Азақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 0.95 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата08.02.2017
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

  

 

 БЕКІТЕМІН 

Бірінші проректор 

 

  _______________  А.З.Исагулов  

«_____»_______________ 2008ж. 

 

 

  

 

 ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

«Электр аппараттары және автоматтандырылған электржетегінің элементтері» 

пәні бойынша  

 

050718 «Электроэнергетика» мамандық студенттеріне арналған 

 

  

 

Электрмеханикалық факультет В.Ф.Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2008 


 

Кіріспе 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешені: 

ӨПА кафедрасының  доценті  Кавериным Владимиром Викторовичпен  

ӨПА кафедра аға оқытушысы Телбаева Шынар Зарыкбековнамен  даярланды.  

 

                ӨПА            кафедра мәжілісінде талқыланды 

    (кафедра атауы)  

 

Хаттама №     20    "   24     "      06        2008 ж.  

ӨПА кафедра меңгерушісі 

 

проф.,т.ғ.д.  _______________    Брейдо И.В.         «____»____________2008ж.  

    (қолы) 

 

 

  

 

ЭМФ                 факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданды         (факультет атауы) 

 

Хаттама №    10     "   28     "      06       2008 ж.  

Төраға     _______________    Үмбеталин Т.С.      «_____»____________2008ж. 

                           (қолы) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

1.1

 

Оқытушы жайлы  және байланыс ақпараттары  

Каверин Владимир Викторович, ҚарМТУ  ӨПА кафедрасының доценті  

Телбаева Шынар Зарыкбековна ҚарМТУ  ӨПА кафедра аға-оқытушы. 

В.Ф.Бырька  атындағы  ӨПА  кафедра  ҚарМТУ  бас  корпусында,131  аудиторияда 

орналасқан,байланыс  телефоны  56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 107 

ауд.),оқытушы электрондық мекені: www kaverinkz@mail.ru.

 

 

1.2 

Пәннің сыйымдылығы 

Сабақтар түрі 

байланыс сағаттар саны 

Семестр


 

Кредит


 саны

 

дәрістер тәжірибие

лік 


сабақтар

зертханал

ық 

сабақтар


СОДЖ 

сағатының

саны 

барлық 


сағат

СДЖ 


сағаты

ның 


саны  

Барлық 


сағат 

саны  


Бақылау 

түрі 


6 2  15 

15 30 

90  30  90 емтихан

 

1.3

 

Пәннің сипаттамасы 

«Электр аппараттары және автоматтандырылған электржетегінің элементтері»  пәні 

050702 "Автоматтандыру  және  басқару"  және 050718 «Электроэнергетика»  мамандық 

студенттері  үшін  профилді  пәндердің  бірі  болып  табылады,  мамандық  оқу  жоспары 

бойынша  міндетті профильді пән  санына кіреді. 

 

1.4 

Пәннің мақсаты 

-  электр аппараттардың құрлысымен  теориясын, күшті компонеттерінің статикалық 

және динамикалық қасиенттерін және  автоматтандырылған электржетегінің реттеу 

жүйесінің элементтерің  үйрену; 

-  электр аппаратарын өнеркәсіп жағдайында қолдану кезінде тәжиербие дағдысын  жию 

және автореттеу жүйесін реттеу; 

-   электр аппараттарын  және автоматтандырылған электржетегінің реттеу жүйесінің  

элементерін (АРЖ) дұрыс таңдау әдісін  үйрену; 

-  электр аппараттарының құрлысының  негізгі сипаттамалары туралы , электр 

аппараттарының жұмыс істеу режимімен автореттеу жүйесінің схемотехникалық 

шешімдері туралы  түсінік алу. 

 

1.5 

Пәннің міндеті 

«Электр  аппараттары  және  автоматтандырылған  электржетегінің  элементтері»  

пәннің оқып болғаннан кейін 050702 және 050718 (ГОСО РК 3.08.093-2004) мамандықтын   

Мемлекеттік стандарт бойынша  студенттер: 

-  электр аппараттарының құрлысының  негізгі сипаттамалары туралы , электр 

аппараттарының жұмыс істеу режимімен автореттеу жүйесінің схемотехникалық 

шешімдері туралы  түсінік алу керек; 

-  электр аппараттардың құрлысымен  теориясын, күшті компонеттерінің статикалық 

және динамикалық қасиенттерін және  автоматтандырылған электржетегінің реттеу 

жүйесінің элементтерің  білу керек; 

-  коммутациялық аппаратураларын қолдана отырып элетр жабдықтын жобалау 

жұмыстарын жасау,   элементі базасында орындалған  аналгты және цифрлік типтік 

электронды аппаратурасында орындалған қарапайым сұлбаланың түсініп және оқу білу  

керек;  аңықтама ақпарат арқылы керекті элементтерің таңдау білу; 

-  күшті және электіржетегінің азтоқты компонеттерімен  аңықтама әдебиеттермен  

жұмыс істеу дағдысына ие болу керек. 

 


1.6

 

Бастапқы реквизиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  ұғып  алу  керек  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

нұсқаумен): 

Пән 


Бөлімдердің(тақырыптардың)атауы 

1. Физика 

 

Электір өрісі. Тұрақты тоқ. Электромагнетизм. Айнымалы тоқ. Электірмагнитті индукция 

2. ТОЭ 


Тұрақты тоқ сызықтық тізбекті есептеу. Тұрақты тоқ сызықты еме

тізбек . Магтитті тізбеік. Айнымалы тоқ тізбегің есептеу. Синусты

емес тоқтар.  

3. Электр машиналар 

Трансформаторлар. Синхронды және  асинхронды электродв

гательдар. Тұрақты тоқ электродвигательдар

 

4. Электроника және  микросхемотехника 

Электрониканың негізгі элементтері. Электронды қүшейткіштер, 

генераторлар, активті  фильтірлер, тоқ және кернеу 

стабилизаторлары, схемотехникалық   модельдеудің замандас 

компьютерлік әдістері. 

5. Автоматты 

басқару теориясы  

Басқару есептерінің мазмұны, басқару жүйесінің 

классификациялары, басқару жүйесінің сипаттамаларымен 

модельдері  

1.7

 

Соңғы реквизиттер 

 

«Электр  аппараттары  және  автоматтандырылған  электржетегінің  элементтері»   пәнін  оқығанда  алған  білімдер  «Автоматтандырылған  электржетек»  пәнімен  танысқанда 

қолданылады.  

 

1.8

 

Пәннің мазмұны 

1.8.1

 

Сабақтың түрлері және еңбек сыйымдылығы бойынша пәннің мазмұны  

Сабақ түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ 

Бөлімнің аты 

дәріс-

тер 

зертхана

лық 

СОДЖ 

СДЖ 

1 Дәріс. Кіріспе. Мақсатымен еспетері. 

Түсінікпен аңықтамалар. Тарихи  шолу, 

АЭЖ даму перспективаларымен замандас 

жағдайы. Осы пәнің масқа пәндермен 

аралыс қатынастары. 

1 1  2 2  Дәріс. 1 бөлім  Автоматика жүйе элементтерінің классификациялары. Негізгі 

түсініктермен аңықтамалары. Басқарудың 

және реттеудің негізгі принциптері    

1 1  2 


3 Дәріс. 1 бөлім  Автоматика жүйе 

элементтерінің таңдауы. АСУ ТП 

құралдарының  типизациялау, 

унификациялау және  агрегатталау. 

Құралдарды автоматтандыру  

унифициялық сигналдар.  ИИС замандас 

интерфейстердің қысқаша сипаттамалары. 

Мәліметтерді тізбекті  беру. 

1 1  2 


4 Ақпаратты параллельді беру.  АСУ ТП 

құралдарымен типті структуралары. Типті 

функиялардың кешені. Локальді бақылау, 

реттеу және басқару жүйесі   

1 1  2 


5 Дәріс. Технологиялық процесстерің 1 

2  2 


Сабақ түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ 

Бөлімнің аты 

дәріс-

тер 

зертхана

лық 

СОДЖ 

СДЖ 

автоматтындыру жүйесі. 

Децентрализациясының функционалды 

және топологиялық  принциптері. Кәсіптік 

және   автоматизацияның  құралдарының  

таңдауы. Өлшегіш түрлендіргіштер. 

Датчиктардың негізгі сипаттамалары.  

6 Дәріс 4 Тарау. Температураны бақылау 

және өлшеу техникалық құралдар. 

Терморезистор. Кедергі термометірі.  

Термотүрлендіруіштер. Радиациялық 

пирометірлер. 

1 1  2 7 Дәріс. 5 Тарау. Қысымның бақылау және өзгерті техникалық құралдар. 

Манометірлер. Вакуумметірлер. Қысым 

өлшеу түрлендіруіштері. Тензоэффекттер. 

Пьезоэлектірлік тұрлендіруіштер 

1 1  2 8 Дәріс. 6 тарау. Орта деңгейдің бақылау және өлшеу техникалық құралдары. Деңгей 

өлшемді терезелер. Буйковті уровнемерлер. 

Мембранды дифманометірлер. Датчиктар. 

Акустикалық уровнемерлер. Ұзынжиелік 

және қысқажиелік уровнемерлер. 

1 1  2 


9 дәріс. 7 тарау. Метериалды шығынды 

бақылау және өлшеу техникалық құралдар. 

Негізгі мәлеметтер. ЭМР конструкциялары. 

Лопасты счетчиктар. Кішірек құрлыстың 

қысым айнымалы ауысу принціпі. 

1 1  2 10 Дәріс.  8 тарау. Реле және реле элементтері. Жалпы мәліметтері. ЭМР 

конструкциясы. Сұлбалы типті элементтері. 

Дискреті бұлбаларының логикалық басқару 

минимизациясы және синтезі.  

1 1  2 11 Дәріс. 9 тарау.  Бағдарланатын логикалық контроллерлер. Жалпы 

мәліметтері. Шетел  ПЛК  қысқаша шолуы.

1 1  2 12 Дәріс. 10 тарау. Автоматика жүйесінің автоматтандырылған регуляторлары. 

Автоматтандырылған регулятор.   

1 1  2 13 Дәріс. 11 тарау. Атқарушы механизімдермен автоматика жүйесінің 

құрылғысы.Жалпы мәліметтер. Электір 

атқарушы құралдар. 

1 1  2 
Сабақ түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ 

Бөлімнің аты 

дәріс-

тер 

зертхана

лық 

СОДЖ 

СДЖ 

14  Дәріс. 12 тарау.  Автоматтардырудың 

функционалды 

сұлбалары. 

Жалпы 

мәліметтер.  Технологиялық  жабдықтардың және 

коммутацияның 

бейнелеуі. 

Аспаптардың  шартты  белгілерін  және 

функционалды 

сұлбаларында 

автоматтандыру 

құралдырын 

 

құру 


мысалдары 

1 1  2 


15 Дәрәс. 13 тарау. Аспаптардың және 

автоматтандыру құралдарының 

позициялық белгілері.  

Автоматтандырудың функциялық 

сұлбасының құру мысалдары. 

Автоматтардырудың фкнуионалдық 

сұлбасының тізбекті оқуы. 

1 1  2 БАРЛЫҒЫ: 15 15 

30 


30 

 

1.9 Негізгі әдебиет тізімі 

1.  Чунихин А.А. Электрические аппараты. -М.: Энергоатомиздат, 1988 720с. 

2.  Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 

1987-224с. 

3. Сабинин Ю.А. Электромашинные устройства автоматики. -Л.: Энергоиздат, 1988-

408с. 


4.  Шодлипенский B.C., Петренко В.Н. Электромагнитные и электромашинные устрой-

ства автоматики -Киев: Вища школа, 1987-592с. 

5.  Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем.- М.: Мир, 1983-

513с. 


6.  Приводы и их элементы. Каталог-справочник / Под ред. А.Б. Чистякова. М.: Ма-

шиностроение, 1995,432 с

 

 

1.10 Қосымша әдебиет тізімі 

1.  Справочник  по  проектированию  автоматизированного  электропривода  и  систем 

управления  технологическими  процессами / Под  ред.  В.И.  Круповича,  Ю.Г.  Барыбина, 

М.Л. Самовера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982. – 416 с.: ил. 

2.   Полупроводниковые  приборы:  Диоды,  тиристоры,  оптоэлектронные  приборы: 

Справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Горюно-

ва.  – 3-е изд., перераб.  – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 744 с.: ил. 

3.  Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справ. пособие / 

Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликов, Т.П. Новикова. -  М.: Радио и связь, - 1984. 

– 256 с..: ил.  

4.  Комплектные  тиристорные  электроприводы:  Справочник/И.Х.  Евзеров,  А.С.  Го-

робец, Б.И. Мошкович и др.; Под ред. канд. техн. наук В.М.  Перельмутера. – М.: Энерго-

издат, 1988. – 319 с.: ил.Сичкоренко А.В.  

 

5.  Г.Н.Горбачев, Е.Н. Чаплыгин.  Промышленная  электроника.  Для  студентов  ву-зов 

М.: Энергоатомздат, 1988.  

1.11 Студенттер білімін бағалау өлшемі 

Пән  бойынша  емтихандық  баға  шекаралық  бақылаудың  максималдық  үлгерім 

көрсеткіштерінің  сомасы (60% дейін)  және  қорытынды  аттестация  (емтиханнан) (40% 

дейін) түрінде анықталады және кестеге сай 100% дейін маңыздылықты  құрайды. 

Әріптік жүйемен бағалау 

Балдар %-дық мазмұны

Дәстүрлі жүйемен бағалау 

А 

4,0 


95-100 

А- 


3,67 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


3,33 

85-89 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67 

75-89 


Жақсы 

С+ 


2,33 

70-74 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанғысыз 

 

Шекаралық  бақылау 5-ші,10-шы,15-ші  оқу  апталарында  өткізіледі  және  келесі бақылау түрлерінен қалыптасады: 

Академиялық оқу мерзімі, апта 

Бақылау

 түрі


 

%-

дық 

мазмұны


 

1 2 3 4


5

6

78

9

10 11 12 13 14 15Барлығы

, % 


Сабаққа 

қатысу 


15  1 1 1 1

1

11

1

11

1

1 1 1 1 15 зертха-қ 

жұмыстар 

20   3  3

 

3 

3

  

3

  

 

5 20 СОДЖ 

15  1 1 1 1

1

1

11

1

11

1 1 1 1 15 

Емтихан  50      

 

  

 

  

 

  

50

50 Барлығы  100 2 5 2 5

2

52

5

22

5

2 2 2 57100 

 

1.12 Саясат және процедуралар 

«Электр  аппараттары  және  автоматтандырылған  электржетегінің  элементтері»  пәнін 

оқығанда келесі ережелерді орындауды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу . 

2.  Орынды  себептерсіз  сабақты  жібермеу,ауырған  жағдайда  анықтама  көрсету,  басқа 

жағдайларда түсіндірме хатты ұсыну. 

3. Дайын болу: дәріс сабақтарында өткен дәріс материалдарынан, СОДЖ-да қойылған 

сұрақтардан,  лабораторлық  сабақтарда – мақсатарды    және  ағымды  жұмыстың  жүрісін 

білу . 


4.  Дәріс  конспекттерін  ұқыпты  жүргізу,  КарМТУдың  ережелері  мен  талаптарына 

сәйкес лабораторлық жұмыстарды жасау . 5. Оқу барысына активті қатысу. 

6. Курстастарға және оқытушыларға шыдамды, ашық, шын көңілді және тілектес болу. 

 

1.13  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгені  

Дана саны 

 

Автордың аты-жөні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа,басылым 

жылы 

кітапха


надағы

кафедр


адағы

Негізгі әдебиет 

Чунихин А.А. 

Электрические аппараты 

М.: Энергоатом-

здат, 1988. 

 

Терехов В.М. 

Элементы автоматизиро-

ванного электропривода 

М.: Энергоиздат, 

1987. 

 

  Сабинин Ю.А.  

Электромашинные устрой-

ства автоматики. 

Л.: Энергоиздат, 

1988. 

  

 Шодлипенский B.C., 

Петренко В.Н. 

Электромагнитные и элек-

тромашинные устройства 

автоматики. 

Киев: Вища шко-

ла1987. 

  

Под ред. А.Б. Чистяко-ва. М.:  

Приводы и их элементы. 

Каталог-справочник 

Машинострое-

ние, 1995 

 

–  

Қосымша әдебиеттер  Под ред. В.И. Крупо-

вича, 


 Ю.Г. Барыбина, М.Л. 

Самовера.  

Справочник по проектиро-

ванию автоматизированно-

го электропривода и систем 

управления технологиче-

скими процессами 

М.: Энергоиздат, 

1982. 

 

  

  

 А.В. Баюков, А.Б. Гит-

цевич, А.А. Зайцев и 

др.; Под общ. ред. Н.Н. 

Горюнова  

Полупроводниковые при-

боры: Диоды, тиристоры, 

оптоэлектронные приборы: 

Справочник 

М.: Энергоатом-

издат, 1987. 

 

 

  

  

Э.Т.  Романычева,  А.К. Иванова, А.С. Куликов, 

Т.П. Новикова.  

 

Разработка и оформление конструкторской докумен-

тации РЭА: Справ. пособие

 М.: Радио и 

связь, - 1984.  

3 1 

Г.Н.Горбачев, Е.Н. Чаплыгин. 

Промышленная электрони-

ка. Для студентов вузов 

М.: Энергоатом-

здат, 1988. 

  

 2. Пән бойынша тапсырмаларды  орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 

түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылған әдебиет

Орында

лу 

уақыты

,сағ 

Бақылауды

ң формасы

Тапсыру 

уақыты

Зертханал

ық  жұмыс  

№ 1 


Айнымалы тоқ 

пускателінің 

зерттеуі. 

Чунихин А.А. Элек-

трические аппараты 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


2-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс 

№ 2 

Уақыт релесін, тоқтың және 

кернеудің  

элетірмагнитті 

релесін зерттеу. 

Под ред. В.И. Крупо-

вича,  Ю.Г. Барыбина, 

М.Л. Самовера.  

Справочник по проек-

тированию автомати-

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


3-ші 

аптасы 


Бақылау 

түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылған әдебиет

Орында

лу 

уақыты

,сағ 

Бақылауды

ң формасы

Тапсыру 

уақыты

зированного электро-

привода и систем 

управления техноло-

гическими процессами

Зертханал

ық  жұмыс 

№ 3 


Конттакты емес 

қосуді реттеу 

аппаратурасы 

Приводы и их элемен-

ты. Каталог-

справочник / Под ред. 

А.Б. Чистякова. М.: 

Машиностроение, 

1995,432 с 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


4-ші 

аптасы  


Зертханал

ық  жұмыс 

№ 4 

Автономды кернеу және ток 

инверторлардың 

зерттеуі 

Справочник по проек-

тированию автомати-

зированного электро-

привода и систем 

управления техноло-

гическими процессами

 Под ред. В.И. Крупо-

вича,  Ю.Г. Барыбина, 

М.Л. Самовера 

Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


5-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс  

№ 5 

Инерциялық емес сызықты 

каскадтарының 

зертеуі 

Терехов В.М. Элемен-

ты автоматизированно-

го электропривода. - 

М.: Энергоиздат, 1987-

224с. 


Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


7-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс  

№ 6 

Тізбектің динамикалық 

сипатамаларың 

зерттеу 

Терехов В.М. Элемен-

ты автоматизированно-

го электропривода. - 

М.: Энергоиздат, 1987-

224с. 


Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


7-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс  

№ 7 

сызықты емес тізбекті зерттеу 

Терехов В.М. Элемен-

ты автоматизированно-

го электропривода. - 

М.: Энергоиздат, 1987-

224с. 


Зертханалық 

жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


7-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс  

№ 8 

сызықты емес аппроксиматорды 

зерттеу 


Терехов В.М. Элемен-

ты автоматизированно-

го электропривода. - 

М.: Энергоиздат, 1987-

224с. Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


7-ші 

аптасы 


Зертханал

ық  жұмыс  

№ 9 

Жылдамдық имульс датчикты 

зерттеу 


Терехов В.М. Элемен-

ты автоматизированно-

го электропривода. - 

М.: Энергоиздат, 1987-

224с. Зертханалық жұмыс 

бойынша 


отчет 

Оқудың 


7-ші 

аптасы 


 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Чек-лист оценка результатов тестирования
2012 -> Немецкий фашизм: истоки и содержание
2012 -> Темекінің зияны
2012 -> Адам пендесі үшін тіршіліктің тірегі де мағынасы да
2012 -> Ізбасар Шыртановқа
2012 -> ОҚу жылына тәрбие жұмысы бойынша ми директорының орынбасары
2012 -> Сайын Назарбекҧлы
2012 -> Сайын Назарбекҧлы
2012 -> Сайын Назарбекҧлы
2012 -> Өпа кафедра профессоры, т.ғ. д. Фешин Борис Николаевичпен; Өпа кафедра аға оқытушысы Нұрмағанбетова Гүлім Сахитовнамен даярланды

жүктеу 0.95 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет