Қазақстан республикасыжүктеу 449.52 Kb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата20.03.2017
өлшемі449.52 Kb.
1   2   3   4   5

Эдвайзер-куратор: 

 барлық  пәндер  бойынша  ағымдағы,  аралық,  және  қорытынды  бақылау 

жүргізу ережелерінің сақталуын тексеруге; 

 

білім  алушылардың  академиялық  жағдайы  мен  үлгеріміне  қатысты мәселелерді  қарайтын  комиссиялардың  (кеңестердің)  жұмысына 

қатысуға; 

 

ӛзіне бекітілген білім алушылардың үлгерімін қадағалауға;  

университет әкімшілігінің немесе қоғамдық ұйымдардың  оқу тобындағы студенттің дербес ісі бойынша шешімін жасауға қатысуға

 университетте  тәрбие  жұмыстарының    инновациялық  түрлері  мен 

әдістерін қолдану жӛнінде ұсыныстар енгізуге құқылы. 4.3 Алматы технологиялық университетінің 2016-2017 оқу жылына арналған 

академиялық кҥнтізбесі 

 

 Алматы технологиялық университетінде оқу үдерісі бекітілген академиялық 

күнтізбе негізінде жүзеге асырылады.  

 

 

19 

 

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КҤНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫНЫҢ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕСІ

 

 

КҤЗГІ СЕМЕСТР 

22 – 28 тамыз 

Бағыттау аптасы 

22 – 28 тамыз 

Таңдау курстарына тіркеу 

30 тамыз  

Қазақстан Республикасының Конституция күні  

01 қыркүйек 

Білім күні 

01 қыркүйек – 11 желтоқсан 

Теориялық оқыту 

17 – 23 қазан 

Межелік бақылау 1 

01 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні 

05 – 11 желтоқсан 

Межелік бақылау 2 

16 – 17 желтоқсан 

Тәуелсіздік күні 

12 желтоқсан – 01 қаңтар 

Емтихан сессиясы 

01 – 02 қаңтар 

Жаңа жыл 

02 – 22 қаңтар 

Демалыс 


БАРЛЫҒЫ: теориялық оқыту – 15 апта 

 

КӚКТЕМГІ СЕМЕСТР 

23 қаңтар – 07 мамыр 

Теориялық оқыту 

08 наурыз 

Халықаралық әйелдер күні 

13 – 19 наурыз 

Межелік бақылау 1 

21 – 23 наурыз 

Наурыз мейрамы 

01 – 23 наурыз 

Таңдау курстарына тіркеу 

01 – 07 мамыр 

Межелік бақылау 2 

01 мамыр 

Қазақстан халқының бірлігі мерекесі 

07 мамыр  

Отан қорғаушылар күні 

09 мамыр 

Жеңіс күні 

08 – 28 мамыр 

Емтихан сессиясы 

29 мамыр –04 маусым 

1 жазғы семестрге жазылу 

 05 маусым – 16 шілде 

1 жазғы семестр  

10 –16 шілде  

2 жазғы семестрге жазылу 

06 шілде  

Астана күні 

17 шілде –27 тамыз 

2 жазғы семестр  

12 маусым – 31 тамыз 

Демалыс  

30 тамыз  

Қазақстан Республикасының Конституция күні 

БАРЛЫҒЫ: теориялық оқыту – 15 апта 

 

КҤНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫНЫҢ 1 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ (ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ КӘСІПТІК БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ) СТУДЕНТТЕРІНЕ 

АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҤНТІЗБЕСІ 

 

КҤЗГІ СЕМЕСТР 

22 – 28 тамыз 

Бағыттау аптасы 

22 – 28 тамыз 

Таңдау курстарына тіркеу 

30 тамыз  

Қазақстан Республикасының Конституция күні  

01 қыркүйек 

Білім күні 

01 қыркүйек – 11 желтоқсан 

Теориялық оқыту 

17 – 23 қазан 

Межелік бақылау 1 

01 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күні 

05 – 11 желтоқсан 

Межелік бақылау 2 

16 – 17 желтоқсан 

Тәуелсіздік күні 


20 

 

12 желтоқсан – 01 қаңтар Емтихан сессиясы 

01 – 02 қаңтар 

Жаңа жыл 

02 – 22 қаңтар 

Демалыс 

БАРЛЫҒЫ: теориялық оқыту – 15 апта  

КӚКТЕМГІ СЕМЕСТР 

23 қаңтар – 07 мамыр 

Теориялық оқыту 

08 наурыз 

Халықаралық әйелдер күні 

13 – 19 наурыз 

Межелік бақылау 1 

21 – 23 наурыз 

Наурыз мейрамы 

01 – 23 наурыз 

Таңдау курстарына тіркеу 

01 – 07 мамыр 

Межелік бақылау 2 

01 мамыр 

Қазақстан халқының бірлігі мерекесі 

07 мамыр  

Отан қорғаушылар күні 

09 мамыр 

Жеңіс күні 

08 – 28 мамыр 

Емтихан сессиясы 

29  мамыр – 04 маусым 

1 жазғы семестрге жазылу 

05 маусым – 16 шілде 

1 жазғы семестр  

10 –16 шілде  

2 жазғы семестрге жазылу 

06 шілде  

Астана күні 

17 шілде – 27 тамыз 

2 жазғы семестр  

12 маусым – 31 тамыз 

Демалыс  

30 тамыз  

Қазақстан Республикасының Конституция күні 

БАРЛЫҒЫ: теориялық оқыту – 15 апта  

4.4 Тіркеу Офисінің міндеттері 

Тіркеу офисі білім алушының барлық оқу жетістіктерінің тарихын тіркейтін 

университеттің  құрылымдық  бӛлімшесі  болып  табылады.  Бұл  академиялық 

қызметтің  мақсаттарының  бірі  –  оқу  үдерісі  мен  білімді  бағалау  үдерісін  бӛлу 

және білім алушыларды аралық және қорытынды аттестациялаудан ӛткізу болып 

табылады. 4.5 Тіркеу Офисінің негізгі міндеттері:  

 білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын тіркеу; 

 несиелік  оқыту  технологиясы  бойынша  білім  алушының  оқу  үдерісін 

ұйымдастыру; 

 

білімді  бақылау  түрлерін  ұйымдастыру  және  білім  алушылардың академиялық рейтингтерін есептеу, бүкіл оқу жылына білім алушыларды 

пәндерге тіркелуіне бақылау жүргізу; 

 

күндізгі  және  сырттай  (ҚБТ)  оқу  нысандары  бойынша  бітіруші студенттерінің ОЖСБ ұйымдастыру және ӛткізу; 

 күндізгі  және  сырттай  (ҚБТ)  оқу  нысандарының  рейтингтік  бақылау 

нәтижелері бойынша сессияға жіберілмеген, сессия нәтижелері бойынша 

академиялық  қарыздары  бар  және  жұмыс  оқу  жоспарындағы  пәндер 

бойынша академиялық айырмасы бар ауысқан, оқуға қайта қабылданған, 

академиялық демалыстан келген студенттер үшін ақылы негізінде жазғы 

семестрді ұйымдастыру және ӛткізу; 

 

мамандықтың  жұмыс  жоспары  мен  білім  алушылардың  жеке  оқу жоспарына бақылау жүргізу; 

21 

  

тьюторлар және эдвайзерлермен ӛзара байланыс; 

 

несиелік оқыту технологиясы бойынша іс-қағаздарын жүргізу;  

білім алушыларды тіркеу және есепке алу 

білім алушылардың  білімін бақылау нәтижелеріне талдау жасау;  

білім  беру  бағдарламаларын  игеру  деңгейін  бағалау  мақсатымен автоматтандырылған  жүйе  арқылы  білім  алушылардың  білімін  бақылау 

үшін электрондық тестілік технологияларды енгізуді ұйымдастыру; 

 

электрондық  компьютерлік  тестілеу  арқылы  жыл  сайын  білім алушылардың  білім  алу  сапасын  ішкі  кешендік  тексеруді  (ректорлық 

бақылау) ӛткізу және ұйымдастыру; 

 

кәсіптік тәжірибеден ӛту қорытындысы бойынша есептер жинау;  

білім  алушылардың  жеке  істерін  қабылдау,  тексеру,  сақтау  және мұрағатқа ӛткізу; 

 білім алушылардың жеке істерін топтар бойынша реттеп дайындау, қайта 

қабылданған  және  ауыстырылған  білім  алушылардың  жеке  істерін 

қабылдауды немесе жіберуді ұйымдастыру

 оқудан шығарылған білім алушылардың құжаттарын белгіленген тәртіпке 

сәйкес беруді ұйымдастыру; 

 

ӛткен  курсының  оқу  сағаттары  толығымен  жазылған    академиялық анықтама беруді ұйымдастыру. 

  

4.6 Оқу пәндеріне тіркеу 

     Білім  алушы    оқытудың  кредиттік  технологиясында  траекториясын  ӛз 

бетінше  анықтайды.  Оқу  пәндеріне  жазылу  кезінде  және  ӛзінің  білім  алу 

траекториясын қалыптастыруда білім алушы эдвайзер - куратор кеңесіне жүгінеді, 

оның  жетекшілігімен  элективті    пәндерді  (білім  алушы  таңдайтын  пәндері) 

таңдайды. 

Келесі  оқу  жылының  жеке  оқу  жоспары  эдвайзер  -  куратор  кеңесінің 

кӛмегімен  белгіленген  формада  келесі  академиялық  кезеңге  дейін  анықталады. 

Оқу  пәндеріне  жазылу  аяқталғаннан  кейін,    жеке  оқу  жоспары  факультет 

деканымен бекітіліп, білім алушыға беріледі. 

 

4.7 Білім алушылардың ӛзіндік жҧмыстарын ҧйымдастыру 

Білім  алушының  ӛзіндік  жұмысын  (БӚЖ)  ұйымдастыру  үдерісі  келесі 

кезеңдерді қамтиды: 

 

дайындық  (мақсатты  анықтау,  бағдарламалар  жасау,  әдістемелік қамтамасыз ету, құралдар дайындау); 

 негізгі (бағдарламаларды жүзеге асыру, ақпарат іздеу тәсілдерін пайдалану, 

білімді  меңгеру,  ӛңдеу,  қолдану,  беру,  нәтижелерді  бекіту,  жұмыс 

барысының ӛздігінен ұйымдасуы); 

 қорытынды  (бағалау  және  нәтижелерді  талдау,  оларды  жүйелеу, 

бағдарламалар  мен  жұмыс  тәсілдерінің  тиімділігін  бағалау,  жұмыстың 

ұтымды бағыттары туралы қорытындылар). 

 

БӚЖ  формаларын  оқытушы  әзірлейді  және  тиісті  пәндер  тіркелген кафедралар бекітеді.  

22 

 

 Нақты  пән  бойынша  ӛзіндік  жұмысты  ұйымдастыру  барысында  оқытушы 

білім 


алушыларды 

оның 


мақсаттарымен, 

тапсырмаларымен, 

еңбек 

сиымдылығымен,  орындалу  мерзімдерімен,  ӛзін-ӛзі  бақылау  және  бақылау формаларымен дер кезінде және толық таныстыруға міндетті. 

БӚЖ келесі талаптарға жауап беруге тиіс: 

 

білім алушының ӛз бетінше орындауы;  

нақты  тақырыптың  және  оның  жеке  аспекттерінің  немесе  тәжірибелік    тапсырмалар шешімдерінің аяқталған әзірлемесі болып табылу; 

 ашылатын  сұрақтардағы  автордың  құзыреттілігін  кӛрсету,  оқу  және 

ғылыми-тәжірибелік бағыттарын иелену. 

Деканат: 

 оқытушының басқаруымен білім  алушының ӛзіндік  жұмысының  (ОББӚЖ) 

кестесін құрастыруды; 

 

БӚЖ  графигінің  орындалуын  және  білім  алушының  үлгерімін  бақылауды қамтамасыз етеді. 

 

   Оқытушылар білім алушыларды таныстырады:  

оқытудың  әдістері  және  формаларымен,  ӛзіндік  жұмыстың  әдістемесімен, ӛзіндік жұмыстың орындалу сапасын бағалау ӛлшемімен; 

 БӚЖ  мақсаттарымен,  құралдарымен,  еңбек  сиымдылығымен,  орындалу 

мерзімдерімен, бақылау түрлерімен. 

  Қалыптастырады: 

 жауаптардың, есептердің, шешімдердің ұтымды варианттарын іздеп табуды; 

 ғылыми зерттеу дағдыларын; 

 оқулықтармен,  классикалық  түпдерек  кӛздерімен  және  қазіргі  ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын дамытады; 

 

ӛзіндік жұмыс әдістемесі бойынша топтық және жеке кеңес беру шараларын жүргізеді; 

 білім  алушылардың  ӛзіндік  жұмыс  графигін  орындауын  жүйелі  түрде 

бақылауды жүзеге асырады; 

 

талдау жүргізеді және жұмысқа баға береді.  Білім алушының міндеттері: 

 әрбір оқылатын пән бойынша ӛзіндік жұмысты ұйымдастыру мен  бақылау 

әдістемесімен,  ӛзіндік  жұмыстың  барлық  түрлері  бойынша  есеп  беру 

мерзімдері және формаларымен уақтылы және толық танысу; 

 әрбір  оқылатын  пәннің  ӛзіндік  жұмысының  барлық  түрлері  бойынша 

оқытушының ұйымдастыру және әдістемелік нұсқауларын адал, әрі ынталы 

орындау; 

 ӛзіндік  жұмысты  орындау  барысында  туындаған  мәселелер  жӛнінде  оқу 

сабағын жүргізетін оқытушыға уақтылы хабарлау; 

 

әрбір  оқылатын  пәннің  ӛзіндік  жұмысының  барлық  түрлері  бойынша уақтылы және толық есеп беру. 

 

 

 

23 

 

4.8 Оқытушының басқаруымен білім алушының ӛзіндік жҧмысын ҧйымдастыру 

 

Кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  білім  алушылардың  ӛзіндік жұмысы екі бӛлімге бӛлінеді: оқытушының басқаруымен білім алушының ӛзіндік 

жұмысы (ОББӚЖ) және екінші бӛлігі – білім алушының ӛзіндік жұмысын толық 

ӛзі орындауы (БӚЖ). 

 

ОББӚЖ  мақсаты  -  білім  алушыға  дәрісханалық  сабақтың  материалдары, БӚЖ мазмұны бойынша жеке білікті кеңес алу үшін мүмкіндіктер туғызу.  

 

  ОББӚЖ  сағатында  БӚЖ-дің  барлық  түрлерін  орындау  бойынша  кеңестер беру, үй тапсырмаларын, семестрлік және бақылау жұмыстарын, есеп беру және 

т.б. жүргізу ұсынылады. 

 

Білім  алушы  ОББӚЖ-ге  ыңғайлы  кесте  бойынша  қатыса  алады,  бірақ оқытушы белгілеген уақытта БӚЖ-дің барлық түрін тапсыруға міндетті. 

 

4.9 Білім алушының білімін бағалау және бақылау жҥйесі 

Оқу  талаптары  мен  тапсырмаларының  барлық  түрлері  бойынша  білім 

алушылардың  оқу  жетістіктері  білімді  бақылау  және  бағалау  мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты  бойынша  балды-  рейтингті  әріптік 

жүйемен бағаланады.  

Білім  алушының  үлгерімінің  ағымдық  бақылауы  оқу  пәндерінің  жеке 

тақырыптары  бойынша    жүргізіледі  және  аудитория  мен  аудиториядан  тыс 

жүргізілетін сабақтардағы білімді бақылауды қамтиды. 

Ағымдық  бақылау  бағасы  аудиториялық  сабақтардағы  ағымдық  бақылау 

бағасынан  және  рубеждік  бақылау  бағасынан  (аудиториядан  тыс  жүргізілетін 

сабақтар) құралады. 

Үлгерімнің  ағымдық  бақылауында  білім  алушының  оқу  жетістіктері    әр 

орындалған  тапсырма  үшін  100  балдық  шкала  бойынша  бағаланады,  үлгерімнің 

ағымдық  бақылауының  қорытынды  нәтижесі  академиялық  кезеңде  жинақталған 

барлық бағалардың орташа арифметикалық суммасының есебімен жүргізіледі. 

Пәндер бойынша оң  рейтингтік баға жинамаған білім алушылар қорытынды 

бақылауға (емтихан) жіберілмейді. 

Алматы  технологиялық  университетінде  білімді  бақылау  жүйесі  рейтингтік 

бақылаудан  (семестрде  екі  рет)  және  қорытынды  бақылаудан  тұрады  (емтихан 

тапсыру). 

Пәндер  бойынша  рейтингтік  бақылау  академиялық  кезеңнің  8  және  15 

апталарында жүргізіледі. 

Жеке  пәндер  бойынша  қорытынды  баға  рейтингтік  бақылау  мен  емтихан 

нәтижелерінен  тұрады,  ӛз  ретінде  рейтингтік  бақылау  60%  -ті,  ал  емтихан 

қорытындысы 40%  құрайды.  

Білім  алушылар  білімінің  қорытынды  бағасы  оқу  жетістіктерін  бағалаудың 

әріптік  жүйесімен  анықталып,  тӛрт  балдық  жүйе  бойынша  сандық  эквивалентке 

сәйкес келеді.  Білім алушыны курстан курсқа кӛшіруде университет GPA кӛшіру 

балын ӛз бетінше белгілейді. 

Кӛшіру балы (Grade Point Average)  – таңдалған бағдарлама  бойынша (GPA) 

бір  оқу  жылында  білім  алушы  студенттің  оқу  жетістіктері  деңгейінің  орташа 

балы, 1 курстан 2 курсқа кӛшірудің минималды балы 1,67. 24 

 

Орташа балл (GPA) әр семестрдің нәтижесі бойынша, сонымен бірге жалпы оқудың барлық кезеңі үшін есептеледі. 

Курс  үшін  барлық  пәндер  бойынша  GPA  тӛмендегідей  жолмен  есептеледі: 

пәндер  бойынша  қорытынды  баға  баллдарының  сандық  баламасына  кредиттерді 

кӛбейтуден  шыққан  нәтижелер  сомасының  оқытудың  ағымдағы  кезеңіндегі 

кредиттердің жалпы санына қатынасы. 

 

Тӛрт балдық жҥйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жҥйесі  

Әріптік жҥйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

 сандық 

эквиваленті 

%- тік мӛлшері 

Дәстҥрлі жҥйе  

бойынша бағалау 

4,0 95-100 

ӛте жақсы 

 

A-  


3,67 

90-94 


B+ 

3,33 


85-89 

жақсы  


3,00 


80-84 

B- 


2,67 

75-79 


C+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз 

 Сонымен, GPA оқылған барлық пәндер бойынша есептеледі, оның нәтижесі 

келесі курсқа кӛшірудің негізі болып табылады. 

Лайықты  бағаға  тапсырылған  емтиханды,  бағаны  барлық  кезең  үшін 

кӛтермелеу  мақсатында,  немесе  үздік  диплом  алу  мақсатында  қайта  тапсыруға 

рұқсат етілмейді.  

Пән  бойынша  қанағаттанарлықсыз  қорытынды  баға  алған  білім  алушының 

бұл  пән  бойынша  кредиттері  есептелмейді.  Қанағаттанарлықсыз  немесе  оң  баға 

алған білім алушыға емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Пән  бойынша  қанағаттанарлықсыз  қорытынды  баға  алған  білім  алушы 

аталмыш  пән  бойынша  оқу  курсын  қайта  ӛтіп,  етиханға  рұқсат  алып,  сонан  соң 

оны  ақылы  негізде  кейінгі  академиялық  кезең  ішінде  немесе  жазғы  семестрде 

тапсыру қажет. 

Егер білім алушы (жазғы семестрді қоса) GРА белгіленген деңгейден тӛмен 

алса, онда ол қайта оқу курсына қалдырылады.  

Келісім  –  шартқа  отырмаған  және  қайта  оқу  курсының  ақысын  тӛлемеген 

білім алушы оқу жылының басындағы бір ай ішінде оқудан шығарылады.  

Қайта  оқу  курсына  қалдырылған  мемлекеттік  білім  тапсырысы  бойынша 

білім алушылар кейінгі оқу кезеңінде мемлекеттік білім грантынан айырылады. 

 

4.10 Жазғы семестрді ҧйымдастыру 

Академиялық  қарыздары  (9  кредиттен  аспайтын)  бар  білім  алушылар  үшін 

жазғы  семестр  ұйымдастырылады.  Жазғы  семестр  кезеңінде  пәндерді  қайта  оқу 

үшін 4-5 адамнан кем болмайтын топтар жинақталады. Жазғы семестрге тіркелу 

жазғы семестр басталарға дейінгі бір апта бұрын аяқталады. 


25 

 

Жазғы  семестрге  қатысуға  жазылу  құқығына  тӛмендегі  студенттер  ие  бола алады: 

 рейтингтік бақылау нәтижелері бойынша сессияға жіберілмеген; 

 академиялық қарыздары бар; 

 қайта  қабылдау,  ауыстыру,  академиялық  демалыстан  оралу  кезінде 

академиялық айырмашылықтары бар. 

Жазғы  семестрде  жалпы  кредит  саны  9  –дан  аспаған  жағдайда  қайта  оқуға 

болады.  

Жазғы семестр нәтижесі бойынша кӛшіру балын (GРА) жинай алмаған білім 

алушылар қайта оқыту курсына қалдырылады. 

  Тіркеу  Офисі  жазғы  семестрді  ұйымдастыру  және  жазғы  семестрге  білім 

алушыларды тіркеу жұмыстарын жүргізеді. 

Жазғы семестрді ұйымдастыру тәртібі:  

 жазғы  семестрге  қатысатын  білім  алушы  ӛтініште  курс  пен  курс  бойынша 

жүргізілген тӛлем ақыны кӛрсете отырып тіркеледі; 

 

жазғы семестрдің сабақ кестесі құрастырылады. Жазғы семестрде игерілген мамандықтың оқу жоспарының пәндері бойынша 

емтихан нәтижелері кӛшіру балында (GРА) ескеріледі. 

Оқылған  пәндер  бойынша  білім  алушының  жинаған  барлық  балдары 

транскрипте кӛрсетіледі. 

 

5 Білімді басқарудың автоматтандырылған «PLATONUS» жҥйесінде жҧмыс 

жасауға арналған нҧсқаулық 

Университетте  білімді  басқарудың  автоматтандырылған  «Platonus»  жүйесі 

енгізілген. 

Білімді  басқарудың  автоматтандырылған  «Platonus»  жүйесі  -  қашықтықтан 

оқытуды  қолдайтын  жүйе  (әрі  қарай  жүйе),  тӛмендегі  мүмкіндіктерді  біріктіріп, 

Интернет/Интранетте оқу орталығын жасауға мүмкіндік беретін қазіргі заманауи 

бағдарламалық қамсыздандыру болып келетін - бағдарламалық тұғырнама, ол: 

 оқу курстарын тіркеуді; 

 білім алушыцлар мен оқытушыларды тіркеуді; 

 оқу материалдарын, тесттер мен жаттығуларды жасау және жариялауды; 

 үлгерімді есептеуді; 

 оқу кестені құру және басқаруды

 басқа да қажетті сервистер мен қасиеттерді қамтамасыз етеді. 

 

Жҥйеге кіру 

1.  Жұмысты  бастамас  бұрын  колданушы  алдымен  браузерді  қосу  керек 

(Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer);  

2. 


atu.kz

 университет сайтына кіру керек, ары қарай Platonus

 пернесін басу 

қажет; 


3.  Жүйеге  кіру  үшін  авторландыру  пішінінде  жүйедегі  рӛлін  таңдап 

(студенттер үшін: Білім алушы) лақап атын (әрі қарай – логин ӛрісіне) және құпия 

сӛзін («Құпия сӛзі» ӛрісіне) енгізіп, содан соң «Кіру» пернесін басу қажет. Логин 

мен құпия сӛзді тіркеу Офисінде алуға болады, әр студент үшін логин мен құпия 26 

 

сӛз  жеке  беріледі.  Осы  деректерді  жоғалтқан  жағдайда  немесе  жүйеге  кіру мүмкіндігі  жоқ  кезде  ақпараттық  технологияларды  басқару  (АТБ) 

бӛлімшесіне хабарласуыңыз қажет.  

 

1 сурет - Жүйеге кіру (тілді таңдау)  

 2 сурет - Жүйеде авторландыру  

Жҥйенің интерфейсі 

Авторланған соң келесі бет жүктеледі, ол жүйенің Интерфейсі                    (3-

сурет).  Сервердің  барлық  беттеріндегі  жиынтық  элементтер  үлгісін  жүйенің 

Интерфейсі  пайдаланады.  Бұл  қолданушыға  бағдарламада  жеңіл  қалыптасуға 

және жүйенің барлық мүмкіншіліктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.  

3-суретте  негізгі  элементтердің  нұсқауы  бар  бағдарламаның  үлгісі 

кӛрсетілген. 

Қолданушының атқаратын қызметтер топтамасы  

Қолданушының  блогында  (жоғарғы  оң  жақтағы  бұрышта)  қолданушы 

блогінің келесі мүмкіндіктеріне ие бола аласыз:  

 Кітапхана; 

 Чат;  

 Форум; 

 Басқа бетке; 

 Шығу.  жүктеу 449.52 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет