БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет10/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 

Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі D.1 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы 
қарастыратын  басшылықтағы норманы іске 
асырудың  орындаушылық-басқарушы қызметі, 
бағынытшы жұмысшылармен берілген норманы 
реттеуді бақылау және ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің нәтижесі үшін; 
өзінің және  өзгелердің қауіпсіздігі үшін; қоршаған 
ортаны қорғау талаптарын орындау үшін. 
Қиыншылықтар: жұмысшы жағдайындағы өзіндік 
талдауды қажет ететін әртүрлі типті практикалық 
мәселелерді шешу. 
Техникалық 
қауіпсіздік талаптарын 
орындау. Алғашқы 
(дәрігерге дейінгі) 
көмек көрсету Өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын орындау. 
Қоршаған ортаны 
қорғау талаптарын 
орындау. 
Жұмыс алдында, жұмыс кезінде,апатты 
жағдайларда,жұмыс соңында техникалық 
қауіпсіздік талаптарын орындау
Зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі 
көмек көрсету ережесі; 
Электрқауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі 
саласындағы  жұмысшылардың 
міндеттері; Электрқауіпсіздігі және өрт 
қауіпсіздігінің негізгі талаптары; 
Электрқауіпсіздігі және өрт 
қауіпсіздігінің ережелері. Қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 
республикасының  Экологиялық кодексі. 
 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері D.1. 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Жұмыс алдында, жұмыс кезінде, 
апатты жағдайларда, жұмыс соңында 
техникалық қауіпсіздік талаптарын 
орындау. 
 
1.1 Жұмыс алдында техникалық қауіпсіздік талаптары орындалды. 
 1.2 Жұмыс кезінде техникалық қауіпсіздік талаптары орындалды. 
1.3 Апатты жағдайларда техникалық қауіпсіздік талаптары орындалды. 
1.4 Жұмыс соңында техникалық қауіпсіздік талаптары орындалды. 
 

2. Алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек 
көрсету 
2.1 Алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек көрсетілді. 
3. Электрқауіпсіздік талаптарын 
орындау. 
3.Электрқауіпсіздік талаптары орындалды. 
4. Өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау.  4. 1 Өрт қауіпсіздігі талаптары орындалды. 
5. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
орындау. 
5.1 Қоршаған ортаны қорғау талаптары орындалды. 
 
6 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Дәнекерлеуші 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 
 
А.1Модулінің технологиялық картасы «Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, дәнекерлеу мен кесу құрал-
саймандарын және жабдықтарын тексеріп қарау» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жұмыс орнын 
жұмысқа 
дайындау 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда жұмыс 
орнын тиімді 
ұйымдастыру. 
Жұмыс орнын 
жұмысқа 
дайындаудың тиімді 
әдістері мен ережесі. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда жұмыс 
орнын жұмысқа 
дайындау.  
Жабдықтар:  
Плакаттар: 
Дәнекерлеу қосынының 
жабдықтары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 

ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 

2. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда 
жұмыс 
қауіпсіздігі 
талаптары. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда жұмыс 
қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда 
техникалық 
қауіпсіздік 
ережелері. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындауда жұмыс 
қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау. 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Электрмендәнекерлеу 
жұмыстары кезіндегі 
техника қауіпсіздігі. 
Газ жалынымен 
дәнекерлеу кезіндегі 
техника қауіпсіздігі. 
Көрнекі құралдар: 
Т.Қ. нұсқаулықтары 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 

Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
3. 
Дәнекерлеу 
және кескіш 
құрал-
саймандары 
мен 
жабдықтарын 
қарау. 
 
Дәнекерлеу және 
кескіш құрал-
саймандары қарауды 
орындау. 
 
Дәнекерлеу құрал-
саймандары мен 
жабдықтарының 
түрлері және 
қызметі. 
Кескіш құрал-
саймандары мен 
жабдықтарының 
түрлері және 
қызметі. 
Дәнекерлеу және 
кескіш құрал-
саймандары мен 
жабдықтарын қарауды 
орындау. 
 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу құрал-
саймандары. 
Көрнекі құралдар: 
Дәнекерлеу құрал-
саймандары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 

ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 

А.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Дәнекерлеуге және кесуге 
арналған негізгі және қосымша 
құрал-саймандар мен 
құралдарды қарауда 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Дәнекерлеуге және 
кесуге арналған негізгі 
және қосымша құрал-
саймандар мен 
құралдарды қарау. 
 
Механизацияланған слесарлық құрал-саймандарды пайдалану 
шарттары, құрылысы мен қызметі.  
Тұрақты және айнымалы токты қолмен доғалық 
аппараттарына,газды генераторларға,автоматты және 
жартылай автоматты газбендәнекерлеу құрылғылары мен 
дәнекерлеу жанарғыларының және газбендәнекерлеу 
машиналарының құрылысы және жұмыс істеу принциптері. 
Металды плазмалық және оттегілі кесуге арналған газды 
генераторлар және газбенкескіш аппараттардың құрылысы 
және жұмыс істеу принциптері.Плазмокескіш машинаның 
құрылысы.Бензинменкескіш және жермайменкескіш 
аппараттардың құрылысы.Қолмен доғалы ауалық жоңқалауға 
арналған құрал-саймандардың,жөндеу бекітпелерінің 
құрылысы,қызметі. Оттекті-флюсті кесуге арналған 
қондырғылар мен газбенкескіш аппаратурасының құрылысы. 
Ерітінді жұмыстарына арналған электргазбендәнекерлеу 
құрылғысының құрылысы.Су асты металды оттекті кесуге 
арналған әртүрлі газбенкескіш құрылғыларының 
конструкциясы.  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 

1.Дәнекерлеу жұмыстарын орындау 
кезінде жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастыру ережелерін білу.  
1.1 Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру 
ережелері қарастырылды. 
 
2.  Дәнекерлеу  жұмыстарын  орындауда 
жұмыс қауіпсіздігі талаптарын сақтау. 
2.1. Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде жалпы еңбек қауіпсіздігі 
қарастырылды. 
2.2. Қолмен механизмді құрал-саймандармен жұмыс істеу кезінде еңбек 
қауіпсіздігі талаптарын білу. 
2.3. Қолмен доғалық дәнекерлеу жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде еңбек 
қауіпсіздігі талаптарын білу. 
2.4. Газбендәнекерлеу жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі 
талаптарын білу. 
2.5. Газбенкескіш жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі 
талаптарын білу. 
3.  Дәнекерлеу  және  кескіш  құрал-
саймандары 
мен 
жабдықтарының 
ақаусыз күйін тексеруді орындау.  
3.1. Дәнекерлеу және кескіш құрал-саймандары мен жабдықтарын қарау 
орындалды.  
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі және қосымша жабдықтарды, құрал-
саймандар мен аспаптарды жұмысқа дайындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1. 
Дәнекерлеу мен 
кесуге арналған 
негізгі және 
қосымша 
жабдықтарды 
жұмысқа 
дайындаудың 
тәртібі мен 
ережесі.  
Дәнекерлеу мен 
кесуге арналған 
негізгі және 
қосымша 
жабдықтарды 
дайындау  
 
Дәнекерлеу мен кесуге 
арналған негізгі 
жабдықтарды 
жұмысқа 
дайындаудың негізгі 
тәртібі. Дәнекерлеу 
мен кесуге арналған 
қосымша  
жабдықтарды 
жұмысқа 
дайындаудың негізгі 
тәртібі.  
Дәнекерлеу мен кесуге 
арналған негізгі және 
қосымша 
жабдықтарды 
дайындау  
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 

М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Дәнекерлеу мен кесуге арналған 
негізгі және қосымша 
жабдықтарды,құралдар мен 
саймандарды дайындауда 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен жұмыс 
атқарудың анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі 
 
 
 
Дәнекерлеу мен кесуге 
арналған негізгі және 
қосымша жабдықтарды, 
құралдар мен 
саймандарды дайындау. 
Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі және қосымша 
жабдықтардың жұмыс 
принципі,құрылысы,қызметі.Дәнекерлеу мен кесуге 
арналған  құралдар мен саймандар, олардың 
қызметі,конструктивтік ерекшеліктері. Негізгі және 
қосымша жабдықтарды, құралдар мен саймандарды 
жұмысқа дайындау тәртібі мен ережесі. 
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:

Элементтер 
Өлшемдер 
1.Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі 
және қосымша жабдықтарды 
дайындауды іске асыру. 
1.1. Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі және қосымша жабдықтарды 
жұмысқа дайындау тәртібі сипатталды.  
 
В.1Модулінің технологиялық картасы «Әртүрлі конструкциялы атмосферамен бақылаулы камераларда автоматты, жартылай 
автоматтыэлектрлідәнекерлегіште, плазмотронда, машинада, электронды-сәулелік қондырғыларда әртүрлі болаттан, шойыннан, 
түсті металдардан және ерітпелерден, бейметал материалдардан жасалған детальдарды, тораптарды, құбырөткізгіштерді, 
сыйымдылықты, механиздерді дәнекерлеу» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 160 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 

Кеңістіктегі 
барлық 
жартылай 
автоматты 
жағадайда 
конструкциялар
ды,бұйымдарды,
детальдарды 
алып жүру. 
 
Кеңістіктегі барлық 
жартылай автоматты 
жағадайда 
конструкцияларды,бұ
йымдарды,детальдар
ды алып жүруді 
жүргізу. 
 
Кеңістіктегі барлық 
жартылай автоматты 
жағадайда 
бұйымдарды алып 
жүру технологиясы. 
 
Кеңістіктегі 
барлық жартылай 
автоматты 
жағадайда 
бөлшектерді алып 
жүруді орындау.  
 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 

газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
2. 
Көміртекті 
конструкционды 
болаттан 
жасалған 
бөлшектер мен 
қарапайым 
тораптарды 
механизмді және 
автоматты 
 
Механизмді және 
автоматты 
дәнекерлеудідің 
шарттары мен 
қызметі. 
 Көміртекті 
конструкционды 
болаттан жасалған 
бөлшектер мен 
Көміртекті 
конструкционды 
болаттан жасалған 
бөлшектер мен 
қарапайым 
тораптарды 
механизмді және 
автоматты 
дәнекерлеуді 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Автоматты  механизмді 
дәнекерлеу. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 

дәнекерлеу.  
қарапайым 
тораптарды 
механизмді және 
автоматты 
дәнекерлеудің 
технологиясы. 
Жиектерді 
бөлшектеу типтері. 
Дәнекерлік 
біріктірулер мен 
жіктерінің типтері. 
Дәнекерлеу кезінде 
пайда болатын 
ақаулардың себептері 
және олардың алдын 
алу әдістері. 
Қолданыстағы 
электрдәнекерлік 
автоматтар мен 
жартылай 
автоматтардың,дәнек
ерлеу доғасының 
қоректендіру көзінің 
жұмыс принциптері. 
Бақылау-өлшеуіш 
приборларын 
қолдану шарттары 
және қызметі. 
орындау. 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 

Электродты 
сымдар,флюстар, 
қорғаныш газдары 
мен дәнекерленетін 
металдар мен 
ерітінділердің 
қасиеттері, қолдану 
шарттары және 
қызметі. Дәнекерлеу 
жіктерін сызбада 
белгілеу. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
жүргізуде  жұмыс 
орнын тиімді 
пайдаланудың тәсілі 
мен тәртібі. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
жүргізудегі еңбек 
қауіпсіздігінің 
талаптары.   

Кеңістіктегі 
барлық 
жағадайда 
қоспалы 
конструкционды 
болаттан 
Берілген 
параметрлерге сәйкес 
дәнекерлеу режимін 
орнату. 
Дәнекерлеу 
жіктерінің 
кеңістіктегі барлық 
жағадайында орта 
дәрежелі 
бөлшектерді, 
Берілген 
параметрлерге 
сәйкес дәнекерлеу 
режимін орнату. 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Қорғаныш газдың ортасында 
автоматты және жартылай 

жасалған 
тораптар мен 
қарапайым және 
орта дәрежелі 
бөлшектерді 
қорғаныш 
газдың арасында 
жалпы 
электродты 
сымдармен 
автоматты және 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеу.  
көміртекті және 
қоспалы 
конструкциондық 
болатты қорғаныш 
газдың арасында 
автоматты және 
жартылай автоматты 
дәнекерлеу режимін 
орнату тәртібі. 
Дәнекерлеу кезінде 
пайда болатын 
ақаулардың себептері 
және олардың алдын 
алу әдістері. 
Дәнекерлеу кезінде 
пайда болатын 
ақаулардың себептері 
және олардың алдын 
алу әдістері. 
Беттік ерітінділерді, 
дәнекерлеу жіктерін 
бақылаудың негізгі 
түрлері. 
Қолданыстағы 
автоматты,жартылай 
автоматты және 
дәнекерлеу 
доғасының қорек 
автоматты дәнекерлеу. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенная 
обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
6. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 

көздерінің 
құрылысы. 
 Дәнекерлеу 
материалдарының 
қасиеттері және 
қызметі. 
Орта дәрежедегі 
дәнекерлеу 
конструкциясының 
сызбадағы шартты 
графикалық 
белгіленуі. 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
4. 
Дәнекерлеу 
кеңістігінің 
барлық 
жағдайында орта 
дәрежелі 
аппараттарды, 
тораптарды 
және көміртекті 
қоспалы, 
конструкционды 
болаттан 
жасалған 
құбырөткізгіште
рді 
плазмотронды 
пайдалана 
Автоматты және 
жартылай автоматты 
дәнекерлеуде 
плазмотронды, 
автоматты 
микроплазмалы және 
электрошлакты 
дәнекерлеуді қолдана 
отырып берілген 
параметрлеге сәйкес 
дәнекерлеу режимін 
орнату.  
Кеңістіктегі барлық 
жағдайда орта 
күрделі бөлшектер 
мен көміртекті 
қоспалы, 
конструкционды 
болаттан жасалған 
құбырөткізгіштерді 
автоматты 
микроплазмалы және 
электрошлакты 
дәнекерлеуде 
берілген 
параметрлеге сәйкес 
дәнекерлеу режимін 
орнатудың тәртібі. 
Автоматты және 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеуде 
плазмотронды, 
автоматты 
микроплазмалы 
және 
электрошлакты 
дәнекерлеуді 
қолдана отырып 
берілген 
параметрлеге 
сәйкес дәнекерлеу 
режимін орнату. 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал