БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет6/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
В.2 Модулінің технологиялық картасы 
«Метал бөлшектерді, судағы кеме нысандарын,су астындағы металдарды кесу» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 126 сағ. 
№  Тақырыптық 
Кәсіби 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

р/
с 
блок 
құзырлықтар 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Бензокескіш 
аппаратымен 
ауыр және 
жеңіл болат 
сынықтарын 
кесу және 
қолмен оттекті 
кесу.  
Бензокескіш 
аппаратымен ауыр 
және жеңіл болат 
сынықтарын кесу 
және қолмен оттекті 
кесуді орындау. 
Баллондарды жұмысқа 
дайындау, 
газогенераторларға 
қызмет көрсету тәртібі. 
Бензокескіш аппаратымен 
болат сынықтарын кесу 
және қолмен оттекті кесу 
тәртібі мен ережесі. 
Баллондағы газ 
қысымының рұқсат 
етілген   қалдығы. 
Стандарт бойынша метал 
сынықтарының габариті. 
Қызмет көрсететін 
газбенкескіш 
аппаратуралар мен оттекті 
кесуге арналған 
газогенераторлардың 
жұмыс 
принципі,құрылысы. 
Оттекті кесуде 
қолданылатын 
электродтардың, 
газдардың және кесілетін 
металдардың негізгі 
қасиеттері. Нормативті 
Бензокескіш 
аппаратымен ауыр 
және жеңіл болат 
сынықтарын кесу 
және қолмен 
оттекті кесуді 
орындау. 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
 Плакаттар: 
Ацетиленді генератор.  
Генератор типтері. 
Қондырылатын 
 кескіштер. 
Арнайы кескіштер. 
Жермаймен кескіштер. 
Көрнекі құралдар: 
Ацетиленді генератор.  
Қондырғы кескіштер. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 

құжаттарға сәйкес 
қарапайым сызбадағы 
шартты графикалық 
белгіленулер. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
2. 
Жылжымалы 
стационарлы 
және 
плазмокескіш 
машина 
ларында,  
төменгі және 
тік жағдайдағы 
металдың, 
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш 
машиналарында,  
төменгі және тік 
жағдайдағы 
металдың, қолмен 
белгіленуіне сай 
көміртекті болаттан 
Баллондарды жұмысқа 
дайындау, 
газогенераторларға 
қызмет көрсету тәртібі. 
Көміртекті болаттан 
жасалған қарапайым және 
ортакүрделі детальдарды 
төменгі тік жағдайда 
оттекті және плазмалық 
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш 
машиналарында  
қолмен 
белгіленуіне сай 
көміртекті 
болаттан жасалған   
қарапайым және 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Плазменная резка. 
Технология газовой резки. 
Кислородно-флюсовая 
резка. 

қолмен 
белгіленуіне 
сай көміртекті 
болаттан 
жасалған   
қарапайым 
және күрделі 
детальдарды      
оттекті,плазма 
лық,тура және 
қисық кесу  
жасалған   қарапайым 
және күрделі 
детальдарды      
оттекті,плазмалық, 
тура және қисық 
кесуді орындау 
кесудің тәртібі мен 
ережесі.  
Металды оттекті және 
плазмалық кесуге 
арналған 
газогенераторлардың 
және қызмет көрсетуші 
аппаратуралардың жұмыс 
принципі,құрылысы. 
 
күрделі 
детальдарды      
оттекті,плазмалық,
тура және қисық 
кесуді орындау 
 
Плазморезательные 
машины. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 

«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
3. 
Бензинмен 
кескіш және 
жермаймен 
кескіш 
аппараттармен
берілген 
өлшемге сәйкес 
бөлінген түсті 
метал 
қалдықтарын 
қолмен оттекті 
кесу және  
машина 
бөліктері мен 
тораптарын 
кесу немесе 
сақтау. 
 
Бензинменкескіш 
және жермаймен 
кескіш 
аппараттармен 
берілген өлшемге 
сәйкес бөлінген түсті 
метал қалдықтарын 
қолмен оттекті кесу 
және  машина 
бөліктері мен 
тораптарын кесу 
немесе сақтауды 
орындау. 
Қолмен оттекті және 
бензинменкескіш пен 
жермаймен кескіш 
аппараттарымен кесудегі 
газдардың шығыны және 
технологиясы.Қызмет 
көрсетуші 
бензинменкескіш және 
жермаймен кескіш 
аппараттардың 
құрылысы. Қолданылатын 
газдер, жанбалы сұйықтар 
және металдардың 
қасиеттері. Әртүрлі 
күрделіліктегі 
дәнекерленетін 
конструкциялардың 
сызбадағы шартты 
белгіленулері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
Берілген өлшемге 
сәйкес бөлінген 
түсті метал 
қалдықтарын 
қолмен оттекті 
кесу және  машина 
бөліктері мен 
тораптарын кесу 
немесе сақтауды 
орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті кесуге арналған 
машиналар. 
Жермаймен кескіштер. 
Машиналы кескіштер. 
Стационарлы кескіш 
машиналары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 

тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
4. 
Жылжымалы 
стационарлы 
және 
плазмокескіш 
машинала 
рындағы 
бензинмен 
кескіш,жермай
Белгіленуге сәйкес 
әртүрлі 
жағдайлардағы түсті 
металдар мен 
болаттан жасалған 
детальдарды кесуді 
орындау. 
 
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш машинала 
рында белгіленуге сәйкес 
әртүрлі жағдайлардағы 
әртүрлі болаттан, түсті 
металдар мен 
ерітінділерден жасалған 
Белгіленуге сәйкес 
әртүрлі 
жағдайлардағы 
ерітінділер мен 
түсті металдардан, 
әртүрлі болаттан 
жасалған күрделі 
детальдарды кесуді 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті кесуге ар. 
Жермаймен кескіштер. 
Машиналы кескіштер. 

менкескіш 
аппараттары 
мен  
белгіленуге 
сәйкес әртүрлі 
жағдайлардағы 
әртүрлі 
болаттан, түсті 
металдар мен 
ерітінділерден 
жасалған 
күрделі 
детальдарды  
қолмен, 
оттекті, 
плазмалық 
және газдық тік  
және фигуралы 
кесу 
 
күрделі детальдарды 
қолмен, оттекті, 
плазмалық және газдық 
тік  және фигуралы 
кесудің технологиялық 
тәртібі мен ерекшеліктері.  
 Газбенкескіш 
аппаратурасының 
құрылысы. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
орындау. 
 
Стационарлы кескіш 
машиналары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 

«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
5. 
Жоғары 
хромды және 
хромды 
никельді болат 
пен шойыннан 
жасалған 
детальдарды 
оттекті-флюсті 
кесу. 
 
Жоғары хромды және 
хромды никельді 
болат пен шойыннан 
жасалған 
детальдарды оттекті-
флюсті кесуді 
орындау. 
 
Жоғары хромды және 
хромды никельді болат 
пен шойыннан жасалған 
детальдарды оттекті-
флюсті кесудің 
режимдері. 
Оттекті-флюсті кесу 
қондырғысының 
құрылысы.  Оттекті-
флюсті кесуде 
қолданылатын 
флюстердің маркалары 
және қызметі,химиялық 
элементтердің кесуге 
әсері.   Сәйкес 
жұмыстарды орындауда 
жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
Жоғары хромды 
және хромды 
никельді болат пен 
шойыннан 
жасалған 
детальдарды 
оттекті-флюсті 
кесуді орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Машиналы және қолмен 
кескіштер. 
Оттектфлюсті кесуге 
арналған қондырғылар. 
Көрнекі құралдар: 
Қондырылатын 
 кескіштер. 
Арнайы кескіштер 
Машиналы кескіштер 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 

 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 

6. 
Әртүрлі болат 
пен 
ерітінділерден 
жасалған 
арнайы флюсті 
қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан 
жасалған 
күрделі 
детальдардың, 
түсті металдар 
мен 
ерітінділердің 
қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиек 
бөлшектерін 
оттекті және 
плазмалық тік 
және көлбеу 
кесу 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі 
детальдардың, түсті 
металдар мен 
ерітінділердің 
қолмен белгілеудегі 
дәнекерленетін жиек 
бөлшектерін кесуді 
орындау. 
 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден жасалған 
арнайы флюсті қолдана 
отырып әртүрлі болаттан 
жасалған күрделі 
детальдардың, түсті 
металдар мен 
ерітінділердің қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін жиек 
бөлшектерін кесудің 
оттекті және плазмалық 
тік және көлбеу кесу 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
Әртүрлі кесу машиналары 
мен қорек көздерінің 
электрлік схемалары мен 
конструкциялары.  
Метал мен ерітінділердің 
химиялық құрамының 
кесу сапасына әсері. 
Болатты,түсті металдар 
мен олардың ерітділерін 
кесуде қолданылатын 
флюстің құрамы,қызметі. 
Әртүрлі күрделі 
дәнекерлеу кеңістіктік 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі 
детальдардың, 
түсті металдар мен 
ерітінділердің 
қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиек бөлшектерін 
кесуді орындау. 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі 
детальдардың, 
түсті металдар мен 
ерітінділердің 
қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті-флюсті кесуге 
арналған қондырғылар. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 

металконструкция 
ларының сызбасын оқу. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары 
жиек бөлшектерін 
кесуді орындау. 
 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
7. 
Су астындағы 
металды 
оттекті кесу 
Су астындағы 
металды оттекті 
кесуді орындау 
Су астындағы металды 
оттекті кесудің 
технологиясы және 
ережесі. Су астындағы 
металды оттекті кесуге 
арналған әртүрлі 
газбенкескіш 
құрылғылардың 
конструкциялары. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда 
жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
Су астындағы 
металды оттекті 
кесуді орындау 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Плазмалы-доғалық 
бөлшектегіш және беттік 
кесулер 
Плазмалы-доғалық кесуге 
арналған жабдықтар. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 

1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Кесудің технологиялық процесін 
жүргізуде басшылықтағы норманы 
іске асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш 
машиналарында қолмен 
белгіленген металдар 
мен ерітінділерден , 
түсті металдар мен 
қөміртекті және 
қоспалы болаттан   
жасалған орта күрделі 
детальдарды,метал 
дарды қолмен оттекті, 
плазмалық кесуді 
жүргізу. 
Қолмен 
кескіш,бензинмен 
кескіш және 
жермаймен кескіш 
аппараттарымен 
берілген өлшемге 
сәйкес бөлінген түсті 
метал қалдықтарын 
қолмен оттекті кесу 
және  машина бөліктері 
мен тораптарын кесу 
немесе сақтауды 
жүргізу. 
 
Кесуге арналған аспаптардың және қызмет көрсететін 
құрылғылардың құрылысы,қызметі. Баллондарды 
жұмысқа дайындау, газогенераторларға қызмет көрсету 
тәртібі. Қолмен оттекті және газбенкескіш 
аппараттарымен метал сынықтарын көміртекті болаттан 
жасалған қарапайым және ортакүрделі детальдарды 
төменгі және тік жағдайда кесудің тәртібі мен ережесі. 
Баллондағы газ қысымының рұқсат етілген  қалдығы 
Стандарт бойынша метал сынықтарының габариті. 
Қызмет көрсететін газбенкескіш аппаратуралар мен 
оттекті кесуге арналған газогенераторлардың жұмыс 
істеу принципі. Белгіленудің барлық жағдайындағы 
көміртекті және қоспалы болаттан, түсті металдар мен 
ерітінілерден жасалған қарапайым және күрделі 
детальдарды,әртүрлі жағдайдағы металдарды 
оттекті,плазмалық,тік және қисық кесудің технологиясы 
және газдың шығыны. Қызмет көрсететін плазмокескіш 
машиналардың және газбенкескіш аппаратуралардың 
құрылысы.Материалдар мен металдарды кесуде 
қолданылатын негізгі қасиеттер, олардың кесу сапасына 
әсері. Қолмен оттекті және бензинменкескіш пен 
жермаймен кескіш аппараттарымен кесудегі газдардың 
шығыны және технологиясы. Қызмет көрсетуші 
бензинменкескіш және жермайменкескіш 
аппараттардың құрылысы,қолданылатын 
газдың,жанатын сұйықтықтардың және маталдың 
қасиеттері, олардың кесу сапасына әсері. 
Жоғарыхромды,хромдыникельді ерітінділерден,болат 

пен шойыннан жасалған детальдарды оттекті-флюсті 
кесу режимдері. Оттекті-флюсті кесу қондырғысының 
құрылысы. Оттекті-флюсті кесуге арналған флюстердің 
маркалары және қызметі, химиялық элементтердің 
кесуге әсері.Су астындағы металдарды оттекті кесу 
технологиясы және ережесі. Су астындағы металдарды 
оттекті кесуге арналған іртүрлі газбенкескіш 
құрылғылардың конструкциясы. Әртүрлі күрделіліктегі 
дәнекерлеу конструкциясының сызбадағы шартты 
графикалық белгіленуі.Сәйкес жұмыстарды орындауда 
жұмыс орнын ұйымдастырудың тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес жұмыстарды орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
 
В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бензокескіш аппаратымен ауыр және 
жеңіл болат сынықтарын кесу және 
қолмен оттекті кесудің технологиялық 
процессін білу. 
 
1.1. Баллондарды жұмысқа дайындау, газогенераторларға қызмет көрсету 
тәртібі қарастырылды.  
1.2. Бензокескіш аппаратымен болат сынықтарын кесу және қолмен оттекті 
кесу тәртібі мен ережесі қарастырылды.  
1.3. Метал сынықтарының габариті көрсетілді.  
1.4. Қызмет көрсетуші газбенкескіш аппаратураларының және оттекті кесуде 
қолданылатын газогенераторлардың  жұмыс принципі,құрылысы талданды.  
1.5. Оттекті кесуде қолданылатын электродтардың, газдардың және кесілетін 
металдардың негізгі қасиеттері аталды.  

2. Жылжымалы стационарлы және 
плазмокескіш машиналарында,  
қолмен белгіленуіне сай көміртекті 
болаттан жасалған   қарапайым және 
күрделі детальдарды  
оттекті,плазмалық,тура және қисық 
кесуде төменгі және тік жағдайдағы 
дәнекерленген  метал жігінің 
технологиялық процессін білу. 
 
2.1. Белгіленуіне сай көміртекті болаттан жасалған қарапайым және 
ортакүрделі детальдарды төменгі тік жағдайда дәнекерленген метал жігінін 
оттекті және плазмалық кесудің тәртібі мен ережесі қарастырылды.  
2.2. Металды оттекті және плазмалық кесуге арналған газогенераторлардың 
және қызмет көрсетуші аппаратуралардың жұмыс принципі,құрылысы 
қарастырылды. 
 
 
3. Бензинмен кескіш және жермаймен 
кескіш аппараттармен және қолмен 
оттекті кесудің технологиялық 
процессін білу. 
 
3.1. Қолмен оттекті және бензинменкескіш пен жермаймен кескіш 
аппараттарымен кесудегі газдардың шығыны және технологиясы 
қарастырылды. 
3.2. Қызмет көрсетуші бензинменкескіш және жермаймен кескіш 
аппараттардың құрылысы сипатталды. 
3.3. Қолданылатын газдер,жанбалы сұйықтар және металдардың қасиеттері 
жіктелді.  
4. Әртүрлі жағдайлардағы 
әртүрлі болаттан, түсті металдар мен 
ерітінділерден жасалған күрделі 
детальдарды қолмен, оттекті, плазмалық 
және газдық тік  және фигуралы кесудің 
технологиялық процессін білу. 
 
4.1.  Жылжымалы стационарлы және плазмокескіш машинала рындағы 
бензинмен кескіш,жермайменкескіш аппараттары мен  белгіленуге сәйкес 
әртүрлі жағдайлардағыәртүрлі болаттан, түсті металдар мен ерітінділерден 
жасалған күрделі детальдарды қолмен, оттекті, плазмалық және газдық тік  
және фигуралы кесудың технологиялық тәртібі мен ерекшеліктері баяндалды. 
4.2. Газбенкескіш аппаратурасының құрылысы қарастырылды. 
5. Жоғары хромды және хромды 
никельді болат пен шойыннан жасалған 
детальдарды оттекті-флюсті кесудің 
технологиялық процессін білу. 
5.1. Жоғарыхромды және хромдыникельді ерітінділерден, болат пен шойыннан 
жасалған детальдарды оттекті-флюсті кесудің режимі қарастырылды.  
5.2. Оттекті-флюсті кесу қондырғысының құрылысы қарастырылды.  
5.3. Оттекті-флюсті кесуде қолданылатын флюстердің маркалары және 

 
қызметі, химиялық элементтердің кесуге әсері қарастырылды.  
6. Әртүрлі болат пен ерітінділерден 
жасалған арнайы флюсті қолдана 
отырып әртүрлі болаттан жасалған 
күрделі детальдардың, түсті металдар 
мен ерітінділердің қолмен белгілеудегі 
дәнекерленетін жиек бөлшектерін 
оттекті және плазмалық тік және көлбеу 
кесудің технологиялық процесін білу. 
6.1. Әртүрлі болаттан, түсті металдар мен ерітінділердің қолмен белгілеудегі 
дәнекерленетін жиек бөлшектерін әртүрлі болат пен ерітінділерден жасалған 
арнайы флюстерді қолдана отырып, оттекті және плазмалық тік және көлбеу 
кесу қарастырылды. 
6.2. Қорек көздері мен әртүрлі кескіш машиналарының конструкциялары және 
электрлік схемалары қарастырылды.  
6.3. Түсті металдар мен ерітінділерді, болатты кесуде қолданылатын флюстің 
құрамы, қызметі сипатталды.  
7. Су астындағы металды оттекті 
кесудің технологиялық процесін білу.  
7.1. Су астындағы металды оттекті кесудің технологиясы және ережесі 
жіктелді.   
7.2. Су астындағы металды оттекті кесуге арналған әртүрлі газбенкескіш 
құрылғылардың конструкциялары қарастырылды.  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал