Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 193.18 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.03.2017
өлшемі193.18 Kb.

 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ                   

МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

Ғылыми-Білім кешені 

Барлық мамандықтар үшін 

 

  

    


 

 

  

 

  

 

  

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (СИЛЛАБУС) 

 

Пән атауы    Әлеуметтану                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ПАВЛОДАР  2008 ЖЫЛ 

 


 Бекіткен     

 

 

   

                                                 

Басқару Академиясының директоры                                                 

 

 

        

__________Абельдинов Е.С.       

 

 

  

               

 

 

  

 

  

 

“___” _______________ 2008ж .                       

 

 Авторы: ә.ғ.к., проф. Рудица Н.Б.    ________ 

 

      оқытушы-Мукашев Д.Д.     ________  

       Философия кафедрасы 

Оқу-әдістемелік кешені 

/силлабус/ 

Әлеуметтану  пәні бойынша 

Барлық мамандық студенттері үшін 

 

 Барлық мамандықтар мен дайындау бағыттарына күндізгі, кешкі, сырттай, қашықтықтан оқу түрінде оқитын студенттерге арналған 

 

 күндізгі 

кешкі 


сырттай,қаш

ықтықтан 

оқыту 

Курс 


1,2 Семестр 

1,2 


Дәріс 15 

15 


10 

Тәжірибелік сабақтар 

15 

15 


СОӨЖ 


30 

 

 СӨЖ 

30 


 

 

Курстық жұмыс  

 

 Бақылау түрі 

емтихан 


емтихан 

емтихан 


«Әлеуметтану» курсының типтік бағдарламасы Алматы,2005 және мамандықтың жалпы 

міндетті мемлекеттік стандарт негізінде ГОСО ҚР 3.08.265-2006 құрастырылған  

 

  

 

  

Басқару Академиясының ғылыми-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және баспаға 

ұсынылды.                                                                 

Хаттама №___  ________2008 ж. 

Басқару Академиясының ҒӘК төрағасы 

э.ғ.к. проф. Мурзина Р.З.  ____________ 

 

 

  

«Философия» кафедрасының отырысында бекітілген   

 

 

  

 

  

 

Хаттама  №5  21 қаңтар  2008 ж.  

«Философия» кафедрасының меңгерушісі     

 

 

 ф.ғ.к.,проф.   Сыздыкова Д.Т.   _________ 

 

  

 

Келісілген: ОӘИ бастығы 

 

б.ғ.к.,доцент Хлущевская О.А.   ___________  Оқу курсының силлабус құрылымы  Әлеуметтану 

 

1  Түсініктеме хат 2 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (Кесте 1) 

3 Дәріс курсының мазмұны (Кесте 2) 

4 СӨЖ тапсыру және тақырыптық жоспар бойынша орындау жұмысы (Кесте 

3) 


5 СОӨЖ тапсыру және тақырыптық жоспар бойынша орындау жұмысы (Кесте 

4) 


6 Емтиханға дайындық бойынша бақылау сұрақтары 

7 Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі 

Қосымша 


8 Студенттің білімі мен біліктілігін бақылау түрі мен формасы  

(Кесте 5) 

9 Студенттің рейтинг көрсеткішін қою шкаласы (Кесте 6) 

10 Студенттің білімі мен біліктілігін бағалаудың жалпы шкаласы 

(Кесте 7) 

 

  

Оқытушы  жайында  жалпы  мәлімет:  ә.ғ.к.,проф.  Рудица  Наталья  Борисовна, 

Мукашев Даулетбек Дүйсенбіұлы  «Философия» кафедрасы №501-кабинет   

Пән  бойынша  мәлімет:  Әлеуметтану,  кредит  саны-90,  дәріс-15,  тәжірибелік  сабақ-15, 

СОӨЖ-30, СӨЖ-30, семестр-1,2. 

 

 

күндізгі кешкі 

Сырттай,қа

шықтықтан 

оқыту 


Курс 

1,2 


Семестр 1,2 Дәріс 

15 


15 

10 


Тәжірибелік сабақтар 

15 


15 

СОӨЖ 30 

 

 СӨЖ 

30 


 

 

Курстық жұмыс  

 

 Бақылау түрі 

емтихан 


емтихан 

емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

Түсініктеме хат 

Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ маман ретінде  айналасындағы әлеуметтік әлемді 

ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның  әдістемелері мен әдістерін

қажетті әлеуметтанулық білім беруді қалыптастыру; 

Курстың міндеті

- Әлеуметтану, әлеуметік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету 

ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен 

әлеуметтік қатынас ерешеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа 

түсуі және әлемдік қаумдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру; 

Курстың құрылымы  

Курстың оқу нәтижесінде студенттер мынаны білуге тиіс:әлеуметтануды игеру үшін философия, 

мәдениеттану, тарих, лингвистика, логика, т.б. салалардан хабардар болу қажет. Адам мен 

қоғам қатынасының қалыптасу, қызмет ету жақтарын қарастыратын әлеуметтік гуманитарлық 

пәндермен интегративті өзара  қарым-қатынаста дамитынын анықтай білуі қажет; 

Курстың оқу нәтижесінде студенттер мынаны игеріп шығуы тиіс:қоғамды талдаудағы, әлеметтік 

қауымдастық пен әлеуметтік топтардың пайда болу табиғатындағы, әлеуметтік процестердің 

түрлері мен бағыттарын талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден хабары болуы тиіс. 

Әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін, 

әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік өзара әрекет формаларын біліп, оларды талдай 

алуы қажет. Тұлға жөнінде, әлеуметтенудің формаларын, бағыттары мен ерешеліктерін

әлеуметтік жүріс-тұрысты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формаларын талдаудағы 

әлеуметтанулық түсініктерден ғылыми хабары болуы тиіс, әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің 

әдістемесі мен әдістерін жетік білуі қажет; 

Курстың оқу нәтижесінде студенттердің икемділігі: тақырып ұғымдары мен негізгі 

түсініктерінің анықтамаларын білуі; әлеуметтік мәселелерді, оқиғаларды талдау, салыстыру, 

негізгіні шығара білуі; шығармашылықпен, өздік жұмысын орындау арқылы білімімен икем 

дағдысын дамыту; Бақылау түрі -емтихан 

Пререквизиттер 

«Әлеуметтану» курсы ЖОО-ның барлық мамандықтары үшін оқытылатын міндетті пән болып 

табылады және әлеуметтану бойынша білімдерін бекітуге сонымен бірге көзқарастарын 

кеңейтуге арналған.  

Бұл ғылым әлеуметтік дүниетанымымен әлеуметтік мәдениетін қалыптастыруға бағытталып,  

қалай дамығанын түсінуге мүмкіншілік береді, өз ішінен ең айқын мәселелерін, қазақ елінің 

әлеуметтанудағы дамуының негізгі шептерін кіргізеді. 

 

 Постреквизиттер 

Әлеуметтану  курсі келесіде көрсетілген пәндермен өзара байланысты, біріншіде-философиямен 

,тарихпен, құқықпен, этнология, саясаттанумен өте тығыз байланысты, тарихпен байланысы 

түрлі дәуірдегі елдердің және адамдардың арасындағы қоғамдық қатынастары көрінеді; 

сондай-ақ мәдениеттанумен қиыласады, себебі бұл пәнсіз қазақ халқының этникалық рухын 

толық меңгеруіне, түсінуге болмайды, экономикамен және т.б. ғылымдармен байланысты.  

 

 

 

 

 

 

   «Әлеуметтану» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар: 

 

  

Сағат саны 

 

 

  

Дәріс 


СОӨЖ 

СӨЖ 


                                 Модуль 1 Әлеуметтанулық білім жүйесінде 

гі әлеуметта 

нудың статусы 

1  


Кіріспе Әлеуметтану ғылым ретінде 

 2  Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар жүйесінде 

3  

Әлеуметтанулық білімнің құрылымы 

Әлеуметтік факт ұғымы 

5  

Әлеуметтану тарихының негізгі 

бағыттары 

 

 

 

бағыттары 

  

 

  Модуль 2 Әлеуметтік өмірдің элементтері 

 Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде 7  


Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік 

процестер Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік 

стратификация Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары 

10 

Девиация және әлеуметтік бақылау 

Модуль 3  Салалық және қолданбалы әлеуметтану 

11 


Арнайы әлеуметтанулық теориялар 12 


Саяси,экономикалық,мәдениет, бұқаралық 

коммуникация әлеуметтануы 

13 

Отбасы әлеуметтануы 

14 

Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің 

әдісі мен техникасы 15 


Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың 

нәтижелерін талдау 

 

Барлығы 


15 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

СӨЖ орындау және тапсырудың тақырыптық-жоспары 

 

№ Тапсырма тақырыбы 

Тапсырма мазмұны 

Бақылау 

түрі 

Тапсыру 

мерзімі 

(апта) 

Макси-

мальды 

бағалау 

балы 

Ұсыныла 

тын әдебиет 

Модуль 1 Әлеуметтанулық білім жүйесіндегі әлеуметтанудың статусы 

1.  


Әлеуметтану ғылым ретінде 

Әлеуметтанудың  негізгі  міндетін 

анықтаңыздар 

және 


тұжырымдамасын беріңіз. 

дөңгелек 

үстел 

қыркүйек 1,2 


2.  

Әлеуметтанулық білімнің 

құрылымы 

Жүйе  туралы  түсінік.  Жүйелік 

талдау. 

жұппен 


жұмыс 

қыркүйек 

3,4 


3.  

Әлеуметтану әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар 

жүйесінде 

Әлеуметтануды 

зерттеудегі 

ғалымдарға тоқталу. 

коллоквиум  қыркүйек 4.  

Тұлғаның әлеуметтанулық 

сипаттамалары 

Әлеуметтік рөлдің теориясы. 

Тұлғаның қоғамдағы рөлін 

анықтау. 

жеке дара 

бақылау 


қазан 5.  

Әлеуметтік құрылым және 

әлеуметтік стратификация 

Қоғамның әлеуметтік құрылымы. 

ауызша 

сұрау 


қазан Модуль 2  Әлеуметтік өмірдің элементтері Отбасы әлеуметтануы 

Тұрмыс түсінігі. Әлеуметтік 

институт ретіндегі жанұя. 

дөңгелек 

үстел 


қараша 

 1,2 Экономикалық басқару 

Экономикаға әлеуметтанулық 

көзқарастың негізі. 

тақтада 

жұмыс 


жасау 

қараша 


8  Экономикалық әлеуметтік 

мәселелер 

Экономика-әлеуметтік білімнің 

құрылымы. 

дөңгелек 

үстел 

желтоқсан 7,8 


9  

Саяси,экономикалық,мәдениет, 

бұқаралық коммуникация 

әлеуметтануы 

Саяси,мәдениет әлеуметтану 

түрлерін анықтауға байланысты 

кесте түрінде толтыру. 

жеке дара 

бақылау 


желтоқсан 

9,10 10 

Халықтың этникалық 

құрылымы 

Ұлттық сана және жалпы адами 

құндылықтар. 

жеке дара 

бақылау 

қаңтар 


11 


Модуль 3 Салалық және қолданбалы әлеуметтану 

11  


Әлеуметтік және демография 

лық мәселелер 

 

Қазақстандағы әлеуметтік 

мәселелер. 

жұмысты 


қорғау 

қаңтар 


12,13 


12 

Отбасы мәселелері 

Өмір сүру жағдайының 

анықтамасы және оның 

көрсеткіштері.Мәселелік талдау. 

коллоквиум  ақпан 

14 13 

Тұлға құрылымы 

Тұлғаның рухани әлемінің 

құрылымы. 

ауызша 


сипаттау 

наурыз 


15 


14 

Девиация және әлеуметтік 

бақылау 

Әлеуметтік бақылау қоршаған 

адамдардың девианттық іс-

әрекеттің алдын алу жолдары. 

дөңгелек 

үстел 


наурыз 

16 15 

Саяси әлеуметтану 

Жеке адамның саяси 

әлеуметтендірудің шарттарын 

анықтаңыз. 

дөңгелек 

үстел 


сәуір 

17 16 

Нақты әлеуметтанулық зерттеу 

жүргізудің әдісі мен техникасы 

Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның 

әлеуметтік құрылымының даму 

перспективалары. 

ауызша 

сипаттау сәуір 

16 17 

Мәдениет әлеуметтануы 

Кәсіпкерлердің әлеуметтік 

бейнесі. 

дөңгелек 

үстел 

мамыр 


17,18 


18 

Ақпараттарды өңдеу әдісі және 

олардың нәтижелерін талдау 

Қазақстандағы әлеуметтік 

процестердің ерешеліктері. 

ауызша 


сипаттау 

мамыр 


17,18 


   

 

СОӨЖ  мазмұны мен өтілу кестесі 

 

№ Тапсырма 

тақырыбы 

Тапсырма мазмұны 

Бақылау 

түрі 

Тапсы

ру 

мерзі 

мі 

(апта) 

Макси-

маль 

ды 

бағал 

ау 

балы 

Ұсыны

латын 

әдебиет 

 

Модуль 1 

 

 

  

 

1. Кіріспе 

Әлеуметтану 

ғылым ретінде 

Қоғам  жөніндегі  әлеуметтану  ғылым 

ретінде. Дәріс материалы мен терминдерді 

білу. 


Ауызша 

сұрау, 


конспекті

нің болуы. 

Семест

рдің  


1-ші 

аптасы 


1,2 


2. 

Әлеуметтану 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

ғылымдар 

жүйесінде  

Әлеуметтанудың 

басқа 

ғылымдармен байланысы,  жаратылыстану  ғылымдары 

жүйесінде  әлеуметтанудың  атқаратын 

рөлі. 

Кестені 


тексеру, 

ауызша 


талдау. 

Семест


рдің  

1-ші 


аптасы 

3,4 

Әлеуметтану 

лық білімнің 

құрылымы 

Теориялық 

және 

қолданбалы әлеуметтанудың ерекшеліктері. 

Кесте 


түрінде 

салыс 


тыру 

Семест


рдің  

1-ші 


аптасы 

1,2 

Әлеуметтік факт 

ұғымы 

Әлеуметтік процесс және оның даму 

сатылары. Әлеуметтік процестердің 

классификациясын, қозғаушы күштерін 

анықтау. 

Ауызша 


сұрау 

Семест


рдің  

2-ші 


аптасы 

 Әлеуметтану 

тарихының 

негізгі бағыттары 

Тақырыптары:  

1.О.Конт-әлеуметтанудың негізін 

салушы. 


2. Э.Дюргеймнің әлеуметтануы. 

3.П.Сорокиннің әлеуметтанулық 

теориясы. 

Реферат 


жұмысын 

қорғау. 


Семест

рдің  


2-ші 

аптасы 


6,7 
 ХХ ғасыр 

әлеуметтануы 

1.А.Тойнбидің өркениет пен өмірлік 

циклдар теориясы. 

2. В.Паретоның циклдық өзгерістер 

теориялары. 

3.М.Вебер әлеуметтануы  және 

әлеуметтанудың қазіргі заманғы 

дамуындағы «веберлік ренессанс» 

Ауызша 

талдау 


Семест

рдің  


3-ші 

аптасы 
ХІХ-ХХғғ. Қазақ 

ойшылдары 

Қазақ ойшылдарының адам мен қоғам 

дамуына деген әлеуметтанулық 

көзқарастарын талдау. 

2.Ш.Уәлиханов,А.Құнанбаев, 

А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов т.б. 

қазақстандағы әлеуметтанулық ойдың 

институционализациясы. 

 

Ауызша 


сұрау 

Семест


рдің  

3-ші 


аптасы 

1,2,3 

 Қазақстандық 

әлеуметтану 

Дебат түріндегі пікір алысу. 

Тақырыбы:Қазақстандық 

әлеуметтанудың бүгінгі жағдайы: 

қиыншылықтар,жетістіктер,проблемалар. 

Топпен 


жұмыс, 

пікір 


алысу. 

Семест


рдің  

4-ші 


аптасы 

10,11 

Қазақстандағы 

қазіргі 

әлеуметтанушыл

ар 

1.Н.Аитовтың, В.Черняктың, 

М.Әженовтың, К.Биекеновтың, 

К.Ғабдуллинаның, М.Тажиннің т.б. 

еңбектеріндегі қазіргі заманғы әлеуметтік 

процестерді талдауларына сипаттама 

беру. 

Жазбаша 


түрде 

Семест


рдің 

 4-ші 


аптасы 

12 10  

Қоғам әлеуметтік  «Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс», 

Тест 


Семест

13  жүйе ретінде 

«Әлеуметтік жүйе құрылым ретінде», 

атты тақырыпта мини тест дайындау. 

жұмысын 

тексеру 


рдің  

5-ші 


аптасы 

11  


Әлеуметтік 

институттар мен 

әлеуметтік 

процестер 

Тақырыптар:  

1.Әлеуметтік институттар әлеуметтік 

өмірдің маңызды элементі ретінде. 

2. Әлеуметтік институттардың 

қазақстандық қоғамды жаңартуға әсері. 

3. Қоғам өміріндегі әлеуметтік процестер: 

саяси,экономикалық, мәдени, этникалық. 

Реферат 

жұмысын 


қорғау 

Семест


рдің  

5-ші 


аптасы 

14 12  

 

 

Ағымдағы  бақылау жұмысы №1 

Бақылауға 

дайындық 

Семест


рдің  

6-ші 


аптасы 

1,4 13 

 Әлеуметтік 

құрылым және 

әлеуметтік 

стратификация 

1.Қоғамның әлеуметтік құрылымы 

ұғымына талдау жүргізу. 

2.П.Сорокиннің әлеуметтік құрылым 

және әлеуметтік мобильділік теориясы 

мен М.Вебердің әлеуметтік құрылым 

теориясын анықтаңыздар. 

3. Қоғамның әлеуметтік стратификациясы 

ұғымына сипаттама беріңіз. 

Ауызша 


кесте 

түрінде 


салысты 

ру 


Семест

рдің  


6-ші 

аптасы 


15 


14  

Халықтың 

этникалық 

құрылымы 

1. Әлеуметтік-демографиялық құрылым 

әлеуметтік стратификацияның бөлігі 

ретінде. 

2. Халықтың этникалық құрылымы 

әлеуметтік құрылымның элементі 

ретінде. 

Ауызша 


сұрау, 

кестені 


тексеру 

Семест


рдің  

7-ші 


аптасы 

16,17 15 

Әлеуметтік және 

демография 

лық мәселелер 

 

Пікірталас.  

Тақырыбы:Қазақстандағы 

демографиялық мәселелер, оларды шешу 

жолдары.  

 

Пікір алысу, 

топпен 


жұмыс 

Семест


рдің  

7-ші 


аптасы 

18 16 

Қоғамдағы 

әлеуметтік 

мәселелер 

Студенттер немесе басқа адамдар 

арасында сауалнама жүргізіп,  

«Кедейшілікпен қалай күресуге болады?» 

түсінігінің нені білдіретінін біліңдер. 

Сауална 


ма 

жұмысын


ың 

нәтижелер

ін 

талқылау Семест

рдің  


8-ші 

аптасы 


1,3 


17 

 Тұлғаның 

әлеуметтану 

лық 

сипаттамалары 

1.Тұлға қоғамдық қатынастардың 

субъектісі мен объектісі ретінде. 

Анықтамаға талдау жасау. 

2.Тұлға мен қоғам арақатынасындағы 

мәселелерді талқылау. 

Көпшілік 

алдында 


өз пікірін 

қорғау 


Семест

рдің  


8-ші 

аптасы 


19 


18 

 

Ағымдағы  бақылау жұмысы №2 

Бақылауға 

дайындық 

Семест

рдің  


8-ші 

аптасы 


20 


19 

 Тұлға құрылымы 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы 

бойынша ДЖИКСО әдісі арқылы топпен 

жұмыс жасау.Тақырыптар: 

1.Тұлға және қызмет. 

2.Тұлғаның құндылықтық бағдарлары 

мен белсенділігі мәселелері. 

3.Тұлғаның әлеуметтік 

қызығушылықтары,сұраныстары мен 

жүріс-тұрысы. 

4.Тұлғаны зерттеудің әлеуметтанулық 

әдістері. 

Топпен 

жұмыс 


Семест

рдің  


9-ші 

аптасы 


21 


 

Модуль 3

 Салалық және қолданбалы әлеуметтану 

 

20  Девиация және 

әлеуметтік 

бақылау 

Тұлғаның девианттық мінез-құлығын 

анықтау мәселелеріне сипаттама беру. 

2.Девиацияны биологиялық, 

психологиялық, әлеуметтанулық 

тұрғыдан қарастыру. 

Ауызша 

талқылау, кесте 

түрінде 


Семест

рдің  


10-ші 

аптасы 


1,2 


21 

  Қоғамдағы девиантты тәртіп 

ерекшелігі 

Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамдағы 

девианттық әрекеттің ерекшеліктері. 

Реферат 


жұмысын 

қорғау 


Семест

рдің  


10-ші 

аптасы 


22 Арнайы 

әлеуметтанулық 

теориялар 

1.Білім берудегі концепцияларға талдау 

жасау. 

2.Білім беру процесінің сатылары. Ауызша, 

кесте 


түрінде 

Семест


рдің  

11-ші 


аптасы 23 

Білім беру 

әлеуметтануы 

Тақырыптары: 

1.Білім беру болашаққа жол салу. 

2.Білім беру мәртебе үшін күрес ретінде. 

3. Мемлекеттік және жеке меншік 

жоғары оқу орындары. 

4.Білім беру және табыс. 

Баяндама 

жұмыстар

ын қорғау. 

Семест

рдің  


11-ші 

аптасы 


24 Саяси және 

экономикалық 

әлеуметтану 

1.Саяси өмірге қатысуға әлеуметтанулық 

талдау. 

2.Экономикалық әлеуметтанудың пайда 

болуы және оның әлемдік ғылымда 

қалыптасуы. Сипаттама беру. 

Реферат 

жұмысын 


қорғау 

Семест


рдің  

12-ші 


аптасы 

6,7 25 

Отбасылық 

әлеуметтану 

1. Отбасының пайда болуы және даму 

түрлері. 

2.Отбасының құрылымы мен қызметтері. 

3.ХХІғ. отбасының дамуы:туу 

көрсеткішінің төмендеуі, нуклеарлық 

отбасының қалыптасуы,ажырасу 

санының және тіркелмеген неенің 

көбеюі. 

Ауызша 


сұрау 

Семест


рдің  

12-ші 


аптасы 

12 26 

 Отбасы мәселелері 

Тақырыптары: 

1.Жанұядағы әлеуметтік және 

демографиялық мәселелер. 

2. Тұрмыс түсінігі. 

3.Отбасы әлеуметтік институт ретінде. 

Реферат 

жұмысын 


қорғау 

Семест


рдің  

13-ші 


аптасы 

17 27 

Мәдениет 

әлеуметтануы 

1. Мәдениеттің мәні. 

2.Мәдениеттің әртүрлі элементтерінің 

қызметтері:тіл,қатынас,құндылықтар,тәр

тіп және нормалар. 

3.Мәдениет түрлері:элитарлық, халықтық 

және бұқаралық. Сипаттама беру. 

Ауызша 


талқылау 

Семест


рдің  

13-ші 


аптасы 

18 28 

Шектеулі бақылау №3 

Бақылауға 

дайындық 

Семест


рдің  

14-ші 


аптасы 

 

 29 

Нақты 

әлеуметтану 

лық зерттеу 

жүргізудің әдісі 

мен техникасы 

1. Әлеуметтік ақпарат және оның түрлері. 

2.Ақпарат жинаудың негізгі 

әдістері,олардың түрлері. 

3. Бұқаралық коммуникация 

құралдары:баспа, театр,радиот.б. 

Анықтама беру. 

 

Ауызша сұрау 

Семест


рдің  

14-ші 


аптасы 

8,9 30 

Ақпараттарды 

өңдеу әдісі және 

олардың 

нәтижелерін 

талдау 

1. Зерттеу жұмысының этикалық 

принципі. 

2. 


Экономикалық,саяси,мәдени,әлеуметтік 

процестерді зерттеудің ерешеліктері. 

Топпен талдау. 

Ауызша 


және 

пікіралыс

у 

Семест


рдің  

15-ші 


аптасы 

10,11  

 

 

10 


 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

              Негізгі: 

1. Рахметова, Болатова т.б. Социология. Оқу құралы. /ИнЕУ оқу залы/ 

2. Ядов В.А. Методология  и методика социологического исследования. М: Наука,2002 

3.ӘбсаттаровР.Б.,М.Дәкенов.Әлеуметтану.Оқу құралы. 

Алматы:Қарасай,2007 

4.Добреньков В.И.,Кравченко А.И. Социология. В 3-х томах.  

М: Наука, 2000 

5. Тажин М.,Аяған Б. Социология негіздері. Оқу құралы.-Алматы,1992 

6.Аитов Н.А.,Биекенов К.У.Социология. Алматы:Қазақ университеті,2002 

7. Габдуллина К.Г. и др.,Социология. Учебник для студентов высших технических 

учебных заведений. Алматы:Санат,1997 

          8. Жамбылов Д.Ә. Тәуелсіздік және саяси сана.-Алматы:Жеті  жарғы,1999.-160бет. 

9. Жандаулетов Т.Қазақ ұлттық идеологиясы мәселелері.-Алматы: ХКАА «ЖШС»,2004.-

164бет. 


10.  Қазақстан Республикасының Конституциясы.-Алматы,1995. 

11. Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы «Қазақстан Республикасындағы сайлау 

туралы».-Алматы, 2004. 

12. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі.-Алматы: «Елорда»,2001.-304 бет. 

13. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында.-Алматы: «Өнер»,1996. ./ИнЕУ оқу залы/ 

14. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық,әлеуметтік және саяси жедел жаңару 

жолында. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы 18.02.2005.-Алматы,2005. 

15. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында.-Алматы: «Ата мұра»,1996./ИнЕУ оқу залы/ 

16. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. Ел президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.-

Алматы: «Ата мұра» ,1996. ./ИнЕУ оқу залы/ 

17. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл.-Алматы: «Ата мұра» ,1996. 

 

Қосымша: 

1.

 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.:1991 

2.

 Сорокин П. Человек.Цивилизация. Общество. М.:1992 

3.

 Большой  толковый  социологичекии  словарь.  Дэвид  Джери,  Джулия  Джери.  Т.1,2., 

1999 


4.

 

Габдуллина К.Г. Общество прогресс и регресс. Алматы, 2003 5.

 

Аженов  М.С.,Садырова  М.С.  Қоғамның  әлеуметтік  құрылымы.  А.:Қазақ университеті,2004 

6.

 Биекенов К.У.,Жаназарова З.Ж.,Нурбекова Ж.А. социология общественного мнения. 

Алматы,2001 

7.

 

Жаназарова З.Ж. Социология семьи. Алматы,2001 8.

 

Экономическая  социология.  Курс  лекций  /рук.авт.коллектива  Л.Я.Гуревич/ Алматы,2002 

9.

 Касымова Л.Н. Практикум по экономической социологии. Алматы,2002 

10.


 

Дарменова Б.К. Социология управления. Алматы,2002 

 

 

  

 

 

  

11 


 

 

 Бақылау формасы мен түрі 

 

Курсты оқу барысында бақылаудың мынадай түрі қаралған:  

1.

 

Ағымдық бақылау (50 %) 

-дәріс конспектісі, СОӨЖ және СӨЖ сабақтары; 

-дәріс, семинар, тәжірибешілік сабақтарға қатысуы; 

 

2. 

Шектеулік бақылау (50%) Өтілген тақырыптар бойынша тест өткізу, дәріс 

СОӨЖ,СӨЖ материалдары бойынша қазан, қараша, желтоқсан айы. 

 

3.

 

Қорытынды бақылау-емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

12 


 

 

 

Тәжірибелік сабақтар мазмұны 

 

1. 

Әлеуметтану ғылым ретінде. 

2.

 

Әлеуметтану білімінің құрылымы. 3.

 

Қоғамға қазіргі көзқарас. 4.

 

Әлеуметтік институттар және олардың Қазақстан қоғамын жаңартудағы рөлі. 

5.

 Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 

стратификациясы әлеуметтік өзгерістер аясында. 

6.

 

Жаһандану жағдайындағы тұлғаның әлеуметтенуі. 7.

 

Әлеуметтанулық зерттеудің әдістемесі,әдісі және техникасы.  

 

                       

          

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 


 

Әлеуметтану пәнінен емтихан сұрақтары 

 

1.

 Саясаттану – ғылым ретінде. 

2.

 Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы. 

3.

 Қазақстан саяси ойларының тарихы.                                      

4.

 Салыстырмалы саясаттану. 

5.

 Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. 

6.

 Билік саяси феномен ретінде. 

7.

 Әлеуметтік– этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. 

8.

 Қоғамның саяси жүйесі. 

9.

 Мемлекет және азаматтық қоғам. 

10.


 

 Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. 

11.

 

 Саяси режимдер. 12.

 

 Қоғамды демократияландыру және саяси жаңару. 13.

 

 Саяси процесс және саяси қызмет. 14.

 

 Саяси сана және саяси мәдениет. 15.

 

 Саяси элита және саяси көшбасшылық. 16.

 

 Саяси технологиялар. 17.

 

 Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар. 18.

 

 Қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 19.

 

 Саяси болжамдау. 20.

 

 Егемен Қазақстанның саяси проблемалары. 21.

 

 Қазақстанда партия жүйелерінің ерекшеліктері мен даму тенденциялары. 22.

 

 Қазіргі Қазақстандағы саяси көшбасшылық институт және саяси элита. 23.

 

 Сайлау жүйесі. Сайлау науқанының стратегиясы және тактикасы. 24.

 

 Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты, оның көп бағытының сипаты. 

25.


 

 Қазақстан қоғамының саяси өмірінде қоғамдық қозғалыстарды орны мен 

рөлі. 

26.


 

 Ортағасырлық Шығыстағы саяси ойлар: Әл – Фараби, Низами, Әлішер 

Науаи. 

27.


 

 Ж.Баласағұн, Қорқыт, Қ.А.Яссауидің көзқарастары. 

28.

 

 ХІХ ғ. қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары. 29.

 

 ХІХ – ХХ ғ. Әлеуметтік – саяси идеялар мен ағымдар: либерализм, консерватизм, марксизм. 

30.


 

 Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римдегі саяси ойлар. 

31.

 

 Қазіргі жағдайдағы Қазақстандағы саяси ой – пікірлердің ерекшеліктерімен негізгі бағыттары. 

32.


 

 Қазақстанда егемендік пен демократияның қалыптасу кезеңдері: 

проблемалар және қиындықтар. 

33.


 

 Қазақстан қоғамының қазіргі кезеңде даму тенденциясы тұрғысынан саяси 

жаңарудың ерекшеліктері.  

34.


 

Саясаттанудың заңдары, категориялары, әдістері, функциялары. 

35.

 

Еуропалық ағартушылық дәуірдегі саяси идеялар.  

14 


36.

 

Ұлт мәселесі және оның құрылымы. 37.

 

Ұлттық – мемлекеттік формалары: унитарлық, федерация, конфедерация. 38.

 

Билік және оппозиция, олардың Қазақстан Республикасындағы өзара әрекеті. 

39.


 

Тоталитаризм саяси режим формасы ретінде. Авторитаризм. 40.

 

Демократияның тарихи формалары.  

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

жүктеу 193.18 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет