Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіжүктеу 289.27 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата03.05.2017
өлшемі289.27 Kb.
  1   2   3

 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау  және әлеуметтік даму министрлігі 

Министерство здравоохранения  и социального развития Республики Казахстан Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі 

Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж 

 

 

Бекітілді Утверждено 

Директордың оқу ісі  

жөніндегі орынбасары 

Зам.директора по УР________ 

«__» __________ 20 __ ж./г. 

 

 Күнтізбелік – тақырыптық жоспар 

Календарно – тематический план Пән/Предмет – «Информатика» 

 

Мамандық/Специальность –0306000«Фармация» 

Біліктілігі/Квалификация -0306013«Фармацевт» 

 

 

Сағат 


саны 

семестр 
II 

III 

IV VI  VII  VIII 

Теориялық 136 

54 

46 

36 

 

 

 

 

 

Практиқалық  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау түрі Е 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

Барлығы 


136 

54 

46 

36 

 

 

 

 

 

 

Составлен в соответствии с типовой учебной программой утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 05.08.2010 №604 ҚР Денсаулық сақтау министірлігінің 05.08.2010ж №604 бұйрығымен  типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылды.             

 

 

Оқытушы: Сарсенбаева Ж.Б. 

Преподаватель:____________ 

 

Орал 2016 ж.г. 

  Уральск 2016 г. «Информатика»пәні бойынша тақырыптық жоспар мамандық  –  0306000 «Фармация» 

 

№ 

Тақырыптың (бөлімнің) атауы 

Наименование темы (раздела) Сағат 

саныКоличе

ство 


часов 

 

Теория Тәжірибе 

Практика І семестр Теория -54 с.  

1.

  

1.Бөлім. Информатика пәніне кіріспе 

Дербес компьютермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережесі. Табиғаттағы ақпарат түсінігі.  2.

 

 Информатика пәні. Ақпараттың өлшем бірліктері және түрлері.  

3.

  

Санау жүйелері: екілік, сегіздік, ондық, он алтылық.  4.

 

 Электронды есептеуіш машиналарының даму тарихы.  

5.

  

Дербес компьютерді құраушы негізгі және қосымша құрылғылар.   6.

 

 ДК-нің архитектурасы. Жұмыс істеу принциптері.  

7.

  

ДҚ-нің қосымша құрылғылары..  8.

 

 2.Бөлім. Windows жүйесінде  жұмыс істеу негіздері. 

Компьютердің бағдарламалық жасақтамалары.  9.

 

 Windows операциялық жүйесі: құрылымы, интерфейсі, командалары.   

10.


 

 

Жұмыс үстелі және оның құрылымы.  11.

 

 Файлдық жүйе. Жарлықтар және бумалар құру . Ақпарат тасымалдаушылармен жұмыс.  

12.


 

 

Windows операциялық жүйесінің стандартты бағдарламалары  13.

 

 3. Microsoft Word мәтіндік редакторы. 

Word мәтіндік бағдарламасы туралы жалпы түсінік. Word интерфейсі.  14.

 

 Word бағдарламасында баптаулар жүргізу. Сақтау амалдарын орындау.  

15.


 

 

Мәтіндермен жұмыс: көшіру, жою. Мәтінді пішімдеу.  16.

 

 Нысандарды кірістіру: кесте және олармен жұмыс.  

17.


 

 

Нысандарды кірістіру: суреттер, фигуралар және олармен жұмыс.  18.

 

 Нысандарды кірістіру: формулалар және конструктормен жұмыс.  

19.


 

 

Колонкалар, колонтитулдер, беттік белгілеулер қою. Құжатты баспаға басу.  20.

 

 4. Microsoft Excel электрондық кесте. 

Excel кестелік процессоры туралы жалпы түсінік. Excel интерфейсі.  21.

 

 Кесте құрылымы. Мәтінді, санды енгізу жолдары.  

22.


 

 

Формулалар енгізу. Функция шебері.  23.

 

 Кестені пішімдеу.   

24.


 

 

Электронды кестенің сызбалық мүмкіндіктері.   25.

 

 Электрондық кестеде мәліметтерді өңдеу.  

26.

 

 Құжатты баспаға басу. Кестені беттерге бөлу.  

27.


 

 

5. Microsoft Power Point презентация құру. 

Power Point бағдарламасы туралы жалпы түсінік. Power Point интерфейсі.  

 

ІI семестр.Теория -46 с. 

1.

 

 Презентация құру техникасы: слайдты безендіру және шаблон.  2.

 

 Слайдты және презентацияларды пішімдеу жолдары.  3.

 

 Презентацияға суреттер, фигуралар, клиптер және музыка орналастыру.  4.

 

 Анимациялық эффектілер түрлері. Презентацияға анимациялық эффектілер беру.   5.

 

 Көрсетілімді баптау, іске қосу.  6.

 

 6. Microsoft Access деректер қорын басқару жүйесі 

Access мәліметтер қоры туралы жалпы түсінік. Access интерфейсі.  7.

 

 Мәліметтер қорын құру жолдары. Құжатты сақтау.  8.

 

 Мәліметтер қорында кесте құру. Кестелер арасындағы байланыс.  9.

 

 Мәліметтер қорында форма құру.  10.

 

 Мәліметтер қорында сұраныс құру.  11.

 

 Мәліметтерді сұрыптау және сүзгіден өткізу. Баспаға беру.  12.

 

 7. “STATISTICS” пакетін  қолдану. 

ЭЕМ-нің медико-биологиялық ақпараттарды өңдеуде қолданылуы.  13.

 

 “STATISTICS” бағдарламасында жұмыс және пайдаланушының интерфейсі.  14.

 

 Статистикалық негіздердің сипаттамалары.  15.

 

 Корреляциялық байланысты есептеу.  16.

 

 “STATISTICS” дестесінің медициналық есептерді шешуде қолданылуы.  17.

 

 8. Компьютер желісі, телекоммуникация және желілік технология. 

Компьютерлік желілер туралы жалпы түсінік. Негізгі түрлері. Желі топологиясы.  18.

 

 Желінің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етілуі.  19.

 

 Интернет – ғаламдық компьютерлік желі. ІР адрес.  20.

 

 Интернеттің ақпарат іздеу қызметтері. Интернеттен ақпарат алу.  21.

 

 Интернеттің хабар алмасу қызметтері.  22.

 

 Электронды үкімет қызметі.  23.

 

 Электронды пошта қызметі.   

ІІI семестр.Теория -36 с. 

1.

  

9. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Компьютерлік вирустар. Вирустар жіктелімі.  2.

 

 Вирусқа қарсы бағдарламаларды тиімді пайдалану жолдары.  3.

 

 Зақым келтіруші программалар және оның жіктелуі  4.

 

 Ақпараттарды архивтеу.  5.

 

 WinRAR, WinZIP архивтеу бағдарламаларын қолдану.  6.

 

 Internet-те ақпараттарды қорғау.  7.

 

 10. HTML тілінің негіздері. 

HTML-құжатының негізі. HTML тілінің қолданылуы.  8.

 

 HTML құжатының құрылымы. Гипертекстік сілтемелер, Web графика  9.

 

 HTML құжатының құрылымы. Жүгіртпе жол, кесте, тізім, фрейм қою, пішімдеу.  10.

 

 Web-құжатты публикациялау.  11.

 

 11. Программалау негізі. 

Алгоритм және оның қасиеттері.   12.

 

 Алгоритм құрылымы және командалары.  13.

 

 Программалау тілінің алфавиті.  14.

 

 Паскаль программалау тілі жалпы мағлұмат.   15.

 

 Программа құрылымы. Таңдау, қайталау операторлары.  16.

 

 Паскаль тіліндегі жиымдар.  17.

 

 Компьютерде есептер шығару.    

Барлығы: 

136 

136 

 

 Бақылау түрі 

Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 № 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, 

бөлімнің атауы 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Сағат  саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, 

тип урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Негізгі және 

қосымша әдебиет 

 

Основная и дополнительная 

литература

 

  1.Бөлім. 

Информатика пәніне 

кіріспе

Дербес 


компьютермен жұмыс 

жасау кезіндегі 

қауіпсіздік ережесі. 

Табиғаттағы ақпарат 

түсінігі. 

Дәріс Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Информатика кабинетіндегі қауіпсіздік 

ережелерін; 

-табиғаттағы ақпарат түсінігін; 

-ақпарат қасиеттерін; 

Істей білуі керек: 

-Ақпаратты нақты түрде қолдану; 

-ақпаратты анықтау; 

-ақпаратты түрлендіру; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 30 

сабақ, Алматы ИНТ, 

2003г.17-22 б 

 

Информатика пәні. Ақпараттың өлшем 

бірліктері және 

түрлері. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

- Информатика мазмұнын;  

-Информатиканың ақпараттық қорын; 

-ақпараттың өлшем бірліктерін; 

-Ақпарат түрлерін; 

Істей білуі керек: 

-ақпараттың өлшем бірліктерін анықтау; 

-ақпарат түрлерін анықтау; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 30 

сабақ, Алматы ИНТ, 

2003г. 17-22 б 

 Санақ жүйелері: 

екілік, сегіздік, ондық, 

он алтылық. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

- Санақ жүйелері туралы жалпы 

мағлұматтар;  

-Санақ жүйелерінің түрлерін; 

-Санақ жүйесіндегі сандық 

ерекшеліктерді; Істей білуі керек: 

-Санақ жүйелерін ажырата білу

-екілік, сегіздік, он алтылық санақ 

жүйелерінде есептер шығара білу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 30 

сабақ, Алматы ИНТ, 

2003г. 17-24 б 

 

Электронды есептеуіш 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-ЭЕМ-нің даму тарихын, буындарын;  

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу машиналарының даму 

тарихы. 


-ЭЕМ-нің дамуына үлес қосқан 

ғалымдар; Істей білуі керек: 

-ЭЕМ-ларын ажырата білу; 

-ЭЕМ-ң даму кезеңіндегі құрылғыларды 

айқындау; 

құралы), Алматы, 

2012ж 9б 

 

Дербес компьютерді құраушы негізгі және 

қосымша құрылғылар.  

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы негізгі 

құрылғыларды;  

-ДК-дің қосымша құрылғыларын; Істей білуі керек: 

-ЭЕМ-ларын ажырата білу; 

-ЭЕМ-ң даму кезеңіндегі құрылғыларды 

айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 10-25 б 

 

ДК-нің архитектурасы. 

Жұмыс істеу 

принциптері. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы негізгі 

құрылғылардың құрылымын;  

-ДК-дің жұмыс істеу принциптерін; 

-ДК-нің құрылымын; 

Істей білуі керек: 

-ДК-ні айырып, қосуды; 

-ДК-нің құрылғыларын ажырата білуді 

және жұмыс істеу принциптерін 

айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж10-25 б 

 ДҚ-нің қосымша 

құрылғылары.. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Жүйелік блоктың негізгі атқаратын 

қызметін;  

-Жүйелік блокты құраушы 

құрылғыларды; 

-Принтер, сканер құрылғыларының 

жұмыс істеу принциптерін; 

Істей білуі керек: 

-Жүйелік блоктың ішкі құрылғыларын 

қалыпқа келтіру; 

-Принтер, сканер құрылғыларын 

пайдалану

-ДК-нің құрылғыларын орнатуды; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж10-25 б -құрылғылардың қате жұмыс 

жасауының алдын алу; 

 

2.Бөлім. Windows жүйесінде  жұмыс 

істеу негіздері. 

Компьютердің 

бағдарламалық 

жасақтамалары. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Бағдарламалық жасақтамалар туралы 

жалпы мағлұматтар;  

-бағдарламалық жасақтамалардың 

түрлерін; 

-бағдарламалық жасақтамалардың 

қолданылу аясын; 

Істей білуі керек: 

-бағдарламалық жасақтамаларды 

қолдану; 

-жүйелік бағдарламаларды пайдалану; 

-жүйелік бағдарламаларды орнату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 35-50 б 

 Windows 

операциялық жүйесі: 

құрылымы, 

интерфейсі, 

командалары.  

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Операциялық жүйе туралы жалпы 

түсінік;  

-операциялық жүйе түрлерін, 

қолданылу аясын; 

-Windows операциялық жүйесінің 

жұмыс үстелін; 

Істей білуі керек: 

-Операциялықсжүйені пайдалану; 

-Windows жүйесінің жұмыс үстелін 

қолдану; 

-жұмыс үстелінің параметрлерін 

өзгерту; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 35-50 б 

10   

Жұмыс үстелі және оның құрылымы. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-файлдық жүйе туралы түсінік;  

-файлдық құрылымды; 

-Windows операциялық жүйесінің 

файлдық жүйеліктерін; 

Істей білуі керек: 

-Файлдық құрылымды реттеуді; 

-файлдармен жұмыс жасауды; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 35-50 б 

11   


Файлдық жүйе. 

Жарлықтар және 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, Білуі керек: 

-Windows операциялық жүйесінің 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу бумалар құру . 

Ақпарат 


тасымалдаушылармен 

жұмыс. 


үлестірме 

карточкалар 

мүмкіндіктерін;  

-Стандартты бағдарламалардың 

пайдалану жолдарын; 

Істей білуі керек: 

-стандартты бағдарламаларды іске 

қосуды; 

- WordPad, Paint, калькулятор, блокнот-

та жұмыс істеу; 

құралы), Алматы, 

2012ж 35-50 б 

12   


Windows 

операциялық 

жүйесінің стандартты 

бағдарламалары 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Windows операциялық жүйесінің 

объектілерін;  

-ақпарат тасымалдаушы түрлерін, 

міндеттерін; 

Істей білуі керек: 

-папкілер және жарлықтар құру, 

олардың атын өзгерту; 

- ақпаратты бір компьютерден екінші 

компьютерге тасымалдау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 35-50 б 

13   


3. MicrosoftWord 

мәтіндік редакторы. 

Word мәтіндік 

бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік. Word 

интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Word мәтндік редакторы туралы жалпы 

мағлұмат;  

-Word редакторының мүмкіндіктерін; 

-Word интерфейсінің қызметтерін; 

Істей білуі керек: 

-Мәтіндік редакторды іске қосуды; 

- Word интерфейсінің элементтерін 

ажырату, қолдану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 57-98 б 

14   

Word 


бағдарламасында 

баптаулар жүргізу. 

Сақтау амалдарын 

орындау. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Word мәтіндік редакторының 

құрылымын баптау түсінігін;  

-Word редакторының мүмкіндіктерін; 

-Word интерфейсінің сақтау қызметін; 

Істей білуі керек: 

-Мәтіндік редактордың қосымша 

мүмкіндіктерін пайдалану; 

- Мәтіндік редакторда құжатты сақтау 

амалдарын, түрлерін; 

Қ.Ж.Құдабаев 

Информатика» (оқу 

құралы), Алматы, 

2012ж 57-98 б 


15   

Мәтіндермен жұмыс: 

көшіру, жою. Мәтінді 

пішімдеу. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-мәтінді енгізудің арнайы құралдарын; 

-мәтінді редакциялаудың арнаулы 

құралдарын; 

-мәтінді пішімдеу жолдарын; 


Каталог: zkomedcollege -> joomla -> images -> KTP
KTP -> Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі
zkomedcollege -> Сарсенбаева ж. Б
images -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

жүктеу 289.27 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет