Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі Коммерциялық емес АҚжүктеу 280.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі280.68 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі Коммерциялық емес АҚ 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті»  

Жылуэнергетика факультеті 

«Өнеркәсіптік жылуэнергетика» кафедрасы 

 

 

                                                       «Бекітемін»  

ЖЭФ деканы_________Зияханов М. У. 

                                                                           _________  2016 ж. 

 

  

 ETOTZh  4322 «Өндірістік кәсіпорындардың энергия 

тасымалдауыштарын өндіру және тарату жүйелері»

 

пәні   

SYLLABUS  

5В071700-Жылуэнергетика мамандығы   

 

 Курс                                          -  4 

Семестр                                    -  7 

Барлық кредиттер                   -  4  

ECTS- гі барлық  кредиттер   -  7 

Барлық  сағат                           - 180 

Соның ішінде: 

Дәрістер                                    - 38  

Зертханалық сабақтар           - 30 

Практикалық сабақтар          -  7   

ОӨЖ                                          -  105  

Оның ішінде СОӨЖ              -  30  

Курстық жұмыс 

Емтихан 

 

                                 

 

  

 

Алматы, 2016 ж.         

 


 

 

Syllabus-ты  «5В071700 – Жылуэнергетика»  мамандығының  жұмыстық оқу жоспары негізінде құрастырған:  доцент Абильдинова С.Қ.  

 

         

Syllabus


 

«Өнеркәсіптік  жылуэнергетика»  кафедрасының  мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама № 7  «21» _ 06_  2016 ж.   

 

         Кафедра меңгерушісі ____________ Мұсабеков Р. А.  

         Силлабус  жылуэнергетика факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясы 

отырысында қаралды және бекітілді (хаттама №  _4 _  «_ 22 _» _06 _  2016 ж.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

1. 

Оқытушылар туралы мәлімет: 

 

          Абильдинова Сауле Қианбековна, АЭЖБУ ӨЖЭ каф. доценті.  

Өнеркәсіптік  жылуэнергетика  кафедрасы,  А  корпусы,    А237,229 

аудиториялары. 

Байланысы:  Тел: 8(727)2925380,2606706 

epte@aipet.kz

 

           Яманбекова  Аяулым  Конысбековна,  АЭЖБУ  ӨЖЭ  каф.  ассистенті. Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы, А корпусы,  А237,229 аудитория. 

Байланысы:  Тел: 8(727)2925380,2606706 

epte@aipet.kz

 

  

2.

 

Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің уақыты мен 

орны:    Сабақтар  кестесіне  сәйкес  өткізіледі.  СОӨЖ  консультациялар 

кестесі  жылуэнергетика  факультеті  деканаты  (Б-227)  және  «Өнеркәсіптік 

жылуэнергетика» кафедрасының хабарландыру тақталарында ілінген. 

 

         3. Оқыту пәнінің сипаттамалары 

         3.1 Пәннің мақсаты:         энергияны тасымалдағыштарды өндіру және 

тарату жүйелерінің құрылысы, қызметі туралы  студенттердің кәсіби 

білімдерін қалыптастыру. 

3.2 Пәннің міндеті: студенттерді негізгі энергиятасымалдағыштар 

(  отын,  техникалық  су,  салқын,  ауаны  ажырату  өнімдерін)  шығарудың  және 

таратудың  тиімді  жүйелерін  таңдай  білуге  үйрету;  осы  жүйелердің  негізгі 

және  қосалқы  қондырғыларын    есептеуді,  жобалауды,  таңдауды 

компьютерлік технологияларды қолдану арқылы үйрету. 

3.3 Пәннің  сипаттамасы 

«Энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелері» пәні  

пәні «5В071700 -Жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне арналған және 

студенттерді    «  Энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату 

жүйелерінің»  жұмыс  жасау  жалпы  заңдылықтарымен,  оның  негізгі  және 

қосалқы 


жабдықтарымен 

және 


өндірістік 

кәсіпорынның 

энергия 

тасымалдағышты 

тұтыну 

қажеттігін есептейтін. 

әдістемелермен 

таныстырады.   

          «Энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату  жүйелері»  пәнін 

үйрену барысында студенттер  

түсініктер алуы міндетті: 

 энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату  көлемділігі,  

бағыттары және болашағы туралы; 

 

энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату  жүйелерін жобалау,пайдалану және зерттеу негіздері туралы; 

 энергия  тасымалдағыштар(сығылған  ауа,  органикалық  отын,  салқын, 

ауадан  ажыраған  өнімдер,  техникалық  су)  өндіру  және  таратудың  ең  тиімді 

жүйесін таңдау  туралы. 

білуі міндетті: 


 

  

энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату  жүйелерінің  қызмет 

ету ережелерін және құрылымдық ерекшеліктерін; 

 энергиятасымалдағыштарды  өндіруші  және  таратушы  нақты  жүйеде 

өтетін жылутехнологиялық процестерді; 

 

энергия  тасымалдағыштарды  өндіру  және  тарату  жүйелерінің  негізгі сипаттамалары мен техника-экономикалық көрсетеіштерін. 

істей білуі міндетті: 

 энергия тасымалдағыштың кәсіпорынға қажетті мөлшерін есептеуді; 

 схемаларды  құрастыруды    және  оның  құрамына    кіргізілген  

қондырғыларды  есептелген  және  есептелмеген  жұмыс  жағдайында  

талдауды; 

 энергия  тасымалдағыштарды  өндіретін  станцияның  негізгі  және 

қосалқы қондырғыларын таңдауды және есептеуді; 

 

энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелерді жетілдіруді болжауды; 

 энергия тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелерін жобалауда 

және құрастыруда компьютерлік технологияларды қолдануды.           3.4 Пәннің пререквизиттері  

         Математика  1,  2;  Физика;  Химия;  Техникалық  термодинамика;  Сұйық 

және  газ  механикасы;  Жылумаңызалмасу;  Қазандық  қондырғылар  және  бу 

генераторлары; 

Сығымдағыштар 

және 


бу 

қозғалтқыштары; 

Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны қолдану . 

3.5

 

Пәннің постреквизиттері: қортынды аттестация

 

          4. Пәннің құрылымы және мазмұны             4.1. Теориялық дайындық 

Тақы-


рып 

нөмірі 


 

Тақырыптар (тараулар) 

Әдебиет 

нөмірі 


I.

 

Сығылған ауаны өндіруші және таратушы жүйелер 

1.1. 

Өндірістік  кәсіпорындардың  қазіргі  кезде 

келесі энергия тасымалдағыштар: отын, су, сығылған 

ауа,  салқын,  ауаны  ажыраған  ауа  өнімдерін  өндіру 

және қолдану көлемділігі және болашағы – 2 сағ.  

Конспект,  

Ә.5,8,  14, 

15 


1.2.


 

Энергия 


тасымалдағыш 

сипаттамалары. 

Өндірістік 

кәсіпорынның 

энергия 

тасымалдағыштарды өндіру және тарату жүйелерінің 

(ӨКЭТӨЖТЖ)  құрылысы,  жалпы  көрсеткіштері, 

сипаттамалары және жұмыс ережелері – 2 сағ.      

Конспект, 

Ә.8, 9, 10, 

15,16 1.3. 

Өндірістік  кәсіпорынды  ауамен  жабдықтау 

жүйелері. 

Өнеркәсіптің 

әртүрлі 

салалары 

кәсіпорындарының 

сығылған 

ауаны 

қолданушылары,  ауаны  жеткізу  сенімділігіне  және сапасына қойылатын талаптар – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.8, 

9, 


10,15 

 

 1.4  Сығылған  ауаны  өндіруші  компрессорлық 

станция  (КС)  түрлері  және  оның  технологиялық 

сұлбалары.  (КС)  -  ке  берілетін  жүктемені  есептеу 

әдістері.  (КС)  жұмыс  өндірулігін  есептеу.  (КС) 

үйлесімі. (КС) қосалқы қондырғылары – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.8, 

9, 


10,15 

 

 1.5  Кәсіпорындарда  сығылған  ауаны  өндіру  үшін 

қолданылатын  компрессорлар  түрлері.  Компрессор 

түрін және санын таңдауды негіздеу; компрессордың 

қозғауын 

іріктеу. 

(КС) 

энергетикалық және 

экономикалық көрсеткіштері – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.8, 9, 


10,15 

1.6. Ауа  құбырлары.  Компрессордың  ауамен 

жабдықтау 

желісіне 

атқаратын 

жұмысы. 

Компрессорларды  реттеу  әдістері.  Қолданушыға 

берілетін сығылған ауаны шығынын реттеу – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.8, 

9, 


10,15 

II.

 

Органикалық отынды өндіруші және таратушы жүйелер 

2.1  Өндірістік  кәсіпорынды  отынмен  жабдықтау жүйелері.  Өндірістік  кәсіпорынды  энергиямен 

жабдықтау 

жүйелерінде 

органикалық 

отынды 

қолдану  көлемділігі,  бағыттары.  Технологиялық қолданушыларды 

отынмен 


қамтамасыз 

етуге 


жауапкер  кәсіпорынның  энергетикалық  қызмет 

бөлімшелері – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4,8, 

15,16  2.2  Қатты  отын.  Қатты  отынды  қолданушылар сипаттамасы;  қатты  отынның  маркасына  және 

сапасына  қойылатын  талаптар;  отын  қажеттілігін 

анықтау. Отынды жеткізу тәсілдері және оны түсіріп 

алу  әдістері.  Отынды  сақтау,  сұрыптау,  өңдеу  және 

қолданушыға жіберу – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4,8, 

15 


2.3  Сұйық  отын.  Сұйық  отынды  өнеркәсіп  үшін 

қолданушылар. Кәсіпорынның мазут шаруашылығы. 

Сұйық  отынды  жеткізу,  сақтау  және  қолданушыға 

жіберу жүйелері – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4,8, 

15,16 


10 

2.4  Газдық  отын.  Өндірістік  кәсіпорынның  газды 

қолдану  көлемділігі. Кәсіпорынның газдық балансы. 

Табиғи  және  жанғыш  газдар  сипаттамалары;  нақты 

қолданушы  үшін  есептелген  газ    қажеттілігін 

анықтау – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4,8, 

15 

11 


2.5  Өндірістік  кәсіпорында  табиғи  газды  тарату 

жүйелері. ГТС(газды тарату станциясынан) шығатын 

магистралдық  газ  құбырлары  және  цех  аралық  газ 

құбырлары.  Газ  реттеуші  пункттер.  Өндірістік 

кәсіпорынның  газ  шаруашылығындағы  техника 

қауіпсіздігі – 2 сағ. 

 

Конспект, Ә.1,2,3,4,8, 

15 


 

 

III. Салқынды өндіруші және таратушы жүйелер 

12 

3.1  Өндірістік  кәсіпорынды  салқынмен  жабдықтау жүйелері. 

Салқынды 

алу 

әдістері және 

салқындатушы  қондырғыларды  топтау.  Жасанды 

салқынды 

өндірістік 

кәсіпорында 

қолданушыларды,салқынның 

температуралық 

деңгейіне  және  шығынына  байланысты  сипаттау. 

Салқынды 

өндіру 


жүйесінде 

қолданылатын 

хладоагенттер және салқын тасығыштар – 2 сағ. 

Конспект, 

Л.5,6,7,8,1

4,15,16 


 

 

  

13 


3.2  Компрессиялық,  абсорбциялық,  буэжекторлық 

салқындатушы 

қондырғылар. 

Салқындатушы 

қондырғылар 

сұлбалары, 

айналымдары, 

параметрлері және есептеу әдістемелері – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.5,6,7,8,1

4,15 

14 


3.3  Орталық  және  жекешеленген  салқындатушы 

жүйелер. Салқындатушы станциялардың негізгі және 

қосалқы  қондырғылары.  Салқынды  өндіруші  және 

таратушы  станциялардың  энергетикалық  және 

экономикалық көрсеткіштері – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.5,6,7,8,1

4,15 


IV. Ауадан ажырайтын өнімдерді алу және тарату жүйелері 

15 


4.1    Өндірістік  кәсіпорынды  ауадан  ажыраған 

өнімдермен жабдықтау жүйелері. 

Техникалық  және  технологиялық  оттекті,  азотты, 

аргонды  және  басқа  да  ауадан  ажыраған  өнімдерді 

өндірістік  қолдану  сипаты,  ерекшелігі,  графиктері 

және  тәртібі.  Ауадан  ажыраған  өнімдер  сапасына 

қойылатын талаптар – 2 сағ.  

Конспект, 

Ә.8,13,15,1

16 4.2  Ауаны  салқындату  және  сұйылту  мақсатында 

қолданылатын  термодинамикалық  процестер  және 

салқындату  айналымдары.  Ауаны  өнеркәсіптік 

ажырату үшін қолданылатын түрлі-түрлі әдістерді  

салыстыру.  Төмен  температуралы  ректификацияның 

термодинамикалық тиімділігін бағалау – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.8,13,15 

17 

4.3 Төменгі, орташа және жоғары қысымды ауаны  ажыратушы  қондырғылар  (ААҚ)  сұлбалары. 

Типтік 


ААҚ 

сұлбасының 

сипаттамалары, 

көрсеткіштері және есептелу әдістері – 2 сағ. 

Ә.8,13,15 

V. Техникалық суды алу және тарату жүйелері 

18 


5.1  Өндірістік кәсіпорынды техникалық сумен 

жабдықтау жүйелері. Техникалық суды 

қолданушыларды сипаттау және суды өндірістік 

кәсіпорындарда қолданудың негізгі бағыттары.  

Суды нақты қолдану графигін ескере отырып, 

кәсіпорынның су қажеттілігін анықтау әдістемесін 

құрастыру – 2 сағ. 

Конспект, 

Ә.11,12,15 


 

 

19 5.2  Өндірістік кәсіпорынды айналмалы техникалық 

су жүйелерімен жабдықтау, суды қолданудағы 

энергия шығындарын төмендету және қоршаған 

ортаны ластауды  азайту құралы – 2 сағ.  

Конспект, 

Ә.11,12,15 

 

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1 Зертханалық сабақтардың жуықталған тізбесі  

Тақы-


рып 

нөмірі 


Тақырыбы 

Әдебиет 


реті 

Зертханалық стендерде  жұмыс жасау үшін техникалық қауіпсіздік ережелерін үйрену – 2 сағ. 

Қауіпсіз-

дік  ереже-

лері 


Сығылған ауамен жабдықтау жүйесінің жұмысын 

зерттеу – 4 сағ. 

Конспект, 

Ә.5,8,9,11 

Су алу құралының шығындық сипаттамаларын анықтау - 4 сағ.   

Конспект, 

Ә.5,8,9,15 

Салқындатушы компрессиялық 

құрылғының 

жұмысын сынау – 4 сағ. 

Конспект, 

Л.11,14,15 

Салқындатушы жүйені зерттеу – 4 сағ. Конспект,

Ә.11,15 


Сумен жабдықтаушы айналмалы жүйені зерттеу – 

4 сағ. 

Конспект,Ә.8,9,11 

Сығымдағыштық  жылулық  сорғы  жұмысын зерттеу – 4 сағ. 

Конспект, 

Ә.5,8,9,11,

15 


Үздіксіз әрекеттенуші ректификациялаушы 

бағанның тәрелкелерін және тиімді флегма санын 

анықтау – 4 сағ. 

Конспект, 

Ә.5,8,9,11,

15 

 

4.2.2  Практикалық сабақтар тақырыптары Тақы-

рып 


нөмірі 

Практикалық сабақтар атаулары және мазмұны 

Әдебиет 

реті 


Кәсіпорынның сығылған ауа қажеттілігін есептеу және 

компрессорлық станция көрсеткіштерін анықтау –

 

2 сағ. Конспект, 

Ә.3,7,12,13 

 Газдық (бу компрессиялық) салқындатушы қондырғының сұлбасын есептеу – 2 сағ. 

Конспект,

Ә.5,8,9,15 

Берілген  ААҚ  сұлбасы  үшін  ауаны  сұйылту  айналымын тиімді етуді есептеу – 2 сағ.  

Конспект,

Ә.8,13,15 

 Суды    қолдану  графигін  ескере  отырып,  нақты 

кәсіпорынның су қажеттілігін анықтау – 1 сағ. 

Конспект, 

Ә.11,14,15  

 

                   4.3  Пәндік  жұмыс 

          Пәндік  жұмыстың тақырыбы:  Өндірістік кәсіпорынды ауамен 

жабдықтау жүйесін жобалау.                   

         Пәндік жұмыс -  әдістемелік нұсқауларда берілген мәліметтерге сәйкес 

орындалады[10,12].  Пәндік  жұмысқа  тапсырма  бірінші  аптада  беріледі, 

жұмысты қорғау семестрдің соңғы аптасынан бір апта бұрын өткізіледі.          4.4    СӨЖ тақырыптары  

4.4.1  Кәсіпорынды энергиямен  жабдықтау  жүйесін құру  үшін  қажет энергия 

тасымалдағышты тұтыну графиктері.    

4.4.2 


Энергия 

тасымалдағыштар 

анықтамасы, 

өлшем 


бірліктері, 

сипаттамаларын анықтау әдістемелері. 

4.4.3 Компрессорлар станциясының үйлесімі. 

4.4.4 Компрессорлар тобы және әртүрлі компрессорларды қолдану салалары. 

4.4.5  Қатты  отынның  сапасына  және  сенімділігіне  қойылатын  талаптар, 

қатты отынды есепке алу және қоймада сақтау. 

4.4.6 Қатты отынды кептіру, ұсату және ұнтақтау. 

4.4.7 Мазутты сақтау және жағуға дайындау.  

4.4.8 Жасанды газдың сипаттамалары және оны алу әдістері. 

4.4.9 ЖЭС қазандық цехының газды реттеу пункті ГРП сұлбасы. 

4.4.10  Тоңазытушы машиналарды  қолдану  салалары, әртүрлі  машиналардың 

техника-экономикалық көрсеткіштерін салыстыру. 

4.4.11  Өндірістік  кәсіпорынды  салқынмен  жабдықтау  жүйелері:  хладагентке 

қойылатын талаптар, хладагенттің термодинамикалық, жылуфизикалық және 

физиологиялық қасиеттері.   

4.4.12  Аралық  салқын  тасығышы  бар  тоңазытушы  жүйелер  және 

қолданушылардан салқынды әкету жолдары. 

4.4.13  Орталықтандырылған  және  орталықтандырылмаған  салқындатушы 

жүйелер:  тікелей  және  аралық  салқын  тасығышы  бар  жүйелер, 

қолданушыдан жылуды әкету тәсілдері. 

 

5 Аралық және қортынды бақылау сұрақтары 

1.

 ЭӨ жТЖ пәнінің міндеті, мақсаты. Энергия тасымалдағыштар мен 

оларды өндіру ,тарату жүйелері туралы түсініктер. 

2.

 

Өндірістік кәсіпорынның қазіргі кезде энергия тасымалдағыштарды (отын, су, сығылған ауа, салқын, ауаны ажырату өнімдері) өндіру және 

тарату көлемділігі және болашағы. 

3.

 

Технологиялық қолданушыларды энергия тасымалдағышпен қамтамасыз етуші жүйе туралы түсінік. Жүйенің құрылымы. 

4.

 Энергия тасымалдағыштар сипаттамалары. Оларды өндіру және тарату 

тәртіптері. Энергия тасымалдағыштарды өндіруші және таратушы 

жүйелердің жалпылама көрсеткіштері және сипаттамалары. 

5.

 Өндірістік кәсіпорынды ауамен жабдықтау жүйесі.  

 

 

6. 

Сығылған ауаны кәсіпорында қолданушыларды  қысымы, шығыны, 

қолдану тәртібіне байланысты сипаттау. Ауаның қасиеттері. 

7.

  Ауаны жеткізу сапасына және сенімділігіне қойылатын талаптар. 

Ауаны технологиялық және күштік мақсатпен қолдану. Кәсіпорынның 

сығылған ауаны қолдануының тәуліктік графигі. 

8.

 Сығылған ауаны өндіруші компрессорлық станцияның(КС) түрлері 

және технологиялық сұлбалары. Поршендік компрессорлары бар 

қондырғының сұлбасы.  

9.

 Турбокомпрессорлары бар  қондырғының сұлбасы.  

10.


 

Поршендік, турбо-, винттік, ортадан тепкіш компрессорлар. 

11.

 

Компрессордың түрін және санын анықтау; компрессордың қозғауын анықтау. Компрессорды реттеу әдістері. 

12.


 

Ауа құбырлары. Ауа құбырларын есептеу. КС-тың қосалқы 

жабдықтары. КС-тың энергетикалық және экономикалық көрсеткіштері. 

13.


 

Компрессорлық станцияның жүктемесін анықтау. КС-тың жұмыс 

өндірулігін есептеу. КС-ты үйлесімдеу. 

14.


 

 Өндірістік кәсіпорынның отын шаруашылығы. Органикалық отынды 

кәсіпорынды энергиямен жабдықтаудағы қолдану бағыттары, көлемділігі.  

15.


 

Кәсіпорынның энергетикалық бөлімшелерінің структурасы және оның 

технологиялық қолданушыларын органикалық отынмен сенімді және үздіксіз 

жабдықтаудағы міндеті. 

16.

 

 Қатты отын. Қатты отын түрлері, маркалары. Қолданушының қатты отын қажеттілігін анықтау. 

17.


 

 Қатты отынды қолданушыға жеткізу. Қатты отынды сақтау, өңдеу 

және тасымалдап беру сызбалары.  

18.


 

Қатты отын шанақтары. Көмір тозаңын дайындау сызбалары. 

Диірмендік қондырғылардың сызбасы, жұмыс тәртібі.  

19.


 

Сұйық отын. Сұйық отынды шикі мұнайдан алу сұлбасы. Сұйық 

отынды өнеркәсіпте қолданушылар.  

20.


 

Сұйық отынды тасымалдау, сақтау және жеткізу жолдары.  

21.

 

 Мазуттың түрлері және оның энергетикалық сипаттамалары. Мазуттың құрамы. 

22.


 

 Мазуттың қасиеттері. Айналымды мазут шаруашылығының сұлбасы. 

23.

 

 Газдық отын. Өндірістік кәсіпорынның газды қолдану көлемділігі. Кәсіпорынның газды қолдану балансы. 

24.


 

 Табиғи және жасанды газ сипаттамалары. Жеке қолданушының газды 

тұтыну қажеттілігін есептеу. 

25.


 

 Қолданушыны табиғи газбен жабдықтау. Газдық коммуникациялар, 

газ торабы, реттеуші және таратушы аппаратура. 

26.


 

 Газды кәсіорынға беруді реттеуші пункт, ГРП сұлбасы. 

27.

 

ЖЭС отын жолының технологиялық сұлбасын қарастыру. 28.

 

 Өндірістік кәсіпорынды салқынмен жабдықтау жүйелері. Салқынды алу жолдары(Карно циклы) және салқындатушы қондырғыларды топтау 

 

 

29. 

 Хладагенттер мен салқынтасығыштар сипаттамасы, оларды сақтау 

және тасымалдау. Орталықтандырылған және жекеше салқынмен жабдықтау 

жүйелері.Тура ағынды тікелей салқындату жүйелері. 

30.

 

 Сұйық ажыратқышы бар тікелей   салқындатушы жүйе. Сорғылы –айналымды салқындатушы жүйе.  

31.


 

Салқынды өндірудің энергетикалық және экономикалық көрсеткіштері.  

32.

 

Кәсіпорында жасанды салқынды қолданушылардың температура деңгейіне және шығынына байланысты сипаттамалары. 

33.


 

Аралық салқындатқышы бар салқындатушы жүйе.  

34.

 

ААҚ энергетикалық және экономикалық көрсеткіштері, топтамасы. 35.

 

Өндірістік кәсіпорынды техникалық сумен жабдықтау жүйелері.  36.

 

 Айналмалы сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және жұмыс істеу тәртібі. Олдарды суды қолдануға жұмсалатын энергия шығындарын 

азайту және қоршаған ортаны ластандыруды азайту үшін қолдану. 

37.

 

 Су торабын Кирхгоф заңдарына сәйкес гидравликалық есептеу.  38.

 

Кәсіпорынның тармақталған және сақиналық су тораптары. 39.

 

Өндірістік кәсіпорынды ауаны ажырату өнімдерімен жабдықтау жүйелері.  

40.


 

Оттегін, азотты, аргонды және басқа да ауаны  ажырату өнімдерін 

техникалық және технологиялық қолданушылар сипаттамасы.  

41.


 

Технологиялық процестерді екпіндету жолдары, ауадан ажыраған 

өнімдерді қолданғанда қоршаған ортаның ластануын болдырмау. 

42.


 

 Ауадан ажыраған өнімдер сапасына қойылатын талаптар. 

43.

 

ААҚ-тың қосалқы қондырғылары:детандерлер, компрессорлар, регенераторлар, жылуалмастырғыштар).  

44.


 

Өндірістік кәсіпорынды ауадан ажыраған өнімдерімен жабдықтау.  

45.

 

Технологиялық процестерді екпіндету жолдары, ауадан ажыраған өнімдерді қолданғанда қоршаған ортаның ластануын болдырмау. 

46.


 

 Ауадан ажыраған өнімдер сапасына қойылатын талаптар. 

47.

 

Оттегін, азотты, аргонды және басқа да ауаны  ажырату өнімдерін техникалық және технологиялық қолданушылар сипаттамасы.  

48.


 

Оттегі мен азотты алудың өнеркәсіптік әдістері. Капица квази циклі.  

49.

 

Бір рет ректификациялаушы төмен температуралы бағанның қызметі. 50.

 

Техникалық суды қолданушылар сипаттамасы және оны кәсіпорында қолданудың негізгі бағыттары.  

51.


 

Кәсіпорынның суды қолдану қажеттігін, оның суды қолдануының 

нақты графигін ескеріп анықтау. 

52.


 

Өндірістік сумен жабдықтау жүйелерінің топталуы, технологиялық 

сұлбалары, жабдықтар құрамы, қолдану салалары, жұмыс істеу тәртібі.  

53.


 

Төмен температуралы ректификацияның термодинамикалық және 

техникалық тиімділіктері. 

54.


 

Тура ағынды  сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және жұмыс 

істеу тәртібі. 

56.Тура ағынды  сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және жұмыс істеу 

тәртібі. 


 

 

6 Студенттің жетістіктерін бағалау туралы ақпарат 6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында 

қабылданған   курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

  

 

  1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 – кестеге 

сәйкес коэфиициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,3 

Практикалық сабақтар 

0,2 

Дәріс сабақтарына қатысуы 0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады  

 

Қ=0,6БР+0,4Е, Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

         6.2 Балл қою саясаты:  

Максималды  бағаланатын  баллдар  жұмысты  бір  қалыпты  және  оны 

сапалы түрде орындау барысында қойылады. 

Тесттерге  және  дәрістерге  қатысу  балдары  дұрыс  жауаптардың  мөлшеріне, 

қатыспаған дәрістердің санына байланысты қойылады. 

 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігін ұйымдастыруда бағаларды аудару 

      ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын  ECTS  (Европалық 

трансферт    (аудару)  және  кредиттерді  жинақтау  жүйесінен)  балдық-

рейтингтік жүйеге аудару аудару немесе керісінше осы жүйеден өту 3 және 4 

кестелер бойынша жүргізіледі.  

3-  кесте  -  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерінің  бағаларын    ECTS 

бойынша  балдық-рейтингтік жүйеге аудару 

  ECTS 

 б-ша баға 

 

Әріптік жүйе 

б-ша баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағат 1,0 50 

FX, F Қанағатсыз 

 

4  кесте  -  ҚР  ECTS  бойынша    балдық-рейтингтік  әріптік  жүйенің бағаларын ECTS бағаларына аудару 

Әріптік 

жүйе б-ша 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мөлшері 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

 б-ша баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

 Қанағат С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағат 

0-49 

Қанағатсыз FX, F 

 

7  Курс саясаты: 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу;   


 

 

- орынды себептермен қалдырған зертханалық сабақтарды өтеу  (деканаттың рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

 

8 Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

  Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

талқылану керек. Шешілмейтін жағдайда деканат қызметкерлеріне жеткізілуі 

қажет. 

 

 9. Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет: 

1.  Белосельский  Б.С.Технология  топлива  и  энергетических  масел.  –  М.: 

Издательство МЭИ., 2005. – 348 с. 

2. Жила В.А. Газовые сети и установки.-М., 2003 г. 

3.    Борисова  Н.Г.  Системы  производства  и  распределения  энергоносителей 

промышленных предприятий. Конспект лекций Ч.1,2.-А.,2002 г. 

4.  Назмеев  Ю.Г.  Системы  топливоподачи  и  пылеприготовления  ТЭС.-М., 

2005 г. 


5. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии.-М.,2004 г. 

6. Парамонов А.М. Системы воздухоснабжения предприятий.- СПб.: «Лань», 

2011г. 

7. Блох Х. Компрессоры. Современное применение.-М.: «Техносфера»,2011г. 8. Несенчук А.П. Системы производства и распределения энергоносителей 

промышленных предприятий.- М.: Высшая школа, - 1989, 279 с. 

9. 

Сериков Э.А. Теплоэнергетические системы и энергоиспользование в промышленном теплотехнологическом производстве. Учебное пособие. – А.: 

Издательство, 2006 г. 

10. Абильдинова С.К., Яманбекова А.Қ.  Энергия тасымалдағыштарды өндіру 

және тарату жүйелері пәні бойыншадәрістер жинағы. Алматы, АЭЖБУ, 2015 

ж., 96 б. 

11. Абильдинова С.К., Дәркенбаева Д.С.  Энергия тасымалдағыштарды 

өндіру және тарату жүйелері пәні бойынша зертханалық жұмыстарға 

әдістемелік нұсқаулар. Алматы, АЭЖБИ, 2010 ж., 46 б. 

12. Абильдинова С.К., Бергенжанова Г.Р..  Энергия тасымалдағыштарды 

өндіру және тарату жүйелері пәні бойынша пәндік жұмысқа әдістемелік 

нұсқаулар. Алматы, АЭЖБИ, 2009 ж., 36 б. 

13. Кукарин В. Тоңазыту – компрессорлы машиналар мен қондырғылар.-А.: 

«Фолиант», 2010 ж. 


 

 

 Қосымша әдебиет: 

14. Портнов В.В. Воздухоснабжение промышленного предприятия:  Учебное 

пособие  / Воронеж:  ГОУ  ВПО «Воронежский   государственный   

технический   университет», 2007, 228 с. 

15. Молчанова  Р.А.  Расчет  системы  воздухоснабжения промышленного 

предприятия: Уче6ное посо6ие  / Уфа:  Изд-во  УГНТУ, 2003, 60 с.  

16. Шабалин А.Ф. Водоснабжение промышленных предприятий.- М.: 

Энергия, 1988,250 с. 

17. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: Справочник.- Под 

общей редакцией Клименко В.А. и Зорина В.М.- Кн.4, М.: Издательство 

МЭИ, 2000. кн.4, – 564 с. 

18. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: Справочник.- Под 

общей редакцией Клименко В.А. и Зорина В.М.- Кн.4, М.: Издательство 

МЭИ, 2000. кн.4, – 564 с.  

19.  Павлов  К.Ф.  Примеры  и  задачи  по  курсу  процессов  и  аппаратов 

химической технологии.- Л.,1987. 

20.  Павлов  К.Ф.  Примеры  и  задачи  по  курсу  процессов  и  аппаратов 

химической технологии.-М.: «Альянс», 2013 

21. Синявский Ю.В. Сборник задач по курсу теплотехника.-СПб.: «ГИОРД», 

2010. 


 

 

 

  

 

  

Каталог: student -> sillabus -> pte kz
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі
pte kz -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі Коммерциялық емес АҚ

жүктеу 280.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет