Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


В1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет3/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
В1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   

Металлды дәнекерлеуге және кесуге 
арналған машиналар мен 
аппараттарды тексерудің 
технологиялық үдерісін жүргізу 
кезінде шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет. 
Доғалық 
және 
байланыстық 
дәнекерлеуге  арналған  автоматты  және 
жартылау 
автоматты 
дәнекерлеу 
машинасын  жөндеу.  Металлдарды  су 
астында  оттегімен  кесуге  арналған 
арнайы құрылғыларды жөндеу. 
Жоғары  жиілікті  құрылғылар  мен 
машиналарды  жөндеу.  Бағдарламалық 
басқарылатын  өндірістік  манипулятор 
(роботтар) қағып алуларын жөндеу.   
Металлдарды  оттегімен  және  оттегі-
флюспен  кесуге  арналған  кескіштерді 
жөндеу. 
Пленкалы, 
мата-пленкалы 
және 
фольгаланған  пленкалы  материалдарды 
дәнекерлеу 
режимдерін 
таңдау. 
Металлды  дәнекерлеуге  және  кесу 
режимдерін  қондыру  және  түзету.  
Қызмет  көрсететін  жабдықдың  үздіксіз 
жұмысын қадағалау.  
Электр-дәнекерлеуші  және  газбен  кесетін 
машиналардың,  қондырғылардың  және 
бір  біртипті  өндіріс  манипуляторлардың 
құрылысын  білу;  қызмет  көрсететін 
жабдықтың 
электрлік 
және 
кинематикалық 
сұлбалары; 
металлды 
газбен  кесу  әдістері  және  дәнекерлеу  мен 
газбен  кесудің  оңтайлы  режимдері; 
дәнекерлеу 
доғасының 
қасиеттері; 
металлды  газбен  кесу  кезіндегі  ақаулар 
және 
оларды 
жою 
жолдары; 
манипуляторларды жұмыс істеу қабілетіне 
және  позициялану  дәлдігіне  тексеру 
ережелері; 
электротехника 
негіздері; 
электрөлшеуіш  аспаптардың  құрылысы 
және 
қосу 
ережесі; 
қолданылатын 
дәнекерлеу 
флюстерінің 
маркалары; 
металлды  дәнекерлеу  және  кесу  кезінде 
қолданылатын  газдар  мен  сұйықтардың 
негізгі 
қасиеттері; 
қолданылатын 
орындарға  газ  және  сұйықтық  беру 
коммуникациясы; 
газға 
қарау 
ережелері; 
металлды 
дәнекерлеу және кесу рұқсаттары 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 

Оқып білу:  
-  Электр-дәнекерлеуші  және  газбен  кесетін  машиналардың, 
қондырғылардың  және  біртипті  өндірістік  манипулятор  
құрылғылары;   
- металлды газбен кесу әдістері және дәнекерлеу мен газбен 
кесудің оңтайлы режимдері;  
- дәнекерлеу доғасының қасиеттері;  
-  металлды  газбен  кесу  кезіндегі  ақаулар  және  оларды  жою 
жолдары;  
-  тұрақты  токтың  сызықты  және  сызықты  емес  тізбектерін 
есептеудің негізгі әдістері;  
- өтпелі үдерістер тууының себептері;  
- радиоэлектронды аппаратуралардың элементтері;  
- негізгі қасиеттері, параметрлері, құрылымдық 
ерекшеліктері, шартты белгіленуі;  
- электрорадиоөлшеудің негіздері;  
- өлшеу әдістері, ақаулар, дәлдік класстары, МЕСТ 
бойынша атаулардың және белгіленулердің әдістері;  
- түрлері, тағайындалуы, қолданылуы, әрекет ету 
принциптері, электрлік сұлбалары, градуирлеу; 
-  пайдалану  ережелері,  өлшеу  техникасы,  өлшеу  және 
физикалық  өлшеу  бірліктері  туралы  түсінік;  өлшеу 
құралдарының  метрологиялық  көрсеткіштері;  өлшеу 
қателіктері;  жылутехникалық  өлшеулер  туралы  жалпы 
мәліметтер;  алыстан  жіберу  сұлбалары  және  өлшеу 
түрлендіргіштері; өлшеудің автоматтандырылуы; 
температураны  өлшеу;  қысымды  өлшеу;  қысым  мен  
сирету  қалдығы; 
шығынды 
өлшеу;сұйықтық  пен 
Доғалық 
және 
байланыстық 
дәнекерлеуге 
арналған 
автоматты  дәнекерлеу  машинасын,  жартылай  автоматты 
газбен кесетін машиналар, металлдарды су астында оттегімен 
кесуге  арналған  арнайы  құрылғыларды,  жоғары  жиілікті 
құрылғылар  мен  машиналар,  бағдарламалық  басқарылатын 
өндірістік  манипулятор  (роботтар)  қағып  алуларын  жөндей 
біледі. 
 
Пленкалы,  мата-пленкалы  және  фольгаланған  пленкалы 
материалдарды дәнекерлеу режимдерін таңдайды. 
 
Металлды  дәнекерлеуге  және  кесу  режимдерін  қондырады 
және түзетеді.   
Қызмет көрсететін жабдықдың үздіксіз жұмысын 
қадағалайды.  
Электр желілерімен жабдықталған жабдықты пайдалана 
біледі.  
- электр қауіпсіздігін сақтайды. Электр тогымен 
зақымданғанда алғашқы медициналық көмек көрсете біледі. 
Аспаптар температурасын өлшеп реттей алады.  
- аспап көмегімен ылғалдылықты өлшеу; 
 
Тұрақты токтың құрылысы мен тізбек жұмысының 
шарттары бойынша элементтердің параметрлерін таңдайды.  
Жай  және  магниттік  тізбектердің  негізгі  параметрлерін 
есептейді және өлшейді.  
Өлшеу әдістері, ақаулар, дәлдік класстары, МЕСТ бойынша 
атаулардың және белгіленулердің әдістерін біледі;  

сусымалы  денелер  мөлшері  және  деңгейі;  жылу-
техникалық бақылау сызбалары  
-  қолданылатын  орындарға  газ  және  сұйықтық  беру 
коммуникациясы; 
металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу 
рұқсаттары. 
 
Қолданылатын  орындарға  газ  және  сұйықтық  беру 
коммуникациясын  біледі;  металлды  дәнекерлеу  және  кесу 
рұқсаттарын біледі.  
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Металлды дәнекерлеу мен кесудің ұтымды тәртібі құрылымы, құрамы, 
маркасы және қорытпа мен металлдың негізгі қасиетіне байланысты орнатылған металлды дәнекерлеу мен кесуге арналған 
машиналар мен аппараттарды жөндеу» 
  БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Электронды 
техника 
өндірудің ехно-
логиялық 
жабдығы 
 
Барлық  жүйелердің 
қондырғылары  мен 
машиналарының 
конструкциясы  мен 
құрылысын білу;  
Электронды 
техника 
өндіруші  кәсіпорындардың 
типтік 
технологиялық 
жабдығы  туралы  жалпы 
мәлімет; 
 
жабдықтың 
технологиялық 
тағайындалуы,  өндірістік 
қолданылуы, 
мамандандыру 
деңгейі, 
механикаландыру, 
автоматтандыру  бойынша 
классификациясы; 
мамандандырылған 
Электронды 
техника 
өндіруші  машиналардың 
типтік 
құрылымын 
зерттеу. 
 
Изучение 
конструкции. 
Электронды 
техника 
өндіруге 
арналған 
технологиялық 
жабдықтың 
жөндеу 
жұмыстарын орындау.  
 
 
Оқу кабинетінің 
жабдықтары:  
Оқытудың 
техникалық 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор;  
- ноутбук; - экран; 
-дыбыс-бейне 
құралы; – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған слайд 

өндірістің  технологиялық 
машиналар, 
агрегаттар 
және 
аппараттарға 
талаптары; 
белгіленуі, 
құрылысы, 
әрекет 
ету 
принципі; 
басқарудың 
технологиялық  үдеріспен 
автоматтандырылған 
жүйесі 
(БТҮАЖ): 
автоматтандырылған 
жабдықтың  құрылымдық 
атқару 
ерекшеліктері; 
автоматтандырылған 
жабдықтың  жаңа  үлгілерін 
жасау 
барысындағы 
ғылыми-техникалық 
прогресс    және  өндірістің 
әрекет  ететін  объектілерін 
жаңашаландыру 
бағыты; 
қоршаған ортаны қорғауды 
қамтамасыз 
ететін 
жетілдірілген  жабдықтың 
элементтерінің 
жұмысты 
орындау 
ерекшеліктері; 
қауіпсіздік техникасы.  
және электронды 
презентация  
түріндегі сызбалар  
Оқу құралдары: 
Электронная тех-
ника: учеб. пособие 
для студ.сред.проф. 
образования/ 
Б.И.Горошков.- 2-е 
изд., стер.- М.: Из-
дательский центр 
"Академия", 2008.- 
320 с 
 

Электронды 
құрылғылардың 
жеке 
Электронды 
құрылғылардың 
жеке  элементтерінің 
Механикалық, 
электрлік, 
радиоэлектронды, 
вакуумды, 
газды, 
Электронды техника 
шығаруға арналған 
технологиялық 
Оқу кабинетінің 
жабдықтары:  
Оқытудың 

элементтері  
және 
электр 
желісімен 
автоматтандырылған 
құрылғылардың 
тағайындалуы 
мен 
әрекет 
ету 
принципін үйрену.   
оптикалық,  пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтардың 
жеке 
элементтері  
 
жабдықтың жөндеу 
жұмыстарын орындау;  
технологиялық 
жабдықтың жөндеуге 
арналған қажет 
материалдар, құралдар, 
жабдықтады қолдану.  
 
 
Автоматты 
қондырғыларда 
қолданылатын  аз  қуатты 
электр  қозғалтқыштарын 
жөндеу;  
техникалық 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор;  
- ноутбук; - экран; 
-дыбыс-бейне 
құралы; – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған слайд 
және электронды 
презентация  
түріндегі сызбалар  
Оқу 
құралдары: 
Электронная 
тех-
ника: учеб. пособие 
для  студ.сред.проф. 
образования/ 
Б.И.Горошков.-  2-е 
изд.,  стер.-  М.:  Из-
дательский 
центр 
"Академия",  2008.- 
320 с 

Аз 
қуатты 
электр 
қозғалтқыштар
ы 
Аз  қуатты  электр 
қозғалтқыштарының 
әрекет ету принципін 
және 
құрылысын 
білу.   
Электр 
қозғалтқыштарының 
құрылысы  мен  классифи-
кация. 
Коллекторлы, 
байланыссыз 
электр 
Долижзе  В.Ч.,  До-
рохин  М.П.  Элек-
тродвигатели 
по-
стоянного  тока  в 
радиоэлектронных 

қозғалтқыштарының  әрекет 
ету принциптері.  
устройствах, 
М.: 
Сов.радио, 1975, 80 
с. 

Металлдарды 
газбен 
ерітіп 
өңдеуге 
арналған 
жабдық 
пен 
аппаратура 
 
Дәнекерлейтін  және 
газбен 
ерітетін 
құрылғылар 
мен 
машиналардың 
күрделі 
электрлік, 
электрондық, 
телескопиялық, 
фотооптикалық, 
кинематикалық, 
принципиалдық және 
монтаждық 
сызбаларын білу 
Ацетиленді  генераторлар, 
газды 
бәсеңдеткіштер, 
қайта  қосатын  рампалар, 
үлестіретін 
орындар;  
газжалынды  қондырғылар; 
дәнекерлеу 
режимдері 
және 
газопламенные 
техника  
Газжалынды 
қондырғыларды жөндеу 
 

Дәнекерлеу ре-
жимі және тех-
никасы  
Металлды 
газбен 
кесу 
кестесі 
бойынша 
және 
металлды газбен кесу 
әдістері  кестесі  және 
дәнекерлеу 
мен 
кесудің 
қолайлы 
режимдері  бойынша 
газбен 
кесу 
машинасының 
беттерінің  әр  түрлі 
қалыңдықта 
кесу 
жылдамдығын 
Металл беттерді газбен кесу 
машинасының 
кесу 
жылдамдығын 
анықтау 
жолдары. 
Металлдарды 
газбен  дәнекерлеу  әдістері. 
Газбен  дәнекерлеу  және 
кесу режимдері.  
Металл  беттерді  газбен 
кесу  машинасының  кесу 
жылдамдығын  анықтау 
жолдары.  Металлдарды 
газбен 
дәнекерлеу 
әдістері. 
Газбен 
дәнекерлеу  және  кесу 
режимдері. 
 

анықтау 
жолдарын 
білу; 
дәнекерлеу 
байланыстарын 
жинау  кезіндегі  жол 
берілетін 
саңылаулар; 
дәнекерлеу 
байланыстарын 
қадағалау әдістері.  

Дәнекерлеу 
доғасы 
Білу 
керек: 
дәнекерлеу 
доғасының 
қасиеттері; 
 
Доғалық 
дәнекерлеу. 
Доғаны анықтау және құру. 
Доғаны жағу шарттары.  
Дәнекерлеу  доғасының 
қасиеттерін 
зерттеу. 
Металлдарды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
режимдерді  орнату  және 
түзету.  
 

Ақаулардың 
жіктелуі 
Білу 
керек: 
металлдарды  газбен 
кесу 
кезіндегі 
ақаулар және оларды 
жою жолдары  
 
Дәнекерлеу 
байланыстарының  негізгі 
ақаулары  және  оларды 
бақылау 
әдістерінің 
классификациясы. 
Тігіс 
ақаулары. 
Дәнекерлеу 
байланыстарын 
бақылау 
түрлерінің 
классификациясы. 
Дәнекерлеу 
байланыстарының  сапасын 
Ақауларды зерттеу 
Оқу  материалда-
ры: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары, 
технологиялық 
карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная 
мастерская.  
Шкуратовский 
Г.Д., 
Шинкарев 

бұзылмайтын  бақылаудың 
әдістері.      Дәнекерлеу 
байланыстарының 
бұзылатын 
бақылаудың 
әдістері.    
Б.М. 
Сварочные 
работы:  Справ,  ра-
бочего.  —  К.:  Бу-
дивэльнык, 1988. — 
320 с: ил. :  
Прох  Л.Ц.  и  др. 
Справочник 
по 
сварному  оборудо-
ванию/Л.Ц.Прох, 
М. Б Шпаков,  Н.М. 
Яворская.–2-е  изд., 
перераб. и доп.– У.: 
Техника, 1982.– 207 
с., ил. 
Лупачёв, 
В. 
г.   
Общая  технология 
сварочного 
производства 
:  
учеб.  
пособие  /    В.  Г.  
Лупачёв.  -  Минск: 
Выш.  шк.,  2011.    -
287 с. : ил. 

Электротехник
а негіздері 
Білу керек:  
-  электрлік  тізбектің 
жұмыс 
режимдері, 
электр 
тогының 
қасиетін 
өлшеуге 
Электрлің  өріс;  тұрақты 
және  айнымалы  токтардың 
электр 
тізбектері; 
электрмагниттер;  электрлік 
өлшеулер: 
электр 
№1 
Зертханалық 
жұмыс. 
Зертханалық 
жұмыс 
өткізуді 
ұйымдастыру.  Техника 
қауіпсіздігі. 
 
 
Петленко 
Б.И. 
Электротехника  и 
электроника  –  М. 
Академия. 2004г. 
Синдеев 
Ю.Г. 

арналған аспаптар;  

тізбекті 
және 
тізбекті 
емес 
тұрақты 
токтың 
негізгі 
есептеу 
әдістері; 
-  өтпелі  үдерістердің 
туу себептері  
 
энергиясын  жіберу  және 
тарату. 
Электронды 
аспаптар: 
электронды 
түзеткіштер, 
стабилизаторлар, 
күшейткіштер, 
өлшеу 
аспаптары; 
автоматты 
жәнеесептеуіш 
құрылғылардың 
электронды 
құрылысы; 
микропроцессорлар  және 
микро-ЭЕМ 
№2 
 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
      Резистрлерді 
жалғауды үйрену.  
№3 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бізфазалы 
тізбектегі 
электр 
энергиясын өлшеу.  
№4 
Зертханалық 
жұмыс.  Тармақталмаған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу.  
 №5 
Зертханалық 
жұмыс. 
Тармақталған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу. 
 
  
№6 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
Жұлдызшалы 
байланысқан  үш  фазалы 
тізбекті зеттеу.   
         
№7  Зертханалық 
жұмыс. 
 
Үшбұрышты 
байланысқан  үш  фазалы 
тізбекті зеттеу.    
        №8 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бірфазалы   
трансформаторды 
зерттеу. 
№9 
Зертханалық 
Электротехника  – 
Ростов-на 
Дону. 
Феникс. 2000г. 
Новиков  П.Н.  За-
дачник  по  электро-
технике  –  М.  Ака-
демия. 2004г. 
 

жұмыс. 
 
    Үш  фазалы  
қозғалтқышты зерттеу.  

Электрөлшеуіш 
аспаптар  және 
өлшеуіш 
техника  
- радиоэлектронды 
аппаратуралар 
элементтері; 
- негізгі қасиеттер, 
параметрлер, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, 
шарттық белгілері
-  электр-радиоөлшеу 
негіздері; 
- өлшеу әдістері, 
қателіктер, дәлдік 
класстары, МЕСТ 
бойынша атаулары 
мен белгіленулерінің 
классификациясы;  
- түрлері, 
тағайындалуы, 
қолданылуы, 
құрылысы, әрекет 
ету принципі, 
электрлік 
сызбалары, бөліктеу; 
-пайдалану 
ережелері, 
өлшеу 
техникасы,    өлшеу 
Монтаждау және түзету 
барысында қолданылатын 
бақылау-өлшеу аспаптары 
және жабдықтары. Электр-
өлшеуіш аспаптар: түрлері, 
тағайындалуы, әрекет ету 
принциптері, құрылысы, 
өлшеу сызбалары, 
пайдалану, өлшеу 
техникасы, негізгі 
қателіктері. Радиоөлшеуге 
арналған аспаптар және 
аппаратуралар: қолдану 
аймағы, түрлері, 
тағайындалуы, құрылысы, 
баптау ережесі. 
Микроскоптар: 
тағайындалуы, 
қолданылуы, негізгі 
типтері.  
Әр түрлі жүйелердің 
өлшеу механизмдернің 
және электр-өлшеуіш 
аспаптарының 
құрылысы элементтерін 
зерттеу.   Жоғарыомды 
тізбектің кернеуін 
өлшеу. 
Электронды 
вольтмертмен айнымалы 
кернеуді өлшеу. 
Электронды вольтмертді 
тексеру. 
Шунттар 
және 
қосылмалы  кедергілерді 
есептеу. 
Үш 
фазалы 
тізбектегі қуатты өлшеу. 
Үш  аспаптың  әдістері. 
Электр 
тізбегінің 
параметрлерін өлшеу. 
Біріктірілген  аспаптың 
әрекет 
принципін 
зерттеу. 
Жабдықты 
бақылау-сынау  және  ди-
агностикалық баптау. 
 
1.Электротехничес
кие измерения. 
Теория. Хрусталёва 
З.А. – 
М.: Академия, 
2010. 
2.Электротехничес
кие измерения. За-
дачи и упражнени 
я. Хрусталёва З.А. –
М.:  
Академия., 2010. 
 

және 
физикалық 
өлшеу 
бірліктері 
туралы 
түсінік; 
өлшеу 
құралдарының  
Метрологиялық 
көрсеткіштері; 
өлшеу  қателіктері; 
жылу-техникалық 
өлшеу туралы негізгі 
мәліметтер; өлшеуіш 
түрлендіргіштер 
және  алыстан  тарату 
сызбалары;  
өлшеудің 
автоматтандырылуы

температураны 
өлшеу; 
қысымды 
өлшеу;  қысым  мен  
сирету 
қалдығы; 
шығынды 
өлшеу;сұйықтық 
пен 
сусымалы 
денелер 
мөлшері 
және  деңгейі;  жылу-
техникалық  бақылау 
сызбалары 

10 
Доғалық  және 
электрқоқысты 
дәнекерлеу 
флюстері  
Қолданылатын 
дәнекерлеу 
флюстерінің 
құрылымы 
мен 
маркасын 
білу; 
қолданылатын 
орындарға  газ  және 
сұйықтық 
беру 
коммуникациясы; 
газға 
қарау 
ережелері;  металлды 
дәнекерлеу және кесу 
рұқсаттары.  
Флюс классификациясы: 
тағайындалуы бойынша; 
химиялық құрамы; 
құрылысы; дәрежесі; 
тігістің қоспа дәрежесі; 
дайындау әдісі; қоқыс 
жабысқақтығының 
температураға тәуелділігі; 
Флюс маркалары. 
Флюстерді таңдау. 
Сварочные работы. 
Настольная книга 
электрогазосвар-
щика /  
Сост. Е. М. Костен-
ко. – М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2005. – 240 
с. 
11 
Дәнекерлеу 
кезінде 
қолданылатын 
газдар  
 
Металлды 
дәнекерлеу және кесу 
кезінде 
қолданылатын газдар 
мен 
сұйықтардың 
қасиеттерін 
білу; 
қолданылатын 
орындарға  газ  және 
сұйықтық 
беру 
коммуникациясы; 
газға 
қарау 
ережелері;  металлды 
дәнекерлеу және кесу 
рұқсаттары. 
Аргон, гелий, 
көмірқышқыл газ, азот, 
сутегі, оттегі және олардың 
қоспасы секілді газдар 
қасиеті. Дәнекерлеу 
материалдарын сақтау 
және  тасымалдау 
шарттары. 
Газдар мен сұйықтардың 
қасиетін зерттеу.  
12 
Дәнекерлеу 
Білу 
керек:  Дәнекерлеу 
тігістерінің  Дәнекерлеу 
ақауларын  Оқу  материалда-

тігістерінің 
сапасын 
қадағалау  
металлдарды  газбен 
кесу 
кезінде 
туындайтын  ақаулар 
және оларды жою 
 
негізгі 
ақаулары 
және 
оларды 
қадағалау 
әдістерінің  
классификациясы. 
Тігіс 
ақаулары. 
Дәнекерлеу 
тігістерін 
қадағалау 
түрлерінің 
классификациясы. 
Дәнекерлеу 
байланыстарының  сапасын 
қадағалаудың  бұзымайтын 
әдістері. 
 
Дәнекерлеу 
байланыстарының  сапасын 
қадағалаудың  бұзылатын 
әдістері.  
анықтау  
ры: 
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары, 
технологиялық 
карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная 
мастерская.  
Шкуратовский 
Г.Д., 
Шинкарев 
Б.М. 
Сварочные 
работы:  Справ,  ра-
бочего.  —  К.:  Бу-
дивэльнык, 1988. — 
320 с: ил. :  
Прох  Л.Ц.  и  др. 
Справочник 
по 
сварному  оборудо-
ванию/Л.Ц.Прох, 
М. Б Шпаков,  Н.М. 
Яворская.–2-е  изд., 
перераб. и доп.– У.: 
Техника, 1982.– 207 
с., ил. 
Лупачёв, 
В. 
г.   
Общая  технология 
сварочного 
13  Манипуляторла
р 
Манипуляторларды 
жұмысқа 
қабілеттілігіне  және 
позициялану 
дәлдігіне 
тексеру 
ережелерін білу;  
Өндірістік 
жұмыстар. 
Дәнекерленетін 
бұйымдарды 
ауыстыруға 
және  бекітуге  арналған 
жабдықтар;  бұйымға  және 
дәнекерлеушілердің 
жылжуына 
қатысты 
дәнекерленетін 
бұйымдарды 
ауыстыруға 
және  орнатуға  арналған 
жабдықтар. 
Манипуляторлар. 
Манипуляторлардың 
Манипуляторларды 
жөндеу. 

құрылымдық сұлбалары.  
Жайғастырушылар. 
Жайғастырушылардың 
принципиалды  сұлбалары. 
Көмкергіштер. 
Айналдырғыштар. 
Дөңгелекті 
стендтер. 
Дәнекерлеу  аппараттарын 
орнатуға  және  ауыстыруға 
арналған жабдықтар.  
производства 
:  
учеб.  
пособие  /    В.  Г.  
Лупачёв.  -  Минск: 
Выш.  шк.,  2011.    -
287 с. : ил. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет