Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 213.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі213.26 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  

«Павлодар химия-механикалық колледжі» КМҚК 

Министерство науки и образованиияРеспублики Казахстан 

КГКП «Павлодарский химико-механический колледж» 

 

 

Бекітемін 

«Павлодар химико-механикалық 

колледжі»  КМҚК директоры Утверждаю 

Директор  

КГКП  «Павлодарский  

химико-механический колледж» 

________________Г.К.Аманжолова 

«___» ____________2016ж/г 

 

 

 

 

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ  ЖОСПАРЫ  

 

  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Павлодар қ. г. Павлодар 

 

Тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері 

Цели и задачи воспитательной работы 

 

Тәрбие  жұмысының  басты  мақсаты-дүниетанымдық  әлеуеті  бар  болашақ  маман 

тұлғасын иеленетін,кәсіби және мәдени бейімделуге  кәсіби интеллектуалды  және 

әлеументтік  шығармашылыққа  қабілетті,  әлеументтік  белсенділікке,  физикалық 

денсаулығы  және кәсіби құзіреттілікке  дайындау болып табылады.  

Тәрбиелеу мақсаты мынадай міндеттерді шешу үдерісінде жүзеге асырылады: 

 

Жеке  тұлғаны  қалыптастыру  және  шығармашылық  өзін-өзі  дамытуға бағытталған,толыққанды әлеументтік-педагогикалық тәрбие ортасын құру. 

 Адамдарға  деген  қарым-қатынас,  мәдениетке,  салт-дәстүрлерге,  қазақ  халқының  

тіліне,басқа да Қазақстан Республикасының  этностары мен этникалық топтарына 

деген  ізгілікті  құрметке,  ұлттық  мұраға,  толерантты  сана  қалыптастыруға, 

бейбітшілік пен келісімде өмір  сүруге тәрбиелеу.  

 

Оқушылардың адамгершілік,рухани 

және 


мәдени 

құндылықтары 

мен 

қажеттіліктерін,этникалық  нормаларын  және  қоғамда  жалпыға  ортақ    тәртіп ережелерін қалыптастыру. 

 Қызығушылықтары 

бойынша 


шығармашылық,спорттық 

және 


ғылыми 

ұжымдардың үйірмлерін ұйымдастыру және құру. 

 

Дене шынықтыру және салауатты өмір салтының құндылықтарын насихаттау.   

Оқушылар арасында нашақорлықпен АҚТҚ-жұқпасының , құқық бұзушылықтың алдын-алу бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

  Оқушылардың  демалысын  ұйымдастыру,  ғылыми-ағарту,дене  шынықтыру-

спорттық және мәдени бұқаралық іс шаралар  ұйымдастыру. 

 

Оқушылардың мәселелерін 

зерттеу 


және 

әлеументтік-психологиялық  

консультациялық көмек ұйымдастыру  

 

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы 

Технология организации воспитательной работы 

 

Колледжде  тәрбие  жұмысының    үдерісінде  оқытушы  мен  оқушының  бірлескен қызметінде келесі әдістер мен нысандар қолданады: 

-

 Оқушылардың  кәсіби  санасын    қалыптастыру,  таңдаған  мамандығына 

қызығушылығын  таныту әдістері (оқу сабақтары,сынып сағаттары, кәсіпорындарға 

саяхат, мамандармен әңгіме, жөңгелек үстелдер, кәсіби мерекелер және т.б.); 

-

 патриоттық  тәрбие  беру,  азаматтық  ұстанымды  қалыптастыру  әдістері

  (оқу 


сабақтары,кураторлық сағаттар,мерекелер мен кездесулер және т.б.)  

-

 адамгершілік  тәрби    беру,    мәдени  мінез-құлық    және  қарым-қатынас,  салауатты 

өмір  салтын  қалыптастыру  әдістері  (оқу  сабақтары,  әңгімелер,  сынып  сағаттары 

және т.б. ); 

-      дербестігі  мен  белсенділігін    қалыптастыруға  ықпал  ететін  оқушылардың  әр  түрлі 

ұжымдық  шығармашылық  қызметтерін  енгізу  әдістері  (жалпы  колледждік  мерекелер, 

пән апталықтарыүйірме сабақтары және т.б.); 

-

 

ынтымақтастық    нысандарын  қабылдайтын  тәрбие  жұмысында  оқушылар  мен оқытушылардың    бірлескен  қызметінің  әдісі  (оқу  сабақтары,  шығармашылық 

жұмыстардың көрмелері, конференциялар, презентациялар, акциялар және т.б.); 

-

 

оқу  үдерісінде    оқытушылар,оқушылар  мен  ата-аналардың  өзара  іс-қимылдарын жүзеге  асыру  әдістері  (ата-аналар  жиналысы,  жеке  консультациялар,  мерекелер 

соңғы қоңырау, ашық есік  күні және т.б.). 

 

 


Колледжде тәрбиелеу үдерісінде студенттердің алатын кәсіби  

жеке қасиеттері 

Профессионально-личностные качества, приобретаемые студентами в 

процессе воспитания в колледже 

 

Колледждегі    барлық  оқу  тәрбиелік  үдерісінің  нәтижесі-жоғарғы  кәсіби,  жоғарғы 

дығдылы әлеументтік белсенді тұлға  болып табылады. 

Бұл    колледжі  аяқтаған  келесі  оқушылардың  сапасын  нақтыландыратын  жеке 

тұлғаның жалпы сипаттамасы: 

-

 жоғарғы адамгершілік, азаматтық кемелдігі бар; 

-

 өзінің кәсіби маңыздылығы мен сипатын  түсіну; 

-

 өз  қабілетін  дамытуға  және  өзін-өзі  жетілдіруге    қызығушылық  танытады,  өзіндік 

рухани құндылықтарын  байытумен тұрақты жұмыс істейді ; 

-

 

денсаулығын  құндылық  ретінде  түсінді,  өз  денсаулығын  сақтау  бойынша    білімді және іскерлікті жақсы меңгерген және физикалық  өзін-өзі жетілдіреді. 

 

 

Колледж оқушыларымен тәрбие үдерісін ұйымдастырудың  

нормативтік-қуқықтық базасы 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса 

с  обучающимися  колледжа 

 

 Колледждегі  тәрби  жұмысы  нормативті-құқықтық  базада  регламенттеліп,  

оқушылармен бірқатар заңдар, бағдарламалар және нұсқаулықтар мен тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың неғұрлым тиімді нысандары жандандырылды, олар: - ҚР Конституциясы;  

-  ҚР «Білім туралы»заңы 

-  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» заңы; 

-  2011-20  жылдарға  арналған  тілдерді  дамыту    және  қолдану  мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат (екі тілде);  

-  ТжКБ  оқу  орындарында    жастарды  патриоттық  тәрбиелеу  бойынша    жұмыстар 

ұйымдастыру  туралы ақпарат

-  ТжКБ  оқу  орындарында  экстремизмді  алдын  алу  бойынша  жұмыстар  ұйымдастыру 

туралы ақпарат;  

-  Құқықтық  оқутумен  тәрбиелеу,құқықтық  мәдениет  деңгейін  арттыру,  түсндіру 

жұмыстарының 

құқығы 


бойынша,кәмілетке 

толмағандар 

арасында 

құқық 


бұзушылықпен ылмыстың алдын алу бойынша ақпарат;  

-  Білім  беру  ұйымдарында  Қазақстан  Республикасы  жастар  саясаты  тұжырымдамасын  

жүзеге асыру туралы ақпарат;  

- 2006-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы  есірткі бизнесіне қарсы күрес  

бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат;  

- Мүгедектерді оңалту бағдарламасын  орындау бойынша ақпарат; 

- АҚТҚ/ЖҚТБ алдын алу бойынша ақпарат;  

-  Оқу  орнының  білім  алушыларының  әлеументтік  орғау  бойынша  жұмысы  туралы 

ақпарат (шәкіртақы, жеңілдіктер, жетім балалар туралы мәлімет, және т.б.);  

-  ҚР  Президентінің  Жолдауын  ақпараттық-насихаттау  тобының  жұмыстары  туралы 

ақпарат;  

-  Қазақстанның  ел  бірлігі  Доктринасын  іске  асыру  бойынша  шаралар  жоспарын 

орындау туралы ақпарат .  

- «Казахстан 2050» Стратегиясы 

 

 

 


Тәрбие ісінің негізгі бағыттары 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Жалпы  мақсатқа  сәйкес  колледжде  оқушыларды  келесі  бағыттар  бойынша 

тәрбиелеу қабылданды: 

-

 Азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие; 

-

 Рухани - адамгершілік және эстетикалық тәрбие; 

-

 Саяси және құқықтық мәдениет, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті;

 

- 

Спорттық-сауықтыру және экологиялық тәрбие 

-

 

Отбасылық тәрбие; -

 

Студенттік өзін-өзі басқару  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ұйымдастырушылық іс-шаралар. 

Организационные мероприятия.

 

№  

р/с  

 

№  

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу 

нысаны 

 

Форма  

завершения 

Коллледждің тәрбие бөлімі, сынып жетекшілер, педагог-психолог, 

кітапхана меңгерушісі, дене 

шынықтыру нұсқаушысы, алғашқы 

әскери дайындық нұсқаушысы 

жоспарларын құру 

 

қыркүйек Сынып жетекшілер, 

кітапхана 

меңгерушісі, дене 

шынықтыру 

нұсқаушысы, АӘД 

ұйымдастырушы-

оқытушысы 

 

Жұмыс жоспары 1-2 курс студенттерін  колледж 

Жарғысымен, ішкі тәртіп 

ережелерімен,оқушылардың 

құқықтары және  міндеттерімен 

таныстыру, 

 Жаңа қабылдаудағы студенттердің 

колледж директорымен, 

директордың орынбасарларымен, 

бөлім меңгерушілермен кездесуі 

 

 2016 жылдың қыркүйек айы 

және бір жыл 

ішінде 

 

Бөлім меңгерушілері, топ 

кураторлары, 

директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

 

  Колледж 

директорының 

бұйрығы  

Колледждегі оқушылардың ұлттық құрамын зерттеу 

1-10 қыркүйек 

2016ж. 

Бөлім 


меңгерушілері,топт

ың сынып 

жетекшілері 

Сынып 


жетекшісінің 

есебі 


Студенттік өзін өзі басқару 

органдарын қалыптастыру 

Қыркүйек-қазан. 

Бөлім 

меңгерушілері,топтың сынып 

жетекшілері, 

директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

 

Колледж директорының 

бұйрығы  

Жаңа қабылдаудағы  студенттерді кітапхананы қолдану ережелерімен 

таныстыру 

 

  

Қыркүйек  2016ж. Бөлім 

меңгерушілері,топт

ың сынып 

жетекшілері 

,кітапхана 

меңгерушісі 

 

  

Кітапхананың жұмыс кестесі 

Жаңа қабылдаудағы  студенттерді спорттық секция жұмыстарына 

тарту 


 

1-15 қыркүйек 

2016ж. 

Бөлім 


меңгерушілері,топт

ың сынып 

жетекшілері  

Колледж 


директорының 

бұйрығы   

Спорттық  шараларды  ұйымдастыру және өткізу, 

Қыркүйек,бір жыл 

ішінде 

 Дене шынықтыру оқытушылары 

Дене 


шынықтыру 

 Спорттық  секциялардың  тұрақты 

жұмысы 


оқытушыларыны

ң есебі 


Құқық бұзушылықтың алдын алу 

жөнінде құқық қорғау 

органдарымен. Біріккен 

бағдарламалар құру 

 

 1-10 қыркүйек 

2016ж. 


 

 директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Павлодар қ. ІІБ 

біріккен жұмыс 

жоспары 

Сабақтан тыс уақытта  студенттерді ғылыми-зерттеу,ғылыми-

әдістемелік  жұмыстарға тарту 

 

 Бір жыл ішінде  

Үйірме 


жетекшілері 

директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, 

 Колледж 

директорының 

бұйрығы  

 «Поиск» 

ғылыми 

үйірмесінің жұмыс жоспары 

 

10 «Ашық есік күніне қатысу» 

Желтоқсан  

жоспар бойынша 

 

 директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары, 

Колледж 

директорының 

бұйрығы  

11 


Колледж түлектеріне арналған « 

Бос орындар жәрмеңкесі»  

Қыркүйек-қараша 

2016ж. және бір 

жыл ішінде 

 

директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары,өзін 

өзі басқару 

кеңесінің төрағасы 

Колледж 

директорының 

бұйрығы  

12 


2017-2018 оұқу жылына арналған 

талапкерлерді тарту бойынша қала 

мектептерінің жоғарғы сынып 

оқушыларымен кәсіби бағдар 

жұмыстары 

   


 

 Оқу жылының 2-

тоқсаны (ақпан-

мамыр) 


  

Оқытушылар, 

бөлім 

меңгерушілері, директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

 

  Колледж 

оқытушыларыны

ң есебі 

13 


Алдын алу әдісімен оқыту, 

оқушылар мен педагогикалық 

ұжымның медициналық есебін 

ұйымдастыру 

 

Бір жыл ішінде  фельдшер Н.С. 

Хорошун  

Фельдшердің 

есебі 


14 

Колледж бойынша сенбіліктер мен 

толық тазалау жұыстарын 

ұйымдастыру 

 

Бір жыл ішінде  (әр жұма сайын) 

Сынып 


жетекшілер, 

кабинет 


меңгерушілері, 

директордың ӘШІ 

жөніндегі 

орынбасары 

комендант 

Ауланы тапсыру 

15 

Театрлар, мұражайлар, 

концерттер,көрмелерге саяхат 

 

Бір жыл ішінде Сынып 

жетекшілер, 

 Тарих,тіл және 

әдебиет пәндерінің 

оқытушылары,  

Сынып 


жетекшісінің 

есебі 


16 

Түлектерге диплом ұсыну 

салтанатты рәсіміне дайындық 

 

30маусым  2017ж. А.Е.Айтуарова  

Н.З.Кусаинова  

М.В.Назаренко  

Шаралар өткізу 

жоспары 

 


Азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

 

Әр  бір  оқушыда  Қазақстанға  деген  патриотизм  ,заңға  ,мемлекеттік  рәміздер  мен  халық 

дәстүрлеріне    құрметпен  қарауды    қалыптастыратын  тәрбие    жұмысындағы  басты  бағыт-

азаматтық-патриоттық  тәрбие болып табылады. Мақсаты:  Қоғамдық  өмірде  белсенді  азаматтық  ұстаным,  Отан  алдындағы 

жауапкершілікті    қабілетін  қалыптастыру.  Білім  алушылардың    бойында  азаматтыққа,адам 

құқықтары  мен  бостандықтарын  құрметтеуге,  Отаны  мен  отбасына  деген  сүйіспеншілігін, 

патриоттық және ұлттық сана сезімді қалыптастыру, белсенді  өмірлік ұстанымды тәрбиелеу.  №  

р/с  

 

№  

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу 

нысаны 

 

Форма  

завершения 

Оқу жылының басталуына арналған «Қош келдіңіздер»- салтанатты 

линейкасы. Адамгершілік мінез-

құлықты түзету, оқушылардың ҚР 

Конститутциясының құқықтық 

мәдениет білім қалыптастыруға 

бағытталған біріңғай сабақ  

01.09.2016ж 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары  

Колледж 

директорының 

бұйрығы  

 1-2 курс студенттерін колледж 

жарғысымен, ішкі тіртіп 

ережелерімен, оқушылардың 

міндеттері және құқытарымен 

таныстыру 

  

02.09.- 03.09.2016 ж 

 Бөлім 


меңгерушілері, топ 

кураторлары, 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

 

 Колледж директорының 

бұйрығы  

 Қазақстан халқы тілдері фестивалі "Бір шаңырақ астында!" 

6-16 қыркүйек 

2016ж. 

Тілдік пәндер ЦӘК Шаралар сценарий , 

фотоесеп


 

Бейбітшілік күніне арналған « Қазақстан- бейбітшілік аймағы» 

ақпараттық сағаты 

 

15.09.2016ж. Кураторлар 

 

Әзірлеу+фото есеп

 «Менің құқығым мен міндеттерім» 

ақпараттық сағат 

13.10.2016ж. 

Кураторлар 

Әзірлеу+фото 

есеп


 

ҚР мемлекеттік рәміздері оқушылар арасында сауалнама 

03-13.10 2016ж. 

Сынып 

жетекшілер, К.К. 

Каиргельдинова  

Сауалнама 

нәтижесі 

"Туындағанын әкімшілік және қылмыстық 

жауапкершілік"профилактикалық 

әңгіме 

21.10.2016ж. Павлодар қаласы 

ІІБ МЮП 


Инспекторы   

Дәріс 


Павлодар облысының 78 жылдығына 

орай Әскери-спорттық эстафетасы 

22.10.2016ж. 

Ене шынықтыру 

оқытушылары 

АӘД оқытушы 

ұйымдастырушысы 

Ж.К.Маненов 

 

Әзірлеу+фото есеп

 Ұлттық валюта күніне арналған сынып 

сағаттары 

 (15 қараша) 

 9 - 15.10. 2016ж. 

 Сынып 

жетекшілер,директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары 

Сынып 

жетекшілердің есебі 10 

Қазақстан халықтары Кіші 

ассамблеясымен ынтымақтастық, 

Бір жыл ішінде 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары

 

Жылдық есеп 11 

Профелактикалық  әңгіме "Заң және 

жасөспірім" 

18.11.2016ж. 

Павлодар қаласы 

ІІБ МЮП 


Инспекторы  

 

Дәріс 12 

Көрме "Біздің Президент!" 

Бір жыл ішінде 

Л.М.Федосеева  

Фотоесеп 

13 


«Біздің көшбасшы» шығармалар 

байқауы 


Бір жыл ішінде 

Орыс тілі мен 

әдебиет пәнінің 

оқытушысы 

 

Оқушылардың жұмысы 

14 


 «Біздің күшіміз – бірлікте» 

Кураторлық сағат  ТОРО-15-11 

тобымен 

17.11. 2017 ж. 

Г.К. Пирманова, 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары

 

Сынып 


жетекшілердің есебі 

15 


«Дәуір аясындағы көшбасшы 

портренті» сыныптан тыс шаралар 

 

30.11.2016ж. О.Н.Петрученко  

Әзірлеу+фото 

есеп

 

16  «Менің 

 

Қазақстаным, сені жырлағын келеді!»

 

мәнерлеп оқу сайысы

 

10.12.2016ж. Тіл пәндерінің 

оқытушылары 

Фотоесеп 

17 


 «Тәуелсіз  елім – тірегім, Қазақстан 

– елім менің!» мерекелік шара  

15.12.2016ж. 

И.Е.Науменко  

Л.Н.Рустемова  

О.Н.Петрученко  

Әзірлеу+фото 

есеп


 

18 


«Түнгі қалада жасөспірім» 

Профилактикалық рейд  

15.01.2017ж. 

Колледж әкімшілігі 

Фотоесеп, акт 

19 


 «Таза  сессия» Акциясы 

4-25.01.2017ж. 

Колледждің 

студ.белсенділері 

Фотоесеп 

 

20  «Афганистан, боль моя!» мәнерлеп  

оқу байқауы 

1-10.02.2017ж. 

Орыс тілі мен 

әдебиет пәнінің 

оқытушысы 

Л.Б.Карпаева  

Фотоесеп 21 

Сыныптан тыс іс-шара "Рахмет саған, 

ауған соғысының жауынгері!" 

15.02.2017ж. 

С.Т.Жакупова  

О.Д.Мазуова  

Әзірлеу 

22 


Ақпараттық сағат "Қылмыс пен жаза" 

24.02.2017ж. 

Павлодар қаласы 

ІІБ МЮП 


Инспекторы  

 

Фотоесеп 23 

Қалалық мұражайларға бару: 

 Потанин атындағы өлкетану 

мұражайы,. Бухар жырау атындағы 

көркем –әдеби мұражайы 

Бір ай ішінде  

Топ сынып 

жетекшілері, бөлім 

меңгерушілері 

 

Топ кураторларының 

есебі 


24 

Ақпараттық сағат "Қорқытып 

алушылық: фактілері мен  

жауапкершілігі" 

Бір ай ішінде 

Павлодар қаласы 

ІІБ МЮП 

Инспекторы  

 

Дәріс 


25 

"Дөңгелек үстел  Патриотизм бүгін-

Қазақстанның болашағы  ертең" 

14.04.2017ж. 

Тарих оқытушылары 

Әзірлеу 


26 

Саптық байқау 

4.05.2017ж. 

Ж.К.Маненов  

Фотоесеп 

27 


 «Победа в сердце каждого 

живет!»мерекелік концерт 

5.05.2017ж. 

А.Клубаеа  

Л.Б.Карпаева  

Әзірлеу 


28 

Сұхбаттық сағат "Сыбайлас 

жемқорлық және онымен күрес 

шаралары" 

12.05.2017ж. 

Құқық негіздері 

оқытушысы 

Әзірлеу 


29 

Әдеби-сазды кеш "Славян жазбалары 

күні" 

24 мамыр 2017ж.   С.М. Жунусова Л.Б.Карпаева  

К.К.Каиргельдинова  

Шараны өткізу 

шаралары,фотоесеп 

30 

Политикалық қуғын сүргін  құрбандары күніне арналған «Түс 

уақыты. Саяси қуғын- сүргінге 

ұшыраған  жазушылардың 

шығармашылығы» ашық іс шара 

31 05.2017ж. 

Әдебиет 


оқытушылары 

Әзірлеу 


31 

ҚР мемлекеттік рәміздері күніне 

арналған  «Тарих дөңгелегі» 

Интелекктуалды ойыны 

03.06.2017ж. 

Тарих оқытушылары 

Әзірлеу+фото 

есеп


 

32 


Акция «Таза сессия» 

Бір ай ішінде 

Колледждің студ 

белсенділері 

Фотоесеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Рухани-адамгершілік және эстетикалық тәрбие, 

ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті 

 

Духовно - нравственное и эстетическое воспитание,   культура межнационального общения 

 

Мақсаты:  адамгершілік  құндылықтар,  дұрыс  мінез-құлық  дағдылары,  қарым-

қатынас мәдениеті,оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту, оқушылардың 

интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру және түзету;  

 

№  

р/с  

 

№  

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу 

нысаны 

 

Форма  

завершения 

Қазақ драматеатрына бару Бір ай ішінде 

К.К.Каиргельдинова  

Фотоесеп 

Ұстаздар күніне «Жарқын жүзді ұстазым»

 - мерекелік  концерті 

30.09.2016ж. 

Г.О.Мамниязова  

А.В.Назаренко  

Әзірлеу 


«Удачного старта, первокурсник!» - 

студенттер қатарына қабылдау рәсімі

 

14.10.2016ж. М.В.Назаренко  

Әзірлеу 


«Жастар арасында экстремизмнің 

алдын алу» конфессияаралық 

қарым-қатынастарды талдау және 

дамыту орталығының өкілдерімен 

кездесу (1-2 курс). 

19 қазан 2016ж. 

(18қазан – 

рухани  келісім 

күні) 


Директрдың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары 

Фотоесеп 

«Дін тарихы» ақпараттық сағат 4.11.2016ж 

Кураторы 

Әзірлеу+фото 

есеп


 

"Дөңгелек үстел Әдемі әйел – бұл кәсіп" 

18.11.2016ж 

С.Т. Жакупова  

Л.Н.Рустемова  

Әзірлеу+фото 

есеп


 

Үздік жаңа жылдық құттықтау байқауы  

19-26.12.2016ж. 

Колледждің 

студ.белсенділері 

 

 

Фотоесеп Жаңа жылдық  гала-концерт «Екі 

жұлдыз» 

23.12.2016ж 

К.К.Каиргельдинова  

Г.К.Пирманова  

К.Б.Шокпарова  

Фотоесеп 

«Абайлаңыз экстермизм мен терроризм» видеобейнелер қарау 

 

6.01.2017ж Кураторлар, 

жатақхана 

тәрбиешілері 

Фотоесеп 

10 

«Терроризм және діни экстремизм» дөгелек үстел 

25.02.2017ж

 

М.Н.Аубакиров  Әзірлеу+фото 

есеп


 

11 


 «Бухар жырау» мұражайына бару  

Бір ай ішінде 

Кураторлар 

Фотоесеп 

12 

«Ананың көзі» фото көрмесін ұйымдастыру 

 

1-8.03.2017ж К.Б.Шокпарова  

Студкеңесінің 

белсенділері 

Фотоесеп 

13 

«Нәзік жандар мейрамы!» мерекелік концерт 

06.03.2017ж. 

А.М.Шижбанова  

А.А.Арыкова  

Әзірлеу+фото 

есеп


 

14 


 «Наурызды қарсы аламыз!» мерекелік 

концерт  

17.03.2017ж. 

ЦӘК тілдік пәндер 

Әзірлеу 

15 


1-3 курс студенттері арасында «Қозы 

Көрпеш – Баян сұлу» байқауы 

14.04. 2017ж. 

С.М., Жунусова , бөлім 

меңгерушілері, 

К.К.Каиргельдинова  

Шаралар сценарий , 

фотоесеп 16 

Кураторлық сағат «Казахстан аспан 

астында» 

 25-29.05.2017ж 

 

 

17 «Даңқ ескерткіші» акциясы 

Бір ай ішінде 

Ж.К.Маненов  

Фотоесеп 

18 

Әскери даңқ мұражайына бару Бір ай ішінде 

Ж.К.Маненов  

Фотоесеп 

 

 

Спорттық-сауықтыру және экологиялық тәрбие 

Спортивно-оздоровительное и экологическое воспитание 

 

Мақсаты: оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту,    оларды салауатты өмір 

салтының құндылықтарына  тарту 

№  

р/с  

 

№  

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу 

нысаны 

 

Форма  

завершения 

 «Спорттан денсаулыққа » спорттық мереке 

3 апта 


Дене шынықтыру 

оқытушылары

 

Фотоесеп Студенттердің спорттық секциялармен 

қамтылуын ұйымдастыру 

Бір ай ішінде 

Дене шынықтыру 

оқытушылары

 

есеп 


Қалалық және облыстық спорттық іс 

шараларға қатысу және ұйымдастыру: 

-  Футбол бойынша біріншілік; 

- Спорттық ойын түрлері бойынша 

колледж біріншілігі; 

- қыздар мен ұлдар арасында тоғыз 

құмалақ, үстел теннисі, баскетбол 

бойынша колледждер арасындағы 

біріншілік. 

Бір жыл ішінде 

Дене шынықтыру 

оқытушылары,дене 

шынықтыру 

нұсқаушысы

 

Директор бұйрығы 

«Дені сау адам-дені сау планета» СӨС газеттер байқауы  

 

Бір жыл ішінде  

 

 О.Д.Мазурова  

 

Фотоесеп  

 «Мен денсаулықты таңдаймын» 

ақпараттық сағат 

 

11.11.2016ж.  

 

Кураторлар  

 

Фотоесеп  

 «Менің ішімдікке,есірткіге, көз 

қарасым» ішімдік пен есірткіні қолдану 

мәселелері бойынша ақпараттандыру 

деңгейі мақсатында оқушылармен 

сауалнама жүргізу 

Бір жыл ішінде 

Психолог, бөлім 

меңгерушісі, 

Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары 

 педагог-

психологтың есебі 

Жағымды көңіл күй апталығы  

2-8.11.2016ж. 

Психолог 

Шаралар 


жоспары, 

фотоесеп 

Мекеме қызметкерлерімен ақпараттық-профилактикалық кездесулер: 

АҚТҚ/ЖҚТБ алдын алу орталығы, 

наркологиялық диспансер, 

Тубдиспансер 

 

СӨС 


Орталығының 

жоспары 


бойынша 

 

К.К.Каиргельдинова  Сынып 

жетекшілер есебі 

Спидтің алдын алу апталығы  

1-10.12.2016ж. 

Медқызметкер 

Кураторлар 

 

Шаралар 


жоспары, 

фотоесеп

 

10 «Біз Қазақстан жастары», « Біз СӨС» 

спорттық жарыстар 

14.12.2016ж. 

Дене шынықтыру 

оқытушылары

 

Фотоесеп 11 

«Өмірге қауіпсіз» Лектория  

Бір ай ішінде 

Ж.К.Маненов  

 кураторлар 

Әзірлеулер 

12 

Оқушыларға арналған «Тұлғалық өсу»,» «Даулы жағдайларды шешу 

және агрессия» психологиялық 

тренингтерін өткізу 

Акпан,мамыр 

 

Психолог Кураторлар 

Фотоесеп 

13 

Ұлттық ойындар күні  

17.03.2017ж. 

 

Дене шынықтыру оқытушылары

 

Фотоесеп  

14 


«Есею»,  «  Біздің  өмірдегі  қақтығыс»  

рөлдік ойындарын өткізу 

Бір ай ішінде  

Кураторлар  

Әзірлеулер 

15 


«Қыздар арасында»  профилактикалық 

әңгіме 


7.04.2017ж. 

Психолог 

Медқызметкер 

Репрудуктивті  

денсаулық бойынша 

мамандар 

Фотоесеп 

16 


Психология және өзін-өзі тану 

апталығы  

10-14.04.2017ж. 

Психолог, соцпедагог, 

кураторлар 

 

 Шаралар 

жоспары, 

фотоесеп

 

17 Лектория «Өмір үшін қауіпсіз» 

 

 Бір ай ішінде  

Маненов Ж.К. 

кураторы 

 

Әзірлеулер  

18 


Лектория  «Жәндіктердің шағуы»   

Бір ай ішінде 

Медқызметкер 

Дәріс 


19 

«Қатер» тобындағы  халықтың әлсіз 

топтарынан «Жасыл ел» жасағын 

қалыптастыру 

 2017ж 10-20 

мамырға дейін 

Ж.К.  Маненов сынып 

жетекшілер, 

директрдың ТІ 

жөніндегі орынбасары 

Директор  бұйрығы 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


Отбасылық тәрбие 

Семейное воспитание 

 

Мақсаты: сүйіспеншілікке,адамгершілікпен барлық мүшелерінің өзөара сыйластығына 

негізделген  отбасы дәстүрлерін  жаңғыртуға ықпал ету 

 

 

№  

р/с  

 

№  

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу 

нысаны 

 

Форма  

завершения 

Жаңа қабылдаудағы оқушылардың деректерін жинау және жеке 

ерекшеліктерін зерттеу 

Бір жыл ішінде 

Кураторлар 

Топ бойынша 

мәліметтер қоры, 

әлеументтік құжат 

Оқушыларды топ пен колледжің қоғамдық өміріне тарту 

 

Бір ай ішінде Кураторлар 

Топ белсенділері,  

 «Колледжбен ынтымақтастық» ата-аналар жиналысын ұйымдастыру 

14.10.2016ж. 

Әкімшілік, 

кураторлар 

хаттама 

 «Заманауи отбасының мәселелері»дөңгелек үстел 

23.11.2016ж. 

К.К. Каиргельдинова 

психолог 

Әзірлеулер 

 «Отбасылық құндылықтар»ақпараттық сағат 

26.12.2016ж. 

Кураторлар 

Әзірлеу+фото 

есеп

  «Менің отбасымдағы өзара қарым 

қатынасым» сауалнама 

Бір ай ішінде 

Психолог  

Сауалнама 

сараптамасы 

Ақпараттық сағат "Неке және отбасы туралы"заңы 

10.03.2017ж. 

Кураторлар 

Әзірлеулер 

 «Ата-аналар мен оқушылардың қарым қатынасы»  ата-аналар жиналысы 

21.04.2017ж . 

Әкімшілік 

Психолог  

Хаттама 

 «21ғ. отбасы!» газеттерн байқауы 10-15.05.2017ж. 

Колледждің студ 

белсенділері 

Фотоесеп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттік өзін-өзі басқару 

Студенческое самоуправление 

 

МАҚСАТЫ:  студенттік  өмірдің  әр  түрлі  салаларында  шығармашылық,кәсіби 

салада  мәселелерді шешетін,оқушылардың жағдайын жасауға ықпал ететін жағдайлар 

құру 


 

№ 

р/с 

 

№ 

п/п 

Іс-шаралар 

 

Мероприятия 

Өткізу 

мерзімдері 

 

Сроки 

 проведения 

Жауаптылар 

 

Ответственные 

Аяқталу нысаны 

 

Форма  

завершения 

1. 


Жаңа қабылдаудағы оқу 

топтарында студент 

белсенділерін 

қалыптастыру 

Жоғарғы курс 

топтарындағы студент 

белсенділеріні құрамына 

өзгерістер енгізу.  

Қыркүйек айы  

 

Директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары, бөлім 

меңгерушілері,сыны

п жетекшілер 

 

Хаттама 


2. 

Студенттік кеңеске сайлау 

(топ старостасы ). Сиуд 

кеңесінің төрағасы мен 

хатшысын сайлау 

 

12.09. 2016ж. Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары,

 

Хаттама


 

Жаңа оқу жылына арналған студкеңесінің жұмыс 

жоспарын бекіту.  

12.09. ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары,

 

Хаттама 

 «Серпін-2050»бағдарламасы 

бойынша оқитын оқушылар 

арасында «Сардар» сайлау 

16 қыркүйек 2016ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары,

 

Хаттама 

 «Жарқын жүзді ұстазым» күнін мерекелеуге 

дайындық 

20.09 -30.10 дейін 

 

Директордың ТІ жөніндегі 

орынбасары, мәдени-

бұқаралық жұмыс 

бойынша комитет 

Әзірлеу+фото 

есеп 


«Удачного старта, 

первокурсник!» - студенттер 

қатарына қабылдау рәсімі 

14.10.2016ж 

М.В.Назаренко  

мәдени-бұқаралық 

жұмыс бойынша 

комитет

 

Әзірлеу+фото есеп 

Оқушылардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау 

 

Бір жыл ішінде Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, бөлім 

меңгерушілері, студ 

кеңесінің төрағасы 

есеп 


Үздік жаңа жылдық 

құттықтау байқауы 

19-26.12.2016ж. 

Колледж студ 

белсенділері 

Фотоесеп 


«Екі жұлдық»Жаңа жылдық  

гала-концерті  

23.12.2016ж. 

К.К.Каиргельдинова  

Г.К.Пирманова  

К.Б. Шокпарова 

мәдени-бұқаралық 

жұмыс бойынша 

комитет


 

Фотоесеп 

10 

Оқу топтарын қысқы емтихан сессиясына 

дайындау: оқушыларды 

шәкіртақымен қамтамасыз 

ету, аралық аттестаттау 

ережелерін меңгеру 

 

11.12.2016ж. Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, студ 

кеңесінің төрағасы  

есеп 

11 


Староста отырысын 

ұйымдастыру  

05.10.2016ж. 

08.12.2016ж. 

09.02.2017ж. 

05.04.2017ж. 

08.06.2017ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, студ 

кеңесінің төрағасы 

хаттама 


12 

Колледж оқушылары 

арасында құқық 

бұзушылықтың алдын алу 

бойынша рейд өткізу 

 

Апта сайын Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, студ 

кеңесінің төрағасы 

алдын алу комитеті 

хаттама 


13 

Халықаралық әйелдер 

күніне арналған концертке 

қатысуын ұйымдастыру 

және өткізу 

04 наурыз 2016ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары, 

студ кеңесінің 

төрағасы 

Әзірлеу+фото 

есеп 


14 

«Таза сессия» Акциясы 

4-22.01.2016ж. 

студкеңесінің  

белсенділері

 

Фотоесеп 15 

 «Ананың көзі»фото 

көрмесін ұйымдастыру 

1-8.03.2017ж. 

К.Б.Шокпарова  

студкеңесінің  

белсенділері

 

Фотоесеп 16 

 «Нәзік жандар мейрамы!» 

Мерекелік концерті 

06.03.2017ж. 

А.М.Шижбанова  

А.А.Арыкова  

студкеңесінің  

белсенділері

 

Әзірлеу+фото есеп 

17 


 «Наурыз келді».концертіне 

қатысуды ұйымдастыру 

және өткізу 

17 наурыз 2017ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары, 

студ кеңесінің 

төрағасы 

Әзірлеу+фото 

есеп


 

18 


«Тұрмысың қалай ардагер» 

акциясы 


Бір ай ішінде 

студкеңесінің  

белсенділері

 

Фотоесеп 19 

 «Жасыл ел» жасағын 

ұйымдастыру 

16 мамырдан 1 

маусымға дейін 

2016ж 


Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары, 

еңбек комитетінің 

төрағасы 

Директор 

бұйрығы  

20 

Студенттер кеңесі жұмысының қорытындысы 

және жаңа оқу жылын 

жоспарлау 

 

10 маусым 2016ж. Директордың ТІ 

жөніндегі орынбасары, 

студ кеңесінің 

төрағасы 

Фотоесеп 


21 

Түлектерге диплом ұсыну 

салттанатына дайындық  

30 маусым 2016ж. 

Директордың ТІ 

жөніндегі 

орынбасары, мәдени-

бұқаралық жұмыс 

бойынша комитет 

 

Әзірлеу+фото есеп 

 

  

Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 213.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет