Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банк


А.3 модулінің  негізігі элементтері мен  бағалау критериилеріжүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет27/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

А.3 модулінің  негізігі элементтері мен  бағалау критериилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1. Саңырауқұлақтарды суарудың түрлерін 
анықтау және өсіруде қолдану.  
2. Суармалы технология мен суару 
техникасын қоюды жоспарлау және 
құрастыру. 
3. Саңырауқұлақтардың ауралары мен 
зиянкестерін анықтау және олармен 
күресшараларын анықтау. 
4.Ашық және жабық жерде өсетін 
саңырауқұлақтарға күтім жасау. 
5. Қызмет орнында еңбек 
қауіпсіздігін,санитарлы-гегиеналық 
ережелерді ұстану.
 
1.1 саңырауқұлақтарды өңдеу мен суарудағы негізгі түрлерін; 
1.2.  су тұтыну көлемін анықтау  
2.1. суару жүйелерінжоспарлау мен құруда дұрыс шешімдер қабылдайда 
2.2.  суару техникасына қызмет көрсетеді. 
3.1.  саңырауқұлақтарды сұрыптайда  
3.2.  саңырауқұлақтардың зиянкестерін анықтап,олармен күрес жүргізеді 
4.1  егістіктерді арнайы дәрілермен өңдейді  
4.2. булықтар мен жылыжайларды жөндейді. 
5.1.  жеке қорғау құралдарын қолданады 
5.2.  санитарлық гигиена тәртібін сақтайды.
 
 
 
В.2 модулінің технологиялық картасы  «Саңырауқұлақтарды жинау мен сатуға даярлау» 
   Оқытуға ұсынылған уақыттың  көлемі:112 (112)с. 
 
р/
с
 
Тақырыптық блок
 
 
Кәсіби құзыреттер
 
 
Оқыту модулі
 
 
Оқу 
құралдары 
 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірбиелік 
оқыту 
мазмұны 

 
 
Құралдар: 
- компьютерлер 
- интерактивті 
тақта  
-
саңырауқұлақта
рды өсіруге 
арналған 
ғимарат,қарапа
йым бақша 
құралдары және 
т.б. 
Материалдар: 
-
саңырауқұлақта
р  
-гербариилер 
Оқу 
материалдары

- тесттер; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар;  

кестелер,жүйел
ер 
Әдебиеттер: 
ЭБС 
«Издательства 
1
 
Саңырауқұлақтарды 
жинау. 
 
Саңырауқұлақтарды 
жинау 
мен тәсілдерін құрастыру
 
 Жинау түрлері.Механикалық 
және физикалық 
жинау,уақыты,ептілігі.
 
Саңырауқұлақта
рды жинауды 
ұйымдастыру 
 
3
 
Жинаудан кейінгі өңдеу
 
Жинаудан кейінгі өңдеуді 
жасай білу
 
Сұрыптау.Сапасын 
анықтау.Орау,оның 
тәсілдері.Тауарды өңдеудің 
ерекшеліктері.Ілу және 
тасымалдау
 
Жинаудан 
кейінгі өңдеуді 
жасауды 
ұйымдастыру.
 
4
 
Экономика 
түсінігі.Нарықтың 
сұранысы мен ұсынысы, 
тепе- теңдігі
 
Экономика ғылымының 
әдістемелерін білу. Нарықтың 
сұранысы мен ұсынысы, тепе-
теңдігін зерттеу. 
 
Экономика ғылымының пәні мен 
әдістемелері.
 
Экономикалық 
шаманы 
зерттеу.Сұраны
с пен ұсыныс 
сызбанұсқасын 
жасай білу
 
5
 
Тұтынушы қылығы
 
Жеке және нарықтың 
сұранысын 
білу.Тұтынушының 
немқұрайлығын құрастыра 
білу.
 
Жеке және нарықтың 
сұранысы.Тұтынушы  тепе-
теңдігі
 
Тұтынушының 
немқұрайлығын 
құрастыра білу
 
6
 
Кәсіпкерлік
 
Кәсіпкерліктің ұйымдастыру-
құқықтық түрлерін 
білу.Бизнес  жоспар құра білу
 
Кәсіпкерліктің ұйымдастыру-
құқықтық түрлері
 
Бизнес  
жоспарқұру
 
7
 
Ақша мен банктік жүйе
 
Ақша мен оның түрлерін 
білу,банктік жүйені 
білу.Ақшаны қолдана алу
 
Ақша мен оның 
қасиеттері.Банктік жүйелері
 
Тапсырмаларды 
орындау
 
8
 
Экономика 
түсінігі.Нарықтың 
сұранысы мен 
ұсынысы,тепе-теңдігі.
 
Экономика ғылымының 
әдістемелерін білу. Нарықтың 
сұранысы мен ұсынысы,тепе-
теңдігін зерттеу
 
 
Экономикалық 
шаманы 
зерттеу.Сұраны
с пен ұсыныс 

сызбанұсқасын 
жасай білу
 
«Лань»: 
Переведенцева, 
Л. Г. 
Микология: 
грибы и 
грибоподобные 
организмы: 
учебник. – 2- е 
изд., испр. и  
доп. – СПб.: 
Лань, 2012.  
Лившиц 
А.Я. 
«Введение 
в 
рыночную 
экономику» 
М.2004г. 
Конституция 
РК, 
Трудовой 
кодекс, 
Гражданский 
кодекс 
Адельгужин 
А.А. 
“Делопроизводс
тво  и  архивное 
дело.  Термины 
и определения“, 
Веселов  П.  В. 
Современное 
деловое  письмо 
9
 
Құжаттар 
құрылымы.Құжаттарды 
рәсімдеу тәртібі
 
Құжаттың 
құрылымдық 
бөліктері:деректеме,формуля
р,құжат бөліктерін зерттеу.Әр 
түрлі құжаттар толтыра білу
 
  «Деректеме» түсінігі.  
«Құжат формуляры» түсінігі.  
Құжаттау 
мәселелері,оларды 
құрастыру,рәсімдеу,мемлекеттік 
тілде жасау
 
Баспабеттерді 
рәсімдеу
 
10
 
Коммерциялық 
кәсіп,өндірістер 
құжаттамалары.Коммерц
иялық  корреспонденция 
түрлері
 
Кәсіпорынның 
құжатайналымында 
түспалдану
 
Үндеудің 
түрлері:арыз,шағым,үндеуКелісі
мшаттар 
ережелері.Азаматтармен  қарым-
қатынас жасауды реттеу 
 
Коммерциялық 
келісімдерді 
құрастыру  мен 
рәсімдеу
 
11
 
Ақшалай  және  төлем 
есепқұжаттары
 
Ақшалай 
 
және 
төлем  
есепқұжаттарын даярлай білу
 
Ақшалай    негізгі    және  төлеу 
есепқұжаттарын 
даярлай 
білу.Есептік 
құжаттарды 
даярлау,тағайындау 
және 
құрастыру
 
Есептерді 
құрастыру 
мен 
даярлау.Төлеу 
талаптары,төлеу 
тапсырмалары,тө
леу  түбіртектері 
және т.б.
 

и 
промышленнос
ти. — М.: 1999 
 
 
В.1 модулінің  шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі  
Жеке және кәсіби құзыреттер
 
Қабілеті мен дағдылылғы
 
білімі
 
Атқарымдық міндет шеңберіндегі 
жауапкершілігі, қажетті  қорларды 
анықтай білу мен бағалау,жиналған 
саңырауқұлақтарды жинау мен өсіруге 
арналған ғимараттарды 
залалсыздандыру, егістіктерді өңдеу
 
кезінде белгіленген нәтижелерге өз 
бетімен жетуге берілетін уақыт 
Саңырауқұлақтарды жинау мен оларды сатуға 
даярлау.НТҚ-ға сәйкес өнімнің барлық нормаларға 
сәйкес болуын қадағалау,тауардың бүлінуіне алып 
келетін факторларды анықтау және олардың алдын 
алу;конструктивті және технологиялық санақ 
жүргізу;сақтауға,өңдеуге,сатуға арналған өнімге санақ 
жүргізу;өнім өсірудің тиімді жақтарын қарастыру
 
Саңырауқұлақтарды жинау мен 
оларды сатуға тәсілдері.НТҚ-ға 
сәйкес өнімнің барлық нормаларға 
сәйкес болуын қадағалау,тауардың 
бүлінуіне алып келетін факторларды 
анықтау және олардың алдын 
алу;сатуға даярлау;нарықтық 
экономиканың негіздері.
 
Басшылықпен еңбек қарым-қатынастарын 
жүргізу және оған есеп мәліметтерін 
беру. 
Өнімдік  есептер,қызметтік  әрекетінде  техника  мен 
араласудың тиімді түрлерін қолдану
 
Өндіріс орнында қабылданған 
нұсқамалыққа сәйкес өндірістік 
септің дайындалуы
 
 
В.1модулінің  негізгі элементтері мен  бағалау критериилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1. Саңырауқұлақтарды жинау
 
1.1.  саңырауқұлақтарды нақты уақытын біледі 
1.2. саңырауқұлақтарды дұрыс жинауды көрсетеді.
 
2.Саңырауқұлақтарды жинау
 
2.1  саңырауқұлақтарды сұрыптайды 
 
3. Өнімді орау мен тасымалдау
 
3.1.  өнімді орайды 
3.2. саңырауқұлақтарды тасымалдауда білгірлігін паш етеді.
 
4.Өнімді сату үшін экономиканы игеру
 
4.1.а/ш нарығындағы жағдайды пайдалана біледі және тауарға өз бағасын ұсынады 
4.2. басқару және экономикалық шешімге бел буады; 
4. 3. Нарық туралы ақпарат жинайды,бәсекелестік ортаны зерттейді; 

4.4  Нарық сұранысына тиісті бизнес жоспар жасайды; 
4.5.Нарықтағы таурдың жылжуын сараптау және жағдайды есептей білу
 
5. Құжаттармен жұмыс жасауда және 
тілдесу байлығын игеру
 
5.1.  келісімдерді,құжаттарды,өтініштерді мемелекттік тілде жасау; 
5.2  құжаттарды мемлекеттік тілде жүргізу; 
5.3.  іскерлік қарым-қатынасты ұстана білу және мемлекеттік тілде байланысты демей білу;
 
 
 
 
В.2 модулінің технологиялық картасы  «Өнімді өңдеу мен сақтауға даярлау» 
   Оқытуға ұсынылған уақыттың  көлемі: 172(172) с. 
 
р/с
 
Тақырыптық блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту модулі
 
Оқыту 
құралдары
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
 
Тәжірбиелік оқыту мазмұны 
 
1
 
Сақтау 
түсінігі,бағыты  мен 
маңызы
 
Сақтау маңызы мен 
бағыттары туралы 
мағлұматтарды 
негізге алу.
 
Саңырауқұлақтард
ы сақтаудың 
өндірістегі маңызы.
 
Тәжірбиелік есептерді шешу.
 
Материалы: 
Мультемедиа 
қондырғылары 
бар ЖК; 
Саңырауқұлақта
р 
 -консерванттар 
-құтылар 
-орама 
-термометр 
-құрал-
жабдықтар және 
т.б. 
Оқу құралдары 
- ҚШ бойынша 
нұсқаулық; 
2
 
Саңырауқұлақтард
ы  сақтауға даярлау
 
Саңырауқұлақтард
ы  жуу  мен  тазалай 
білу
 
Саңырауқұлақтард
ы жуу мен тазалау.
 
Саңырауқұлақтарды сақтауға дайындау
 
3
 
Саңырауқұлақтард
ы  сақтау мен қайта 
өңдеу
 
Саңырауқұлақтард
ы  сақтау  туралы 
білімдерді 
жинақтау
 
Саңырауқұлақтард
ы және оның 
өнімдерін сақтау 
тәсілдері,негізгі 
әдістері.Сақтау 
мерзімі мен 
шарттарына 
талаптар,сақтаудың 
оптималды 
Сақтау шарттарын қадағалау.Сақтау мен 
өңдеуді,кептіру,қатыру,сүрлеу,тұздау,ұнта
қ даярлау тәсілдері.
 

шарттары
 
- дәрістер; 

лабораториялық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар; 
Әдебиеттер: 
ЭБС 
«Издательства 
«Лань»: 
Переведенцева, 
Л. Г. Микология: 
грибы и 
грибоподобные 
организмы: 
учебник. – 2- е 
изд., испр. и  
доп. – СПб.: 
Лань, 2012. 
 
 
В.2 модулінің  шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі  
Жеке және кәсіби құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы 
 
білімі
 
Атқарымдық  міндет  шеңберіндегі  қажетті    қорларды  анықтай  білу 
мен  бағалау,жиналған  саңырауқұлақтарды  жинау  мен  өсіруге 
арналған  ғимараттарды  залалсыздандыру,  егістіктерді  өңдеу  кезінде 
жақсы нәтижеге жету үшін берілген уақыт.
 
Өнімді сақтау мен өңдеуге 
даярлау
 
Саңырауқұлақтарды сақтау 
тәсілдері,сапасын анықтау,өңдеу 
тәсілдері
 
 
В.3. модулінің негізгі элементтері мен бағалау  критериилері 
Элементтері
 
 Критериилері
 
1. Саңырауқұлақтарды сақтауға даярлау
 
1.1. Саңырауқұлақтарды тазартады 

1.2. Саңырауқұлақтарды жууды жүзеге асырады
 
2.Саңырауқұлақтарды сақтаудың барлық 
тәсілдерін қолдану
 
3.1 Саңырауқұлақтарды сақтаудың барлық тәсілдерін қолдана алады
 
 
С.1  модулінің  технологиялық картасы «Жиналған өнімді өсіру мен уақытша сақтауға арналаған 
топырақ,құтылар,ғимараттарды залалсыздандыру»  
Оқытуға ұсынылған  уақыттың  көлемі: 98 (98) с. 
 
р/
с
 
Тақырыптық  
блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары
 
 
 
 
Теоретикалық оқыту 
мазмұны
 
Тәжірбиелік оқыту 
мазмұны
 
 
1
 
Залалсыздандыр
у
 
Жиналған  өнімді  өсіру 
мен  уақытша  сақтауға 
арналаған 
топырақ,құтылар,ғимарат
тарды залалсыздандыру
 
Заласыздандыру 
түсінігі,мақсаттары мен 
талаптары,залалсыздандыру 
ерітінділердің түрлері. 
Жиналған өнімді өсіру мен 
уақытша сақтауға арналаған 
топырақ,құтылар,ғимараттарды 
залалсыздандыру
 
Залалсыздандыру 
түрлері. Жиналған өнімді 
өсіру мен уақытша 
сақтауға арналаған 
топырақ,құтылар,ғимарат
тарды залалсыздандыру 
тәсілдері.
 
Материалдар: 
Мультимедиалы 
қондырғылары бар 
ЖК 
Қол,бет,құлақты 
қорғайтын киімнің 
суреті бар плакаттар 
мен құралдар. 
 Қорғану құралдары 
және оларды 
қоладну. 
 Өндірістік талаптар 
жинақтары. Әр түрлі 
өтсөндіргіштер. 
Шина,бинттер,бұрам
алар. 
Залалсыздандыру 
2
 
Еңбек 
қорғаудағы 
негізгі 
түсініктер
 
Өсімдік 
өсіруде 
гигиеналық қауіпсіздіктің 
тәртібін 
білу,сонымен 
қатар 
технологиялық 
операциялар 
мен 
жұмыстар жүргізуді білу
 
Еңбек 
заңнамасы.Еңбек 
қауіпсіздігі 
түсінігі.Еңбек 
қауіпсіздігі,қауіпті 
өндірістік 
фактор,өндіріс  ғимараты,жұмыс 
орны,өндірістік 
санитарлық 
гегиена  түсініктері.Өрт  сөндіру  
және 
қауіпсіздік 
шаралар.Жұмыс  орындарының 
қауіпсіздік 
талаптары.Еңбекті 
Еңбекті қорғаудың негізгі 
түсініктері.
 

қорғауда  нормативті  құқықтық 
актілерді қолдану 
 
құралдары 
Оқу құралдары 
- ҚШ бойынша 
нұсқамалар; 
- дәрістер; 
- лабораторлық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар; 
Әдебиеттер: 
ЭБС «Издательства 
«Лань»: 
Переведенцева, Л. Г. 
Микология: грибы и 
грибоподобные 
организмы: учебник. 
– 2- е изд., испр. и  
доп. – СПб.: Лань, 
2012. Грибоводство : 
учеб. пособие для 
студентов агрон. 
специальностей / О. 
Ю. Лобанкова [и др.] 
; СтГАУ. - 
Ставрополь : 
АГРУС, 2009 
Лобанкова,  Есаулко, 
Агеев: 
«Грибоводство»Учеб
ное  пособие,Колос 
3
 
Заңдық 
акттердегі еңбек 
қауіпсіздігінің 
мәселелері
 
Еңбек  қорғауда  заңдық 
қорларды қалыптастыру
 
Еңбек 
құқығын 
қорғау.Жұмыскердің 
еңбек 
процессінде  жұмыс  жасаудан 
бас 
тартуы.Мідетті 
медициналық 
қаралудан 
өту.Мемлекеттік 
саясаттың 
еңбек  қорағуды  қамтамасыз 
етудегі 
бағыттары.Еңбекті 
қорғаудағыжұмыскердің,жұмыс 
берушінің 
құқықтары,жақтардың 
міндеттері мен құқықтары.
 
Заңнама 
актілерінде 
еңбек 
қауіпсіздігінің 
мәселелері
 
4
 
Электр 
қауіпсіздік
 
Өндірісте 
тоқ 
соғуға 
қарсы  жұмыс  орындарын 
дайындай білу
 
Тоқ  соғу  кезінде  организмге 
термикалық,электролиттік,биол
огиялық 
ықпал 
жасау.Электржарақаттар.Метал
изация  және  күйіп  қалу.Тоқпен 
механизациялық 
жарақаттану. 
Электроофтальмия. 
Электр 
тоғының 
қуаты.Электр 
қондырғылрының 
санаттары.Жерге 
тұйықтау,қарапайым 
және 
жасанды жерге тұйықтау. 
 
Өндірістік 
апараттар,аспаптардың 
қауіптілігін 
,жарықтандыруды 
анықтау
 
5
 
Өрт  қауіпсіздігі 
туралы  жалпы 
мағлұматтар
 
Өртке 
төтеп 
беру 
санатын 
анықтай 
білу,жану 
туралы 
мәліметтерді білу
 
Жану 
туралымәліметтерді 
білу.Гетерогендік 
жану.Жарылыс.Жанбайтын,жан
атын заттар.Ғимараттардың өтке 
Өндірістік 
мәселелерді 
шешу
 

қарсы 
тұруы,олардың 
дәрежелері
 
2007г 
М.  А.  Нуржасарова. 
«Охрана 
труда» 
«Фолиант» 2007 год.
 
6
 
Өрт 
сөндіру 
құралдары
 
Өрт  сөндіру  құралдарын 
қолдану
 
Өрт 
сөндіру 
құралдар 
түрлері,олардың  санаттары.Су  
және  көмірсутек  газының  өрт 
сөндіру 
қасиеттері.көбік,суландырған 
құралдар,инертті 
газдар,өрт 
сөндірудің  механикалық  және 
алғашқы  сөндіру    құралдары. 
Өртсөндіргіштер,олардың 
түрлері,қолдануы,қойылу 
тәртібі
 
 Әр 
түрлі 
келеңсіз 
жағдайларды 
шешу,өрттің 
санатын 
анықтай 
білу,қандай 
өтсөндіргіш 
қолдану 
керектігін анықтау
 
7
 
Күйіп  қалу  мен 
үсуде  алғашқы 
көмек көрсету
 
Алғашқы  көмек  көрсете 
білу
 
 Күйіп 
қалу 
мен 
үсудегі 
көмек,олардың 
дәрежелері,ерекшеліктері
 
Таңғыш,бұрау,шина  салу 
мысал 
тәжірбиесінде 
алғашқы көмек көрсету
 
8
 
Электр 
тоғы 
соққан 
кезде,улану,жар
ақат 
кезінде 
алғашқы  көмек 
көрсету
 
Алғашқы  медициналық 
көмек көрсету
 
Жарақат алу кезінде,электр тоғы 
соғу  кезінде  алғашқы  көмек 
көрсету.Жүреке  массаж  жасау 
және 
қолдан 
дем 
алдыру.Химикаттардан 
улану 
кезіндегі көмек.
 
Қолдан  дем  алдыру  және 
жүрекке массаж жасау
 
 
С.1 модулі щеңбері  негізіндегі құзыреттер мен тұтқалы қызметтер түрлерінің тізімі: 
Жиналған саңырауқұлақтарды жинау мен өсіруге,уақытша сақтауға арналған ғимараттар,құтыларды,топырақты 
залалсыздандыру тәсілдері және қауіпсіздік шараларын сақтау 
Жеке және кәсіби құзіреттер
 
Қабілеті мен дағдысы 
 
Білімі
 
Атқарымдық 
міндет 
шеңберіндегі 
қажетті 
қорларды  анықтай  білу  мен  бағалау,жиналған 
саңырауқұлақтарды  жинау  мен  өсіруге  арналған 
Жиналған  саңырауқұлақтарды  жинау  мен 
өсіруге,уақытша 
сақтауға 
арналған 
ғимараттар,құтыларды,топырақты 
Жиналған 
саңырауқұлақтарды 
жинау 
мен 
өсіруге,уақытша 
сақтауға 
арналған 

ғимараттарды 
залалсыздандыру, 
егістіктерді 
өңдеу  кезінде  жақсы  нәтижеге  жету  үшін  
берілген уақыт .
 
залалсыздандыру
 
ғимараттар,құтыларды,топырақты 
залалсыздандыру тәсілдері
 
Өзінің,басқалардың,қоршаған ортаның қауіпсіз --
дігі мен денсаулығын сақтауда жауапты болу
 
Арнайы  дәрілер  мен  құрал-жадбықтарды 
жуу, 
залалсыздандыруға 
қолдануға 
байланысты 
қауіпті 
және 
зиянды 
факторларды,қауіптердің  алдын  алу,еңбек 
қауіпсіздігін,қауіпсіздік 
техникасын,өртек 
қарсы талаптарды сақтай білу.
 
Арнайы дәрілер мен 
залалсыздандыру құралдарымен 
жұмыс жасаудың гегиеналық және 
алдын алу шараларын 
өткізу;өзінің деңгейінде еңбек 
қауіпсіздігін,мекемедегі еңбек 
қауіпсіздігін сақтауды 
ұйымдастыру
 
 
С.1 .Модулінің негізгі элементтері мен бағалау критнриилері  
Элементтері
 
Криитерилері 
 
1.Жиналған саңырауқұлақтарды сақтау мен 
өсіруге арналған топырақты,құтылар мен 
ғимараттарды залалсыздандыру
 
1.1. залалсыздандыру кезінде мамандандырылған әрекет көрсетеді ; 
1.2 залалсыздандыру кезінде мамандандырылған әрекет көрсетеді ; 
1.3 Жиналған саңырауқұлақтарды сақтау мен өсіруге арналған топырақты,құтылар 
мен ғимараттарды залалсыздандыру кезінде мамандандырылған әрекет көрсетеді
 
2.Еңбек және қауіпсіздігінің шарттарын сақтау
 
2.1.  еңбек қауіпсіздігі мен қауіпсіздік шараларын сақтай біледі 
2.2  залалсыздандыру кезінде жеке қорғау құралдарымен қолдана біледі 
2.3 өрт қауіпсіздігінің ережелерін біледі 
2.4. жарақат алу кезінде алғашқы көмек көрсету кезінде білікті әрекет етеді
 
3.Жұмыс орнында санитарлы-гегиеналық 
тәртіпті сақтау
 
3.1   санитарлық гегиена ережелерін біледі
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
 
(
орта буын маманының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби 
 білім алу оқу жоспарының үлгісі

(академиялық сағатта) 

 
Пәндер және оқу кезеңдерінің атаулары
 
Оқу мерзімі
 
Орта білім базасында
 
Орта білім базасында
 
2 жыл 10 ай
 
10 ай
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
Орта білім беру пәндері/орта білім беру модульдер
 
1448
 
 
 
2
 
Ортагуманитарлық пәндер/ортагуманитарлық модульдер
 
 
 
308
 
3
 
Әлеуеттік-экономикалық пәндер/Әлеуметтік-экономикалық 
модульдер
 
 
 
 
 
4
 
Ортамамандық пәндер/ Ортамамандық модульдер
 
432
 
258
 
1. Жүзімші
 
5
 
Арнайы пәндер/арнайы модульдер
 
758
 
742
 
5.1
 
А.1 Жүзімдіктердің екпежерлерін даярлау
 
86
 
86
 
5.2
 
А.2 Өнім беруші жүзімдіктерге күтім жасау
 
112
 
96
 
5.3
 
В.1 Өңдеу технологиясы
 
120
 
120
 
5.4
 
В.2  Ашаларға жүзім көшеттерін отырғызу
 
84
 
84
 
5.5
 
В.3  Сақтау кезіндегі екпелерге күтім жасау
 
80
 
80
 
5.6
 
С.1Жүзімді жинау
 
68
 
68
 
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет