БАҒдарлама жинағының жобасы электрлік және электр механикалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет


D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (жүктеу 4.87 Kb.
Pdf просмотр
бет3/8
Дата03.05.2017
өлшемі4.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Өзін-өзі  басқарушылық:  таныс 
жағдайларда кейбір өзіндік дербестік 
болған 
жағдайда 
басқару 
жұмыстарын  жүргізу;  басқаруды 
үйрену. 
Жауапкершілік:жеңіл 
тапсырмаларды 
орындау 
нәтижелеріне; 
өзінің 
және 
басқалардың 
қауіпсіздігіне; 
қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
орындауға. 
Күрделілік
жабдықтар 
мен 
құралдарға 
техникалық 
қызмет 
көрсетуді  қамтамасыз  ету  бойынша 
қарапайым  үлгілік  тапсырмаларды 
шешу 
 
Іске қосудың қарапайым сызбаларымен күш 
және 
жарық 
беретін 
электр 
қондырғыларына қызмет көрсету. 
Жоғары 
біліктілікті 
электромонтердың 
басқаруымен 
кернеуді 
толығымен  
ажыратып 
ведомостволық 
электр 
станцияларында,  трансформаторлы  электр 
аралық 
станцияларында 
қарапайым 
жұмыстарды атқару. 
Қызмет  көрсетіліп  отырған  объект  немесе 
аумақта  электр  жабдықтарын  іске  қосу, 
ауыстыру және істен шығару.  
Жарық  беретін  қарапайым  арматураны 
(қалыпты  және  шаңнан  қорғайтын  қызу 
лампасымен), 
ажыратқыштар, 
ашалы 
розетка, 
патрондар 
және 
өндірістік 
прожекторларды 
қуаттандыру 
және 
орналастыру. 
Мегомметрмен 
үлестіру 
желісіндегі 
оқшаулау 
кедергісін 
және 
электр 
қозғалтқыштарының  статор  орамасы  мен 
роторын тексеру. 
Дабылдамалардың  электр  құрылғыларын 
орнату және реттеу. 
Электротехниканың  негіздері;  тұрақты 
және айнымалы ток генераторлары мен 
электр 
қозғалтқыштарының, 
трансформаторлардың, 
үлестіру 
құрылғылары  аппаратуралары  мен 
электр 
құрылғыларының 
жұмыс 
ұстанымы;  қызмет  көрсетіліп  отырған 
аумақтағы электр жабдықтарының қуат 
көзі және орналасу сызбасы; неғұрлым 
кең  таралған  әмбебап  және  арнайы 
құрылғылардың 
белгіленуі 
және 
қолдану 
жағдайы; 
электр 
қозғалтқыштарын  іске  қосу  және  істен 
шығару тәртібі және ережелері; релелік 
қорғау және реленің әртүрлілігі туралы 
жалпы  мағлұматтар;  жарық  беретін 
арматураны  (қалыпты  және  шаңнан 
қорғайтын 
қызу 
лампасымен) 
қуаттандыру 
және 
орналастыру 
ережелері; 
жеңіл 
және 
орташа 
қиындықты 
бақылау-өлшеу 
құралдарын  белгілеу  және  қолдану 
жағдайы;  дабылдамалардың  электр 
қоңырауы мен басқа құралдарын орнату 
ережелері. 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  

1.Электр 
тізбегінің 
параметрлерін 
анықтау және электр тізбегінің сызбасын 
жинау. 
1.1. тоқ, қысым, кедергі, өткізгіштік және т.б. электр шамаларының параметрлерін 
анықтай алады.  
1.2. электрлік және магниттік шамалардың өлшем бірлігі мен әріптік белгіленуін 
біледі. 
1.3. электр тізбегіндегі элементтердің шартты графикалық белгіленуін біледі. 
1.4. электр сызбаларын оқи алады. 
1.5. электр тізбегінің сызбаларын құрастыра және жинай біледі. 
2.Әртүрлі  электр  шамаларын  өлшеу 
кезінде құралдарды іске қосу сызбаларын 
жасау және жинау. 
 
2.1.  әртүрлі  электр  шамаларын  өлшеу  үшін  құралдарды  іске  қосу  сызбасын 
құрастыра алады; 
2.2  әртүрлі электр шамаларын өлшеу үшін құралдарды іске қоса алады; 
2.3. электр тізбегі параметрлерін өлшей біледі. 
2.4. сымды оқшаулау кедергісін өлшей алады. 
2.5.  мегомметрмен жұмыс жасай біледі. 
3.Мегомметрмен 
электр 
қозғалтқыштарының 
статор 
мен 
ротордың оқшаулау кедергісін тексеру. 
 
3.1. мегомметрді электр қозғалтқышына қоса алады 
3.2.  мегомметрмен  электр  қозғалтқышындағы  статордың  оқшаулау  кедергісін 
өлшей біледі  
3.3мегомметрмен электр қозғалтқышындағы ротордың оқшаулау кедергісін өлшей 
алады  
4.Ажыратқыштарды, 
ашалы 
розеткаларды,  патрондарды  және  т.б. 
желіге қосылуымен орнату. 
4.1. ажыратқыштарды, ашалы розеткаларды, патрондарды және т.б. орната 
алады  
4.2. желіге ажыратқыштарды, розеткаларды, патрондарды қоса алады 
5.Басқару 
аппараттарының 
негізгі 
түрлерін атау және олардың белгіленуі  
5.1. басқару аппараттарының негізгі түрлерін біледі  
5.2. басқару аппараттарының белгіленуін біледі 
6.  Қорғауаппараттарының  түрлерін  атау 
және олардың белгіленуі  
6.1. қорғау аппараттарының түрлерін біледі 
6.2. қорғау аппараттарының белгіленуін біледі 
7. Мегомметрмен шоғырсым тарамы және 
шоғырсым тарамы арасындағы оқшаулау 
7.1. шоғырсым тарамындағы оқшаулау кедергісін өлшей алады  
7.2. шоғырсым тарамы арасындағы оқшаулау кедергісін өлшей біледі 

кедергісін өлшеу 
8. 
Жарық  беретін  қондырғыларды 
монтаждау  үшін  дайындық  жұмыстарын 
жүргізуді айқындау. 
8.1  жарық  беретін  қондырғыларды  монтаждау  үшін  дайындық  жұмыстарын 
жүргізуді біледі 
9. 
Электр 
қозғалтқыштары 
мен 
трансформаторлардың  қарама-қарсылық 
орамын анықтауды айқындау. 
9.1 электр қозғалтқыштары мен трансформаторлардың қарама-қарсылық орамын 
анықтауды біледі 
10.  «Релелік  қорғау»  түсінігін  айқындау 
және реленің түрлерін атау. 
10.1 «релелік қорғау» түсінігін біледі. 
10.2 реленің түрлерін біледі. 
 
D.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі 
басқарушылық: 
таныс 
жағдайларда кейбір өзіндік дербестік болған 
жағдайда  басқару  жұмыстарын  жүргізу; 
басқаруды үйрену. 
Жауапкершілік:жеңіл 
тапсырмаларды 
орындау 
нәтижелеріне; 
өзінің 
және 
басқалардың 
қауіпсіздігіне; 
қоршаған 
ортаны қорғау талаптарын орындауға. 
Күрделілік:жабдықтар  мен  құралдарға 
техникалық  қызмет  көрсетуді  қамтамасыз 
ету 
бойынша 
қарапайым 
үлгілік 
тапсырмаларды шешу  
 
Орташа 
қиындықты 
іске 
қосу 
сызбаларымен күш және жарық беретін 
электр 
қондырғыларына 
қызмет 
көрсету. 
Кернеуді  толығымен    ажыратып, 
ведомостволық 
электр 
станцияларында, 
трансформаторлы 
электр 
аралық 
станцияларында 
қарапайым 
жұмыстарды 
атқару 
Кернеуді толығымен  ажыратып, электр 
желісіне, 
трансформаторлар 
санақтарына, 
ажыратқыштарға, 
айырғыштарға  және  жетектерге  жедел 
ауысатын  құрылымдық  элементтердің 
бөлшектеуінсіз  ведомстволық  электр 
Күш  және  жарық  беретін  электр 
қондырғылар,  құрылғылар,  жұмыс 
ұстанымы, 
сипаттамасы; 
трансформаторды, 
майлы 
ажыратқыштар, 
қорғағыштар, 
түйістіргіштер, 
аккумуляторлар, 
статикалық 
конденсаторлар, 
тексерушілер, 
сынапты 
бағыттаушылар 
және 
қараңғылағыштар 
құрылғылары, 
жұмыс 
ұстанымдары 
және 
сипаттамалары; жартылай автоматты 
басқарумен  сөндіру  реостаттары, 
автотрансформаторлар  және  электр 
жетектерінің 
жұмыс 
ұстанымы; 

станцияларында, 
трансформаторлы 
электр 
аралық 
станцияларында 
қарапайым жұмыстарды атқару. 
Қызмет  көрсетіліп  отырған  аумақта 
орнатылған  электр  жабдықтарының 
жүктемесін реттеу. 
Мегомметрмен 
электр 
қозғалтқыштағы,  трансформатордағы 
және  кабель  желісіндегі  оқшаулау 
кедергісін және оның шамасын өлшеуді 
тексеру. 
Электр  өлшеуіш  құралдарын  және 
электр  есептеуіштерін,  қуаты  100  кВт 
дейінгі 
электр 
қозғалтқыштарын, 
электр  қозғалтқыштарының  іске  қосу-
реттеуші  құрылғылары  мен  желіде 
кернеуі  1000  В  дейін  болып  келетін 
үлестіру  құрылғысы  жабдықтарына 
қызмет көрсету, орнату және іске қосу. 
Қызу  лампасымен  күрделі  жарық 
беретін  арматураларды  (жарылысты 
өткізбейтін)  қуаттандыру  және  қызмет 
көрсету және нұршамдарды орнату. 
трансформаторлар, 
электр 
қозғалтқыштар, 
кабельдер 
және 
сымдардағы  ұйғарынды  жүктемені 
анықтау; 
релелік 
қорғауға 
қойылатын  негізгі  талаптар;  электр 
өлшеу құралдары, әрекет ұстанымы; 
мегомметрмен  оқшаулау  орамын 
сынау  ережелері  мен  қағидалары; 
әмбебап  және  арнайы  құралдардың, 
жеңіл  және  орташа  қиындықты 
бақылау-өлшеу 
құралдары 
құрылғылары; 
тұрақты 
және 
айнымалы 
токтағы 
қызмет 
көрсетілетін электр қозғалтқыштары 
мен  генераторлардың  құрылғылары, 
жұмыс 
ұстанымдары 
және 
сипаттамалары; 
үлестіру 
құрылғыларының 
қызмет 
көрсетілетін аппаратуралары, электр 
желісі  және  электр  құралдары 
құрылғылары,  жұмыс  ұстанымдары 
және  сипаттамалары;  жарық  беретін 
арматураны 
қуаттандыру 
және 
орнату ережелері. 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  

1.Бірфазалы  есептеуішті  іске  қосу  сызбасын 
құрастыру және жинау 
1.1бірфазалы есептеуішті іске қосу сызбасын құрастыра алады 
1.2 бірфазалы есептеуішті желіге қосу сызбасын жинай алады 
2.  Мегомметрмен  электр  қозғалтқыштағы, 
кабель  желісіндегі  статор  және  ротор 
орамасының  оқшаулау  кедергісін  және  оның 
шамасын өлшеуді тексеру 
2.1. мегомметрді электр қозғалтқышқа қоса алады 
2.2. электр қозғалтқыштағы статордың оқшаулау кедергісін өлшей алады 
2.3электр қозғалтқыштағы ротордың оқшаулау кедергісін өлшей біледі   
2.4.кабель желісіндегі кедергіні өлшей біледі 
3.Үшфазды қозғалтқыштағы орамаларды қосу 
түрлерін, құрылғыны және сызбасын атау  
3.1. үшфазды қозғалтқыштардың түрлерін біледі 
3.2. роторлы үшфазды қозғалтқыш құрылғысын біледі 
3.3. фазды роторлы үшфазды қозғалтқыш құрылғысын біледі  
3.4.  үшфазды  қозғалтқыштардың  орамасын  қосу  сызбаларын  біледі  және 
сыза алады 
4.Басқаруаппаратының  негізгі  түрлерін  атау 
және олардың белгіленуі 
4.1. басқару аппаратының негізгі түрлерін біледі 
4.2. басқару аппаратының белгіленуін біледі 
5.  Қорғау  аппаратының  түрлерін  атау  және 
олардың белгіленуі 
5.1. қорғау аппаратының барлық түрін біледі 
5.2. қорғау аппаратының белгіленуін біледі 
6.  Мегомметрмен  шоғырсым  тарамы  және 
шоғырсым  тарамы  арасындағы  оқшаулау 
кедергісін өлшеу  
6.1 мегомметрді шоғырсым тарамына қоса алады 
6.2. шоғырсым тарамындағы оқшаулау кедергісін өлшей біледі 
6.3.  мегомметрмен  шоғырсым  тарамы  арасындағы  оқшаулау  кедергісін 
өлшей алады 
7.  Электр  жабдықтарының  бұзылуы  мен 
зақымдалуының негізгі себептерін атау. 
7.1. электр жабдықтарының бұзылуы мен зақымдалуының негізгі себептерін 
біледі 
8.Үлестіру  құрылғылары  мен  аппараттарына 
қызмет көрсету барысындағы жұмыс түрлерін 
тізіп шығу 
8.1. үлестіру құрылғылары мен аппараттарына қызмет көрсету барысындағы 
барлық жұмыс түрлерін біледі 
 
E.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жабдықтар мен құралдарды жөндеу жұмыстарымен қамтамасыз ету» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 160 с 

Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Кабельдерді 
және  сымдарды 
өңдеу 
және 
қалпына  келтіру 
технологиясы 
Кабельдерді 
және 
сымдарды 
өңдеу 
және қалпына келтіру 
технологиясын біледі 
Электр 
сымдары, 
сымдарды тарту әдістері. 
Кабельдер: 
белгіленуі, 
топтастырылуы, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, 
кабельдің 
үлгілері. 
Сымдар 
мен 
шоғырсым 
тарамдарын 
ұштастыру  және  тұйықтау. 
Төменгі кернеулі сымдарды 
қалпына 
келтіру 
және 
дәнекерлеу  амалдары  мен 
әдістері. 
Электр 
желілерінде, 
электр 
машиналарының  жұмысы 
барысындағы 
ақаулықты 
табу  және  жою  әдістері; 
жоғарғы 
кернеулі 
сымдарды  қалпына келтіру 
және  дәнекерлеу  амалдары 
мен әдістері.  
Жезді 
сымды 
дәнекерлеп ұштастыру, 
Алюминді 
сымды 
дәнекерлеп ұштастыру.  
Күш  беретін  сымдарды 
өңдеу. 
Кернеуі  1000  В  жоғары 
болған  кезде  сымдарды 
өңдеу, қалпына келтіру, 
оқшаулау 
және 
дәнекерлеу. 
Оқу құралы: 
Нормативные 
правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок  
Кисеримов 
Р.А.Справочник 
электрика-
М.РадиСофт, 
1999. 
Кузнецов Р.С. 
Аппараты 
распределения 
электроэнергии до 
1000В. –М.Энергия, 
1980. 
Лобашев П.И.  
Дацков И.И. 
Эксплуатация 
электродвигателей и 
пускозащитных 
аппаратов.-
М.Россельхозиздат,
1987. 
2. 
Жарық  беретін 
электр 
қондырғылар 
Жарық 
беретін 
желідегі 
жеңіл 
зақымдалуды 
жою 
Жарық 
беретін 
қондырғыларды 
жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу 
уақыты 
мен 
тәртібі. 
Жарық 
беретін 
қондырғыларды 
жөндеудің 
технологиялық 

мен 
желілерді 
жөндеу 
ақаулықтары 
себептерін анықтау 
Жөндеу  операцияларының 
жүйелілігі.  Жарық  беретін 
қондырғыларды  жөндеуге 
арналған  саймандар  мен 
құралдар. Күш және жарық 
беретін 
желідегі 
ақаулықтың 
ықтимал 
себептері. 
картасын 
құрастыру. 
Жарық беретін желідегі 
жеңіл  зақымдалуларды 
жою  және  ақаулықтың 
себептерін анықтау 
Соколов Б.А., 
Соколова И.Б. 
Монтаж 
электроустановок,М
.Энергоиздат,1991. 
Трифонов А.Н. 
Монтаж силового 
оборудования.-
М.Энергоиздат,1999 
3. 
Күш 
беретін 
желіні жөндеу 
Күш беретін желідегі 
жеңіл 
зақымдалуларды жою 
және 
ақаулықтың 
себептерін анықтау  
Цех  ішіндегі  желі,  кабель 
желісін 
жөндеу 
технологиясы. Күш беретін 
желідегі 
ақаулықтың 
ықтимал себептері 
Күш  беретін  желідегі 
ақаулық 
себептерін 
анықтау және жою 

Электр 
жабдықтарын 
жөндеу 
Жөндеу  жұмыстары 
технологиясын білу 
Трансформаторлы  аралық 
станцияларындағы  электр 
жабдықтарын, 
электр 
машиналарын,  іске  қосу-
реттеуші 
аппаратураны 
жөндеу технологиясы. Күш 
беретін  және  іске  қосу-
реттеуші  аппаратура  мен 
электр  қозғалтқыштардағы 
ақаулардың 
ықтимал 
себептері; 
Басқару 
аппаратының 
типтік 
ақаулықтары. 
Іске 
қосу-реттеуші 
аппаратура және электр 
қозғалтқыштардағы 
зақымдарды 
жою 
ақаулықтарын анықтау 
 
E.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі  басқарушылық:  таныс  жағдайларда 
кейбір өзіндік дербестік болған жағдайда басқару 
жұмыстарын жүргізу; басқаруды үйрену. 
Жауапкершілік:жеңіл  тапсырмаларды  орындау 
нәтижелеріне; 
өзінің 
және 
басқалардың 
қауіпсіздігіне; 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
талаптарын орындауға. 
Күрделілік:жабдықтар  мен  құралдарға  жөндеу 
жұмыстарымен 
қамтамасыз 
ету 
бойынша 
қарапайым үлгілік тапсырмаларды шешу  
Күш және жарық беретін желідегі, 
іске  қосу-реттеуші  аппаратура 
және  электр  қозғалтқыштардағы 
ақаулықтардың 
себептерін 
анықтау 
және 
қарапайым 
зақымдалуларды жою. 
Кернеуі  1000  В  жоғары  болған 
кезде  сымдарды  өңдеу,  қалпына 
келтіру, 
оқшаулау 
және 
дәнекерлеу. 
Күш және жарық беретін желідегі, 
іске  қосу-реттеуші  аппаратура 
және  электр  қозғалтқыштардағы 
ақаулықтардың 
ықтимал 
себептері; 
электр 
техникалық 
материалдардың  негізгі  түрлері, 
олардың 
қасиеттері 
және 
белгіленуі; 
төменгі 
кернеулі 
сымдарды  қалпына  келтіру  және 
дәнекерлеу амалдары мен әдістері. 
 
E.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.  Сымдарды  дәнекерлеу  арқылы  қосу  үшін 
жұмыстың  жүйелілігі  мен  құралдарды  тізіп 
шығу. 
1.1 сымдардыдәнекерлеу арқылы қосу үшін жұмыстың жүйелілігін біледі 
1.2 сымдардыдәнекерлеу арқылы қосуға арналған құралдарды біледі 
2.Кабель желісін жөндеу кезіндегі негізгі жұмыс 
түрлерінің жүйелілігін тізіп шығу 
2.1 кабель желісін жөндеу кезіндегі негізгі жұмыс түрлерін біледі.  
2.2 кабель желісін жөндеу кезіндегі негізгі жұмыс түрлерінің жүйелілігін 
біледі. 
3.Басқару  аппаратының  типтік  ақаулықтарын 
атау 
3.1 басқару аппараттарын біледі 
3.2 басқару аппаратының барлық типтік ақаулықтарын біледі 
4.  Электр  қозғалтқыштарының  негізгі  типтік 
ақаулықтарын атау 
4.1 электр қозғалтқыштарының барлық типтік ақаулықтарын біледі 
5.  Жарық  беретін  электр  қондырғыларын 
жөндеудің технологиялық картасын құрастыру 
5.1  жарық  беретін  электр  қондырғыларын  жөндеудің  технологиялық 
картасын құрастыра алады. 

6.Күш 
беретін  және  іске  қосу-реттеуші 
аппаратура  және  электр  қозғалтқыштардағы 
ақаулықтардың ықтимал себептерін тізіп шығу. 
6.1 күш беретін аппаратурадағы ақаулықтардың ықтимал себептері біледі  
6.2 іске қосу-реттеуші аппаратурадағы ақаулықтардың ықтимал себептері 
біледі  
6.3 электр қозғалтқыштардағы ақаулықтардың ықтимал себептері біледі  
 
E.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзін-өзі басқарушылық: таныс жағдайларда кейбір 
өзіндік  дербестік  болған  жағдайда  басқару 
жұмыстарын жүргізу; басқаруды үйрену. 
Жауапкершілік:жеңіл  тапсырмаларды  орындау 
нәтижелеріне; 
өзінің 
және 
басқалардың 
қауіпсіздігіне;  қоршаған ортаны қорғау  талаптарын 
орындауға. 
Күрделілік:жабдықтар  мен  құралдарға  жөндеу 
жұмыстарымен қамтамасыз ету бойынша қарапайым 
үлгілік тапсырмаларды шешу  
Күш  және  жарық  беретін  электр 
желісіндегі, 
сондай-ақ 
технологиялық 
жабдықтардың 
электр  қозғалтқыштары  мен  электр 
жүйелеріндегі 
ақаулықтар 
мен 
зақымдануларды анықтау және жою. 
Кернеуі 1000 В жоғары болған кезде 
сымдарды  өңдеу,  қалпына  келтіру, 
оқшаулау және дәнекерлеу.  
Электр 
желісіндегі, 
электр 
машиналарының 
жұмысы 
барысындағы  ақаулықты  табу 
және  жою  әдістері;  жоғарғы 
кернеулі  сымдарды  қалпына 
келтіру 
және 
дәнекерлеу 
амалдары мен әдістері. 
 
E.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.Кернеуі  1000  В  жоғары  болған  жағдайда 
сымдардыдәнекерлеу  арқылы  қосу  үшін 
жұмыстың жүйелілігі мен құралдарды тізіп 
шығу. 
1.1.  кернеуі  1000  В  жоғары  болған  жағдайда  сымдардыдәнекерлеу  арқылы  қосу 
жұмыстарын біледі 
1.2.  кернеуі  1000  В  жоғары  болған  жағдайда  сымдардыдәнекерлеу  арқылы  қосу 
үшін жұмыстың жүйелілігін біледі 
1.3. Кернеуі 1000 В жоғары болған жағдайда сымдардыдәнекерлеу арқылы қосуға 
арналған құралдарды біледі  

2.Кабель 
желісін 
жөндеу 
кезіндегі 
жұмыстың  негізгі  түрлерінің  жүйелілігін 
тізіп шығу  
2.1. кабель желісін жөндеу кезіндегі жұмыстың негізгі түрлерін біледі 
2.2.кабель  желісін  жөндеу  кезіндегі  жұмыстың  негізгі  түрлерінің  жүйелілігін 
біледі  
3.Басқару 
аппаратының 
типтік 
ақаулықтарын атау 
3.1 басқару аппараты мен олардың белгіленуін біледі 
3.2.басқару аппаратының типтік ақаулықтарын атайды. 
4. Электр қозғалтқыштарының негізгі типтік 
ақаулықтарын атау  
4.1 электр қозғалтқыштарының негізгі типтік ақаулықтарын атайды. 
5.Жоғарғы  кернеулі  сымдарды  қалпына 
келтіру  және  дәнекерлеу  амалдары  мен 
әдістерін атау. 
5.1  жоғарғы  кернеулі  сымдарды  қалпына  келтіру  және  дәнекерлеу  амалдарын 
біледі 
5.2 жоғарғы кернеулі сымдарды қалпына келтіру және дәнекерлеу әдістерін біледі. 
F.1 Модулінің технологиялық картасы  «ҚТ және ЕҚ талаптарын орындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 с. 
Р/б 
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Қауіпсіздік 
техникасы 
Қауіпсіздік 
техникасы 
талаптарын орындау  
Электр 
қауіпсіздігі 
негіздері: 
Электр 
тогымен 
зақымдану 
қаупі. 
Жұмыстың 
басталуы, 
жұмыс 
барысы, 
авариялық 
жағдайларда,  жұмыстың 
аяқталуы 
кезіндегі 
қауіпсіздік 
талаптары. 
Жұмыстың  қауіпсіздігін 
қамтамасыз 
ететін 
ұйымдастыру шаралары. 
Кернеуі  1000  В 
дейінгі 
электр 
қондырғыларындағ
ы 
негізгі 
және 
қосымша 
электр 
қорғаныс 
құралдарын 
пайдалана 
білу; 
кернеудің 
жоқтығын  тексеру 
және 
тасымалды 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.87 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет