БАҒдарлама жинағының жобасы электрлік және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызметжүктеу 4.87 Kb.
Pdf просмотр
бет4/8
Дата03.05.2017
өлшемі4.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Құрал-жабдық: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- интерактивті тақта 
 
Оқу материалдары: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар
- зертханалық жұмыстар
- тәжірибелік жұмыстар; 
 
Оқу құралы: 

жерге  тұйықтауды 
орнату  
Князевский Б.А Охрана 
труда в энергетике, 
Кораблев В.П. 
Электробезопасность в 
вопросах и ответах 
 
2. 
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
дейінгі 
көмек) 
көрсету 
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
дейінгі 
көмек) көрсету 
Электр 
тогынан 
жәбірленушіге  алғашқы 
дәрігерге  дейінгі  көмек. 
Жәбірленушілерге 
дәрігерге  дейінгі  көмек 
көрсету ережелері  
Жәбірленушіге 
алғашқы 
жәрдем 
көрсете білу; 
 

Өрт  қауіпсіздігі 
талаптары 
Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын орындау 
Өрт 
қауіпсіздігі 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері; 
өрт 
қауіпсіздігінің 
негізгі 
талаптары; 
Өрт 
қауіпсіздігі 
ережелері 
 

Қоршаған 
ортаны қорғау 
Қоршаған 
ортаны 
қорғау  саласындағы 
талаптарды орындау  
ҚР  қоршаған  ортаны 
қорғау 
саласындағы 
экологиялық кодексі  
 
 
F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі 
басқарушылық: 
таныс 
жағдайларда  кейбір  өзіндік  дербестік 
болған  жағдайда  басқару  жұмыстарын 
жүргізу; басқаруды үйрену. 
Қауіпсіздік техникасы талаптарын 
орындау 
жұмыстың  басталуы,  жұмыс  барысы, 
авариялық 
жағдайларда, 
жұмыстың 
аяқталуы кезіндегі қауіпсіздік талаптары  
Алғашқы 
жәрдем 
(дәрігерге 
дейінгі көмек) көрсету 
Жәбірленушілерге  дәрігерге  дейінгі  көмек 
көрсету ережелері 

Жауапкершілік:жеңіл  тапсырмаларды 
орындау  нәтижелеріне;  өзінің  және 
басқалардың  қауіпсіздігіне;  қоршаған 
ортаны қорғау талаптарын орындауға. 
Күрделілік: 
қарапайым 
үлгілік 
тапсырмаларды  шешу  және  ҚТ  және  ЕҚ 
талаптарын орындау 
Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау 
өрт 
қауіпсіздігі 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері; 
өрт 
қауіпсіздігінің негізгі талаптары; 
Өрт қауіпсіздігі ережелері 
Қоршаған 
ортаны 
қорғау 
саласындағы талаптарды орындау 
ҚР  қоршаған  ортаны  қорғау  саласындағы 
экологиялық кодексі 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Жәбірленушіге  алғашқы  дәрігерге  дейінгі 
көмек 
көрсету 
ережелерін, 
олардың 
кезектілігін атау 
1.1.жәбірленушілерге дәрігерге дейінгі жәрдем көрсету ережелерін, олардың 
кезектілігін біледі және көмек көрсете алады  
2. Кернеуі 1000 В дейінгі электр 
қондырғыларындағы негізгі және қосымша 
электр қорғаныс құралдарын тізіп шығу.  
2.1 кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы барлық негізгі 
электр қорғаныс құралдарын біледі. 
2.2 кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы барлық 
қосымша электр қорғаныс құралдарын біледі. 
3. Кернеуі 1000 В жоғары электр 
қондырғыларындағы негізгі және қосымша 
электр қорғаныс құралдарын тізіп шығу. 
 
3.1 кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларындағы барлық негізгі электр 
қорғаныс құралдарын біледі 
3.2  кернеуі  1000  В  жоғары  электр  қондырғыларындағы  барлық  қосымша 
электр қорғаныс құралдарын біледі. 
4. Кернеудің жоқтығын тексеру және 
тасымалды жерге тұйықтауды орнату  
4.1 кернеудің жоқтығын тексере алады 
4.2 тасымалды жерге тұйықтауды орната біледі 
5. Жарылыс және өрт қауіпсіздігі 
бойынша ғимараттың категорияларын тізіп 
шығу 
5.1  жарылыс  және  өрт  қауіпсіздігі  бойынша  ғимараттың  категорияларын 
біледі 

6. Электр қондырғыларындағы өртті 
сөндіру құралдары мен тәсілдерін атау 
6.1 электр қондырғыларындағы өртті сөндіру құралдарын біледі 
6.2 электр қондырғыларындағы өртті сөндіру тәсілдерін біледі 
 
 
3 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электромеханик 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  
 
G.1 Модулінің технологиялық картасы «Электрлік және электр механикалық жабдықтағы элементтердің орнын ауыстыру 
бойынша такелаж жұмыстарын жүргізу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 с 
Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Такелаж 
жұмыстары 
Такелаж  жұмыстарын 
жүргізу 
ережелерін 
білу 
Электр 
жабдықтарын 
монтаждау  және  жөндеу 
кезінде 
қолданылатын 
такелаж  жабдығы  мен 
жарақтарымен  таныстыру. 
Жүк  көтергіш  машиналар, 
механизмдер 
мен 
жүк 
қармағыш 
құралдарға 
қойылатын 
талаптар. 
Такелаж 
жұмыстарын 
жүргізу  ережелері.  Кран 
және 
басқа 
да 
жүк 
Жабдық бөлшектері мен 
элементтерінің 
өте 
күрделі  және  жауапты 
тораптарында 
ауыстыру, 
бөлшектеу 
және 
орналастыру 
бойынша 
такелаж 
жұмыстарын жүргізу. 
Оқу құралы: 
Соловьева А.Д., 
Визильтер В.С.  
Подъемно - 
транспортное и 
такелажное 
оборудование для 
монтажа 
металлоконструкций. 
М.: Стройиздат, 1987 

көтергіш 
машиналарды 
қолдану  арқылы  такелаж 
жұмыстарын жүргізу. 
Иванов Р.П. Канаты 
и стропы. М.: 
Стройиздат, 1986 
Техника 
безопасности при 
монтажных работах. 
М.: Стройиздат, 1980 
 
G.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі   
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі  басқарушылық:  кәсіби  қызметтегі  типтік  жағдайларда 
дербес  жұмыстарды  және  қиын  жағдайларда  басқару  жұмыстарын 
жүзеге асыру; оқытуды өз бетінше ұйымдастыру. 
Жауапкершілік:жеңіл тапсырмаларды орындау нәтижелеріне; өзінің 
және басқалардың қауіпсіздігіне; қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
орындауға. 
Күрделілік:  қарапайым  үлгілік  тапсырмаларды  шешу;  электр  және 
электр механикалық жабдықтардағы элементтерді ауыстыру бойынша 
такелаж  жұмыстарын  жүргізу  негізіндегі  тәжірибелік  тәжірибе  мен 
білім негізінде белгілі әрекеттерден дұрыс тәсілін таңдау  
Жабдық 
бөлшектері 
мен 
элементтерінің  өте  күрделі 
және  жауапты  тораптарында 
ауыстыру,  бөлшектеу  және 
орналастыру 
бойынша 
такелаж жұмыстарын жүргізу 
Жүк 
көтергіш 
машиналар, 
механизмдер 
мен 
жүк 
қармағыш 
құралдарға 
қойылатын 
талаптар,  такелаж 
жұмыстарын 
жүргізу ережелері. 
 
G.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Жүк  қармағыш  құрылғылар  мен  құралдар  және  олардың 
белгіленуін тізіп шығу 
1.1.жүк қармағыш құрылғылар мен құралдарды біледі 
1.2.Жүк  қармағыш  құрылғылар  мен  құралдардың 
белгіленуін біледі 

2.Жүк қармағыш құрылғылар мен құралдар топтарын атау 
2.1Жүк  қармағыш  құрылғылар  мен  құралдар  топтарын 
атайды  
3.Такелажжұмыстарын қауіпсіз жүргізу үшін құралдарды атау 
3.1такелажжұмыстарын 
қауіпсіз 
жүргізу 
үшін 
құралдарды атайды 
4.Жүк  көтергіш  машиналар,  механизмдер  мен  жүк  қармағыш 
құралдарға қойылатын талаптарды тізіп шығу 
4.1жүк  көтергіш  машиналар,  механизмдер  мен  жүк 
қармағыш құралдарға қойылатын талаптарды біледі 
5.Такелаж жұмыстарын жүргізу ережелерін атау 
5.1Такелаж жұмыстарын жүргізу ережелерін біледі 
 
H.1 Модулінің технологиялық картасы «Электрлік және электр механикалық жабдықтағы бөлшектерді өңдеу бойынша 
слесарлық жұмыстар жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 144 с 
Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Слесарлық 
жұмыстар 
Слесарлық 
жұмыстарды 
жүргізу  ережелерін  білу; 
слесарлық 
жұмыстарды 
жүргізе  білу:  белгілеу, 
түзету, кесу, егеу, металды 
кесу, саңылауды бұрғылау, 
бұранданы тілу. 
 
Негізгі 
слесарлық 
операциялар: 
белгілеу, 
түзету,  кесу,  егеу,  металды 
кесу,  саңылауды  бұрғылау, 
бұранданы 
тілу. 
Операцияларды 
белгілеу, 
олардың 
мазмұны, 
қолданылатын құралдар мен 
құрылғылар, 
атқарылған 
жұмыс 
технологиясы. 
Слесарлық жұмысты жүргізу 
барысында 
қолданылатын 
өлшеу 
және 
бақылау 
Слесарлық  жұмыстарды 
жүргізу: белгілеу, түзету, 
кесу, егеу, металды кесу, 
саңылауды 
бұрғылау, 
бұранданы тілу. 
Қиыстырып келтіру және 
жетілдірумен 
бөлшектерді 6-7 квалитет 
бойынша  өңдейтін  аса 
күрделі 
слесарлық 
операцияларды жүргізу. 
 
Оқу 
материалдар
ы: 

сынақтамалар

- дербес 
тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік 
жұмыстар; 
 

құралдары.  Операцияларды 
орындаудың  әдістері  мен 
ережелері. 
Шектер 
мен 
нысандар жүйесі; 
Оқу құралы 
1.А.М Катаев 
Слесарное 
дело.- М. 
Издат . 2000г 
2.  Қалайылау, 
дәнекерлеу 
және балқыту 
Металдарды 
дәнекерлеу 
технологиясын білу 
Қалайылаудың  белгіленуі, 
қалайылауға 
арналған 
материалдар,  қалайылаудың 
сапасын 
бақылау. 
Дәнекерлеудің 
белгіленуі 
және 
қолданылуы. 
Дәнекерлер, 
флюстер, 
олардың 
үлгілері. 
Дәнекерлеу 
үшін 
қолданылатын құралдар мен 
құрылғылар. 
Дәнекерлі 
қосылыстардың 
сапасын 
бақылау. 
Балқытуды 
белгілеу. 
Балқытудың 
түрлері. 
Шоғырсым 
тарамы 
мен 
кабельдерді 
балқыту 
әдістері. Балқытуға арналған 
жабдық, 
құрылғы 
және 
құралдар. 
Жұмыстарды 
орындау 
кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы. 
Дәнекерлеу 
және 
балқыту  операцияларын 
жүргізу. 
 
Жетуге 
жолы 
қиын 
орындарда 
фосфорлы-
мысты 
және 
күмісті 
дәнекерді 
қолданып 
дәнекерлеу 
 
H.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі 
басқарушылық: 
кәсіби 
қызметтегі 
типтік 
жағдайларда  дербес  жұмыстарды  және  қиын  жағдайларда 
басқару  жұмыстарын  жүзеге  асыру;  оқытуды  өз  бетінше 
ұйымдастыру. 
Жауапкершілік:жеңіл 
тапсырмаларды 
орындау 
нәтижелеріне;  өзінің  және  басқалардың  қауіпсіздігіне; 
қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындауға. 
Күрделілік: қарапайым үлгілік тапсырмаларды шешу; электр 
және электр механикалық жабдықтардағы бөлшектерді өңдеу 
барысындағы  такелаж  жұмыстарын  жүргізу  бойынша 
тәжірибелік тәжірибе мен білім негізінде белгілі әрекеттерден 
дұрыс тәсілін таңдау  
Қиыстырып 
келтіру 
және 
жетілдірумен 
бөлшектерді 
6-7 
квалитет  бойынша  өңдейтін  аса 
күрделі  слесарлық  операцияларды 
жүргізу. 
Жетуге  жолы  қиын  орындарда 
фосфорлы-мысты 
және 
күмісті 
дәнекерді қолданып дәнекерлеу. 
Слесарлы, 
монтерлік 
және 
өлшеу  аспаптары, 
құралдары, 
жарақтар, 
өлшеу 
құралдары,  қорғау 
құралдары 
құрылғылары; 
шектер 
мен 
нысандар 
жүйесі; 
дәнекерлер, 
флюстер,  түрлері; 
дәнекерлеу 
технологиясы, 
құрал. 
 
H.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Негізгі  слесарлық  операцияларды  атау  және  олардың 
белгіленуі. 
1.1. негізгі слесарлық операцияларды біледі. 
1.2. әрбір слесарлық операцияның белгіленуін біледі 
2.Металды кесу құралы мен әдістерін атау 
2.1 металды кесу құралы мен әдістерін атайды 
2.2 металды кесуге арналған құралды қолдана алады 
3.Бұранданы кесуге арналған құралды атау. 
3.1 бұранданы кесуге арналған құралды біледі 
4. 
Дәнекерлеудің 
белгіленуін 
және 
дәнекерлеудің 
балқытудан айырмашылығын бейнелеу 
4.1 дәнекерлеудің белгіленуін біледі 
4.2 дәнекерлеудің балқытудан айырмашылығын біледі 
5. Металды дәнекерлеудің түрлерін тізіп шығу 
5.1 металды дәнекерлеудің түрлерін тізіп шығу 

5.2 металды дәнекерлеуді жүргізе алады 
6.Дәнекерлеу кезіндегі жылу көзін атау 
6.1 дәнекерлеу кезіндегі жылу көзін атайды 
 
I.1 Модулінің технологиялық картасы «Электрлік және электр механикалық жабдықтарды монтаждау, ретке келтіру,  
техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 880 с 
Р/
б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Электротехниканы
ң 
теориялық 
негіздері  
Электр 
сызбаларын 
оқу; электр шамалары 
параметрлерін 
анықтау; 
электр 
сызбаларын жинау;  
Электрлік  тізбек  және 
электрлік  тоқ;  негізгі 
параметрлері - 
Тұрақты 
тоқтың 
электр тізбегі; есептеу 
әдістері; 
Электротехниканың 
заңдары; 
Электромагнетизм, 
электромагниттік 
индукция; 
Айнымалы 
тоқтың 
электр тізбектері; 
-  Тұрақты  және 
айнымалы 
тоқ 
тізбектерін 
есептеу.  
Құрал-жабдық: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- интерактивті тақта 
Оқу материалдары: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар; 
Оқу құралы: 
Нормативные правила 
технической эксплуатации 
электроустановок  
КамневН.И. Чтение 
чертежей и электрических 
схем;М.Высшая школа, 
1990. 
2. 
Электр 
машиналары 
мен 
трансформаторлар 
Электр  машиналары 
мен 
трансформаторларды
ң  типін  құрылымы 
мен 
төлқұжат 
Тұрақты 
және 
айнымалы 
ток 
машиналары 
құрылымы 
және 
әрекет 
ұстанымы; 
1.  Тұрақты  ток 
қозғалтқышын 
іске  қосу  және 
механикалық 

мәліметтері  бойынша 
анықтау 
фазалы  және  қысқа 
жалғауыш 
ротор, 
синхронды 
электр 
қозғалтқыш 
және 
генераторымен 
асинхронды 
электр 
қозғалтқыштарының 
құрылғысы 
және 
жұмыс 
ұстанымы. 
Қозғалтқыштарды іске 
қосу, 
жұмыс 
сипаттамалары. 
Трансформаторларды
ң 
құрылымы 
мен 
әрекет 
ұстанымы; 
орамдарды 
қосу 
сызбалары 
және 
топтары, 
жұмыс 
уақыты.  Күш  беретін 
майлы 
трансформаторлар, 
арнайы 
белгіленулерге 
арналған 
трансформаторлардың 
негізгі  параметрлері 
мен 
техникалық 
сипаттамалары. 
сипаттамасын 
жою. 
2.  Айнымалы  ток 
қозғалтқышын 
іске  қосу  және 
механикалық 
сипаттамасын 
жою 
3. 
Бірфазды 
трансформаторды
ң 
параметрлері 
мен 
негізгі 
сипаттамаларын 
анықтау
 
 
4.  Трансформатор 
параметрін 
есептеу 
Кисеримов 
Р.А.Справочник 
электрика-М.РадиСофт, 
1999. 
Кузнецов Р.С. Аппараты 
распределения 
электроэнергии до 1000В. 
–М.Энергия, 
1980. 
Литвинов  В.Н. Монтаж 
электропроводок. 
Справочник-М.Высшая 
школа,1991. 
Лобашев П.И.  Дацков 
И.И. Эксплуатация 
электродвигателей и 
пускозащитных 
аппаратов.-
М.Россельхозиздат,1987. 
Соколов Б.А., 
Соколова И.Б. Монтаж 
электроустановок,М.Энер
гоиздат,1991. 
Трифонов А.Н. Монтаж 
силового оборудования.-
М.Энергоиздат,1999 


Электротехникалы
қ материалдар 
Білу: қорытпа 
және 
электротехникалық 
материалдарын 
ажырату; әртүрлі 
жағдайларда жұмыс 
жасайтын бұйым, 
элемент, құрылғылар 
үшін материалдарды 
дұрыс таңдай білу 
Металдардың 
қасиеттері; 
Түсті металдар 
және олардың 
қорытпалары; 
Электротехникал
ық материалдар
Өткізгішті, 
жартылай өткізгішті 
және магнитті қатты 
материалдар: қасиеті 
және қолдану саласы.  
Сымдар 
мен 
кабельдер 
маркасын 
анықтау; 

Электр өлшеулер 
Әртүрлі 
электр 
шамалары 
параметрлерін 
есептеу,  құралдарды 
іске  қосу  сызбаларын 
жасау және жинау; 
Бақылау-өлшеу 
құралдары 
мен 
аспаптарын қолдану; 
 
Өлшеу 
жүйелерінің 
түрлері. 
Электр 
өлшеуіш 
құралдарының 
топтастырылуы, 
белгіленуі, 
өлшеу 
құралдарының  әрекет 
ұстанымы.  
Әртүрлі  шамаларды 
өлшеу 
әдістері. 
Оқшаулау  кедергісін 
өлшеу 
тәсілдері. 
Өлшеу 
дәлсіздігі, 
дәлдік  класы,  өлшеу 
құралдарының 
Сымды  оқшаулау 
кедергісін  өлшеу, 
мегомметрмен 
жұмыс
 
 
 
Өлшеу  құралдары 
параметрлері 
шегінің  ұлғаюын 
есептеу 
және 
дәлсіздікті 
анықтау  

топтастырылуы 
туралы түсінік.  

Сызу  
Сызба  және  жұмыс 
сызбанұсқаларын 
жүргізу 
және 
рәсімдеудің 
негізгі 
ережелерін білу 
БҚҚЖ, 
мемлекеттік 
стандарт 
түсінігі; 
сызбанұсқаларды 
графикалық  рәсімдеу, 
сызбанұсқаның 
сызықтары, 
сызбанұсқаның 
пішімі,  сызбанұсқада 
жазбаны 
жүргізу, 
масштабтар,  көлемін 
келтіру.  Жобалаушы 
сызу және техникалық 
сурет  салу.  Нобайды 
жүргізудің 
жалпы 
ережелері. 
Жұмыс 
сызбанұсқалары  мен 
сызбаларды  жүргізу 
және 
рәсімдеудің 
негізгі ережелері. 
Жұмыс 
сызбанұсқалары 
мен 
сызбаларды 
рәсімдеу 

Кәсіпорынның 
және 
азаматтық 
ғимараттың  электр 
жабдықтары  
Электр 
жабдықтарының 
негізгі түрлерін білу 
Балқыту 
қондырғылары, 
жүк 
және 
жүргінші 
жеделсатысы, 
көтергіш-көлік 
қондырғылары, 
крандар, 
 
 

компрессорлар, 
сорғылар, 
металды 
кесетін 
білдектер, 
үлестіру құрылғылары 
мен  трансформаторлы 
аралық 
станциялардағы 
электр 
жабдықтарының 
құрылғысы, 
әрекет 
ұстанымы және негізгі 
техникалық 
сипаттамалары. 

Электрмен 
жабдықтау 
кәсіпорындары 
Энергожүйе,  электр 
жүктемесін  анықтау 
әдістері, 
қорғау 
коммутациялы 
аппаратурасы 
құрылғысы 
туралы 
жалпы 
мағлұматтарды білу 
Электр 
энергиясын 
тұтынушыларының 
электр 
жүктемесін 
есептеу әдістері. 
Кернеуі  1000  В  және 
одан да жоғары болған 
жағдайдағы 
қорғау 
коммутациялы 
аппаратурасы 
құрылғысы. 
Қорғау 
аппаратурасын 
таңдау.  Күшті  майлы 
трансформаторлар, 
арнайы 
белгіленулерге 
Қорғау 
аппаратурасын 
таңдау. 
 

арналған 
трансформаторлардың 
негізгі  параметрлері 
мен 
техникалық 
сипаттамалары. 
Энергожүйедегі 
релелік  қорғау  және 
автоматиканың 
теориялық негіздері. 

Электр 
жабдықтарын 
пайдалану 
және 
жөндеу 
Жөндеу 
және 
монтаждау 
жұмыстары 
технологиясын; 
электр  жабдықтарын 
пайдалану ережелерін 
білу 
Электр  жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу бойынша 
ұйымдастыру 
жұмыстары 
және 
технологиясы;  электр 
жабдықтарын 
пайдалану  ережелері 
және  байқау  әдістері; 
Электр  жабдықтары 
құрылғыларының 
ережелері (ЭЖҚЕ); 
Трансформатор 
орамдарының 
зақымдану 
және 
оқшаулау 
белгілері 
мен себептері; жоғары 
кернеулі 
сымдарды 
оқшаулауды  жүргізу 
Электр 
бөлшектерінің 
ақаулықтарын 
жою  және  күрделі 
құрал, 
құрылғы, 
жүк 
көтеретін 
механизмдерге 
жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу. 
Электр 
жабдықтары  және 
автоматикаға 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
бойынша 
операцияларды 
жүргізу. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.87 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет