Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 130.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.03.2017
өлшемі130.01 Kb.
#3984

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

   «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ 

Электр энергетикасы факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

 

  

 

«Бекітемін» 

 

 ЭЭФ деканы ______ В.И. Денисенко 

 

 ___   __________ 2016 ж. 

 

  

 

  

 

K(О)Т1106 – Қазақ (орыс) тілі 

5В081200-  Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығына 

арналған


 

syllabus 

 

 

 

 

 

Курс    

 

  

 

    1 Семестр 

 

  

 

     1, 2  

Кредит саны 

 

 

  

    3, 3   

ECTS бойынша кредит саны   

  

    5, 5 Жалпы сағат саны 

 

  

    135, 135 

оның ішінде: 

 

Практикалық сабақтар    

 

    45, 45  

СӨЖ  


 

 

  

 

    90, 90  

оның ішінде: СОӨЖ   

 

 

    30, 30 Емтихандар 

 

  

 

                                                      Алматы, 2016 ж. 

Силлабусты  қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы негізінде  аға оқытушы 

Телғожаева Құралай Сағымбекқызы құрастырды. 

Силлабус  қазақ  және  орыс  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2016 

жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралды.   

 

Кафедра меңгерушісі                          Р.Қ. Бөкейханова   

Силлабус  ЭЭ  факультетінің  ОӘК  мәжілісінде  2016  жылдың  24 

маусымында (№4 хаттама)

 

қаралып, бекітіледі. 1 Оқытушылар: 

Шарибжанова Ғалия Ғабдолқызы – ф.ғ. к. доцент, каб. А 319, А 321. 

Байланыс тел. 8(727)2925847 

kz@aipet.kz

 

Телғожаева Құралай Сағымбекқызы -  аға оқытушы, каб. А 319, А 321. Байланыс тел. 8(727)2925847 

kz@aipet.kz

 

2  Оқытушылардың  офис-сағаттарының  кестесі  кафедра  мен 

деканаттың  қабырғасында  ілінген.  Офис-сағаттар  кесте  бойынша  А-319,  А 

313, А-321, А-320 дәрісханаларында өткізіледі.      

Байланыс телефоны: 8727-2925847 

e-mail: 

kz@aipet.kz

 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының мекенжайы: АЭжБУ, индексі 050013, Байтұрсынұлы көшесі, 126-үй, 319-кабинет, тел.: 2925847 

3 Пәннің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

Пәннің  мақсаты  –  коммуникативтік  әдісті  басшылыққа  ала  отырып, 

заманауи  еңбек  нарығында  бәсекеге  қабілетті,  тілдік  біліктілігі  жоғары, 

өмірдің барлық салаларына еркін араласып,  мемлекеттік тілде жазбаша және 

ауызша ой-пікірін еркін білдіре алатын тілдік тұлға қалыптастыру.  

3.2 Пәннің

 

міндеттері  

-  монолог,  диалог  түрінде  (хабарлама,  таныстырылым,  баяндама, 

дискуссия және т.б.) әңгімелеу, сұхбат жүргізу дағдысын жетілдіру;  

-  жазба  жұмыстарын  (эссе,  аннотация,  түйіндеме,  жоспар,  тезис, 

мәлімдеме,  пресс-релиз,  өтініш,  хат,  аударма,  реферат,  мақала  және  т.б.) 

орындау дағдысын қалыптастыру;  

-  тілдік  тұлғаның  қазақ  тілінде  жүйелі  талдау  жасау,  өз  ойын  еркін 

жеткізу  және  ұсынылған  материалдар  бойынша  сипаттама,  салыстырма, 

қорытынды жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктіліктерін жетілдіру;  

-  әлеуметтік,  қоғамдық  және  кәсіби  маңызды  ақпаратты  жеткізу, 

болашақ  қызметінде  қазақ  тіліндегі  деректерді  қолдану  дағдысын 

қалыптастыру. 3.3 Пәннің сипаттамасы 

Бакалавр  деңгейіндегі  студенттерді  дайындауда  қазақ  тілі  пәні  жалпы 

білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде оқылатын пәндердің бірі болып 

табылады.  Қазақ  тілі  пәні  курсы  мектеп  қабырғасында  мемлекеттік  тілді 

базалық  деңгейде  меңгерген,  қазақ  тілінің  функционалдық  ерекшеліктерін, 

негізгі грамматикалық категорияларын білетін, оқу, жазу, түсіну, айту сияқты 

коммуникативтік  жалпы  дағдыларды  игерген  студенттерге  арналған.  Курс 

мазмұны  лексикалық  тақырыптардан,  сөйлесім  әрекетінің  барлық  түрлерін 

дамытуға  бағытталған  лексикалық  және  грамматикалық  тақырыптар  мен 

сөздік жұмыстардан тұрады. Қазақ тілі курсын аяқтаған студенттің: 

- қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдері; 

- тілдік норма; 

- кәсіби сала терминдерінің қалыптасу тәсілдері; - ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері

- аударма және оның түрлері;  

- стандарт тілдік бірліктер  

- аударма, сөздік түрлері туралы түсінігі болу керек. Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

- мәтіндегі негізгі ойды тауып, ақпаратты түсіне; 

-  белгілі  бір  тақырып  бойынша  (іскерлік,  әлеуметтік-тұрмыстық, 

әлеуметтік-мәдени  саладағы) жағдаяттардағы ойды толықтыра;  

- кәсіби салаға байланысты мәліметтерге өз көзқарасын қоса: 

- ресми іс қағаздарын толтырып, қызметтік хат жазу мәдениетін  игере;  

-  ұсынылған  материалдар  бойынша  сипаттама,  шолу,  талдау, 

салыстырма, қорытынды жасай; 

кәсіби-іскерлік  қарым-қатынаста  жиі  қолданылатын  сөйлеу модельдерін қолдана

 

білуі керек. 

 Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

-  күнделікті  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және 

талқылау; 

-  еліміздегі  әлеуметтік  жағдай,  бұқаралық  ақпарат  құралдары 

материалдары  бойынша пікірін, көзқарасын білдіру;  

- белгілі тақырып бойынша эссе, аңдатпа, реферат, конспект жаза білу; 

- жұрт алдында сөйлеу, презентация жасай білу;  

- пікірталас, дискуссияларға қатысып, өз ойын дәлелдей білу; 

-  іскерлік  сұхбаттасудың  дұрыс  жолдарын  таңдай  білу

 

дағдыларын игеруі керек

3.4 - 

3.4 Пәннің постреквизиттері   

Кәсіби қазақ тілі.  

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 - 

4.2 - 

4.2.1 - 

4.2.2 Практикалық сабақтардың тақырыбы 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

 1 


Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдеріндегі сәлемдесу рәсімі.  

Тәуелдік, меншіктік қатынасты білдіретін сөйлемдер. 4 с. 

Н.: 2, 5, 12  

Қ.: 11, 12 

Мен  таңдаған  мамандық.  Мамандық  таңдау  –  өмірлік  маңызды мәселе. Жоғары сұранысқа ие мамандықтар. Галилео Галилей. 

Зат есімнің жіктелуі мен септелуі. Бағыттық, нысандық қатынастың 

берілуі. 6 с. 

Н.: 2, 5, 12, 13, 

18 

Қ.: 10, 11, 12 

Қазақстан – бәсекеге қабілетті мемлекет. Қазақстан. ЭКСПО-2017 жаңалықтары. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.  

Анықтауыштық тіркес. Шақ категориясы. 4 с. 

Н.: 2, 5, 12, 13, 

18 


Қ.: 10, 11, 12

 Қазақстанның 

тарихи 


орындары. 

Түркістан. 

Ұлықбек 

Обсерваториясы. 

 

Болжамдық санды, мөлшерді білдіретін формалар. 4 с. Н.: 2, 5, 12  

Қ.: 11, 12 Салауатты  өмір  салты.  Шынығу.  Салауатты  өмір  салтын 

қалыптастыру.  

Көмектес септігінің құралдық мағынаны білдіруі. 3 с. 

Н.: 2, 5, 12  

Қ.: 10, 11, 12 

Өнер. Өнер шеберлері. Қазақ театрының тарихы. Махаббат романстары.  

Сөйлемді дұрыс құраудағы  сөздердің орын тәртібі мен сөйлем 

мүшелерінің орналасу реттілігі. Себеп-салдарлық конструкциялар.  

6 с. 


Н.: 2, 5, 12  

Қ.: 11, 12 

Ұлттық  экомәдениет. Қазақстандағы экологиялық  апаттар. Ұлттық саябақтар. Табиғатқа өгей өндіріс. Ақсу-Жабағылы.  

Шылаулар. Құрмалас сөйлем. 4 с. 

Н.: 2, 5, 12, 13, 

18 


Қ.: 10, 11, 12

 Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. Ғылым 

мен технология туралы. Физика. Қазақстан ғылымы мен 

технологиясының жаңалықтары.  Әл-Фараби. Майкл Фарадей. 

Альберт Эйнштейн.  

 

Қалау, бұйрық мәнді сөйлемдер. 4 с. Н.:  2, 5, 12, 18 

Қ.: 5,8, 12,13,16

 Кәсіби сала қызметі. 

Электр энергиясын өндіру. Электр 

энергетикасы.Трансформатор. Электр энергиясын өндірудің жаңа 

тәсілдерін игерудің маңыздылығы. Міндет, жауапкершілік мәнді 

сөйлемдер. 4 с. 

Н.:  2, 5, 12, 18 

Қ.: 15,17

 

10 Кәсіби  сала  субъектілері.  Қазақстандағы  меншік  түрлері.  Сөйлеу 

әдебі. 


Шарт, мақсат, ниет, қалау мәнді сөйлемдер. 6 с. 

Н.:  2, 5, 12, 18 

Қ.: 5,8, 12,13,16

 

11* Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Кәсіби сала 

мамандарының құқықтары мен міндеттері. Адам – басты 

құндылық. Құжаттың адам өміріндегі рөлі. Сұхбаттасудан қалай 

өтеміз? Адамның құқықтық қорғалуы. Кәсіби сала мамандарының 

құқықтары мен міндеттері. Еңбек тәртібі.  

Анықтауыштық  қатынас.  Сұрау  мәнді  сөйлемнің  жасалу 

ерекшелігі. Білік, дағды, шарт, бұйрық мәнді сөйлемдер. 5 с. 

Н.: 2, 5, 10, 14, 

15, 16 

Қ.: 10, 11, 12 

12 


Көне және заманауи ескерткіштер. Көне түркі жәдігерлері сыр 

шертеді. Тоныкөк  ескерткіші. Қазақстанның жеті кереметі. Көне 

түркі жазуы. Талас жазуы. 

Мезгіл, болжау, себеп-салдар мәнді сөйлемдер. 4 с. 

Н.: 2, 5, 10 

Қ.: 10, 11, 12

 

13 


Өнегелі  ғұмыр: тарихи тұлғалар. Ерлік туын көтерген ерлер.Ел 

үміті – қоғам қайраткері. Хакім Абайдың философиясы. 

Бөгде  сөз.  Көмекші  есімдер  мен  етістіктер.  Есімше,  көсемше 

категориясы.  4 с.  

Н.: 2, 5, 10 

Қ.: 10, 11, 12

 

14 


Ғылым  және  инновациялық  технология.  Ғылым  –  инновациялық 

экономиканың  негізі.  Нанотехнология.  Қазақстандықтардың 

ғылыми жаңалықтары. Ұлылардан қалған сөз. Дінмұхамед Қонаев. 

Мұхамеджан Тынышбаев. Шапық Шөкин. 

   

 

Синонимдік,  антонимдік  қатарлар.  Мезгіл,  мақсат,  қарсы,  себеп-салдар мәнді сөйлемдер. 6 с. 

Н.: 2, 5, 10 

Қ.: 10, 11, 12

 

15 Мемлекеттік және  халықаралық сыйлықтар мен стипендиялар.  

Альфред Нобель сыйлығы.  Альфред Нобель. Нобель сыйлығының 

лауреаттары. Вильгельм Рентген.

 

Әбілхан Үмбетов. Етіс категориясы. Қимыл есімдерінің қызметі. 4 с 

Н.: 2, 5, 10 

Қ.: 10, 11, 12

 

16* Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар.  

Меншік,  өтініш,  тілек,  шарт,  білік,  дағды  мәнді  сөйлемдер  (-а,е,й 

алу, білу). 4 с. / 3 с.* 

Н.:  2, 5, 12, 18 

Қ.: 5,8, 12,13,16 

17* 


Жеке кәсіпкерлік. Шағын және орта бизнес. Жарнама – ақпараттың  Н.: 2, 5, 10, 14, 

бір түрі. Жарнама сауаттылығы. 

 

Қалау,  ниет  мәнді  сөйлемдер  (-ғы+  кел.  Қыстырма  сөздер.  Етіс категориясы. Етістіктің шақтары. 6 с. 

15, 16 


Қ.: 10, 11, 12

 

18* Ел  басқару  жүйесі.  Президент.  Парламент.  Басшының  басқару 

стилі. Дипломат келбеті. Қазақстан дипломаттары. 

Анықтауыштық  қатынас.  Сан-мөлшер  категориясы.  Міндет, 

жауапкершілік, білік, дағды мәнді сөйлемдер. 6 с. 

Н.: 2, 5, 10, 14, 

15, 16 


Қ.: 10, 11, 12

 

19* Кәсіби  сала    қызметіне  арналған  отандық  басылымдар.  Баспасөз 

жанрлары. 

Жай  және  құрмалас  сөйлемдердің  құрылымдық,  мағыналық 

топтары. 6 с. 

Н.:  2, 5, 12, 18 

Қ.: 5,8, 12,13,16

 

 

Ескерту: * сырттай оқитын студенттерге арналған тақырыптар 

4.3 СӨЖ тапсырмалары  

1. Жұмыс жазбаша орындалады. Көлемі А4 1,5 беттен кем емес. Талап: 

тақырыпты ашу, өз ойын жазбаша білдіре білу. 

2. Жұмыс ауызша тапсырылады.  Тапсырма: Әр студентке оқытушы  

республикадағы  танымал  басылымдырдың  атаулары  мен  нөмірін  ұсынады. 

Студент басылымдағы материалдарға жалпы шолу жасайды, өз мамандығына 

жақын тақырыптарға баса көңіл бөлуі міндетті.  

3. Жұмыс жазбаша, ауызша тапсырылады. Кәсіби мамадығына қатысты 

мәтіндермен жұмыс. Тапсырма: оқытушы ұсынған нұсқа бойынша мәтіндерді 

оқу,  екітілді  сөздік  жасау  (30  сөз);  мәтінді    мағыналық  бөліктерге  бөліп 

жоспарын  жасау;  әр  бөлікке  атау  беру;  мазмұнын    баяндау;  мәтін  бойынша 

берілетін грамматикалық тапсырмаларды орындау. 

4.

 

Жұмыс дөңгелек үстел түрінде өткізіледі. Студенттер 2-3-тен  топқа бөлініп,  оқытушы  алдын  ала  берген  тақырыптарды  таңдап,  пікірталасқа 

дайындықпен  келеді.  Әр  студенттің  өз  ойын  жақтай  алуы,  қарсы  пікірлерді 

айта  білуі,  қыстырма  сөздерді  пайдалана  алуы;  сөйлеу  мәдениеті  мен 

сауаттылығы бағаланады. 

          5. Тапсырма: оқытушы ұсынған электр энергетикасы саласының өзекті 

мәселелері  көтерілетін  тақырыпқа  презентация  жасау.  Талаптар:  тақырып 

өзектілігі,  тақырыпты  аша  білуі,  ойын  жеткізу  шеберлігі,  жұрт  алдында 

сөйлеу білігі, көрнекіліктер. 

6.  Жұмыс  жазбаша  орындалады.  Тапсырма:  іскерлік  хаттарға 

қойылатын  талаптар,  оларды  жазу  ережелері  туралы  1  беттік  мәлімет;  орыс 

тілінде  жазылған  іскерлік  хаттарды  аудару  (хат  мәтіндерін  оқытушы 

ұсынады); оқытушы ұсынған жағдаятқа іскерлік хат жазу; қызметтік хаттарда 

кездесетін тілдік оралымдарды жазу (10-15 реплика).  

 

4.4  СӨЖ тақырыптары 

Дөңгелек үстел тақырыптары: 

№1 СӨЖ. Бүгінгі студент, ертеңгі маман – еліміздің болашағы (эссе). 

№2 СӨЖ. Мерзімді баспасөз материалдарына шолу. 

№3 СӨЖ. Кәсіби сала жетістіктері. №4 СӨЖ. «Бүгінгі  күннің өзекті мәселелері» тақырыбына дөңгелек 

үстел. 


 

№5 СӨЖ. Презентация. Жұрт алдында сөйлеу шеберлігі. 

 

№6 СӨЖ. Іскерлік хат.  

5. Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар  

5.1


 

Сөздер мен сөз тіркестерін аудару. Грамматикалық тапсырмалар. 

5.2

 

Мәтіндерді мазмұндау  Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдерінің сәлемдесу рәсімі 

Мамандық таңдау – өмірлік маңызды мәселе 

Галилео Галилей 

Қазақстан 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл 

Қазақстанның тарихи орындары  

Қазақстанның ғылыми жаңалықтары  

Әл-Фараби 

Физика 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру Оңтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Солтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Шығыс аймағының экологиялық жағдайы 

Батыс аймағының экологиялық жағдайы 

Ұлттық саябақтар 

Табиғат қорықтары  

Қазақ театрының тарихы  

Майкл Фарадей 

Альберт Эйнштейн 

Өмірбаян. Түйіндеме 

Өтініш. Бұйрық. 

Сұхбаттасудан қалай өтеміз?  

Функционалдық стильдер. Түрлері. Ерекшеліктері. 

Тілдік  норма:  орфоэпиялық,  орфографиялық,  грамматикалық, 

лексикалық. 

Ісқағаздар стиліндегі стандарт тілдік бірліктер. Түрлері.  

Жұрт алдында сөйлеуге машықтану жолдары  

Жарнама – ақпараттың бір түрі  

Қызметтік хаттар  

Қазақстанның жеті кереметі 

Ерлік туын көтерген ерлер 

Нанотехнология. Заманауи құрылғылар 

Ел үміті – қоғам қайраткері 

Абайдың философиясы  

Д. Қонаев туралы  

М. Тынышбаев туралы  

Ш. Шөкин туралы 


Альфред Нобель сыйлығы 

Басшының басқару стилі 

Қазақстан дипломаттары 

Адам – басты құндылық 

Ғылым – инновациялық экономиканың негіздері 

Тұңғыш Президент 

Бәсекеге қабілетті Қазақстан 

 

6. Студенттер жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі 

кредиттік  оқыту  технологиясы  қабылдаған  қорытынды  бағалар  шкаласы 

бойынша бағаланады (1-кесте). 

 

1-кесте.  Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 

%-дық мәні 

Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 


95- 100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттандырарлық D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттандырарлық                   D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 0-49 Қанағаттандырарлықсыз 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  балдық  шкаламен  бағаланады  және  2-кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2-кесте.  Әрбір жұмыстың маңыздылығы.  

Оқу әрекетінің түрлері 

Ең жоғары балл 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

               0,1 

Ағымдық бақылаудың орташа балы 

               1,0 

№1 СӨЖ  


  0,3 

  0,3        0,9 

  0,3 

№2 СӨЖ  


№3 СӨЖ  

Қорытынды балл: 

                 2 


 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100  балдық  шкаламен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор 


(Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

 

БР =0,2 Бор

 +0,8 О


р

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ

 0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 6.2 Балл қою саясаты 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең 

жоғары  балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары 

дұрыс жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.  6.3  Университет  студенттерінің  академиялық  ұтқырлығын 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (Трансферттің 

(ауыстырудың)  және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-

кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

 

3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

 


 

4-кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS 

бойынша бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

7

 

Пән саясаты 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- оқытушы ұсынған сабақ жоспарын зейін қойып тыңдау, оған белсенді  

түрде қатысу; 

- себепті жағдайларға байланысты (деканаттан жіберілім қағазы болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

- өздік жұмыстарды он үшінші аптадан кешіктірмей қорғауға ұсыну. 

 

8 Академиялық этика нормалары 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. 

 

9 Ұсынылған әдебиеттер тізімі 9.1 Негізгі әдебиеттер 

1.

 Арыстанғалиева  Д.,  Төлеубаева  К.  Қазақ  тілі-1:  5В0717  –  Жылу 

энергетикасы  бағытындағы  оқу  бағдарламасына  сәйкес  дидактикалық 

материалдар. - Алматы: АЭжБУ, 2010. - 34 б. 

2.

  Бектұров  Ш.,  Бектұрова  А.  Казахский  язык  для  всех.  -  Алматы, 

2004. 


3.

 

Дүйсембекова  Л.  Қазақ  тілі:  іс  қағаздарын  жүргізу.  Оқу  құралы.  - Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты» ЖШС, 2011. - 400 б. 

4.

 

Кубаева  И.  Қазақ  тілі=Казахский  язык.  Просто  о  невероятно сложном. - Алматы, 2007. 

5.

 Күзекова  З.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы:  Оқулық.  -  Алматы: 

Раритет, 2009. 

6.

 

Қазақ тілі (қысқаша грамматикалық анықтағыш). – Алматы, 2010. 7.

 

Мухамадиева Н. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Фолиант, 2010.  

8.

 Романенко  Е.  Казахская  грамматика  для  русскоязычных: 

справочник. - Алматы, 2004. 

9.

 

Сапарбеков  С.  Қазақ  тілі.  Фонетика.  Лексика.  Сөзжасам. Морфология. Синтаксис: анықтамалық. - Алматы, 2004. 

10.


 

Советова З. Қазақ тілі. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБУ, 2015. - 110 б. 

11.

 

Төлеуп М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту. Оқу құралы. - Алматы, 2005. - 78 б. 

12.


 

Төлеуп  М.  Қазақ  тілі.  Ғылыми-техникалық  мәтіндермен  жұмыс 

дағдыларын қалыптастыру. Оқу құралы.  - Алматы: АЭжБУ, 2014. - 88 б. 

13.


 

Төлеуп М., Дүкембай С., Тілембекова А. Энергетика және байланыс 

мамандары үшін қазақ тілі. - Алматы: АЭжБИ, 2005. 

14.


 

Тілембекова   А.   Қазақ  тілі.  Іскерік  қарым-қатынас:  оқу  құралы.  

- Алматы: АЭжБИ, 2006. 

15.


 

Тілембекова  А.  Қазақ  тілі.Іскерлік  қарым-қатынас.  -  Алматы: 

АЭжБИ, 2006. 

16.


 

Тілембекова  А.,  Төлеуп  М.  Қазақ  тілі-2.  Оқу  құралы.  -  Алматы, 

2009. - 82 б. 

17.


 

Тілешов Е. Іскери қазақ тілі. - Алматы: Руханият, 2014. 

18.

 

 Шәрібжанова Ғ. Қазақ тілі. Техникалық жоғары оқу орындары үшін жаттығулар мен тапсырмалар жинағы. Оқу құралы. - Алматы, 2012. - 87 б. 

Қосымша әдебиеттер 

1.

 Ағатаева  Б.  Көпарналы  тарату  жүйелері:  техникасы  мен  теориясы 

(орысша-қазақша терминологиялық оқулық-сөздік. - Алматы: Ғылым, 2004. 

2.

 

Агатаева  Б.,  Калиева  С.,  Прилепкина  Л.  Основы  радиотехники, электроники и телекоммуникаций 2. Часть 2. - Алматы: АУЭС, 2010. 

3.

 Аяжанов  Қ.С.  Ақпаратты  қауіпсіздік  ақпаратты  қорғау.  –  Алматы: 

«Дәуір», 2011. 

4.

 

Бекбаев  А.,  Сулеев  Д.,  Хисаров  Б.  Автоматты  реттеу  теориясы.  – Алматы: «ЭВЕРО»,  2005. 

5.

 Бекітілген  терминдер  сөздігі:  қазақша-орысша,  орысша-қазақша.             

- Алматы, 2009. 

6.

 

Дюсебаев  М.К.Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздері.  –  Алматы: АЭжБУ2013 

7.

 Ибраев  А.,  Дегембаева  У.  Основы  радиотехники,  электроники  и 

телекоммуникаций. - Алматы: АУЭС, 2011. 

8.

 

Иманқұлова С., Егізбаева Н., Иманалиева Ғ. және т.б. Қазақ тілі: оқу құралы. - Алматы, 2008. 

9.

 

Коньшин  С.В.,  Джунусов  Н.А.  Жерсеріктердің  орбитада қозғалуының теориялық негіздері. – Алматы, 2011. 

10.


 

Күзекова  З.,  Аяпова  Т.,  Оразбаева  Ф.,  Мамаева  М.,  Жолшаева  М. 

Қазақ  тілін  ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық 

минимумы. - Астана, 2011.   

11.

 

Қазақ  тілін  оқытуға  арналған  оқулықтар  (бес  деңгей  бойынша).              - Астана, 2012. 

12.


 

Қазақ  тілінің  функционалды  грамматикасы.  Жалпы  ред.  басқарған: 

Әлкебаева Д.А. - Алматы, 2013. 

13.


 

Құралбаев  З.Қ.  Алгоритмдеу  және  программалау  тәсілдері.  – 

Алматы, 2003. 

14.


 

Нұрекен  Е.  Жылу  электр  стансалардың  қазандық  қондырғылары. 

050717  –  Жылу  энергетикасы  мамандығының  студенттеріне  арналған 

дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2009. - 78 б. 

15.

 

Өтешев  Ө.  Ауыл  шаруашылығындағы  электрлік  технологиялар.  - Алматы: Дәуір, 2012. 

16.


 

Тұрым А.Ш. Компьютерлік желілер. – Алматы, 2007. 

17.

 

Хожин  Г.,  Кузембаева  Р.,  Соколов  С.  Электр  станциялары  мен қосалқы станциялар. –Алматы:  АЭжБИ, 2008. 

 

Электронды  оқу  құралдары  мен  компьютерлік  мультимедиялық  материалдар 

1.

 Қазақ  тілін    жеделдете  үйренеміз.  -  Астана  қ-сы,  Тілдерді    дамыту 

басқармасы «Зерде» инновациялық орталығы, 2006. 

2.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 1-деңгей, 2006. 

3.

 Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік 

қызметшілерге арналған 2-деңгей, 2006. 

4.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 3-деңгей, 2006. 

5.

 Ресми   стиль   бойынша   мәтіндер   жинағы  және  олармен  жұмыс.  

-  Астана  қ-сы,  Тілдерді    дамыту  басқармасы  «Зерде»  инновациялық 

орталығы, 2006. 

 

  

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz -> rikyaz kz
rikyaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
rikyaz kz -> Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
rikyaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
rikyaz kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
rikyaz kz -> Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
rikyaz kz -> 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabus
rikyaz kz -> Ғылымының кандидаты, доцент Досмаханова Р. А. құрастырды
rikyaz kz -> «Бекітемін» ртжБ деканы
rikyaz kz -> Ects бойынша кредит саны
rikyaz kz -> K(R) ya 1103 – Қазақ тілі пəнінен

жүктеу 130.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет