Қазақстан тарихы пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптарыжүктеу 412.25 Kb.

бет1/5
Дата12.06.2017
өлшемі412.25 Kb.
  1   2   3   4   5

 

 

  

 

  

Қазақстан  тарихы   пәнінен  арналған  бақылау жұмысының  тақырыптары 

 

1-нұсқа.  Қазақстан  территориясындағы  алғашқы қауымдық құрылыс. 

Ежелгі  адамның  қазақстан  жерін  мекендеуі. 

Тас  дәуіріндегі  Қазақстан  территориясында  табиғи   жағдайлар  және   адамның шаруашылық  

әркеті.  Палеолит  мәдениетініғ аймақтары – Солтүстік Қазақстан және  Оңтүстік Қазақстан.  

Еңбек   құралдарының  пайда   болуы  мен дамуы. 

 «Неолит  тӛңкерісі»: мал  шаруашылығы мен егіншіліктің  қалыптасуы.  Адамзаттың  дамуы  

үшін  ӛндіргіш шаруашылықтың  маңызы. 

  Қола  дәуіріндегі Қазақстан. Ежелгі   металлургияның ошағы – Орталық Қазақстан. Қола  

дәуірінде Қазақстан жерін  мекендеген  тайпалардың  антропологиялық  сипаттамасы.  Олардың  

тілі  туралы  мәселе.  Рулық  құрылыс.  Матриархат пен  патриархат.  Рулық  құрылыстың  

ыдырауы. 

Әдебиеттер: 

1.  Қазақстан  тарихы. 5-томдық. 1-том. А, 1996ж. 

2. Қазақ  ССР  тарихы. 5-томдық. 1-том. А, 1980ж. 

3. Қазақ  ССР  тарихы. 2-томдық. 1 том. А, 1963 ж. 

4. Қазақстан  тарихы.  Очеректер. А,  1994ж, 

5. Артықбаев Ж. Қазақстан тарихы. Оқулық  хрестоматия. Астана. 2000ж. 

6. Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан тарихы. А, 1997ж. 

7. Байбатша Ә. Қазақ даласының ежелгі  тарихы. А, 1998ж. 

2-нұсқа 


Тақырып.  Қазақстан  территориясындағы  тайпалық  одақтар. 

   Б.Д.Д. 1  мыңжылдықтағы  Қазақстан  тарихы  Ұлы   даланың  ерте  кӛшпелілері туралы  жазба  

деректер  мен  археологиялық  материалдар. Қазақстан  жерінде  кӛшпелі  қоғамның  пайда  

болуы.  Сақтардың  тайпалық  одағы. Сақтардың  Қазақстан  жерінде  таралуы  және  олардың  

рулық  құрылымы. Кӛрші тайпалармен  қарым-қатынастары.Сақтардың  шаруашылығы  мен  

қоғамдық  құрылысы. 

    Еуразияның ерте  кӛшпелілеріінің алдыңғы  Азияның  отрықшы  ӛркениеттерімен  күресі.  

Ахеменид  патшаларының  кӛшпелілерге  қарсы  жорықтары (б.д.д. 1540-530 – 519жж).  

Кӛшпелілердің  грек-парсы  соғыстарына  қатысуы. Ескендір  Зұлқарнайынның  сақ  еліне  

жорығы. 


    Ғұндар, үйсіндер,  қаңылылар. Саяси  тарихы мен қоғамдық  құрылысы. Әлеуметтікң  

экономикалық  жағдайы. 

   Ғұндардың  батыс  пен  оңтүстікке  қоныс аударуы. Ғұндардың  Шығыс  және Орталық  

еуропаны  басып  алуы.  Еуропада  Ғұн  империясының  құрылуы. 

Әдебиеттер 

Қазақстан  тарихы. 5 томдық. 1 том – А.; 1996ж. 

Қазақ  ССР тарихы.   Томдық. 1 том – А., 1980ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2 томдық. 1 том – А., 1963ж 

Қазақстан  тарихы. Очеректер. – А., 1994ж 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия. – Астана 2000ж. 

Әдәкімұлы Ә. Қазақстан   тарихы. – А., 1997ж 

Байбатша Ә. Қазақстан  даласының  ежелгі тарихы. А., 1996ж 

Қазақтың  кӛне  тарихы. А.1993ж. 

Қозыбаев М.Қ. Ата тарихы туралы сыр. Егемен Қазақстан. 3  қазан 1992ж. 

Мусин Е, Маянов Х. Ұлы  дала тарихы. А., 1994ж. 

Нығымет Мыңжан. Қазақтың қысқаша  тарихы. А. 1994ж 

Салғараұлы Қ.  Қазақтың  қилы  тарихы. А. 1992ж. 

Аманжолов К.,  Рахметов К., Түркі  халықтарының  тарихы. 1 кітап. –А., 1996ж 

 

3-нұсқа. Тақырып.  Қазақстан  территориясындағы ерте  түркі  дәуірі. 

Б.д. 1  мыңжылдығының  ортасында Орталық  Азия  даласындағы  ірі  этносаяси  қозғалыстар. 

Ерте  түркі  тапаларының пайда  болуы. 

   Түркі  қағандығы. Мемлекеттік  және қоғамдық  құрылысы. Саяси  тарихы.  Батыс-түркі 

қағандығы.  Түркеш қағандығы.  Қарқұлұқ  қағандығы. Этникалық құрылым мен саяси құрылыс. 

Әлеуметтік  құрылымы.  Қарахандар   мемлекеті. Саяси  тарихы. Этникалық-тайпалық  құрылым. 

Оранласуы.  Саяси   құрлысы. 


  Оңтүстік  Қазақстан  мен  Жетісудың  арабтардың  басып  алуы. Қимақ-қыпшақ  мемлекеті. 

Этинаклық  құрылымы  мен  орналасуы.  Мемлекеттік  құрылыс.  Әлеуметтік  құрылым. Ішкі  

және сыртқы   саясат.  Дешті-Қыпшақ.  Түркі  тайпаларының тарихы.  Қытай,  парсы, араб,  славян  

деректерінде. 

Әдебиеттер 

Қазақстан  тарихы. 5 томдық. 1 том – А.; 1996ж. 

Қазақ  ССР тарихы.   Томдық. 1 том – А., 1980ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2 томдық. 1 том – А., 1963ж 

Қазақстан  тарихы. Очеректер. – А., 1994ж 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия. – Астана 2000ж 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А.; 1997ж 

Аманжолов К. Рахметов К.  Түркі  халықтарының  тарихы. 1 кітап. – А., 1996ж. 

Гумилев Л. Кӛне  түріктер. – А.,  1993ж 

Байназарова  Ғ. Қасиетті  түрік елі. -  А., 1994ж. 

4- нұсқа. 

Тақырып:  Алтын  орда  құрамындағы  Қазақстан. 

     XXII ғ. басында  Орталық  Азиядағы  геосаяси  жағдай.  Кӛшпелі  моңғол     

     мемлекетінің құрылуы.  Саяси  құрылыс. Этникалық  және  әлеуметтік  құрылымы.     

     Моңғол  мемлекетінің  кӛрші елдерге  жүргізген  басқыншылық жорықтары.  Қазақстан    

     территориясының Моңғол империясының  құрамына кіруі.  Жергілікті  тайпалардың    

     Моңғол   басқыншылығына  қарсы  күресі.  Моңғолдардың  түркі  тілдес тайпаларының    

     ішіндегі  ассимиляциясы.  Ұлыстардың  құрылуы.  Алтын  Орданың  саяси  және   

     мемлекеттік  құрылысы.  Қазақстан  жерінде   тайпалардың  экономикалық және  саяси    

     ӛмірінің  құлдырауы. 

    Алтын  Орданың  ыдырауы.  Ақ Орда мен  Кӛк  Орданың  құрылуы.  Моғолстан.  Ноғай   

Ордасы.  Әбілқайыр  хандығы.  Хандықтың  саяси   тарихы   Қазақстанның  саяси  орталықтары 

мен   экономикалық   ӛмірі. 

 

Әдебиеттер  Қазақстан  тарихы. 5 томдық. 1 том – А.; 1996ж. 

Қазақ  ССР тарихы.   Томдық. 1 том – А., 1980ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2 томдық. 1 том – А., 1963ж 

Қазақстан  тарихы. Очеректер. – А., 1994ж 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия. – Астана 2000ж 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А.; 1997ж 

Қазақтың  кӛне  тарихы. – А., 1993ж 

5-нұсқа 


Тақырып: XY-XYII ғасырлардағы  қазақ хандығы 

        Жәнібек  пен Керейдің  құруы. Қазақ  хандығының  нығаюы.  Қасым  ханның  барлық   

     қазақ   жерлерін  біріутіру үшін  күрес.  Мамыш, Тахир, Бұйдаш  хандар  тұсындағы  

     саяси  бытыраңқылық.  Хақназар  тұсындағы  Қазақ  хандығы.  Шығай, Тәукел, Есім,   

     Жәңгір  хандарының  тұсындағы  Қазақ  хандығының  ішкі  және  сыртқы  саясаты.  

     Қазақтардың  жоңғарлығымен күресі. Қазақ-Ресей  байланыстары. Тәуке хан, оның       

     «Жеті Жарғысы».Мал  шаруашылығы  мен егіншілік,  қалалармен  қоныс-мекендердің     

      дамуы.  Феодалдық -  патриархалдық  қатынастардың  дамуы.  Қазақ  қоғамның   

     әлеуметтік  құрлымы,  алым-салықтар. 

Әдебиеттер 

 Қазақстан  тарихы. 5 томдық. 1 том – А.; 1996ж. 

Қазақ  ССР тарихы.   Томдық. 1 том – А., 1980ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2 томдық. 1 том – А., 1963ж 

Қазақстан  тарихы. Очеректер. – А., 1994ж 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия. – Астана 2000ж 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А.; 1997ж 

7.   Қазақтың  кӛне  тарихы. – А., 1993ж 

8.  Мағауин М.Қазақ тарихының  әліппесі. – А., 1995ж. 

9.  Қазақ.  Оқу құралы. -  А., 1994ж 

 

  

 


6-нұсқа. 

Тақырып. XVIII ғасырдағы  қазақ  хандығы. 

 

    XVIII ғасырдағы  қазақ  халқының  тарихындағы ерекше  маңыздылығы. «Ақтабан  шұбырынды-Алқакӛл сұлама» оқиғаларының  себептері  мен  зардаптары. 

   XVIII ғасырдың   бірінші  ширегінде  Қазақстан  Ресей  империясының  сыртқы саясатында. 

  Кіші  жүздің  Ресей   империясы құрамына  кіруі.  А.И. Тевкелевтің  елшілігі. Орта жүздің  Ресей 

бодандығын  қабылдауы. 

 Абылай хан: қызметі  мен  тарихы орны. 

XVIII ғасырдың  екінші  жартысында  қазақ  хандығының  әлеуметтік-экономикалық  және  саяси  

жағдайы.  Патша  үкіметінің қазақ  даласында  ықпалының  күшеюі.   

 

Әдебиеттер  Қазақстан  тарихы. 5 томдық. 1 том – А.; 1996ж. 

Қазақ  ССР тарихы.   Томдық. 1 том – А., 1980ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2 томдық. 1 том – А., 1963ж 

Қазақстан  тарихы. Очеректер. – А., 1994ж 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия. – Астана 2000ж 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А.; 1997ж 

Абылай хан. Тарихи  жырлар. 1 кітап. – А., 1993ж 

Жамбыл  Омари. Бұқар  жырау.  Он екі  тарих – Қарағанды. 1994ж. 

7- нұсқа. 

Тақырып.  Қазақстан ХІХ ғасырдың  соңы – ХХ  ғасырдың  басында. 

         Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық  қатынастар.  Патша  үкіметінің  аграрлық         

      саясаты. Орталық   саясаттың  күшеюі. Қазақстанда   революциялық  идеялардың     

      таратылуы.  Саяси  жер   аударылғандардың  қызметі.  Қазақ   ауылы  мен  орыс  қоныс     

      аударылған   деревнялардағы  таптық  күрес. 

   1905-1907  жылдардағы орыс  буржуазиялық  демократиялық  революция кезінде  қазақ   

ӛлкесіндегі  революциялық  қозғалыс. «Орыс-қазақ  одағы». Қазақ  шаруаларының  ұлт-азаттық  

күресі.  Ә.  Бӛкейханов, А. Байтұрсынов, Б.Қаратаев, т.б. 

    Қазақстан  реакция  және  жаңа  революцияның  ӛрлеу  жылдарында. Ипериалистік  соғыстың  

Қазақстан  еңбекшілерінің  жағдайымен   экономиксына  тигізген  әсері. 1916 жылғы кӛтерілістің  

әлеуметтік  экономикалық  және   саяси  алғышарттары. 1916  жылғы  Иманов, Әліби  

Жангельдин.  Патша  үкіметінің  жазалау  саясаты.  Ұлт-азаттық   кӛтерілістің   жеңілу  

себептерінің  тарихи маңызы. 

Әдебиеттер 

Қазақстан тарихы. Очектер. – А., 1994ж. 

Қазақ  ССР  тарихы. 5 томдық. 4 том. – А., 1985ж. 

Қазақ ССР тарихы. 2 томдық 1 том. – А., 1963ж. 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы. Оқулық хрестоматия. – Астана, 2000ж. 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. – А., 1997ж. 

Қозыбаев М. Тарих зердесі. 2 кітап. – А., 1998ж. 

8-нұсқа 


Тақырып. Тоталитарлық  жүйе  қалыптасуы кезіндегі  Қазақстан. 

   БК П Х съезі  және  жаңа  экономикалық саясат. Қазақ ауылы  жаңа  экономикалық  саясат  

жылдарында. 1921 жылы  ашаршылық.  Ӛлкенің  халық  шаруашылығының  қиыншыллықтары 

мен табыстары. ЖЭС  жылдарында Қазақстанның   саяси  және  мәдени  ӛмірінің ерекшеліктері. 

КСРО-ның  құрылуы және  Орта  Азия мен Қазақстанның  ұлттық-мемлекеттік шекаралар  

мәселелері. 20-жылдарры патша  ішіндегі күрес  және  оның  Қазақстан үшін зардаптары. 20-

жылдар ортасында  қазақ  ауылындағы  реформалар  және  оның  әлеуметтік  салдары. ЖЭС-ты 

ыдырату. 

   Қазақстандағы  индустриаландыру, оның ерекшеліктері.  Түрксібтің құрылысы.  Қазақстан-

шикізат базасы.  Қазақстанда  жұмысшы табының  қалыптасуы мен  дамуы.  

Индустриаландырудың  нәтижелері мен  қиындықтары. Ӛлкенің  индустриалды-агралы   

респуликаға  айналуы. 

   Қазақстанда  ауыл  шаруашылығын  ұйымдастыру.  Республикада  колхоздық  шаруашылыққа  

дейінгі  формалардың  дамуы. (ТОЗ,  артель, т.б.) Қазақ  қасіреті.Кӛшпелілерді массалық жерге  

отырғызу  және  қазақ  ауылындағы  жаппай  ұжымдастыру. Байларды тап  ретінде  жою.  Қазақ  

шаруаларының  қарсылығы,  кӛтерілістері. 1931-32ж.ж.  құрғақшылық. 1931-33ж.ж.  ашаршылық,  оңның  қайғылы зардаптары. Ауыл   шаруашылығын  ұжымдастырудың  қорытындылары  мен 

маңызы. 


  Республикадағы  қоғамдық – саяси  ӛмір. Сталиннің жеке  басына   табынушылық  пен  

байланысты  республикадағы  жағымсыз  құбылыстар. Ф.И. Голощекин және  республика  

әкімшілігінң  әміршіл-әкімшіл жүйесінің  қазақстанның қоғамдық  ӛміріне  қатерлі әсері. 

Республиканың  саяси,  шаруашылық,  мәдени, ғылыми  қайраткерлерінің  саяси  қуғын – сүргінге  

ұшырауы. 

Әдебиеттер: 

Қазақстан  тарихы. Очерктер. А, 1994ж. 

Қазақ  ССР  тарихы. 5-томдық. А,  1986ж. 

Қазақ ССР  тарихы. 2-томдық. 2-том. А, 1963ж. 

Артықбаев Ж.  Қазақстан  тарихы. Оқулық  хрестоматия. Астана, 2000ж 

Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А, 1994ж. 

Әсіп Ә. Қазақ  қасіреті. А, 1994ж. 

Қазақ  қалай  аштыққа  ұшырады. А., 1991ж 

Омарбеков Т. 20-30  жылдардағы  Қазақстан  қасіреті. А, 1997ж 

Қызыл қырғын. 37-де опат  болғандар. А, 1994ж 

 Қызылорда  қырғыны. А, 1993ж 

 М.Шоқай. Таңдамалы. 2-томдық. А, 1998ж. 

9-нұсқа 


Тақырып:  Қазақстан 1946-1985 жылдары 

 Бейбіт құрылысқа  кӛшу.  Соғыстан  кейін  республика  экономикасынқайта  құру.  Қазақстан  

ауыл  шаруашылығының  жағдайы.  Қазақстандықтардың  әлеуметтік  тұрмысындағы   

шешілмеген  мәселелер.  Республиканың  қоғамдық  ӛміріндегі  қайшылықтар.  Ғылым  мен  

мәдениет  дамыуындағы  жағымсыз  бағыттар. 

   М.В. Сталиннің қайтыс   болуынан кейін   республиканың қоғамдық  ӛміріндегі  ӛзгерістер. 

КОКП  ХХ съезі қоғамды  демократияландыру.  Тың  және  тыңайған жерлерді  игеру:  тәжірибе  

мен проблемалар. 

  1965-67 ж.ж.  шаруашлықы  реформалар  және  олардың  Қазақстан үшін  маңызы. 60-80 

жылдардың  ірі  құрылыстары.  Республика ауыл  шаруашылығы дамуының  қиындықтары. 

Экологиялық жағдайдың  шиленісуі. 

  Қазақстан  халық  шаруашылығы дамуының  экстенсивті сипаты.  Республиканың  әлеуметтік-

экономикалық  ӛмірі:  табыстар   мен  қателіктер.  Әлеуметтік  әділеттік  деформациясы.  

Ұлтаралық  қатынастар  дамуындағы  проблемалар. 

 

Әдебиет 


Қазақстан  тарихы. Очеректер. А., 1994ж. 

Қазақ ССР тарихы. 5-томдық. 5-том. А; 1986ж. 

Қазақ  ССР тарихы. 2-томдық 2-том А, 1963ж. 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы. Оқулық  хрестоматия. 

Астана. 2000ж. 

     5.   Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А.,   1997ж. 

     6.   Қонаев Д.  Менің  уақытым  туралы. А., 1989ж. 

     7.   Қозыбаев М.Тарих  зердесі 1кітап. А, 1998ж. 

     10-тақырып 

  1990ж. 25 қазан – Қазақстанның  мемлекеттік  егемендігі  туралы  декларацияның  қабылдануы. 

Кеңес Одағының  ыдырауы мен  Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достастығының құрылуы. 1991 жыл-

қоғамды әрі  қарай демократияландыру және  ұлттық  қайта  ӛрлеу  процесінің  кезеңі. 1991 ж 16  

желтоқсан  «Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік   тәуелсіздігі  туралы» 

  Конституциялық Заңның  қабылдануы. 1992 жыл -  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  

рәміздері-Туы,  Елтаңбасы,  Әнұранның  қаблыдануы.  Қазақ  халқының   этномәдени  ӛрлеуі.  Кӛп 

ұлтты мемлекеттің  нығаюы. «Тіл  туралы»  заңның қабылдануы.  Қазақтардың  дүниежүзілік  

құрылтайы.  Қазақстан  халықтарының  форумы. 

 Қазақстанның  геосаяси жағдайының  специфинасы  Қазақстанның  ТМД  жүйесіндегі орны мен 

ролі.  Қазақстанның БҰҰ  мүшелігіне ӛтуі.  Қазақстанның  шетел мемлекеттерімен  

дипломатиялық  қатынастарды  құру. Қазақстанда   дүниежүзілік қауымдастықтың  мойындауы. 

  Қазақстандағы  экономикалық  реформалар:  қиындықтар  мен проблемалар. Нарыққа  кӛшу.  

Жекешелендіру.  Кіші  және  ұсақ  кәсіпкерлікті  дамыту шаралары. Сыртқы  экономикалық  

саясат:  шетел  капиталын  тарту,  біріккен   кәсіпорындарды құру.  Қазақстан  экспортын  ұлғайту. 

  Үкіметтің   Қазақстандықтардың  жалпы  ұлттық  келісімін  нығайту  бағытындағы  саясаты.   1993ж. 28 қаңтар -  тәуелсіз  Қазақстанның алғашқы  Конституциясы.  1995ж 30-тамыз  ҚР жаңа 

Конституциясын  қабылдау.  Қазақстанда  демократиялық,  құқықтық,  әлеуметтік  мемлекеттің 

құрылуы. 

  «Қазақстан  2030»- елбасының  ұзақ  мерзімді стратегиялық  бағдарламасы Қазақстан  

болашағының  бағдары. 

Әдебиеттер: 

Қазақстан  Республикасының  Конституциясы. А, 1993ж. 

Қзақстан   Республикасының  Конституциясы. А., 1995ж. 

Қазақстан  Республикасының  Конституциясы. А., 1998ж. 

Қазақстан  тарихы. Очерктер. А,  1994ж. 

Артықбаев Ж. Қазақстан  тарихы.  Оқулық  хрестоматия  Астана  2000ж. 

 Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан  тарихы. А., 1997ж. 

Назарбаев Н.  Ғасыр  тоғысында. 

Назарбаев н.  Тарих  толқынында. 

Кекілбаев  Ә.  Азаматтықтың  ақ таңы. А,  1998ж. 

Қазақстан 2030:  барлық  қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі. 1997ж. 

Тәтіммов М. Қазақ  әлемі. А, 1993ж. 

Шаймерденов С.  Елтану  әліппесі. А, 1998ж. 

Жамбылов Д. Тәуелсіздік  дәне  саяси сана.  А, 1999ж. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүниежүзілік және ұлтық мәдениет негіздері пәнінен  арналған бақылау 

жұмысының  тақырыптары 

 

1-нұрҕа 


Мәдениес стралы сүрінік. Мәдениес және өркениес. 

 Ҕазіргі заманғы мәдениес.  

Мәденес  ҕоғамдыҕ  ҕтбылыр.  Масериалдыҕ  және  ртфани  мәдениес.  Масериалдыҕ 

мәдениессің ҕұндылыҕсары. Ртфани мәдениес, оның рсрткстрары. 

Мәдениессің  дамты:  дәрстрлер  мен  жаңачылдыҕ.  Мәдениессердің  жалғарсыртчылығы. 

Мәдениессегі ұлсчылдыҕ және жалпы адамзассыҕ. 

Ҕазіргі  заманғы  мәдениес.  «Көпчілік  мәдениесі».  Мәдениесінің  индтрсриализахиэры. 

Мәдениессегі  сұсынтчылыҕсың  барылымдағы.  Элисарлыҕ  мәдениес.  Жарсар  ртб 

мәдениесі. 

Әдебиессер 

1.

 Симочинов В. Ктльстрологиэ А.1997 

2.

 Ғабисов С. Мәдениессант. А.2000 

3.

 Кічібеков. Радыков. Уилороуиэ. А.1994 

4.

 Запад и Ворсок: срадихиэ и ровременнорсь. М.1993 

2-нұрҕа 


Ҕазаҕ фалҕының масериалдыҕ және ртфани мәдениесі. 

 

Ҕазаҕрсан  серрисориэры  мәдениес  жарасалырының  әлемдік  бір  алағы.  Ҕазаҕ  мәдениесі-көчкенді  мәдениес  уормары  ресінде.  Масериалдың  мәдениес  еркерскічсері.  Ҕазаҕ 

фалҕының  дәрстрлі  мәдениесіне  европалыҕ  мәдениесінің  енті.  Екі  мәдениессің 

чекарарында сұрасын маргиналдыҕ мәдениессің  пайда болті. 

Әдебиессер 

1.

 

Ғабисов С. Мәдениессант. А.2000 2.

 

Симочинов В. Ктльстрологиэ. А.1997 3.

 

Маданов Ф. Ҕазаҕ мәдениесінің сарифы. А. 2000 4.

 

Карактзов Ж. Кормор казафркой ктльстры. А.1993 3-нұрҕа 

Жеке адам мәдениесі. 

Жеке  адам  мәдениесін  ҕұрайсындар:  Эрсесикалы,  өнгелік,  жалпыбілімдік,  ҕұҕылы-

раэрассы, экономикалыҕ, экологиэлыҕ, уизикалыҕ мәдениес. 

Сұрмыр  мәдеиесі  және  әдеміліксі  айыра  білт  крисериі.  Гармониэ,  сүр,  риммесриэ 

резімдері. Ҕазаҕ фалҕының сұрмырының эрсесикары. Ҕазаҕ прифологиэры. 

Әдебиессер: 

1.

 Иман және инабас.А.1994 

2.

 Абай. Ҕара рөздер. А.1996 

3.

 Ҕ.Жарыҕбаев, Р.Ҕалиев. Ҕазаҕ сілім сәрбиері. А.1993 

4.

 Ҕазаҕ фалҕының раэс-дәрсүрлері. А.1994 

5.

 Ғабисов С. Мәдениессант. А.2000 

6.

 Симочинов В. Ктльстрологиэ. А.1997 

4-нұрҕа 


Діннің мәні және ролі 

Дін  стралы  сүрінік.  Діннің  пайда  болты  және  сегі.  Діннің  ртфани  мәдениессің  әрсүрлі 

жаҕсарына  әрер  есті.  Адамның  сағдыры  мен  өмірінің  мәні  діни  және  уилороуиэлыҕ 

оҕтларда. Дүниежүзілік діндер- бтддизм, фрирсиан, ирлам. 

Әдебиессер: 

1.

 Аҕпанбек Ғ. Ҕазаҕсардың  дүниесанымы. А.1993 

2.

 Кічібеков, Рыдыҕов. Уилороуиэ. А. 1994 

3.

 Ғабисов С. Мәдениессант. А.2000 

4.

 Симочинов В. Ктльстрологиэ.А.1997 

5-нұрҕа 


Дәрстрлер, әдес-ғұрыпсар, 

мерекелер- мәдениессі ҕұрайсын бтындар. 

Дүниежүзілік  фалыҕсарыдың    дәрстрлері  мен  әдебғұрыпсарындағы  жалпыадамзассыҕ 

өнегелі  байлыҕсар.  Мұрылмандардың,  фрирсиандардың,  бтддирсердің  әдес-ғұрыпсары. 

Геограуиалыҕ  және  климассыҕ  жағдайлардың  дүниежүзілік  фалыҕсардың  әдес-

ғұрыпсарына әрері. Ҕазаҕрсанда страсын фалыҕсардың дәрстрлері, әдес-ғұрыпсары. 

Әдебиессер: 

1.

 Ҕазаҕ фалҕының ралс-дәрстрлері. А.1994 

2.

 Ҕ. Жарыҕбаев. Ҕазаҕ сілім-сәрбиері. А. 1995 

3.

 Верь мир. Рправоцник.М.2001 

4.

 Ирсориэ мировой ктльстры. А.М.Чернокозов. Рорсов-на-Донт.1997 

5.

 Симочинов В. Ктльстрологиэ. А.1997 

6-нұрҕа 


Оҕт- білім мәдениес жүйерінде 

Ҕоғамның  ртфани  дамтында  мексеп  пен  оҕт-білімнің  ролі.  Оҕт-білім-адамды  ҕоғам 

мәдениесіне ҕасырсырт жолы. 

Оҕт-ағарст ірінің Ҕазаҕрсанда дамт жолы: мұрылман оҕты (мексеп пен медререлер), орыр 

оҕты (азиас мексебі, сат мексепсері, әркериоҕт орындары). 

Ҕазаҕрсанда  20-30  жылдары  жоғары  және  орса  оҕт  орындарының  ачылты.  Ровес 

дәтіріндегі білім раларының дамтының дәрежелері мен ҕиындыҕсары. 

Әдебиессер: 

1.

 

Ҕ. Жарыҕбаев. Ҕазаҕ сілім-сәрбиері.А.1993 2.

 

Ҕазаҕрсан сарифы. Оцерксер. А.1994 3.

 

Ғабисов С. Мәдениессант. А. 2000 4.

 

Симочинов В. Ктльстрологиэ. А.1997 7-нұрҕа 

Өнер-мәдениессі ҕұрайсын бір бтын. 

Өнер  ҕоғам  мәдениесінің  бірден  бір  бөлігі.  Өнер  ерекчелігі.  Өнердің  санымдылыҕ, 

сәрбиелік  және  эрсесикалыҕ  утнкхиэлары.  Еңбексің  бөлінті-  өнердің  пайда  болтының 

алғы чарсы. Өнер мен мораль. Өнер және ғылыми-сефникалыҕ прогрерр. Өнер және дін. 

Көркем  бейне    сүрінігі.  Өнер  сүрлері.  Жанр.  Негізгі  дүниежүзілік  рсильдер  ссүрінігі 

(госика, барокко, кларрихизм с.б). 

Әдебиессер: 

1.

 

Чернокозов А.И. Ирсориэ мировой ктльстры. Рорсов-на-Донт.1997 2.

 

Верь мир. Рправоцник. М.2001 3.

 

Симочинов В. Ктльстрологиэ. А. 1997 4.

 

Өнер-өмір орыры. А.1986 8-нұрҕа 

Мтзыка 


 

Мтзыка  өнерінің  ерекчелігі.  Адамның  ртфани  дүниері  және  дыбыр  байлығының 

мағынары-  мтзыка.  Фалыҕ  мтзыкары-  мтзыка  өнерінің  негізі.  Мтзыканың  мәрілдері: 

Мелодиэ,  гармониэ,  рисм.  Арпапсы  және  вокалды  жанрлары.  Ҕазаҕ  фалҕының  дәрстрлі 

мтзыкары: баҕрылар, жыратлар, рал-рерілер, аҕындар, күйчі, сермечілер. 

Әдебиессер: 

1.

 

О.Бейренбекұлы. Разды арпапсар рыры. А.1994 2.

 

Инрсртменсальнаэ мтзыка казафркого народа. А.1985 3.

 

Казафркий мтзыкальный уольклор.А.1982 4.

 

Ирсориэ мировой ктльстры. Чернокозов А. Рорсов- на-Донт. 1997  

 

  

 

9-нұрҕа  

                                           Керкіндеме мен  грауика 

 

Керкіндеменің  көркем  сәрілдері. Сефникарының  әрсүрлілігі. Грауиканың  мәнерлет  сәрілдері. Ртресчілер.  Ҕазаҕ  бейнелет  өнері.  Бірінчі  ҕазаҕ ртресчілері. 

Әдебиессер: 

1.

 

Солебиев  Ә.  өнер  өрірі. А, 1996 2.

 

Проирфождение  изоброзисельного  ирктррсва. Рсолэр  А. Д. М, 1986 3.

 

Симочинов  В. Ктльстралогиэ. А, 1997 4.

 

Ғабисов С.  Мәдениессант. А, 2000 5.

 

Медов А.  Г.  Гравюры  на  ркалаф. А, 1979                  10-нұрҕа 

Рәнді – ҕолданбалы өнер. 

 Рәндік  -  ҕолданбалы  өнердің    сүрлері.  Фалыҕсыҕ    ҕайнары.  Сұрмырсағы    рәндік  - 

ҕолданбалы  өнердің  сәрбие  сәрілі.  Ҕазаҕ  фалҕының  рәндік- ҕолданбалы өнері. 

Әдебиессер: 

1.

 Ғабисов С.  Мәдениессант. А, 2000 

2.

 Джанибеков Т.  Ктльстра  казафркого  ремерла. А, 1982 

3.

 Ҕариманов Р.  Ҕазаҕ  фалҕының  ҕолөнері. А, 1995 

4.

 Симочинов В. Ктльстралогиэ. А, 1997 

5.

 Джанибеков Т. Эфо. А, 1990.   

   


 


  1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал