Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банк


В.1 Модулінің технологиялық картасы  «Шикізатты сатып алу маңыздылығын түсіндіру бойынша жұмыс жасау»жүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет23/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

В.1 Модулінің технологиялық картасы  «Шикізатты сатып алу маңыздылығын түсіндіру бойынша жұмыс жасау»  
   Оқытуға  ұсынылған уақыттың  көлемі: 178 (178)  с. 
 
р/с
 
Тақырыптық блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары
 
Теориялық оқыту мазмұны
 
Тәжірбиелік оқыту 
мазмұны
 
1
 
Кіріспе. Сатып алу 
логистикасының 
маңызы мен міндеті
 
Сатып алу 
логистикасын зерттеу 
пән ретінде 
қалыптасуы.
 
 «Сатып 
алу  логистикасы» 
ұғымы.  Мақсаты.  Міндеті. 
Қағидаттары. Қамтамасыз ету-
өңдеу-сату торабы
 
Қамтамасыз ету 
қызметінің тиімділігі
 
құралдар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті 
тақтаАқпараттық 
бағдарламалар.Өсімдік 
тектес шикізат 
Оқыту құралдары
- тесттер; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар;  
Әдебиеттер:  
Закон Республики 
Казахстан от 
13.01.2004 N 522-2 "О 
лекарственных 
средствах. С. 
Арстангулов, А. 
Ельшибаев 
«Растениеводство» 
2.
 
Сатып 
алу 
логистикасының 
тапсырмалары
 
Сатып 
алу 
логистикасының 
тапсырмалары  туралы 
мәліметтердің 
құрылуы
 
Материалдық 
қорлардың 
қажеттілігін  анықтау.  Сатып 
алу  нарығын  зерттеу.  Сатып 
алу  бюджетін  даярлау.  Сатып 
алуды бақылау. Сатып алудың 
өндіріспен, 
тасымалдаумен, 
қоймалаумен, 
сатумен, 
жеткізушілермен байланысы
 
Альтернативті 
шешімдерді қабылдау
 
3
 

 
 «Kanban» және 
«дәл уақытта» 
жеткізу жүйелері 
 
«Kanban»  және  «дәл 
уақытта» 
жеткізу 
жүйелері жұмысы
 
Таурды 
жеткізу.Өнімді 
дайындауды 
жетілдіру.Көліктің 
логистикадағы атқаратын ролі.
 
 
4
 
Сатып 
алуды 
жоспарлауының 
автоматтандырылуы
 
Автоматтандыру 
арқылы  сатып  алуды 
жеңілдету
 
 Автоматтандырудың 
құралдарының 
ролі:компьютерлік 
техника 
мен  арнайы  бағдарламалық 
қамтамасыз  ету.  “КОНКОРД” 
жүйесі  (Concord  XAL).Сатып 
алу  дың  ауқымы  мен  оны 
жоспарлау
 
Тізбектеме  бойынша 
тапсырыс 
беру. 
Жоспарлау  жүйесінің 
тапсырмалары, 
сұраныстарды 
санақтауды 
жүргізу; 
санақтардың 
сатып 
алу 
жоспарлануға 

тигізетін әсері
 
Фолиант 2008г. 
Заготовка и 
производство 
лекарственных 
растений в 
крестьянских и 
фермерских хозяйствах 
:. – Библиотечка 
сельского специалиста. 
– Вып. 2 –М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 
2009г. Гаджинский 
А.М. Логистика: 
учебник для высших и 
средних специальных 
учебных заведений. – 
4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Издательско-
книготорговый центр 
«Маркетинг», 2001г. 
Конституция РК, 
Трудовой кодекс, 
Гражданский кодекс 
Адельгужин А.А. 
“Делопроизводство и 
архивное дело. 
Термины и 
определения“, Веселов 
П. В. Современное 
деловое письмо и 
5
 
Сатып 
алудың 
бизнес    жүрісінің 
технлогиясы
 
Сатып  алудың  бизнес 
жүрісін білу
 
Сатып алу кезеңдері. 
Материалға сұранымдарды 
даярлау мен рәсімдеу. 
Тапсырысты рәсімдеу мен 
жіберу. Келісімшарттың 
шарттарының сақталуын 
бақылау
 
Сатып 
алу 
келісімдерін 
құрастыру мен зерттеу
 
6
 
Сатып 
алудың 
құқықтық негіздері
 
Сатып 
алудың 
құқықтық 
негіздерін 
білу
 
Келісімшарттардың негізгі 
элементтері,шарттары
 
Келісімшарттардың 
шарттарын зерттеу
 
7
 
Құжаттардың 
негізгі 
деректемлері. 
Құжат құрылымы
 
Деректеме,формуляр 
туралы 
мәліметтер,құжаттарды 
рәсімдей білу
 
«Деректеме»түсінігі.Уақытша 
және калыпты деректемелер.  
«Құжат 
формуляры».Құжаттарды 
мемлекеттік 
тілде 
рәсімдеу,құрастыру.Рәсімдеу 
талаптары.  
Құжаттарды толтыру
 
8
 
Коммерциялық 
кәсіпорындар 
құжаттамалары. 
Коммерциялық 
тілшіліктің түрлері
 
Кәсіпорынның  құжат 
айналымында 
түспалдану
 
Халықпен  жұмыс  жасаудың 
негізгі  түрлері:  арыз,  ұсыныс, 
шағым. 
Халықпен 
жұмыс 
жасаудың 
реттеу 
құжаттарының 
талаптары. 
Келісімшарттарды жасау.
 
Коммерциялық 
келісімдерді 
құрастыру 
мен 
рәсімдеу
 
9
 
Есеп құжаттары.
 
 
Есептерді 
рәсімдеуді 
құрау
 
Есеп 
құжаттарын 
рәсімдеу,тағайындау,құрамы
 
Есептерді  құрастыру 
мен рәсімдеу
 
10
 
Ақша 
төлеу 
құжаттары 
 
 
 Ақша 
төлеу 
құжаттарын 
рәсімдей 
білу
 
Ақша 
төлеу 
құжаттарын 
рәсімдеу мен құрастыру
 
Төлеу  талабы,  төлеу 
тапсырмасы, 
түбіртектер және т.б.
 

промышленности. — 
М.: 1999. 
 
В.1 модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттерінің тізімі 
Жеке және кәсіби құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі 
 
 Атқарымдық  міндеттер  шеңберіндегі  жеке 
жауапкершілік,  қажетті  қорларды  бағалау 
және 
анықтау, 
шикізатты 
қабылдауда 
қойылған талаптарға қол жеткізу  
 
Шикізатты  сатып  алу  қажеттілігін 
түсіндіру бойынша жұмыс жасау
 
Өсімдік  өсірудің  маңызы  мен  сатып  алу 
логистикасының тапсырмалары
 
Басшылықпен  еңбектік  қатынасты  ұстану, 
оған есеп беру 
 
Кәсіби  құзыретте  техника  мен 
тиімді  қатынас  жасауды  қолдану, 
өндірістік есептер құрастыру
 
Қатынастың ролдігінің мүмкіндіктері; өндіріс 
орнында қабылданған іскерлік тәртібіне сәйкес 
өндірістік есептерді рәсімдеу
 
ж 
Модуля В.1 модулінің негізгі элементтері мен бағалау критерилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.
 
Сатып алу логистикасының 
мақсаты мен тапсырмаларын 
білу
 
1.1  Сатып алу логистикасын пән ретінде білетіндігін көрсетеді. 
1.2.Сатып алу логистикасының тапсырмаларын біледі. 
1.3.сатып алу логистикасының құқықтық негіздерін біледі.
 
2.
 
Сатып алудың 
автоматтандыруды білу
 
2.1.компьютерлік техника және арнайы бағдарламаландыруды жасай алады. 
2.2.автоматтандыру арқылы санақ жүргізеді.
 
 3.    Құжаттармен жұмыс және 
іскери қарым-қатынасты жүргізе 
білу
 
3.1.  келісімдерді, келісімшарттарды, арыздарды мемлекеттік тілде толтыра алады; 
3.2 мемлекеттік тілде есептеме жүргізеді; 
3.3. этикет сақтай алады және мемлекеттік тілде әңгімені қостай біледі; 
3.4. оргтехниканы қолдана біледі, соның көмегімен тапсырмаларды орындайды; 
3.5.өндіріс сұрақтарын шешуде НҚА-ді қолданады.
 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы  «Түбіртектер мен тізімдемелерді талапқа сай рәсімдеу»  
   Оқытуға ұсынлған уақыттың   көлемі: 104 (104)  с. 
 
Тақырыптық блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары
 

р/с
 
Теориялық оқыту 
мазмұны
 
Тәжірбиелік оқыту 
мазмұны
 
1
 
Экономика ғылымы 
пән ретінде және оның 
әдістемелері
 
Экономика ғылымының 
әдістемелерін білу. 
Экономика ғылымының 
мөлшерін өлшей білу
 
Экономика ғылымы 
және оның әдістері
 
Экономикалық 
мөлшерлерді өлшеу
 
Құралдар
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 
Оқу материалдары
- тесттер; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық жұмыстар; 
- тәжірбиелік жұмыстар;  
Әдебиеттер:  
Закон Республики 
Казахстан от 13.01.2004 N 
522-2 "О лекарственных 
средствах. С. Лившиц А.Я. 
«Введение в рыночную 
экономику» М.2004г. 
Заготовка и производство 
лекарственных растений в 
крестьянских и 
фермерских хозяйствах :. 
– Библиотечка сельского 
специалиста. – Вып. 2 –
М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 
2009 
Е.П.Зобова 
2.
 
Ұсыныс, сұраныс, 
нарықтың теңдігі
 
Ұсыныс,сұраныс, 
нарық теңдігін білу. 
Ұсыныс пен сұраныс 
сызбасын құрастыра 
білу
 
Ұсыныс, сұраныс 
заңдары. Нарықтық 
теңдік
 
Ұсыныс пен сұраныс 
сызбаларын сызу
 
3
 
Тұтынушы мінезі
 
Жеке нарықтық 
сұраныстың 
критериилерін білу
 
Жеке және нарықтық 
сұраныс.Тұтынушы 
сұранысы
 
Тұтынушының 
қисынды мінезін құру
 
4
 
Кәсіпкерлік 
 
Кәсіпкерліктің 
ұйымдастыру-
құқықтық түрлерін 
білу. Бизнес жоспарын 
құру
 
Кәсіпкерліктің 
ұйымдастыру-
құқықтық  түрлері
 
Бизнес жоспарды құру
 
5
 
Ақша және банк 
жүйесі
 
Ақша мен оның 
қасиеттерін білу;банк 
жүйелерінің 
түрлері.Ақшамен 
қолдана білу
 
Ақша және оның 
қасиеті. Банк жүйелері
 
Тапсырмаларды шешу
 
6
 
Шикізатты қабылдау 
әдісі
 
Өсімдік шикізаттың 
қабылдау  әдісін білу
 
Шикізатты қабылдау 
түбіртегі. Түбіртекті 
толтыру тәртібі. 
Тізімдеме рәсімдеу. 
Шикізатты тауарға 
Түбіртектерді толтыру; 
шикізатты таурға 
айналдыру актісін 
толтыру
 

айналдыру актісі
 
"Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение" 
М:2007 
Налоговый кодекс РК., 
Гражданский кодекс РК 
 
7
 
Дәрілік шикізаттың 
есептік және салықтық 
есебі
 
Дәрілік шикізаттың 
есептік және салықтық 
есебін жүргізе білу
 
 Есеп жүргізу,негізгі 
ұғымдары мен 
заңдары. Қосылған 
бағаға салық салу. 
Халықтан сатып 
алынған шикізаттың 
бағасын құрастыру
 
Шығындардың санағы. 
ҚБС-ның есебі
 
 
С.1 модулі шеңберіндегі  негізгі құзыреттерінің тізімі 
Жеке және кәсіптік құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі  
 
Атқарымдық  міндеттер  шеңберіндегі  жауапкершілігі, 
қажетті  қорларды  бағалау  және  анықтау,  шикізатты 
қабылдауда қойылған талаптарға қол жеткізу кезінде өз 
бетімен нәтижелерге жетуге берілген уақыт.
 
Тізмдемелер 
мен 
түбіртектерді 
қойылған талаптарға сәйкес  
 
Жасалған  тауарлар  мен  шикізат 
үшін төлей білу
 
 
С.1 модулінің бағалау  негізгі элементтері мен критериилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Нарықтық экономиканың негізгі қалпын 
біледі
 
1.1.а/ш нарығының қалпын біледі, өсімдік тектес тауарға баға қоя біледі 
1.2. экономикалық және басшылық шешімдер қабылдай алады; 
1. 3.бесекес нарықты анықтап,нарық туралы ақпарат жинайды; 
1.4  нарық сұранысына сәйкес бизнес жоспар құрастырады; 
1.5. нарықтағы қалыпты сараптап,тауардың жылжуын қадағалайды
 
2. Тізімдемелер мен түбіртектерді  ережетеге 
сай  бойынша рәсімдеу
 
2.1. өсімдік тектес дәрілік шикізатты тауарға айналдыра алады
тізімдемелерді,түбіртектерді толтырудың тәртібін біледі
 

 
Есептесудің негізін білу
 
3.1. есептеме жасайды
 
 
 
 

 
 
Кәсіп  12 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен   кәсіп аталуы: Технологиялық құралдарды үйлестіруші 
 БСШ бойынша кәсіптік деңгей: 3  
 
Модулінің технологиялық картасы  «Мақта өнімдерін,мақта талшықтарын өңдетін машиналарға қызмет көрсету» 
Оқытуға ұсынылған уақыттың көлемі: 160 (144) с. 
 
р/с
 
Тақырыптық 
блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту  модулі
 
Оқыту құралдары
 
 
 
 
Теориялық оқыту мазмұны
 
Практикалық оқыту 
мазмұны
 
 
1
 
Залалсыздандыру
 
Жиналған 
өнімді 
өсіру  мен  уақытша 
сақтауға 
арналаған 
топырақ, 
құтылар, 
ғимараттарды 
залалсыздандыру
 
Заласыздандыру түсінігі, 
мақсаттары мен талаптары, 
залалсыздандыру 
ерітінділердің түрлері. 
Жиналған өнімді өсіру мен 
уақытша сақтауға арналаған 
топырақ, құтылар, 
ғимараттарды 
залалсыздандыру
 
Залалсыздандыру түрлері. 
Жиналған өнімді өсіру мен 
уақытша сақтауға 
арналаған топырақ, 
құтылар, ғимараттарды 
залалсыздандыру тәсілдері.
 
Материалы: 
Мультимедиалы 
қондырғылары бар ЖК 
Қол,бет,құлақты 
қорғайтын киімнің 
суреті бар плакаттар 
мен құралдар. 
 Қорғану құралдары 
және оларды қоладну. 
 Өндірістік талаптар 
жинақтары. Әр түрлі 
өтсөндіргіштер. 
Шина, бинттер, 
бұрамалар. 
Залалсыздандыру 
құралдары 
Оқу құралдары 
- ҚШ бойынша 
2
 
Еңбек 
қорғаудағы 
негізгі түсініктер
 
Өсімдік 
өсіруде 
гегиеналық 
қауіпсіздіктің 
тәртібін 
білу,сонымен  қатар 
технологиялық 
операциялар 
мен 
жұмыстар  жүргізуді 
білу
 
Еңбек 
заңнамасы. 
Еңбек 
қауіпсіздігі  түсінігі.  Еңбек 
қауіпсіздігі, 
қауіпті 
өндірістік  фактор,  өндіріс 
ғимараты, 
жұмыс 
орны, 
өндірістік 
санитарлық 
гегиена 
түсініктері. 
Өрт 
сөндіру    және  қауіпсіздік 
шаралар. 
Жұмыс 
Еңбекті  қорғаудың  негізгі 
түсініктері.
 

орындарының 
қауіпсіздік 
талаптары.  Еңбекті  қорғауда 
нормативті 
құқықтық 
актілерді қолдану 
 
нұсқамалар; 
- дәрістер; 
- лабораторлық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік жұмыстар; 
Әдебиеттер: 
ЭБС «Издательства 
«Лань»: Переведенцева, 
Л. Г. Микология: грибы 
и грибоподобные 
организмы: учебник. – 
2- е изд., испр. и  доп. – 
СПб.: Лань, 2012. 
Грибоводство : учеб. 
пособие для студентов 
агрон. специальностей / 
О. Ю. Лобанкова [и др.] 
; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2009 
Лобанкова, 
Есаулко, 
Агеев: 
«Грибоводство»Учебное 
пособие,Колос 2007г 
М.  А.  Нуржасарова. 
«Охрана 
труда» 
«Фолиант» 2007 год.
 
3
 
Заңдық 
акттердегі  еңбек 
қауіпсіздігінің 
мәселелері
 
Еңбек 
қорғауда 
заңдық 
қорларды 
қалыптастыру
 
Еңбек 
құқығын 
қорғау. 
Жұмыскердің 
еңбек 
процессінде жұмыс жасаудан 
бас 
тартуы. 
Мідетті 
медициналық  қаралудан  өту. 
Мемлекеттік 
саясаттың 
еңбек  қорағуды  қамтамасыз 
етудегі  бағыттары.  Еңбекті 
қорғаудағы 
жұмыскердің, 
жұмыс 
берушінің 
құқықтары, 
жақтардың 
міндеттері мен құқықтары.
 
Заңнама  актілерінде  еңбек 
қауіпсіздігінің мәселелері
 
4
 
Электр 
қауіпсіздік
 
Өндірісте  тоқ  соғуға 
қарсы 
жұмыс 
орындарын дайындай 
білу
 
Тоқ  соғу  кезінде  организмге 
термикалық,электролиттік, 
биологиялық  ықпал  жасау. 
Электржарақаттар. 
Метализация  және  күйіп 
қалу. 
Тоқпен 
механизациялық 
жарақаттану. 
Электроофтальмия.  Электр 
тоғының 
қуаты. 
Электр 
қондырғылрының  санаттары. 
Жерге  тұйықтау,  қарапайым 
және 
жасанды 
жерге 
тұйықтау. 
 
Өндірістік 
апараттар, 
аспаптардың  қауіптілігін  , 
жарықтандыруды анықтау
 

5
 
Өрт  қауіпсіздігі 
туралы 
жалпы 
мағлұматтар
 
Өртке  төтеп  беру 
санатын 
анықтай 
білу,  жану  туралы 
мәліметтерді білу
 
Жану 
туралымәліметтерді 
білу.  Гетерогендік  жану. 
Жарылыс. 
Жанбайтын,жанатын  заттар. 
Ғимараттардың  өтке  қарсы 
тұруы,олардың дәрежелері
 
Өндірістік 
мәселелерді 
шешу
 
6
 
Өрт 
сөндіру 
құралдары
 
Өрт 
сөндіру 
құралдарын қолдану
 
Өрт 
сөндіру 
құралдар 
түрлері,  олардың  санаттары. 
Су  және көмірсутек газының 
өрт 
сөндіру 
қасиеттері. 
Көбік, 
суландырған 
құралдар, инертті газдар, өрт 
сөндірудің 
механикалық 
және 
алғашқы 
сөндіру  
құралдары. 
Өрт 
сөндіргіштер, 
олардың 
түрлері,  қолдануы,  қойылу 
тәртібі
 
 Әр 
түрлі 
келеңсіз 
жағдайларды  шешу,өрттің 
санатын 
анықтай 
білу, 
қандай 
өтсөндіргіш 
қолдану керектігін анықтау
 
7
 
Күйіп  қалу  мен 
үсуде 
алғашқы 
көмек көрсету
 
Алғашқы 
көмек 
көрсете білу
 
 Күйіп  қалу  мен  үсудегі 
көмек,  олардың  дәрежелері, 
ерекшеліктері
 
Таңғыш,  бұрау,  шина  салу 
мысал 
тәжірбиесінде 
алғашқы көмек көрсету
 
8
 
Электр 
тоғы 
соққан 
кезде, 
улану, 
жарақат 
кезінде  алғашқы 
көмек көрсету
 
Алғашқы 
медициналық  көмек 
көрсету
 
Жарақат  алу  кезінде,электр 
тоғы  соғу  кезінде  алғашқы 
көмек 
көрсету. 
Жүреке 
массаж  жасау  және  жасанды 
алдыру. 
Химикаттардан 
улану кезіндегі көмек.
 
Жасанды    алдыру  және 
жүрекке массаж жасау
 
 
А.1 модулінің негізгі құзыреттер тізімі  
Жеке және кәсіби құзыреттер
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі  
 

Атқарымдық 
міндет 
шеңберіндегі, 
қажетті  қорларды  анықтай  білу;кендір 
мен  зығыр  талшықтарын  өңдейтін 
ағымды 
қондырғылардың 
машина, 
механизм, 
агрегаттарды 
жөндеуді 
жетілдіру үшін  берілген уақыт.
 
Ағымдағы 
 
өңдеуге 
кіретін 
машина,механизмдер,агрегаттарды 
жөндеуді 
қалпына  келтіру  мен  жетілдіру;  рәсімделген 
тәртіпте көрсетілген жүктеу параметрлерін ұстану
 
Ағымдағы 
 
өңдеуге 
кіретін 
машина,механизмдер,агрегаттарды 
жөндеуді 
қалпына 
келтіру 
мен 
жетілдіру, 
бақылау-санау 
құрылғыларын 
реттеу,шикізатты 
өндірудің  технологиялық  процессі  мен 
тәртібінің технологиясын реттеу
 
Жұмыс 
уақытының 
қосылысымен 
орындау  әрекетін  түсіну.  Машина, 
механизм, 
агрегаттарды 
жөндеу 
бойынша әдістер ұсыну
 
Машина,  агрегаттар,  механизмдердің  ағымды 
қызмет  көрсетуін  қамтамасыз  ету;  бақылау 
обьекттерін 
анықтау;технлогиялық 
және 
құрылымдық 
санақ 
жүргізу; 
машина, 
механизмдер,  агрегаттарға  қызмет  көрсету  мен 
жөндеудің жетілдірілген әдістерін ұсыну
 
Ақауларды анықтаудың әдістері мен 
тәсілдері. Технологиялық санақ 
жүргізудің әдістері; машина, 
механизмдер, агрегаттарға қызмет 
көрсету мен жөндеудің жетілдірілген 
әдістері 
 
А.1 модулінің негізгі  элементтері мен бағалау  критерийлері  
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Машиналар  мен  қондырғыларды  жөндеу  жұмыстарын 
жасау мен ұйымдастыру
 
1.1.қызмет  көрсетудің  технологиясы  мен  әдістерін  таңдау; 
1.2.машиналар  мен  қондырғылардың  техникалық  қалпы  мен 
ақауларын 
сараптайды; 
1.3.машиналар  мен  қондырғыларды  жөндеудің  қосалқы  агрегаттарын 
таңдайды. 
1.4.  машиналар  мен  қондырғыларды  жөндеу  мен  техникалық  қызмет 
көрсету құрадарын, жабдықтарын таңдайды
 
2.Кенеп,зығыр 
және 
қабықты 
дақылдарын 
өңдеу 
машиналарын жөндеу 
 
2.1.қанап,  зығыр,  қабықтарды  өңдеу  машиналарын  жөндеудің 
технологиялары 
мен 
ұйымдастыру 
әдістерін 
таңдайды.  
2.2. машиналарға қызмет көрсету қондырғыларын таңдайды
 
3.  Жөндеу  жұмыстарын  жүргізу  кезінде  ҚШ  және  еңбек 
қауіпсіздігін сақтау
 
3.1.  электр қауіпсіздігі мен еңбек қауіпсіздігін сақтайды.  
3.2.жарақаттар кезінде алғашқы көмек көрсете біледі. 
3.3.жұмыс орнында санитарлы-гигиеналық тәртіпті сақтайды
 
 

А.2   Модулінің технологиялық картасы «Ағымдағы торапқа кіретін қабық мәдениеттері мен қысқа талшықтарды өңдейтін 
машина, механизмдер, агрегаттарды реттеу мен қызмет көрсету» 
Оқытуға ұсынлған уақыттың көлемі: 142 (142) с. 
 
р/с
 
Тақырыптық 
блок
 
Кәсіби 
құзыреттер
 
Оқу модулі
 
Оқыту құралдары
 
Теориялық оқыту мазмұны
 
Тәжірбиелік оқыту мазмұны
 
1
 
Қысқа 
талшықты 
зығыр,кендір 
мен қабықтан 
өндірудегі 
машиналар 
мен 
қондырғылар
 
Қызмет 
көрсетілетін 
қондырғылар 
құрылымы
 
Ақауларды анықтаудың әдістері мен 
тәсілдері. Технологиялық санақ 
жүргізудің әдістері; 
машина,механизмдер, агрегаттарға 
қызмет көрсету мен жөндеудің 
жетілдірілген әдістері 
Қысқа  талшықты  зығыр,  кендір 
мен 
қабықтан 
өндірудегі 
машиналар 
мен 
қондырғыларының құрылымы
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет