БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет14/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

«Дәнекерлеу жабдықтарын пайдалану, жөндеу және реттеу»арнайы пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу керек: қауіпті және 
зиянды өндірістік 
факторларды, санитарно-
өндірістік нысандарға 
арналған гигиеналық 
нормалар, өндірістік 
жарақаттану және кәсіби 
аурудардың алдын алу, дене 
және киімнің жеке 
гигиеналық ережесі, қайғылы 
жағдайларда алғашқы көмек 
көрсету шаралары  
Кіріспе 
Еңбек гигиенасы, 
жарақаттанудың 
алдын-алу және 
өндірістік санитария  
 
1.Плакаттардың 
тақырыптық 
топтамасы: 
 «Жабдықтар 
сварочного 
поста», 
«Пневматическа
я аппаратура», 
«Общие узлы 
контактных 
машин. Типы 
трансформаторо
1.Орлов Б.Д. 
Технология и 
жабдықтар 
контактной 
сварки.-
М.:Машиностр
оение, 1986. 
2.Панков О.Ф. 
Контактные 
установки для 
сварки 
газонефтепрово

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
 
в», «Общие узлы 
контактных 
машин. 
Приводы», 
«Машина 
для ультразвуков
ой точечной 
сварки МТУ-
0,4», «Редукторы 
для сжатых 
газов. Схемы 
редукторов», 
«Газорезательна
я машина АСШ-
2», 
«Ацетиленовые 
генераторы», 
«Жабдықтар 
для резки труб 
и фланцев», 
«Жабдықтар 
для газовой 
сварки и резки», 
«Ацетилено-
кислородные 
сварочные 
дов.:-М.:-
Высшая школа, 
1989. 
3.Сансербаева 
Д. Сварка и 
резка металлов: 
Учебник – А.: 
«Фолиант», 
2012.- 592с. 
4.Сварка и 
резка металлов: 
Учеб. Пособие 
для нач. 
профобразован
ия/ М.Д.Банов, 
Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: 
- М.: 
«Академия, 
2004. – 400 с. 
5.Шебеко Л.П. 
Жабдықтар и 
технология 
дуговой 
автоматической 
и 
Білу керек: дәнекерлеу 
қосынын 
жабдықтармен,аспаптармен, 
саймандармен, қорғану 
құрылғыларымен жинақтау; 
дәнекерлеу доғасының 
қоректену көздеріне 
қойылатын жалпы талаптар 
Қолмен 
доғалық 
дәнекерлеуге 
арналған 
дәнекерлеу 
қосынының 
құрылғылары 
Титпік дәнекерлеу 
трансформатырының 
құрылысы. 
Типтік дәнекерлеу 
түзеткішінің 
құрылысы. 
Типтік дәнекерлеу 
түрлендіргішінің 
құрылысы 
Дәнекерлеу 
трансформатыны
ң құрылысын 
үйрену және 
сыртқы 
сипаттамасын 
ашу.  
Дәнекерлеу 
түзеткішінің 
құрылысын 
үйрену және 
реттеуші 
сипаттамасын 
ашу.  
 
Білу керек: ацетиленді 
генераторларды, жіктелуін, 
жұмыс принципін, 
конструкциясын; 
баллондарды, техникалық 
жіктелуін, сырлануын, 
жұмысқа дайындауын; 
қолданылған баллондағы 
қысымды, баллондарды 
сынау және манометрлерді 
Газбен 
дәнекерлеу 
қосының 
жабдықтары 
Ацетиленді 
генераторлар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Қысымдағы газдың 
редукторлары: жұмыс 
принципі құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
Орта қысымдағы 
жылжымалы 
ацетиленді 
генератордың 
құрылысын 
үйрену. Судың 
қорғағыш 
бекітпесінің 
құрылысын 
үйрену. 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
тексеру мерзімін; дәнекерлеу 
жанарғысын, жіктелуін, 
топталуын, жұмысқа 
дайындауын, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оларды жоюды; 
газбендәнекерлеу қосынына 
қойылатын қауіпсіздік 
талаптарды. 
 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Дәнекерлеу 
жанарғысы: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
 
 
Редукторлардың 
тіке және 
серіппелі әрекетті 
құрылысын 
үйрену. 
Артық газ 
қысымын өлшеу 
приборының 
құрылысын 
үйрену. 
 Оттекті 
вентилдің 
құрылысын 
үйрену. 
Ацетиленді 
вентилдің 
құрылысын 
үйрену. 
Пропан-бутанды 
вентилдің 
құрылысын 
үйрену. 
Инжекторлы 
жанарғының 
құрылысын 
үйрену. 
горелки», 
«Кислородно-
флюсовая резка. 
Установка 
УРХС-5 
для кислородно-
флюсовой 
резки». 
2. Табиғи 
нысандар: 
ацетиленді 
генераторлар, 
дәнекерлеу 
жанарғысы, 
кескіштер, 
редукторлар, 
манометрлер. 
3. СD оқыту 
жүйесі. 
4.Интерактивті 
панель. 
Бағдарламалық 
қамтамасыз 
етілген ноутбук  
 
 
механизирован
ной сварки.-
М.:Высш.школа
, 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Инжекторсыз 
жанарғының 
құрылысын 
үйрену. 
Арнайы 
қолданыстағы 
жанарғының 
Инжекторлы 
жанарғының 
құрылысын 
үйрену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: металды кесуге 
арналған аппаратты, оны 
жұмысқа даярлауды; оттекті 
кесудегі техникалық 
қауіпсіздікті; 
құрылғылардың ақаулары 
және оларды жою жолдарын. 
 
Металдарды 
оттекті кесу 
құрылғылары 
Қойылмалы кескіштер: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Арнайы кескіштер: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Машиналық 
кескіштер: құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
Қойылмалы 
кескіштердің 
құрылысын 
үйрену. 
Инжекторлы 
жанарғының 
құрылысын 
үйрену. 
Арнайы 
кескіштердің 
құрылысын 
үйрену. 
Машиналық 
кескіштердің 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
оны жою әдістері. 
Жермаймен кескіштер: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Оттекті кесуге 
арналған машиналар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Жылжымалы 
газбенкескіш 
машиналар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Стационарлық кескіш 
машиналар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
құрылысын 
үйрену. 
Жермаймен 
кескіштің 
құрылысын 
үйрену.  
Газбенкескіш 
жылжымалы 
машиналардың 
құрылысын 
үйрену. 
Газбенкескіш 
стационарлы 
машиналардың 
құрылысын 
үйрену.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: жартылай 
Механизмді 
Жартылай автоматты 
Жартылай 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
автоматты дәнекерлеуіштер, 
олардың қызметі, жіктелуі, 
жұмыс принципі, құрылысы, 
қолдану аясы; сымдарды 
беру механизмі, қызметі, 
конструкциясы, 
әртүрлі типті жартылай 
автоматтарда орналасуы; 
дәнекерлеу жанарғысы, 
типтері, қызметі, 
конструктивті ерекшеліктері; 
автоматты дәнекерлеу,  
қызметі, жіктелуі,жұмыс 
принципі, құрылысы, 
дәнекерлеу режимінің 
қолдану аясы,режим 
көрсеткіші,таңдау принципі 
және режимге баптау әдісі
механизмді дәнекерлеуде 
еңбекті қорғау және  жұмыс 
орнын ұйымдастыруға 
қойылатын талаптар 
дәнекерлеуге 
арналған 
жабдықтар. 
дәнекерлеуіштер: 
қызметі, жіктелуі, 
жұмыс принципі, 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Сымды беру 
механизмі: қызметі, 
конструкциясы. 
Дәнекерлеу 
жанарғысы: типтері, 
қызметі, конструктивті 
ерекшеліктері, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Дәнекерлеу 
автоматтары: 
конструкциялық 
ерекшеліктері, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
автоматты 
дәнекерлеуіштер
дің құрылысын 
үйрену 
Автоматты 
дәнекерлеуіштер
дің құрылысын 
үйрену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: оттекті-флюстік 
кесуге арналған аппараттың 
құрылысын, қызметін, 
жұмыс принципін және 
Оттекті-
флюсті 
кесуге 
арналған 
Қолмен және 
машинамен кескіштер: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
Оттекті-флюсті 
қолмен және 
машинамен 
кескіштердің 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
пайдалану шартын, мүмкін 
болатын ақаулар және оны 
жою әдістерін. 
 
аппаратура 
 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
Оттекті-флюсті кесуге 
арналған 
қондырғылар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оны жою әдістері. 
құрылысын 
үйрену, 
 Оттекті-флюсті 
кескішті 
қондырғылардың 
құрылысын 
үйрену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: плазмалы-
доғалық кесуге арналған 
аппаратураның 
құрылысы,қызметі,пайдалану 
шарты мен іске асыру 
принципі, мүмкін болатын 
ақаулар және оларды жою 
әдістері 
Плазмалы-
доғалық 
кесуге 
арналған 
құрылғылар  
Кескіштер: құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оларды жою әдістері. 
Плазмотрондар: 
құрылысы, 
қолданылуы, мүмкін 
болатын ақаулар және 
оларды жою әдістері 
Ауалы-доғалық 
бөлшектегіш 
және беттік 
кескіштердің 
құрылысын 
үйрену. Су асты 
кесуге арналған 
кескіштің 
құрылысы үйрену  
Плазмотронның 
құрылысын 
үйрену 
 
 


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал