ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет7/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Родилась в 1973 году в джакарте. опубликовала четыре сбор-
ника коротких рассказов и один роман. помимо писательской 
деятельности  занимается  режиссурой.  на  данный  момент 
дженар  работает  над  выпускомм  своего  четвертого  фильма 
под названием «тишина» совместно с сингапурским кинемато-
графистом каном луме. 
born in Jakarta in 1973. she has published four collections of short 
stories  and  a  novel.  Aside  from  writing,  she  has  directed  films. 
Currently, Djenar is in post production with her fourth film “hush”, a 
collaboration with singapore's filmmaker, Kan lumé.
дЖенаР Меса аЙЮ | 
DJenAr MAesA Ayu
nay  is  an  actress  who  has  just 
discovered  that  she  is  pregnant.  he 
boyfriend  ben  is  a  mommy’s  boy, 
and nay has been offered the leading 
role  in  an  international  production. 
she confides in her manager, Adjeng, 
who  believes  she  should  not  miss  a 
golden  opportunity  for  the  sake  of 
the child in her. 
най,  молодая  актриса,  обнару-
живает,  что  беременна.  ее  па-
рень  по  имени  бэн  –  маменькин 
сынок.  нэй  предлагают  главную 
роль  в  фильме  международного 
уровня.  она  полагается  на  свое-
го  менеджера  адженга,  который 
уверяет  ее,  что  она  не  должна 
упустить блестящую возможность 
ради  светлого  будущего  своего  
ребенка. 
Жас  актриса  най  өзінің  жүкті 
болып  қалғанын  біледі.  бэн 
атты  оның  сүйгені  –  анасының 
айтқанынан  шықпайтын  жігіт. 
нэйді  халықаралық  деңгейдегі 
фильмде  басты  рольді  ойнауға 
шақырады. ол баласының жарқын 
болашағы  үшін  мұндай  тамаша 
мүмкіндікті  қолдан  жіберіп  алуға 
болмайтынына  сендірген  өзінің 
менеджері  адженганың  дегенін 
істейді.
индонезия, 2015, 80 мин.
Өндіріс: Румах карья сджуман
тілі: индонезиялық
Формат: DCp
сценарий авторы: дженар Меса айю
Қоюшы режиссер: дженар Меса айю
Қоюшы оператор:  
ипанг Рахмат сиайфул
композиторлар: зеке кхасели,  
Юдхи арфани
продюсер: дженар Меса айю
Рольдерде: Ша ине Фебриянти
индонезия, 2015, 80 мин.
производство: Румах карья сджуман
Язык: индонезийский
Формат: DCp
автор сценария: дженар Меса айю
Режиссер-постановщик:  
дженар Меса айю
оператор-постановщик:  
ипанг Рахмат сиайфул
композиторы: зеке кхасели,  
Юдхи арфани
продюсер: дженар Меса айю
в ролях: Ша ине Фебриянти
indonesia, 2015, 80 min.
production: rumah Karya sjuman
language: indonesian
format: DCp
 
script: Djenar Maesa Ayu
Director: Djenar Maesa Ayu
Dop: ipung rachmat syaiful
Composers: zeke Khaseli, yudhi Arfani
producer: Djenar Maesa Ayu
Cast: sha ine febriyanti
наЙ
nAy
2015 сеулді іздеу жолында
2013 би алаңының патшалары 
2007 би-бой ғаламшары (дер.)
1998 дүйсенбі ханым
2015 в поисках сеула
2013 короли танцпола 
2007 планета би-боев (док.)
1998 Мисс понедельник
2015 seoul searching
2013 battle of the year
2007 planet b-boy (doc.)
1998 Miss Monday
американдық  корей  режиссеры  әлемге  алғаш  рет  «сандэнс» 
кинофестивалінде жюридің бас жүлдесін алған кезінде таныл-
ды.  оның  алғашқы  «би-бой  ғаламшары»  атты  деректі  фильмі 
солтүстік америкада қаржылық қайтарымы ең жоғары деректі 
фильм болды.
Режиссер  американо-корейского  происхождения  впервые 
был представлен на кинофестивале «сандэнс», на котором его 
фильм  получил  специальный  гран-при  жюри.  его  первый  до-
кументальный фильм «планета би-боев» был одним из самых 
кассовых документальных фильмов в северной америке.
Award-winning Korean-American filmmaker, the first to be accepted 
to sundance where his film was awarded a special Grand Jury prize. 
his  first  documentary  “planet  b-boy”  was  one  of  the  top  grossing 
documentaries in north America. 
бенсон ли | 
benson lee
сеул,  1986  жыл.  әлемнің  түпкір-
түпкірінен жиналған корей жасөс-
пірімдері 
жазғы 
мемлекеттік 
бағдарламаға  қатысады,  бағдар-
ламаның мақсаты – оларды туған 
өлке мұрасымен таныстыру. олар 
жылдамдатылған  дайындық  кур-
сынан өтеді, отбасылары мен әке-
шешелері  олардың  тақырыптан 
мүлдем  хабарсыздығына  қынжы-
лады,  бірақ  жастар  жаңа  достар 
тауып,  бір-біріне  ғашық  болып, 
тамыр-тектерімен  толығырақ  та-
нысады. 
сеул, 1986 год. группа корейских 
подростков  со  всего  мира  уча-
ствуют в летней государственной 
программе, цель которой – позна-
комить  их  с  наследием  родного 
края.  они  проходят  ускоренный 
курс  подготовки,  заставляя  свои 
семьи и предков краснеть за них, 
но, в то же время, заводят друзей, 
влюбляются и узнают о своих кор-
нях.
seoul,  1986.  A  group  of  Korean 
teenagers  arrive  from  all  over  the 
world to participate in a government-
sponsored  summer  program  to 
connect  them  with  their  heritage. 
they’re  on  a  crash  course  to  bring 
shame  to  their  families,  their 
ancestors, and their hosts – but also 
to make friends, fall in love, and learn 
about their roots.
usA, Korea, 2015, 149 min.
production: seoul searching llC 
languages: english, Korean, German, 
spanish
format: DCp
 
script: benson lee
Director: benson lee
Dop: Daniel Katz
Composer: Woody pak 
producers: brigette noh, Andrea Chung
Cast: Cha in pyo, Justin Chon, esteban 
Ahn, teo yoo, Kang byeol, Jessika Van, 
rosalina lee
сШа, Южная корея, 2015, 149 мин. 
производство: seoul searching llC 
Языки: английский, корейский, 
немецкий, испанский
Формат: DCp 
 
автор сценария: бенсон ли
Режиссер-постановщик: бенсон ли
оператор-постановщик: дэниэл кац
композитор: вуди пак 
продюсеры: бригитт но, андреа Чунг
в ролях: Чха ин пхе, джастин 
Чон, Эстебан ан, тео Ю, кан пель, 
джессика ван, Розалина ли
аҚШ, оңтүстік корея, 2015, 149 мин. 
Өндіріс: seoul searching llC 
тілі: ағылшын, корей, неміс, испан
Формат: DCp 
 
сценарий авторы: бенсон ли
Қоюшы режиссер: бенсон ли
Қоюшы оператор: дэниэл кац
композитор: вуди пак 
продюсерлер: бригитт но,  
андреа Чунг
Рольдерде: Чха ин пхе, джастин 
Чон, Эстебан ан, тео Ю, кан пель, 
джессика ван, Розалина ли
сеулді іздеу Жолында
в поисках сеула
seoul seArChinG
азиЯ | AsiA
азиЯ | AsiA

100
101
азиЯ | AsiA
азиЯ | AsiA
2014 Қасиетті жебе
2010 кәрі ит
2008 іздеу 
2005 Үнсіз қасиетті тастар
2014 священная стрела
2010 старый пес
2008 поиск 
2005 безмолвные святые камни
2014 the sacred Arrow
2010 old Dog
2008 the search
2005 the silent holy stones
пеМа Цеден | 
peMA tseDen 
тарло  жетім  өскен.  40  жасында 
ол ауылда бақташы болып жұмыс 
істеп,  көнін  көреді.  осы  жасқа 
келгенше ол әйелмен кездеспеген. 
Жеке құжатына суретке түсу үшін 
қалаға  келген  тарло  шаштаразда 
бір  қызбен  кездеседі.  осы  кез-
десу оның бүкіл өмірін өзгертеді. 
сөйтіп  ол  өзінің  «Менін»  іздеп, 
сапарға шығады.
тарло вырос сиротой. в 40 лет он 
зарабатывает  на  жизнь,  работая 
пастухом в деревне. до сих пор у 
него не было женщины. когда тар-
ло  отправляется  в  город,  чтобы 
сделать  фотографию  на  удосто-
верение личности, он встречает в 
парикмахерской девушку, которая 
меняет его жизнь, и отправляется 
в  путешествие  в  поисках  своего 
истинного «Я». 
tharlo  is  an  orphan.  now  in  his 
forties, he makes a living as a sheep 
herder  in  the  village.  he  has  yet  to 
have  his  first  woman.  When  tharlo 
goes  to  town  to  take  a  photo  for 
his  identity  card,  he  meets  a  girl  in 
the  barber’s  shop  who  changes  the 
course of his life. he embarks on the 
journey to find his true self.
China, 2015, 123 min.
production: heaven pictures (beijing) 
Culture&Media Co., ltd
language: Chinese and english
format: DCp
 
script: pema tseden
Director: pema tseden
Dop: lu songye
Composer: Wang Jue
producer: Wu leilei
Cast: shide nyima, yangshik tso
китай, 2015, 123 мин.
производство: heaven pictures (пекин) 
Culture&Media Co., ltd
Языки: китайский, английский
Формат: DCp
автор сценария: пема Цеден 
Режиссер-постановщик: пема Цеден 
оператор-постановщик: лу сонге 
композитор: ванг джу 
продюсер: ву лейлей
в ролях: Шиде нийма, Янг-Шик Цо
Қытай, 2015, 123 мин.
Өндіріс: heaven pictures (пекин) 
Culture&Media Co., ltd
тілі: қытай, ағылшын
Формат: DCp
сценарий авторы: пема Цеден 
Қоюшы режиссер: пема Цеден 
Қоюшы оператор: лу сонге 
композитор: ванг джу 
продюсер: ву лейлей
Рольдерде: Шиде нийма, Янг-Шик Цо
таРло
thArlo
тибет режиссеры және сценарисі. 1969 жылы туған. 2005 жылы 
тибеттің түсіру тобымен тибет актерларының қатысуымен тибет 
тілінде өзінің тұңғыш фильмін түсірді. Цеден тибет және қытай 
тілдерінде  сценарий  жазады,  оның  туындылары  ағылшын, 
француз, неміс, чех және басқа да тілдерге аударылған. 
тибетский режиссер и сценарист. Родился в 1969 году. в 2005 
году снял свой первый фильм на тибетском языке с участием 
актеров и съемочной группы из тибета. Цеден пишет сценарии 
на тибетском и китайском языках, его работы переводятся на 
английский, французский, немецкий, чешский и другие языки. 
born in 1969, tibetan director and writer. in 2005 he made the first 
film in tibetan language with a tibetan cast and crew in the region. 
tseden writes both in tibetan and Chinese, and his works have been 
translated into english, french, German, Czech, etc. 
2016 Үйлесімдік
2015 сайонара 
2013 Қош бол, жаз
2010 Қонақжайлылық
2008 токиодағы адам 
комедиясы
2016 гармония
2015 сайонара 
2013 до свидания, лето
2010 гостеприимство
2008 Человеческая комедия 
в токио
2016 harmonium
2015 sayonara
2013 Au revoir l’été 
2010 hospitalité
2008 human Comedy in tokyo
1980 жылы туған. токио кино мектебінде оқыған. 2002 жылы 
«тоэй»  кинокомпаниясы  оны  оноре  де  бальзактың  новелласы 
бойынша түсірілген «гранатник» анимациялық фильміне режис-
сер ретінде шақырды. «Қонақжайлылық» фильмінен кейін Фу-
каданы әлем мойындады. 
Родился  в  1980  году.  изучал  кинематографию  в  токийской 
киношколе. в 2002 году кинокомпания «тоэй» наняла его в ка-
честве  режиссера  анимационного  фильма  «гранатник»  по  мо-
тивам  новеллы  оноре  де  бальзака.  Фильм  «гостеприимство» 
принес Фукада международное признание.
born  in  1980.  he  studied  cinema  at  the  film  school  of  tokyo.  in 
2002 he was hired by the prestigious toei to direct an animated film, 
“la  Grenadière,”  based  on  a  short  story  by  balzac.  “hospitality” 
brought him international acclaim.
кодзи Фукада | 
KoJi fuKADA
тошио 
Ясаканы 
шеберханаға 
жұмысвқа  алады.  Жақында  ғана 
түрмеден  шыққан  ескі  танысы 
тошионың  отбасылық  өміріне 
килігеді.
тошио  нанимает  Ясака  в  свою 
мастерскую.  давний  знакомый, 
которого только недавно освобо-
дили из заключения, вторгается в 
семейную жизнь тошио. 
toshio hires yasaka for his workshop. 
An  old  acquaintance,  who  has  just 
been released from prison, begins to 
meddle in toshio’s family life.
Japan, france, 2016, 118 min.
production: Comme des Cinémas nagoya 
broadcasting network
language: Japanese
format: DCp
script: Kôji fukada
Director: Kôji fukada
Dop: Kenichi negishi
Composer: hiroyuki onogawa
producers: Masa sawada, hiroshi niimura
Cast: tadanobu Asano, Mariko tsutsui, 
Kanji furutachi, taiga,  
Momone shinokawa, Kana Mahiro
Япония, Франция, 2016, 118 мин.
производство: Comme des Cinémas 
nagoya broadcasting network
Язык: японский
Формат: DCp
автор сценария: кодзи Фукада
Режиссер-постановщик: кодзи Фукада
оператор-постановщик:  
кэнити нэгиси
композитор: хироюки оногава
продюсеры: Маса савада,  
хироси ниимура
в ролях: таданобу асано, Марико 
тсутсуи, кандзи Фурутачи, тайга,  
Момоне Шинокава, кана Махиро
Жапония, Франция, 2016, 118 мин.
Өндіріс: Comme des Cinémas nagoya 
broadcasting network
тілі: жапон
Формат: DCp
сценарий авторы: кодзи Фукада
Қоюшы режиссер: кодзи Фукада
Қоюшы оператор: кэнити нэгиси
композитор: хироюки оногава
продюсерлер: Маса савада, 
хироси ниимура
Рольдерде: таданобу асано,  
Марико тсутсуи, кандзи Фурутачи, 
тайга, Момоне Шинокава,  
кана Махиро
ҮЙлесіМдік
гаРМониЯ
hArMoniuM

102
103
2016 бақташы
2012 Жыл және жүзімдік
2009 Шыбынның жаны
2016 пастух
2012 год и виноградник
2009 душа мух
2016 the shepherd
2012 the year and the Vineyard
2009 the soul of flies
1980 жылы саламанка қаласында туған. Жанды концерттерді 
видеобезендірумен және музыкалық бейнебаяндар түсірумен 
айналысқан. оның тырнақалды туындысы «Шыбынның жаны» 
карловы  вары  хкФ  көрсетілді.  2014  жылы  berlinale  talent 
Campus-та білім алды. 
Родился  в  1980  году  в  городе  саламанка.  Работал  над  музы-
кальными клипами и видеоинсталляциями для живых концер-
тов.  его  дебютный  фильм  «душа  мух»  был  показан  на  МкФ  в 
карловых варах. в 2014 году прошел обучение в berlinale talent 
Campus. 
born  1980  in  salamanca.  After  making  music  videos  and  video 
installations for live concerts, his debut “the soul of flies” premiered 
at  Karlovy  Vary  iff.  in  2014  he  attended  the  berlinale  talent 
Campus. 
дЖонатан сензуаль беРли | 
JonAthAn CenzuAl burley 
Anselmo,  a  middle-aged  shepherd, 
lives  a  modest  but  happy  life  in  a 
remote  house  in  the  spanish  plains. 
When  he  refuses  a  juicy  offer  from 
a construction company planning to 
build  a  new  residential  complex  on 
his property, little does he know that 
his life is about to be turned upside 
down.
пастух ансельмо живет скромно, 
но счастливо в уединенном доми-
ке  на  испанских  равнинах.  когда 
он  отказывается  принять  заман-
чивое предложение от строитель-
ной  компании,  намеревающейся 
построить новый жилой комплекс 
на  его  территории,  он  понимает, 
что  вся  его  жизнь  вот-вот  пере-
вернется вверх дном.
бақташы  ансельмо  испан  жазы-
ғында  оңаша  үйде  қарапайым, 
бірақ  бақытты  өмір  сүріп  жата-
ды. оның территориясында жаңа 
тұрғын  үй  кешенін  тұрғызуды 
ойлаған  құрылыс  компаниясы 
оған  адам  қызығарлық  ұсыныс 
жасағанда, 
бақташы 
тыныш 
өмірінің астаң-кестеңі шығатынын 
түсінеді.
испания, 2016, 105 мин.
Өндіріс: Jonathan Cenzual burley, Matchbox
тілі: испан
Формат: DCp
сценарий авторы:  
джонатан сензуаль берли 
Қоюшы режиссер:  
джонатан сензуаль берли 
Қоюшы оператор:  
джонатан сензуаль берли 
композитор: тим уолтерс
продюсер: джонатан сензуаль берли 
Рольдерде: Мигель Мартин,  
альфонсо Мендигучиа, хуан луис сара, 
Марибель иглесиас, Майте иглесиас
испания, 2016, 105 мин.
производство:  
Jonathan Cenzual burley, Matchbox
Язык: испанский
Формат: DCp
автор сценария: джонатан сензуаль берли 
Режиссер-постановщик:  
джонатан сензуаль берли 
оператор-постановщик:  
джонатан сензуаль берли 
композитор: тим уолтерс
продюсер: джонатан сензуаль берли 
в ролях: Мигель Мартин,  
альфонсо Мендигучиа, хуан луис сара, 
Марибель иглесиас, Майте иглесиас
spain, 2016, 105 min.
production:  
Jonathan Cenzual burley, Matchbox
language: spanish
format: DCp
script: Jonathan Cenzual burley
Director: Jonathan Cenzual burley
Dop: Jonathan Cenzual burley
Composer: tim Walters
producer: Jonathan Cenzual burley
Cast: Miguel Martin,  
Alfonso Mendiguchia, Juan luis sara, 
Maribel iglesias, Maite iglesias
баҚтаШы
пастух
the shepherD
2015 21 түн пэттимен бірге
2013 Махаббат – бұл мінсіз қылмыс 
2009 ақыры жақсы
2008 пиренеяға саяхат
2005 сурет сал немеес махаббатпен айналыс
2003 нағыз еркек
1999 Жаздың соңы 
2015 21 ночь с патти
2013 любовь это идеальное преступление
2009 счастливый конец
2008 путешествие в пиренеи
2005 Рисуй или занимайся любовью
2003 настоящий мужчина
1999 конец лета 
2015 21 nights with pattie
2013 love is the perfect Crime
2009 happy end
2008 Journey to the pyrenees
2005 to paint or Make love 
2003 A Man, A real one
1999 summer’s end 
аРно лаРье, Жан-МаРи лаРье 
ArnAuD AnD JeAn-MArie lArrieu
in  high  summer,  parisian  mother 
and wife Caroline, arrives in a small 
village  in  southern  france.  there, 
she  has  to  organize  her  mother’s 
funeral,  a  flighty  lawyer  whom  she 
hardly  knew.  As  the  whole  valley 
is  preparing  for  the  much-awaited 
annual ball, the body of the deceased 
mysteriously disappears.
Жаз ортасында кэролайн париж-
ден  Францияның  оңтүстігінде 
орналасқан 
кішігірім 
ауылға 
келеді.  онда  ол  өзі  де  дұрыс 
тани  қоймаған  анасының,  шәлкез 
мінезді  адвокат,  жерлеу  рәсімін 
ұйымдастырады.  түгел  алқап  бо-
лып жыл сайын өтетін балға дай-
ындалып  жатқанда,  марқұмның 
денесі ғайыптан жоғалып кетеді. 
в разгар лета кэролайн приезжает 
из парижа в небольшую древнюю 
на юге Франции. там она должна 
организовать похороны своей ма-
тери,  капризного  адвоката,  кото-
рую она едва знала. по мере того 
как вся долина готовится к долго-
жданному ежегодному балу, тело 
покойной исчезает таинственным 
образом.
france, 2015, 110 min.
production: Arena films 
language: french
format: DCp
script: Arnaud larrieu & 
Jean-Marie larrieu
Directors: Arnaud larrieu & 
Jean-Marie larrieu
Dop: yannick ressigeac
Composer: nicolas repac 
producer: francis boespflug
Cast: isabelle Carré, André Dussolier, 
Denis lavant, Karin Viard, sergi lopez
Франция, 2015, 110 мин.
производство: Arenafilms
Язык: французский
Формат: DCp
авторы сценария: арно ларье,  
Жан-Мари ларье
Режиссеры-постановщики:  
арно ларье, Жан-Мари ларье
оператор-постановщик: Янник Рессижек
композитор: николас Репак
продюсер: Фрэнсис бьеспфлуг
в ролях: изабель каррэ, андрэ 
дюссолье, дени лаван, карин виард, 
серж лопес
Франция, 2015, 110 мин.
Өндіріс: Arenafilms
тілі: француз
Формат: DCp
сценарий авторы: арно ларье,  
Жан-Мари ларье
Қоюшы режиссерлар: арно ларье, 
Жан-Мари ларье
Қоюшы оператор: Янник Рессижек
композитор: николас Репак
продюсер: Фрэнсис бьеспфлуг
Рольдерде: изабель каррэ, андрэ 
дюссолье, дени лаван, карин виард, 
серж лопес
21 тҮн пЭттиМен біРге
21 ноЧь с патти
21 niGhts With pAttie
екеуі  де  лурд  қаласында  1965  және  1966  жыл-
дары  туған.  бірнеше  қысқаметражды  фильм 
жасағаннан кейін олар 1999 жылы өздерінің тұңғыш 
толықметражды  фильмдерін  шығарды,  сонымен 
қатар бірнеше денректі фильмдері де бар.
Родились в городе лурд в 1965 и 1966 годах, соот-
ветственно.  создав  несколько  короткометражных 
фильмов,  они  выпустили  свой  первый  полноме-
тражный фильм в 1999 году, а также сняли несколь-
ко документальных фильмов.
the brothers Arnaud and Jean-Marie larrieu were born 
in lourdes in 1965 and 1966, respectively. having made 
several shorts, they directed their first feature in 1999. 
they have also made several documentaries. 
еуРопа | евРопа | europe
еуРопа | евРопа | europe

104
105
2013 демалыста (қ/м)
2010 Шағып алу (қ/м)
2008 Шатыр (қ/м)
2013 в отпуске (к/м)
2010 укус (к/м)
2008 зонт (к/м)
2013 on leave (short)
2010 the bite (short)
2008 the umbrella (short)
бейрут,  аккр,  кувейт  және  афинада  тұрған.  кино  өнерін 
Ұлыбританияда  оқып,  парижде  phD  дәрежесін  алған. 
Қысқаметражды үш мистикалық фильм жасаған, олар түрлі ки-
нофестивальдарда көрсетілген. «соқыр күн» атты қиялға қарсы 
триллер – оның тұңғыш толықметражды фильмі.
провела жизнь в бейруте, аккре, кувейте и афинах. изучала ки-
ноискусство в великобритании и получила степень phD в пари-
же. создала три мистических короткометражных фильма, кото-
рые были показаны на различных фестивалях. антиутопический 
триллер «слепое солнце» – ее первый полнометражный фильм.
nashawati  grew  up  between  beirut,  Accra,  Kuwait  and  Athens.  she 
studied film in the uK and received a phD scholarship in paris. she 
made  three  mystery  shorts,  which  travelled  around  festivals.  “blind 
sun”, a dystopian thriller, is her first feature. 
дЖоЙс а. наШавати | 
JoyCe A. nAshAWAti
Greece.  some  time  in  the  near 
future.  A  seaside  resort  struck  by 
a  heavy  heat  wave.  Water  is  rare 
and  violence  is  mounting.  Ashraf,  a 
solitary immigrant, is looking after a 
villa  while  its  owners  are  away.  on 
a dusty road crushed by the sun, he 
is stopped by a police officer for an 
identity check…
греция.  недалеке  будущее.  Мор-
ской курорт поражен аномальной 
жарой.  воды  недостаточно,  на-
пряжение  растет.  Эмигрант  аш-
раф  присматривает  за  виллой, 
владельцы  которой  отсутствуют. 
на  пыльной  дороге  его  останав-
ливает полицейский для установ-
ления личности…
греция.  оқиға  жақын  болашақта 
болып  жатыр.  теңіз  курортын-
да  бұрын  болмаған  аптап  ыстық. 
су  тапшы,  жағдай  ушыға  түседі. 
ашраф  деген  эмигрант  иелері 
басқа  жаққа  кеткен  ақ  вилланы 
күзетіп  жүр.  Шаң  басқан  жол 
бойында оны полиция қызметкері 
тоқтатады…
Франция, греция, 2015, 88 мин.
Өндіріс: Good lap production, tbC & 
blonde sA және MpM film & efA Group
тілі: ағылшын, француз, грек
Формат: DCp
сценарий авторы: джойс а. нашавати
Қоюшы режиссер: джойс а. нашавати 
Қоюшы оператор: ергос арванитис
композитор: седрик «пилуски» 
Маржевски, пьерро казанова

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет