Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


I.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдеріжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет10/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 
I.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу 
аспаптарының және құралдарының құрылысын және 
құрылымын білу. 
1.1 Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу 
аспаптарының жұмыстарын түзете білу. 
2. Қызмет көрсетуші жабдықтың қатесін табу және жою 
жолдары. 
2.1 Қызмет көрсетуші жабдықтың қатесін  жоя  білу 
3. Қызмет көрсетуші жабдықтың,  бақылау-өлшеу 
аспаптарының және құралдарының құрылысын және 
құрылымын білу. 
3.1  Қызмет  көрсетуші  жабдықтың,    бақылау-өлшеу 
аспаптарының жұмыстарын жөндеу білу. 
 
I.2 Модулінің технологиялық картасы: «Жұмыс орнын тазалау. Ауысымды тапсыру.»  

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:
 
54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Жұмыс орнын 
тазалау 
Жұмыс орнын 
тазалау әдістерін 
білу. Ауысымды 
тапсыру ережелері  
Дәнекерлеушінің 
жұмыс орны. Техника 
қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау 
ережелері.  
Жұмыс орнын тазалау 
алгоритмі  
Оқу материалдары: 
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Дәнекерлеу шебеханасы 
 
 
I.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық мен саймандарды 
бақылау, пайдалану және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын атқарушылық 
қызмет. Техникалық құжаттаманы толтыру, 
жасалған жұмысты саралау. 
Қызмет көрсетуші жабдықты 
жөндеу барысында қажет 
техникалық есептеулерді орындау. 
Қызмет көрсетуші жабдықтың, 
қолданылатын саймандар мен 
құралдардың  тез тозатын 
бөліктерінің сызбасын құру. 
Технологиялық картаны тотыру 
және жасалған жұмысты саралау  
Қызмет көрсетуші жабдықтың,  
бақылау-өлшеу аспаптарының 
және құралдарының құрылысын 
және құрылымын білу; қызмет 
көрсетуші жабдықтың барлық 
жүйелерінің диагностикасы мен 
оның механикалық бөлігінің 
қателерін жөндеу әдістері; тех-
нологиялық нұсқамалар 
I.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Жұмыс орнын тазалау әдістерін білу. 
1.1 Жұмыс орнын ретке келтіре білу. 

1.2 Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін білу  
 
4 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Тіс кесетін автоматтар және жартылай автоматтарды жөндеуші 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2- 4 
 
J.1 Модулінің технологиялық картасы:  «Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, қызмет көрсететін 
жабдықты, құралдарды және аспаптарды тексеру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 24  
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
және аспаптар. 
Қызмет көрсетілетін 
жабдық, әмбебап және 
арнайы саймандар 
және бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
құрылымын және 
құрылғысын білу. 
   
Бұрамдықты фрезерлі 
цилиндрлік дөңгелекке 
арналған фрезермен тіс 
кесетін станоктар: 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар типтері, тік 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар, көлденең 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
жұмыс істеу принципі
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың гитарының 
Тісті фрезерменмен 
кесетін 
станоктарды 
жөндеу. 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға 
арналған слайд 
және электронды 
презентациялар 
түріндегі 
сызбалар. 

баптау формуласы, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктарды жөндеудің 
жалпы реті, бұрамдықты 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар туралы жалпы 
мәліметтер, фрезермен тіс 
кесетін станоктарды 
жөндеудің болжалды есебі, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың дәлдігінің 
пайдалану нормалары, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың техникалық 
сипаттамалары, фрезермен 
тіс кесетін станоктардың 
орнына қондыру 
өлшемдері, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
кинематикалық сұлбалары.  
Оқу құралдары:  
Барбашов Ф.А., 
Сильвестров Б.Н. 
Фрезерные и 
зуборезные 
работы: Учебник 
для сред. 
Проф.техн. 
училищ.-М.: 
Высш.шк., 1983.-
284 с. ил.: 
 
 
 
 
J.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
Білім   

икемділіктер 
Тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, жартылай 
автоматтар және аспаптарды қарау кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын атқарушылық қызмет.  
Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
және аспаптарды қарау 
Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап 
және арнайы саймандар және 
бақылау-өлшеу аспаптарының 
құрылымын және құрылғысын білу. 
 
J.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап және арнайы 
саймандар және бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын 
және құрылғысын оқып білу. 
1.1 Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап және арнайы 
саймандар және бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын 
және құрылғысын қарау және жөндеу. 
 
J.2 Модулінің технологиялық картасы: «Құралдарды, аспаптарды, саймандарды және жабдықты жұмысқа дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 144 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
және аспаптар. 
Қызмет көрсетілетін 
жабдық, әмбебап және 
арнайы саймандар 
және бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
құрылымын және 
құрылғысын білу. 
   
Бұрамдықты фрезерлі 
цилиндрлік дөңгелекке 
арналған фрезермен тіс 
кесетін станоктар: 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар типтері, тік 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар, көлденең 
фрезермен тіс кесетін 
Тісті фрезерменмен 
кесетін 
станоктарды 
жөндеу. 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; 
- экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 

станоктар, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
жұмыс істеу принципі, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың гитарының 
баптау формуласы, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктарды жөндеудің 
жалпы реті, бұрамдықты 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар туралы жалпы 
мәліметтер, фрезермен тіс 
кесетін станоктарды 
жөндеудің болжалды 
есебі, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
дәлдігінің пайдалану 
нормалары, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
техникалық 
сипаттамалары, фрезермен 
тіс кесетін станоктардың 
орнына қондыру 
өлшемдері, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
кинематикалық 
сұлбалары. 
слайд және 
электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Барбашов Ф.А., 
Сильвестров Б.Н. 
Фрезерные и 
зуборезные работы: 
Учебник для сред. 
Проф.техн. 
училищ.-М.: 
Высш.шк., 1983.-284 
с. ил.: 
 

 J.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім   
Тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, жартылай 
автоматтар және аспаптарды қарау кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын атқарушылық қызмет. 
Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
және аспаптарды қарау 
Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап 
және арнайы саймандар және бақылау-
өлшеу аспаптарының құрылымын және 
құрылғысын білу. 
 
J.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап және арнайы 
саймандар және бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын 
және құрылғысын оқып білу. 
1.1 Қызмет көрсетілетін жабдық, әмбебап және арнайы 
саймандар және бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын 
және құрылғысын қарау және жөндеу. 
 
K.1 Модулінің технологиялық картасы: «Технологиялық үдерісті жүргізу үшін сағат бөлшектерінде тістерді майда 
модульдерге әр түрлі дәлдік деңгейлерімен кесуге арналған тісті фрезерменмен кесетін автоматтар және жартылай 
автоматтарды түзету және реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
құрылғысы 
Тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтар 
құрылғысын білу 
Консолды фрезерлік 
станоктар. Фрезерлік 
топтар станоктары туралы 
қысқаша мәліметтер. 
Тісті фрезерменмен 
кесетін 
станоктарды 
жөндеу. 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноут-

Фрезерлік станоктарды 
пайдалану. Әмбебап 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар құрылысы. 
Фрезермен тіс кесетін 
станоктарды жөндеу және 
пайдалану. Бұрамдықты 
фрезерлі цилиндрлік 
дөңгелекке арналған 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар: фрезермен тіс 
кесетін станоктар типтері, 
тік фрезермен тіс кесетін 
станоктар, көлденең 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
жұмыс істеу принципі, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың гитарының 
баптау формуласы, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктарды жөндеудің 
жалпы реті, бұрамдықты 
фрезермен тіс кесетін 
станоктар туралы жалпы 
мәліметтер, фрезермен тіс 
кесетін станоктарды 
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға 
арналған слайд 
және электронды 
презентациялар 
түріндегі 
сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Барбашов Ф.А., 
Сильвестров Б.Н. 
Фрезерные и 
зуборезные 
работы: Учебник 
для сред. 
Проф.техн. 
училищ.-М.: 
Высш.шк., 1983.-
284 с. ил.: 

жөндеудің болжалды есебі, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың дәлдігінің 
пайдалану нормалары, 
фрезермен тіс кесетін 
станоктардың техникалық 
сипаттамалары, фрезермен 
тіс кесетін станоктардың 
орнына қондыру 
өлшемдері, фрезермен тіс 
кесетін станоктардың 
кинематикалық сұлбалары.   

Тісті дөңгелектерді кесу 
және 
бақылау 
принциптері 
 
Оларды 
дәлдікке 
тексеру ережесі 
 
Тісті  дөңгелектерді  кесу 
әдістері. 
Тісті 
дөңгелектерді 
фрезермен 
тіс  кесетін  станоктарда 
кесу. 
Өңдеу 
режимін 
таңдау.  Конустық  тісті 
дөңгелектерді  кесу.  Тісті 
дөңгелектерді  бақылау.  Тіс 
өңдеу  кезіндегі  ақаулар 
түрлері 
және 
оларды 
ескерту амалдары. 
 

Фрезерлеу 
және 
тіс 
өңдеу  туралы  негізгі 
мәліметтер  
 
Кескіш 
құралдың 
геометриясы 
 
Метариалдарды 
кесу 
үдерісі  туралы  түсінің. 
Кешкіштер 
геометриясы 
туралы  түсінік.  Фрездер 
және фрезермен тіс кесетін 
 

станоктар  туралы  жалпы 
мәлімет.  Жұмыс  орнын 
ұйымдастыру  және  оған 
қызмет  көрсету  туралы 
түсінік 

Материалдар, 
машиналардағы, 
механизмдердегі  және 
машиналар 
бөлшектердегі 
кедергілер 
туралы 
мәліметтер. 
Әмбебап және арнайы 
саймандар 
мен 
құралдар, 
күрделі 
бақылау-өлшеу 
құралдардың 
құрылысы 
және 
қолдану ережелері  
Негізгі  түсініктер  және 
кедергілерлен  
материалдардың өтуі.  
 
 
Ішкі  және  сыртқы  күштер. 
Кернеу,  деформация  және 
орын  ауыстыру.  Жүктелу 
түрлері.  Кескіш  құралдың 
беріктігі. 
Технологиялық 
жүйенің 
қаттылығы. 

Технологиялық 
жүйенің 
температуралық 
деформациясы. 
Кинематикалық 
сұлба. 
Жіберулер.  Ось  пен  білік 
тіректері. 
Фрезерлік 
станоктар  механизмдердегі 
муфталар. 
 
 

Металлдарды 
кесу 
негіздері 
 
Кесу  үдерісін  жүргізетін 
құбылыс. Фрезаның кескіш 
бөлігінің 
геометриялық 
параметрлері. 
Кесілетін 
 
 

қабат 
элементтері. 
Көлденең 
қима 
және  
кесілетін  қабат  көлемі. 
Фрезерлеудің 
бір 
қалыптылығы. 
Кесудің 
құрауыш  күштері  және 
фрезерлеу  және  тіс  өңдеу 
кезіндегі  қуат.  Фрездер 
және  тіс  кесетін  құралдар 
дайындау 
кезінде 
қолданылатын 
материалдар. 
Кескіш 
құралдың 
тозуы 
және 
төзімділігі. 
Кесу 
жылдамдығы 
және 
өңдеудің 
рационалды 
режимін  таңдау.  .  Фрездер 
және 
тіс 
кесетін 
құралдардың  құрылымы.  . 
Фрезер  және  тіс  кесетін 
құралдардың 
жаңа 
құрылысы.  Фрездер  және 
тіс  кесетін  құралдарды 
қайрау. 

Типтік 
бөлшектерді 
дайындаудың 
технологиялық  үдерісі  
Тегершік 
таңдау 
ережесі. 
Өңдеу 
туралы 
негізгі 
мәліметтер. 
Технологиялық  үдерістерді 
типтеу.  Тісті  дөңгелектерді 
фрезермен 
тіс 
кесетін 
станоктарда 
өңдеу 
 
 

 
технологиясы. 
Машина 
құрастыру 
өнеркәсібінің 
типтері. 
Станок 
саймандары 
туралы 
мәліметтер.  Өндіріс  күшін 
жоғарылату 
жолдары. 
Көпстанокты 
қызмет 
көрсету. 
 
K.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Тісті фрезерменмен кесетін 
автоматтар, жартылай автоматтар 
және аспаптарды жөндеу және 
реттеудің технологиялық үдерісі 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет.  
 
Майда  модульдің  тістерін  5  дәрежелік 
дәлдікпен сағат бөлшектеріне кесуге арналған 
тісті  фрезерменмен  кесетін  автоматтарды 
және 
жартылай 
автоматтарды 
жөндеу. 
Өңдеудің  жалғасуын  және  кесу    режимін 
орнату.  Технологиялық  және  нұсқамалық 
карта  бойынша  кескіш  және  бақылау-өлшеу 
құралдарын,  аспаптар  және  саймандарды 
таңдау.  Саймандарды,  кескіш  құралдарды 
және  өңделетін  бөлшектерді  индикатормен 
тексеріп салыстырып орнату. 
Тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, 
жартылай  автоматтардың  құрылысын 
білу; 
олардың 
дәлдігін 
тексеру 
ережелері; 
кескіш 
құралдардың 
геометриясы;  әмбебап  және  арнайы 
саймандар  мен  аспаптардың,  күрделі 
бақылау-өлшеу 
құралдарының 
құрылысы  және  қолдану  ережелері; 
металлдар  технологиясының  негіздері; 
бұранда  таңдау  ережелері;  өңдеу 
параметрлері 
туралы 
негізгі 
мәліметтер.  
K.1 2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер  
Өлшемдер 

Білу: 
 Тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, жартылай 
автоматтардың құрылысын білу; олардың дәлдігін тексеру 
ережелері; кескіш құралдардың геометриясы; әмбебап және 
арнайы саймандар мен аспаптардың, күрделі бақылау-өлшеу 
құралдарының құрылысы және қолдану ережелері; металлдар 
технологиясының негіздері; бұранда таңдау ережелері; өңдеу 
параметрлері туралы негізгі мәліметтер. 
Тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, жартылай 
автоматтардың жөндеу жүргізе білу;  
Олардың дәлдігін тексере білу;  
Кескіш құралдардың геометриясын орнату;  
Әмбебап және арнайы саймандар мен аспаптардың, күрделі 
бақылау-өлшеу құралдарын қолдану білу;  
Металлдар технологиясының негіздері;  
Бұранда таңдау ережелері; Өңдеу параметрлері туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
K.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Тісті фрезерменмен кесетін 
автоматтар, жартылай автоматтар 
және аспаптарды жөндеу және 
реттеудің технологиялық үдерісі 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет.  
 
Майда модульдің тістерін 4 дәрежелік 
дәлдікпен сағат бөлшектеріне кесуге 
арналған тісті фрезерменмен кесетін 
автоматтарды және жартылай 
автоматтарды жөндеу. Арнайы 
саймандарды, кескіш құралдарды әр 
түрлі жазықтықтарда тексеріп 
орнату.Өңдеудің жалғасуын және кесу  
режимін орнату.  
Білу: қызмет көрсететін тісті фрезерменмен 
кесетін автоматтар, жартылай 
автоматтардың кинематикалық сұлбалары 
және құрылысы, жөндек ережелері және 
оларды дәлдікке тексеру; арнайы саймандар 
және бақылау-өлшеу құралдарының 
құрылымдық ерекшеліктері; кескіш  
құралдың геометриясы; оны қайрау және 
орнату ережесі; Тісті іліністердің 
элементтері және оларды бақылау әдістері.  
 
K.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Элементтер  
Өлшемдер 

Білу:  
қызмет көрсететін тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтардың кинематикалық сұлбалары және 
құрылысы, жөндек ережелері және оларды дәлдікке тексеру; 
арнайы саймандар және бақылау-өлшеу құралдарының 
құрылымдық ерекшеліктері; кескіш  құралдың геометриясы; 
оны қайрау және орнату ережесі; Тісті іліністердің 
элементтері және оларды бақылау әдістері. 
Қызмет көрсететін тісті фрезерменмен кесетін автоматтар, 
жартылай автоматтардың кинематикалық сұлбаларына жөндеу 
жүргізу; оларды дәлдікке тексере білу; арнайы саймандар және 
бақылау-өлшеу құралдарын жөндеуі; кескіш  құралдың 
геометриясын орнату; оны қайрау және орнату ережесін білу; 
Тісті іліністердің элементтерін жөндеу және оларды бақылау 
әдістері.   
 
 
K.2 Модулінің технологиялық картасы: «БӨАжА аспаптарының көрсеткіштерін бақылау.  Қызмет көрсететін 
жабдықты түзету барысында алынған қажет техникалық есептеулерді орындау» 
  БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 260 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Бақылау-сынау және 
диагностикалық 
жабдықты баптау. 
 
Бақылау-сынау және 
диагностикалық 
жабдықты баптайды 
Бақылау-сынау 
және 
диагностикалық 
жабдықтың 
құрылысы 
Бақылау-сынау 
және 
диагностикалық 
жабдықты баптау. 
 
Оқу материалы: 
тесттер; технологиялық 
карталар; жеке тапсырмалар; 
зертханалық-практикалық 
жұмыстар.  
Оқу құралдары: 
Трофимов А.И. 
Название: Справочник сле-
саря по КИП и А 
Издательство: Энергоатом-

издат Год: 1986 
 
K.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер  
Өлшемдер 
БӨАжА жұмысын білу.  Қызмет көрсететін жабдықты түзету 
барысында алынған қажет техникалық есептеулерді зерттеу. 
БӨАжА жұмысын бақылау.  Қызмет көрсететін жабдықты 
түзету барысында алынған қажет техникалық есептеулерді 
орындау 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет