Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


O.1 Модулінің технологиялық картасыжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет12/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 
O.1 Модулінің технологиялық картасы: «Техникалық және есептік құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты 
саралау. Ауысымды тапсыру» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Гидравликалық 
жабдықтың 
құрылысы 
Қызмет 
көрсетуші 
жабдықтың,  
бақылау-өлшеу 
аспаптарының  және 
Қызмет 
көрсетуші 
жабдықтың,    бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
және 
құралдарының  құрылысын 
Қызмет 
көрсетуші 
жабдықтың, 
 
бақылау-
өлшеу  аспаптарының  және 
құралдарының  құрылысын 
Столбов Л.С. и др. 
Основы  гидравли-
ки  и  гидропривод 
станков.  Учебник 

құралдарының 
құрылысын 
және 
құрылымын 
білу. 
Гидравликалық 
жабдықтың 
жөндеуге  беру  және 
жөндеуден 
кейін 
қабылдау  ережесі. 
Жөндеу  жұмыстары 
технологиясы  және 
ұйымдастыру 
және 
құрылымын 
білу. 
Гидравликалық  жабдықтың 
жөндеуге 
беру 
және 
жөндеуден  кейін  қабылдау 
ережесі. Жөндеу жұмыстары 
технологиясы 
және 
ұйымдастыру 
және  құрылымын  білу. 
Гидравликалық жабдықтың 
жөндеуге 
беру 
және 
жөндеуден  кейін  қабылдау 
ережесі. 
Жөндеу 
жұмыстары технологиясы. 
для  техникумов.–
М.:  Машиностро-
ение,  1988.–  256 
с.: ил.  
 
O.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
БӨАжА аспаптарын, қызмет көрсететін 
жабдықты бақылау, жөндеу және 
пайдалану, жөндеулік жабдықтау 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет.  
Гидравликалық жабдықты монтаждау, 
жабдықты қоймаларда дұрыс сақтау 
жұмыстары сапасын бақылау; жөндеу  
жасау кезінде еңбекті қорғау және 
техника қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауды қамтамасыз ету. Техникалық 
құжаттаманы толтыру. Ауысымды 
тапсыру 
Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-
өлшеу 
аспаптарының 
және 
құралдарының 
құрылысын 
және 
құрылымын 
білу. 
Гидравликалық 
жабдықтың 
жөндеуге 
беру 
және 
жөндеуден кейін қабылдау ережесі. 
 
O.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер  
Өлшемдер 

Оқып білу: 
қызмет 
көрсетуші 
жабдықтың, 
 
бақылау-өлшеу 
аспаптарының  және  құралдарының  құрылысын  және 
құрылымын білу. Гидравликалық жабдықтың жөндеуге беру 
және  жөндеуден  кейін  қабылдау  ережесі.  Жөндеу 
жұмыстары технологиясы және ұйымдастыру 
Білу: 
 қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу аспаптарының 
және  құралдарының  құрылысын  және  құрылымын  білу. 
Гидравликалық  жабдықтың  жөндеуге  беру  және  жөндеуден 
кейін  қабылдау  ережесі.  Жөндеу  жұмыстары  технологиясы 
және ұйымдастыру 
 
3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 
(біліктілік деңгейін көтеруге арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағат 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


1  Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
1448 
  
  
2  Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
жалпы гуманитарлық модулдер 
  
420 
308 
480 
3  Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модулдер 
  
180 
  
180 
4  Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модулдер 
744 
700 
282 
700 
1 кәсіп. Дәнекерленетін және газплазмакесетін жабдықтарды жөндеуші  
5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
540 
  
540 
  
5.1  А.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, 
қызмет көрсететін жабдықты тексеру 
108 
  
108 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


5.2  А.2  Құралдар,аспаптар, саймандар және жабдықтарды 
жұмысқа дайындау 
108 
  
108 
  
5.3  В.1 Металлды дәнекерлеу мен кесудің ұтымды тәртібі 
құрылымы, құрамы, маркасы және қорытпа мен 
металлдың негізгі қасиетіне байланысты орнатылған 
металлды дәнекерлеу мен кесуге арналған машиналар мен 
аппараттарды жөндеу 
108 
  
108 
  
5.4  В.2 БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін, 
көрсеткіштікпен, бағдарламалық қамсыздандырумен 
бақылау. Дәнекерлеу мен кесу тәртібін түзету. 
108 
  
108 
  
5.5  С.1 Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау. 
54 
  
54 
  
5.6  Жұмыс алаңын (жұмыс орнын) тазалау . Ауысымды 
тапсыру. 
54 
  
54 
  
2 кәсіп. Құрастыратын автоматтар, жартылай автомат және тахнологиялық желілерді жөндеуші 
5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
540 
  
540 
  
5.1  D.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, 
қызмет көрсететін жабдықты, құралдарды және аспаптар-
ды тексеру 
108 
  
108 
  
5.2  D.2    Құралдарды,  аспаптарды,  саймандарды  және  жаб-
дықты жұмысқа дайындау 
108 
  
108 
  
5.3  E.1  Берілген  технологиялық  үдеріске  сәйкес  әр  түрлі 
108 
  
108 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


құрастыру үдерістері, бақылау, сағат механизмдерін прес-
стеу  және  сағатпен  типтес  аспаптар  механизмдеріне  ар-
налған    автоматтар,  жартылай  автоматтар,  конвейерлер, 
автоматты желілерді түзету және реттеу 
5.4  E.2  Аспаптардың  көрсеткіштерін  бақылау.  Қызмет  көрсе-
туші  жабдықты  жөндеу  барысында  қажет  техникалық 
есептеулерді  орындау.  Қызмет  көрсетуші  жабдықтың, 
қолданылатын  саймандар  мен  құралдардың    тез  тозатын 
бөліктерінің  сызбасын  құру.  Сағаттарды  құрастыруға  ар-
налған жабдықтардың жаңа нұсқаларын түзету. 
108 
  
108 
  
5.5  F.1    Техникалық  құжаттаманы  толтыру,  жасалған  жұмы-
сты саралау. 
54 
  
54 
  
5.6  F.2  Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру. 
54 
  
54 
  
3 кәсіп. Электромеханик 
5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
  
612 
  
612 
5.1  G.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, 
қызмет көрсететін жабдықты, құралдарды және аспаптар-
ды тексеру 
  
36 
  
36 
5.2  G.2 Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және жаб-
дықты жұмысқа дайындау 
  
156 
  
156 
5.3  H.1 Берілген технологиялық үдеріске сәйкес  кешенді тех-
никалық қызмет көрсетудің, өңдеудің, құрастырудың,  ав-
  
192 
  
192 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


томатика және кез келген кұрделі электронды жабдықтың 
құралдарын жаңалаудың, микропроцессорды бағдарлама-
лаудың кешенді технологиялық үдерісін жүргізу 
5.4  H.2 Аспаптардың көрсеткіштерін бақылау.  
Есептеу техникасы, автоматика құралдары, бақылау өл-
шеу аспаптары мен қондырғылар, станоктар және бағдар-
ламалық басқарумен және тораптарды, қалпына келтіру 
жабдықтары, блоктарды және механизмдерді  қалпына 
келтіру жабдықтары жүйелерінің бас тарту тасқындарын 
жою. 
  
78 
  
78 
5.5  I.1 Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты 
саралау. 
  
96 
  
96 
5.6  I.2 Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру. 
  
54 
  
54 
4 кәсіп. Тіс кесетін автоматтар және жартылай автоматтарды жөндеуші 
5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
638 
  
638 
  
5.1  J.1 Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, 
қызмет көрсететін жабдықты, құралдарды және аспаптар-
ды тексеру 
24 
  
24 
  
5.2  J.2 Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және жаб-
дықты жұмысқа дайындау 
144 
  
144 
  
5.3  K.1 Технологиялық үдерісті жүргізу үшін сағат бөлшек-
терінде тістерді майда модульдерге әр түрлі дәлдік 
72 
  
72 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


деңгейлерімен кесуге арналған  
тісті фрезерменмен кесетін автомат және жартылай авто-
маттарды түзету және реттеу 
5.4  K.2 БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін бақылау.  
Қызмет көрсететін жабдықты түзету барысында алынған 
қажет техникалық есептеулерді орындау 
260 
  
260 
  
5.5  L.1 Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмы-
сты саралау. 
84 
  
84 
  
5.6  L.2 Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру. 
54 
  
54 
  
  5 кәсіп. Техник-механик 
5  Арнайы пәндер\арнайы модулдер** 
  
558 
  
558 
5.1  M.1 Ауысымдық тапсырманы алу, жұмысқа қажет құжат-
таманы дайындау, қызмет көрсететін жабдықты, құрал-
дарды және аспаптарды тексеру 
  
54 
  
54 
5.2  N.1 Ауысымдық тапсырманы алу, жұмысқа қажет құжат-
таманы дайындау, қызмет көрсететін жабдықты, құрал-
дарды және аспаптарды тексеру 
  
432 
  
432 
5.3  O.1 Техникалық және есептік құжаттаманы толтыру, жа-
салған жұмысты саралау. Ауысымды тапсыру 
  
72 
  
72 

Білім беру ұйымымен анықталатын пәнер (кәсіпорын 
мәмілесі бойынша модулдер) 
7  Кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-өндірістік, технологиялық, 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы көлемінен 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім 
негізінде 
жалпы орта білім 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


біліктілік) 
кем дегенде 40%** 
8  Аралық аттестаттау 
  
  
  
  
9  Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы 
бойынша білім беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби дайындық пен біліктілікті иемдену деңгейін 
бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10  Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 
11  Факультативтік сабақтар 
Теориялық білім алу кезінде аптасына 4 сағаттан 
артық емес 
  
Барлығы 
4960 
6588 
1656 
4960 
* Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби 
білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пән-
дер», «Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады ** Оқу жоспарын жасау кезінде 
оқу  ұйымы  модулдері  пәндерге,  бейімделгендерді  еңбек  функциясына,  пән  санын  модуль  тақырыбының  мазмұнына  сәйкес 
қайта ыңғайлауға құқығы бар. 
 
 
3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары 
 «Электронды техника өндіруге арналған технологиялық жабдық» арнайы пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білу: 
-вакуумды, 
газоразрядты 
және қатты  
денелі 
электрониканың 
негізгі 
аспаптарының 
құрылымы және 
әрекет ету 
принципі; 
- электронды 
аспаптың жеке 
элементтері, 
тораптары, 
бөлшектерінде 
қолданылатын 
материалдардың 
қасиеті және 
өңдеу әдістері;  
- вакуумды және 
газоразрядты 
аспаптарда 
кесуді  жасау 
және бақылау 
Электронды 
техника 
бұйымдарын 
өндірудің кейбір 
жалпы 
технологиялық 
үдерістерінің 
физика-химиялық 
негіздері 
 
  
Электронды 
аспаптар  классифи-
кациясы. 
Электронды 
аспаптар 
технологиясының 
түсінігі.  Вакуумды, 
газоразрядты 
электроника 
бұйымдарын 
өндірудің 
типтік 
технологиялық 
сұлбасы. 
Электровакуумды, 
газоразрядты, 
жартылай  өткізгішті 
және 
микроэлектронды 
аспаптар  өндірідегі 
технологиялық 
үдерістерінің  негізгі 
топтары. 
1. Вольфрамды 
катодтарды жобалау 
және есептеу.  
2. Оксидті 
катодтарды жобалау 
және есептеу. 
3.  Бақылау  жұмысы 
(катодтарды есептеу). 
  
 
Оқу-әдісітемелік 
және  ақпараттық 
қамтамасыз  ету 
пәндері: 
а) 
негізгі 
оқулықтар: 
1.  Антонов,  В.А. 
Технология  про-
изводства  элек-
тровакуумных  и 
полупроводни-
ковых  приборов 
 .—  М.:  Высшая 
школа,  1979   .— 
368с. (48)  
2.  Куркин,  В.И. 
Основы  расчета 
и  конструирова-
ния  оборудова-
ния  электроваку-
умного 
произ-
водства   .—  М.: 
Высш.шк.,  1980 
 .— 408с. (7) 
Электронды 
вакуумдық  аспап 
дайындау 
Вакуумды  люминес-
ценциялы 
индикаторлар  (ВЛИ) 
1. 
Қабылдағыш-
күшейткіш  лампалар 
өндірісі  жабдықтары 
в) программное 
обеспечение 
-
 
Жүйелік 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
тәсілдері, тартыа 
шығару 
құралдарының 
типтері, 
вакуумдық 
жүйелерді 
есептеу және 
жобалау әдістері; 
- вакуумдық, 
газоразрядтық, 
жартылай 
өткізгіштік және 
басқа да қатты 
денелі 
аспаптарды 
өндіру кезінде 
қолданылатын 
базақлық 
технологиялық 
үдерістер;        
- жұқа пленкалар 
мен жабқыштар 
алу тәсілдері; 
пленкалар 
қасиетін зерттеу 
технологиясы 
 
 
өндірісі. 
 
Жазық 
ВЛИ 
платасын 
дайындаудағы  жұқа 
және 
қалың 
пленкалы 
технология. 
Цилиндрлі 
ВЛИ 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
Автоэмиссионды 
катодтар  негізіндегі 
вакуумды 
люминесценциялы 
индикаторларлы 
аспаптар.  Вакуумды 
фотоэлектронды 
аспаптар  дайындау 
технологиясы: 
фотоэлектронды 
көбейткіштер  (ФЭК), 
электронды-
оптикалық 
күшейткіштер 
(ЭОК). Фотокатодтар 
және 
екіншілік 
мен 
технологияларының 
сараптамасы 
және 
технологиялық 
сызбасын 
құру 
(6П36С 
сәулелі 
тетрод үлгісінде) . 
   
2. 
металләйнекті 
генераторлы 
лампалар 
өндірісі 
жабдықтары 
мен 
технологияларының 
сараптамасы 
және 
технологиялық 
сызбасын  құру  (ГУ-
39А-1  сәулелі  тетрод 
үлгісінде) . 
  
3. 
Металл-
керамикалық  
генераторлы 
лампалар  дайындау 
технологиясы 
және 
жабдығы (на примере 
бағдарламалық 
құралдар: microsoft 
windows xp, 
microsoft vista 
-
 
қолданбалы 
бағдарламалық 
құралдар: microsoft 
office 2007 pro, fire-
fox 
-
 
мамандандырылғ
ын 
бағдарламалыққамт
амасыздандыру: сдо 
Moodle, SunRAV 
BookOffice Pro, 
SunRAV 
TestOfficePro. 
Электронды оқу ре-
сурстары: 
- әрбір модуль 
бойынша 
тәжірибелік және 
бақылау тесттері;  
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
әдістері.                                         
 
эмиссиялы 
катодтарды 
жасап 
шығару. 
Нөлден 
төртінші 
буынға 
дейінгі  аспаптардан 
ЭОТ-ның дамуы. 
Жалпы 
технологиялық  
үдерістің 
және 
оларды  іске  асыруға 
арналған 
жабдықтардың  жеке 
операциялары: 
электронды 
аспаптардың 
бөлшектерінің 
аралық 
байланыстарын  алу 
әдістері;  аспаптарды 
герметирлеу; 
асапатарды 
вакуумтермиялық 
өңдеу  және  оларды 
жаттықтыру 
технологиясының 
СВЧ  триодов  ГС-4 
және  7007  триодтар 
АЖЖ үлгісінде). 
  

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
негіздері. 
Газоразрядтық 
аспап 
дайындау 
технологиясы 
 
Газоразрядты 
аспаптар  классифи-
кациясы. 
Газоразрядты 
лазерлердің 
негізгі 
типтері. 
Газоразрядты 
лазерлердің 
оптикалық 
резонаторларының 
оптикалық 
элементтерін  жасау 
(Брюстер  терезелері, 
интерференциялары 
айналар). 
Гелий-
неонды  лазер  жасау 
технологиясы  және 
активті 
элементтер 
құрылымы. 
Ионды 
және 
молекулярлы 
газоразрядты 
лазерлер 
технологиясының 
ерекшеліктері. 
1.  Газ  разрядының 
электрлік 
қасиетін 
қолданатын 
газоразрядтық  аспап 
дайындау 
технологиясы. 
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Жарықтың 
газоразрядты 
көздері. 
Люминесценциялы 
лампалар, 
доғалық 
сынапты  лампалар, 
жоғары 
қысымды 
нариялы 
ламларды 
жасау  технологиясы 
және 
әрекет 
ету 
принципі, 
құрылымы. 
Лампалардың  балқу 
сипаттамаларын, 
газоразрядты 
және 
қатты  денелі  жарық 
көздерінің 
сипаттамаларын 
салыстыру. 
Ақпаратты 
көрсететін 
құралдар 
дайындау техно-
логиясы 
 
Түсті плазмалы 
панельдер 
жасау 
технологиясы, әрекет 
ету  принципі  және 
құрылымы.  Суреттің 
сапасын 
көтерудің 
1. 
Электрлюминес-
центциялы индикатор 
дайындау 
технологиясы.  
2. 
Сұйықкристалды 
индикатор  дайындау 
 
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет