Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банкжүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет1/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНК 
ЖОБА «ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУ» 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
 
Егіншілік шаруашылығы 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
Астана 2014 
 

АЛҒЫСӨЗ 
 
 
1. 
Қазақстан  Республикасы    Ауылшаруашылығы  министрлігінің  2013  жылғы    23  желтолқсанындағы  №  20-20/22562/20-20/ 
2166 бұйрығымен бекітілген «Егіншілік шаруашылығы» кәсіптік стандартының негізінде енгізілген.
 
2.  Алғашқы рет енгізілген 
3. Келісілген 
білім беру бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  
хаттама  № 1  «10» қараша 2014 жыл 
хаттама  № 2  «2» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Сатылганов Ж.Б. 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекенжай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Домбровская Лилия Галиевна, Ақмола облысы, Қатаркөл с. 8(71636) 91247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1 Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары   
«Егіншілік шаруашылығын өндірудің жалпы технологиясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Шикізатты сақтау» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы
 
«Өндірістік үрдістердің  механизациясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы
 
 
 
 
ОҚУ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ  
Егіншілік шаруашылығы (түрлері бойынша) 
2014 жыл 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіптік  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіптік 
стандарттардың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделеді.  Осыған  орай  әр  модуль  нақты  еңбек  функцияларын  орындауға 
байланысты  құзыреттіліктің  барлық  үш  тобын  қалыптастыруға  бағытталған.  Кәсіптік  құзыреттілік  оның  негізгісі  болып 
табылады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 


 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
 
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік  –  белгілі  бір  қызмет  түрі  аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік  деңгей  (Біліктілік  деңгейі)  –қызметкердің  құзыреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Критерийлер  (өлшемдер)    оқытудың  басты  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  орындалатын  жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік  –  кәсіби  қызметте  белгілі  бір  біліктілік  деңгейінің  еңбек  функциялары  мен  міндеттерін  орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік  білім  беру  бағдарламасы  –  белгілі  бір  біліктілікті  тағайындауға  қажетті  құзыреттіліктерді  иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік  бағдарлама  –  оқушыларды  оқыту  мен  жекелей  зерделеу  үшін  қажет  нақты  оқу  материалдарын  іріктеу  мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік  оқу  жоспары    -  білім  беру  мақмұнының  моделі  болып  табылады  және  кәсіптік  білім  берудің  кез  келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 
бөлігі.  Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіптік  стандарт  –  Кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік,  құзыреттілік  деңгейіне,  еңбек  мазмұнына,  сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-проце9сте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу  модулі  –  нақты  модульдік  бірлік бойынша оқу  мазмұнының  жиынтығы, білім  алушының оқу  әрекеттерін  басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық  карта  –  кәсіби  қызметтің  сол  не  өзге  саласы  шеңберіндегі  қызметтің  белгілі  бір  түрінің  қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер  (оқытудың  басты  элементтері)  –  дәлелді  болып  табылатын,  әрі  бағалауға  тиесілі  негізгі  әрекеттер  мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 

БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

3.
 
Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  
 
Экономикалық  қызмет  түрі:  Егіншілік  шаруашылығы  және  мал  шаруашылығы,  аңшылық  және  осы  салаларға 
қызметтерді ұсыну 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Жүзімші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Жеміс-көкөніс өсіру маманы  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Көкөніс өсіруші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Темекі өсіруші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2) 

 
Құлмақ өсіруші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2) 

 
Гүл өсіруші, жасыл бақ жұмысшысы (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Эфир майы алынатын дақылдарды егуші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Бақшашы  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Тәлімбақшы,  тәлімбақ жұмысшысы (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Саңырауқұлақ егуші   (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Мақта шығыттарын дәрілеуші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2 - 3) 

 
Шикізатты дайындаушы, шикізат сатып алушы  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Технологиялық жабдықтарды өңдеуші-шебер (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Шитті мақтаны бастапқы өңдеу операторы, тазалау  жабдықтарын жүрізуші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  

 
Жүзімші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Жеміс-көкөніс өсіру маманы  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Көкөніс өсіруші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Темекі өсіруші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2) 

 
Құлмақ өсіруші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2) 

 
Гүл өсіруші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Эфир майы алынатын дақылдарды егуші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Саңырауқұлақ егуші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 


 
Мақта шығыттарын дәрілеуші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2 - 3) 

 
Шикізат және өнім дайындаушы (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Технологиялық жабдықтарды реттеуші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

 
Тазалау жабдығының машинисі (БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3) 

3.1.
 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы  
 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Жүзім өсіруде 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушыл
ық шаралар 
кешенін орындау 
 
Жүзімші  
 
А. Жүзім сабағын қондыру, алқапқа 
отырғызу  және оны күту, жеміс беретін 
жүзім егістерін  күту. 
 
 
А.1 Плантацияны дайындау және жүзім 
алқабын жасау 
 
 
 
А.2 Жеміс беретін жүзімдерді күтіп-
баптау 
 
 
 
 
 
 
 
В.  Жүзім  көшеттерін  күтіп-баптау, 
жүзім  ағаштарын  ұластыру,  көшеттерді 
қазу,  сақтау  кезінде  жүзім  ағаштарын 
күту.  
 
 
В.1 Жерді өңдеудің технологиясы. 
 
 
 
В.2 . Жүзім екпелерін алқапқа отырғызу. 
 
 
 
В.3 Сақтау кезінде екпелерді күту 
 
 
 
 
 
 
 
С. Жүзім жинау, іріктеу және сатуға, 
өңдеуге дайындау 
 
С.1  Жүзім жинау 
 
 
 
С.2  Сақтау. 
 
 
 
С.3 Сату және өңдеу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ашық және 
жабық топырақта 
жеміс және 
көкөніс өсіруге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушыл
ық шаралар 
кешенін орындау 
 
Жеміс-
көкөніс 
өсіру 
маманы 
 
А.  Ашық  және  жабық  топырақта  жеміс 
және  көкөніс  өсіруге  байланысты 
жұмыстарды  атқару:  себу  мен  егуге 
арнап 
топырақты 
дайындау; 
органикалық 
және 
минералды 
тыңайтқыштарды 
дайындау 
және 
араластыру;  дәндерді  дайындау,  екпе 
көшеттерді, 
дәндерді, 
көшеттерді, 
кесінділерді 
және 
өзге 
отырғызу 
материалдарын 
отырғызу 
және 
қосымша  отырғызу,  атап  айтқанда 
жеміс  дақылдарын  кесу,  ағаштардың 
ұшар басын нақыштап кесу 
 
А.1  Себу  мен  егуге  арнап  торырақты 
дайындау 
 
 
 
А.2 Тыңайтқышты даярлау 
 
 
 
А.3  Егін  мен  отрғызуды  дайындау  және  
өткізу. 
 
 
 
А.4 Егістер мен көшеттерге күтім жасау 
 
 
 
 
 
 
 
В. Тазарту, жинақтау, өңдеу (қарапайым 
қол  саймандары  мен  аспаптардың 
көмегімен),  жемістерді,  жидектерді 
және көкөністерді сақтау және сату 
 
В.1 Тазарту, жинақтау, өңдеу 
 
 
 
В.2 Өнімді сақтау және сату 
 
 
 
 
 
 
 
С.  Электр  моторлары  мен  іштен  жану 
қозғалтқыштарынан 
қуатталатын 
механизмдер 
мен 
агрегаттарға 
техникалық  қызмет  көрсету;  ақауларын 
табу және жөндеу 
 
С.1  Механизмдер  мен  агрегаттарға 
техникалық қызмет көрсету 
 
 
 
С.2  Еңбек  қорғанысы  және  техникалық 
қауіпсіздік 
 
 
 
       
 

Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ашық  және  жабық 
топырақта  көкөніс 
өсіруге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушыл
ық 
шаралар 
кешенін орындау 
 
 
Көкөніс 
өсіруші 
 
А.  Ашық  және  жабық  топырақта  көкөніс 
өсіруге  байланысты  топырақты,  әдндерді, 
тыңайтқыштарды  дайындау,  екпе  көшеттерді 
өсіру,  көкөніс  дақылдарын  себу  және 
отырғызу, 
дақылдарға 
күтім 
жасау 
жұмыстарын атқару 
 
А.1  Себу  мен  егуге  арнап  торырақты 
дайындау 
 
 
 
А.2 Тыңайтқышты даярлау 
 
 
 
А.3  Егін  мен  отрғызуды  дайындау  және  
өткізу. 
 
 
 
А.4 Егістер мен көшеттерге күтім жасау 
 
 
В.  Өнімді  тазарту,  жинақтау  және  сақтау, 
оларды  қарапайым  қол  саймандары  мен 
аспаптардың көмегімен сату және өңдеу 
 
В.1 Жинақтау, жинау, өңдеу  
 
 
 
В.2 Өнімді сақтау және сату 
 
 
С.  Электр моторлары мен іштен жану 
қозғалтқыштарынан қуатталатын 
механизмдер мен агрегаттарға техникалық 
қызмет көрсету; ақауларын табу және жөндеу 
 
С.1 
Механизмдер 
мен 
агрегаттарға 
техникалық қызмет көрсетужәне жөндеу 
 
 
 
С.2  Еңбекті  қорғау  және  қауіпсіздік 
техникасы 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Темекі 
егуге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушыл
ық 
шаралар 
кешенін орындау 
 
 
Темекі 
егуші 
 
А. Темекі егу    шаруашылығында топырақты 
өңдеу, тыңайтқыш тастау, дәндерді темекіден 
тазарту  және  оларды  егуге  дайындау 
жұмыстарын 
қарапайым 
құрал-
саймандардың, 
машиналардың, 
агрегаттардың көмегімен орындау 
 
А.1 Себу мен егуге арнап торырақты 
дайындау 
 
 
 
А.2 Тыңайтқышты дайындау және шашу. 
 
 
 
А.3 Тұқымды егуге дайындау және темекі 
көшеттерін отырғызу. 
 
 
В. Егіс өткізу, екпе көшеттерді өсіру, отырғызу, 
өсімдіктерге күтім жасау, қопсыту, арамшөптер 
мен  аурулардан  қорғау,  жинау,  түзеу,  өнімді 
сапасы бойынша іріктеу және сату 
 
В.1 Өсімдіктерге күтім жасау 
 
 
 
В.2 Жинау ,түзеу, сату. 

Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Құлмақ 
егуге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушылық 
шаралар 
кешенін 
орындау 
 
 
Құлмақ 
егуші 
 
А.  Құлмақ  егушаруашылығында  топырақты 
өңдеу,  құлмақ  отырғызу,  өсімдіктерге  күтім 
жасау, 
құлмақ 
егушаруашылығында 
қолданылатын машиналарға қызмет көрсету 
 
А.1Құлмақ егугетопырақты дайындау 
 
 
 
А.2 өсімдіктерге күтім жасау 
 
 
В. Бұтауға, өркендерді саптарға байлауға, құлмақ 
бүршіктерін 
жинауға, 
бұтақтарын 
және 
сымдарды жинауға байланысты қол жұмыстары 
 
В.1 Бұтау, өркендерді саптарға байлау 
 
 
 
В.2  Құлмақ  бүршіктерін  жинау,  сабақтарын 
жинау 
 
 
С.  Құлмақты кептіру,сығымдау ,орау 
 
С.1 Құлмақты кептіру, сығымдау, орау және сату 
 
 
D.  Құлмақ  егушаруашылығында  топырақты 
өңдеуге,  құлмақ  отырғызуға,  өсімдіктерге  күтім 
жасауға, құлмақ егушаруашылығында қолдан 
 
D.1  Құлмақ  егу  шаруашылығында  машиналар 
қызметін көрсету 
 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Гүл 
өсіруге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушылық 
шаралар 
кешенін 
орындау 
 
 
Гүл 
өсіруші 
 
А.  Гүл  өсіру  шаруашылығында  топырақты  дайындау, 
тыңайтқыш  шашу,  гүлдерді  себу  және  отырғызу, 
гулдерге күтім жасау жұмыстарын орындау 
 
А.1 Топырақты егуге және отырғызуға 
дайындау, тыңайтқыштарды енгізу 
 
 
 
А.2 Гүл өсімдіктеріне күтім жасау 
 
 
В. Гүлдерді кесіп алу мерзімін анықтау және гүлдерді 
іріктеу,  гүлдерді  тасымалдауға  және  сатуға  дайындау, 
гүл  дәндерін  жинау,  түйнектерді,  баданаларды  қазып 
алу  және  сақтау,  кесінділерді  қарапайым  құрал-
саймандар мен механизмдер көмегімен дайындау және 
сақтау 
 
В.1.Гүлдерді тасымалдауға және сатуға 
дайындау 
 
 
 
В.2.Гүл дәндерін жинау, түйнектерді, 
баданаларды, тамыр сабақтарды қазып алу 
және сақтау, кесінділердідайындау және 
сақтау 
 
 
С.Іштен  жану  қозғалтқыштарынан  және  өзге  қуат 
көздерінен 
қуатталатын 
машиналар 
мен 
механизмдердің  қызметін пайдалану 
 
С.1 Машиналар мен механизмдер қызметін 
қолдану 
 
 
 
      
 
 
 

 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Қызмет  
түрінің атауы   Кәсіп
 
Эфи
р май
ы
 ал
ы
нат
ы
н ж
ән
е 
дә
рі
лі
к ө
сі
мд
ікте
рд
і ег
уге жә
не 
өсі
ру
ге
 б
ай
ла
ны
сты 
агр
оте
хн
икал
ы
қ жә
не 
ұй
ы
м
даст
ы
ру
ш
ы
лы
қ шара
ла
р ке
шен
і 
 
Эфи
р 
май
ы
н ө
нд
ір
етін
 д
ақ
ы
л өс
ір
уш
і 
 
  А.  Эфир  майы  алынатын  және  дәрілік  дақылдарды 
(ащы жалбыз, лаванда,  жалбыз, раушан гүл, күнзе, зире, 
фенхель,  қазтамақ  және  т.б)  өсіру  барысында 
агротехникалық  шаралар  кешенін  жүргізу:  егу  немее 
отырғызу  алдында  топырақты,  дәндерді  және  отырғызу 
материалдарын дайындау; егу немесе отырғызу алдында 
(негізгі),  сондай  ақ  өсімдіктердің  өсу  кезінде 
(құнарландыру)  тыңайтқыштарды  шашу.  Дәндерді  себу 
және көшеттер мен өзге отырғызатын материалдарды егу 
(отырғызу)  
 
А.1 Егу мен отырғызу алдында 
топырақты, дәндердә егу және 
отырғызу материалдарын 
дайындау 
 
 
 
А.2 Тыңайтқыштарды дайындау 
және енгізу (негізгі, 
құнарландырушы) 
 
 
 
А.3 Дәндерді себу және көшеттер 
мен өзге отырғызатын 
материалдарды егу (отырғызу) 
 
 
 
 
 
 
 
В.Өсіп-өну  кезінде  өсімдіктерге  күтім  жасау  (арам 
шөптен  аршу,  қопсыту,  түптеу,  кесу,  түптерді  жасау, 
зиянкестермен және аурулармен күресу және тағы басқа) 
 
В.1 Вегетация кезінде 
өсімдіктерді баптау 
 
 
 
 
 
 
 
   С.Өнімді  жинау,  іріктеу,  ақтық  іріктеу  және  сақтауға 
немесе  сатуға  дайындау.  Жоғары  сапалы  өсімдіктерді, 
дәндерді және отырғызатын материалдарды селекциялық 
көбейту үшін іріктеп алу  
 
С.1 Жинау, іріктеу ,сұрыптау. 
 
 
 
 С.2 Ақтық іріктеу және сақтауға 
немесе сатуға дайындау  
 
 
 
С.3  Жоғары  сапалы  өсімдіктерді, 
дәндерді 
және 
отырғызатын 
материалдарды 
селекциялық 
көбейту үшін іріктеп алу  

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет