Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банкжүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет10/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Материалдар
-ҚШ бойынша 
техника; 
-дәрістер; 

Механикалық 
жұмыстардың 
техникалық 
нормалау 
негіздері
 
Механизация 
жұмыстарының 
көлемін анықтау
 
Механизация жұмыстарының 
нормалары мен 
сарапталуы.Егістіктерді 
құжаттау
 
МТА жұмыс көрсеткіштерінің 
нормалау мен бақылау 
құралдарын зерттеу
 

 Жеміс-көкөніс  
шаруашылығынд
ағы көлік 
түрлері.
 
Көлік паркін 
бақылау жұмысы
 
Көкеніс  өсірудегі көліктің 
маңызы.Маршрут түрлері.Тиеу-
жүк түсіру агрегаттарының 
өнімділігі. 
 
Көлік 
құралдарына 
деген 
сұранысты  анықтау.  Жеміс-
көкөкніс 
шаруашылығында 
көлікті 
пайдаланудың 
экономикалық көрсеткіштері
 

Механизация 
жұмыстарының 
технологиясы
 
Ауыл 
шаруашылығында 
далалық 
Механизация жұмыстарының 
технологиялық түсінігі.Жұмыс 
түрлері.Қауіпсізідік техникасы
 
Ауыл  
шаруашылығында 
механизация 
жұмыстарын 

жұмыстарды 
ұйымдастыру
 
ұйымдастыру
 
-зертханалық 
жұмыстар; 
-тәжірбиелік 
жұмыстар 
Әдебиеттер:  Сахаров 
«Эксплуатация 
машинно-
тракторного 
парка» 
Алматы 1974г. 
Богатырёв А.В., 
Лехтер В.Р. Тракторы 
и автомобили. – М.: 
КолосС, 2005г.. 

Жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу.
 
Негізгі 
жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізуді 
құрастыру.
 
Жөндеу жұмыстарын 
ұйымдастыру.Жөндеу 
жұмыстары кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтау.Жөндеу 
жұмыстарының түрлері
 
МТА-ды жөндеу
 
 
С.1 
Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігі,  қажетті  қорларды  бағалай 
және  анықтай  алу,  механизмдер  мен 
агрегаттарға  техникалық  қызмет  көрсету 
кезінде  белгіленген  нәтижелерге  өз  бетімен 
жетуге берілетін уақыт 
Электр  моторлары  мен  іштен  жану 
қозғалтқыштарынан 
қуатталатын 
механизмдер 
мен 
агрегаттарға 
техникалық қызмет көрсету 
Жеміс 
және 
көкөніс 
шаруашылығында 
пайдаланылатына  машиналар  мен 
механизмдерге  техникалық  қызмет 
көрсету әдістері 
Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігі,  қажетті  қорларды  бағалай 
және  анықтай  алу,  механизмдер  мен 
агрегаттардың  ақауларын  табу  және  жөндеу 
кезінде  белгіленген  нәтижелерге  өз  бетімен 
жетуге берілетін уақыт  
Электр  моторлары  мен  іштен  жану 
қозғалтқыштарынан 
қуатталатын 
механизмдер 
мен 
агрегаттардың 
ақауларын табу және жөндеу 
Жеміс 
және 
көкөніс 
шаруашылығында 
пайдаланылатына  машиналар  мен 
механизмдердің  ақауларын  табу 
және жөндеу әдістері 
 

С.1 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері
 
 Элементтер 
Өлшемдер  
1. МТА-ның құрылымы мен құрамын білу. 
1.1. МТА құрылымын жақсы білетіндігін көрсетеді. 
1.2.  МТА құрылысын,энергетикалық шығындарды анықтайды 
2.Көкөніс  өсіру  шаруашылығында  МТА-ды 
рационалды қолдану. 
2.1.  көкеніс  шаруашылығында  МТА-ды  құрастыруды  рационалды  түрде  жүргізе 
біледі 
3.Көкеніс  шаруашылығында  мехенизациялау 
жұмыстарын жүргізу. 
3.1.инновациялық  тәсілмен  жөндеу  жұмыстарын  қауіпсіздік  техникасын  ың 
сақталуымен орындайды. 
3.2.    механизациялау  жұмыстарын  қауіпсіздік  техникасын  ың  сақталуымен 
орындайды. 
4.Жөндеу жұмыстарын жүргізу 
4.1.  МТА-ды жөндеудің негізгі жұмыстарын жүргізеді. 
 
С.2  Модулінің  технологиялық картасы «Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі
30 (30) с. 
Р/б 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 

Еңбек  қорғаудағы 
негізгі түсініктер
 
Өсімдік 
өсіруде 
гигиеналық 
қауіпсіздіктің  тәртібін 
білу,сонымен 
қатар 
технологиялық 
операциялар 
мен 
жұмыстар 
жүргізуді 
білу
 
Еңбек 
заңнамасы.Еңбек 
қауіпсіздігі 
түсінігі.Еңбек 
қауіпсіздігі,қауіпті  өндірістік 
фактор,өндіріс 
ғимараты,жұмыс 
орны,өндірістік 
санитарлық 
гигиена 
түсініктері.Өрт 
сөндіру    және  қауіпсіздік 
шаралар.Жұмыс орындарының 
қауіпсіздік  талаптары.Еңбекті 
қорғауда нормативті құқықтық 
актілерді қолдану 
 
 
Материалдар: 
Мультимедиалы 
қондырғылары бар ЖК 
Қол,бет,құлақты 
қорғайтын киімнің 
суреті бар плакаттар 
мен құралдар. 
 Қорғану құралдары 
және оларды қоладну. 
 Өндірістік талаптар 
жинақтары. Әр түрлі 
өтсөндіргіштер. 


Заңдық  акттердегі 
еңбек 
қауіпсіздігінің 
мәселелері
 
Еңбек қорғауда заңдық 
қорларды 
қалыптастыру
 
Еңбек 
құқығын 
қорғау.Жұмыскердің 
еңбек 
процессінде  жұмыс  жасаудан 
бас 
тартуы.Міндетті 
медициналық 
қаралудан 
өту.Мемлекеттік 
саясаттың 
еңбек  қорағуды  қамтамасыз 
етудегі  бағыттары.  Еңбекті 
қорғаудағы 
жұмыскердің,жұмыс 
берушінің 
құқықтары,жақтардың 
міндеттері мен құқықтары.
 
Заңнама 
актілерінде 
еңбек 
қауіпсіздігінің 
мәселелері
 
Шина,бинттер,бұрамал
ар. 
Залалсыздандыру 
құралдары 
Оқу құралдары 
- ҚШ бойынша 
нұсқамалар; 
- дәрістер; 
- лабораторлық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік 
жұмыстар; 
Әдебиеттер: М. А. 
Нуржасарова. «Охрана 
труда» «Фолиант» 
2007 год. 
Ж. Аманжолов. 
«Охрана труда и 
техника 
безопасности». 
«Фолиант» Астана 
2007 год. 
 

Электр қауіпсіздік
 
Өндірісте  тоқ  соғуға 
қарсы 
жұмыс 
орындарын  дайындай 
білу
 
Тоқ  соғу  кезінде  организмге 
термикалық, 
электролиттік,биологиялық 
ықпал 
жасау.Электржарақаттар.Мета
лизация 
және 
күйіп 
қалу.Тоқпен  механизациялық 
жарақаттану. 
Электроофтальмия. 
Электр 
тоғының 
қуаты.Электр 
қондырғыларының 
санаттары.Жерге 
тұйықтау,қарапайым 
және 
жасанды жерге тұйықтау. 
 
Өндірістік 
апараттар,аспаптардың 
қауіптілігін 
,жарықтандыруды 
анықтау
 

Өрт 
қауіпсіздігі 
туралы 
жалпы 
мағұлматтар
 
Өртке 
төтеп 
беру 
санатын 
анықтай 
білу,жану 
туралы 
Жану 
туралымәліметтерді 
білу.Гетерогендік 
жану.Жарылыс.Жанбайтын, 
Өндірістік  мәселелерді 
шешу
 

мәліметтерді білу
 
жанатын 
заттар. 
Ғимараттардың  өтке  қарсы 
тұруы,олардың дәрежелері
 

Өрт 
сөндіру 
құралдары
 
Өрт 
сөндіру 
құралдарын қолдану
 
Өрт 
сөндіру 
құралдар 
түрлері,олардың  санаттары.Су  
және  көмірсутек  газының  өрт 
сөндіру 
қасиеттері. 
көбік,суландырған 
құралдар,инертті 
газдар,өрт 
сөндірудің  механикалық  және 
алғашқы  сөндіру    құралдары. 
Өрт 
сөндіргіштер,олардың 
түрлері,қолдануы,қойылу 
тәртібі
 
 Әр 
түрлі 
келеңсіз 
жағдайларды 
шешу,өрттің 
санатын 
анықтай 
білу,қандай 
өтсөндіргіш 
қолдану 
керектігін анықтау
 

Күйіп  қалу  мен 
үсуде 
алғашқы 
көмек көрсету
 
Алғашқы 
көмек 
көрсете білу
 
 Күйіп 
қалу  мен  үсудегі 
көмек,олардың 
дәрежелері,ерекшеліктері
 
Өндірістік  мәселелерді 
шешу
 

Электр 
тоғы 
соққан 
кезде,улану, 
жарақат 
кезінде 
алғашқы 
көмек 
көрсету
 
Алғашқы 
медициналық 
көмек 
көрсету
 
Жарақат  алу  кезінде,электр 
тоғы  соғу  кезінде  алғашқы 
көмек  көрсету.Жүреке  массаж 
жасау 
және 
қолдан 
дем 
алдыру.  Химикаттардан  улану 
кезіндегі көмек.
 
 Әр 
түрлі 
келеңсіз 
жағдайларды 
шешу,өрттің 
санатын 
анықтай  білу,  қандай 
өтсөндіргіш 
қолдану 
керектігін анықтау
 

Улы 
және 
агрессивті 
заттар.Жеке 
қорғау құралдары
 
Жеке 
қорғау 
құралдарын 
химикаттармен  жұмыс 
кезінде қолдану
 
Жеке 
қорғау 
құралдары. 
«Желек» типті, У-2К, РУ-60 М 
респираторлары,газтұтқыш.Ул
ы 
химикаттармен 
жұмыс 
кезіндегі 
қауіпсіздік.Қауіпті 
және 
қауіпсіз 
мөлшерлер.Химикаттармен 
Таңғыш,бұрау,шина 
салу 
мысал 
тәжірбиесінде  алғашқы 
көмек көрсету
 

жұмыс жасауға жіберілуі
 

Электр 
тоғы 
соққан 
кезде, 
улану,жарақат 
кезінде  алғашқы 
көмек көрсету
 
Алғашқы 
медициналық 
көмек 
көрсету
 
Жарақат  алу  кезінде,электр 
тоғы  соғу  кезінде  алғашқы 
көмек  көрсету.Жүреке  массаж 
жасау 
және 
қолдан 
дем 
алдыру.Химикаттардан  улану 
кезіндегі көмек.
 
Қолдан 
дем 
алдыру 
және  жүрекке  массаж 
жасау
 
 
С.2 
Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Басшылықпен 
еңбек 
қарым-
қатынастарын  жүргізу  және  оған 
есеп 
мәліметтерін 
беру. 
Жемістерді,  жидектерді  және 
көкөністерді 
өсірудің 
агротехникалық 
тәсілдерін 
орындау 
барысында 
өзінің 
денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін, 
өзге адамдардың денсаулығы мен 
қауіпсіздігі  үшін,  сондай  ақ 
қоршаған  ортаны  қорғау  үшін 
жауапты болу 
Кәсіби  қызметте  тиімді  қатынасу  тәсілдері 
мен  әдістерін  қолдану;  өндірістік  есптерді 
жасау; 
өндірістік 
есептерді 
жасақтау; 
топырақты өңдеу, егу, суғару, егістерге күтім 
жасау, егінді жинау үшін нормативті аумақты 
анықтау  және  бекіту;  зиянкестермен  және 
жеміс, 
жидек 
және 
көкөністердің 
ауруларымен  күресуде  пестицидтерді  (улы 
химикаттарды) 
және 
құрал-саймандарды 
тазартуға  және  жууға  арналған  химиялық 
заттарды  қолдану  салдарынан  қауіпті  және 
зиянды  өндірістік  факторларды  және  ілеспе 
қатерлерді анықтау; еңбекті қорғау, өндірістік 
санитария  мен  өртке  қарсы  қорғаныс 
ережелерін сақтау  
Пестицидтермен  (улы  химикаттармен)  жұмыс 
істеу 
кезінде 
гигиеналық 
және 
емдеу-
профилактикалық шаралардың негіздері
ұйымдағы  еңбекті  қорғауды  басқару  жүйесі,  өз 
әрекеттерінің  (немесе  әрекетсіздігінің)  нақты 
немесе  болжамды  салдары  және  олардың  ебек 
қауіпсіздігі деңгейіне әсер етуі 
 
  С.2 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері
 
 Элементтер  
Өлшемдер 

1. Қауіпсіздік техникасы мен еңбек қауіпсіздігін сақтау  1.1.еңбек қауіпсіздігі мен қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтайды 
1.2жеке қорғау құралдарын қолданады 
1.3.өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтайды 
2. Өндірістік жарақаттар кезінде алғашқы көмек 
көрсете біледі 
2.1. білкті алғашқы көмек көрсете біледі 
3.Жұмыс орнында санитарлы-гигиеналық талаптарды 
сақтайды 
3.1   санитарлық гигиенаны ұстанады 
 
 
Кәсіп 
4. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы
: Темекі өсіруші 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі
: 2    
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Топырақты темекі егуге даярлау» 
   
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі
:  60 (60) с. 
Р/б 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 

Темекінің 
биологиялық 
ерекшеліктері 
Темекі  мен  көк  темекі 
туралы 
мәліметтерді 
құрастыру. 
Темекі  мен  көк  темекінің 
морфологиялық 
белгілері:құрылымы,сұрып 
түрлері,даму  фазаларының 
ерекшеліктері,демалу, 
қоректену,сулы,жылу 
режимдері.Фотосинтез 
түсінігі 
Темекі  мен  көк  темекінің 
құрылымын, 
морфологиялық  белгілерін 
анықтау.Фотосинтезді 
жапырақтағы 
көміртек 
газының  мөлшері  арқылы 
анықтау.Сұрып түрлері 
Құралдар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақтаА/ш 
машиналары мен 
агрегаттары,бақша 
құралдары 
Материалдар: 
Темекі және көк 
темекі.Органикалық 
2. 
А/ш-да 
топырақты 
өңдеудің  негізгі 
Жер  өңдеу  туралы  
мәліметтерді 
құрастыру
 
Өсімдіктер 
өмірінің 
жағдайлары  мен  жер  өңдеу 
зоналары.Жер 
өңдеу 
Топырақ  түрлері  мен  оның 
құнарлылығын есептеу
 

заңдылығы
 
заңдылығы
 
және минералды 
тыңайтқыштар 
Оқу  материалдары
- тесттер; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік жұмыстар;  
Әдебиеттер: 
И. Сеитов «Основы 
агрономии», Астана 
2003г 
К. Арынов «Основы 
агрономии», Фолиант 
2007г. С. Арстангулов, 
А. Ельшибаев 
«Растениеводство» 
Фолиант 2008г. 
 

Қазақстанның 
топырағының 
зоналығының 
ерекшелігі  мен 
диагностикасы. 
 
Зоналдық 
ерекшелік 
туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
Қазақстанның топырағының 
зоналығының 
ерекшелігі 
мен диагностикасы. 
Қаратопырақ 
зонасы.Сұр 
және 
қызғылт 
топырақ 
зоналары.Өзен  және  таулы 
облыстардың 
топырағы.Топырақ  картасы 
мен картографиясы
 
Топырақтың 
каторграфиялық  картасын 
құрастыру
 

Жылу үдерісі 
 
Жылу 
процесстері 
туралы мәліметтер
 
Өсімдіктер 
мен 
күн 
радициясы
 
Күн 
радиациясын,ауа 
температурасын,ауа 
ылғалдылығын,жауын-
шашынның өзгеруін өлшеу
 

Атмосферлық 
және 
топырақ 
ылғалдылығы
 
Топырақ,ауа,судың 
арақатынасы
 
Топырақ 
пен 
ауа 
температурасы.Атмосфера 
мен топырақтағы су көлемі
 
Топырақ 
температурасының 
өлшеу.Қар 
мен 
судың 
қорларын 
өлшеу.Ауа 
қысымын  өлшеу.Өсіп-өну 
кезеңінің  басына  келетін 
кезең 
кезіндегі 
су 
қорларын өлшеу
 

Топырақты  егу 
алдында өңдеу
 
Топырақты 
егу 
алдында өңдей білу
 
Топырақты 
дайындау 
кезеңдері.Плантаж 
түсінігі.Гүлзарлар 
мен 
гүлжиектерін 
дайындау 
алдындағы  топырақ  бетін 
даярлау 
жоспары.Егу 
кезіндегі 
қолданылатын 
қозғалтқыштар, 
Плантаж 
жұмыстарын 
өткізу.Топырақты 
егу 
алдында дайындау
 

механизмдер,машиналар 
мінездемелері
 

Өсімдіктердің 
қоректену 
элементтері. 
Микро 
және 
микро 
элементтер. 
Минералды 
тыңайтқыштард
ың түрлері
 
Көкөніс 
дақылдарының 
қоректендіру 
элементтері 
туралы 
мәліметтерді 
құрастыру
 
Минералды  тыңайтқыштар 
түсінігі  мен құрамы
 
Химиялық 
реакциялар 
бойынша 
минералды 
тыңайтқыштарды анықтау
 

Органикалық 
тыңайтқыштар 
және 
олардың 
түрлері. 
Бактериялық 
дәрілер.
 
Тыңайтқыштар,олар 
туралы 
мәліметтер,қолдану.
 
Органикалық 
тыңайтқаыштар,оларды 
қоладну технологиясы
 
Органикалық 
тыңайтқыштарды себу
 

Тыңайтқыштар 
кешендері,микро
тыңайтқыштар
 
Тыңайтқыштар,олар 
туралы 
мәліметтер,қолдану
 
Кешенді 
тыңайтқыштар,минералды 
тыңайтқыштарды  қолдану 
технологиясы.А/ш 
машиналарды қолдану.
 
Минералды 
тыңайтқыштарды 
топыраққа себу
 
 
 
  А.1 
Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Темкіге    күтім  жасау  жұмыстары 
кезінде 
Улы заттарды қолдану  кезінде 
жеке 
қорғау 
заттарын 
Улы  заттарды  қолдану  кезінде  жеке  қорғау  заттарын 
қолдану;дәрілерді 
құрал-саймандарды 
өңдеу 
мен 

өзінің,басқалардың,қоршаған 
ортаның 
денсаулығы 
мен 
қауіпсіздігіне жауап беру
 
қолдану;дәрілерді 
құрал-
саймандарды 
өңдеу 
мен 
залалсыздандыруда қауіпсіздік 
техникасын 
қолдану;еңбек 
қауіпсіздігі  мен  қауіпсіздік 
техникасын 
сақтау;өрт 
қауіпсіздігі  мен  өндірістік 
қауіпсіздігінің 
талаптарын 
орындау
 
залалсыздандыруда  қауіпсіздік  техникасын  қолдану;еңбек 
қауіпсіздігін,өндіріс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін сақтау
 
 
  А.1 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Топырақты темекі өсіреге даярлайды 
2. Топырақтың негізгі түрлері мен типтерін 
анықтайды 
3. Тыңайтқыштардың түрі мен оларды 
топыраққа себе біледі 
4. Темекі егу мен егу жұмыстарын жүргізеді 
1.1. топырақты өңдеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді 
1.2 топырақты қарқынды өңдеу технологиясын игерген 
2.1.топырақ типтері мен түрлерін біледі 
3.1  топыраққа себілетін тыңайтқыштар түрін таңдайды 
3.2 себу әдістерін біледі. 
4.1  темекі егудің барлық тәсілдерін меңгерген 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы  «Тыңайтқыштарды даярлау мен себу» 
 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі
84(84)  с. 
Р/б 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік үйрету 
мазмұны 
1. 
Өсімдіктердің 
қоректену 
элементтері. 
Микро 
және 
микро 
Көкеніс 
дақылдарының 
қоректендіру 
элементтері 
туралы 
мәліметтерді 
Минералды  тыңайтқыштар 
түсінігі мен құрамы
 
Химиялық 
реакциялар 
бойынша 
минералды 
тыңайтқыштарды анықтау
 
Құралдар: 
- үстелдер 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақта 

элементтер.Минер
алды 
тыңайтқыштарды
ң түрлері
 
құрастыру
 
А/ш машиналар мен 
агрегаттар.Бақша және 
қол құралдары 
-ұлғайтқыш айна 
-микроскоп 
Материалдар: 
-сараптама және 
техникалық таразы; 
-рН-метр, 
спектрофотометр, 
атомды-адсорбциялық 
спектрометр, муфелды 
пеш,созылмалы 
шкаф,сараптамаға 
қажетті 
топырақ,тыңайтқыштар,
өсімдіктер;сонымен 
қатар минералды 
тыңайтқыштар,өсімдік 
тектес,реактивті,тоыпра
қ үлгілері. Оқыту 
материалдары : 
- тесттер; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірбиелік жұмыстар; 
 -кестелер,сызбалар 
 
Әдебиеттер: 
2. 
Органикалық 
тыңайтқыштар 
және 
олардың 
түрлері. 
Бактериялық 
дәрілер.
 
Тыңайтқыштар,олар 
туралы 
мәліметтер,қолдану.
 
Органикалық 
тыңайтқаыштар,оларды 
қолдану технологиясы
 
Органикалық 
тыңайтқыштарды себу
 
3. 
Тыңайтқыштар 
кешендері, 
микротыңайтқыш
тар
 
Тыңайтқыштар,олар 
туралы 
мәліметтер,қолдану
 
Кешенді 
тыңайтқыштар,минералды 
тыңайтқыштарды қолдану 
технологиясы.А/ш 
машиналарды қолдану.
 
Минералды 
тыңайтқыштарды 
топыраққа себу
 
4. 
Қоректендіру 
мәселелері 
оларды 
реттеу 
әдістері 
Топырақ 
құрамы 
туралы 
теориялық 
мәліметтер,тәжірбиле
лік 
машықты 
қалыптастыру 
Астық 
сапасы 
мен 
өсімдіктердің 
химиялық 
құрамы.Өсімдіктерді 
қоректендіру.Топырақтың 
құрамы мен сіңіру қасиеті 
Топырақ 
сараптамасы.топырақтағы 
фосфор 
мөлшерін 
анықтау.Өсімдіктердегі 
калиидың  мөлшерін      өрт-
фототермиялық 
әдісі 
арқылы 
анықтау.Өсімдіктердегі 
нитраттардың 
мөлшерін 
есептеу 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет