БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет12/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті-флюсті кесу 
қондырғылары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 

ерітінділерін кесу 
кезінде қолданатын 
флюстің  құрамы, 
қызметі. Кеңістіктегі 
әртүрлі күрделіліктегі 
дәнекерлеу 
металлоконструцилар
ының сызбасын оқу. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
7. 
Су астындағы 
металды оттекті 
кесу. 
Су астындағы 
металды оттекті 
кесуді орындау. 
Су астындағы 
металды оттекті 
кесудің технологиясы 
мен ережесі. Су 
астындағы металды 
оттекті кесуге 
арналған әртүрлі 
газбенкескіш 
құрылғылардың 
конструкциясы. 
Сәйкес жұмыстарды 
Су астындағы 
металды оттекті кесуді 
орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Плазмалы-доғалық 
бөлшектегіш және беттік 
кесу. 
Плазмалы-доғалық кесуге 
арналған жабдықтар.. 
Оқу құралдары: 

орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 

Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Кесудің технологиялық 
процессін жүргізуде 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Көміртекті және қоспалы 
болаттан,түсті 
металдардан жасалған 
орта күрделі бөлшектерді 
, металдарды дәнекерлеу 
жігінің барлық 
жағдайында жылжымалы, 
стационарлық және 
плазмокескіш 
машиналармен кесуді 
жүргізу. 
 Берілген өлшемге сәйкес 
қолмен және 
бензинменкескіш, 
жермайменкескіш 
аппараттарымен түсті 
металдар шығынын және 
машина бөліктері мен 
торапты ойып алу немесе 
сақтау арқылы кесуді 
жүргізу. 
Қызмет көрсету жабдықтары мен кесуге арналған құрал-
саймандардың құрылысы,қызметі. Газогенераторларға 
қызмет көрсету,балонды жұмысқа байындау тәртібі. Метал 
сынықтарын,оттекті,плазмалық және қолмен оттекті кесу, 
көміртекті болаттан жасалған орта күрделі бөлшектерді 
төменгі және тік жағдайда кесудің тәртібі мен ережесі. 
Балондағы газ қысымының рұқсат етілген қалдығы. 
Мемлекеттік стандартқа сай метал сынықтарының габариті. 
Қызмет көрсетуші газбенкескіш аппаратуралары мен 
металды плазмалық және оттекті кесу 
газогенераторларының жұмыс принципі,қызметі. Әртүрлі 
жағдайдағы ерітінділер мен көміртекті және қоспалы 
болаттын,түсті металдардан жасалған қарапайым және 
күрделі бөлшектерді, әртүрлі жағдайдағы 
оттекті,плазмалық тіке және көлбеу кесудің және газ 
шығынының технологиясы.Қызмет көрсетуші газбенкескіш 
аппаратуралары мен плазмокескіш машиналарының 
құрылысы.Материалдар мен металдарды кесу кезінде 
қолданылатын негізгі қасиеттер,олардың кесу сапасына 
әсері.Қолмен оттекті кесу және бензинменкескіш және 
жермайменкескіш аппараттарымен кесу кезіндегі газдың 

 
шығыны және технологиясы.Қызмет көрсетуші 
бензинменкескіш және жермайменкескіш аппараттарының 
құрылысы,қолданылған газдың,жанғыш сұйықтық пен 
металдың қасиеттері,олардың кесу сапасына әсері. 
Жоғарыхромды және жромдынткельді ерітпелерден,болат 
пен шойыннан жасалған бөлшектерді оттекті-флюсті кесу 
режимі.Оттекті-флюсті кесу қондырғысының құрылысы. 
Оттекті-флюсті кесу кезінде қолданылатын флстің 
маркалары және қызметі,химиялық элементтердің кесуге 
әсері. Су астындағы металды оттекті кесудің технологиясы 
және ережесі.Су астындағы металдарды оттекті кесуге 
арналған әртүрлі газбенкескіш жабдықтарының 
конструкциясы.Әртүрлі күрделіліктегі дәнекерлеу 
контрукциясының сызбадағы шартты белгіленуі. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда жұмыс орнын ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен ережелері. Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек қауіпсіздік талаптары.  
 
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Ауыр және жеңіл болат сынықтарын 
бензинменкескіш аппараттармен және қолмен 
оттекті кесудің технологиялық процесін білу.  
1.1. Баллондарды жұмысқа дайындау, газогенераторларға қызмет 
көрсету тәртібі қарастырылды.  
1.2. Метал сынықтарын бензинменкескіш аппараттармен және қолмен 
оттекті кесудің тәртібі мен ережесі қарастырылды.  
1.3. Метал сынығының габариті көрсетілді. 
1.4. Оттекті кесуге арналған газогенераторлар мен  қызмет көрсететін 

газбенкескіш аппаратуралардың  қызметі,құрылысы қарастырылды.  
1.5. Оттекті кесуде қолданылатын электродтар, газдар мен кесілетін 
металдардың негізгі қасиеттері аталды.  
2. Жылжымалы стационарлы және 
плазмокескіш машиналарында,  
төменгі және тік жағдайдағы металдың, қолмен 
белгіленуіне сай көміртекті болаттан жасалған   
қарапайым және күрделі детальдарды      
оттекті,плазмалық,тура және қисық кесудің 
технологиялық процесін білу 
2.1. Белгіленулеріне қарай көміртекті болаттан жасалған қарапайым 
және күрделі бөлшектерді төменгі көлбеу жағдайда оттекті және 
плазмалық кесудің тәртібі мен ережесі қарастырылды.  
2.2. Металды оттекті және плазмалық кесуге арналған  қызмет 
көрсетуші газбенкескіш аппаратуралары мен газлгенераторларының 
жұмыс принципі мен құрылысы қарастырылды.  
3. Қолмен оттекті кесудің және 
бензинменкескіш, жермайменкескіш 
аппараттары кесудің технологиялық процесін 
білу.  
3.1. Бензинменкескіш және жермайменкескіш аппараттарымен қолмен 
оттекті кесуде газ шығыны және технологиясы қарастырылды. 
3.2. Қызмет көрсетуші бензинменкескіш және жермайменкескіш 
аппараттарының құрылысы сипатталды. 
3.3. Қолданылатын газдың, жанатын сұйықтықтар мен металдың 
қасиеттері жіктелді.  
4. Әртүрлі болаттан, түсті металдар мен 
белгіленудің әртүрлі жағдайындағы 
ерітінділерден жасалған күрделі бөлшектердің 
қолмен, оттекті, плазмалық және газбен тіке 
және фигуралы кесудің технологиялвқ 
процесін білу. 
 
4.1. Белгіленудің барлық жағдайындағы ерітінділер мен Әртүрлі 
болаттан, түсті металдар мен белгіленудің әртүрлі жағдайындағы 
ерітінділерден жасалған күрделі бөлшектердің қолмен, оттекті, 
плазмалық және газбен тіке және фигуралы кесудің және жылжымалы 
стационарлық плазмокескіш машиналарда бензинменкескіш, 
жермайменкескіш аппараттарымен кесудің технологиялық әдістері мен 
ерекшеліктері қарастырылды. 
4.2. Газбенкескіш аппаратуралардың құрылысы қарастырылды. 
5. Жоғары хромды және хромды никельді 
болат пен шойыннан жасалған детальдарды 
оттекті-флюсті кесудің технологиялық 
5.1. Жоғары хромды және хромды никельді ерітпелер, болат пен 
шойыннан жасалған детальдарды оттекті-флюсті кесудің режимі 
аталды.  

процессін білу. 
 
5.2. Оттекті-флюсті кесуге арналған қондырғылардың құрылысы 
қарастырылды.  
5.3. Оттекті-флюсті кесуде қолданылатын флюстің маркалары және 
қызметі, химиялық элементтердің кесуге әсері қарастырылды. 
6. Әртүрлі болат пен ерітінділерден жасалған 
арнайы флюсті қолдана отырып әртүрлі 
болаттан жасалған күрделі детальдардың, түсті 
металдар мен ерітінділердің қолмен 
белгілеудегі дәнекерленетін жиек бөлшектерін 
оттекті және плазмокескіш тіке және көлбеу 
кесудің технологиялық процесін білу.  
 
6.1.Әртүрлі болат пен ерітінділерден жасалған арнайы флюсті қолдана 
отырып әртүрлі болаттан жасалған күрделі детальдардың, түсті 
металдар мен ерітінділердің қолмен белгілеудегі дәнекерленетін жиек 
бөлшектерін оттекті және плазмокескіш тіке және көлбеу кесудің 
технологиялық ерекшеліктері қарастырылды. 
6.2. Әртүрлі кесу машиналары мен қорек көздерінің электрлік 
схемалары мен конструкциялары қарастырылды.  
6.3. Болатты, түсті металдар мен ерітпелерді кесуде қолданылатын 
флюстің құрамы, қызметі сипатталды.  
7. Су астындағы металды оттекті кесудің 
технологиялық процесін білу жіктелді 
7.1. Су астындағы металды оттекті кесудің технологиясы мен ережесі 
жіктелді. 
7.2. Су астындағы металды оттекті кесуге арналған әртүрлі 
газбенкескіш құрылғылардың конструкциялары қарастырылды.  
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы «Технологиялық құжаттарды толтыру, орындалған жұмысты талдау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4  
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
 
Кәсіби 
құзырлықтар 
 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Технологиял
ық құжаттар 
түрлері және 
Ережеге 
сәйкес 
құжаттарды 
Техникалық құжаттар 
түрлері. Технологиялық 
құжаттар 
Технологиялық құжаттарды 
толтыру 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 

оны толтыру 
тәртібі. 
толтыру 
 
түрлері.Технологиялық 
карталар. Құжаттарды 
толтыру және жүргізу 
ережелері. 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Көрнекі құралдар: 
Оқу құралдары: 
Сансербаева Д. 
Сварка и резка 
металлов: Учебник-
А.: «Фолиант»,2012.-
592с. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Технологиялық құжаттарды толтыруда 
басшылықтағы норманы іске асырудың мүмкін 
болатын шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық қызметі 
Технологиялық құжаттарды 
толтыру 
Техникалық құжаттар түрлері. 
Технологиялық құжаттар түрлері. 
Технологиялық карталар. Құжаттарды 
толтыру және жүргізу ережелері. 
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1 Технологиялық құжаттарды толтыруға 
қатысу 
1.1 Техникалық және технологиялық құжаттар формалары қарастырылды.  
1.2 Технологиялық құжаттарды толтыру ережелері түсіндірілді.  
 
 
 

3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 
(орта буын мамандарының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағат 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  


Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
1448 
  
  
  

Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
жалпы гуманитарлық модульдер 
  
368 
308 
400 
433 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модульдер 
  
180 
  
  
180 

Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модульдер 
744 
630 
282 
640 
630 
1 Кәсіп. Газбен кесуші 
5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
418 
  
418 
418 
  
5.1  А.1 Ауысымға тапсырма алу, ауысымды қабылдау, кесу құрал-саймандары мен 
құрылғыларын тексеріп қарау 
40 
  
40 
40 
  
5.2  А.2 Негізгі және қосалқы құрылғыларды және құрал-саймандарды кесу жұмысына 
дайындау 
80 
  
80 
80 
  
5.3  В.1 Детальдарды, бас құймалар ерітінділерін , күрделі темір сынықтарын, судағы 
кеме нысандарын, су астындағы металдарды және әртүрлі  болат темірлерді , түсті 
228 
  
228 
228 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  

металдар мен құймаларды кесу 
5.4  В.2 Баллондағы оттегі мен газдың шығынын және қысымын, көзбен мөлшерлеуді, 
құралдар көрсеткіштерімен қадағалау 
40 
  
40 
40 
  
5.5  С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, орындалған жұмысты талдау 
30 
  
30 
30 
  
2 Кәсіп. Дәнекерлеу ісінің бақылаушысы 
5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
418 
  
418 
418 
  
5.1  А.1 Жұмыс ауысымына тапсырмаларды алу, ауысымды қабылдау, жұмыс орнын 
тексеру, конструкциялар мен дәнекерлеу жапсарын сынау және қабылдау,сапаны 
бақылау үшін қондырғыларды, аспаптар мен құрал-саймандарды тексеріп қарау 
50 
  
50 
50 
  
5.2  А.2 Нысанды бақылауға немесе сынауға, қондырғыларды, аспаптарды, құралдарды 
және мен саймандарды жұмысқа дайындау 
40 
  
40 
40 
  
5.3   В.1 Конструкциялар мен жабдықтарды, тораптарды,бұйымдарды және дәнекерлі 
біріктірулер мен дәнекерлі жиынтықты қабылдау және сапасын бақылау, 
гидравликалық,пневматикалық және басқа да түрлі сынақтарды өткізу 
150 
  
150 
150 
  
5.4   В.2 Автоматты бақылау жүйесі, көз мөлшері және құралдар көрсеткіштерін қолдана 
отырып электронды-сәулелі дәнекерлеу қондырғыларындағы орындалатын жұмыс 
режимін қадағалау 
128 
  
128 
128 
  
5.5   С.1 Технологиялық құжаттарды, төлқұжатты, толтыру, орындалған жұмысты талдау 
50 
  
50 
50 
  
3 Кәсіп. Газбенэлектрдәнекерлеуші 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  

5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
420 
  
420 
420 
  
5.1  А.1  Ауысымға тапсырма алу,ауысымды қабылдау,дәнекерлеу мен кесу құрал-
саймандарын және жабдықтарды тексеріп қарау 
40 
  
40 
40 
  
5.2  А.2  Дәнекерлеуге және кесуге арналған негізгі және қосымша жабдықтарды, 
саймандарды және құралдарды жұмысқа дайындау 
30 
  
30 
30 
  
5.3  В.1  Әртүрлі конструкциялы детальдарды, тораптарды, құбырөткізгіштерді әртүрлі  
болаттан,шойыннан,түсті металдардан және ерітпелерден жасалған аса күрделі 
аппараттарды дәнекерлеу 
134 
  
134 
134 
  
5.5  В.2 Метал бөлшектерді, судағы кеме нысандарын, су астындағы металдарды кесу 
126 
  
126 
126 
  
5.6  В.3 Детальдарды   қолмен доғалық ауалы жоңқалау 
30 
  
30 
30 
  
5.7  В.4 Ақауларды жапсарлау 
30 
  
30 
30 
  
5.8  С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, орындалған жұмысты талдау 
30 
  
30 
30 
  
4 Кәсіп. Техник 
5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
  
882 
  
  
882 
5.1  А.1 Технологиялық құрылғыларды қарау. Жұмыс жоспарын құрастыру және және 
қажетті құжаттарды дайындау 
 
  
100 
  
  
100 
5.2  В.1 Дәнекерлік біріктірулер мен металдың сапасын бақылау.                                
Жарамсыздықты есепке алу 
  
100 
  
  
100 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  

 
5.3  С.1 Техникалық режимдер. Өндірістік процестің сатылары. Технологиялық 
жабдықтарды техникалық бақылау ережелері. Технологиялық құжаттарды толтыру 
және жұмыс талдамасы» 
 
  
250 
  
  
250 
5.4   D.1 Қосымша мамандықты алу 
  
432 
  
  
432 
5 КәсіпТехник  - механик 
5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
  
924 
  
  
924 
5.1   А.1 Ауысымға тапсырма алу, ауысымдағы жұмыс жоспарын түзету, қажетті 
құжаттарды дайындау 
  
60 
  
  
60 
5.2  А.2 Жұмыстағы жабдықтарды және жөндеу бекітпелерін тексеріп қарау 
  
52 
  
  
52 
5.3  В.1 Жабдықтарды техникалық пайдалануды дұрыс және үздіксіз жұмыспен 
қамтамасыз ету 
  
60 
  
  
60 
5.4   С.1 Жекелеген тораптар мен бөлшектерді жөндеу жабдықтары, тоқайластыру 
  
180 
  
  
180 
5.5  С.2 Жекелеген тораптар мен бөлшектерді, жабдықтарды пайдалануға беру және 
монтаждау сапасын бақылау 
  
100 
  
  
100 
5.6  D.1 Техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын орындау 
  
100 
  
  
100 
5.7   Е.1 Қосымша мамандық алу 
  
432 
  
  
432 
6 Кәсіп. Дәнекерлеуші 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  

5  Арнайы пәндер\арнайымодульдер** 
420 
  
420 
420 
  
5.1  А.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, дәнекерлеу мен кесу құрал-
саймандарын және жабдықтарын тексеріп қарау 
40 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал