Бағасы келісім бойынша №73(19,281) Сейсенбі, 6 мамыр, 2003 жылжүктеу 11.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.03.2017
өлшемі11.54 Kb.
#3862

1931 ж ы л д ы ң  

4  қазанынан бастап шыгады

Бағасы келісім бойынша

№73(19,281) 

Сейсенбі,  6 мамыр, 2003 жыл

Қаздауысты Қазыбек:

 

СӨЗДІҢ а та сы  — бірлік, анасы  — ш ы н ды қ

ОБЛЫСТЫҚ  ҚОҒАМДЫҚ-САЯОЙ  ГАЗЕТ

Қазақстан жастары Конгресініңатк- 

арушы  директоры  Нұрлан  Өтешев 

және акцияны уйымдастырушы езге 

де құрыл тайшылар соз сөйледі.

Жастар  конгресімің  Қарағанды- 

дағы шараларының бірі биыл құрыл- 

ғанына  50 жыл  толатын  Қарағанды 

Мемлекеттік техникалык, университе- 

тінде өткізілген «Жастар және саясат » 

тақырыбындағы дөңгелек ұстел бол- 

ды.  Д өң гел ек   ү стел   басындағы 

әңгіме  барысында  "Жастар саясат- 

пен  не үшін айналысуы  кажет, олар 

ұшін  қандай мүмкіндіктер бар?» д е­

ген  сауалдар  то ң ір е гін д е   қызу 

пікірталасөрбіді.

Түстен кейін Қазак,стан жастары 

Конгресінің бір топ өкілін облыс әкімі 

К.Мұхамеджановкдбылдады. Облыс 

ә к ім і  ж а ста р ға   ризалы қ  білдіріп, 

істеріне сәттілік тіледі.

Акция бүгін Жезқазган қала,'£ш- 

дажалғасуда.

Сорік САҒЫНТАЙ.

С УРЕТТЕРД Ғ:  акцияның ашылу 

салтанатынои корінісіер-

Суреттордітүсірген

Ж.ИМАНӘЛІҰЛЫ

тын мамандықтарына сәйкес көрме 

өткізілді. Көрмеде оқу орындарының 

өкілдері жиналған жастарға, мектеп 

бітір уш ілерге  оқу  о р ы н дары н да 

берілетін мамандықтар туралы ақпа- 

раттық хабарлама жасап, усынатын 

қызмет түрлерімен таныстырды.

Бүдан соң мәжіліс залында акци- 

яның салтанатты ашылу рәсімі  бол- 

ды.  С алтана тты   р ә с ім д е   об л ы с 

әк ім д ігін ің   ішкі  с а я с а т  д е п а р та - 

м е н тін ің   басты ғы   Б .Ж ум а б еко в,

Кеше 5-мамырда облыс орталы- 

ғы нда ғы   «Сарыжайлау»  Д осты қ 

үйінде  Қазақстан  жастары  Конгре- 

сінің ««Ақпарат алуга қүқың бар» атты 

респүбликалықакциясыашылды. Ак- 

циянын  мақсаты  жастардың  казіргі 

заманға сай ақпарагтық к,арулануы, саяси-қоғамдықөмірге етене арала- 

суына жол ашу. Акцичның салтанат­

ты  ашылуынан  бүрын достық үйінің 

ф ойесінде  қаламыздағы,  облысы- мыздағы  оқу орындарының ұсына-

Каталог: fulltext -> temat
temat -> Ж. Қазақстан. Тәуелсіздік. Назарбаев Серік Қирабаев
temat -> Ж. «Жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды»
temat -> Ж. Ұлылық ұлағаты (Шыңғыс аға айтқан сыр) Болат бодаубай
temat -> Ыбырай алтынсарин
temat -> Ж. Төле би – қазақтың данагөй абызы
temat -> Ж. Әлекең әлемінің ақиқаты
temat -> Ж. Қажылықтың қасиетін білуді меңзеді Әбдіманап бектұРҒанов
temat -> Ж. Жаужүрек Мұхтар ҚҰл-мұхаммед
temat -> X X гасыр басыпдагы цазац зиялыларыныңАбай мурасыиа көз салмаганы жоц. Үлы ақын гиыгармаларынан сусындап

жүктеу 11.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет