Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банк


В.1 модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі (3 деңгей)жүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет18/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

 
В.1 модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі 
 
Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігі, қажетті қорларды анықтау мен 
бағалау,дәрілеу машинасының бункеріне у мен 
тұқымдардың біркелкі түсуін қадағалау кезінде 
 белгіленген нәтижелерге өз бетімен жетуге 
Тұқымдарды 
Дәрілеу 
машинасында 
уландыру,сонымен  қатар  бункерге  у  мен 
тұқымдардың біркелкі түсуін бақылау
 
Дәрілеу машинасының құрылымы мен 
қызмет көрсету талаптары,Дәрілеу 
заттарының шығыны,дәрінің улық 
деңгейі
 

берілетін уақыт 
Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігі,мақта 
тұқымдарын 
сапалы 
дәрілеу 
үшін 
жетілдірілген 
ұсыныстар 
жасау,қажетті 
қорларды 
анықтау,сапа 
дәрежесін  арттыру,дәррілеу  машиналарына 
дәрі  зат  пен  тұқымдардың  біркелкі  түсуін 
қадағалау  кезінде  белгіленген  нәтижелерге  өз 
бетімен жетуге берілетін уақыт
 
Мақта 
тұқымдардың 
сапалы 
улануы,сонымен 
қатар 
Дәрілеу 
машинасына  у  мен  тұқымдардың  біркелкі 
түсуін реттеу
 
Дәрілеу машинасының құрылымы мен 
қызмет көрсету тәртіптері,тұқымдарды 
Дәрілеудың технологиялық 
процессі,дәрі улылығының дәрежесі
 
 Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігін  түсіну,мақта  тұқымдарын 
сапалы дәрілеу үшін жетілдірілген  ой-пікірлер 
ұсыныстар жасау
 
Тұқымдарды 
өңдеудің 
технологиялық 
құрылысын  сақтау;тұқымдарды  сапалы 
Дәрілеуды  бақылау;Дәрілеу  заттарының 
шығынын 
санау; 
Дәрілеушылардың 
жұмысын 
қадағалау, 
жеке 
қорғау 
құралдарының 
қолдануын 
қадағалау, 
бақылау обьекттерін анықтау;құрылымдық 
және  технологиялық  санақтар  жүргізу; 
тұқымдарды 
сапалы 
уландыруды 
жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау
 
НТҚ-ның 
уландыру 
жұмыстарына 
талаптары,сапалы уланған тұқымдарды 
даярлауды 
жіті 
бақылау,улағыш 
заттардың 
шығыны,оның 
улылығы,жұмыс 
жасау 
тәртіптері,қорғау 
құралдарын 
қолдану;тұқымдарды 
сапалы  
Дәрілеуге 
септігін 
тигізетін 
инновациялық әдістер мен тәсілдер 
 
 
В.1 модулінің негізгі бағалау  элементтері мен критериилері ( 2 деңгей) 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Дәрілеу машинасының құрылысын білу,оны жұмысқа 
сапалы түрде даярлау. 
2.Дәрілеу машиналарында мақтаны өңдеуді жүргізе және 
бақылай біледі. 
3.Дәрілеу машиналарына қызмет көрсету тәртіптерін 
біледі. 
. 
 
1.1.Дәрілеу маиналарының құрылысын біледі. 
2.1.Дәрілеу машинасының бункеріне Дәрілеу заттарын артады 
 2.2  Тұқымдармен  дәрі  заттың  машинаға  біркелкі  түсуінің  үрдісін  
реттейді.. 
3.1.Дәрілеу машиналарына қызмет көрсету талаптарын сақталуына жауап 
береді.
 

В.1 модулінің негізгі  элементтері мен бағалау  критериилері (3деңгей) 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Дәрілеу машинасының құрылысын білу,оны 
жұмысқа сапалы түрде даярлау. 
2.Дәрілеу машиналарында мақтаны өңдеуді жүргізе 
және бақылай біледі. 
3.Дәрілеу машиналарына қызмет көрсету 
тәртіптерін біледі. 
4.Дәрілеу заттарының шығыны мен улылық 
деңгейін санай біледі. 
5.Мақта тұқымдарын Дәрілеу жұмыстарын 
жетілдіретін жетілдіру бойынша ұсыныстар 
жасайды
 
1.1.Дәрілеу маиналарының құрылысын біледі. 
1.2.Дәрілеу машиналарын жұмысқа сапалы даярлауды бақылай біледі 
2.1.Дәрілеу машинасының бункеріне Дәрілеу заттарын артады. 
2.2Дәрілеу машинасына Дәрілеу заттарының біркелкі түсуін қадағалайды. 
2.3.Дәрілеушылардың технологиылық процессіті сақтауына жауап береді 
3.1.Дәрілеу машиналарына қызмет көрсету талаптарын сақталуына жауап 
береді. 
3.2.жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуына жауап береді. 
4.1. Дәрілеу заттарының шығыны мен улылық деңгейін санақ жүргізеді 
5.1. мақта тұқымдарын Дәрілеу жұмыстарын жетілдіретін жетілдіру бойынша 
ұсыныстар жасайды
 
 
С.1  Модулінің технологиялық картасы«Дәрілеу машиналарына қызмет көрсету және қондырғыларды жөндеу»  
 Оқытуға ұсынылған уақыттың  көлемі: 156 (156) с.  
 
р/
с
 
Тақырыпты
қ  блок
 
Кәсіби 
құзырет -тері
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары
 
Теориялық оқыту мазмұны
 
Тәжірбиелік оқыту 
мазмұны
 
1.
 
Техника  -лық 
қызмет 
көрсету
 
 Қондырғы 
-
ларға  қызмет 
көрсете білу
 
Алдын 
алу 
шаралары. 
Регламенттелген 
және 
регламенттемеген 
қызмет 
көрсету.  Машинаға  қызмет 
көрсетудің 
шаралары 
мен 
әдістері.Қауіпсіздік техникасы
 
Машинаға 
қызмет 
көрсетудің 
өндірістік 
бағдарламасын  есептеу. 
Техникалық 
карталардың  мазмұнын 
рәсімдеу. 
Агрегаттар 
мен машиналардың жеке 
және 
тораптық 
тетіктерін 
ауыстыру;құрылғылард
Құралдар: 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта     -Ағымды 
өңдеуге кіретін 
машиналар,механизмдер,агрегатт
ар. 
Материалдар: 
 
Жанар,жағар май,диагностика мен 
бақылау құралдары,механикалық 

ың жұмысын реттеу
 
бақылау-есептеу құрылғылары 
Оқу материалдары: 
-тесттер 
-жеке тапсырмалар 
-зертханалық жұмыстары 
-тәжірбиелік жұмыстар 
-кестелер, 
Әдебиеттер:  
Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта – М.: Инфра-М, 2007. 
С.  
Химические способы защиты 
урожая / Ю.Н. Целищева. – 
Москва, 2003.
 
2.
 
Ақауларды 
анықтау
 
Диагностика 
қондырғылары
н 
қолдана 
отырып 
ақауларды 
анықтай білу
 
Диагностикалық 
және 
технологиялық  қондырғылар, 
қызмет  көрсету  мен  жөндеу 
жүргізу  үшін  қолданылатын 
құрал-саймандар. 
Арнайы 
және  көмекші  қондырғылар 
көмегімен  ақаулардың  алдын 
алу мен жөндеу
 
Тазалау 
машиналары, 
агрегаттары 
мен 
қондырғыларын 
диагностикалау. 
Технологиялық 
карталардың  мазмұнын 
рәсімдеу
 
3
 
Жөндеу 
жұмыстары
 
 Жөндеу 
жұмыстарын 
өткізе білу
 
Ағымды 
жөндеудің 
технологиясы. 
Тетіктерді 
жаңарту  тәсілдері.  Тораптар 
мен 
қондырғыларды 
жөндеу.Машина 
қондырғыларын 
жөндеу 
технологиясы. 
Ағымды 
торапта 
тінті 
дақылдарды 
өңдейтін 
машина,механизмдер,агрегатта
р, қондырғыларды жөндеу мен 
қызмет 
көрсету. 
Жөндеу 
кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
 
Дәрілеу 
машиналары,агрегаттары, 
қондырғыларын 
реттеу 
мен 
қызмет 
көрсету.Тетіктер 
ақаулары.Технологиялық 
карталарды 
құрастыру.Тетіктерді 
қашау,қалпына 
келтіру.Машиналардың 
жұмыс  жасау  мен  тұрып 
қалу уақытын санау
 
 
С.1 модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі  
 
Атқарымдық міндеттер шеңберіндегі  
жапуакершіліг ,қажетті қорларды анықтай 
білу;кендір мен зығыр талшықтарын өңдейтін 
ағымды қондырғылардың машина, механизм, 
Ағымды өңдеуге кіретін машина, 
механизмдер,агрегаттарды жөндеуді 
қалпына келтіру мен жетілдіру; 
рәсімделген тәртіпте көрсетілген жүктеу 
Ағымды өңдеуге кіретін 
машина,механизмдер,агрегаттарды 
жөндеуді қалпына келтіру мен 
жетілдіру,бақылау-санау 

агрегаттарды жөндеуді жетілдіру кезінде өз бетімен 
нәтижелерге жетуге берілетін уақыт.
 
параметрлерін ұстану

Машина, 
агрегаттар, механизмдердің ағымды 
қызмет көрсетуін қамтамасыз ету; бақылау 
обьекттерін анықтау; технлогиялық және 
құрылымдық санақ жүргізу; 
машина,механизмдер, агрегаттарға қызмет 
көрсету мен жөндеудің жетілдірілген 
әдістерін ұсыну,оларға тиімді қызмет 
көрсету 
 
 
құрылғыларын реттеу,шикізатты 
өндірудің технологиялық процессі 
мен тәртібінің технологиясын 
реттеуАқауларды анықтаудың 
әдістері мен 
тәсілдері.Технологиялық санақ 
жүргізудің әдістері; 
машина,механизмдер,агрегаттарға 
қызмет көрсету мен жөндеудің 
жетілдірілген әдістері
 
Жұмыс уақытының қосылысымен орындау әрекетін 
түсіну.  Машина,механизм,  агрегаттарды  жөндеу 
бойынша әдістер ұсыну
 
Машина,агрегаттар,механизмдердің 
ағымды қызмет көрсетуін қамтамасыз ету; 
бақылау 
обьекттерін 
анықтау; 
технлогиялық  және  құрылымдық  санақ 
жүргізу; 
машина, 
механизмдер, 
агрегаттарға 
қызмет 
көрсету 
мен 
жөндеудің жетілдірілген әдістерін ұсыну
 
Ақауларды анықтаудың әдістері 
мен тәсілдері. Технологиялық 
санақ жүргізудің әдістері; машина, 
механизмдер,агрегаттарға қызмет 
көрсету мен жөндеудің 
жетілдірілген әдістері 
 
 
С.1 модулінің негізгі   элементтері  мен бағалау критерилері (2 деңгей) 
Элементтері
 
Критериилері
 
1. Дәрілеу машиналары мен қондырғыларына қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру мен жүзеге асыру
 
1.1.қызмет көрсетудің технологиялары мен ұйымдастыру әдістерін 
таңдайды; 
1.2.Дәрілеу машиналарының техникалық қалпын тексереді және ақауларды 
анықтайды
 
2.Осуществлять наладку  неисправностей протравочных 
машин и оборудования. 
 
2.1. Дәрілеу машиналарының ақауларын анықтап,оларды жөндеуді жүзеге 
асырады;
 
3. Қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын жүзеге 
асыру кезінде еңбек қауіпсіздігі мен қауіпсіздік 
шараларын ұстану
 
31.  еңбек қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігін сақтау талаптарын біледі
 
 

С.1 модулінің  негізгі  элементтері  мен бағалау критерилері(3 деңгей) 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Дәрілеу машиналары мен қондырғыларына қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру мен жүзеге асыру
 
1.1.қызмет көрсетудің технологиялары мен ұйымдастыру әдістерін таңдайды
1.2.Дәрілеу машиналарының техникалық қалпын тексереді және ақауларды 
анықтайды; 
1.3. қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін технологиялық қондырғыларды 
таңдайды. 
1.4.технологиялық құрал-жабдықтарды таңдайды
 
2. Дәрілеу машиналары мен қондырғыларын 
жөндеуді жүзеге асыру
 
2.1. қызмет көрсетудің технологиялары мен ұйымдастыру әдістерін таңдайды; 
2.2. жөндеуді жүзеге асыру үшін технологиялық қондырғыларды таңдайды.
 
3. Қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын жүзеге 
асыру кезінде еңбек қауіпсіздігі мен қауіпсіздік 
шараларын ұстану
 
31.  еңбек қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігін сақтау талаптарын біледі
 
 
 
Кәсіп 9 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіптің аталу:Бақшашы   
БСШ- бойынша санат деңгейі: 3     
 
А.1. Модулінің технологиялық картасы«Топырақты егу мен отырғызуға даярлау»  
   Оқытуға  усынылған уақыттың көлемі:  98 (98) с. 
 
р/с
 
Тақырыптық 
блок
 
Кәсіби 
құзыреттері
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары 
 
Теориялық оқыту мазмұны
 
Тәжірбиелік 
оқыту 
мазмұны
 
1
 
Бақша 
жемістерінің 
өндірістік 
топтарының 
Бақша жемістері 
мен олардың 
түрлері туралы 
мәліметтердің 
Бақша жемістерінің морфологиялық белгілері, 
сұрыптары, даму фазаларының ерекшеліктері, 
демалу, қоректену,сулы, жылу 
тәртіптері.Фотосинтез түсінігі. 
Бақша 
жемістерінің 
өндірістік 
топтарының 
Құралдар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 

ботаникалық 
таптары 
 
қалыптасуы 
 
 
ботаникалық 
таптары 
 
- интерактивті 
тақтаА/ш машиналары 
мен агрегаттары,бақша 
құралдары 
Материалдар: 
Бақша жеміс 
көшеттері.Органикалық 
және минералды 
тыңайтқыштар 
Оқу  материалдары
- тесттер; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар;  
Әдебиеттер: 
 И. Сеитов «Основы 
агрономии», Астана 
2003г 
К. Арынов «Основы 
агрономии», Фолиант 
2007г. С. Арстангулов, 
А. Ельшибаев 
«Растениеводство» 
Фолиант 2008г. 
Щепетков Н.Г. 
«Плодоовощеводство» 
Астана 2007г.
 
2.
 
Топырақ 
құнарлығы 
түсінігі
 
Топырақ 
құрамы 
туралы  мәліметтер 
құрастыру
 
Қазақстан 
территориясындағы 
топырақ 
өндіруші 
факторлар,процесстері,морфологиясы,құрамы. 
Топырақ коллоидтары,сіңіру қасиеті.
 
Топырақ 
құнарлығы 
түсінігі
 
3
 
Топырақ 
ережелері
 
Топырақ  ережелері 
туралы  мәліметтер 
құрастыру
 
Топырақтың  ылғалдылығы,  ауа  мен  жылу 
кезеңдері,қоректендіру ережелері
 
Топырақ 
ережелері
 
4
 
Топырақ 
эрозиясы  мен 
күресу 
жолдары
 
Эрозия 
туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
  Эрозия  түсінігі.Күресу  жолдары.Топырақ 
карталары
 
Топырақ 
эрозиясы  мен 
күресу 
жолдары
 
5
 
А/ш-да 
топырақты 
өңдеудің 
негізгі 
заңдылығы
 
Жер  өңдеу  туралы  
мәліметтерді 
құрастыру
 
Өсімдіктер  өмірінің  жағдайлары  мен  жер 
өңдеу зоналары. Жер өңдеу заңдылығы
 
А/ш-да 
топырақты 
өңдеудің негізгі 
заңдылығы
 
6
 
Қазақстанның 
топырағының 
зоналығының 
ерекшелігі  мен 
диагностикасы. 
 
Зоналдық 
ерекшелік  туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
Қазақстанның  топырағының  зоналығының 
ерекшелігі мен диагностикасы. 
Қаратопырақ  зонасы.Сұр  және  қызғылт 
топырақ 
зоналары.Өзен 
және 
таулы 
облыстардың  топырағы.Топырақ  картасы  мен 
картографиясы
 
Қазақстанның 
топырағының 
зоналығының 
ерекшелігі  мен 
диагностикасы. 
 
7
 
Жылу үдерісі 
 
Жылу 
үдерістері  
туралы мәліметтер
 
Өсімдіктер мен күн радициясы
 
Жылу үдерісі 
 
8
 
Атмосферлық 
және  топырақ 
ылғалдылығы
 
Топырақ,ауа,судың 
арақатынасы
 
Топырақ  пен  ауа  температурасы.Атмосфера 
мен топырақтағы су көлемі
 
Атмосферлық 
және  топырақ 
ылғалдылығы
 

9
 
Топырақты  егу 
алдында өңдеу
 
Топырақты 
егу 
алдында өңдей білу
 
Топырақты  дайында  у  кезеңдері.Плантаж 
түсінігі.Гүлзарлар мен гүлжиектерін дайындау 
алдындағы  топырақ  бетін  даярлау  жоспары. 
Егу  кезіндегі  қолданылатын  қозғалтқыштар, 
механизмдер,машиналар мінездемелері
 
Топырақты  егу 
алдында өңдеу
 
10
 
Тұқымдар  мен 
көшеттерді 
егуге дайындау
 
Тұқымдар 
мен 
көшеттерді 
отырғызуға 
даярлау
 
Тұқым 
стратификациясы.Оны 
отырғызу 
түрлері мен қажетті материалдар
 
Тұқымдар  мен 
көшеттерді 
егуге дайындау
 
 
А.1 модулінің негізгі құзыыреттер тізімі 
Жеке және кәсіби құзыреттер
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі 
 
Орындаушылық  қызметін түсіну,жұмыс 
кезеңдарін  жоспарлау,қажетті  қорларды 
анықтау,топырақты 
егін 
егуге 
даярлауындағы 
тәлімбақтарда 
агротехникалық шаралар өткізілуі 
 
Тәлімбақтарда 
агротехникалық 
шаралар 
кешенін жүргізу: 
Топырақты 
егін 
егуге 
даярлау
 

 
Бақша  жемістерін өсірудің ерекшеліктері;      әр 
түрлі жеміс мәдениеттерін өсірудегі сүйекті 
жемістерін егу жұмыстарының ерекшеліктері 

 
 
 
А.1 модулінің  негізгі элементтері мен бағалау  критериилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Бақшаі жеміс көшеттерін отырғызуға 
даярлайды 
2. Топырақтың негізгі түрлері мен типтерін 
таниды 
3. Тыңайтқыш түрлері мен оны топыраққа 
себе алады 
4.Дақылдарын сұрыптай біледі. 
 
1.1. топырақ өңдеуді жоспарлайды және өткізеді 
1.2 топырақты қарқынды өңдеуді өткізеді және бағалайды 
2.1.  топырақтың түрлері мен типтерін анықтай біледі 
3.1  топыраққа себілуге тиісті тыңайтқыштарды таңдайды 
3.2 топыраққа тыңайтқыштар туралы мәліметтерді біледі. 
4.1  дақылдарын сұрыптай біледі.
 


А.2.Модулінің технологиялық картасы  «Тыңайтқыштарды даярлау»  
 Оқытуға ұсынылған уақыт көлемі: 86 (86) с. 
 
р/с
 
Тақырыптық  блок
 
Кәсіби құзыреттер
 
Оқыту модулі
 
Оқыту құралдары
 
 
 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны
 
Тәжірбиелік 
оқыту мазмұны
 
 
1
 
Өсімдіктердің 
қоректену 
элементтері.Микро және микро 
элементтер.Минералды 
тыңайтқыштардың түрлері
 
Бақша  
дақылдарының 
қоректендіру 
элементтері  туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
Минералды  тыңайтқыштар 
түсінігі мен құрамы
 
Химиялық 
реакциялар 
бойынша 
минералды 
тыңайтқыш- 
тарды анықтау
 
Құралдар: 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта  
-жемістерді өсіруге 
арналған 
ғимарат,қарапайым 
бақша құралдары 
және т.б. 
-а/ш машиналар мен 
агрегаттар 
-өндірістік 
тәжірбиелер жинағы 
-гербариилер 
Оқу құралдары: 
-зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар;  
- кестелер,жүйелер 
-жануарлар мен 
өсімдіктер атласы 
Әдебиеттер:: 
«Основы агрономии», 
2.
 
Топырақты егу алдында өңдеу
 
Топырақты 
егу 
алдында өңдей білу
 
Топырақты 
дайындау  
кезеңдері.Плантаж 
түсінігі.Гүлзарлар 
мен 
гүлжиектерін 
дайындау 
алдындағы  топырақ  бетін 
даярлау 
жоспары. 
Егу 
кезіндегі 
қолданылатын 
қозғалтқыштар, 
механизмдер,машиналар 
мінездемелері
 
Плантаж 
жұмыстарын 
өткізу.Топырақты 
егу 
алдында 
дайындау
 
3.
 
Өсімдіктердің 
қоректену 
элементтері.Микро және микро 
элементтер.Минералды 
тыңайтқыштардың түрлері
 
Көкеніс 
дақылдарының 
қоректендіру 
элементтері  туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
Минералды  тыңайтқыштар 
түсінігі мен құрамы
 
Химиялық 
реакциялар 
бойынша 
минералды 
тыңайтқыштарды 
анықтау
 
4.
 
Органикалық 
тыңайтқыштар  Тыңайтқыштар,олар  Органикалық 
Органикалық 

және 
олардың 
түрлері.Бактериялық дәрілер.
 
туралы  мәліметтер, 
қолдану.
 
тыңайтқаыштар,оларды 
қоладну технологиясы
 
тыңайтқыштарды 
себу
 
Астана 2003г 
К. Арынов «Основы 
агрономии», Фолиант 
2007г. С. 
Арстангулов, А. 
Ельшибаев 
«Растениеводство» 
Фолиант 2008г. 
Щепетков Н.Г. 
«Плодоовощеводство» 
Астана 2007г 
 
5.
 
Тыңайтқыштар 
кешендері,микротыңайтқыштар
 
Тыңайтқыштар,олар 
туралы 
мәліметтер,қолдану
 
Кешенді 
тыңайтқыштар,минералды 
тыңайтқыштарды қолдану 
технологиясы.А/ш 
машиналарды қолдану.
 
Минералды 
тыңайтқыштарды 
топыраққа себу
 
6
 
Топырақ құнарлығы түсінігі
 
Топырақ 
құрамы 
туралы  мәліметтер 
құрастыру
 
Қазақстан 
территориясындағы 
топырақ 
өндіруші 
факторлар, 
процесстері, 
морфологиясы, 
құрамы.Топырақ 
коллоидтары,сіңіру 
қасиеті.
 
Топырақтың 
түрлерінің 
құрылымы
 
 
А.2 модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізімі 
Жеке және кәсіби құзыреттері
 
Қабілеті мен дағдысы
 
Білімі
 
Атқарымдық 
міндеттер 
щеңберіндегі 
жауапкершілігі, 
жұмыс 
кезеңдерін 
жоспарлау,  қажетті  қорларды  анықтау, 
топырақты  егін  егуге  даярлауындағы 
тәлімбақтарда  агротехникалық  шаралар 
өткізілуі 
Тәлімбақтарда 
агротехникалық 
шаралар кешенін жүргізу: 
Топырақты егін егуге даярлау
 

 
Тәлімбақтарда жемістерді өсірудің 
ерекшеліктері;әр түрлі жеміс 
мәдениеттерін өсірудегі егу 
жұмыстарының ерекшеліктері 

 
 
 
А.2 модулінің  негізгі элементтері мен бағалау  критериилері 
Элементтері
 
Критериилері
 
1.Бақша мәдениеттерін ашық топыраққа егу мен 
өсірудің әдістерін білу. 
2.Бақша мәдениеттерін жабық жерде өсіру 
1.ауылшаруашылық дақылдарын ашық жерде өсіру мен егу әдістерін білуін 
көрсетеді. 
2.ашық топыраққа жеміс ағаштарын егуде білімін рационалды қолданады. 

әдістерін білу. 
3.Машинотракторлық агрегаттарды қауіпсіздік 
техникасына сәйкес қолдану
 
3.ауылшаруашылық дақылдарын жабық жерде өсіру мен егу әдістерін білуін 
көрсетеді. 
4.жабық жерде жеміс ағаштарын егуде білімін рационалды қолданады 
5.егу мен отырғызу жұмыстарын ұйымдастыру 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет