БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет9/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Құрылғыларды 
қарау 
Қызмет көрсету 
қондырғыларын 
қарау кезінде 
басшылықтағы 
норманы іске 
асырудың мүмкін 
болатын 
шектелген 
жауапкершілігі 
және өздігінен 
жұмыс атқарудың 
Кәсіпорын 
жабдықтарының 
жұмыс режимі мен 
қызметін,оны жөндеу 
меен жаңғыртуда 
пайдалану 
ережесін,техникалық 
сипаттамаларын, 
конструктивтік 
ерекшеліктерін білу. 
 
Кәсіпорын 
жабдықтарының 
жұмыс режимі мен 
қызметіне сәйкес, 
әрбір ауысым алдында 
жабдықтарды 
белгіленген ережеге 
сәйкес қарау. 
 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Көрнекі құралдар: 
Жабдықтар, жөндеу 
бекітпелері 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары;  

2. 
Жөндеу 
бекітпелерін 
қарау 
анықталған 
дәрежесіндегі 
орындаушылық 
қызметі.  
Қажетті жөндеу 
бекітпелерін,оларға 
қойылатын 
талаптарды,қарау 
ережесін,пайдалану 
қызметінің 
ерешеліктерін білу. 
 
 Нормативтік 
талаптарға сай жөндеу 
бекітпелерін қарауды 
іске асыру,нормаға 
сәйкессіздікке жол 
бермеу.  
Оборудования и технология 
дуговой и автоматической и 
механизированной сварки, 
Л.П.Шебеко, М., Высшая 
школа, 1986 г. Оборудования 
и технология дуговой и 
автоматической и 
механизированной сварки, 
Л.П.Шебеко, М., Высшая 
школа, 1986 г. Оборудования 
и технология дуговой и 
автоматической и 
механизированной сварки, 
Л.П.Шебеко, М., Высшая 
школа, 1986 г. 
 
А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы 
қарастыратын  басшылықтағы норманы іске асырудың  
орындаушылық-басқарушы қызметі, бағынытшы 
жұмысшылармен берілген норманы реттеуді бақылау 
және ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің нәтижесі үшін; 
өзінің және  өзгелердің қауіпсіздігі үшін; қоршаған 
ортаны қорғау талаптарын орындау үшін. 
Қиыншылықтар: жұмысшы жағдайындағы өзіндік 
Қызмет көрсетуші жабдықтарды, 
ғимараттарды, үймәреттерді,жөндеу 
бекітпелерін қарау. 
Кәсіпорын 
жабдықтарының,жөндеу 
бекітпелерінің жұмыс 
режимі мен қызметін, оны 
пайдалану ережелерін білу. 
 

талдауды қажет ететін әртүрлі типті практикалық 
мәселелерді шешу. 
 
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШсәйкес біліктілік деңгейі:
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Құрылғылар қарау 
1.1 Құрылғылар қаралды, техникалық ақаусыз 
2. Жөндеу бекітпелерін қарау 
2.1. Жөндеу бекітпелерін қаралды, талапқа сай 
2.2. Талапқа сайемес жөндеу бекітпелері қолданыстан алынып тасталды. 
 
В.1Модулінің технологиялық картасы «Жабдықтарды техникалық пайдалануды дұрыс және үздіксіз жұмыспен қамтамасыз 
ету» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
 Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Құрылғыларды 
дұрыс 
техникалық 
пайдаланумен 
және тоқтаусыз 
жұмыспен 
қамтамасыз ету 
 
Гидравликалық 
жабдықтарды 
техникалық дұрыс 
пайдалану және 
барлық 
техникалық 
құжаттарды 
құрастыру мен 
Жабдықтарды 
ұйымдастыруда  
нормативтік, 
әдістемелік және басқа 
да материалдарды; 
кәсіпорынның 
технологиялық-
ұйымдастыру 
Қызмет көрсетуші 
жабдықтарды,ғимараттарды, 
үймәреттерді,жөндеу 
бекітпелерін толассыз және 
сенімді жұмыспен қамтамасыз 
ету,олардың ауысымдығын 
жоғарлатуды,талап етілген 
нақтылық деңгейінде  
Жабдықтар:  
үстелдер, үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Көрнекі құралдар: 
 
 
Оқу құралдары: 

бекіту арқылы 
сенімді жұмыспен 
қамтамасыз етуде 
басшылықтағы 
норманы іске 
асырудың мүмкін 
болатын 
шектелген 
жауапкершілігі 
және өздігінен 
жұмыс атқарудың 
анықталған 
дәрежесіндегі 
орындаушылық 
қызметі.  
ерекшеліктері мен 
мамандандырылуын, 
профилін,өрлеу 
преспективасын, 
кәсіпорын өнімін, 
жабдықтар жұмысын 
жоспарлаудың әдісі 
мен тәртібін; 
технологиялық 
құрылғыларды жаңаша 
пайдалануды; 
өндірістік 
қуаттылығын, 
техникалық 
сипаттамасын, 
конструктивтік 
ерекшеліктерін, 
кәсіпорын жұмыс 
жабдықтарының 
жұмыс режимі мен 
қызметін, оны 
пайдалану ережелерін 
білу 
 
жұмысқа қабілетті күйінде 
ұстау. Жұмыстағы 
жабдықтардың қозғалысы мен 
санын есепке алуда 
технологиялық және есеп 
беру құжаттарын құрастыруға 
және бекітуге қатысу. 
Жабдықтарды 
жаңғыртуға,кәсіпорынды 
техникалық 
жабдықтауға,технологиялық 
процесті кешенді 
механизациялау және 
автоматизациялауды іске 
асыруға ұсыныс 
дайындау,қоршаған ортаны 
қорғау.  Өндірістік негізгі 
қорға инвентаризация 
жүргізуге қатысу. 
Жаңа техниканы 
меңгеруде,іске асыруда  
эксперименталды, жөндеу 
және басқа да 
жұмыстарға,жаңа 
құрылғыларды сынауға,жаңа 
және жөндеуден шыққан 
жабдықтарды қабылдауға 
қатысу. Жұмыс орнын 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары; 
Жұмысты орындау 
технологиялық 
картасы;  
Александров А.Г, 
Заруба И.И 
Эксплуатация 
сварочного 
оборудования 1990-
224с, 
БашенкоВ.В.Проекти
рование и 
эксплуатация 
сварочного 
оборудования 1978- 
73с, 
Белов А.Б 
Конденсаторные 
машины для 
контактной 
сварки,1984-114с 
Вагин Г.Я Режимы 
электросварочных 
машин 1985-192с и 
др. 

жоспарлауға және есепеке 
алуға ұсыныс дайындауға 
қатысу.Жабдықтардың, 
жекелеген тораптар мен 
детальдардың жұмыс тәртібін; 
жабдықтардың тозуының 
себебін,оның зая уақытын, 
апаттың алдын алу және 
ескерту іс-шараларын 
жасақтап іске асыруды, 
тексеруді білу. 
 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы 
қарастыратын  басшылықтағы норманы іске 
асырудың  орындаушылық-басқарушы 
қызметі, бағынытшы жұмысшылармен 
берілген норманы реттеуді бақылау және 
ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің нәтижесі 
үшін; өзінің және  өзгелердің қауіпсіздігі 
үшін; қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
орындау үшін. Қиыншылықтар: жұмысшы 
Жабдықтардың дұрыс 
қолданылуын 
пайдалануды, жабдықтар 
сынған кезде себебін 
анықтай алу қажет. 
 
Жабдықтарды ұйымдастыруда  нормативтік, 
әдістемелік және басқа да материалдарды; 
кәсіпорынның технологиялық-ұйымдастыру 
ерекшеліктері мен мамандандырылуын, 
профилін,өрлеу преспективасын, 
кәсіпорын өнімін, жабдықтар жұмысын 
жоспарлаудың әдісі мен тәртібін; 
технологиялық құрылғыларды жаңаша 
пайдалануды;өндірістік  қуаттылығын, 
техникалық сипаттамасын, конструктивтік 

жағдайындағы өзіндік талдауды қажет ететін 
әртүрлі типті практикалық мәселелерді шешу. 
 
ерекшеліктерін,кәсіпорын жұмыс 
жабдықтарының жұмыс режимі мен қызметін, 
оны пайдалану ережелерін,экономика 
негіздерін,уңбек және басқаруды білу 
 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Қызмет көрсетуші жабдықтарды, ғимараттарды, үймәреттерді, жөндеу 
бекітпелерін толассыз және сенімді жұмыспен қамтамасыз ету, олардың 
ауысымдығын жоғарлатуды, талап етілген нақтылық деңгейінде жұмысқа 
қабілетті күйінде қамтамасыз ету. 
 
1.1. Қолданыстағы жабдықтарды дұрыс 
пайдаланады.  
 
2. Жабдықтардың қозғалысы мен санын есепке алуда технологиялық 
және есеп беру құжаттарын құрастыруға және бекітуге қатысу 
2.1 Жабдықтардың қозғалысы мен санын есепке 
алуға қатысады. 
2.2 Техникалық және есеп беру құжаттары 
құрастырылды және рәсімделді. 
 
 
С.1Модулінің технологиялық картасы «Жекелеген тораптар мен бөлшектерді жөндеу жабдықтары, тоқайластыру» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
 Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 180 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жабдықтардың  Барлық 
Құрылғыларды 
 Жабдықтарды 
Жабдықтар:  

дара тораптары 
мен 
детальдардын 
жөндеу 
техникалық 
құжаттарды 
құрастыру және 
бекіту арқылы 
гидравликалық 
құрылғыларды 
дұрыс 
пайдалануда және 
оны нақты 
жұмыспен 
қамтамасыз 
етудегі 
басшылықтағы 
норманы іске 
асырудың мүмкін 
болатын 
шектелген 
жауапкершілігі 
және өздігінен 
жұмыс атқарудың 
анықталған 
дәрежесіндегі 
орындаушылық 
қызметі.  
жөндеуді 
ұйымдастыруда 
барлық нормативтік, 
әдістемелік және басқа 
да материалдарды; 
жөндеу қызметін 
ұйымдастыру; 
құрылғыларды 
жөндеуді жоспарлау 
әдістері мен тәртібі;  
жөндеуді жоспарлау 
жүйесін;  
құрылғыларды жөндеу 
және монтаждау 
әдістерін, жөндеу 
жұмыстарының 
технологиясы және 
ұйымдастырылуын; 
ақау ведомосын 
құрастыру тәртібін, 
төлқұжаттарды, 
қосалқы бөлшектер 
сызбасының альбомын, 
құрылғыларды 
жөндеуден соң 
тапсыру және 
қабылдау тәртібін; 
кәсіпорынның жөндеу 
жоспарлы-ескерту 
жөндеу жүйесінің 
бірыңғай  ережесіне 
сәйкес 
профилактикалық 
жөндеу,сынау,қарау 
жоспарының 
(графигінің) 
орындалуын 
бақылау,бекіту,іске 
асыру. 
Жабдықтарды күрделі 
жөндеу үшін титульдық 
тізімді құрастыру. 
Қосалқы бөлшектер мен 
материалдар алуға 
тапсырысты рәсімдеу. 
Жөндеу жұмыстарын 
орындауда 
жабдықтардың 
техникалық бақылау 
күйін, 
мазмұнын,ұзақтылығын,
уақтылы және сапалы 
жөндеумен қамтамасыз 
ету, тиімді 
материалдарды 
пайдалану. 
үстелдер, үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Көрнекі құралдар: 
Слесарные инструменты, 
станки. 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; Жұмысты 
орындау технологиялық 
картасы;  
Покатаев, Е.П. Сварочные 
полуавтоматы: 
учеб.пособие / Е.П. 
Покатаев; ВолгГТУ. - 
Волгоград, 1997. - 65 
с.Кузьмин, В.И. 
Проектирование сборочно-
сварочных 
приспособлений: 
учеб.пособие / В.И. 
Кузьмин, В.В. Литвинов; 
ВолгГТУ. - Волгоград, 
2008. - 80 с. 
Крампит Н.Ю, Крампит 
А.Г Сварочные 
приспособления 
Юрга: ЮТИ ТПУ – 2008 – 

қызметіндегі жаңаша 
отандық және шетелдік 
тәжірибесін білу. 
95с,  
В.Овчиников 
Оборудования, 
механизация и 
автоматизация сварочного 
производства 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы 
қарастыратын  басшылықтағы норманы 
іске асырудың  орындаушылық-
басқарушы қызметі, бағынытшы 
жұмысшылармен берілген норманы 
реттеуді бақылау және ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің 
нәтижесі үшін; өзінің және  өзгелердің 
қауіпсіздігі үшін; қоршаған ортаны 
қорғау талаптарын орындау үшін. 
Қиыншылықтар: жұмысшы 
жағдайындағы өзіндік талдауды қажет 
ететін әртүрлі типті практикалық 
мәселелерді шешу. 
 
Жабдықтарды жоспарлы-ескерту жөндеу 
жүйесінің бірыңғай  ережесіне сәйкес 
профилактикалық жөндеу,сынау,қарау 
жоспарының (графигінің) орындалуын 
бақылау,бекіту,іске асыру. 
Жабдықтарды күрделі жөндеу үшін 
титульдық тізімді құрастыру. 
Қосалқы бөлшектер мен материалдар алуға 
тапсырысты рәсімдеу. 
Жөндеу жұмыстарын орындауда 
жабдықтардың техникалық бақылау күйін, 
мазмұнын,ұзақтылығын,уақтылы және 
сапалы жөндеумен қамтамасыз ету, тиімді 
материалдарды пайдалану. 
Құрылғыларды жөндеуді 
ұйымдастыруда барлық 
нормативтік, әдістемелік және 
басқа да материалдарды;  
жөндеу қызметін ұйымдастыру; 
құрылғыларды жөндеуді 
жоспарлау әдістері мен тәртібі;  
жөндеуді жоспарлау жүйесін;  
құрылғыларды жөндеу және 
монтаждау әдістерін, жөндеу 
жұмыстарының технологиясы 
және ұйымдастырылуын; 
ақау ведомосын құрастыру 
тәртібін, төлқұжаттарды, қосалқы 
бөлшектер сызбасының 
альбомын, құрылғыларды 
жөндеуден соң тапсыру және 
қабылдау тәртібін; кәсіпорынның 

жөндеу қызметіндегі жаңаша 
отандық және шетелдік 
тәжірибесін білу. 
 
 
 
 
 
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Жөндеу жабдықтарын жоспарлы-ескерту жөндеу жүйесінің 
бірыңғай ережесіне сәйкес профилактикалық жөндеу, сынау, 
қарау жоспарының (графигінің) орындалуын бақылау, бекіту, 
іске асыру. 
 
1.1. Жөндеу жабдықтарын жоспарлы-ескерту жөндеу 
жүйесінің бірыңғай  ережесіне сәйкес профилактикалық 
жөндеу,сынау,қарау жоспарының (графигінің) орындалуын 
бақылау бекітілді,іске асырылды. 
1.2 Бекітілген графикке сәйкес жөндеу жабдықтарының 
профилактикалық жөндеу мен сынау, қарау жоспарының 
(графигінің) орындалуы уақытылы ұйымдастырылды. 
2. Жабдықтарды күрделі жөндеу үшін титульдық тізімді 
құрастыру. 
 
2.1.  Жабдықтарды күрделі жөндеу үшін титульдық тізім 
құрастырылды. 
 
3. Қосалқы бөлшектер мен материалдар алуға тапсырысты 
рәсімдеу. 
3.3 Қосалқы бөлшектер мен материалдар алуға тапсырыс 
рәсімделді. 
4. Жөндеу жұмыстарын орындауда жабдықтардың 
техникалық бақылау күйін сапалы және уақытылы 
жөндеумен қамтамасыз ету 
4.1 Жабдықтарды пайдаланудың ұзақтылығы мен 
сенімділігін көтеруде жабдықтар жаңғыртылды, уақытылы 
және сапалы жөндеу ұйымдастырылды. 

4.2 Жөндеу жұмыстарын орындауда жабдықтардың 
техникалық бақылау күйі, мазмұны, тиімді материалдарды 
пайдалану орындалды. 
 
 
 
С.2Модулінің технологиялық картасы «Жекелеген тораптар мен бөлшектерді, жабдықтарды пайдалануға беру және 
монтаждау сапасын бақылау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жекелеген 
тораптар мен 
бөлшектерді, 
жабдықтарды 
пайдалануға 
беру және 
монтаждау 
сапасын 
бақылау 
Гидравликалық 
жабдықтарды 
техникалық дұрыс 
пайдалану және 
барлық 
техникалық 
құжаттарды 
құрастыру мен 
бекіту арқылы 
сенімді жұмыспен 
қамтамасыз етуде 
басшылықтағы 
норманы іске 
асырудың мүмкін 
Жабдықтарды 
жөндеуден соң сынау 
және тексеру. 
Жабдықтарды 
жөндеуден соң 
тапсыру және 
қабылдау ережесі, 
жабдықты монтаждау 
әдістері.  
Жекелеген тораптар 
мен бөлшектерді, 
жабдықтарды 
пайдалануға беру және 
монтаждау,жаңғырту 
сапасын бақылау.  
 
Жабдықтар:  
үстелдер, үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Көрнекі құралдар: 
Слесарные инструменты, 
станки. 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; Жұмысты 
орындау технологиялық 
картасы;  
Александров А.Г, Заруба 
И.И Эксплуатация 

болатын 
шектелген 
жауапкершілігі 
және өздігінен 
жұмыс атқарудың 
анықталған 
дәрежесіндегі 
орындаушылық 
қызметі. 
сварочного оборудования 
1990-224с, 
БашенкоВ.В.Проектирован
ие и эксплуатация 
сварочного оборудования 
1978- 73с, 
Белов А.Б Конденсаторные 
машины для контактной 
сварки,1984-114с Вагин 
Г.Я Режимы 
электросварочных машин 
1985-192с и др. 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы қарастыратын  
басшылықтағы норманы іске асырудың  орындаушылық-
басқарушы қызметі, бағынытшы жұмысшылармен берілген 
норманы реттеуді бақылау және ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің нәтижесі үшін; өзінің 
және  өзгелердің қауіпсіздігі үшін; қоршаған ортаны қорғау 
талаптарын орындау үшін. Қиыншылықтар: жұмысшы 
жағдайындағы өзіндік талдауды қажет ететін әртүрлі типті 
практикалық мәселелерді шешу. 
 
Жекелеген тораптар мен 
бөлшектерді, жабдықтарды 
пайдалануға беру және 
монтаждау,жаңғырту,сынау, 
тексеру. Жабдықтарды 
монтаждау сапасын 
бақылау.  
Жабдықтарды сынау және 
тексеру.жабдықтарды 
монтаждау 
әдістері.жабдықтарды 
жөндеуден соң тапсыру 
және қабылдау. 
 
 

С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Торап бөліктері мен детальдарды, құрылғыларды сынау 
және тексеру жүргізу. 
1.1. Құрылғыларға тексеру жүргізілді. 
1.2. Техникалық талаптарға сай құрылғыларға сынау 
жүргізілді. 
2.  Қолданыстағы торап бөліктері мен детальдарын, 
құрылғыларды тапсыру және монтаж жүргізу. Монтаж 
сапасын бақылау. 
2.1. Құрылғыларды монтаждау. Монтаж сапасын бақылау. 
2.2. Қолданыстағы торап бөліктері мен детальдарын, 
құрылғыларды тапсыру 
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы «Техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын орындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жұмыс 
алдында, 
жұмыс 
кезінде,апатты 
жағдайларда,
жұмыс 
соңында 
техникалық 
қауіпсіздік 
талаптарын 
орындау. 
Техника 
қауіпсіздігі 
талаптарын білу 
және орындау.  
Жұмыс алдындағы, 
жұмыс кезіндегі
апатты жағдайлардағы , 
жұмыстан кейінгі 
техника қауіпсіздігі.. 
Жұмыс алдында, 
жұмыс кезінде,апатты 
жағдайларда,жұмыс 
соңында техникалық 
қауіпсіздік талаптарын 
орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Техникалық қауіпсіздік 
ережелері; Зардап 
шегушілерге дәрігерге 
дейін көмек көрсету 
тәсілдері; Өрт 
қауіпсіздігінің ережесі.  

 
Көрнекі құралдар: 
Зардап шегушілерге 
дәрігерге дейін көмек 
көрсету құралдары.  
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; 
Промышленная 
безопасность при 
эксплуатации 
грузоподъемных кранов 
Н. Новгород 2007г. 
Экологический кодекс РК 
в области охраны 
окружающей среды. 
2. 
Алғашқы 
(дәрігерге 
дейінгі) көмек 
көрсету 
Зардап 
шеккендерге 
дәрігерге  дейінгі 
көмек 
көрсете 
алу.   
 
Зардап 
шеккендерге 
дәрігерге  дейінгі  көмек 
көрсете ережесі.   
 
Алғашқы (дәрігерге 
дейінгі) көмек көрсету 

Электрқауіп 
сіздік 
талаптарын 
орындау. 
Электрқауіп 
сіздік талаптарын 
орындау. 
Электрқауіпсіздік 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері.  
Электрқауіпсіздік 
талаптарының 
орындалуы. 

Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау. 
Өрт қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау. 
Өрт қауіпсіздігі 
саласындағы 
жұмысшылардың 
міндеттері; Өрт 
қауіпсіздігінің 
талаптары және негізгі 
ережелері.  
Өрт қауіпсіздігі 
талаптарының 
орындалуы. 

Қоршаған 
ортаны қорғау 
талаптарын 
орындау. 
Қоршаған ортаны 
қорғау 
талаптарын 
орындау. 
ҚР Қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы 
экологиялық кодексі. 
Қоршаған ортаны 
қорғау талаптарының 
орындалуы. 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал