Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігіжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата13.06.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі   

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университет  

 

                                                                             Бекітемін  Бірінші проректор ҚарМТУ 

_______________А.Исагулов 

"____" ____________ 2008 ж. 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ЖИЫНЫ 

 

_________Деректер базасының жүйесі 

___________________                   

(пәннің атауы және коды) 

 

_______050703 –       «Ақпараттық жүйелер »______                                    (мамандықтың шифрі және атауы) 

 

Ақпараттық технологиялар факультеті  

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер кафедрасы  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

Алғы сөз 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік жиыны жасалынды: ____________________Саданова Б.М.__________________________________ 

(оқу дәрежесі, оқу атағы, аты – жөні) 

 

 

 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер кафедрасы отырысында 

талқыланған 

Хаттама     № _______    «____»______________2008 ж. 

Кафедра меңгерушісі________________         «____»____________2008 ж. 

(қолы) 

 

  

Ақпараттық технологиялар факультетінің әдістемелік бюросымен 

мақұлданды 

Хаттама № ________  «_____»_____________2008 ж. 

Төрағасы ________________        «____»____________ 2008 ж. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Жұмыс оқу бағдарламасы 

1.1 Оқытушы жайлы деректер және байланыс ақпараты  

Саданова Бакытгуль Маратовна, аға оқытушы__________________ 

(оқытушының аты-жөні, оқу дәрежесі, оқу атағы, қызметі ) 

 

ААЖ  кафедрасы  ҚарМТУ – дың  бас  корпусында    (Қарағанды, Бейбітшілік  бульвары, 56), аудитория  300 , байланыс  телефоны  56-59-35 

(254) , факс _-_, электрондық адресі  sadanova_b@mail.ru 

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

Сабақ түрі 

Байланыс сағаттарының саны 

Семестр


 

Кредит


 саны

 

Дәрістер 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

СОӨЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлық 


сағат 

саны 


СӨЖ 

сағатта


рының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


формасы

5 3  15 


15 

15 


45  90  45  135 

Емтихан


 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Деректер базасының жүйесі» пәні мамандық бойынша білім берудің 

мемлекеттік кәсіптік пәндердің циклына кіреді. 

 

1.4 Пән мақсаты 

«Деректер базасының жүйесі» пәні деректер базасының (ДБ) теориялық 

негіздерін, деректерге қолданатын операцияларды, оларды өңдеуді және 

іздеуді ұйымдастыру әдістерін, сонымен қатар суреттейтін тіл құралдары 

және қимылға келтіру деректердің негізгі модельдерінің принциптерін құру 

және олардың қазіргі кездегі деректер базасын басқару жүйесінде (ДББЖ) 

қолдануды үйрету мақсатын алға қояды. 

 

1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: деректер базалары теориясының негізгі 

жағдайларын, олардың ДББЖ іске асыруда қолданылуын, сонымен қатар 

қолданбалы бағдарламалық жүйелерді құру және пайдалану үшін ДББЖ 

қолдану тәсілдерін оқу.     

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

- деректер базасы жүйелерін құру принциптерін, деректерді ұсыну 

модельдерін, оларға қолданатын негізгі операцияларды, деректер базасын 

жобалау негіздері туралы түсінікке ие болуға; 

-  нақты  нысан  аймағында  ақпараттық  модельді  жобалау,  деректер 

базасын  өңдеу  үшін  қазіргі  кездегі  ДББЖ-ны  қолдану,  әр  түрлі  модельдер 

көмегімен деректерді көрсетіп жұмыс істеуді; 

- пәндік аймақтың мақсатын талдау негізінде ДБ-на талаптарды құрауды 

істей білуге; -  ДБ-н  құру  бойынша  жұмыстарды  орындауда  және  ДБ-ның 

қолданбалық  интерфейсін  бағдарламалауда  практикалық  дағдыларды 

меңгеруге.  

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пән 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 1 Информатика 

Деректер базаларын ұйымдастыру принциптері. 

ДББЖ қызметтері 

2 Алгоритімдеу және 

программалау тілдері 

Деректер типтері. Процедуралар және 

функциялар. 

3 Программалау технологиясы 

БҚ-ды және қолданбалы интерфейсті құру 

технологиясы.  

4 Деректерді өңдеу 

құрылымдары және әдістері. 

Деректер құрылымдары. Деректерге қол 

жеткізудің тәсілдері мен алгоритімдері. 

Индекстерді ұйымдастырудың тәсілдері 

5 Программалық қамтамасыз 

етудің қазіргі заманғы 

құралдары мен әдістері 

Бағдарламалық жүйені жобалаудың әдістемесі 

 

1.7 Тұрақты деректемелер 

«Деректер базасының жүйесі» пәнін оқу кезінде алынған білімдер 

келесі пәндерді  

1 Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау  

2 ДБ жобалау 

3 Программалық қамтамасыз етуді жобалау 

меңгеру барысында қолданылады. 

 

1.8 Пәннің тақырыптық жоспары 

 

1.8.1Сабақтар  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  олардың  еңбек сыйымдылығы  

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

лекция-

лар 


практика-

лық саб.


зертхана-

лық саб. 

ОСӨЖ

СӨЖ


1 Деректер базасы және ДББЖ 

 

  

 

 1.1 Ақпарат және мәліметтер. 

Ақпараттық қатынастар және 

деректердің өзара байланыстары 

1    3 


1.2 Деректер базасының заттық салада 

ақпараттық модель ретінде көрсетілуі. 

Деректер банкі. Деректер сөздігі 

    2 1.3 Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) деректер базасын құру және 

өңдеу құралы 

    1 1.4 Деректер банкінің қолданушылары. 

Деректер базасының әкімі және оның 

функциялары 

1    3 


1.5 Деректер банкінде сұраныстарды 

өңдеу. Деректер базасында 

қолданылатын деректер қасиеті: 

тәуелсізділік, интеграция, қорғау, 

қосалқылау. Деректердің бүтіндігі. Схема 

және схема бөлшектері 

    3 


1.6 Деректер банкінде қолданылатын 

тілдер: деректерді суреттеу тілі, 

деректерді қимылдату тілі және 

сұраныстар тілі 

1    2 


 

1.7 Деректерді ұсыну деңгейлері: сыртқы, 

концептуалды, ішкі 

1    3 


 

1.8 Базадағы деректерге қолданылатын 

негізгі операциялар: жүктеу, түзету, 

іздеу, сұрыптау, қайта құру, 

реструктуризациялау 

    2 


2 Деректер моделі 

 

 

  

 

2.1 Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын 

негізгі операциялар 

1 1    3 

2.2 Деректер моделін таңдау      

2.3 Иерархиялық үлгі      3 

2.4 Желілік үлгі  1    3 

2.6 Реляциялық үлгі. Қатынас, атрибут 1 1    1  

2.7 Реляциялық алгебра мен реляциялық 

есептеу. SQL және  QBE сұраныс тілдері.

 1   1 


3 Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер 

базасын құру 

 

  

 

 3.1 ДББЖ-ның негізгі терезесі және 

онымен жұмыс істеу 

1 1  2   2 

3.2 Деректер базасын құру 

1 1  1 1 

3.3 Деректер базасымен жұмыс істейтін басқару элементтері, олардың қасиеттері 

мен әдістері 

 1 2 2 3.4 ДББЖ-да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының 

программалық мысалдары 

1 1  1   1 

3.5 ДББЖ-да қосымшаларды өңдеу 

үлгілері 

1 1  3 3 4 Деректер базасын жобалау 

     


4.1 Деректер базасының өмір деңгейінің 

ұзақтығы 

1 1  1 3 

4.2 Деректер базасын жобалаудың жалпы реті 

1 1  2 1  

4.3 Талаптарды түрге келтіру және талдау

 1 1  


4.4 Концептуалды жобалау. Логикалық 

жобалау. Физикалық жобалау 

1 1    3 

4.5 Деректер базасы теориясының даму тенденциялары 

 1 1  


4.6 Деректер базасының ғылымда, 

техника мен бизнесте қолданылуы 

1 2  1 2 

БАРЛЫҒЫ: 15 15 

15 


45 

45 


 

1.9 Негізгі әдебиет тізімі 

1  Т.  Конноли.  Базы  данных.  Проектирование,  реализация  и 

сопровождение.  Теория  и  практика.:  Пер.с  англ. – М.:  Изд.дом  «Вильямс», 

2003. – 1440 с. 

2  К.Дейт.  Введение  в  системы  БД.  изд.6-е. :Пер.с  англ. - М.:  Изд.дом 

"Вильямс", 2001. – 1200с. 

3  В.Н.Четвериков  и  др.  Базы  данных  и  знаний. – М.:  Высшая  школа, 

1987. -354с. 

4  Д.Ульман.  Введение  в  системы  баз  данных. – М.:  Издательство 

«Лори», 2000. – 853с. 

5 С.М.Диго. Проектирование и использование баз данных. Уч.пособие. –

М.:Финансы и статистика, 1995. – 455с. 

 

1.10 Қосымша әдебиет тізімі 

6  Дьюсон  Р. SQL Server 2000. Программирование. :Пер.с  англ. – М.: 

БИНОМ, 2002. – 812с. 

7  Гарсиа  М. MS SQL Server 2000. Справочник  администратора. : Пер.с 

англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2002. – 976с. 

8  Ю.В.Бекоревич.  Самоучитель MS Access 2003. - Спб.:  Питер, 2004. –

727с. 

9 Т.Берзтисс.  Структуры данных. : Пер.с англ. - М.: Статистика, 1994. – 408с. 

10 А.Хомоненко. Delphi 7. - Спб.: Питер, 2005. – 1200с. 

11  К.Хедерсон.  Профессиональное  руководство  по SQL Server - Спб.: 

Питер, 2005. – 619с. 

12 С.Дунаев. Доступ к БД и техника работы в сети.  - М.: Диалог-МИФИ, 

1999. – 416с. 

13 Е. Карпов. MS Access 2000. - Спб.: Питер, 2000. – 412с. 


14  А.Я.Архангельский.  Язык SQL в  С++. - М.:  Изд-во  Бином, 2000. – 

216с. 


15  А.В.Зимулин.  Типы  данных  в  языках  программирования  и  БД.  - 

Новосибирск: Наука, 1987. – 151с. 

16  Э.  Нейбург.  Проектирование  баз  данных  с  помощью UML. : Пер.с 

англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. – 281с. 

17  К.Фиайли. SQL: руководство  по  изучению  языка. : Пер.с  англ. - М.: 

ДМК-Пресс, 2004. – 451с. 

18  Т.И.Радько,  В.В.Яворский.  Принципы  организации  баз  данных. 

Учебное пособие. – Караганда, Изд-во КарГТУ, 2004. – 90с. 

 19  А.Саймон.  Стратегические  технологии  баз  данных:  менеджмент  на  

2000г. –М.: Финансы и статистика, 1999. – 254с. 

20  Т.С.Карпова.  Базы  данных:  модели,  разработка,  реализация. – СПб.: 

Питер, 2001. – 532с. 

21  М.Р.Когановский.  Энциклопедия  технологий  баз  данных. –М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 756с. 

22  Д.Харрингтон.  Проектирование  объектно-ориентированных  баз 

данных. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 459с. 

23  А.Чеканов.  Базы  данных:  от  проектирования  до  разработки 

приложений. – СПб.: Питер, 2003. – 746с. 

24  И.И.Веберова.  Распределенные  информационные  системы.  Учебное 

пособие. – Томск: ТУСУР, 2001. – 348с. 

25  В.И.  Артемьев.  Обзор  способов  и  средств  построения 

информационных приложений. Уч.пособие. - .  - М.: Диалог-МИФИ, 1999. – 

416с. 

26  Б.М.Саданова . Деректер  қоймалары.  Электронный  учебник Сертификат № 147. – Караганда: КарГТУ, 2005. – 150с. 

 

1.11 Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау (60% дейін)  және 

қорытынды  аттестаттау  (емтихан) (40% дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең 

жоғары  көрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  

100% дейін мәнді құрайды.  

Әріптік 


баға  бойынша 

бағалау 


Сандық 

бағалау 


эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 


2,0 

1,67 


1,33 

70-74 


65-69 

60-64 


55-59 

Қанағаттанарлық D 1,0  50-54 30-49 0-29 

Қанағаттанарлықсы

з 

 

Аралық бақылау оқудың 5-ші және 14-ші апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлеріне сәйкес қалыптасады: 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Бақылау

 түрі


 

%-

дық құр

амы


 

1 2 3  4 5  6  7 8  9 10 11 12 13 14 15

Барлығы

, % 


Қатысу  1  * * * * * * * *  * * * * * * * 15 

Зерт.жұмы

старды 

қорғау 


2,5 

 * 


 * 

  * 


  * 

  * 


  * 15 

Теорет. 


модулі 

15 


      * 

       * 

 30 

Барлығы 


(аттестация 

бойынша) 

        30        30  60 

Емтихан                   40 

Барлығы                   100 

 

1.12 Саясат және рәсімдер 

«Деректер базасының жүйесі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді 

сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық 

түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру.  

1.13 Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

Количество 

экземпляров 

Ф.И.О автора 

Наименование учебно-методической 

литературы 

Издательство, год 

издания 


В библио 

теке 


на 

кафедре 


Негізгі әдебиет 

Конноли Т. 

Базы данных. Проектирование, 

реализация и сопровождение. 

Теория и практика 

– М.: Изд.дом 

«Вильямс», 2003 

 К.Дейт  

 

Введение в системы БД. изд.6-е. :Пер.с англ. 

- М.: Изд.дом 

"Вильямс", 2001. – 

1200с. 


 

В.Н.Четвериков и др.  

 

Базы данных и знаний – М.: Высшая 

школа, 1987. -

354с. 

12 


 

Д.Ульман 

Введение  в  системы  баз 

данных.. 

 

– М.: Изд-ство «Лори», 2000. – 

853с 


 

С.М.Диго Проектирование 

и 

использование  баз  данных. Уч.пособие.  

–М.:Финансы и 

статистика, 1995. 

– 455с. 


 

Қосымша әдебиет Дьюсон Р. 

SQL Server 2000. 

Программирование 

– М.: БИНОМ, 

2002 

 Гарсиа М 

MS SQL Server 2000. 

Справочник администратора 

– М.: Изд-во 

ЭКОМ, 2002 

 Ю.В.Бекоревич 

Самоучитель MS Access 2003. 

- СПб.: Питер, 

2004. –727с. 

15 

 

Т.Берзтисс   Структуры  данных. : Пер.с 

англ.  


- М.: Статистика, 

1994. – 408с. 

10 

 

А.Хомоненко Delphi 7.  

- СПб.: Питер, 

2005. – 1200с. 

15 


 

К.Хедерсон 

Профессиональное 

руководство по SQL Server  

- СПб.: Питер, 

2005. – 619с. 

12 

 

С.Дунаев Доступ к БД и техника работы 

в сети.  . 

- М.: Диалог-

МИФИ, 1999. – 

416с  Е. Карпов 

MS Access 2000.  

- СПб.: Питер, 

2000. – 412с. 

 

А.Архангельский 

Язык SQL в С++.  

- М.: Изд-во 

Бином, 2000. – 

216с. 

12 


 

А.В.Зимулин 

Типы 

данных 


в 

языках 


программирования и БД.   

- Новосибирск: 

Наука, 1987. – 

151с. 


 

Э. Нейбург Проектирование  баз  данных  с 

помощью UML. : Пер.с англ.  

- М.: Изд.дом 

"Вильямс", 2002. – 

281с. 

10 


 

К.Фиайли SQL: 

руководство 

по 


изучению языка. : Пер.с англ.  

- М.: ДМК-Пресс, 

2004. – 451с. 

15 


 

Б.М.Саданова, 

Г.О.Кудышева, 

О.А.Кан 


Деректер 

қоймасын 

ұйымдастыру.Учебное 

пособие  

– Караганда, Изд-

во КарГТУ, 2006. 

– 65с. 

 

15 А.Саймон 

Стратегические 

технологии 

баз  данных:  менеджмент  на  

2000г.  

– М.: Финансы и 

статистика, 1999. 

– 254с. 


 

Т.С.Карпова Базы 

данных: 


модели, 

разработка, реализация.  

– СПб.: Питер, 

2001. – 532с. 

14 

 


М.Когановский 

Энциклопедия технологий баз 

данных.  

– М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

– 756с 


 

Д.Харрингтон Проектирование объектно-

ориентированных баз данных..

– М.: ДМК Пресс, 

2001. – 459с 

14 

 

А.Чеканов Базы 

данных: 


от 

проектирования до разработки 

приложений.  

– СПб.: Питер, 

2003. – 746с. 

10 


 

И.И.Веберова 

Распределенные 

информационные 

системы. 

Учебное пособие 

– Томск: ТУСУР, 

2001. – 348с. 

 В.И. Артемьев Обзор  способов  и  средств 

построения  информационных 

приложений. Уч.пособие. 

М.: Диалог-

МИФИ, 1999. – 

416с. 

15 


 

Б.М.Саданова 

Деректер 

қоймалары. 

Электронный 

учебник 


Сертификат № 147. 

– Караганда: 

КарГТУ, 2005. – 

150с. 


 

 

  

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақты-


лығы 

Бақылау түрі

Тапсыру 

мерзімі 


Дәріске 

қатысуы 


1-4б. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

мағлуматтарды 

меңгеру 

[1,2,3,5] 15апта 

Ағымдағы 

1-14 


апта 

Зертханалық 

сабақтарға 

қатысу  


3-4б. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

мағлуматтарды 

меңгеру 

[1,4,6,7] 15апта 

Ағымдағы 

1-14 


апта 

Практика-

лық 

сабақтарға қатысу 

1,2,3,4б. берілген 

тақырыптар 

бойынша 


мағлуматтарды 

меңгеру 


[1,4,6,7] 15апта 

Ағымдағы 

1-14 

апта 


№ 1-6 

зертханалық 

жұмыстарды 

тапсыру 


3,4б. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

мағлуматтарды 

меңгеру 

[1,4,6,7] 15апта 

Ағымдағы 

2,4,7,9, 

12,15 

апта 


Теориялық 

модуль 


№1-4 бөлімдердегі 

тақырыптар 

бойынша білімді 

тексеру 


[1,3,4,7] 

0,5 біріккен 

сағаттар 

 

Аралық 7,14 

аптала-


ры 

 

Емтихан Пән материалының  

меңгерілу деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

0,5 біріккен 

сағаттар 

 

Қорытынды Сессия 

кезеңін-


де 

3  Дәріс конспектісі 

 

Бөлім 1 Деректер базасы және ДББЖ   

Тақырып 1.1 Ақпарат және мәліметтер. Ақпараттық қатынастар 

және деректердің өзара байланыстары(1 сағ) 

 

Дәріс жоспары 1. Файлдық жүйелерді қолдану мәселесі 

2. Негізгі түсініктер мен анықтамалар 

3. ДБ қолданушылар 

4. Деректер базаларының классификациясы 

 

Деректер  базалары - ДБ – бұл  өзара  байланысты,  компьютер  жадының деректертер  қоймасында  сақталатын  және  бірнеше  қолданбаларда  аз 

шығынмен қолданылатын; деректер есте сақталғанда және қолданғанда олар 

өздері  қолданатын  бағдарламаларға  тәуелді  емес,  ал  бағдарламалар 

деректерді  сақтау  құрылымынан  және  тәсілінен  тәуелді  емес;  жаңа 

деректерді  модификациялау  үшін,  сонымен  қатар  ДБ  іздеуде  жалпы 

басқаратын  тәсіл  қолданылады. ДБ құруды  жүзеге  асыратын  бағдарламалар 

жиынтығы және оны бірқалыпты жағдайда ұстайтын, сонымен қатар әртүрлі 

қолданушыларға  деректерді  қолдануға,  ДБ  өз  мақсаттарында  сақталатын, 

деректер  базаларын  басқару  жүйесі  деп  аталады. (ДББЖ).  Деректермен 

барлық операциялар ДБ автоматты түрде ДББЖ басқаруымен жүзеге асады. 

ДБ  функционалдау  деректер  базаларының  администраторымен  немесе  топ 

мамандарымен жүзеге асады. ДБ нақты деректер базаларымен құралады. ДБ 

мыналар  бойынша  классификациялау  керек:  деректі  ұсыну  үлгісімен, 

деректер  модельінің  типімен,  сақталатын  дерек  типімен,  деректі 

ұйымдастыру  мінездемесімен  және  оларға  қарау  тәсілімен,  оқу  аймағымен, 

өзгеру жылдамдығымен және деректерді сақтау жылдамдығымен. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1  Т.  Конноли.  Базы  данных.  Проектирование,  реализация  и 

сопровождение.  Теория  и  практика.:  Пер.с  англ. – М.:  Изд.дом  «Вильямс», 

2003. – 1440 с. 

2  В.Н.Четвериков  и  др.  Базы  данных  и  знаний. – М.:  Высшая  школа, 

1987. -354с. 

3  Д.Ульман.  Введение  в  системы  баз  данных. – М.:  Издательство 

«Лори», 2000. – 853с. 

4  Б.М.Саданова,  Г.О.Кудышева,  О.А.Кан  Деректер  қоймасын 

ұйымдастыру . Учебное пособие. – Караганда, Изд-во КарГТУ, 2006. – 65с. 

5  А.Чеканов.  Базы  данных:  от  проектирования  до  разработки 

приложений. – СПб.: Питер, 2003. – 746с. 

 

  

С Ж-на ба ылау тапсырмалары  

1.  Файлдық  жүйелерде  деректерді  өңдеуде  қолданылатын  жолды 

сипатта. Осы жолдың негізгі кемшіліктері неде? 

2. Деректер базаларын қолдануға негізделген мінездемені сипатта, және 

оны қарапайым файлдық жүйелердің мінездемелерімен салыстырыңдар. 

3. Деректер базаларын қолданушылардың келесі топ рөлдерін түсіндір: 

-

  Деректер администраторы -

  Деректер базаларының администраторы 

-

  Деректер базаларының логикалық бөлімін жобалаушы -

  Деректер базаларының физикалық бөлімін жобалаушы 

-

  Қолданбалы бағдарламашы -

  Қарапайым қолданушылар. 

4.  Студент  дерегін  енгізетін  және  көрсететін  кішкентай  бағдарлама  құр 

(Номер зач.книжки, ФИО, группа, курс, адрес, номер телефона). Бұл барлық 

деректерді  файлда  сақтаңдар.  Бұл  деректерді  монитор  экранында 

көрсетіңдер. 

5. Дәріс тақырыптары бойынша әртүрлі формада 5 тестік тапсырма 

құрыңдар. Каталог: fulltext -> UMKDP -> VTiPO
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
VTiPO -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет