Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


№  Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауыжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет17/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


 5.8  O. 5 Қуаты 1000 кВт-қа дейін және кернеуі  10 кВ-қа дейін 
болатын жиынтықтық трансформаторлық қосалқы 
станциялардың (ЖТҚС) релелік қорғау мен басқару 
сұлбаларын тексеру. Электрмен жабдықтау нысандары мен 
тасқынды-көліктік жүйелерінің диспетчерлік басқаруы мен 
белгі беру жабдығын реттеу. Тым төменгі разрядты 
электрмонтажшы-реттеушілердің нұсқаулары 
 78 
  
  
  
 78 
  
  
  
 5.9  O. 6 Реттелмейтін тұрақты ток көздерінің: қоректендіру 
блоктары (ВПТ, БПН), аккумуляторлық батареяларын реттеу. 
Күш беретін трансформаторлар мен қозғалтқыштардың 
күрделі дифференциалды, бағытталған қорғауларын реттеу. 
Тұрақты токты жедел басқару күрделі сұлбаларын, қуаты 500 
кВт дейін реттелмейтін машина және жартылай өткізгіштердің 
түрлендіру агрегаттарын, қуаты 500 кВт-тен жоғары 
түрлендіру агрегаттарын реттеу. Тым төменгі разрядты 
электрмонтажшы-реттеушілердің нұсқаулары. 
 78 
  
 78 
  
 5.10  P.1 Ауысымның қабылдау және тапсыру жұмыстары, жұмыс 
орнын, аспаптарды, құрал-саймандарды жинау, сондай-ақ 
оларды тиісті күйінде күту, жабдықтарды тазалау   
 56 
  
 56 
  
 5.11  P.2 Электрмен жабдықтау нысандарын сыннан өткізу және 
пайдалануға тапсыру 
 56 
  
 56 
  
 5.12  P. 3 Белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізу 
 34 
  
 34 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


6-кәсіп. Слесарь-жөндеуші 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
570 
  
570 
  
 5.1  Q.1 Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс 
жағдайларын зерттейді, тез тозу себептерін  табады, олардың 
алдын-алу мен жою шараларын қолданады 
 56 
  
 56 
  
 5.2  Q.2 Осы жабдықтар мен құрылғылармен пайдаланатын 
жұмыскерлерге пайдалану ережелері мен өндірістік жарақат-
тардың алдын-алу шаралары туралы нұсқау береді  
 56 
  
 56 
  
 5.3  Q.3 Жабдықтардың істен шығу себептерін тексеруде және 
апаттар мен өндірістік жарақаттанудың  алдын-алу шараларын 
әзірлеуде қатысады  
 56 
  
 56 
  
 5.4  R.1 Құрылғылар мен жабдықтардың өз уақытында жасалатын 
сапалы жөндеуі мен жетілдіруі,  түзу  күйін қамтамасыз ететін 
апатсыз және сенімді жұмысын, оның дұрыс пайдалануын 
қамтамасыз етеді 
 78 
  
 78 
  
 5.5  R. 2 Электромонтерлардың жұмысын басқарады, олардың жа-
саған жұмыстарының сапасын, технологияның, қауіпсіздік 
техникасының ережелерін, еңбек қорғау, өндірістік санитари-
ясы мен өрт қауіпсіздігінің  сақталуын бақылайды 
 78 
  
 78 
  
 5.6  R. 3 Құрылғылардың жұмысында ақаулықтарды жоюда, 
олардың жөндеуінде, монтажында және реттеуінде
электротехникалық өлшеулер мен сынамаларда қатысады. 
 78 
  
 78 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


Құрылғылардың бекітілген типтері бойынша техникалық 
қызмет етудің, жөндеудің, монтаждың және басқа 
жұмыстардың прогрессивтік әдістерін меңгереді және еңгізеді 
 5.7  S.1 Жұмыс орындарын материалдармен, шикізатпен, қор бөл-
шектерімен, өлшеуіш аспаптармен, қорғау құралдармен, 
құралдар мен аспаптармен, техникалық құжаттамамен қамта-
масыз ету бойынша шаралар қабылдайды 
 56 
  
 56 
  
 5.8  S. 2 Жабдықтардың істен шығу себептерін тексеруде және 
апаттар мен өндірістік жарақаттанудың  алдын-алу шараларын 
әзірлеуде қатысады  
 56 
  
 56 
  
 5.9  S. 3 Әрекеттегі құрылғыларды меңгеру мен жетілдіру, бекітіл-
ген техникалық құралдар жұмысының сенімділігін, сапасын 
көтеру бойынша іс-шаралар әзірлеуде қатысады.   
 56 
  
 56 
  
7-кәсіп. Экскаватор мен бульдозер машинисі  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
450 
  
450 
  
 5.1  T.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орнын және тау-кен 
машиналары мен жабдықтарды дайындау. 
78 
  
78 
  
 5.2  T.2 Материалды-техникалық құралдарымен қамтамасыз ету 
56 
  
56 
  
 5.3  T.3 Жұмыстар нысаны бойынша материалдарды зерттеу 
78 
  
78 
  
 5.4  U.1 Өндірістік процесін орындау барысындағы материалдық-
техникалық қамтамасыз ету элементтерін жеткізу 
78 
  
78 
  
 5.5  V.1 Ашық кен жұмыстарын жүргізу тапсырмасы бойынша 
126 
  
126 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


тау-кен жабдықтарын басқару және ұйымдастыру 
 5.6  W.1 Тау-кен машиналары мен жабдықтарды тоқтату, келесі 
ауысымға жабдықтарды тапсыру 
34 
  
34 
  
8-кәсіп. Электровоз бен тепловоз машинисі  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
450 
  
450 
  
 5.1  X.1 Тапсырмаларды орындауға жұмыс орнын мен тау маши-
налары мен жабдықтарын дайындау 
78 
  
78 
  
 5.2  X.2 Материалды-техникалық құралдарымен қамтамасыз ету 
56 
  
56 
  
 5.3  X.3 Нысан бойынша материалдарды зерттеу 
78 
  
78 
  
 5.4  Y.1 Өндірістік процесін орындау барысындағы материалдық-
техникалық қамтамасыз ету элементтерін жеткізу 
78 
  
78 
  
 5.5  Z.1 Тау-кен жұмыстарын жүргізу  тапсырмасы бойынша тау-
кен жабдықтарын ұйымдастыру мен басқару 
126 
  
126 
  
 5.6  AA.1 Тау-кен машиналары мен жабдықтарды тоқтату, келесі 
ауысымға жабдықтарды тапсыру 
34 
  
34 
  
9-кәсіп. Техник – механик 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
  
750 
  
750 
 5.1  АB.1 Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орындарын, тау-
кен машиналары мен жабдықтарды дайындауды ұйымдастыру 
  
 106 
  
 106 
 5.2  AC.1 Өндірістік үдерісін орындау барысындағы материалды-
техникалық қамтамасыз ету элементтерін бақылау жеткізу 
және ұйымдастыру 
  
 106 
  
 106 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


 5.3  AD.1 Келесі жұмыстар үшін кен жабдықтарын орнату мен 
аяқтау жұмыстарының процесстерін басқару және ұйымда-
стыру   
  
 106 
  
 106 
 5.4  AE.1 Жұмыс кәсібі бойынша міндеттерді орындау 
  
 432 
  
 432 

Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорын 
мәмілесі бойынша модульдер) 

Кәсіптік білім беру және Кәсіби машық (оқу, оқу-
өндірістік, технологиялық, біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы көлемінен 
кем дегенде 40%** 

Аралық аттестаттау 
  
  
  
  

Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 
білім беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби дайындық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10 
Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 
11 
Факультативтік сабақтар 
Теориялық білім алу кезінде аптасына 4 сағаттан 
артық емес 
  
Барлығы 
4960 
6588 
1656 
4960 
* Негізгі орта білім беру негізіндегі және жалпы орта білім беру негізіндегі мамандарды дайындау кезінде «Жалпы білім беру пәндері», 
«Жалпы  гуманитарлық  пәндері»  және  «Әлеуметтік-экономикалық  пәндері»  техникалық  және  кәсіби  білім  берудің  Мемлекеттік  жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес қосылады(23.08.2012 ж. № 1080 ҚРҮҚ-нан) 
** Оқу жоспарын жасау кезінде оқу ұйымы модульдері пәндерге, бейімделгендерді еңбек функциясына, пән санын модуль тақырыбының 
мазмұнына сәйкес қайта ыңғайлауға құқығы бар. 

3.3  Арнайы  пән  бойынша  типтік  оқу  бағдарламалары  (модульдер:  АB.1  Тапсырмаларды  орындау  үшін  жұмыс 
орындарын,  тау-кен  машиналары  мен  жабдықтарды  дайындауды  ұйымдастыру,  AC.1  Өндірістік  үдерісін  орындау 
барысындағы  материалды-техникалық  қамтамасыз  ету  элементтерін  бақылау  жеткізу  және  ұйымдастыру,  AD.1  Келесі 
жұмыстар үшін кен жабдықтарын орнату мен аяқтау жұмыстарының процесстерін басқару және ұйымдастыру  , AE.1 Жұмыс 
кәсібі бойынша міндеттерді орындау) 
 
«Тау-кен ісі және бұрғылап-жару жұмыстары» пәні бойынша       типтік оқу бағдарламасы 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Геологиялық 
құрылымды кен 
орындарының 
элементтерін 
анықтау 
 
Геология 
негіздері 
Минералогия 
негіздері 
Минералогия 
бойынша 
тәжірибелік 
жұмыстар. Негізгі 
минералдар 
Минералдар 
жинағы 
Белоусов В. В. 
Структурная гео-
логия. — 3-е 
изд. — М.: Изда-
тельство МГУ, 
1986. — С. 5. — 
248 б. — 4600 экз. 
Петрография 
негіздері 
Петрография 
бойынша 
тәжірибелік 
жұмыстар. Негізгі 
тау жыныстар. Тау 
жыныстарының 
құрылымы мен 
текстурасы. 
Тау 
жыныстарының 
жинағы 
Құрылымдық 
геология 
негіздері 
Қалың қабаттың 
құрылымдық 
құрылымы(көлдеңен, 
қисайған және 
қатпарлы). 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Эндогенді және 
экзогенді 
процесстер. 
Техтоникалық 
қозғалыстың 
сыныптамасы және 
қасиеттері; 
Вулканогенді және 
тектоникалық 
жыныстардың 
орнының пішіні. 
Пайдалы 
қазбалардың кен 
орындарының негізгі 
типтері; геологиялық 
және техногендік 
адам қызметі;
 
Ашық  кен  қазу 
жұмыстарының 
технологиялық 
процесстерін 
жүргізу:  кен  қазу 
жұмыстарын 
жүргізуді 
жоспарлау  және 
Тау-кен ісі 
негіздері 
Тау-кен 
жұмыстары және 
кенді өңдеу. 
Пайдалы 
қазбалардың 
ашық кен қазу 
тәсілдері 
Ашық кен қазу 
жұмыстары. 
Жер асты кен қазу 
жұмыстары. 
Тау жыныстарынын 
сыныптамасы және 
физика-химиялық 
қасиеттері. 
 
Основы  горного 
дела 
(Открытые 
горные  работы). 
2012.  Кемерово: 
КузГТУ. 
В. 
А.Ермолаев. 
Процессы  откры-
тых горных работ. 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
техникалық 
құжаттамасыг 
рәсімдей 
білу. 
Телімде  кен  қазу 
жұмыстарының 
жүргізілуін 
бақылау 
және 
ұйымдастыру 
білу 
 
Ашық кен өңдеу 
нысандары және 
шарттары. 
Өңдеу жүйесі және 
қазу тәсілдері. 
Ашық кен қазу 
жұмыстарының тау-
кен машиналары мен 
жабдықтары. 
Тау жыныстарын 
қазу технологиясы. 
Карьерлік көлік. 
Үйіндегіш. 
1978.  М.  Недра. 
Ржевский В.В. 
Основы  горного 
дела 
[Электрон-
ный ресурс]. 2010. 
М.  К.Н.  Трубец-
кой,  Ю.П.  Гал-
ченко 
Телімде жару 
жұмыстарын 
жүргізілуін 
бақылау және 
ұйымдастыру 
 
Бұрғылап-жару 
жұмыстарының 
негіздері 
Жарылғыш 
ұңғымаларды 
бұрғылау  кезінде 
тау  жыныстарын 
бұзу  
Соққылап бұрғылау. 
Айналдыра  отырып 
бұрғылау. 
Айналдыра  отырып-
соққылап бұрғылау 
Жарылғыш ісі 
зертханасы 
заманауи өлшеуіш 
жиынтықтармен 
және аспаптармен, 
заманауи 
компьютерлермен, 
көптеген 
бағдарламалық 
жасақтамалармен, 
заманауи 
аспаптармен және 
Жарылғыш 
заттар 
және 
қоршаған  ортаға 
жару әрекеті 
 
Жару  және  жарғыш 
заттардың 
теориялық  негіздері. 
Өнеркәсіптік 
жарылғыш 
заттар.Жару  кезінде 
инициялау  тәсілдері 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
мен 
құралдары. 
Жарылғыш 
құралдармен  жұмыс 
жасау 
бойынша 
негізгі қағидалар.  
 
жабдықтармен 
қамтылған. Бқл 
студенттерге 
бұрғылау 
жұмыстарының 
жаңа 
технологияларын 
меңгеруге, өндіріс 
дамуының 
заманауи 
деңгейіне сәйкес 
күрделі 
инженерлік 
міндеттерді шешеу 
дағдыларын 
басқаруға 
мүмкіндік береді.
 
Тау-кен  ісі  мен 
геологиялық 
барлаудағы  жару 
жұмыстары 
 
ЖЗ(жарғыш 
зат) 
зарядын 
есептеу 
және 
орналасу 
негізгі  қағидалары. 
Арнай 
жару 
жұмыстары 
 
 
 «Карьерлік көлік» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Тау-кен 
кәсіпорындарда 
тасымалдау 
Цилдік  әрекетті 
тасымалдау 
машиналары 
Тасымалдау 
машиналардың 
негізгі 
Тасымалдау 
машиналарын 
есептеудің  жалпы 
Қабырға 
ақпараттық 
стендтері 
Транспорт  на  гор-
ных  предприятиях 
/  Б.  А.  Кузнецов, 

машиналарын 
пайдалану 
негіздерін білу; әр 
түрлі көліктердің 
қолдану аясы. 
Олардың оңтайлы 
жұмыс жасау 
режимін орната 
біледі, 
кәсіпорынның 
техникалық 
саясатына сәйкес 
көлік паркінің 
құрылымын 
қалыптастыра алу
 
 
параметрлерін 
есептеу 
қағидалары 
қағидалары 
Пән 
бойынша 
плакаттар 
жиынтығы. 
Пән 
бойынша 
видео-фильмдер 
жиынтығы. 
Оқу-зерттеу 
стендтері. 
Пән 
бойынша 
жабдық 
фотосу-
реттерінің 
жиынтығы. 
Тау-кен  кәсіпоры-
нының  электрон-
ды 
формадағы 
паспорты. 
Тасымалдау 
жабдықтарының 
макеттері. 
[и  др.].  /  –  М.  : 
Недра, 1976. 
Транспортные 
машины  и  ком-
плексы  открытых 
горных разработок 

А.О.Спи-
ваковский,  М.  Г. 
Потапов.  –  М.: 
Недра, 1983. 
Транспортные 
машины  и  ком-
плексы  открытых 
разработок 
/В.А.Дьяков.–М. 
Недра, 1986. 
Теміржолдық 
көлік 
Теміржол 
көліктерін есептеу 
Автомобильдік  та-
сымалдағы 
және 
өзі 
жүретін 
көліктер 
Автомобильдік 
тасымалдағышты 
есептеу 
Үзіліссіз 
әрекетті 
тасымалдау 
машиналары 
Конвейерлік көлік 
Ленталық 
конвейерді 
есептеу 
Гидравликалық 
көлік 
Гидрокөлікті 
есептеу 
Аралас  әрекетті 
тасымалдау 
машиналары 
Байлау  арқаны  бар 
көліктер 
Аспалы  арқандық 
жолды есептеу 
Құрамдасты-
рылған көлік 
 
 «Тау-кен  кәсіпорындарының  электр  жабдықтары  және  электр  жарақтары»  пәні  бойынша              типтік  оқу 
бағдарламасы 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Ашық  кен  қазу 
жұмыстарында 
қолданылатын, 
Карьерлерді,кен
ді және шахтаны 
электрмен 
Тау-кен  кәсіпорында 
электр 
энергиясын 
тұтынушылардың 
Қосалқы 
станциялардың 
жоғары 
кернеуі 
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
қозғалмалы 
машиналар 
мен 
стационарлық 
қондырғылардың 
негізгі  түрлерінің 
әрекет 
ету 
қағидаларын, 
құрылғыларын, 
тағайындамасын 
білу 
 
жабдықтау 
сипаттамасы.  Электр 
жіберу 
ауа 
және 
кабельдік  желілердің 
құрылғылары. 
Электр 
қондырғыларындағы 
қысқа 
тұйықталу 
түрлері 
мен 
сипаттамасы. 
ҚТ 
тогын 
анықтау. 
Электр 
жабдықтарының 
элементтері, 
олардың 
тағайындамасы  және 
сипаттамасы 
(айырғыштар, 
трансформаторлар, 
ажыратушылар, 
асқын 
кернеуден 
шектегіштер 
және 
реакторлар). 
Электрмен 
жабдықтау 
жүйесіндегі 
бар 
аппаратура 
элементтерін 
игеру.Ажыратқыш
тар  мен  күштеп 
сөндіргіштердің 
құрылымдарын 
игеру. 
Жиынтықтық 
тарату 
құрылғысының 
(ЖТҚ) 
құрылымын  және 
сұлбасын игеру.  
 (ЖБЖ,  ЖТҚ-2-10 
және басқалары) 
ЖТҚ  қорғанысын 
сынау. 
Кабельдік 
желі 
құрылымының 
негізгі 
элементтері. 
Электр  беру  әуе 
желісінің 
құрылымының 
басты элементтері 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
қорғаныс(релелік, 
асқын 
кернеуден, 
тұйықталу) 
 
Электрлік 
қондырғыларды 
қоректендіруге 
арналған 
негізгі 
және 
қосалқы 
жабыдқтарды 
таңдауын  жүргізе 
алу. 
Электрлік 
жинақтау 
және 
жөғдеу 
жұмыстарына 
арналған 
сәйкес 
технологияны, 
жабдықтарды, 
құрал-
саймандарды және 
материалдарды 
таңдау 
 
Тау-кен  электр 
жабдықтарының 
құрылымдық 
атқаруы 
 
Тау-кен электр 
жабдықтарын 
пайдалану 
ерекшеліктері. 
Электр 
жабдықтармен 
атқарылатын жұмыс 
түрлері(климаттық, 
орналасуы, ішінен 
түсуден қорғау). 
Жарылудан қорғау. 
Қалыпты кеніштік 
атқару 
аппаратураларының 
қолдану аясы және 
құрылғылары. 
Жарылуға қарсы 
жоғары төзімді 
электр жабдықтары. 
Кеніштік электр 
жабдықтарын сынау. 
Ток жүретін 
Пайдалану 
шарттары 
бойынша 
кенім 
электр 
жабдықтарының 
сыныптамасы. 
Жарылудан қорғау 
деңгейі  бойынша 
кеніш 
электр 
жабдықтарының 
сыныптамасы. 
Кеніш 
аппараттарын 
жарылудан  қорғау 
деңгейін  таңбалау. 
Атқару 
түріне 
байланысты 
электр 
жабдықтарының 
қолдану 
аясы. 
Жарылуға  төзімді 
электр 
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
бөлікпен жанасқанда 
және қатты дене мен 
судың ішіне түсуінен 
қорғайтын электр 
жабдықтардың 
түрлері және 
деңгейлері туралы 
түсінік. Электрлік 
тізбектің ұшқын 
қауіпсіздігі. Элекр 
жабдықтармен 
жұмыс жасау кезінде 
қауіпсіздік шаралары 
жабдықтарының 
қабатын сынау 
 
Электрмен 
жабдықтау  және 
машиналар  мен 
механизмдерді 
қашықтықтан 
басқару 
сұлбалары 
 
Электрлік 
сұлбаларда 
қолданылатын 
элементтердің 
шартты  белгіленуі. 
Сұлба  түрлері  мен 
типтері. 
Элементтерді 
графикалық 
және 
әріптік белгілеу. Қол 
электрлік  тескішпен 
қашықтықтан  және 
Тұрақты 
токты 
қозғалтқышты 
электрлік 
басқаруды  игеру. 
Айнымалы  токты 
қозғалтқыштарды 
басқару 
сұлбадарын  игеру. 
ЭКГ 
типті 
экскавтордың 
электр 
жабдықтарын 
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
аймақтан 
басқару, 
жүктеу 
машиналарын 
қашықтықтан 
басқару  сұлбаларын 
тұрғызу 
негізгі 
қағидалары. 
Реверсирлі 
және 
реверсирсіз 
асинхронды,  қысқа 
тұйықталған, 
қозғалтқышты 
басқару  сұлбасы.  Бір 
фазалы  және  үш 
фазалы 
қозғалтқышты  қосу 
сұлбасы. 
ФАалық 
роторы 
және 
синхрондық 
қозғалтқышы 
бар 
қозғалтқышты  қосу 
сұлбасы. 
Тұрақты 
токты  қозғалтқышты 
қосу сұлбасы. Бірден 
қосу 
құрылғысы 
игеру 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
және 
тиристрлік 
түрлендіргеш 
көмегімен 
асинзрондық 
қозғалтқышты 
басқару 
сұлбасы. 
Жоғары 
кернеулі 
қозғалтқышты 
басқару 
сұлбасы. 
Қашықтықтан 
басқару 
сыммен 
және сымсыз жүйесі. 
Экскаваторлардың, 
бұрғылау 
станоктарының, 
шахталық  бұрғылау 
станоктарының, 
тиеу-жеткізу 
машиналарының 
электрлік 
жабдықтары. 
Тазарту  және  жіберу 
комбайндарды  және 
жиынтықтарды, 
бұрғылау 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
машиналарын, 
аймақты 
желдету 
желдеткіштерін 
қашықтықтан 
басқару 
сұлбасы. 
Машиналарды  және 
механизмдерді 
қашықтықтан 
басқару 
кезін 
қауіпсіздік 
ережелері. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет