Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіжүктеу 259.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі259.62 Kb.
#8034

 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 

Министерство здравоохранения  и социального развития Республики Казахстан Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі 

Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж 

 

Бекітілді 

Утверждено Директордың оқу ісі  

жөніндегі орынбасары 

Зам.директора по УР_____________ 

«__» __________ 2016 ж./г. 

 

 Күнтізбелік – тақырыптық жоспар 

Календарно – тематический план Пән/Предмет – «Информатика» 

 

Мамандық/Специальность –  0302000 «Мейіргер ісі » 

Біліктілігі/Квалификация-0302033 «Жалпы практика мейіргері» 

 

 

Сағат 


саны 

семестр 
II 

III 

IV VI  VII  VIII 

Теориялық 36 

 

 

10 

12 

14 

 

 

 

Практиқалық 72 

 

 

24 

24 

24 

 

 

 

Бақылау түрі С.с. 

 

 

 

 

С.с. 

 

 

 

Барлығы 


108 

 

 

34 

36 

38 

 

 

 

 

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министірлігінің 29.07.2016 ж. №661 бұйрығымен  типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылды.             Составлен  в  соответствии  с  типовой  учебной  программой  утвержденной  приказом  Министерства  здравоохранения  социального  развития  РК  от 

29.07.2016 №661  

Оқытушы: Сарсенбаева Ж. Б. 

Преподаватель:_____________ 

 

Орал 2016 ж.г. 

  Уральск 2016 г.  

«Информатика» пәні бойынша тақырыптық жоспар мамандық  0302000 «Мейіргер ісі » 

№ 

Тақырыптың 

(бөлімнің) атауы 

Наименование темы (раздела) Сағат саны 

Количество 

часов 

 

Теория Тәжірибе 

Практика IIІ семестр. Теория -10сағ.Тәжірибе -24сағ. 1 Бөлім. Информатика пәніне кіріспе. ДК-і пайдалану қауіпсіздік ережесі. Ақпарат түсінігі, 

түрлері мен қасиеттері, ақпараттың өлшем бірлігі. Информатика пәні.

 

Санау жүйелері: екілік, сегіздік, он алтылық. 

 

2 Бөлім. ДК-дің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандырылуы. ДК-нің 

архитектурасы, негізгі құрылғылары. ДК-нің қосалқы құрылғылары.  ДК-нің бағдарламалық жасақтамалары. Операциялық жүйе құрамы. 3 Бөлім. Microsoft Word мәтіндік редакторы

Microsoft Word мәтіндік редакторы туралы негізгі мағлұматтар, интерфейсі.   Мәтіндік құжат құру және редакторлеу 

 Аралық интервалдарды, абзацтық шегіністерді орнату. 

 Құжатқа графиктік нысандарды енгізу 

10 

Нысандарды кірістіру: кесте және олармен жұмыс. 

 11 

Нысандарды кірістіру: суреттер, фигуралар және олармен жұмыс. 

 12 

Нысандарды кірістіру: формулалар және конструктормен жұмыс. 

 13 

Колонкалар, колонтитулдер, беттік белгілеулер қою. Құжатты баспаға басу. 

 IV семестр. Теория -12 сағ. Тәжірибе -24 сағ. 4 Бөлім. Microsoft Excel электрондық кестесі. 

Excel кестелік процессоры туралы жалпы түсінік, интерфейсі.  

Кестелік процессорда құжат құру және редакторлеу. 

Электрондық кестенің негізгі элементтері. 

Excel ұяшықтарына мәлімет енгізу. Автотолтыру. 

 Формулалар енгізу. Функция шебері. 

Электронды кестенің сызбалық мүмкіндіктері. 

 Сүзгіні пайдалану, мәліметтерді сұрыптау. 

 Кестені беттерге бөлу. Құжатты баспаға беру. 

 

5 Бөлім. Microsoft Роwег Роіnt презентациясын құру. 

Microsoft Роwег Роіnt  программасы туралы негізгі түсінік, интерфейсі.  10 

Microsoft Роwег Роіnt  негізгі элементтері 

11 

Презентация құру. Презентацияны пішімдеу. 

 12 

Презентацияға сурет, автофигура, дыбыс және клип енгізу. 

 13 

Кесте және диаграмма орнату. 

  

14 


Нысанға анимациялық эффектілер беру түрлері. 

Көрмелерді баптау және көрсету. 

  

V семестр. Теория -14 сағ. Тәжірибе -24 сағ. 6 Бөлім. Microsoft Access мәліметтер қорын басқару жүйесі. 

Access мәліметтер қоры туралы жалпы түсінік, интерфейсі.  

Мәліметтер қорында кесте құру. Кестелер арасындағы байланыс.  Мәліметтер қорында форма құру. 

 Мәліметтер қорында сұраныс құру. 

 Есеп беруді құру 

 

7 Бөлім. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Желі туралы жалпы мағлұмат. Ауқымды және жергілікті желілер.  Интернет – ғаламдық компьютерлік желі. ІР адрес. 

Интернеттің ақпарат іздеу қызметтері, ақпарат алу. 

Электронды пошта қызметі. 

 10 

Электронды үкімет қызметі. 

11 

8 Бөлім. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Ақпаратты қорғаудың негізгі  ұғымдары. Ақпараттық қауіпсіздік.  12 

Ақпаратты қорғау әдістері. Мәліметтерді архивтеу. 

 13 

Компьютерлік вирустар. Вирусқа қарсы бағдарламаларды тиімді пайдалану жолдары. 

 14 

9 Бөлім. Медициналық ақпараттық  жүйе. 

Медициналық ақпараттық және автоматтандырылған ақпараттық жүйе түсінігі.

 

 

15 


Медициналық ақпараттық жүйенің классификациясы 

 16 


Медициналық қызметкердің автоматтандырылған жұмыс орны.

  

 Барлығы: 

108 

36 

72 

 

Бақылау түрі: 

С.с.  

 

 

 

№ 

Өтетін күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің 

атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, 

тип урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Өзіндік жұмыс 

 

 Самостоятельная 

работа 
ІІІ семестр. Теория – 10 с. 

 

1.Бөлім. Информатика пәніне кіріспе 

ДК-і пайдалану қауіпсіздік 

ережесі. Ақпарат түсінігі, 

түрлері мен қасиеттері, 

ақпараттың өлшем бірлігі. 

Информатика пәні. 

Дәріс 


Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-информатика кабинетіндегі 

қауіпсіздік ережелерін; 

-табиғаттағы ақпарат түсінігін; 

-ақпарат қасиеттерін; 

- информатика мазмұнын;  

-информатиканың ақпараттық 

қорын; 


-ақпараттың өлшем бірліктерін; 

-ақпарат түрлерін; Істей білуі керек: 

-ақпаратты нақты түрде қолдану; 

-ақпаратты анықтау; 

-ақпаратты түрлендіру; 

-ақпараттың өлшем бірліктерін 

анықтау; 

-ақпарат түрлерін анықтау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

9-27б 


 

2 Бөлім. ДК-дің аппараттық және 

бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы. 

ДК-нің архитектурасы, 

негізгі құрылғылары. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-

 Компьютер құрылғылаарымен 

танысу; 


-

 

ДК –дің негізгі құрылғыларының конфигурациясын; 

-

 жүйелік блоктын компаненттерін; 

ДК компьютердің қосалқы 

бөлшектері; 

Істей білуі керек: 

-

 ДК қосу және сөндіру; 

-

 ДК-дің негізгі және қосымша 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

9-27б 


құрылғыларын жалғау. 

-

 ДК компьютердің қосалқы 

бөлшектерімен жұмыс істеу; 

-

 

бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу; 

 ДК-нің бағдарламалық 

жасақтамалары. 

Операциялық жүйе құрамы. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Бағдарламалық жасақтамалар 

туралы жалпы мағлұматтар;  

-бағдарламалық жасақтамалардың 

түрлерін; 

-бағдарламалық жасақтамалардың 

қолданылу аясын; 

Істей білуі керек: 

-бағдарламалық жасақтамаларды 

қолдану; 

-жүйелік бағдарламаларды 

пайдалану; 

-жүйелік бағдарламаларды орнату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

35-50б  3 Бөлім. Microsoft Word 

мәтіндік редакторы

Microsoft Word мәтіндік 

редакторы туралы негізгі 

мағлұматтар, интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-Word мәтндік редакторы туралы 

жалпы мағлұмат;  

-Word редакторының 

мүмкіндіктерін; 

-Word интерфейсінің қызметтерін; Істей білуі керек: 

-Мәтіндік редакторды іске қосуды; 

- Word интерфейсінің элементтерін 

ажырату, қолдану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

57-66б  Құжатқа графиктік 

нысандарды енгізу 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-формулалардың қолданылу 

бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-формулаларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-формуланы  енгізу; 

-конструктормен жұмыс істеу; 

-конструктордың элементтерін 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

57-66б 


қалыпты дәрежеде пайдалану; 

 

 ІІІ семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 1 Бөлім. Информатика 

пәніне кіріспе. ДК-і 

пайдалану қауіпсіздік 

ережесі. Ақпарат түсінігі, 

түрлері мен қасиеттері, 

ақпараттың өлшем бірлігі. 

Информатика пәні. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-информатика кабинетіндегі 

қауіпсіздік ережелерін; 

-табиғаттағы ақпарат түсінігін; 

-ақпарат қасиеттерін; 

- информатика мазмұнын;  

-информатиканың ақпараттық 

қорын; 


-ақпараттың өлшем бірліктерін; 

-ақпарат түрлерін; Істей білуі керек: 

-ақпаратты нақты түрде қолдану; 

-ақпаратты анықтау; 

-ақпаратты түрлендіру; 

-ақпараттың өлшем бірліктерін 

анықтау; 

-ақпарат түрлерін анықтау; 

М.Қ.Байжұманов 

«Информатика» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003,  

9-13б  Санақ жүйелері: екілік, 

сегіздік, ондық, он алтылық. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

- санақ жүйелері туралы жалпы 

мағлұматтар;  

-санақ жүйелерінің түрлерін; 

-санақ жүйесіндегі сандық 

ерекшеліктерді; Істей білуі керек: 

-санақ жүйелерін ажырата білу; 

-екілік, сегіздік, он алтылық санақ 

жүйелерінде есептер шығара білу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа 


ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003,. 

9-27б. 


 

2 Бөлім. ДК-дің аппараттық және 

бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы. 

ДК-нің архитектурасы, 

негізгі құрылғылары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы 

негізгі құрылғыларды;  

-ДК-дің қосымша құрылғыларын; Істей білуі керек: 

-ЭЕМ-ларын ажырата білу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

9-27б. 


-ЭЕМ-ң даму кезеңіндегі 

құрылғыларды айқындау; 

 

ДК-нің қосалқы құрылғылары 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Дербес компьютерді құраушы 

негізгі құрылғылардың құрылымын;  

-ДК-дің жұмыс істеу принциптерін; 

-ДК-нің құрылымын;  

-Жүйелік блоктың негізгі атқаратын 

қызметін;  

-Жүйелік блокты құраушы 

құрылғыларды; 

-Принтер, сканер құрылғыларының 

жұмыс істеу принциптерін; 

Істей білуі керек: 

-ДК-ні айырып, қосуды; 

-ДК-нің құрылғыларын ажырата 

білуді және жұмыс істеу 

принциптерін айқындау;  

-Жүйелік блоктың ішкі 

құрылғыларын қалыпқа келтіру; 

-Принтер, сканер құрылғыларын 

пайдалану; 

-ДК-нің құрылғыларын орнатуды; 

-құрылғылардың қате жұмыс 

жасауының алдын алу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

9-27б.  ДК-нің бағдарламалық 

жасақтамалары. 

Операциялық жүйе құрамы. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Бағдарламалық жасақтамалар 

туралы жалпы мағлұматтар;  

-бағдарламалық жасақтамалардың 

түрлерін; 

-Операциялық жүйе туралы жалпы 

түсінік;  

-операциялық жүйе түрлерін, 

қолданылу аясын;  

Істей білуі керек: 

-бағдарламалық жасақтамаларды 

қолдану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

35-57б. 


-жүйелік бағдарламаларды 

пайдалану; 

-жүйелік бағдарламаларды орнату; 

-Операциялық жүйені пайдалану; 

 

3 Бөлім. Microsoft Word мәтіндік редакторы

Мәтіндік құжат құру және 

редакторлеу 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәтінді енгізудің арнайы 

құралдарын; 

-мәтінді редакциялаудың арнаулы 

құралдарын; 

-мәтінді пішімдеу жолдарын; Істей білуі керек: 

-жаңа құжатты даярлау, мәтінді 

пішімдеу; 

-символдарды пішімдеу, көшіру, 

жою; 

-қаріптер, мәтін астын сызу, абзацтарды туралау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

57-67 б. 

 

Аралық интервалдарды, абзацтық шегіністерді 

орнату. 


Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-Жоларалықтар түсінігін;  

-Жоларалық интервалдарын 

орналастыру сұхбат терезесінің 

міндетін; 

Істей білуі керек: 

-Жоларалық интервалдардлы 

орнату; 

-Сызғыш арқылы, абзац сұхбат 

терезесі арқылы шегіністер орнату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

69-74 б. 

 

Құжатқа графиктік нысандарды енгізу 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-графиктік мәтіндерді бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-графиктік мәтіндерді енгізу; 

-графиктік фигуралармен жұмыс 

істеу; 


-құжатты безендіру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

92-93 б. 

 

Нысандарды кірістіру: кесте және олармен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

Білуі керек: 

-кесте ұғымын; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» үлестірме 

карточкалар 

-кестелерді даярлау; 

-тор сызықтарын бейнелеу; Істей білуі керек: 

-кесте тұрғызу; 

-кестелерді баптау, конструкор, 

макетпен жұмыс; 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

78-83 б. 

10   


Нысандарды кірістіру: 

суреттер, фигуралар және 

олармен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-суреттер, фигуралардың қолданылу 

бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-суреттер, фигураларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-сурет, фигураларды енгізу; 

-суреттермен, фигуралармен жұмыс 

істеу; 


-құжатты безендіру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

85-98 б. 

11   

Нысандарды кірістіру: формулалар және 

конструктормен жұмыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-формулалардың қолданылу 

бағытын; 

-нысандардың енгізілу  жолдарын; 

-формулаларды бейнелеу; 

Істей білуі керек: 

-формуланы  енгізу; 

-конструктормен жұмыс істеу; 

-конструктордың элементтерін 

қалыпты дәрежеде пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

85-89 б. 

12   

Колонкалар, колонтитулдер, беттік белгілеулер қою. 

Құжатты баспаға басу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-колонка, колонтитул, беттік белгі 

туралы жалпы мағлұмат; 

-колонка, колонтитул, беттік белгі 

қызметтерінің ерекшеліктерін; 

-құжат жасаудағы олардың алатын 

орнын; 

Істей білуі керек: 

- колонка, колонтитул, беттік белгі 

орналастыру; 

- колонка, колонтитул, беттік 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

85-98 б. 


белгімен жұмыс істеу; 

-құжатты баспаға беру; 

№ 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің 

атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, 

тип урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Өзіндік жұмыс 

 

 Самостоятельная 

работа 
ІV семестр. Теория – 12 с. 

 

4 Бөлім.Microsoft Excel электрондық кесте. 

Excel кестелік процессоры 

туралы жалпы түсінік, 

интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесі 

бағдарламасы туралы жалпы 

түсінік; 

- MS Excel интерфейсінің 

элементтерін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасын іске қосу; 

- MS Excel электрондық кестесінің 

элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

106-114 б. 

 Кестелік процессорда құжат 

құру және редакторлеу. 

Құрама сабақ Интерактивті 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесінде 

құжат құру жолдарын; 

- MS Excel кестесінде ұяшықтағы 

мәліметтермен жұмыс жасау 

жолдарын; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында құжат 

құру; 

- MS Excel электрондық кестесінің элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

106-114 б.   

Электрондық кестенің негізгі элементері 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесі 

бағдарламасы туралы жалпы 

түсінік; 

- MS Excel интерфейсінің 

элементтерін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасын іске қосу; 

- MS Excel электрондық кестесінің 

элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

114-118 б 

 Формулалар енгізу. Функция 

шебері. 


Құрама сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

формула түсінігі; 

- MS Excel электрондық кестесіндегі 

функция шебері, оның атқаратын 

қызметін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

функция шеберін пайдалану; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

119-121 б. 

 

5. Бөлім.Microsoft Power Point презентация құру. 

Power Point бағдарламасы 

туралы жалпы түсінік, 

интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік; 

- PowerPoint интерфейсінің 

элементтерін; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасын іске 

қосу; 

- PowerPoint бағдарламасының элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

139-142 б.  

Microsoft Роwег Роіnt  негізгі элементтері 

Құрама сабақ ДК, 

мультипроек-

тор, тірек 

сызбалар, 

үлестірмелі 

карточкалар Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасында 

презентация құру жолдары, 

техникасы 

- слайд, шаблон түсініктері; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасында 

презентация құру; 

- PowerPoint бағдарламасында 

слайдтарды безендіру, шаблон құру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

143-156 б. 

 

IV семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 4 Бөлім.Microsoft Excel 

электрондық кесте. 

Кестелік процессорда құжат 

құру және редакторлеу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

кесте құрылымын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

символдарды енгізу жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

адрестерді пайдалану; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

мәтінді, санды енгізу; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығарудың алғы шарттары; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

106-114 б.  

 

Электрондық кестенің негізгі элементтері. 

Практикалық сабақ 

ДК, 


мультипроек-

тор, тірек 

сызбалар, 

үлестірмелі 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

кесте құрылымын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

символдарды енгізу жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

адрестерді пайдалану; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

мәтінді, санды енгізу; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығарудың алғы шарттары; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

116-118 б.  

 

Excel ұяшықтарына мәлімет енгізу. Автотолтыру. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесінде 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» үлестірме 

карточкалар 

мәлімет енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

ұяшық блоктарымен, автотолтыру 

түсінігін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

автотолтыруды; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

106-118, 126 б. 

 

Формулалар енгізу. Функция шебері. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel электрондық кестесіндегі 

формула түсінігі; 

- MS Excel электрондық кестесіндегі 

функция шебері, оның атқаратын 

қызметін; Істей білуі керек: 

- MS Excel бағдарламасында 

формула енгізу жолдарын; 

- MS Excel электрондық кестесінде 

функция шеберін пайдалану; 

-электрондық кестеде есептеулер 

шығару; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

119-123 б. 

 

Электронды кестенің сызбалық мүмкіндіктері.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-MS Excel кестесінің сызбалық 

мүмкіндіктерін; 

-диаграмма типін; 

-функция сызбаларын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel-де диаграммалар 

тұрғызу; 

-диаграмма аймағының мөлшерін 

өзгерту; 

-функция сызбаларын тұрғызу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

123-125 б. 

 Сүзгіні пайдалану, 

мәліметтерді сұрыптау. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

Білуі керек: 

-MS Excel кестесінде мәліметтермен 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» үлестірме 

карточкалар  

жұмыс жасауды; 

-мәліметтерді жүйелеу; 

-Мәліметтерді алфавит бойынша, 

белгілі критерийлер бойынша 

сұрыптау жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- MS Excel-де мәліметтерді 

сұрыптау; 

-Сүзгіні пайдалану; 

-Мәлімет типтері бойынша 

сұрыптау; 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

126-133 б 

 Кестені беттерге бөлу. 

Құжатты баспаға басу.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар  

Білуі керек: 

-MS Excel кестесінде баспаға 

басудың тәсілдерін; 

-мәліметтерді жүйелеу; 

-баспаға басу кезіндегі кестені 

беттерге бөлу құрылымын; Істей білуі керек: 

- MS Excel-де кітапты баспаға басу; 

-электрондық кестеде кестені 

беттерге бөлу; 

-мәліметтерді қағазды нұсқада 

көрсету; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

106-114 б 

 5. Бөлім.Microsoft Power 

Point презентация құру. 

Microsoft Роwег Роіnt  негізгі 

элементтері  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасында 

презентация құру жолдары, 

техникасы 

- слайд, презентация түсініктері; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасында 

презентация құру; 

- PowerPoint бағдарламасында 

слайдтарды безендіру, шаблон құру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

139-142 б 

 

Презентация құру. Презентацияны пішімдеу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-PowerPoint  бағдарламасында 

презентация құру жолдары, 

техникасы 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, - слайд, шаблон түсініктері; 

Істей білуі керек: 

- PowerPoint бағдарламасында 

презентация құру; 

- PowerPoint бағдарламасында 

слайдтарды безендіру, шаблон құру; 

151-155 б 

10   

Презентацияға сурет, автофигура, дыбысжәне клип 

енгізу. 


Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-презентация құрудағы әр-түрлі 

нысандардың алатын орны; 

- нысандарды кірістіру жолдары; Істей білуі керек: 

- презентацияға суреттер, 

фигуралар, клиптер, музыкалар 

орналастыру; 

- презентацияны көркемдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

139-147 б 

11   

Кесте және диаграмма орнату. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-слайд, презентацияларды пішімдеу; 

- кесте түрлері, құрылымдары, 

диаграмма; Істей білуі керек: 

- слайдты пішімдеу; 

- Диаграммалар, кестелер енгізу, 

пішімдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

143-144 б 

12   


Нысанға анимациялық 

эффектілер беру түрлері. 

Көрмелерді баптау және 

көрсету. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

- презентацияға анимация беру 

жолдары; 

-презентация анимациясын қалыпқа 

келтіру жолдары;  

-презентация параметрлерін баптау; 

- презентация көрсетілімдерін 

айқындау; 

-презентацияны іске қосу жолдарын; 

Істей білуі керек: 

- презентацияға анимациялық 

эффектілер беру; 

- презентацияны көркемдеу; 

-презентация параметрлерін баптау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

139-156 б - презентация көрсетілімдерін 

айқындау; 

№ 

Өтетін 

күні 

 

Дата 


проведе 

ния 


Тақырыптың, бөлімнің 

атауы 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Сағат  

саны 

 

Количест во часов 

Сабақтың түрі, 

сабақтың 

нұсқасы 

Вид занятия, 

тип урока 

 

Пәннің оқу-әдістемелік 

қамтылуы 

Учебно- 


методическое 

обеспечение Нені білу керек? 

Нені істей білу керек? 

 

Что должен знать? Что должен уметь? 

Өзіндік жұмыс 

 

 Самостоятельная 

работа 
V семестр. Теория – 10 с. 

 

6 Бөлім. Microsoft Access деректер қорын басқару 

жүйесі. 

Access мәліметтер қоры 

туралы жалпы түсінік, 

интерфейсі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-Access  бағдарламасы туралы 

жалпы түсінік; 

- Access интерфейсінің 

элементтерін; 

Істей білуі керек: 

- Access бағдарламасын іске қосу; 

- Access бағдарламасының 

элементтерін пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

159-178 б 

 7 Бөлім. Ақпараттық - 

коммуникациялық 

технологиялар. 

Желі туралы жалпы 

мағлумат. Ауқымды және 

жергілікті желінің 

құрылымы. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-компьютерлік желілер туралы 

жалпы түсінік; 

-желі топологиясы: жергілікті, 

ауқымды желілер; 

Істей білуі керек: 

-компьютерлерді желілерге 

біріктіру; 

-компьютер адрестерін ажырату; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

182-208 б 

 Интернет – ғаламдық 

компьютерлік желі. ІР адрес. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-бүкіләлемдік Интернет желісі; 

-Интернет желісінің қызметі; 

-Интернет желісінің 

мүмкіншіліктерін; 

Істей білуі керек: 

-Интернет желісін пайдалану; 

-Интернет қызметтерін пайдалану; 

-Интернетте адресті айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

182-191 б 


 

Интернеттің ақпарат іздеу қызметтері, ақпарат алу. 

Құрама сабақ ДК, 

мультипроек-

тор, тірек 

сызбалар, 

үлестірмелі 

карточкалар Білуі керек: 

-Интернет парақтарына шолу жасау; 

-Интернеттен ақпарат алу 

мәдениеттілігі; 

-Интернет пайдалану 

мүмкіншіліктерін; Істей білуі керек: 

-іздеу сайттарын ашу; 

-Интернет қызметтерін дұрыс, тиімді 

пайдалану; 

-Интернетте ақпарат алу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

182-191 б 

 

Электронды үкімет қызметі. Құрама сабақ 

ДК, 

мультипроек-тор, тірек 

сызбалар, 

үлестірмелі 

карточкалар Білуі керек: 

-Электронды үкімет порталының 

негізгі қызметін; 

-Электронды үкіметтің қоғамдағы 

орнын; 

Істей білуі керек: 

-Электронды үкімет порталын 

пайдалану; 

-Электронды үкімет порталындағы 

қызметтерді пайдалану; 

«Компьютерлік 

сауаттылыққа 

оқыту жөніндегі 

оқу-әдістемелік 

құрал» Есжанов 

А.Е. Алматы, 

2007, 109-111 бб. 

 

8 Бөлім. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Ақпаратты қорғау туралы 

жалпы түсінік. Ақпараттық 

қауіпсіздік. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК Білуі керек: 

-ақпараттық сауаттылық 

қағидаларын; 

-ақпараттық қауіпсіздік түсінігін; 

-ақпаратты қорғау туралы жалпы 

түсінік; Істей білуі керек: 

-ақпаратты қорғау заңдылықтарын; 

-дискілерді диагностикадан өткізу; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа 

ақпараттық технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003 

 

9  Бөлім.  Медициналық ақпараттық  жүйе. 

Медициналық ақпараттық 

және автоматтандырылған 

ақпараттық жүйе түсінігі. 

Құрама сабақ Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар Білуі керек: 

-

 медициналық информатиканың 

негізгі ұғымы және терминдерін; 

-

 

медициналық ақпараттық жүйенің  даму тарихын; 

медициналық ақпараттық жүйенің 

сипаттамасы; 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г 

307-335 б Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. V семестр. Тәжірибе – 24 с. 

 6 Бөлім. Microsoft Access 

деректер қорын басқару 

жүйесі. 

Мәліметтер қорында кесте 

құру. Кестелер арасындағы 

байланыс. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы кесте 

құрылымы; 

-Access мәліметтер қорында 

кестенің құрылу жолдары; 

-кестелер арасындағы байланыс 

жолдары; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы кестелердің 

байланысы; 

-мәліметтерді өңдеу; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

159-168 б 

 Мәліметтер қорында форма 

құру. 


Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы форма 

түсінігін; 

-Access мәліметтер қорында 

форманың құрылу жолдары; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы формаларды 

құру; 

-мәліметтерді өңдеу; Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

173-178 б 

 Мәліметтер қорында 

сұраныс құру.  

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы сұраныс 

түсінігін; 

-Access мәліметтер қорында 

сұраныстың құрылу жолдары;  

-мәліметтер қорындағы 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

170-171 б 


мәліметтерді сұрыптау жолдарын; 

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы 

сұраныстарды жасау; 

-мәліметтерді өңдеу;  

 

Есеп беруді құру Практикалық 

сабақ 

Интерактивты тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-мәліметтер қорындағы есеп беру 

(отчет) түсінігін; 

-Access мәліметтер қорында есеп 

берудің құрылу жолдары;  

Істей білуі керек: 

-Access бағдарламасында 

мәліметтер қорын құру; 

-мәліметтер қорындағы есеп беруді 

жасау; 

-мәліметтерді өңдеу;  Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

159-178 б 

 7 Бөлім. Ақпараттық - 

коммуникациялық 

технологиялар. 

Интернет – ғаламдық 

компьютерлік желі. ІР адрес. 

Практикалық сабақ 

ДК, 


мультипроек-

тор, тірек 

сызбалар, 

үлестірмелі 

карточкалар 

Білуі керек: 

-бүкіләлемдік Интернет желісі; 

-Интернет желісінің қызметі; 

-Интернет желісінің 

мүмкіншіліктерін; 

Істей білуі керек: 

-Интернет желісін пайдалану; 

-Интернет қызметтерін пайдалану; 

-Интернетте адресті айқындау; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

182-196 б 

 Интернеттің ақпарат іздеу 

қызметтері. Интернеттен 

ақпарат алу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Интернет парақтарына шолу жасау; 

-Интернеттен ақпарат алу 

мәдениеттілігі; 

-Интернет пайдалану 

мүмкіншіліктерін; Істей білуі керек: 

-іздеу сайттарын ашу; 

-Интернет қызметтерін дұрыс, тиімді 

пайдалану; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

182-191 б 


-Интернетте ақпарат алу; 

 Электронды пошта қызметі. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Электронды хат дайындайтын 

бағдарламаларды; 

-Outlook Express бағдарламасын; 

-E-mail электронды поштасының 

қызметтерін; Істей білуі керек: 

-хатты дайындау; 

-хатты жіберу, қабылдау; 

-электронды почта құру; 

Қ.Ж.Құдабаев 

«Информатика» 

(оқу құралы), 

Алматы, 2012, 

193-206 б 

 Электронды үкімет қызметі. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-Электронды үкімет порталының 

негізгі қызметін; 

-Электронды үкіметтің қоғамдағы 

орнын; 

Істей білуі керек: 

-Электронды үкімет порталын 

пайдалану; 

-Электронды үкімет порталындағы 

қызметтерді пайдалану; 

www.egov.kz

 

порталы 


 

8 Бөлім. Ақпаратты қорғау негіздері. 

Ақпаратты қорғау әдістері. 

Мәліметтерді архивтеу. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

-Ақпараттарды архивтеудің тиімді 

әдістерін, маңызын; 

-архивтеу бағдарламаларын; 

WinRAR, WinZIP архивтеу 

бағдарламасын; 

-PKZIP, PKUNZIP архивтеу 

бағдарламаларын; Істей білуі керек: 

-файлдарды архивке енгізу; 

-файлдарды архивтен шығару; 

-архивті бүлінуден сақтау; 

- WinRAR WinZIP архивтеу 

бағдарламасын пайдалану; 

- PKZIP, PKUNZIP архивтеу 

бағдарламаларын іске қосу; 

 

Е.К.Балапанов «Жаңа 

ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003, 174-

180б. 


10   

Компьютерлік вирустар. 

Вирусқа қарсы 

бағдарламаларды тиімді 

пайдалану жолдары. 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК 

Білуі керек: 

-вирустар және олардың түрлерін; 

-вирустардың жіктелімін; 

-вирустардың зияндық әрекеттерін; Істей білуі керек: 

-вирустарды анықтай білу; 

-вирустан қорғанудың алғы 

шарттарын; 

Е.К.Балапанов 

«Жаңа 


ақпараттық 

технология» 

Информатикадан 

30 сабақ, Алматы 

ИНТ, 2003, 162-

169б. 


11   

9  Бөлім.  Медициналық 

ақпараттық  жүйе. 

Медициналық ақпараттық 

және автоматтандырылған 

ақпараттық жүйе 

түсінігі.Медициналық 

ақпараттық жүйенің 

классификациясы 

Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналық информатиканың 

негізгі ұғымы және терминдерін; 

-

 

медициналықақпараттықжүйенің сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың жүйенің 

классификациясын айқындау; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2015 г 

315-331 б 

12   


Медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орны. Практикалық сабақ 

Интерактивты 

тақта, ДК, 

үлестірме 

карточкалар 

Білуі керек: 

-

 медициналық информатиканың 

негізгі ұғымы және терминдерін; 

-

 

медициналық ақпараттық жүйенің  даму тарихын; 

медициналық ақпараттық жүйенің 

сипаттамасы; 

Істей білуі керек: 

- медициналық ақпараттың 

бастауларымен жұмыс істеу; 

-медициналық қызметкердің 

автоматтандырылған жұмыс 

орнында жұмыс істеу. 

В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова 

«Информатика», 

Москва, 2014 г 

315-331 б 

 

 

Барлығы  

108 

 

  

 

 

 

Бақылау түрі: 

Саралау 

сынақ 

 

  

 

 

 

 

Негізгі және қосымша әдебиет: 

 

негізгі: 

 

1.

 Қ.Ж.Құдабаев «Информатика» (оқу құралы), Алматы, 2012. 

2.

 Е. К. Балапанов, Б.Б.Бөрібаев, А.Б.Даулетқұлов «Жаңа ақпараттық технология» Информатикадан 30 сабақ, Алматы ИНТ, 2003 

3.

 В.П.Омельченко, А.А.Демидова «Информатика» (учебник для мед.училищ и колледжей), Москва, 2014 г 

4.

 «Практикум по медицинской информатике». В.П.Омельченко 

5.

 «Информатика». Базовый курс. 2-е издание С.В.Симонович 

 

қосымша:  

1.

 «Компьютерные технологии для учителя» + электрондық оқулық, Санкт-Петербург, 2003. 

2.

 «Компьютерлік сауаттылыққа оқыту жөніндегі оқу-әдістемелік құрал» электронды оқулық 

3.

 «Основы информатики». В.Ф.Ляхович, С.О.Крамаров 

4.

 «Практикум по медицинской информатике». В.Я.Гельман 

5.

 «Windows ХР».  Эд Ботт Карл Зтхерт 

6.

 Интернет материалдары 

7.

 Электронддық оқулықтар 

 

Document Outline

  • OLE_LINK1

Каталог: zkomedcollege -> joomla -> images -> KTP
KTP -> Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі
zkomedcollege -> Сарсенбаева ж. Б
images -> Қазақстан республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі
zkomedcollege -> Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

жүктеу 259.62 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет