Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет7/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

 
F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық мен саймандарды 
бақылау, пайдалану және жөндеу кезіндегі 
шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске 
асырылатын атқарушылық қызмет. 
Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау. 
Қызмет көрсетуші жабдықты жөндеу 
барысында қажет техникалық 
есептеулерді орындау. Қызмет 
көрсетуші жабдықтың, 
қолданылатын саймандар мен 
құралдардың  тез тозатын 
бөліктерінің сызбасын құру.  
Қызмет көрсетуші жабдықтың,  
бақылау-өлшеу аспаптарының және 
құралдарының құрылысын және 
құрылымын білу. Қызмет көрсетуші 
жабдықтың қатесін табу және жою 
жолдары. 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу 
аспаптарының және құралдарының құрылысын және 
құрылымын білу. 
1.1 Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу 
аспаптарының жұмыстарын түзете білу. 
2. Қызмет көрсетуші жабдықтың қатесін табу және жою 
2.1 Қызмет көрсетуші жабдықтың қатесін  жоя  білу 

жолдары. 
 
F.2 Модулінің технологиялық картасы:  «Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру»  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Жұмыс орнын 
тазалау 
Жұмыс орнын 
тазалау әдістерін 
білу. Ауысымды 
тапсыру ережелері  
Дәнекерлеушінің 
жұмыс орны. Техника 
қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау 
ережелері.  
Жұмыс орнын тазалау 
алгоритмі  
Оқу материалдары: 
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Дәнекерлеу шебеханасы 
 
 
F.2. Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық пен саймандарды 
бақылау, пайдалану және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық өз бетімен тапсырмаларды анықтау, 
ұйымдастыру және бағынышты жұмыскерлердің 
нормаларды орындауына бақылау басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын атқарушылық-
басқарушылық қызмет. Технологиялық картаны 
тотыру және жасалған жұмысты саралау 
Қызмет көрсетуші жабдықты 
жөндеу барысында қажет 
техникалық есептеулерді орындау. 
Қызмет көрсетуші жабдықтың, 
қолданылатын саймандар мен 
құралдардың  тез тозатын 
бөліктерінің сызбасын құру. 
Технологиялық картаны тотыру 
және жасалған жұмысты саралау  
Қызмет көрсетуші жабдықтың,  
бақылау-өлшеу аспаптарының 
және құралдарының құрылысын 
және құрылымын білу; қызмет 
көрсетуші жабдықтың барлық 
жүйелерінің диагностикасы мен 
оның механикалық бөлігінің 
қателерін жөндеу әдістері; тех-
нологиялық нұсқамалар 
 

F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Жұмыс орнын тазалау әдістерін білу. 
1.1 Жұмыс орнын ретке келтіре білу. 
1.2 Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін білу  
 
 
3 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Электромеханик. 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 
G.1 Модулінің технологиялық картасы: «Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, қызмет көрсететін 
жабдықты, құралдарды және аспаптарды тексеру» 
 БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 
 
Ауысымдық 
тапсырманы 
алу,  ауысымды 
қабылдау, 
электронды 
аппараттар, 
аспаптар  және 
көмекші 
Машиналар, 
электронды 
аппараттар,  аспаптар 
және 
көмекші 
жабдықтардың 
техникалық 
күйін 
тексереді. 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
және 
Ауысымдық 
тапсырманы  алу  реті, 
ауысымды 
қабылдау, 
негізгі тәртіптер,  еңбекті 
қорғау  және  техника 
қауіпсіздігі 
ережелері, 
өндірістік 
санитария 
және  өрт  қауіпсіздігі 
Бақылаулық 
тексеру 
және 
электронды 
аппараттар, 
аспаптар 
және 
көмекші 
жабдықтарды  жұмысқа 
күнделікті 
тексеру. 
Пайдаланушылық майда 
қателіктер 
белгілері 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық про-
ектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 

жабдықтарды 
тексеру  
 
 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
ережелерін 
сақтайды.  Жасалған 
жұмыстың  сапасын 
бақылайды 
және 
бағалайды. 
 
ережелері 
мен 
нұсқамалары, 
дәнекерлеу 
жабдығын 
жөндеушінің 
міндеттеріне 
қатысты 
ескертулер.  Электронды 
аппараттар, 
аспаптар 
және 
көмекші 
жабдықтардың 
жалпы 
құрылысы. 
және оларды жою  
 
 
слайд және электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Усеинов А.Р.  Приме-
нение вычислительной 
техники при поверке и 
калибровке средств 
электрических измере-
ний.- М.: Издательство: 
АСМС.- 1998 г. 
 
G.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдықтарды, БӨАжА тексеру 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
Қызмет көрсететін 
жабдықтарды, БӨАжА 
тексеру 
 
Қызмет 
көрсетуші 
жабдықтың,  
бақылау-өлшеу  аспаптарының  және 
құралдарының 
құрылысын 
және 
құрылымын білу.  
 
G.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Еңбек  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны 
қорғаудың негізгі ережелерін білу.  
1.1  Еңбек  қауіпсіздігі, өрт  қауіпсіздігі, қоршаған  ортаны  қорғаудың 
ауысымдық тапсырманы алу ережелерін сақтайды.  
2.  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және  көмекші  2.1  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың 

жабдықтардың құрылысын білу.  
тағайындалуы, құрылысы, әрекет және жұмыс принципін біледі. 
2.2 Жабдықты нұсқама бойынша тексереді.  
3. Электронды аппараттар, аспаптар және көмекші 
жабдықтардың техникалық күйін тексеру 
3.1  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың 
техникалық күйін біледі 
 
G.2 Модулінің технологиялық картасы: «Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және жабдықты жұмысқа дайындау» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 156сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Құралдар, 
аспаптар, 
саймандар  
және 
жабдықтардың 
жұмысқа 
тексеру 
Құралдар, 
аспаптар, 
саймандар 
 
және 
жабдықтардың 
жұмысқа  техникалық 
күйін тексереді. Еңбек 
қауіпсіздігі 
және 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
ережелерін 
сақтайды.  Жасалған 
жұмыстың 
сапасын 
бақылайды 
және 
бағалайды. 
Құралдар, 
аспаптар, 
саймандар 
 
және 
жабдықтардың 
жұмысқа 
жалпы 
құрылысы.  
Бақылаулық 
тексеру 
және 
электронды 
аппараттар,  аспаптар 
және 
көмекші 
жабдықтарды жұмысқа 
күнделікті 
тексеру. 
Пайдаланушылық 
майда 
қателіктер 
белгілері  және  оларды 
жою  
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық проек-
тор; - ноутбук; - экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және электронды 
презентациялар түріндегі 
сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Усеинов  А.Р.    Примене-
ние  вычислительной  тех-
ники  при  поверке  и  ка-
либровке  средств  элек-
трических 
измерений.- 

Дайындық 
жұмыстары  
Шеберханадағы 
дәнекерлеу 
жабдығымен, 
құралдарды 
ретімен 
берумен 
танысу, 
оларды  сақтау  және 
Дәнекерлеушінің 
жұмыс 
орнын 
бақылаулық 
тексеру 
және 
құралдар, 
аспаптар, 
саймандар  
және 
жабдықтардың 

құрамы.  
Дәнекерлеушінің 
жұмыс 
орны, 
құралдар,  жабдықтар 
және 
қорғану 
құралдары. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
жасау 
кезіндегі 
техника 
қауіпсіздігі 
нұсқамасы, 
шеберханадағы  өртке 
қарсы шаралар.  
жұмысқа 
дайындау. 
Пайдаланушылық 
майда 
қателіктер 
белгілері  және  оларды 
жою 
 
 
М.: 
Издательство: 
АСМС.- 1998 г. 
 
G.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдықтарды, БӨАжА тексеру 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет 
Қызмет көрсететін 
жабдықтарды, БӨАжА 
тексеру 
 
Қызмет  көрсетуші  жабдықтың,  
бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
және  құралдарының  құрылысын 
және құрылымын білу. 
 
G.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 

1.  Еңбек  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны 
қорғаудың негізгі ережелерін білу.  
1.1  Еңбек  қауіпсіздігі,  өрт  қауіпсіздігі,  қоршаған  ортаны  қорғаудың 
ауысымдық тапсырманы алу ережелерін сақтайды.  
2.  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және 
көмекші жабдықтардың құрылысын білу.  
2.1  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың 
тағайындалуы, құрылысы, әрекет және жұмыс принципін біледі. 
2.2 Жабдықты нұсқама бойынша тексереді.  
3. Электронды аппараттар, аспаптар және 
көмекші жабдықтардың техникалық күйін 
тексеру 
3.1  Электронды  аппараттар,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың 
техникалық күйін біледі 
 
H.1 Модулінің технологиялық картасы: «Берілген технологиялық үдеріске сәйкес  кешенді техникалық қызмет 
көрсетудің, өңдеудің, құрастырудың,  автоматика және кез келген кұрделі электронды жабдықтың құралдарын жаңалаудың, 
микропроцессорды бағдарламалаудың кешенді технологиялық үдерісін жүргізу» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 156сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Электронды 
жабдықты 
жөндеу және 
реттеу  
Электронды құрылғылар 
мен блоктардың 
құрылымдық және 
электрлік ерекшеліктерін, 
жұмыс істеу алгоритмін 
және олардың басқа 
құрылғылармен өзара 
байланысын білу; 
 
 
Электронды техника 
өндіруге арналған 
технологиядық 
жабдықтарға жөндеу 
жұмыстарын жасау 
кезінде қолданылатын 
жабдыктарғ құралдра, 
материалдар, 
операциялардың негізгі 
түрлері, олардың 
Электронды техника 
өндіруге арналған 
технологиядық 
жабдықтарға жөндеу 
жұмыстарын 
орындау. 
 
 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және 
электронды 

тағайындалуы; автоматты 
реттеу, қадағалау және 
басқару жүйелері туралы 
жалпы мәліметтер; радио-
электрониканың 
элементтік базасы; 
автоматты басқару 
жүйесінің және 
элементтердің 
динамикалық 
сипаттамасы;  сызықтық 
жүйелердегі реттеу  
үдерісінің кисығын 
анықытау әдістері; 
теориялық механиканың 
негізгі түсініктері және 
аксиомалары; тепе-теңдік 
және дененің орын 
ауыстыру заңдары; 
мехнизмдердің 
кинематикалық 
сызбалары; электронды 
машина құрастыруда 
қолданылатын типтік 
бөлшектер және 
құрастыру механизмі; 
жабдықтағы бөлшектерді 
байланыстыру тәсілдері; 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная техника: 
учеб. пособие для 
студ.сред.проф. обра-
зования/ 
Б.И.Горошков.- 2-е 
изд., стер.- М.: Изда-
тельский центр "Ака-
демия", 2008.- 320 с 
 

айналмалы қозғалысты 
жіберу және қозғалысты 
тудыру түрлері; 
өзараауысу түсінігі, 
рұқсат ету және қондыру 
жүйелері; өлшеу 
техникасы негіздерінің 
әдістері және өлшеу 
құралдары; өлшеу 
құралдарының 
құрылымы; бақылау-
өлшеу аспаптары; 
автоматты реттеу 
жүйелері туралы негізгі 
мәліметтер; автоматты 
басқару жүйелері туралы 
негізгі мәліметтер 

Диагностикалық 
жабдықты  және 
аспаптарды 
қолдану   
Орташа 
күрделі 
аспаптардың 
қателіктерінің 
себебін 
анықтау  және  оларды 
жою; 
бақылау-өлшеу 
аспаптарын 
және 
автоматикаларды 
жндеуден  кейін  сынақтан 
өткізу; жабдықтау; 
  
 
Электронды техника 
өндіруге арналған 
технологиялық жабдықты 
пайдалану кезіндегі 
қателіктердің белгілері; 
электронды техника 
өндіруге арналған 
технологиялық 
жабдықтың жоспарлы 
тексерісі; жабдықтың 
барлық жүйелері мен 
Электронды 
жабдықтарға 
диагностика жүргізу. 
 
  
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және 
электронды 
презентациялар 

тораптарының 
қателіктерінің 
диагностикасы; қызмет 
көрсетілетін жабдықтың 
профилактикалық 
тексерісі, тозғандығын 
анықтау, келтіру және 
бөлек қарапайым 
бөлшектері мен 
тораптарын ауыстыру; 
бақылау, техникалық 
күйінің диагностикасы, 
технологиялық 
жабдықтың  
электротехкалық, 
электронды және 
механикалық 
құрылғыларының қатесін 
табу және жою; бақылау-
диагностика 
аппатурасының 
қолданылуы. 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  техника: 
учеб.  пособие  для 
студ.сред.проф.  обра-
зования/ 
Б.И.Горошков.- 
2-е 
изд.,  стер.-  М.:  Изда-
тельский  центр  "Ака-
демия", 2008.- 320 с 
 

Электронды 
техника 
өндіруге 
арналған 
технологиялық 
жабдықты 
Орташа 
күрделі 
аспаптардың 
қателіктерінің 
себебін 
білу; 
бақылау-өлшеу 
аспаптарын 
және 
автоматикаларды 
Кәсіпорындағы  жабдыққа 
техникалық 
қызмет 
көрсету  және  жөндеудің 
мәні,  тағайындалуы  және 
мазмұны; 
нормативті-
техникалық 
құжаттама; 
Технологиялық 
жабдыққы жөндеу 
жұмысын жүргізу. 
 
 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  

жөндеу   
 
жндеуден  кейін  сынақтан 
өткізу 
әдістері; 
жабдықтау; 
бақылау-
өлшеу  аспаптарын  және  
БӨАжА 
аспаптарын 
сынақтан  кейін  өткізу; 
жөндеу 
жұмыстарын 
жасау 
кезіндегі 
керек 
құралдар мен саймандар; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ұйымның,  цехтың  жөндеу 
базасы; 
техникалық 
қызмет  көрсету  түрлері: 
кезекті 
(ауысымішілік), 
қызмет 
көрсету, 
профилактикалық 
тексеріс, 
периодты 
тексеріс, 
қадағалау; 
технологиялық 
жабдықтың 
техникалық 
күйін 
бақылаудың 
компьютерлік 
жүйесі; 
механикалық,  электрлік, 
радиоэлектронды,, 
вакуумдық, 
газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу 
әдістемесі; 
жабдықты 
жөндеу  түрлері:  кезекті, 
күрделі  жөндеу  (көлемі, 
периодтылық,  жалғасуы, 
жұмыс  көлемі,  саны);  
жөндеу 
ызметтерін 
ұйымдастыру  формалары: 
орталықтандырылмаған, 
орталықтандырылған, 
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және 
электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  техника: 
учеб.  пособие  для 
студ.сред.проф.  обра-
зования/ 
Б.И.Горошков.- 
2-е 
изд.,  стер.-  М.:  Изда-
тельский  центр  "Ака-
демия", 2008.- 320 с 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аралас; 
жөндеуге 
дайындау 
формалары 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалды-техникалық, 
ұйымдастырушылық); 
жөндеу 
құжаттамасы; 
жөндеу  жүргізу  әдістері; 
жөндеу  технологиясының 
жалпы 
принциптері; 
жөндеу  өлшемдері  және 
жөндеу 
бөлшектерінің 
принциптері; 
типтік 
бөлшектер 
мен 
тораптардың 
сипаттамалық  қателіктері 
және 
жөндеу: 
жіберу 
(иілгіш,  бұрандалы,  тісті, 
бұрамдықты),  муфталар, 
мойынтіректі 
тораптар, 
бағыттаушы,    бұрандалы 
байланыстырғыш, 
корпустық 
бөлшектер; 
технологиялық 
жабдықтың 
мамандандырылған 
түрлернің 
жөндеу 
ерекшеліктері;  

технологиялық  жабдық, 
құралдар, 
саймандарға 
техникалық 
қызмет 
көрсету  және  жөндеудің 
технологиялық  үдерісінің 
негіздері;  технологиялық 
жабдыққа 
қызмет 
көрсетумен 
және 
жөндеумен  басқарылатын 
компьютерлік жүйелер. 

Технологиялық 
жабдықты 
жөндеу және 
қызмет көрсету    
Кәсіпорындағы 
жабдықтың техникалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу мазмұнын, 
тағайындалуы және мәнін 
білу; нормативті-
техникалық құжаттама; 
Ұйымның, цехтың жөндеу 
базасы; техникалық 
қызмет көрсету түрлері: 
(ауысым ішілік) қызмет 
көрсету, 
профилактикалық 
тексеру, периодты 
тексеру, қадағалау; 
бақылау, техникалық 
күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, 
Қызмет көрсететін 
жабдықты жөндеу 
түрлері. Күрделі 
бөлшектер, тораптар және 
қажет жабдықтаудың 
сызбасын жасау. Қызмет 
көрсететін жабдықты 
технологияық үдеріс 
өзгергенде жаңалау. 
Жөнделген жабдықты 
тексеру, арнайы 
технологиялық жабдықты 
термокамерада 
төмендетілген және 
жоғарылатынған 
температурада климаттық 
сынамалар жүргізу. 
Арнайы және 
Тез 
тозатын 
жабдықтар, 
саймандар 
және 
құралдардың 
сызбаларын 
жасау; 
арнайы 
және 
технологиялық 
жабдықтың 
орта 
және 
күрделі 
жөндеуіне 
ақаулықтар 
тізімдемесін жасау. 
 
 
 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және 
электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  техника: 
учеб.  пособие  для 
студ.сред.проф.  обра-
зования/ 
Б.И.Горошков.- 
2-е 

технологиялық 
жабдықтың электронды 
және механикалық 
қондырғыларының 
қателіктерін табу және 
жою; бақылау-
диагностикалық 
аппаратураларды 
қолдану; технологиялық 
жабдықтың техникалық 
күйін  
Компьютерлік жүйемен 
бақылау; механикалық, 
электрлік, 
радиоэлектронды, 
вакуумдық, газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
әдістері; жабдықтарды 
жөндеу түрлері: кезекті, 
күрделі (көлемі, 
периодтылығы, жалғасуы, 
еңбек көлемі, саны); 
жөндеу қызметін 
ұйымдастыру формалары: 
орталықсыздандыру, 
технологиялық жабдыққа 
орта және күрделі 
жөндеуге арналған 
ақаулар тізімдемесін 
жасау. 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет