Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет4/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге 
арналған машиналар мен 
аппараттарды тексерудің 
технологиялық үдерісін жүргізу 
кезінде шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет. 
 
Доғалық және байланыстық дәнекерлеуге 
арналған автоматты және жартылау 
автоматты дәнекерлеу машинасын жөндеу. 
Металлдарды су астында оттегімен кесуге 
арналған арнайы құрылғыларды жөндеу. 
Жоғары жиілікті құрылғылар мен 
машиналарды жөндеу. Бағдарламалық 
басқарылатын өндірістік манипулятор 
(роботтар) қағып алуларын жөндеу.   
Металлдарды оттегімен және оттегі-
флюспен кесуге арналған кескіштерді 
жөндеу. 
Пленкалы, мата-пленкалы және 
фольгаланған пленкалы материалдарды 
Электр-дәнекерлеуші  және  газбен 
кесетін 
машиналардың, 
қондырғылардың  және  бір  біртипті 
өндіріс 
манипуляторлардың 
құрылысын  білу;  қызмет  көрсететін 
жабдықтың 
электрлік 
және 
кинематикалық  сұлбалары;  металлды 
газбен  кесу  әдістері  және  дәнекерлеу 
мен 
газбен 
кесудің 
оңтайлы 
режимдері;  дәнекерлеу  доғасының 
қасиеттері;  металлды  газбен  кесу 
кезіндегі  ақаулар  және  оларды  жою 
жолдары;  манипуляторларды  жұмыс 
істеу  қабілетіне  және  позициялану 

дәнекерлеу режимдерін таңдау. Металлды 
дәнекерлеуге және кесу режимдерін 
қондыру және түзету.  Қызмет көрсететін 
жабдықдың үздіксіз жұмысын қадағалау. 
Қызмет көрсетуші машиналарғамен жқмыс 
істейтін электр-дәнекерлеуші, газбен 
дәнекерлеуші, газбен кесушілердің 
нұсқамасы.  
дәлдігіне 
тексеру 
ережелері; 
электротехника 
негіздері; 
электрөлшеуіш 
аспаптардың 
құрылысы 
және 
қосу 
ережесі; 
қолданылатын 
дәнекерлеу 
флюстерінің  маркалары;  металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу 
кезінде 
қолданылатын 
газдар 
мен 
сұйықтардың 
негізгі 
қасиеттері; 
қолданылатын  орындарға  газ  және 
сұйықтық беру коммуникациясы; 
газға қарау ережелері; металлды 
дәнекерлеу және кесу рұқсаттар; 
дәнекерлеу байланыстанрын жинау 
барысында жіберілетін саңылаулар; 
дәнекерлеу байланыстанрын қадағалау 
әдістері.   
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Элементтер  
Өлшемдер 
Оқып білу:  
Электр-дәнекерлеуші және газбен кесетін машиналардың, 
қондырғылардың және біртипті өндірістік манипулятор  
құрылғылары;   
- металлды газбен кесу әдістері және дәнекерлеу мен газбен 
кесудің оңтайлы режимдері;  
- дәнекерлеу доғасының қасиеттері;  
Доғалық және байланыстық дәнекерлеуге арналған 
автоматты дәнекерлеу машинасын, жартылай автоматты 
газбен кесетін машиналар, металлдарды су астында 
оттегімен кесуге арналған арнайы құрылғыларды, жоғары 
жиілікті құрылғылар мен машиналар, бағдарламалық 
басқарылатын өндірістік манипулятор (роботтар) қағып 
алуларын жөндей біледі. 

- металлды газбен кесу кезіндегі ақаулар және оларды жою 
жолдары;  
- тұрақты токтың сызықты және сызықты емес тізбектерін 
есептеудің негізгі әдістері;  
- өтпелі үдерістер тууының себептері;  
- радиоэлектронды аппаратуралардың элементтері;  

негізгі 
қасиеттері, 
параметрлері, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, шартты белгіленуі;  
- электрорадиоөлшеудің негіздері;  
- өлшеу әдістері, ақаулар, дәлдік класстары, МЕСТ бойынша 
атаулардың және белгіленулердің әдістері;  

түрлері,  тағайындалуы,  қолданылуы,  әрекет  ету 
принциптері, электрлік сұлбалары, градуирлеу; 
- пайдалану ережелері, өлшеу техникасы, өлшеу және 
физикалық өлшеу бірліктері туралы түсінік; өлшеу 
құралдарының метрологиялық көрсеткіштері; өлшеу 
қателіктері; жылутехникалық өлшеулер туралы жалпы 
мәліметтер; алыстан жіберу сұлбалары және өлшеу 
түрлендіргіштері; өлшеудің автоматтандырылуы; 
температураны өлшеу; қысымды өлшеу; қысым мен  сирету 
қалдығы; шығынды өлшеу;сұйықтық пен сусымалы денелер 
мөлшері және деңгейі; жылу-техникалық бақылау сызбалары  
-  қолданылатын  орындарға  газ  және  сұйықтық  беру 
коммуникациясы; 
металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу 
рұқсаттары. 
 
Пленкалы, мата-пленкалы және фольгаланған пленкалы 
материалдарды дәнекерлеу режимдерін таңдайды. 
 
Металлды дәнекерлеуге және кесу режимдерін қондырады 
және түзетеді.   
Қызмет 
көрсететін 
жабдықдың 
үздіксіз 
жұмысын 
қадағалайды.  
Электр  желілерімен  жабдықталған  жабдықты  пайдалана 
біледі.  

электр  қауіпсіздігін  сақтайды.  Электр  тогымен 
зақымданғанда алғашқы медициналық көмек көрсете біледі. 
Аспаптар температурасын өлшеп реттей алады.  
- аспап көмегімен ылғалдылықты өлшеу; 
 
Тұрақты  токтың  құрылысы  мен  тізбек  жұмысының 
шарттары бойынша элементтердің параметрлерін таңдайды.  
Жай және магниттік тізбектердің негізгі параметрлерін 
есептейді және өлшейді.  
Өлшеу әдістері, ақаулар, дәлдік класстары, МЕСТ бойынша 
атаулардың және белгіленулердің әдістерін біледі;  
 
Қолданылатын орындарға газ және сұйықтық беру 
коммуникациясын біледі; металлды дәнекерлеу және кесу 
рұқсаттарын біледі.   
 
Доғалық  және  байланыстық  дәнекерлеуге  арналған  авто-
маттар  мен  қондырғылардың  кинематикалық,  электрлік 
-  жаңа  технологиялар  негізінде  іске  асыруға  арналған  жаб-
дықты немесе оның элементтерін таңдау;  

және  монтаждық  сұлбалары,  сонымен  бірге  газбен  кесуге 
және әуе-плазмалы қондырғыларға арналған машиналар; 
Көпкескішті  автоматты  және  жартылай  автоматты  газбен 
кесетін  машиналардың,  газогенераторлы  қондырғылар,  ап-
паратуралар, саймандар және бағдарламалық басқарылатын 
әр  түрлі  манипуляторлардың  құрылысы;  газбен  кесу 
машинасының  беттерінің  әр  түрлі  қалыңдықта  кесу 
жылдамдығын  кесте  бойынша  анықтау  жолдары;  барлық 
арнайы  электроаппараттарды  желіге  қосу  және  реттеу 
жолдары;  электрлік  бақылау-өлшеу  аспаптарының  баптау 
және  реттеу  ережелері;  дәнекерлеу  байланыстанрын  жинау 
барысында 
жіберілетін 
саңылаулар; 
дәнекерлеу 
байланыстанрын қадағалау әдістері.   
-  технологиялық  агрегаттардың  электрлік  жабдығын  пайда-
лану  және  электр  желілерін,  қорғауға  және  басқаруға  ар-
налған аппараттарды орнату; 
-  негізгі  техникалық  машиналар  мен  кешендердің  техника-
экономикалық көрсеткіштерін шешу. 
Байланыстық және доғалық дәнекерлеуге арналған әр түрлі 
автоматты  және  жартылай  автоматты  қондырғыларды 
жөндеу. Автоматты газбен кесетін машиналарды жөндеу. 
Өндірістік  манипуляторлардың  (роботтар)  бөлек  торапта-
рын  бағдарламалық  басқарумен  жөндеу.  Плазмалы  қон-
дырғыларды  жөндеу.  Электрлік  дәнекерлейтін  машиналар-
дың электрлік сұлбаларын және кинематикалық тізбектерін 
тексеру.  Газбен  дәнекерлеу  және  кесудің  қолайлы  режим-
дерін  орнату  және  реттеу.  Дәнекерлейтін  және  газбен  ке-
сетін жабдықтың пульттерін жөндеу және реттеу. Дәнекер-
леу  тігісінің  сыртқы  түріне  қарап  автомат  жұмысының 
қателігін анықтау. 
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы: «БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін, көрсеткіштікпен, бағдарламалық 
қамсыздандырумен бақылау. Дәнекерлеу мен кесу тәртібін түзету» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқытумазмұны 

Жабдықты 
бақылау-сынау 
Жабдықты  бақылау-
сынау 
және 
Жабдықты  бақылау-
сынау 
және 
Жабдықты 
бақылау-сынау 
Оқу материалдары: 
тесттер; технологиялық 

және 
диагностикалы
қ баптау. 
 
диагностикалық 
баптайды. 
 
диагностикалық 
құрылысы. 
 
және 
диагностикалық 
баптау. 
 
карталар; жеке тапсырмалар
зертханалық-практикалық 
тапсырмалар;  
Оқу құралдары: 
Трофимов А.И. 
Название: Справочник слесаря 
по КИП и А 
Издательство: Энергоатомиз-
дат Год: 1986 
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4   
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  БӨАжА  аспаптарының  құрылысын  көзбен  көріп, 
бағдарламалық  қамтамасыздандырумен  білу.  Дәнекерлеу 
дәне кесу режимдерін түзету. 
1.1 Бақылау стенді және аспаптар көмегімен жасалған 
жұмыстың сапасына тексеріс жүргізе білу.  
 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы: «Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты саралау» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 


Дәнекерлеу 
жұмыстары 
барысындағы 
технологиялық 
құжаттама  
Дәнекерлеу 
жұмыстарының 
технологиялық 
картасын 
білу; 
жасалған  жұмысты 
тексеру 
барысындағы 
технологиялық 
құжаттаманы 
толтыру ережесі  
Дәнекерлеу 
жұмыстары 
барысындағы типтік 
технологиялық 
карталар (ТТК): 
жұмысты өңдіруге 
арналған ескертулер. 
Операциялық бақылау 
сапасының сұлбалары 
(ОБСС) Техникалық 
талаптар картасы 
(ТТК) 
Жасалған жұмыс 
сапасына талаптар  
Материалдарға 
талаптар  
Материалдар 
шығындарының 
нормалары  
Техникалық 
сипаттамасы  
Еңбекті қорғау 
материалдары  
Өндірістік құжаттама 
 
Жасалған 
жұмысты 
саралау  барысындағы 
технологиялық 
картаны толтыру 
 
Оқу материалы: 
Мультимедиялық  оқыту 
бағдарламалары,  техно-
логиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная мастерская.  
Шкуратовский 
Г.Д., 
Шинкарев  Б.М.  Свароч-
ные  работы:  Справ,  ра-
бочего.  —  К.:  Будивэль-
нык, 1988. — 320 с: ил. :  
Прох  Л.Ц.  и  др.  Спра-
вочник по сварному обо-
рудованию/Л.Ц.Прох, М. 
Б  Шпаков,    Н.М.  Явор-
ская.–2-е изд., перераб. и 
доп.– У.: Техника, 1982.– 
207 с., ил. 
Лупачёв,  В.  г.      Общая 
технология  сварочного 
производства :  учеб.  
пособие /  В. Г.  Лупачёв. 
- Минск: Выш. шк., 2011.  
-287 с. : ил. 


Автоматтарды 
қондырғыларды 
және 
машиналарды 
пайдалану 
ережелері, 
құрылыс 
және 
әрекет 
ету 
принциптері  
Автоматтарды 
қондырғыларды 
және 
машиналарды 
пайдалану 
ережелері, 
құрылыс 
және 
әрекет 
ету 
принциптері білу 
Қорғайтын газдардағы 
еріген электродтар 
доғалық дәнекерлеу 
автоматтары. 
Флюспен доғалық 
дәнекерлеу 
автоматтары. Әмбебап 
дәнекерлеу 
автоматтары.  Еритін 
электродтарда 
доғалық 
дәнекерлеудің 
мамандандырылған 
автоматтары. 
Ерімейтін 
электродтарда 
доғалық 
дәнекерлеудің, 
плазма-доғалық және 
доғалы-байланыстық 
дәнекерлеудің 
мамандандырылған 
автоматтары. 
Ерімейтін 
электродтарда 
доғалық дәнекерлеуге 
арналған 
қондырғылар. Плазма-
Дәнекерлеуге 
арналған  автоматтар, 
қондырғылар 
және 
машиналарды жөндеу  

доғалық дәнекерлеуге 
арналған 
қондырғылар. Доғалы-
байланыстық 
дәнекерлеуге арналған 
қондырғылар. 
Элктроқалдықты 
дәнекерлеуге арналған 
жабдық.  
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық пен сайманды бақылау, 
пайдалану және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі 
басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
Металлдарды дәнекерлеуге және 
кесуге арналған әр түрлі құралдарды 
жөндеу, автоматтар, қондырғылар 
және машиналардың жұмысы 
кезіндегі ақауларды жою және 
жөндеу. 
Автоматтар, қондырғылар және 
машиналардың құрылысын, 
жұмыс істеу принципін және 
технологиялық пайдалану 
ережесін білу. 
 
 
 
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Дәнекерлеу  жұмыстарының  технологиялық  картасын  1.1  Дәнекерлеуге  арналған  автоматты  және  жартылау 

оқып 
білу; 
жасалған 
жұмысты 
саралау 
кезінде 
технологиялық құжаттаманы толтыру ережесі  
автоматты қондырғыларды қою  
  
2. 
Автоматтар, 
қондырғылар 
және 
машиналардың 
құрылысын,  жұмыс  істеу  принципін  және  технологиялық 
пайдалану ережесін білу. 
2.1 Жасалған жұмысты саралау кезінде технологиялық 
құжаттаманы толтыру  
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы: «Жұмыс алаңын (жұмыс орнын) тазалау. Ауысымды тапсыру.» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Жұмыс алаңын 
тазалау 
Жұмыс алаңын 
тазалау әдістерін 
білу. Ауысымды 
тапсыру ережелері  
Дәнекерлеушінің 
жұмыс орны. Техника 
қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау ережесі  
Жұмыс орнын тазалау 
алгоритмі  
Оқу материалы:  
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная мастерская.  
 
С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет  көрсететін  жабдық  пен  сайманды 
бақылау,  пайдалану  және  жөндеу  кезіндегі 
жұмысшылармен  іске  асырылатын  шектеулі 
жауаптылық  пен  белгілі  дербестік  деңгейі 
басшылық    нормаларымен    іске  асырылатын 
атқарушылық  қызмет.  Жасалған  жұмысты 
саралау  және  технологиялық  құжаттаманы 
Қызмет көрсетуші жабдықты жөндеу 
барысында қажет техникалық 
есептеулерді орындау. Қызмет 
көрсетуші жабдықтың, 
қолданылатын саймандар мен 
құралдардың  тез тозатын 
бөліктерінің сызбасын құру. 
Қызмет 
көрсететін 
жабдықтың, 
бақылау-сынау  құрылғысының  және 
аспаптардың  конструкциясын  және 
құрылысын  білу;  қызмет  көрсететін 
жабдықтың барлық жүйелерінің және 
оның механикалық бөлігінің қателігін 
түзету 
бойынша 
орындалатын 

толтыру 
Жасалған жұмысты саралау және 
технологиялық құжаттаманы 
толтыру.  
жұмыстар  әдістері;  технологиялық 
нұсқамалар.  
 
 
С.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Жұмыс орнын тазалау әдістерін білу. 
1.1 Жұмыс орнын ретке келтіре білу. 
1.2 Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін білу  
 
 
2 Кәсіп.  
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы:  Құрастыратын автоматтар, жартылай автомат және тахнологиялық 
желілерді жөндеуші 
 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы: «Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, қызмет көрсететін жабдықты, 
құралдарды және аспаптарды тексеру»  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 
 
Ауысымдық 
тапсырманы 
Автоматтар, 
жартылай 
Ауысымдық  тапсырманы 
алу,  ауысымды  қабылдау 
Бақылаулық 
тексеру 
және 
автоматтар, 
Жабдықтар: 
үстелдер, 

алу,  ауысымды 
қабылдау, 
автоматтарды, 
жартылай 
автоматтарды, 
конвейерлерді, 
әр 
түрлі 
қолданылатын 
және 
жинау, 
бақылау,  сағат 
механизмдері 
және 
сағат 
типтес 
аспап 
механизмдерін 
топтастыруға 
арналған 
автоматты 
желілерді 
тексеру. 
автоматтар, 
конвейерлер, әр түрлі 
қолданылатын  және 
жинау, 
бақылау, 
сағат  механизмдері 
және  сағат  типтес 
аспап  механизмдерін 
топтастыруға 
арналған  автоматты 
желілердің 
техникалық 
күйін 
тексереді. 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
және 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
ережелерін 
сақтайды.    Жасалған 
жұмыс 
сапасын 
қадағалайды 
және 
бағалайды. 
реті, 
негізгі 
тәртіптер, 
еңбекті 
қорғау 
және 
техника 
қауіпсіздігі, 
өндірістік  санитария  және 
өрт  қауіпсіздігі  ережелері 
және 
нұсқамалары,  
жөндеушінің  міндеттеріне 
кіретін ескертпелер. 
Автоматтар, 
жартылай 
автоматтар, конвейерлер, әр 
түрлі  қолданылатын  және 
жинау, 
бақылау, 
сағат 
механизмдері  және  сағат 
типтес аспап механизмдерін 
топтастыруға 
арналған 
автоматты желілер 
жартылай  автоматтар, 
конвейерлер,  әр  түрлі 
қолданылатын 
және 
жинау,  бақылау,  сағат 
механизмдері 
және 
сағат 
типтес 
аспап 
механизмдерін 
топтастыруға  арналған 
автоматты 
желілердің 
күнделікті 
қызмет 
көрсетуі. 
Пайдаланушылық майда 
қателіктер 
белгілері 
және оларды жою 
  
 
орындықтар, 
ком-
пьютерлер,  интерак-
тивті тақта  
Оқу материалдары: 
мультимедиялық 
үйретуші 
бағдарламалар,  тех-
нологиялық карталар  
Оқу құралдары
 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Автоматтар, жартылай автоматтар, конвейерлер, 
автоматты желілер және жабдықтарды тексеру 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен белгілі 
дербестік деңгейі басшылық  нормаларымен  іске 
асырылатын атқарушылық қызмет  
Автоматтар, жартылай автоматтар, 
конвейерлер, автоматты желілер 
және жабдықтарды тексеру 
Қызмет көрсететін жабдықтың, 
бақылау-сынау құрылғысының 
және аспаптардың 
конструкциясын және құрылысын 
білу; 

D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Еңбекті  қорғау  және  техника  қауіпсіздігі 
нұсқамаларының негізгі ережелерін білу.  
1.1  Еңбекті  қорғау,  өрт  қауіпсіздігі,  техника  қауіпсіздігі  және 
ауысым ғимаратын қабылдау ережелері сақтайды.  
2.  Автоматтар,  жартылай  автоматтар,  конвейерлер, 
әр түрлі қолданылатын және жинау, бақылау, сағат 
механизмдері 
және 
сағат 
типтес 
аспап 
механизмдерін  топтастыруға  арналған  автоматты 
желілердің құрылысын білу.  
2.1  Автоматтар,  жартылай  автоматтар,  конвейерлер,  әр  түрлі 
қолданылатын  және  жинау,  бақылау,  сағат  механизмдері  және  сағат 
типтес  аспап  механизмдерін  топтастыруға  арналған  автоматты 
желілердің құрылысын біледі. Жабдықты нұсқама бйоынша тексереді.  
3. Автоматтар, жартылай автоматтар, конвейерлер, 
әр түрлі қолданылатын және жинау, бақылау, сағат 
механизмдері және сағат типтес аспап 
механизмдерін топтастыруға арналған автоматты 
желілердің техникалық күйін тексеру. 
3.1  Автоматтар,  жартылай  автоматтар,  конвейерлер,  әр  түрлі 
қолданылатын  және  жинау,  бақылау,  сағат  механизмдері  және  сағат 
типтес  аспап  механизмдерін  топтастыруға  арналған  автоматты 
желілердің техникалық күйін біледі. 
 
D.2  Модулінің технологиялық картасы: «Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және жабдықты жұмысқа дайындау» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет