Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет5/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

мазмұны 

Құралдарды, 
аспаптарды, 
саймандарды 
және  жабдықты 
жұмысқа 
Құралдарды, 
аспаптарды, 
саймандарды 
және 
жабдықтың 
техникалық 
күйін 
Жұмысқа 
арналған 
құралдарды, 
аспаптарды, 
саймандарды 
және 
жабдықтың 
жалпы 
Бақылаулық 
тексеру 
және 
құралдарды, 
аспаптарды, 
саймандарды 
және 
жабдықты 
жұмысқа 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
орындықтар, 
компьютерлер,  интерак-
тивті тақта  
Оқу материалдары: 

тексеру  
жұмысқа  тексереді. 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
және 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
ережелерін 
сақтайды.  Жасалған 
жұмыс 
сапасын 
қадағалайды 
және 
бағалайды. 
 
құрылымы  
күнделікті 
тексеру. 
Пайдаланушылық 
майда 
қателіктер 
белгілері  және  оларды 
жою 
мультимедиялық 
үйретуші  бағдарламалар, 
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 

Дайындық 
жұмыстары  
Құралдарды, 
жабдықтарды  ретімен 
берумен 
танысу, 
оларды  сақтау  және 
құрамы.  Жабдықтар, 
құралдар және сақтық 
саймандары. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын  орындау 
барысындағы  техника 
қауіпсіздігі 
нұсқамалары, 
шеберхана 
цехында 
өтрке 
қарсы 
іс-
шаралар  
 
Дәнекерлеушінің 
жұмыс 
орнын 
бақылаулық 
тексеру 
және 
құралдарды, 
аспаптарды, 
саймандарды 
және 
жабдықты 
жұмысқа 
дайындау.  
Пайдаланушылық 
майда 
қателіктер 
белгілері  және  оларды 
жою 
 

Дәнекерлеушіні
ң 
керек-
жарақтары  мен 
құралдары 
Балға,  кескіш,  бекіту 
құралы. 
Тігіс 
өлшемдерін бақылауға 
арналған 
үлгілер 
жинағы.  Дәнекерлеу 
тігістерін  таңбалауға 
арналған  болат  таңба-
лар. 

 
D.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге арналған 
машиналар мен аппараттарды, аспаптар және көмекші 
жабдықтарды тексеру 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
Металлды дәнекерлеуге және 
кесуге арналған машиналар мен 
аппараттарды, аспаптар және 
көмекші жабдықтарды тексеру 
 
Қызмет көрсететін 
жабыдқтаң 
конструкциясымен және 
құрылысы  
 
D. 2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Еңбекті  қорғау  және  техника  қауіпсіздігі 
нұсқамаларының негізгі ережелерін білу. 
1.1  Еңбекті  қорғау,  өрт  қауіпсіздігі,  техника  қауіпсіздігі  және 
ауысым ғимаратын қабылдау ережелері сақтайды. 
2.  Құралдар, аспаптар және саймандардың 
құрылысын білу  
2.1 Құралдар, аспаптар және саймандардың белгіленуін, құрылысын, 
әрекет ету принципін және жұмысын біледі.   
2.2 Жабдықты нұсқама бойынша тексереді.  
3. Құралдар, аспаптар және саймандардың 
техникалық күйін тексеру  
3.1 Құралдар, аспаптар және саймандардың техникалық күйін біледі  
 
E.1  Модулінің  технологиялық  картасы:  «Берілген  технологиялық  үдеріске  сәйкес  әр  түрлі  құрастыру  үдерістері, 
бақылау,  сағат  механизмдерін  пресстеу  және  сағатпен  типтес  аспаптар  механизмдеріне  арналған    автоматтар,  жартылай 
автоматтар, конвейерлер, автоматты желілерді түзету және реттеу» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 

Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Сағат 
тораптарының 
негізгі 
механизмдеріні
ң құрылысы  
Қызмет 
көрсететін 
жабдықтың 
құрылысын,  жөндеу 
ережесін 
және 
дәлдікке тексере білу  
Жалпы  мәліметтер.  Клас-
сификация, 
негізгі 
параметрлер.  Атау  және 
цифрлық 
индекстеу 
жүйелері. 
Сағат 
механизмінің 
принципиаллы 
сұлбасы. 
Қозғалтқыш. 
Дөңгелек 
жүйесі.  Серіппені  бұрау 
және  тілін  аудару.  Анкерлі 
жүріс. 
Реттеуіш-баланс 
спиралі.  Сыртқы  безендіру 
бөлшектері. 
Қосымша 
қорғаныш құрылғылары.  
Негізгі 
тораптарды 
тексеру және жөндеу  
Харитончук 
А.П. 
Справочная  книга 
по 
ремонту 
часов.М.: 
Легкая 
индустрия, 
1977, 
240 с, ил: 
Харитончук  А.  П. 
Устройство  и  ре-
монт  часов:  Учеб-
ник 
для 
кад- 
массовых  профес-
сий. — 2-е изд., пе-
рераб.  М.:  Лег-
промбытиздат, 
1986.—352 с. 
 

Жабдықтар, 
аспаптар, 
саймандар және 
құралдар  
Күрделі 
бақылау-
өлшеу  құралдары  мен 
аспаптарының 
құрылысын 
және 
қолдану ережесін білу  
Әмбебап 
 
токарьлық 
цангілік  станок.  Әйнекті 
егеуге  арналған  станок 
Бормашина. 
Сағаттарды 
жууға 
арналған 
машиналар.  Сағатшының 
арнайы  верстагы.  Арнайы 
үстел.  Аспаптар:  спираль 
діріліне 
арналған; 
осы 
аспаптың  басы;  сағаттың 
тәуліктік 
жүрісіне 
Бақылау-өлшеу 
құралдарын, 
саймандарын 
және 
аспаптарын жөндеу.  

арналған;   
басымдық-машина; 
діріл 
машиналары;  тестер:  ток 
шығынына; 
спиральді 
бағанаға 
жапсыруға 
арналған.  
Саймандар:  көпірде  және 
платинада 
тасты 
жылжытуға 
арналаған 
потанс;  әмбебап  потанс;  
жиынтықта  баланс  осін 
қиюға  арналған    потанс; 
сынған  бұранданы  бұрауға 
үшін  спираль  ұшын  қиюға 
арналған  сайман;  сағатты 
жинауға  арналған  тіреуіш; 
спиральді 
бағандарға 
штифтауға 
арналған 
саймандар, 
минуттық 
тілдің  трибін  шешу  үшін, 
бұранданы 
кесу 
үшін, 
трибті  қысу  үшін,  әйнекті 
нығыздап 
салу 
үшін, 
баланстың 
статикалық 
тепе-теңдігі  үшін,  тілдерді 
шешу  үшін,  баланстың  екі 
дөңгелегін  шешу  үшін, 
спиральді 
діңгекке 

штифтау 
үшін, 
ілуге, 
амортизациялық  серіппені 
жоюға 
және 
қоюға, 
иінтіректер, 
серіппе 
бекітпесін 
 
тістетуге, 
бөлшектерді 
магнитсіздендіруге,серіппе
ні 
дағыраға 
орнатуға, 
анкерлі  шанышқысы  бар 
найзасын  созуға,  қысқыш, 
тілдерді 
ұстап 
тұруға, 
минуттік  трибті  шешуге, 
қосу кілтін бұрауға, көпірді 
ілуге, 
пуансон, 
сағат 
бұрандасы 
алмасын 
қайрауға, 
бұранданы 
қайрауға, қақпағын ашуға,  
Сағаттың  қақпағын  ашуға 
арналған пышақ; 
Құралдар: 
бұрағыш, 
қысқыш,  төсегіш,  сегіздің-
циркуль,  қосуға,  тілдерін 
айналдыруға, 
тығынын 
бұрауға,  көпірін  бүгуге, 
дөңбек кілттер;  
Шеллакты 
қыздыруға 
арналған 
электрпеш, 
мұржасыз 
пеш 
– 

кондуктор, 
қысқаш, 
тістеуіктер, 
балғалар, 
лупалар, 
ұштағыштар, 
микрометр, 
штангенциркуль, нутромер, 
қылауық,  егеуіш,  резеңке 
груша,сағат 
щеткалары, 
электр-дәнекерлегіш, 
дәнекерлегіш құбыр. 

Механика 
негіздері 
Механика  негіздерін 
білу 
Кіріспе.  Статика.  Негізгі 
түсініктер, 
сатика 
аксиомалары. 
Байланыс 
реакциялары. 
Жиынтық 
күштердің 
жазық 
жүйесі.Күш  жұбы  және 
күш  моменті.  Жазықтықта 
еркін 
орналасқан 
күштердің  жазық  жүйесі. 
Стержендердегі 
күшті 
анықтау. Ауырлық ортасы. 
Материалдардың 
кедергісінің 
негіздері.  
Негізгі  түсініктер.  Созу 
және  қысу.  Беріктілікке 
тексеру. 
Кесу 
және 
жапыру. 
Айналдыру. 
Беріктілік 
гипотезалары. 
Стержендер тұрақтылығы.  
 
Аркуша  А.И.  Тех-
ническая  механика: 
Теоретическая  ме-
ханика  и  сопротив-
ление  материалов: 
Учеб.  для  средних 
проф.  учеб.  заведе-
ний. -3-е изд., испр. 

М:  Высш.шк., 
2000 - 352 с. 

Кинематика 
және 
динамика. 
Кинематика 
туралы  негізгі  түсініктер. 
Динамиканың 
негізгі 
түсініктер 
мен 
аксиомалары.  Кинетоста-
тики әдістері. Жүмыс және 
қуат.  Динамиканың  жалпы 
теоремалары.  

Электротехник
а негіздері  
Электротехника 
негіздерін білу 
Ток  күші,  кернеу,  электр 
тогыеһның 
қуаты, 
өткізгіштер 
кедергісінің  
өлшем бірлігі.;  қарапайым 
электрлік,  магнитті  және 
электронды 
тізбектер 
негізгі 
параметрлерінің 
есептеулері 
мен 
өлшемдерің 
әдістері; 
тұрақты  және  айнымалы 
электр тогының қасиеттері; 
тізбектей  және  паралель 
өткізгіштердің  және  ток 
көзінің 
принциптері; 
электроөлшеуіш  аспаптар 
(амперметр, 
вольтметр), 
олардың  құрылысы,  әрекет 
ету  принципі  және  электр 
тізбегіне  қосу  ережесі; 
№1 
Зертханалық 
жұмыс. 
Зертханалық 
жұмыс 
өткізуді 
ұйымдастыру.  Техника 
қауіпсіздігі. 
 
 
№2 
 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
   Резистрлерді 
жалғауды үйрену.  
№3 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бізфазалы 
тізбектегі 
электр 
энергиясын өлшеу.  
№4 
Зертханалық 
жұмыс. 
Тармақталмаған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу.  
 №5 
Зертханалық 
жұмыс.  Тармақталған 
Петленко 
Б.И. 
Электротехника  и 
электроника  –  М. 
Академия. 2004г. 
Синдеев 
Ю.Г. 
Электротехника  – 
Ростов-на 
Дону. 
Феникс. 2000г. 
Новиков  П.Н.  За-
дачник  по  электро-
технике  –  М.  Ака-
демия. 2004г. 
 

магнит  өрісінің  қасиеті; 
тұрақты  және  айнымалы 
электр 
тогының 
қозғалтқыштары,  олардың 
құрылысы  және  әрекет  ету 
принципі;  пайдаланылатын 
аппараттағы 
электрқозғалтқышты  қосу 
және 
тоқтату 
ережесі; 
электрқозғалтқыштың 
сақтану 
аппаратурасы; 
қысқа тұйықталудан қорғау 
әдістері;  жерлендіру,  ша-
масын нөл ету. 
 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу. 
 
  
№6 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
Жұлдызшалы 
байланысқан 
үш 
фазалы тізбекті зеттеу.   
         
№7  Зертханалық 
жұмыс. 
 
Үшбұрышты 
байланысқан 
үш 
фазалы тізбекті зеттеу.    
        №8  Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бірфазалы   
трансформаторды 
зерттеу. 
№9 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
    Үш  фазалы  
қозғалтқышты зерттеу. 

Технологиялық 
үдерістің  бөлек 
операциялары  
Өңдеудің 
негізгі 
мәліметтері 
мен 
параметрлерін білу  
Механизмді  бөлшектеу,  
Механизм 
қозғалтқыштарын 
тазалау  (жуу).  Серіппелі 
қозғалтқышты 
құрастыру  және  жөндеу. 
Серәппені 
қосу 
және 
тілдерін 
аудару 
механизмінің 
құрастырылуы 
және 
жөндеу. 
Негізгі 
Сағат 
механизмін 
жөндеу 
Харитончук  А.  П. 
Устройство  и  ре-
монт  часов:  Учеб-
ник 
для 
кад- 
массовых  профес-
сий. — 2-е изд., пе-
рераб.  М.:  Лег-
промбытиздат, 
1986.—352 с. 
 

дөңгелекті 
жүйенің 
құрастырылуы 
және 
жөндеу. 
Тілдік 
мкханизмді 
құрастыру 
жәнежөндеу. 
Анкерлі 
қосу 
торабының 
құрастырылуы 
және 
жөнделуі. 
Баланс 
торабын 
өңдеу 
және 
құрастыру. 
Сағаттық 
механизмді 
қосу. 
Сағаттық 
механизмді 
реттеу. 
Сағаттық 
механизмді майлау. 
Қолсағаттарды  корпусқа 
орнану  механизмі.  Сағат 
тастарын  топтау.  Сағат 
механизміндегі  саңылауды 
реттеу.  Сағат  механизмі 
бөлшектерін 
магнитсіздендіру.  Сынған 
бұрандаларды алып тастау. 
Жаңа  бөлшектерді  жасау. 
Сағат 
әйнектерін 
дайындау.  
Циферблаттарды 
қайта 
орнату.  Сағат  құралын 
ұштау  

 
E.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Автоматтар, жартылай автоматтар, конвейерлер, 
автоматты желілер және жабдықтарды жөндеу және 
реттеудің технологиялық үдерісін жүргізу кезіндегі 
шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі 
басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
 
Заводтық головканы білікпен, 
құлақшамен,  жиекшемен және 
әр түрлі әрекеттер орындайтын 
манипуляторлардың екіден 
астам түрлері бар білезіктер 
мен автоматтық желілер 
құрастыруға арналған автомат-
тар және жартылай автоматтар-
ды құрастыру. 
Қызмет көрсететін жабдықтың 
құрылысын, жөндеу ережесін және 
дәлдікке тексере білу; күрделі 
бақылау-өлшеу құралдары мен 
аспаптарының құрылысын және 
қолдану ережесін білу: механика 
және электротехника негіздері; 
өңдеу параметрлері туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
E.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:2 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. 
Қызмет 
көрсететін 
жабдықтың 
құрылысын,  жөндеу  ережесін  және 
дәлдікке тексере білу 
1.1 Құрылымдарға тексеріс жүргізу және негізгі тораптарды  жөндей білу  
2.  Күрделі  бақылау-өлшеу  құралдары 
мен  аспаптарының  құрылысын  және 
қолдану ережесін білу 
2.1 Бақылау-өлшеу құралдарын, саймандар мен аспаптарды жөндей білу  
3. Механика негіздері білу 
 
3.1 Негізгі байланыс типтерінің реациясының бағытталуын анықтау. 
Құрылымдық, монтаждық және қарапайым принциполды электрлік сұлбаларды 
оқу; 
3.2 Тең әсер ететін күш жүйесін анықтау; 

3.3 Тең салмақты  күш жүйесін аналитикалық формада координат остердің 
бағытын рационалды таңдай отырып шешу;   
3.4 Күш жұбы моментін және күш жұбы жүйесінің нәтижелік жұбын анықтау;  
3.5 Нүктеге қатысты күш моментін есептеу;  
3.6 бір күшті және бір жұпты ерікті жазық күш жүйесін ауыстыру;  
3.7 тең әрекет етуші ерікті жазық күш жүйесін ауыстыру;  
3.8 бөрене жүйелердің тіректеріндегі реакцияны дұрыс шешімін тексеру 
арқылы анықтау; 
3.9 стандартты профильдерден құрылған фигуралардың ауырлық ортасын 
анықтау; 
3.10 қарапайым геометриялық фигуралардың моменттерін анықтау. 
3.11 бойлық күш және нормалық кернеу эпюраларын құру;  
3.12 анықталатын қырлы бөренелерді созу және қысу барысындағы беріктілік 
және қаттылық есебін жүргізу;  
3.13 кесу және жапыруға жұмыс істейтін бөлшектердің жобалық және тексеру 
есептерін жүргізу.   
4. Электротехник негіздері білу 
 
4.1 жасай білу:  

  қарапайым  электрлік,  магниттік  және  электронды  тізбекиердің  негізгі  пара-
метрлерін есептеу және өлшеу;  

 электрөлшеуіш аспаптарды жұмыс кезінде қолдану; 

  пайдаланылатын  жабдықта  орнатылған  электрқозғалтқыштарды  қосу  және 
тоқтату;  
5.  Өңдеу  параметрлері  туралы  негізгі 
мәліметтерді білу  
5.1 Сағат механизмін өңдеу  
 

E.1 Модулінің технологиялық картасы: «Берілген технологиялық үдеріске сәйкес әр түрлі құрастыру үдерістері, бақылау, 
сағат механизмдерін пресстеу және сағатпен типтес аспаптар механизмдеріне арналған  автоматтар, жартылай автоматтар, 
конвейерлер, автоматты желілерді түзету және реттеу» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Технологияллы
қ 
жабыдққа 
техникалық 
қызмет көрсету  
Қызмет  көрсетілетін 
жабдықтың 
кинематикалық, 
электромеханикалық 
және 
вакуумдық 
сұлбаларын білу  
Керек  жабдықтың,  күрделі 
бөлшектер 
және 
тораптардың  сызбаларын 
сызу. 
Технологиялық 
үдеріс  өзгеру  кезіндегі 
қызмет 
көрсетілетін 
жабдықтың 
жаңартылуы. 
Жөнделген 
жабдықты 
тексеру, 
арнайы 
технологиялық  жабдықты 
термокамерада 
төмендетілген 
және 
жоғарылатынған 
температурада  климаттық 
сынамалар жүргізу. Арнайы 
және 
технологиялық 
жабдыққа 
орта 
және 
күрделі  жөндеуге  арналған 
ақаулар  тізімдемесін  жасау. 
Кинематикалық, 
Тез  тозатын  жабдықтар, 
саймандар 
және 
құралдардың  сызбаларын 
жасау; 
арнайы 
және 
технологиялық 
жабдықтың  орта  және 
күрделі 
жөндеуіне 
ақаулықтар  тізімдемесін 
жасау. 
 
 
Техникалық 
оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор;  -  ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған 
слайд 
және  электронды 
презентациялар 
түріндегі 
сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  тех-
ника:  учеб.  посо-
бие 
для 
студ.сред.проф. 
образования/ 

электромеханикалық, 
вакуумдық сұлбалар.  
Б.И.Горошков.-  2-
е  изд.,  стер.-  М.: 
Издательский 
центр "Академия", 
2008.- 320 с 
 

Автоматтардың 
және  жартытай 
автоматтардың 
құрылысы  
Автоматтарды  және 
жартытай 
автоматтарды 
дәлдікке 
тексеру 
ережелерін 
және 
әдістерін білу.  
Автоматтардың және 
жартытай автоматтардың 
құрылысы. Автоматтардың 
және жартытай 
автоматтарға техникалық 
қызмет көрсету;  
жұмысшылардың 
нұсқамасын өткізу; кесетін, 
гайка кесетін, бұранда 
кесетін станоктарды, 
автоматтарды немесе 
жартылай автоматтарды, 
токарьлық біршпинделді 
және көп шпинделді 
автоматтарды және 
көпкескішті көлденең 
жартылай автоматтарды, әр 
түрлі периоды қайталатын 
бөлшектерді 8-10 
квалитетті айналыммен 
қайталатын өңдеуге 
арналған токарлы-
револьверлы станоктарды 
жөндеу; токарлы-
револьверлы станоктарды, 
токарьлық көп шпинделді 
Автоматтардың 
және 
жартытай  автоматтарды 
жөндеу 

автоматтарды және 
жартылай автоматтарды, әр 
түрлі периоды қайталатын 
бөлшектерді әр түрлі 
аралас кесетін және 
өлшейтін құралдарымен 6-
7 квалитетті айналыммен 
қайталатын өңдеуге 
арналған көп шпинделді 
автоматтарды және 
көпкескішті көлденең 
жартылай автоматтарды 
жөндеу; станоктарды 
жөндеу барысындағы керек 
техникалық есептеулерді 
орындау; өңдеудің 
технологиялық 
тізбектілігін  және кесу 
режимін орнату, 
технологиялық және 
нұсқамалық картаға сәйкес 
кесетін және өлшейтін 
құралдарды таңдау; 
станоктарды жөндеуге 
қатысты керек 
есептеулерді орындау; 
саймандар мен құралдарды 
орнату; жұмыс барысында 

қызмет көрсететін 
станоктарды шағын 
жөндеу және реттеу 
жұмыстарын жүргізу; 
жұмыс кезіндегі техника 
қауіпсіздігі; қызмет 
көрсететін бір типті 
станоктар құрылысы және 
оларды дәлдікке тексеру 
ережесі; тегершіктерді 
таңдау және 
эксцентриктерді, 
копирлерді және 
жұдырықшаларды 
таңдаудың элементар 
ережелері; әр түрлі типті 
токарьлық автоматтарды 
және жартылай 
автоматтардың 
кинематикалық сұлбалары 
және оларды дәлдікке 
тексеру;  әмбебап және 
арнайы саймандарды және 
жабдықтауларды қолдану 
ережелері және 
құрылымдық 
ерекшеліктері; бақылау-
өлшеу құралдары мен 

аспаптарын баптау және 
реттеу ережелері; тегершік, 
эксцентрик, копир және 
жұдырықшаларды есептеу 
ережелері.  

Механика 
негіздері 
Механика  негіздерін 
білу 
Кіріспе.  Статика.  Негізгі 
түсініктер, 
сатика 
аксиомалары. 
Байланыс 
реакциялары. 
Жиынтық 
күштердің 
жазық 
жүйесі.Күш  жұбы  және 
күш  моменті.  Жазықтықта 
еркін 
орналасқан 
күштердің  жазық  жүйесі. 
Стержендердегі 
күшті 
анықтау. Ауырлық ортасы. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет