қорғаныс құралдарын біледі 
3.2  кернеуі  1000  В  жоғары  электр  қондырғыларындағы  барлық 
қосымша электр қорғаныс құралдарын біледі. 
4. Қауіптілік деңгейі бойынша жұмыстың 
категориясын атау. 
4.1    қауіптілік  деңгейі  бойынша  жұмыстың  барлық  3 
категориясын атайды 
5. Электр қауіпсіздігінің ұйымдастыру шараларын 
атау 
5.1  электр қауіпсіздігінің барлық ұйымдастыру шараларын біледі 
6. Кернеудің жоқтығын тексеру және тасымалды 
жерге тұйықтауды орнату  
6.1 кернеудің жоқтығын тексере алады 
6.2 тасымалды жерге тұйықтауды орната біледі 
7. Жарылыс және өрт қауіпсіздігі бойынша 
ғимараттың категорияларын тізіп шығу 
7.1  жарылыс  және  өрт  қауіпсіздігі  бойынша  ғимараттың 
категорияларын біледі 
8. Электр қондырғыларындағы өртті сөндіру 
құралдары мен тәсілдерін атау 
8.1 электр қондырғыларындағы өртті сөндіру құралдарын біледі 
8.2 электр қондырғыларындағы өртті сөндіру тәсілдерін біледі 
 

4 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Электр қозғалтқыштарының моторшысы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  2 
 
L.1 Модулінің технологиялық картасы «Электрқозғалтқыштарға техникалық қызмет көрсету» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 254-290 с 
Р/
б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Электротехник
а негіздері 
Электр 
сызбаларын 
оқу; электр шамалары 
параметрлерін 
анықтау; 
электр 
сызбаларының 
құрастырылуын 
жасау  және  электр 
сызбаларымен  жұмыс 
жасау.  
Электрлік 
тізбек 
және  электрлік  тоқ; 
негізгі параметрлері;  
Тұрақты 
тоқтың 
электр 
тізбегі; 
есептеу әдістері; 
Электротехниканың 
заңдары; 
Электромагнетизм, 
электромагниттік 
индукция; 
Айнымалы  тоқтың 
электр тізбектері; 
Кедергілерді  тізбектей 
және параллель қосу. 
Тұрақты және айнымалы 
тоқ тізбектерін есептеу. 
Құрал-жабдық: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- интерактивті тақта 
Оқу материалдары: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар; 
Оқу құралы: 
Сандеев Ю.Г. 
Электротехника с 
основами электроники.- 
Ростовн/Д. Феникс,2007 
ВареннаВ.И Техническая 
механика,деталт 
машин,Высшая 
школа,1991. Журавлев 
2. 
Сызу  
Жай 
бөлшектердің 
нобайларын,  жұмыс 
және 
құрастырма 
сызбаларын, 
аппараттардың 
Сызбаларда 
қолданылатын 
шарттылық 
пен 
ықшамдауды 
белгілеу, 
жұмыс 
 

технологиялық 
сызбаларын  оқу  және 
жүргізу; 
сызбаларын 
рәсімдеу  және  оқу 
ережелері; 
техникалық 
бөлшектердің 
геометриялық 
құрылымы 
және 
сызу 
ережелері, 
технологиялық 
жабдықтың 
графикалық  көрінісі 
және  технологиялық 
сызбаларды  жүргізу 
ережелері; 
сызба 
және 
сызбанұсқаларды 
рәсімдеу 
және 
құрастырудағы 
БҚҚЖ  және  БТҚЖ 
стандарты 
талаптары 
В.И.Допуски,посадки,техн
ические измерения.-
М.Высшая 
школа,1981.Камнев Н.И 
Чтение чертежей и 
электрических схем.-
М.Высшая школа.1990. 
КисеримовР.А.Справочник 
электрика.-
М.РадиСофт,1999.Кузнецо
вР.С.Аппараты 
распределения 
электроэнергии до 1000В. 
–М.Энергия, 1980. 
Лобашев П.И.,Дашков 
И.И. Эксплуатация 
электродвигателей и 
пускозащитных 
аппаратов.-
М.Россельхозиздат,1987. 
Онищенко Н.П. 
Эксплуатация котельных 
установок,-
М.Агропромиздат,1987. 
Зыков А.К. 
Паровые и водогрейные 
котлы.-М.Энергоиздат, 
1987 
3. 
Материалтану 
негіздері 
Электр 
материалдарының 
негізгі 
түрлерін, 
олардың  қасиеттері 
мен 
қолданылуын 
білу; 
 
өндірісте 
қолданылатын 
негізгі 
құрылымыдық 
материалдардың 
түрлері, қасиеттері 
және қолдану 
 

 
 
салалары; төсеме 
және тығыздаушы 
материалдар; 
болатты химиялық 
және термиялық 
өңдеудің түрлері;  
Электр 
оқшаулағыш 
материалдар және 
олардың 
топтастырылуы, 
сұйық және газ 
тәрізді оқшаулағыш 
материалдар. 
Талшықты 
оқшаулағыш 
материалдар (фибра, 
картон, лак-кездеме, 
талшықтас), 
олардың қасиеттері 
және қолданылуы. 
Минералды және 
керамикалық 
материалдар 
(фарфор, шыны, 
шақпақ тас және 
т.б.) және олардың 
машина жасауда 
 
 

қолданылуы. 
Пластмассалар, 
олардың түрлері, 
құрамы, қасиеті 
және 
қолданылуы.Тығызд
ама мен төсемелерді 
дайындауда 
қолданылатын 
материалдар. 
Майлайтын 
материалдар. Май 
және майлайтын май 
сұрыптары. Май 
және майлайтын 
майды сақтау 
әдістері.  
Ысатын, 
сүртетін және 
жуатын 
материалдар. Оларға 
қойылатын 
техникалық 
талаптар және 
оларды сақтау 
тәртібі. Абразивтік 
материалдар, лактар 
және бояулар және 

олардың 
қолданылуы.  

Электр  өлшеу 
құралдары 
Әртүрлі 
электр 
шамаларын 
өлшеу 
кезінде қажетті электр 
өлшеулерін  жүргізу, 
параметрлерін 
есептеу,  құралдарды 
іске  қосу  сызбаларын 
жасау және жинау; 
Бақылау-өлшеу 
құралдары 
мен 
аспаптарын қолдану 
Бақылау-өлшеу 
құралдары: 
топтастырылуы, 
белгіленуі, 
құрылымы, тораптар 
мен элементтердің 
қызметі, 
қолданылуы, 
құралдар 
шкаласындағы 
белгіленуі,  
сызбалардағы 
шартты белгісі, 
мемлекеттік 
стандартқа сәйкес 
келетін дәлдік 
кластары. Электр 
өлшеуіш 
құралдардың өлшеу 
механизмдері: 
түрлері, белгіленуі, 
жұмыс ұстанымы, 
сызбалары. 
Бақылау-өлшеу 
құралдарын 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.87 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет