Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?жүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет2/8
Дата11.01.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

¾

  1-¾

)

Дымқыл, ап-ауыр ақ сабауымен сабап-сабап алады. Жүргізуші астындағы 

төрт доңғалағы тегіс айналатын «Нива» автокөлігінің қуатына сенді ме 

екен, кім білсін, сорабы еміс-еміс қана көрінетін айдау жолдың бойындағы 

қоянжонданып жатқан күртікке кимелей келіп, кілт тоқтады. Көлік қанша 

мықты болғанымен, белуардан келетін оппа қарды бұзып-жарып өте 

алмады. Әлден соң кілт шегінген. Сөйтсек, алғашқы екпінмен келіп, ентелей 

кіргенде моторынан асылып қалыпты. Енді не әрі, не бері жоқ. Түтей соққан 

боран келген, жалғызаяқ ізді де жасырып үлгерді.

Иегіне қыл бітпеген к седей жазық жер 

болса бір сәрі. Айналасы  ркеш- ркеш 

жоталы, иен тірескен қайың-қарағайы аралас 

ағаш шоқтары самсап  скен, ықтасыны мол, 

ығы к п  ңірде де мұндай ызалы, ашулы 

боран болады екен-ау. Бие сауым уақыт 

қайран к лікті қинап, әрі-бері ырғадық. Қас 

қылғандай жүргізушіде күрек те жоқ болып 

шықты. Макинка селосынан Елтай ауылына 

бет алғанбыз. Жанама жолдың біріне түсіп 

едік.  ншейінде ағылып жататын к ліктің 

бірі кезіксе ше.  не, бір жүк к лігі к рінді. 

Қар қамақта отырған біз к лігімізден атып 

түсіп, қолымызды бұлғап, айғайлап жатырмыз. 

Бірақ желге қарсы, жан ұшырған дауысымыз 

құмығып,  зімізге қайтып келеді. Жапан 

 ¾

 ¾

Þ  ¾ Þ

,

 

Þ  

 

,   

.

¾  

 

  ө  

 

,

Þ  

 

  Þ

Иә, ауылдың адамын айтсаңшы. Бораны 

бұрқыраған, аязы бет қаритын Арқаның 

ашулы қысынан қысылмай шыға алып жатыр 

ма екен. Қол-аяғың мұздағанда жадыраған 

жазды аңсайды екенсің. «Қыз Жібек» жырында 

Т легеннің « лмеген құлға құдайым, келіп те 

қапты міне, жаз» деп айтатыны бар емес пе. 

Оған да алыс емес-ау. 

лден уақытта «Қарап отырып, қырылатын 

жай жоқ, ел іздеймін, к лік кездесе ме?» деп 

кеткен жүргізушіміз оралды. Оған шейін 

моторы с ніп тұрған к ліктің іші мұздап қалған. 

йтеуір, алдында қар тазалайтын қалағы бар 

д ңгелекті трактор жолығыпты. С йтіп, қар 

қамақтан шықтық-ау. ТАЛАПТЫ ЕРГЕ НҰР ЖАУАР

Алыстағы Елтайдан г рі жол жиегіндегі 

Жаңаталапты қолай к рдік.  рі онда ертеректе 

бір мәрте ат басын соққан, жүйрік жаратып, 

бәйге атын баптайтын, қара малды да қоралап 

ұстайтын Бүркітбай Нұрмұханов бар. Дес 

бергенде діттеген адамымыз ауыл қотанынан 

ұзамапты. Ұйытқыған ақ боранның арасынан 

сопаң етіп шыға келген біз Бүркітбайдың 

к зіне Сібірдің аңызға айналған аңшысы Дерсу 

Узала тәрізді к ріндік-ау деймін. Алғашында 

тосырқап қалды. Сәлден соң шаруа жайына 

кірістік. 

– 2011 жылы «Сыбаға» бағдарламасы 

арқылы, 3 миллион теңге несие алып, 11 бас 

сиыр сатып алдым. Бағдарламаның талабына 

сәйкес несиені қайтаруға болатындығына к зім 

жеткеннен кейін 2012 жылы тағы да 4 миллион 

теңге несие алып, 22 бас сиыр сатып алдым. 

Рас, асылтұқымды емес, жергілікті жердің малы. 

Бірақ асылтұқымды бұқамен будандастыру 

арқылы тұқымын жақсартуға әбден болады. Мал 

мамандарының есептеуіне қарағанда, т ртінші, 

бесінші т лдегенде, тұқымы әбден жақсарып, 

асылға айналмақ. Мемлекет қамқорлығын 

дәл осы жерден байқауға болады. Мысалы, 

маған асылтұқымды бұқа сатып алу үшін 

олардың әрқайсысына 150 мың теңгеден к мек 

к рсетілді.  рі жыл бойы бағып, қаққаным үшін 

100 мың теңгеден субсидия беріледі. Ал соның 

нәтижесін  зім к ріп жатырмын ғой, – дейді 

шаруа қожалығының басшысы. 

Бүркітбайдың айтуына қарағанда, бұл 

күнде егістік жер к лемі 700 гектарға жеткен. 

Мал  сірудің табысты болуының бір сыры мал 

азығын  здері дайындауында жатыр.  йтпесе, 

қолында техникасы жоқ адамның қыр асып 

кетуі қиын. Мәселен, «Бүркіт» шаруа қожалығы 

қолдағы малдың қысқа қажетті жем-ш бін 

ешкімге алақан жаймай, түп-түгел  здері 

дайындайды. 

К не аңыз айтады: ырыстан сұраса керек, 

«қайда барасың?» деп. Сонда ырыс жауап 

берген екен: «Ынтымағы күшті жерге барамын» 

деп. Аңыз болғанымен, ақиқат. Тіпті бүгінгі 

күннің бейнесін толық ашатын с з. Мәселен, 

осы шаруа қожалығында Бүркітбаймен 

бірге,  зінің інілері – Боранбай, Орынбай, 

Болатбектер бірлесе еңбек етеді. Қысы-жазы 

уақытпен санаспай, қиындықтан қашпай

жұмыс талғамай жұмыла істесе, еткен еңбек, 

теккен тер  здерінің ырысы. Дастарқанға қояр 

асы, бала-шағасының игілігіне жұмсар несібесі. 

Сондықтан да мынау сенікі, мынау менікі деу 

жоқ. Бейнет те ортақ, табыс та ортақ. 

– Жаз бойы Болатбек інім мал бақты. 

Ай сайын елу мың теңдеген алып тұрды. Ал 

мал бағып жүргенде  з қорасындағы азын-

аулақ түлігін қыста қалай алып шығамын деп 

алаңдамайды, ш бі үюлі, жемі қамбаға құюлы, 

– дейді Бүркітбай, – күзгі түпкі табыстан да 

сыбағасын алады.

– Қара малдың бейнеті к п қой. Біздің жақта 

қыс ұзақ,  зіндік құны қымбаттап кетеді. Одан 

да қысы-жазы тебінде жүретін жылқы баққан 

ж н емес пе? – дейміз біз. 

– Оны білеміз ғой. Малмен к зін ашқан 

қазақ емеспіз бе. Т рт түліктің жайын бізден 

г рі жетік білген бұрынғылар «жылқы ысқырса 

желдікі, айдаса жаудікі» депті. Қазір де солай. 

Баққың-ақ келеді, бірақ, ана ауылдан бір үйір, 

мына ауылдан екі үйір мал жоғалыпты деп 

естігенде, зәрең кетеді. Тәртіп жағын мықтаса, 

мал баққан қауымның да сенімі арта түсер еді. 

йтпесе,  зің қарызға алып, қалт-құлт етіп 

бағып отырғанда жоғалтып алсаң,  кініші 

а

б

оо

қ

жҚолы қимылдағанның тіршілігі түгел

Қолы қимылдағанның тіршілігі түгел

кетпейді ғой. Қазір «Құлан» бағдарламасы 

арқылы жылқы  сіруге, «Алтын сақа» 

бағдарламасы арқылы қой  сіруге де несие алуға 

болады. Демек, ауыл адамдарының ең басты 

тіршілігі мал шаруашылығын  рістетуге к п 

к рім демеу жасалып отыр, – дейді Бүркітбай 

Нұрмұханов.

 

ТАЛАП КӨҢІЛГЕ ҚОНЫМДЫ

Ауыл тұрғындарының айтуына қарағанда, 

мал басын к бейтуге, сіңіре будандастырып, 

тұқымын асылдандыруға ынталы. Тек 

қолбайлау болып отырған бір жай, жоғарыда 

аталған бағдарламалар арқылы несие алу үшін 

кепілдік қою қажет. Ол түсінікті де. Түсініксізі, 

неліктен тым к п сұрайтындығы. Біз Жаңаталап 

ауылына ат ізін салғанымыздан бір күн бұрын 

ынталы топ Астана қаласында болып қайтыпты. 

– Несиеге екі есе кепілдік қою қажет екен, –

дейді шаруа қожалығының басшысы Бүркітбай 

Құсайынұлы. Мысалы, «Құлан» бағдарламасы 

арқылы жылқы  сіру үшін 30 миллион теңге 

алғыңыз келді екен делік. Енді осы 30 миллион 

алу үшін 60 миллион теңгенің, яғни тұп-тура 

құны екі есе тұратын жылжымайтын мүлікті 

кепілдікке қою керек. Егер үлкен қалада 

коттедж үйіміз, басқа да ғимаратымыз болса бір 

сәрі. Ауылдық жерде дәл осылай пұлдап қоятын 

дүние-мүлік табыла ма? Ауылды түгел үй-жай, 

қора-қопсысымен қосып қойсаң да, шығара 

алмайсың ғой. Оның үстіне ауылдық жердегі 

үйлер оншалықты қымбатқа бағаланбайды. 

Үйлердің ескісін, ағаштан салынғанын 

қойғызбайды. Міне, шаруаның қолын байлап 

отырған бұғау осы.  йтпесе, негізгі талап 

к ңілге қонымды. Мәселен, бағдарлама арқылы 

үш миллион теңге несие алдым. Алғашқы бір 

жарым жыл бостандық. Яки, есіңді жинап 

алғанша ешкім мазаңды алмайды. Келесі 

мамыр айында ғана пайыздық  сімін т ледім. 

Бір жарым жылдан соң негізгі қарызымды 

тей бастадым. Оған шейін мал т лдеп, пышақ 

к теретіндей болса, қарыздан құтылуға әбден 

болады. Тек бұл арада қазіргі күні айтылып 

жүрген бордақылау алаңдарының  те қажет 

екендігін де айтқым келеді. Бойдақ малды 18 

айдың ішінде 400 килограммдық салмаққа 

жеткізу керек. Одан асырсаң, жем-ш бің, 

еңбегің зая, артық шығын. Біз сияқты шағын 

шаруа қожалықтарында құнарлы мал азығы жоқ 

қой. Сосынғы бір мәселе, шаруа қожалығы ғана 

емес, тұтас елдегі малдың тұқымын жақсарту. 

Қазір к ріп отырмыз, асылтұқымды бұқаның 

т лі бір жылдың ішінде 300 келіден асып кетеді. 

Ал жергілікті тұқымның т лі бұл деңгейге екі 

жыл бақсаң жете алмайды. 

Шаруа қожалығының ендігі мақсаты – 

қолда бар малды  з т лі есебінен к бейту, 

сіңіре будандастырып асылдандыру. Талапқа 

сай асылтұқымды бұқаларды да жаңартып 

отырмақ. Оның үстіне жылқы басын к бейтуді 

армандайды. Бірер тұяқ жылқы  зінде де бар. 

Жабысы ғана емес, асылтұқымдысы да. Жабағы 

күнінде әрқайсысын 250 мың теңгеден сатып 

алған. Атбегі Бүркітбай Құсайынұлының 

баптаған жүйріктері аудандық, облыстық 

бәйгелерде жүлде алып жүр. Ендеше, құбылаға 

бетіңді бұрып жата бергенше, қиындықпен 

Жаңаталаптың жастарынша күресіп бір 

к релікші. ¾

 ¾

ӘÞ

,

¾

Þ   Þ

  ¾

Жаңаталаптың 

Жаңаталаптың 

жігерлі жігіті

жігерлі жігіті

даладағы қарға батқан жалғыз к лікті к рмеуі 

мүмкін емес еді, к рді. Тек бұрылмады. 

Одан соң тағы бір «Нива» автомашинасы 

тті. Ұйытқи соққан ақ боранның ішіндегі 

жалғыз құтқарушымыз нақ соның  зі болып 

к рінген. Бірақ, ол да бұрылмай кетті. 

Қар қамақта кептелген к ліктің ішінде 

отырып, азапқа түскен адамдарға бұрылмай 

кеткендерді с ктік. Жол бойындағы қардың 

қалыңдығын бажайлап, байқап алмаған  зіміз 

кінәлі емеспіз, бізге қол ұшын созбағандар 

кінәлідей к рінген. Дәл осы уақытта қалта 

телефоным шыр ете түсті.  мірзақ ағам екен. 

Кәдімгі талантты журналист  мірзақ Мұқаев. 

Алматыдан хабарласып тұр. 

– Ел аман ба? – дейді үзік-үзік құмығып 

шыққан дауыс, – Алматыда күн жылы, 10 

градус. Арқаны сағындым ғой, Арқаның ақ 

боранын сағындым.

Ал мен сол бораннан құтыла алмай 

отырғанымды айта алмадым. Дәл қазір 

Алматыдағы ағамнан қайран жоқ қой. 

Мынандай боранды, ақырған аязды да кісі 

сағынады екен-ау.  лде ағамды шабыт қысып, 

шыдатпай бара ма? Шабыт демекші, шындап 

келсе, ол да жағдай таңдамайтын к рінеді. 

Сапарласымыз, аудандық «Бұланды таңы» 

газетінің тілшісі Жайнарбек Зандыбай еді. Жас 

талап, ақын жігіт. Таяуда облыс орталығында 

ткен мүшәйрада бас жүлде алған. Енді ол 

отырып,  лең оқи бастады.  

  Þ

 

,

 

 ¾

 

 

  ¾  

.

 

  , 

 

Þ  Þ

Þ ,

¾

Þ  

 

 

.

 

 

 

 

Þ , 

,

 

Þ  

   

.

 

 

Þ  

  Þ

,

Þ   Þ  

 

 

 

.

– Қазақ «күн жаманы кетеді» дейді ғой, –

деді «Бүркіт» шаруа қожалығының басшысы 

Бүркітбай Нұрмұханов, – боран да ашылар, 

к ктем де алыс емес қой. Арайлы, шуақты, 

жақсы күн туар, шыдамды болайық жігіттер.  зі 

анық жетпесе де, дақпырты жер жарып тұрған 

дағдарыстың да дауылы басылар. Елбасымыз 

Нұрсұлтан Назарбаев  з Жолдауында 

қадап айтқанындай, етек-жеңімізді жиып, 

қайраттанғанымыз ләзім. Мен екі мыңыншы 

жылдардың басында шаруа қожалығын құрдым. 

Алғашында 380 гектар жерім болды. Бидай, арпа 

ектім. Гектар шығымдылығы 12-13 центнерден 

айналып жүрді. Азын-аулақ техникам 

да бар. «К-700» тракторы, комбайн, 

бірнеше «Беларусь».  йтеуір, осы 

дүниенің басын құрап, елден озып 

кетпесек те, қатардан қалмай тырбанып 

жатырмыз. Қазір «мен жұмыс істеймін» 

деп құлшынып тұрған адам болса, 

мемлекет тарапынан қыруар к мек 

к рсетіліп жатыр. Мүмкіндік аз, 

қамқорлық жоқ деп жылаудың еш реті 

жоқ. Ниет болсын,  з шаңырағымның 

берекесін кіргізіп, шаруашылығымызды 

мықтаймыз дейтін ықылас болса, 

қалғанының бәрі бар. 

Шаруасы  рге басып келе жатқан 

шаруа қожалығы басшысы дәл осылай 

с з сабақтағанымен, елде енжарлықтың 

әлі бар екендігін байқап жүрміз ғой. 

Синонимдік сипат беретін талай теңеу 

табылар еді. Бірақ біздің с з жасыту 

үшін емес, жігерлендіру үшін, қайтару 

үшін емес, қайрау үшін айтылмақ. Таңертең 

аудан әкімшілігінде мал басын к бейтіп жатқан 

малсақ жандар жайлы сұрастырғанымызда, 

екі-ақ адамның аты аталған. Біріншісі – осы 

Жаңаталап ауылының тұрғыны Бүркітбай 

Нұрмұханов болса, екіншісі Елтай ауылының 

тұрғыны Бейбіт Оразбаев.4

ww

www.jasqazaq.kz

NARYQ

NARYQ

№47 (619) 18 қараша 2016 жыл

Жыл сайын еліміз 2,5 млн 

тоннаға дейін ұнды экспортқа 

шығарады. Бұл туралы Астанада 

ауыл шаруашылығы саласының 

Тәуелсіздік жылдарындағы 

жетістігі мен аграрлық-

өнеркәсіптік кешенді дамытудың 

алдағы жоспарлары талқылау 

барысында айтылды.

Ұлттық компания  ткен жылы 2016-2019 жылдары 

аралығында келетін 11 Airbus A320NEO тобының әуе 

кемесін лизингке алу келісімшартына қол қойған. Сол 

келісім жүзеге асуда. Жаңа ұшақ ішкі бағыттармен қоса, 

Қытай, Түркия, Үндістан, Ресейге және Біріккен Араб 

мірліктеріне қатынайды. Бұл ұшақ дербес ойын-сауық 

жүйелерімен жабдықталған. 16 орындық бизнес-класта, 

132-сы эконом-класта. A320NEO ұшағы А320 тобының 

жетілдірілген нұсқасы болып табылады. Бұрынғысына 

қарағанда, жаңасында отын шығыны 15 пайызға аз. Ұшақ  з 

санатындағы ең тыныш лайнер болып есептеледі. Салоны 

кең, жүк с ресі сыйымды. «Эйр Астана» президенті Питер 

Фостер «Airbus A320 соңғы 9 жылда пайдаланымдағы 

ерекше сипаттамаларды к рсетті және тартымды пішінімен, 

т мен операциялық шығындарымен, жоғары сенімділігімен 

әрі қауіпсіздіктің жоғары к рсеткіштерімен ерекшеленеді. 

А320NEO тобы ұшақтарының жаңа буыны барлық осы 

параметрі бойынша анағұрлым жақсартуларды қамтиды», – 

деген пікір білдірді.

Шағын және орта бизнестің 41 пайызы әйелдердің 

қолында. Бұл туралы осы аптада «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының Іскер әйелдер кеңесі мен Ресей 

Федерациясы «Союз женских сил» ақпараттық агенттігі» 

жауапкершілігі шектеулі қоғамының ынтымақтастық 

туралы меморандумға қол қою барысында мәлім болды.Кәсіпкер әйелдің 

Кәсіпкер әйелдің 

келешегі

келешегі

Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

баспас з қызметі хабарлағандай, бірінші 

он жылдықтың нәтижесі жекеменшіктің 

мемлекеттіктен жеке қолға  туі және 

нарықтық экономиканың құқықтық 

негізінің қалыптасуынан к рінді. 

Ауылдарда нақты меншік иесі пайда 

болып, нарықтық ұстанымға негізделген 

жаңа  ндірістік қарым-қатынас орнады.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Агроқұзырет орталығының 

директоры Т.Рахымбеков «Жалпы 

алғанда, ауыл шаруашылығының  ндіріс 

к лемі 2001 жылмен салыстырғанда 6 

есеге артып, 2015 жылы 3,3 трлн теңгені 

құрады (2016 

Þ  9 

Þ  – 2,5 

 

).  лемнің 70-тен аса еліне 

жыл сайын 5-8 млн тонна астықты 

нарыққа шығарып, Қазақстан астық 

ндіру бойынша ірі мемлекетке айналды. 

Жыл сайын 2,5 млн тоннаға дейін ұнды 

экспортқа шығарып, соңғы жылдары 

әлем бойынша к шбасшы орындардың 

бірін иемдендік», – деді.

Сондай-ақ ауыл шаруашылығы 

саласының ерекшеліктерін ескере 

отырып, халықаралық тәжірибені 

үйрену арқылы бұған дейінгі салалық 

бағдарламалардың заңды жалғасы болып 

табылатын агро неркәсіптік кешенді 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы әзірленуде. 

Оның айтуынша, аталған мемлекеттік 

бағдарламаның басты мақсаты – 

нарыққа қажетті бәсекеге қабілетті А К 

німдерінің  ндірісін қамтамасыз ету 

болмақ.

зірленіп жатқан мемлекеттік бағдарламаның негізгі міндеттері – мал 

шаруашылығының тиімділігін 58%-ға, 

ал  сімдік шаруашылығының тиімділігін 

40%-ға арттыру; тауарлы  ндіріске 670 

мың ұсақ  ндірушіні тарту және  німдерді 

ткізу мен  ңдеудің пәрменді жүйесін 

құру үшін ауқымды ауыл шаруашылығы 

кооперацияларын дамыту, 600 мың га 

астам суармалы жерді айналымға тарту.

Жалпы,  сімдік шаруашылығы 

саласында ауыл шаруашылығы 

дақылдарын әртараптандыру бойынша 

жұмыс жалғастырылады. Айталық, бидай 

алқаптарының бір б лігі аса сұранысқа 

ие дақылдармен (

 Þ

Þ , Þ    Þ

Þ ) алмастырылады. 

Ауыл шаруашылығы  німінің  німділігін 

жоғарылату мақсатында жоғары 

сапалы тұқымдарды қолдану және 

тыңайтқыштарды енгізу үшін мемлекеттік 

қолдау к рсетіледі.

Ауыл шаруашылығын сумен 

қамтамасыз ету және суармалы 

жерлердің алаңдарын 600 мың га-ға 

ұлғайту бойынша шаралардан басқа, 

қосымша электрондық форматта 

жер ресурстарының жай-күйі туралы 

мәліметтер қалыптастырылады. Бұдан 

басқа, А К-ні инфрақұрымдылық 

қамтамасыз ету үшін  німді  ткізу 

бойынша ауылдық кооперативтер құруды 

ынталандыру, ауыл тұрғындарына 

несие беру және оларға сервистік 

қызмет к рсету, сондай-ақ қаржылық 

құралдардың қолжетімділігін қамтамасыз 

ету бойынша іс-шаралар іске асырылады.

Айта кету керек, биылғы 9 қыркүйекте 

үкіметтің кеңейтілген отырысында 

мемлекет басшысы үкіметке жылдың 

соңына дейін еліміздің су ресурстарын 

басқарудың мемлекеттік бағдарламасымен 

біріктіру арқылы Агро неркәсіптік 

кешенді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын әзірлеуді тапсырған 

болатын. Бүгінгі таңда бағдарлама 

тұжырымдамасы халық талқылауына 

жіберіліп, қоғамнан ұсыныстар мен 

ескертпелер жинау жұмыстары жүргізіліп 

жатыр.


Қазақстен мен Ресейдің іскер әйелдері арасындағы 

байланысты нығайту мәселесі туралы бастама қазан айында 

ткен бизнес форумның аясындағы Іскерлік кеңесте 

к терілген. Екі ел арасындағы байланысты тікелей тартылған 

инвестициялардың  зі айқын к рсетеді. 2005-2015 жылдар 

аралығында Ресей елімізге 9 млрд доллардан астан қаржы 

құйған. Ал Қазақстан 3 млрд доллардан астам инвестиция 

салған. Екіжақты тауар алмасу жылдан-жылға артып келеді. 

Оның ішінде бизнеспен айналысатын әйелдердің де үлесі 

айтарлықтай. Қол қойылған меморандум Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің іскер 

әйелдерінің ынтымақтастығын арттыруға септігін тигізбек. 

«Атамекен» іскер әйелдер кеңесінің т райымы Ләззат 

Рамазанова «Бүгінде Қазақстанның жалпы ішкі  німін 

қалыптастырудағы әйелдердің үлесі 40 пайызға жуықтайды. 

Шағын және орта бизнес субъектілерінің 41,5 пайызын 

әйелдер басқарады. 2016 жылдың 1 қаңтарында олардың 

саны 700 мыңға жуықтап, 2015 жылмен салыстырғанда 

70 мыңға артты. Дәл осы жандар 794,5 мың жұмыс орнын 

қамтамасыз ете алды. Бұл дегеніміз – Қазақстанның шағын 

және орта бизнестегі жұмыс орындарының 30 пайызы», – 

деп атап  тті. 

Оның айтуынша, кеңес қызметіндегі бағыттардың бір 

тарабы сындарлы сұхбат орнату болып отыр. Бұл жерде 

отандық және шетелдік әйел кәсіпкерлердің экономикалық 

және мәдени салада жемісті тәжірибе алмасуы да к зделуде. 

Осыған байланысты Ресей тарапымен меморандумға қол 

қою арқылы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту тұрғысындағы 

ынтымақтастықты нығайту жұмыстары жалғасын таба 

бермек. 


з кезегінде, ресейлік мейман Ресей мен Қазақстанның 

іскерлік нәзік жандар ұйымдарының күш біріктіруі ортақ 

бағдарламалар жасауда біртұтас бизнес алаңын құруға 

мүмкіндік беретінін атап  тті. 

« йелдер ұжымдасып к п мәселелерді оңай, жеңіл және 

аса жауапкершілікпен шеше алады. Біздің одақтың мақсаты 

– Еуразия кеңістігіндегі барлық әйелдер ұйымын біріктіріп, 

мемлекетаралық қатынастарды нығайту», – деді «Союз 

женских сил» ақпарат агенттігі» жауапкершілігі шектеулі 

қоғамының бас директоры Наталья Урмацких. Ә

 

¾ 

11 жаңа ұшақ

11 жаңа ұшақ

Ұлттық тасымалдаушы Астана әуежайында ТМД 

және Орталық Азияда тұңғыш рет пайдаланатын Airbus 

А320NEO бірінші ұшағының тұсаукесері өтті. Салтанатты 

шараға «Эйр Астана», Airbus, «Самұрық-Қазына» әл-

ауқат қоры өкілдері қатысты.

 1-¾

)

 

: Сіздер жуырда университет 

қасынан жастарға демеу болу мақсатында 

бизнес-инкубатор ашқандарыңыз белгілі. 

Бұл жобаларыңыз қаншалықты жүзеге 

асып жатыр?

 

Инновацияны 

жасайтын жастар. Бұл менің ашып 

отырған жаңалығым емес. Халықаралық 

тәжірибе осыны к рсетіп отыр. Қазіргі 

таңда үздік инновацияларды 

қолдану жағынан біз үздік 

елдердің қатарындамыз.  сіресе мұнай 

саласында талай заманауи әдістер 

қолдануда. Бұл аса к зге к ріне бермейді. 

Бәріміз мұнай жер бетіне атқылап 

шығып жатыр деп ойлаймыз. Бірақ ол 

қандай жолмен алынып жатқанынан 

бейхабармыз. Алтын алу бойынша да 

жаңа әдіс қолданысқа енгізілді. Алайда 

жаңа салалар бойынша біздің тәжірибе 

аздау. Себебі жиі  згеріп тұрады. 

Қарапайым ұялы телефонның  зі жыл 

сайын жаңарып отырады. Біз қазір 

«Тұран» университетінде студенттердің 

білім алу жүйесін  згерттік. Ертең олар 

қоғамға қажетті мамандықты алып 

шықса деген ниетіміз бар. Арнайы бизнес 

жобаларының байқауын  ткізуді қолға 

алдық.  ткен жылға қарағанда, биыл 

қатысушылардың саны он есе артық 

болды. Былтыр бұл жобаға 50 студент 

қатысса, биыл 500-ге жуық студент 

қатысты. Соның ішінде 27 жоба ең үздік 

деп танылып, соның жетеуіне арнайы 

кабинет жасақтап бердік. Олар күні-түні 

жұмыс істеп жатыр. Отыратын орны, 

ғаламтор, компьютер бәрі қойылған. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет