БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет11/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Автоматты және механизмді 
дәнекерлеу 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 

отырып 
автоматты және 
механизмді 
дәнекерлеу 
Дәнекерлеу жіктерін 
бақылаудың негізгі 
түрлері  
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
5. 
Кеңістіктегі 
барлық 
жағдайда 
ерітінділер мен 
түсті 
металдарды, 
көміртекті 
қоспалы, 
Кеңістіктегі барлық 
жағдайда ерітінділер 
мен түсті 
металдарды, 
көміртекті қоспалы, 
конструкционды 
болаттан жасалған 
күрделі және орта 
Дәнекерлеу жігінің 
геометриясына 
дәнекерлеу 
режимінің 
кеңістіктегі барлық 
жағдайда ерітінділер 
мен түсті 
металдарды, 
Ерітінділер мен 
түсті металдарды, 
көміртекті 
қоспалы, 
конструкционды 
болаттан жасалған 
күрделі және орта 
күрделі отандық 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 

конструкционды 
болаттан 
жасалған 
күрделі және 
орта күрделі 
отандық 
тораптар мен 
қорғаныш 
газдың арасында 
жалпы электрод 
сымдарымен 
автоматты және 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеу. 
күрделі отандық 
тораптар мен 
қорғаныш газдың 
арасында жалпы 
электрод 
сымдарымен 
автоматты және 
жартылай автоматты 
дәнекерлеуді 
жүргізу. 
көміртекті қоспалы, 
конструкционды 
болаттан жасалған 
күрделі және орта 
күрделі отандық 
тораптар мен 
қорғаныш газдың 
арасында автоматты 
және жартылай 
автоматты 
дәнекерлеудің 
әсері. 
 
тораптар мен 
қорғаныш газдың 
арасында 
автоматты және 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеудің 
орындалуы. 
 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
6.  
Қорғаныш газы 
ортасында 
балқымайтын 
Қорғаныш газы 
ортасында 
балқымайтын 
Дәнекерлеу жігінің 
геометриясына 
дәнекерлеу 
Қорғаныш газы 
ортасында 
балқымайтын 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 

электродтармен     
автоматты 
дәнекерлеу. 
электродтармен     
автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау. 
режимінің қорғаныш 
газы ортасында 
балқымайтын 
электродтармен     
автоматты 
дәнекерлеуге әсері. 
Дәнекерлеу жігінің 
ақау түрлері,оларды 
ескерту және жою 
әдістері. 
Әртүрлі дәнекерлеу 
автоматтарының,жар
тылай 
автоматтарының 
және қорек 
көздерінің 
құрылысы. 
Дәнекерлеу 
материалдарының 
қасиеттері,типтері 
және маркалары.  
электродтармен     
автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау. 
Плакаттар: 
Қорғаныш газдың ортасында 
балқымайтын электродпен 
автоматты дәнекерлеу. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 

«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Дәнекерлеудің технологиялық 
процесінде басшылықтағы норманы 
іске асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Дәнекерлеу жігінің кеңістіктегі 
барлық жағдайында көміртекті 
конструкционды болаттан 
жасалған бөлшектерді,тораптар 
мен конструкцияларды,түсті 
металдар мен ерітінділерді қолмен 
доғалық және плазмалық 
дәнекерлеудің технологиялық 
процесін жүргізу. 
 
Қолданылатын дәнекерлеу 
автоматтарының,жартылай 
автоматтардың,түйіспелі машиналардың, 
камералардың, қондырғылардың, плазмотрондар 
мен қорек көздерінің құрылысы; дәнекерлеу 
материалдарының қасиеттері, қызметі, 
дәнекерлеу материалдарын таңдау тәртібі; 
дәнекерлеу жігін бақылаудың негізгі түрлері; 
дәнекерленетін бұйымдарда пайда болатын 
деформациялар мен ішкі кернеу және олардың 
алдын-алу шаралары; берілген параметрлерге 
сәйкес дәнекерлеу режимін орнату тәртібі. 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Іліп алуды орындауда технологиялық 
әдістерді білу. 
1.1. Жартылай автоматты кеңістіктегі барлық жағдайда бұйымды іліп алу 
технологиясы қарастырылды. 

2.Қарапайым бөлшектерді автоматты 
механизмді дәнекерлеудің 
технологиялық процесін білу. 
 
2.1.Автоматты және механизмді дәнекерлеу шарттары мен қызметі 
сипатталды. 
2.2. Көміртекті конструкционды болаттан жасалған қарапайым тораптарды, 
бөлшектер мен конструкцияларды автоматты және механизмді дәнекерлеу 
технологиясы қарастырылды.   
2.3. Дәнекерлеу біріктірулері мен жіктерінің түрлері баяндалды.  
2.4. Дәнекерленетін бұйымдарда пайда болатын деформациялар және олардың 
пайда болу себебтері анықталды. 
2.5. Қолданыстағы автоматты және жартылай автоматты 
электрдәнекерлегіштің іс-әрекеттері меңгерілді.  
2.6. Электродты сымдар, флюстер, қорғаныш газы мен ерітпелер және 
дәнекерленетін металдың қасиеттерін қолдану шарттары мен қызметі 
қарастырылды.  
3.Қорғаныш газы ортасында автоматты 
және жартылай автоматты 
дәнекерленудің орындалу 
технологиясын білу.  
3.1. Қорғаныш газы ортасында автоматты және жартылай автоматты 
дәнекерленудің қолдану шарттары мен қызметі сипатталды. 
3.2. Берілген параметрлерге сәйкес белгіленген дәнекерлеу режимінің тәртібі 
қарастырылды.  
3.3. Металдарды дәнекерлеу кезінде пайда болатын деформациялар және 
олардың себетері анықталды. 
4.Плазмотронды қолдана отырып 
автоматты және механизмді 
дәнекерленудің орындалу 
технологиясын білу. 
4.1. Дәнекерлеу режимінің берілген параметріне сәйкес плазмотронды қолдана 
отырып автоматты және жартылай автоматты дәнекерлену тәртібі анықталды. 
4.2. Дәнекерлеу жігін бақылаудың негізгі түрлері аталды. 
5. Қорғаныш газы ортасында автоматты 
және жартылай автоматты 
дәнекерленудің орындалу 
технологиясын білу.  
5.1 Қорғаныш газы ортасында автоматты және жартылай автоматты 
дәнекерленуде дәнекерлеу режимінің дәнекерлеу жігінің геометриясына әсері 
қарастырылды.  
 

6.Қорғаныш газы ортасындағы 
балқымайтын электродпен автоматты 
дәнекерлеудің технологиялық 
процесінің қызметі.  
6.1 Қорғаныш газы ортасындағы балқымайтын электродпен автоматты 
дәнекерлеудің технлогиялық процесінің қызметі баяндалды. 
6.2. Дәнекерлеу жігінің ақау түрлері, оларды ескерту және жою әдістері 
анықталды.  
6.3. Әртүрлі дәнекерлеу автоматтары, жартылай автоматтары мен қорек 
көздерінің құрылысы оқытылды.  
 
В.2Модулінің технологиялық картасы «Берілген технологиялық процеске сәйкес күрделі детальдарды, жапырылған, 
ұшталған күрделі құймаларды кесу» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 160 сағ. 
№ 
р/
с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Ауыр салмақты 
және жеңіл 
салмақты болат 
метал сынықтарын 
аппаратпен және 
қолмен оттекті 
және  
бензокескішпен 
кесу. 
 
Ауыр салмақты 
және жеңіл 
салмақты болат 
метал 
сынықтарын 
аппаратпен және 
қолмен оттекті 
және  
бензокескішпен 
кесуді орындау. 
 
Газогенераторларға 
қызмет көрсету, 
балонды жұмысқа 
дайындау тәртібі. 
Метал сынықтарын 
бензокескіш 
аппаратпен және 
қолмен оттекті кесу 
ережесі мен тәртібі. 
Балондағы газ 
қысымының рұқсат 
етілген қалдығы. 
Метал сынықтарының 
Ауыр салмақты және 
жеңіл салмақты болат 
метал сынықтарын 
аппаратпен және 
қолмен оттекті және  
бензокескішпен кесуді 
орындау. 
 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Ацетиленді генератор.  
Генераторов типтері. 
Қойылмалы кескіштер. 
Арнайы кескіштер. 
Жермайменкескіштер. 
Көрнекі құралдар: 
Ацетиленді генератор.  
Қойылмалы кескіштер. 

стандарт бойынша 
габариті. Оттекті 
кесуге арналған 
қызмет көрсетуші 
аппаратуралар мен 
газогенераторлардың 
жұмыс 
принципі,құрылысы. 
Оттекті кесу кезінде 
қолданылатын 
электродтардың,газдар
дың және кесілген 
металдардың негізгі 
қасиеттері. 
 Нормативті 
құжаттарға сәйкес 
қарапайым сызбадағы 
шартты графикалық 
белгіленулер. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 

Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
2. 
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш 
машина ларында,  
төменгі және тік 
жағдайдағы 
металдың, қолмен 
белгіленуіне сай 
көміртекті 
болаттан жасалған   
қарапайым және 
күрделі 
детальдарды      
оттекті,плазма 
лық,тура және 
қисық кесу 
Жылжымалы 
стационарлы 
және 
плазмокескіш 
машина ларында,  
төменгі және тік 
жағдайдағы 
металдың, қолмен 
белгіленуіне сай 
көміртекті 
болаттан 
жасалған   
қарапайым және 
күрделі 
детальдарды      
оттекті,плазма 
лық,тура және 
қисық кесуді 
орындау 
Газогенераторларға 
қызмет көрсету, 
балонды жұмысқа 
дайындау тәртібі. 
Көміртекті болаттан 
жасалған қарапайым 
және ортакүрделі 
детальдарды төменгі 
тік жағдайда оттекті 
және плазмалық 
кесудің тәртібі мен 
ережесі.  
Металды оттекті және 
плазмалық кесуге 
арналған  қызмет 
көрсетуші 
газбенкескіш 
аппаратуралар мен 
газогенераторлардың 
жұмыс принципі, 
құрылысы.  
Жылжымалы 
стационарлы және 
плазмокескіш машина 
ларында 
қарапайым және 
күрделі детальдарды      
кесуді орындау 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Плазмалық кесу. 
Газбен кесу технологиясы. 
Оттекті-флюсті кесу. 
Плазмокескіш машиналар. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 

5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
3. 
 Берілген 
параметрлерге 
сәйкес түсті метал 
қалдықтарын 
белгілей отырып 
және  машина 
бөліктері мен 
тораптарын кесіп 
алу немесе сақтау 
арқылы 
бензинменкескішп
ен,жермайменкескі
шпен және қолмен 
Берілген 
параметрлерге 
сәйкес түсті 
метал 
қалдықтарын 
белгілей отырып 
және  машина 
бөліктері мен 
тораптарын кесіп 
алу немесе сақтау 
арқылы 
бензинменкескіш
пен, 
Бензинменкескішпен,
жермайменкескішпен 
және  аппараттармен 
қолмен оттекті 
кесудегі газ шығыны 
және технологиясы. 
Қызмет көрсетуші 
бензинменкескіш,жер
майменкескіш  
аппараттардың 
құрылысы. 
Қолданыстағы газдың, 
жанбалы 
Берілген 
параметрлерге сәйкес 
түсті метал 
қалдықтарын белгілей 
отырып және  машина 
бөліктері мен 
тораптарын кесіп алу 
немесе сақтау арқылы 
бензинменкескішпен,
жермайменкескішпен 
және қолмен оттекті 
кесуді орындау. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті кесу машиналары. 
Жермаймен кесу. 
Машиналы кесу. 
Стационарлы кесу 
машиналары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 

оттекті кесу. 
 
 
 
жермайменкескіш
пен және қолмен 
оттекті кесуді 
орындау. 
сұйықтықтардың және 
металдың қасиеттері. 
Әртүрлі күрделіліктегі 
дәнекерлеу 
конструкциясының 
графикалық шартты 
белгілері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 

4. 
Белгіленудің 
барлық 
жағдайында 
ерітінділер мен  
әртүрлі болаттан 
және түсті 
металдардан 
жасалған 
бөлшектерді 
қолмен,оттекті, 
плазмалық және 
газдық тіке және 
фигуралы 
жылжымалы 
стационарлы 
бензинменкескіш 
және 
жермайменкескіш 
аппараттарымен 
кесу  
 
Белгіленудің 
барлық 
жағдайында түсті 
металдар мен 
әртүрлі болаттан 
жасалған күрделі 
бөлшектерді 
кесуді орындау. 
 
Белгіленудің барлық 
жағдайында 
ерітінділер мен  
әртүрлі болаттан және 
түсті металдардан 
жасалған бөлшектерді 
қолмен,оттекті, 
плазмалық және 
газдық тіке және 
фигуралы 
жылжымалы 
стационарлы 
бензинменкескіш және 
жермайменкескіш 
аппараттарымен 
кесудің 
технологиялық 
әдістері мен 
ерекшеліктері.  
 Газбенкескіш 
аппараттардың 
құрылысы. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
Белгіленудің барлық 
жағдайында түсті 
металдар мен әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі бөлшектерді 
кесуді орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті кесу машиналары. 
Жермаймен кескіштер. 
Машиналық кескіштер. 
Стационарлы кескіш 
машиналары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 

жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары. 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
5. 
Жоғары хромды 
және хромды 
никельді болат пен 
шойыннан 
жасалған 
детальдарды 
оттекті-флюсті 
кесу. 
 
Жоғары хромды 
және хромды 
никельді болат 
пен шойыннан 
жасалған 
детальдарды 
оттекті-флюсті 
кесуді орындау. 
 
Жоғары хромды және 
хромды никельді 
ерітпелер,болат пен 
шойыннан жасалған 
детальдарды оттекті-
флюсті кесудің  
режимдері.  Оттекті-
флюсті кесу 
қондырғысының 
құрылысы.  Оттекті-
флюсті кесуде 
қолданылатын 
флюстердің 
маркалары және 
қызметі,химиялық 
Жоғары хромды және 
хромды никельді 
болат пен шойыннан 
жасалған детальдарды 
оттекті-флюсті кесуді 
орындау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Машинамен және қолмен 
кескіштер. 
Оттекті-флюсті кесу 
қондырғылары. 
Көрнекі құралдар: 
Қойылмалы кескіштер. 
Арнайы кескіштер. 
Машиналы кескіштер. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 

элементтердің кесуге 
әсері.   Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда жұмыс 
орнын 
ұйымдастырудың 
тиімді тәсілдері мен 
ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздік талаптары.  
 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 

160 с. 
6. 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі 
детальдарды, түсті 
металдар мен 
ерітінділерді 
қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиектерді бөле 
отырып оттекті, 
плазмокескіш тік 
және көлбеу кесу. 
 
Әртүрлі болат 
пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан 
жасалған күрделі 
детальдарды, 
түсті металдар 
мен ерітінділерді 
қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиектерді бөле 
отырып кесуді 
орындау. 
 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі детальдарды, 
түсті металдар мен 
ерітінділерді қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиектерді бөле 
отырып кесу 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
Әртүрлі кескіш 
машиналары мен 
қорек көздерінің 
конструкциялары 
және электрлік 
схемалары.  
Метал мен 
ерітінділердің 
химиялық құрамының 
кесу сапасына әсері. 
Болатты,түсті 
металдар мен олардың 
Әртүрлі болат пен 
ерітінділерден 
жасалған арнайы 
флюсті қолдана 
отырып әртүрлі 
болаттан жасалған 
күрделі детальдарды, 
түсті металдар мен 
ерітінділерді қолмен 
белгілеудегі 
дәнекерленетін 
жиектерді бөле 
отырып кесуді 
орындау. 
 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал