Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банкжүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет29/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 
 
«Шикізатты сақтау» тақырыбы бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Типтік модуль 
құзіреті
 
Тарау
 
Тақырып
 
Тәжірбилік жұмыстар тізімі
 
Жабдықтама (оқу 
құралдары)
 
Әдебиеттер тізімі
 
 
 
кіріспе
 
 
 
 
Шикізаттың 
сақтау  және  қайта 
өңдеу 
обьектісі 
ретіндеайрықшыл
ығын білу
 
Сақтаудың 
теоретикалық 
негіздері
 
Ауыл  шаруашылығының 
өнімдерінің 
сақтау 
обьектісі 
ретіндегі 
ерекшеліктері.Ауылшаруа
шылық  өнімдерін  сақтау 
мен  консервілеудің  орта 
ұстанымдары
 
 
ЖК,интерактивті 
тақта
 
Государственные 
стандарты  РК    по 
хранению 
продукции 
растениеводства 
Боуманс 
Г. 
Эффективная 
обработка 
и 
хранение 
зерна. 
М.: 
Агропромиздат, 
1991
 
Тұқымдық,сатуға 
арналған 
және 
жемшөптік 
бидайдың  негізгі 
сақтау 
тәртібін,оған  әсер 
ететін 
факторларды білу.
 
Тұқымдық,с
атуға  арналған 
және 
жемшөптік 
бидайды сақтау.  
 
Бидайдың  сақтау  обьектісі 
ретіндегі 
сипаттамалары 
мен оның маңызы. 
Бидай 
дақылдарында 
болатын 
физиологиялық 
процесстер  мен  олардың 
ортақ сипаттамасы. 
Орудан  кейінгі  бидайдың 
пісуі,оның 
биохимиялық 
және 
биологиялық 
Бидайдың  саны  мен  сапасын 
қадағалау.Бидай 
тұқымдастардың  сорбциялық 
қасиеттерін 
зерттеу.Сақтандыру  мен  жою 
шаралары.Бидай 
мен 
тұқымдарды 
химиялық 
консервілеу
 
ЖК,интеактивті 
тақта, 
«Straz» 
бағдарламасы,электр
онды-техникалық 
және 
сараптама 
таразылары,сараптам
а  тақталары  және  тб  
құралдар  
Бидай 
өнімдерінің 
күлділігін 
анықтау 
Государственные 
стандарты  РК    по 
хранению 
продукции 
растениеводства 
Трисвятский  Л.А., 
Лесик 
Б.В., 
Курдина 
В.Н. 
Хранение 
и 
технология 

болмысы. 
Бидай 
мен 
оның 
тұқымының 
төзімділігі 
туралы  түсінік.Тұқымның 
қартаюы.Бидай  мен  оның 
тұқымын  сақтау  кезіндегі 
микроорганизмдердің 
маңызы.Бидайды  құрттар 
мен 
кенелерден 
қорғау.Дәндердің өздігінен 
қызуы  және  оған  себеп 
болатын шарттар. 
Тәжірбиеде  қолданылатын 
бидайды 
сақтаудың 
тәсілдері 
мен 
сипаттамалары
 
үшін  муфелді  пеш, 
электровлагомерлер, 
«Петкус» 
аспираторы,кішігірім 
диірмен,плакаттар, 
АОЗ-6 
бидай 
тазалайтын 
айырғыш,балауыз 
жуу құралдары
 
сельскохозяйствен
ных 
продуктов. 
М.: 
Агропромиздат, 
1991. 
Широков 
Е.П. 
Технология 
хранения 
и 
переработки 
плодов  и  овощей  
с 
основами 
стандартизации. 
М.: 
Агропромиздат, 
1988.
 
Картоп,жеміс,жид
ек  және  көкөніс 
сақтаудағы  тиімді 
тәсілдерді таңдау
 
Картоп,жемі
с.жидек 
және 
көкөніс сақтау 
 
Картоп  және  көкеністерді 
сақтау  обьектісі  ретіндегі 
сипаттамасы. 
Сақтау  кезіндегі  жемістер 
мен 
көкөністердің 
инфекциялы 
ауруларға 
төтеп 
берудің 
биохимикалық 
негіздері.Картоп 
және 
басқа 
өнімнің 
сақтау 
кезіндегі 
микробиологиялық 
процесстері.Көкеністердің 
сақтау 
кезіндегі 
имунитетіне  әсер  етуші 
факторлар  және  олардың 
Жемістер,көкеністер 
мен 
картоптың  сапа  мен  сандық 
есебі. 
Картоп  пен  тамыржемістерді 
қарқынды 
және 
жасанды 
желдету арқылы сақтау. 
Дақылдардың 
шығынын 
есептеу. 
Дақылдар 
мен 
картопты 
сақтаудың 
экономикалық 
тиімділігі.
 
ЖК,интерактивті 
тақта, 
«Straz» 
бағдарламасы,электр
онды-техникалық 
және 
сараптама 
таразылары,сараптам
а  тақталары  және  тб  
құралдар  
Күрішті тазалауға 
арналған құралдар – 
«Ольмиа» и ГДФ, 
сұлыға – ЛШО-1, 
қарақұмыққа-
вальцевидтік білдек
 
Государственные 
стандарты  РК    по 
хранению 
продукции 
растениеводства 
Курдина В.Н., 
Личко Н.М. 
Практикум по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйстве
нных продуктов. 
М.: Колос, 1992. 
Бекетов 
П.В. 
Снижение  потерь 
картофеля 
и 

микробтарға  қарсы  төтеп 
беруі. 
Өнімнің 
жетілу 
кезіндегі 
ұзақ 
уақыт 
сақталуға  себеп  тигізетін 
факторлар. 
Картоп,жеміс 
және 
көкеністердегі 
сақтау 
кезіндегі  физиологиялық 
және 
биохимиялық 
процесстер. 
Дәндердің 
сақталу 
кезіндегі 
тіршілік 
әрекетінің кезеңдері. 
Сақтау  кезіндегі  пісетін 
және  піспейтін  көкеністер 
мен жемістер 
Зақым 
тиген 
көккеністердің 
жазылу 
механизмі. 
Сақтау 
кезіндегі 
дақылдардың шығыны мен 
олардың себебі. 
Картоп,жемістер 
мен 
көкеністерді 
сақтаудың 
тәсілдері мен тәртібі.
 
овощей 
при 
хранении 
и 
уборке.- 
М.: 
Россельхозиздат, 
1986.
 
Астық 
қоймаларын айыра 
білу,қоймаларда 
сақтаудың  тиімді 
тәсілдерін  қолдана 
білу.
 
Ауылшаруа
шылық 
үлгілеріндегі 
астық 
қоймалары 
 
Астық 
сақтаудың 
тәсілдерін 
саралау.Қоймаларда 
уақытша 
сақтау.Астық 
қоймаларына  қойылатын 
талаптар.Астық 
Ауылшаруашылық үлгідегі 
астық қоймаларын зерттеу. 
Астық  көлемдерін  қарқынды 
желдету  арқылы  сақтау.Астық 
кептіру 
қондырғыларының 
құрылымын зерттеу. 
Қойма 
макеттері;қойманың 
үлгілі жобалары 
Дәнді дақылдарды 
кептіру,тазарту,желде
ту кезінде 
Государственные 
стандарты  РК    по 
хранению 
продукции 
растениеводства 
Трисвятский  Л.А., 

қоймаларының  саралануы 
және 
олардың 
ерекшеліктері.Қоймаларды 
жаңа  астыққа  даярлау.Әр 
жыл  кезеңдерінде  сатуға 
және  қолдануға  арналған 
астық 
топтамаларын 
бақылау және баптау.
 
Қойма ауданының 
қолданылуының коэффицентін 
санау.Астық балғындығын 
сақтауда 
температура,ылғалдылығын,қа
ғынуын бақылау 
кезеңдері.Сақтау кезіндегі 
астықтың шығынын асырмау 
қағидалары.
 
қолданылатын 
құралдардың 
кішігірім 
түпнұсқалары немесе 
макеттері.. 
ЖК,интеактивті 
тақта, «Straz» 
бағдарламасы,электро
нды-техникалық және 
сараптама 
таразылары,сараптам
а тақталары және тб  
құралдар
 
Лесик 
Б.В., 
Курдина 
В.II 
Хранение 
и 
технология 
сельскохозяйствен
ных  продуктов.- 
М: 
Агропромиздат, 
1991 
Горюшинский 
И.В. Повышение 
эффективности 
процесса 
хранения 
зерновой 
продукции 
в 
бункерах  /  И.В. 
Горюшинский, 
Н.Н.  Мазько  // 
Хранение 
и 
переработка 
сельхозсырья. 
– 
2009. .
 
 
Жиналған 
астықтың 
кейінгі 
өңдеу 
технологиясы 
 
Жиналған 
астықтың 
кейінгі 
өңдеу 
технологияның 
негізгі 
кезеңі 
ретінде.Астықтың 
қатерсіз  сақталуы  және 
оның 
мәні.Ауыл 
шаруашылығында 
қолданылатын 
сақтау 
қоймаларының 
түрлері 
Жаңа 
жиналған 
астықтың 
өңдеудің 
жасалуының 
түбегейлі сызбанұсқалары
 
ЖК,интерактивті 
тақта
 
 

және 
олардың 
ерекшеліктері.Ауыл 
шаруашылығындағы 
астықтың 
қарқынды 
желдету 
қондырмаларының 
тағайындалуы.. 
Алуан 
түрлі 
дәнді 
дақылдардың 
жинаудан 
кейінгі 
өңдеудің 
ерекшеліктері.
 
Картоп,жеміс 
және  көкеністерді 
сақтау 
тәсілдері,сақтауды
ң тиімді тәсілдерін 
таңдай білу.
 
Картоп,жемі
с 
және 
көкеністерді 
сақтау 
технологиялары
 
Далада 
сақтау 
тәсілдері.Газ 
ортасының 
өзгертілуі  арқылы  өнімді 
салқындатылған 
станционарлық 
қоймаларда 
сақтау.Өнімдердің 
жеке 
түрлерін 
сақтау 
технологиясының 
ерекшеліктері.Жаңа  өнімді 
сақтауға 
қоймаларды 
даярлау.
 
Картоп 
және 
басқа 
да 
көкеністер  түрін  сақтаудың 
басқа 
тәсілдерін 
сараптау.Картоп  және  басқа 
көкеніс 
түрлерінің 
сақтау 
кезіндегі  шығындалған  өнімді 
есептен шығару тәртібі.
 
ЖК,интерактивті 
тақта
 
Государственные 
стандарты  РК    по 
хранению 
продукции 
растениеводства 
Курдина В.Н., 
Личко A.M. 
Практикум по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйствен
ных продуктов.- 
М.: Колос, 1992
 
 
«Өндіріс  үрдістерін  механизациялау» тақырыбы бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль 
құзыреті
 
Тарау
 
Тақырып
 
Практикалық жұмыс 
тізімі
 
Жабдықтама (оқу 
құралдары)
 
Әдебит тізімі
 
Машина-
тракторлық 
агрегаттардың(М
ТА) негізгі 
Машина-тракторлық 
агрегаттарды реттеу негіздері
 
Ауыл 
шаруашылығын
дағы 
механизациялау
Агрегаттағы 
машиналардың 
санын 
анықтаудың тәсілдері
 
Плакаттар 
және 
проекторы бар ЖКы. 
Тракторлар,қозғалт
қыштар 
И. 
Сахаров 
«Эксплуатация 
машинно-
тракторного 

құрылымынан 
хабардар болу 
 
дың үдерісі мен 
тәсілдері 
 
кесінділері,жинау 
бірліктері,шасси,а/ш 
машиналарының 
жұмыс құралдары  мен 
олардың  макеттері;а/ш 
машиналарының,дөңгел
ектегі 
және 
жыланбауырлы 
тракторлардың 
нақты 
нұсқалары 
 
парка» 
Алматы 
1974г. 
Богатырёв 
А.В., 
Лехтер 
В.Р. 
Тракторы 
и 
автомобили.  –  М.: 
КолосС, 2005г..
 
Тракторлар мен 
автомобильдер
 
 
Кішігабаритті 
энергетикалық 
құралдар 
 
Пайдалы 
әрекеттер 
коэффицентін(ПӘК),қуат
тылық балансын анықтау
 
Өсімдік 
шаруашылығын
да 
қолданылатын 
энергияның 
альтернативті 
алу жолдары
 
Техникалық 
процесстін 
көрсеткіштерін анықтау
 
МТА-дың 
құрылымынан 
хабардар 
болу 
және  оның  егін 
шаруашылығынд
ағы 
мақсатын 
білу.А/ш 
машиналардың 
қуатын  қолдану 
арқылы  жұмыс 
жасау. 
 
Ортақ 
мақсаттағы 
машина 
комплекстері
 
Топырақты 
негізгі 
және 
тереңдетіп өңдеу 
машиналары 
 
Жер  жырту  бойынша 
жұмыс технологиясы. 
Егіс  алқаптарының  негізгі 
және қосымша өңделуі
 
Қозғалтқыштар 
кесінділері,жинақ 
бірліктері,ауылшаруаш
ылық  машиналар  мен 
олардың 
макеттерінің 
жұмыс 
мүшелерінің 
кесінділері;Плакаттар 
мен проекторы бар ЖК 
Топырақ 
өңдеу,тыңайтұыш  себу 
және  өсімдік  қорғауға 
арналған 
ауылшаруашылық 
машиналары.
 
А. 
Пенкина 
«Организация    и 
технология 
механизированны
х 
работ 
по 
возделыванию 
сельскохозяйствен
ных 
культур» 
Москва 1977г.
 
Топырақтың 
бетін 
өңдеуге 
арналған 
машиналар.
 
Соқаны реттеуді құру
 
Тыңайтқыштар 
себу 
машиналары.
 
 
Өсімдіктерді 
қорғау 
машиналары 
 
Өсімдіктерді 
қорғау 
машиналары 
 

Мелорация 
жасау 
машиналары
 
Мелорация 
жасау 
машиналары
 
МТА-дың 
құрылымынан 
хабардар 
болу 
және  оның  егін 
шаруашылығынд
ағы 
мақсатын 
білу.А/ш 
машиналардың 
қуатын  қолдану 
арқылы  жұмыс 
жасау. 
 
Жемшөп,дән 
және 
ұрық 
өндірісіндегі 
қолданылатын 
машиналар.
 
Жемшөп 
даярлау 
машиналары
 
Жемшөп 
даярлау 
машиналары
 
Қозғалтқыштар 
кесінділері,жинақ 
бірліктері,ауылшаруаш
ылық  машиналар  мен 
олардың 
макеттерінің 
жұмыс 
мүшелерінің 
кесінділері;Плакаттар 
мен проекторы бар ЖК. 
Егін  егу  және  оған 
күтім 
жасау,астық 
жинау,одан 
кейінгі 
өңдеу машиналары.
 
Халанский 
В.М., 
Горбачёв 
И.В. 
Сельскохозяйствен
ные машины. – М.: 
КолосС, 2006
 
Дәнді 
дақылдардың,жа
рма  және  зәйтүн 
дәндерін 
өндіретін 
машиналар.
 
Бидай тұқымсепкіші
 
Жүгері 
дақылдарын 
даярлайтын 
машиналар.
 
Жүгері 
дақылдарын 
даярлайтын машиналар
 
Бидайды 
жинаудан 
кейінгі 
өңдеу 
машиналары 
 
Астықжинау  комбайны. 
Дестелдеуіш 
дестелдегіштер.Астық 
комбайндарының  жұмыс 
құралдарын 
ретке 
келтіру.Астық 
комбайндарына  қосалқы 
құралдар.  Бидай  дәндерін 
жинаудан  кейінгі  өңдеу 
машиналары 
 
Селекциялық 
машиналар
 
Селекциялық машиналар
 
МТА-дың 
құрылымынан 
хабардар 
болу 
Тамыржеміс,зығыр,көкеністер,ж
емістер  мен  жидектер  өсіруге 
арналған машина кешендері.
 
Картоп 
өндіру 
үшін 
қолданылатын 
Картоп 
өндіру 
үшін 
қолданылатын 
машиналар 
Егін  егу  және  күтуге 
арналған 
машиналар; 
Қозғалтқыштар 
Халанский 
В.М., 
Горбачёв 
И.В. 
Сельскохозяйствен

және  оның  егін 
шаруашылығынд
ағы 
мақсатын 
білуА/ш 
машиналардың 
қуатын  қолдану 
арқылы  жұмыс 
жасау.
 
машиналар 
 
 
кесінділері,жинақ 
бірліктері,ауылшаруаш
ылық  машиналар  мен 
олардың 
макеттерінің 
жұмыс 
мүшелерінің 
кесінділері;Плакаттар 
мен проекторы бар ЖК
 
ные машины. – М.: 
КолосС, 2006
 
Қызылша 
өндіруде 
қолданылатын 
машиналар 
 
Жемдік 
және 
қант 
қызылшасын 
өндіретін 
машиналар
 
Талшық  кендір 
мен 
зығыр 
өсіруде 
қолданылатын 
машиналар
 
Зығыр 
өндірісіндегі 
машиналар
 
Көкөністерді 
өсіруге  арналған 
машиналар
 
Көкеністер  өндірісіндегі 
машиналар
 
 
Жемістер 
мен 
жидек 
өсіруге 
арналған 
машиналар
 
Жемістер 
мен 
жидек 
өсіруге 
арналған 
машиналар
 
Қызмет  көрсету 
және басқарудың 
негізгі тәртібінен 
хабардар болу
 
Машина  мен  агретаттардың  
басқарудың негіздері
 
Машино-
тракторлық 
агрегаттарды(М
ТА) құрастыру  
 
Машино-тракторлық 
агрегаттарды құрастыру  
 
Ауылшаруашылық 
машиналар.Қозғалтқыш
тар 
кесінділері,жинақ 
бірліктері,ауылшаруаш
ылық  машиналар  мен 
олардың 
макеттерінің 
жұмыс 
мүшелерінің 
кесінділері;Плакаттар 
мен проекторы бар ЖК
 
Воробьев 
В.А., 
Калинников  В.В., 
Колчинский  Ю.Л., 
Окнин 
Б.С., 
Четверня 
В.Н. 
Механизация 
и 
автоматизация 
сельскохозяйственн
ого производства. – 
М.: КолосС, 2004 
Хабатов 
Р.Ш. 
Эксплуатации 
машинно-
 МТА-дың 
жұмысының 
техникалық-
экономикалық 
көрсеткіштері. 
МТА-дың 
жұмысының 
техникалық-
экономикалық 
көрсеткіштері.Өнімділік.
 
МТА-дың 
кинематикасы
 
МТА-дың кинематикасы
 
Механикалық 
Механикалық 
жұмыс 

жұмыс 
жасаудың 
тәртібі 
жасаудың тәртібі 
 
тракторного  парка. 
–  М.:  Инфра-М, 
1999.
 
Машиналарға 
қызмет көрсету
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет