БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет7/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

 
В. 3 Модулінің технологиялық картасы «Детальдарды   қолмен доғалық ауалы жоңқалау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/
с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.   Әртүрлі 
жағдайдағы 
әртүрлі 
болаттан,шойын 
нан,түсті металдар 
мен ерітпелерден 
жасалған 
Әртүрлі 
жағдайдағы 
әртүрлі 
болаттан,шойын 
нан,түсті 
металдар мен 
ерітпелерден 
Әртүрлі жағдайдағы 
әртүрлі 
болаттан,шойын 
нан,түсті металдар 
мен ерітпелерден 
жасалған қарапайым 
және күрделі 
Әртүрлі жағдайдағы 
қарапайым және 
ортакүрделі 
детальдарды қолмен 
доғалы ауалық 
жоңқалауды орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 

қарапайым және 
күрделі 
детальдарды  
қолмен доғалы 
ауалық жоңқалау. 
жасалған 
қарапайым және 
күрделі 
детальдарды  
қолмен доғалы 
ауалық 
жоңқалауды 
жүргізу 
детальдарды  қолмен 
доғалы ауалық 
жоңқалаудың ережесі 
мен тәртібі. 
Ауалық жоңқалаудан 
кейін беттікке 
қойылатын талаптар. 
Қолмен доғалы ауалық 
жоңқалауға арналған 
құралдардың бекітпе 
қызметі,құрылысы. 
Электродтардың 
маркалары және 
қасиеттері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 

2. 
Әртүрлі 
жағдайдағы 
болаттан,шойын 
нан,түсті металдар 
мен ерітпелерден 
жасалған күрделі 
детальдарды  
қолмен 
электрдоғалы 
ауалық жоңқалау. 
Әртүрлі 
жағдайдағы 
болаттан,шойын 
нан,түсті 
металдар мен 
ерітпелерден 
күрделі 
детальдарды  
қолмен 
электрдоғалы 
ауалық 
жоңқалауды 
орындау. 
Әртүрлі жағдайдағы 
әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен 
ерітпелерден жасалған 
күрделі детальдарды  
қолмен электрдоғалы 
ауалық жоңқалау 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
Айнымалы және 
тұрақты токпен 
электрдоғалық 
жоңқалаудың 
ерекшеліктері. 
Электрдоғалы ауалық 
жоңқалау 
қондырғысының 
құрылысы.  
Электрдоғалы ауалық 
жоңқалауға арналған 
электродтарды таңдау 
ережесі. 
 Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
Әртүрлі жағдайдағы 
әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен 
ерітпелерден жасалған 
күрделі детальдарды  
қолмен электрдоғалы 
ауалық жоңқалауды 
орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Детальдарды ауалық 
электродоғалық жоңқалау 
технологиясы  
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 

ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
3. 
Әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен 
әртүрлі 
жағдайдағы 
ерітпелерден 
жасалған аса 
күрделі жауапты 
детальдарды  
қолмен 
электрдоғалы 
ауалық жоңқалау. 
Әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен 
әртүрлі 
жағдайдағы 
ерітпелерден 
жасалған аса 
күрделі жауапты 
детальдарды  
қолмен 
электрдоғалы 
ауалық 
жоңқалауды 
орындау. 
Әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен әртүрлі 
жағдайдағы 
ерітпелерден жасалған 
аса күрделі жауапты 
детальдарды  қолмен 
электрдоғалы ауалық 
жоңқалау 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
Қолмен доғалы ауалық 
жоңқалауға арналған 
дәнекерлеу доғасының 
қорек көздері, 
жабдықтары және 
схемалары, 
Әртүрлі болаттан, 
шойыннан,түсті 
металдар мен әртүрлі 
жағдайдағы 
ерітпелерден жасалған 
аса күрделі жауапты 
детальдарды  қолмен 
электрдоғалы ауалық 
жоңқалауды орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Детальдарды ауалық 
электродоғалық жоңқалау 
технологиясы  
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 

конструкциялары. 
Метал мен 
ерітінділердің 
химиялық құрамының 
жоңқалау сапасына 
әсері. 
 
 
 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Детальды жоңқалауда 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен жұмыс 
атқарудың анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Әртүрлі жағдайлардағы 
детальдарды   қолмен 
доғалы ауалық 
жоңқалау ды жүргізу. 
Әртүрлі болаттан, шойыннан,түсті металдар мен әртүрлі 
жағдайдағы ерітпелерден жасалған қарапайым және 
орта күрделі детальдарды  қолмен электрдоғалы ауалық 
жоңқалаудың тәртібі мен ережесі.  
Әртүрлі болаттан, шойыннан,түсті металдар мен әртүрлі 
жағдайдағы ерітпелерден жасалған  күрделі  
детальдарды  қолмен электрдоғалы ауалық жоңқалау 
технологиясының ерекшеліктері. 
Әртүрлі болаттан, шойыннан,түсті металдар мен әртүрлі 
жағдайдағы ерітпелерден жасалған аса күрделі жауапты 
детальдарды  қолмен электрдоғалы ауалық жоңқалау 
технологиясының ерекшеліктері. 
Ауалық жоңқалаудан кейінгі қойылатын талаптар. 
Қолмен доғалы ауалық жоңқалауға арналған 
құрал-саймандар мен бекітпелердің қызметі,құрылысы. 
Электродтардың маркалары және қасиеттері.  
Әртүрлі күрделі дәнекерлеу конструкциясының 
сызбадағы шартты графикалық белгілері.  
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде тиімді жұмыс 
орнын ұйымдастырудың тәртібі және ережесі. 
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбек 
қауіпсіздігін талап ету. 
 
В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Әртүрлі жағдайлардағы ерітінділер 
мен қарапайым және орта күрделі 
1.1. Әртүрлі болаттан, шойыннан, түсті металдар мен әртүрлі жағдайдағы 
ерітпелерден жасалған қарапайым және орта күрделі детальдарды қолмен 

әртүрлі болаттан, шойыннан, түсті 
металдан жасалған детальдарды   
қолмен доғалы ауалық жоңқалаудың 
технологиялық процессін білу.  
электрдоғалы ауалық жоңқалаудың тәртібі және ережесі қарастырылды.  
1.2. Ауалық жоңқалаудан кейінгі беттік талаптар жіктелді. 
1.3. Қолмен доғалы ауалық жоңқалауға арналған құрал-саймандар мен 
бекітпелердің қызметі,құрылысы қарастырылды. 
2. Әртүрлі жағдайлардағы ерітінділер 
мен қарапайым және орта күрделі 
әртүрлі болаттан, шойыннан,түсті 
металдан жасалған детальдарды   
қолмен электрдоғалы ауалық 
жоңқалаудың технологиялық процессін 
білу. 
2.1. Әртүрлі болаттан, шойыннан,түсті металдар мен әртүрлі жағдайдағы 
ерітпелерден жасалған қолмен электрдоғалы ауалық жоңқалаудың 
технологиясының ерекшеліктері баяндалды. 
2.2. Айнымалы және тұрақты токпен электрдоғалық жоңқалаудың 
ерекшеліктері қарастырылды.  
2.3. Электрдоғалы ауалық жоңқалауға арналған электродтарды таңдау 
қарастырылды. 
 
3. Әртүрлі жағдайлардағы ерітінділер 
мен қарапайым және аса күрделі 
жауапты әртүрлі болаттан, шойыннан, 
түсті металдан жасалған детальдарды   
қолмен электрдоғалы ауалық 
жоңқалаудың технологиялық процессін 
білу.  
3.1. Әртүрлі болаттан, шойыннан, түсті металдар мен әртүрлі жағдайдағы 
ерітпелерден жасалған аса күрделі жауапты детальдарды қолмен электрдоғалы 
ауалық жоңқалаудың тәртібі және ережесі қарастырылды.  
3.2. Қолмен доғалы ауалық жоңқалауға арналған дәнекерлеу доғасының қорек 
көздері, жабдықтары және схемалары, конструкциялары қарастырылды. 
3.3. Метал мен ерітінділердің химиялық құрамының жоңқалау сапасына әсері 
сипатталды.  
 
 
В. 4 Модулінің технологиялық картасы «Ақауларды жапсарлау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/
с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1.   Орта күрделі 
құймалар мен 
тораптарды, 
детальдағы 
сызаттарды, 
метал қуыстарын 
жапсарлау. 
Орта күрделі 
құймалар мен 
тораптарды, 
детальдағы 
сызаттарды, 
метал қуыстарын 
жапсарлауды 
орындау. 
Метал қуыстары мен 
сызаттарды жапсарлау 
параметрлері және 
тәртібі,ережесі. 
Дәнекерленетін 
бұйымдарда ішкі 
кернеулер мен 
деформациялардың 
пайда болу себебі, 
ескерту шаралары. 
Қызмет көрсетуші 
электрмендәнекерлеу 
машиналарының, 
газбендәнекерлеу 
аппаратураларының, 
автоматтардың, 
жартылай 
автоматтардың, 
плазмотронның 
құрылысы.  
Детальды жапсарлау 
бекітпелері және 
құрал-саймандары. 
Қолданатын 
дәнекерлеу 
материалдары мен 
металдардың 
қасиеттері.  
Орта күрделі құймалар 
мен тораптарды, 
детальдағы 
сызаттарды, 
метал қуыстарын 
жапсарлауды орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Қолмен доғалық еріту 
технологиясы. 
Газдыжалынмен еріту. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 

592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
2. 
Машинаның , 
механизмдердің, 
конструкцияларды
ң күрделі 
детальдарын 
жапсарлау режимі 
және механикалық 
өңдеудегі 
құймалар және 
қысымдық сынақ. 
 
Машинаның , 
механизмдердің, 
конструкциялард
ың күрделі 
детальдарын 
жапсарлау режимі 
және 
механикалық 
өңдеудегі 
құймалар және 
қысымдық 
сынақты 
орындау. 
Машинаның , 
механизмдердің, 
конструкциялардың 
күрделі детальдарын 
жапсарлау режимі 
және механикалық 
өңдеудегі құймалар 
және қысымдық 
сынақ. 
Жапсарлау 
жұмыстарына 
арналған 
электргазбендәнекер 
леу құрылғысының 
құрылысы. Жапсарлау 
жұмыстарына 
арналған дәнекерлеу 
Машинаның , 
механизмдердің, 
конструкциялардың 
күрделі детальдарын 
жапсарлау режимі 
және механикалық 
өңдеудегі құймалар 
және қысымдық 
сынақты 
орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Қолмен доғалық еріту 
технологиясы. 
Газдыжалынмен еріту. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 

материалдары. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.4Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Детальды жапсарлауде 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен жұмыс 
атқарудың анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі 
Детальдарды,механизм
дерді,машиналарды 
конструкциялар мен 
құймаларды 
жапсарлауды жүргізу.  
Метал қуыстары мен сызаттарды жапсарлау 
параметрлері және тәртібі,ережесі.Дәнекерленетін 
бұйымдарда ішкі кернеулер мен деформациялардың 
пайда болу себебі, ескерту шаралары.Қызмет көрсетуші 
электрмендәнекерлеу машиналарының, 
газбендәнекерлеу аппаратураларының, автоматтардың, 
жартылай автоматтардың, плазмотронның құрылысы.  
Детальды жапсарлау бекітпелері және құрал-
саймандары. Машинаның, механизмдердің, 
конструкциялардың күрделі детальдарын жапсарлау 
режимі және механикалық өңдеудегі құймалар және 
қысымдық сынақ. Жапсарлау жұмыстарына арналған 
электргазбендәнекерлеу құрылғысының құрылысы. 
Жапсарлау жұмыстарына арналған дәнекерлеу 
материалдары.Қолданатын дәнекерлеу материалдары 
және  металдардың қасиеттері.Стандартқа сәйкес 
сызбада көрсетілген дәнекерлеу жіктерінің шартты 
белгілері.Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуде жұмыс 
орнын тиімді ұйымдастырудың әдісі және ережесі. 
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізудегі еңбек қауіпсіздігі 
талаптары. 
 
В.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Метал қуыстары мен деталь 
сызаттарын, тораптар және орта күрделі 
құймаларды жапсарлау технологиясын 
1.1. Метал қуыстары мен сызаттарды жапсарлау параметрлері және тәртібі, 
ережесі қарастырылды.  
1.2. Дәнекерленетін бұйымдарда ішкі кернеулер мен деформациялардың пайда 

білу.  
болу себебі, ескерту шаралары сипатталды. 
1.3. Қызмет көрсетуші электрмендәнекерлеу машиналарының, 
газбендәнекерлеу аппаратураларының, автоматтардың, жартылай 
автоматтардың, плазмотронның құрылысы қарастырылды.  
1.4. Детальды жапсарлау бекітпелері және құрал-саймандары жіктелді. 
1.5. Қолданатын дәнекерлеу материалдары және металдардың қасиеттері 
аталды. 
2. Машинаның, механизмдердің, 
конструкциялардың күрделі 
детальдарын жапсарлау режимі және 
механикалық өңдеудегі құймалар және 
қысымдық сынақты білу. 
2.1. Машинаның, механизмдердің, конструкциялардың күрделі детальдарын 
жапсарлау режимі және механикалық өңдеудегі құймалар және қысымдық 
сынақ қарастырылды.  
2.2. Жапсарлау жұмыстарына арналған электргазбендәнекерлеу 
құрылғысының құрылысы сипатталды. 
 
 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы 
«Технологиялық құжаттарды толтыру, орындалған жұмысты талдау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/
с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Металдарды 
кесуге, 
дәнекерлеуге 
арналған 
қондырғыларға 
Техникалық 
пайдалану 
талаптарына 
сәйкес 
құрылғыларға 
Қызмет көрсетуші 
электрмендәнекерлеу 
машиналарының, 
газбендәнекерлеу, 
газбенкескіш 
Техникалық 
пайдалану 
талаптарына сәйкес 
құрылғыларға 
техникалық қызмет 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
 Оқу құралдары: 

қызмет көрсету, 
жөндеу  және 
пайдалану. 
 
техникалық 
қызмет көрсетуді 
жүргізу. 
аппаратураларының, 
автоматтардың, 
жартылай 
автоматтардың 
конструкциялары.  
көрсетуді орындау. 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 

Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
2. 
Технологиялық 
құжаттар 
Талаптарға сәйкес 
технологиялық 
құжаттарды 
толтыру. 
Технологиялық 
құжаттардың 
формалары. 
Толтырудың тәртібі 
және ережесі. 
Технологиялық 
құжаттарды толтыру. 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 

металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қызмет көрсету құрылғыларын пайдалану және 
жөндеуде басшылықтағы норманы іске асырудың 
мүмкін болатын шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық қызметі. 
Технологиялық құжаттарды толтыру және 
орындалған жұмысты талдау. 
Қызмет көрсету құрылғыларын  
жөндеуге қатысу. Газдыгенераторлы 
қондырғыны қуаттандыру және 
бәсеңдету 
Дәнекерлеу түйіспелерін 
дәнекерленгеннен кейін газ 
жанарғысымен термоөңдеу. 
Газбен кесуде және 
дәнекерлеуде қолданылған 
құрал-саймандар мен 
құрылғылардың құрылысы 
және конструкциясы. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал