Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «ЖАҢА Қазақстанды қалыптастырудағЫ Қр тұҢҒыш президенті н.Ә. Назарбаевтың тағдыркешті шешімдері»жүктеу 4.82 Mb.
Pdf просмотр
бет3/47
Дата08.09.2017
өлшемі4.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Айтимова Б.С.,  

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и  

науке Сената Парламента Республики Казахстан 

 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИДЕЯ НОВОГО КАЗАХСТАНСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА КАК ОСНОВА УСПЕХА 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Уважаемые коллеги, участники конференции! 

Сегодняшняя  конференция  проходит  в  преддверии  празднования  25-

летия  Независимости  Казахстана  и  дня  Первого  Президента  Республики 

Казахстан  –  государственного  праздника,  закон,  об  учреждении  которого 

был принят Парламентом страны пять лет назад.  

Необходимо  подчеркнуть,  что  обретение  Независимости  стало 

воплощением многовековой мечты казахского народа.  

За  прошедшую  четверть  века  Казахстану  удалось  сформировать 

современное  государство  с  развитой  рыночной  экономикой,  устойчивой 

политической системой,  сильной  организацией  социальной  защиты  своих 

граждан.  

Огромная  историческая  заслуга  в  этом  процессе  принадлежит 

Основателю  современной  казахстанской  государственности,  Первому 

Президенту Республики Казахстан, Лидеру Нации Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву.  Под  руководством  Елбасы  Казахстан  превратился  в  яркий 

пример экономического успеха и международной активности.  

Қазақстан  үшін  Тәуелсіздіктің  25  жылы  –  бұл  ілгерілеу  мен  тұрақты 

дамудың кезеңі. Ағымдағы жылғы 23 қарашада Парламент Палаталарының 

бірлескен  отырысында  Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігі  25 

жылдығының декларациясы қабылданды. Бұл ерекше маңызы бар құжатта 

«Мәңгілік  Ел»  құндылықтары,  әлеуметтік  тұрақтылық  қоғамының 

құрылуы,  ұлт  денсаулығы,  денсаулық  сақтау  саласын  дамыту  және 

саламатты  өмір  салтын  қалыптастыру,  мәдениет  саласының  қуатты  даму 

серпіні, спорт пен саламатты өмір салты саласындағы нәтижелер еліміздің 

тәуелсіздік жылдары ішінде қол жеткізген елеулі жетістіктері ретінде атап 

өтілген. Өз кезегінде білім беру саласының дамуы жөнінде Декларацияда 

(тырнақшаға  алып  отырмын):  «Білім  беру  саласын  кешенді  реформалау 

Қазақстанның  әлемдік  білім  беру  кеңістігінде  лайықты  орын  алуына 

жағдай жасады.  

Отандық  білім  беру  жүйесі  мен  ғылымды  жетілдіру  мемлекеттік 

саясаттың  стратегиялық  басымдықтарының  бірі  және  елді  әлеуметтік-

экономикалық жаңғыртудың шешуші тетігі болып табылады. 

Қазақстан  ересек  адамдардың  сауаттылығы  деңгейі  бойынша  Адам 

дамуы индексі әлемдік тізімінің алғашқы үштен біріне кіреді. 


28 

 

Қазақстан  зияткер  ұлтты  қалыптастыру  үшін  дәйекті  түрде  жағдай жасай  отырып,  адам  дамуының  деңгейі  жоғары  елдер  тобынан  нық  орын 

алды. 


Президент  бастамасының  арқасында  елде  ерекше  сипатты  «Болашақ» 

бағдарламасы  ұдайы  жүзеге  асырылуда,  «Назарбаев  Университеті», 

зияткерлік мектептердің кең тараған желісі құрылды. 

Еліміздің көптеген жоғары оқу орындарында университеттік білім беру 

деңгейі  көтеріліп  келеді.  Барлық  өңірлерде  мыңнан  астам  заманауи 

мектептер салынды» делінген.  

 

Құрметті қатысушылар! Әлемде  танылған  «қазақстандық  жолдың»  тікелей  нәтижесі 

Қазақстанның  жоғары  халықаралық  беделі  болды.  Жаһандық  ядролық 

қаруға  қарсы  бастамалар,  халықаралық  ұйымдарда  төрағалық  етуі, 

ағымдағы жылғы жазда біздің еліміздің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мүшесі 

болып сайлануы, 2017 жылы ЕХРО өткізу әлемдік қауымдастық тарапынан 

кең  қолдауға  ие  болды,  қазақстандық  сыртқы  саясат  жетістіктерінің 

айғағына айналды.  

Осы  қатарда  жарқын  мысал  ретінде  Қазақстан  халқының  көп 

этникалық  құрамы  жағдайында  тұрақтылық  негіздерінің  негізі  – 

этникааралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісі болуы 

мүмкін. Елбасы Тәуелсіздіктің ең басты жетістігі – бұл бірлік, бейбітшілік 

және қоғамдағы келісім екені туралы үнемі атап өтеді.  

Казахстан  как  государство  состоялся  благодаря  тому,  что  мы 

сохранили мир и согласие, дружбу и политическую стабильность.  

Казахстан уникален соседством и взаимодействием культур Востока и 

Запада, ислама и православия.  

Ещё  одной  важнейшей  задачей  Президент  определил  формирование 

подлинной  казахстанской  идентичности,  воспитания  казахстанского 

патриотизма,  основанного  на  любви  к  своей  Родине,  уважения  к  её 

богатейшей  истории,  культуре,  обычаям,  языку  со  стороны  всех 

казахстанцев.  

Именно  эти  основы  легли  в  основу  принятого  в  этом  году 

Патриотического  акта  –  Мәңгілік  Ел.  Патриотический  акт  определил 

простые,  понятные  и  самые  ценные  для  каждого  из  нас  истины: 

благополучие  наших  семей,  гостеприимство  и  трудолюбие,  стабильность, 

безопасность и единство, уверенность в завтрашнем дне. 

Әрине,  патриотизм  ұғымының  мәні  туралы  әрқайсымыз  хабардармыз, 

дегенмен тағы бір мәрте оны қайталап өтсем артық болмас. Патриотизм – 

егеменді Қазақстан дамуының және нығаюының маңызды факторы. Себебі 

патриотизм  –  бұл  өзінің  жеке  мүдделерін  өз  Отанының  мүдделері  үшін 

құрбан етуге әзір болу, адал қызмет етіп, өз елін қорғауды мақсат тұтатын, 

атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі. 29 

 

Өз  елін  мақтан  тұту  қазақстандық  патриотизмнің  берік  іргетасын қалап,  біздің  Отанымыздың  шынайы  жетістіктерге  негізделген  келешегі 

зор екендігіне сенімділікті қалыптастыратыны анық. Патриоттары бар ел – 

өркендеуші  ел.  Қазақстандықтардың  Тәуелсіздікті  нығайтуға  деген 

ұмтылысын,  ортақ  мақсаттарын  біріктірген  «Мәңгілік  Ел»  Патриоттық 

актісінде  дамудың  негізгі  құндылықтары  айқындалған.  Бұл  құндылықтар 

барлық қазақстандықтарды біріктіріп, ел болашағының негізін қалаған еді. 

Уверена,  что  наша  конференция  внесет  практический  вклад  в  деле 

формирования 

казахстанского 

патриотизма. 

Священное 

понятие 


Независимости  выступит  основой  единства  и  общенациональной  идеи 

Казахстана,  призванной  объединить  наш  народ.  Это  станет  бесценным 

достоянием  потомков,  которым  предстоит  дальнейшее  созидание 

устремленной в будущее нашей страны.  

Сөзімді  аяқтай  отырып,  Тәуелсіздіктің  25  жылдығы  Декларациясына 

тағы да оралсам деймін (тырнақшаға алып отырмын): 

«Тәуелсіздіктің Ұлы Жолы мәңгі болуы тиіс. 

Елордада «Тәуелсіз Қазақстан» монументін тұрғызу қажет. 

Ел  Конституциясында  Тұңғыш  Президент  –  Елбасы  Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың біздің мемлекетімізді құрудағы бірегей үлесін атап 

өтуді,  Елбасының  есімін  елорданың  атауында  және  еліміздің  басқа  да 

маңызды  нысандарында  көрсетуді  ұсынамыз.  Біздің  тұтас  мақсатымыз  – 

Елбасы төңірегіне топтасып ең қымбат қазынамыз – тәуелсіз Қазақстанды 

көзіміздің  қарашығындай  сақтап  және  ұрпақтарымызға  аманаттап, 

«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қастерлеу. 

Тәуелсіздік біздің ең басты ұйыстырушы құндылығымыз болған, қазір 

де солай және бола да бермек». 

Рақмет! 


 

 

30 

 

Ершов С.М.,  

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЯТИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

Н.А. НАЗАРБАЕВА (План нации - 100 конкретных шагов) 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

В истории нашего государства немало примеров, когда решения Главы 

государства  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева  имели  огромное  влияние 

на  дальнейшее  развитие  страны  и  носили  поистине  судьбоносный 

характер. 

За  каждым  таким  решением  нашего  Президента  стоит  огромный 

управленческий опыт, мудрость и любовь к своей Отчизне. 

Любое  государство,  как  и  всякая  система,  в  процессе  своего 

исторического  развития,  в  определенные  моменты,  упирается  в    точку 

бифуркации,  когда  возникает  неопределённость.  В  этой  ситуации 

возникает классический Шекспировский вопрос: быть или не быть? Стоять 

на месте или развиваться? 

В  такие  моменты,  благодаря  нашему    Лидеру  Нации  у  страны  всегда 

был ясный и четкий план дальнейших действий. Сегодня, это реализуемые 

Стратегия-2050  и  План  нации  «100  конкретных  шагов  по  реализации 

5 институциональных реформ». 

Осталось  меньше  месяца,  как  мы  с  вами  будем  праздновать  25-летие 

нашей независимости. В этот юбилейный год Казахстан вступил со своей 

мечтой - войти в число 30 самых развитых стран мира. План  нации стал 

главным магистральным путем к достижению указанной мечты. 

Сегодня  реализация  пяти  институциональных  реформ  позволит 

сформировать  лучшие  условия  для  развития  страны,  экономического  и 

социального  роста,  что  позволит  Казахстану  занять  достойное  место  в 

системе развитых стран. 

План нации - это продукт международных встреч Главы государства со 

своими  коллегами,  различных  совещаний,  общений  с  экспертами, 

политиками, руководителями бизнес-структур. 

Как мы знаем, реализация многих государственных задач начинается с 

разработки  и  принятия  законодательного  акта.  В  конце  прошлого  года 

Парламентом страны была проведена колоссальная работа по претворению 

в  жизнь  вышеуказанного  документа.  Законодательным  органом  страны 

были  приняты  59  законов  во  исполнении  тех  задач,  которые  были 

заложены  в  Плане  нации.  Данные  законодательные  акты  заложили 


31 

 

огромную  правовую  базу  для  будущего  развития  страны,  ее  экономики и общества.  

Пять президентских реформ включают в себя: 

1)

 

формирование современного государственного аппарата; 2)

 

обеспечение верховенства закона; 3)

 

индустриализацию и экономический рост4)

 

нация единого будущего; 5)

 

транспарентное подотчетное государство. План нации предусматривает ряд мер по продолжению инновационной 

индустриализации  страны.  Так,  предусматривается  развитие  сектора 

электроэнергетики  и  роста  энергоэффективности.  Поставлена  задача  по 

снижению энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году и на 50% к 2050 году. 

Решение  этой  задачи  лежит  в  сфере  развития  различных  механизмов 

энергосбережения.  

Предусматривается 

дальнейшее 

продолжение 

формирования 

наукоемкой экономики, для чего требуется достижение роста критической 

массы конкурентноспособных, высоко технологических производств. 

В  рамках  реализации  третьей  президентской  реформы  Парламентом 

страны  был  принят  Закон  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в 

некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам 

индустриально-инновационной  политики».  Закон  направлен  на  создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, 

привлечения 

высокотехнических 

компаний 

для 

реализации конкретных 

производственных  проектов  и  развития  инновационных  кластеров. 

Указанный  Закон,  кроме  того,  закрепляет  нормы,  направленные  на 

дальнейшее  развитие  индустрии  туризма  в  стране  и  развития 

энергосервисных услуг. 

Как  вы  все  знаете,  в  третьей  реформе  предусмотрены  шаги  по 

повышению 

качества 

человеческого 

капитала, 

подготовки 

квалифицированных  кадров,  а  также  по  поэтапному  расширению 

академической  и  управленческой  самостоятельности  вузов.  В  целях 

реализации  указанных  шагов  Плана  Нации  Парламентом  страны  был 

принят  Закон  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые 

законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  образования», 

который в целом направлен на совершенствование системы образования. 

Законом  вводится система дуального обучения,  сочетающая  обучение 

в  организациях  образования  с  обязательными  периодами  практики  и 

обучения  на  предприятиях  с  предоставлением  рабочих  мест  и 

компенсационной выплатой студенту. 

Позавчера  Парламентом  страны  на  совместном  заседании  была 

принята  Декларация  25-летия  Независимости  Республики  Казахстан,  где 

было указано, что совершенствование отечественной системы образования 

и  науки  является  одним  из  стратегических  приоритетов  государственной 


32 

 

политики и ключевым элементом социально-экономической модернизации страны. 

Благодаря  различным  инициативам    Президента  сегодня  Казахстан 

уверенно  вошел  в  группу  стран  с  высоким  уровнем  человеческого 

развития,  последовательно  создавая  условия  для  формирования 

интеллектуальной нации.  

Современный этап развития мировой экономики наглядно показывает, 

что инновационный путь является гарантией устойчивого экономического 

роста  любого  государства.  Сегодняшними  приоритетами  Республики 

Казахстан являются повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности.  В  связи  с  этим  необходимо  отметить,  что 

Карагандинский  государственный  технический  университет,  по  праву 

называемый  вузом  первого  Президента  Казахстана,  достойно  готовит 

высококвалифицированных  конкурентоспособных  специалистов,  которые 

ориентированы на решение научных и практических задач, в том числе по 

инновационно-индустриальному развитию страны. 

Полагаю,  что  проведение  научно-практической  онлайн  конференции 

позволит  глубоко  взглянуть  на  судьбоносные  решения  Первого 

Президента Казахстана и позволит сформировать различные предложения 

в научно-технической и инновационной сферах. 

Позвольте  пожелать  всем  участникам  конференции  успешной  и 

плодотворной работы! 

 

 33 

 

Есім Ғарифолла, академик НАН РК  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРА 

 

Так  случилось,  что  Первый  Президент  нашего  государства  стал основателем  новой  политической  школы.  Политика  –  многомерный, 

многослойный  феномен,  состоящий  из  сознания,  теории  и  опыта. 

Подчеркну: политику делают личности, сущность которых определяют не 

только мысли, но и деяния. Если у политика слова не расходятся с делами, 

тогда  он  получает  признание  и  уважение  людей.  С  каждым  днем  число 

единомышленников  будет  возрастать,  и  он  становится  признанным 

лидером,  открывающим  пространство  и  себе,  и  людям.  Именно  это 

пространство мы называем политической школой. 

Определяя  политику  как  сознание  общества,  скажем,  что 

проявляющаяся  во  мнениях  теория  требует  систематизации  специальных 

наук. Опыт и практика определяют соответствие или несоответствие слова 

и  дела.  Прежде  мы  говорили,  что  теория  подтверждается  практикой.  Но 

утверждения  эти  оказались  несостоятельными,  поскольку  теория 

обратилась  в  политическое  учение  (или  доктрину),  которое  требует 

особого  анализа.  К  сожалению,  в  начале  XXI  века  мы  не  могли  найти 

примеры для подражания. 

И  здесь  настоящим  маяком  для  современных  политиков  стали  новые, 

масштабные  труды  Нурсултана  Назарбаева.  Читая  и  перечитывая  его 

книги,  понимаешь,  что  за  способностью  находить  выход  из  самых 

сложных ситуаций лежит изученный им опыт героической борьбы народа 

за свободу и независимость, знание мыслей и идей предков,  уважение их 

заветов и назиданий. 

…Пройдет  время,  и  грядущие  поколения,  анализируя  прошлое  и 

размышляя о личности Президента, о тех, кто стоял рядом с ним, кто жил в 

нашу эпоху, возможно, прочтут и эти строки и будут удивляться тому, как 

за короткий срок из недр коммунистического общества, загнанного в тиски 

тоталитарного  режима,  было  создано  новое  суверенное  государство. 

Трудно сказать однозначно, какую оценку они дадут нашему времени, но 

то, что мы жили на стыке времен, в переломную эпоху, когда происходило 

переосмысление ценностей, их, конечно же, заставит задуматься. И в этом 

смысле программа Президента «Казахстан-2030» для истории, для народа 

–  особо  ценный  документ.  Поколению,  выросшему  при  независимости, 

уже 20 лет. Именно ему предстоит решать задачи, указанные в Послании 

Президента.  Дети  независимости  достигнут  зрелого  возраста  и  будут 

готовы взять управление государством в свои руки. В 2020 году им будет 

30,  а  в  2030-м  –  40  лет.  Именно  им,  не  знавшим  тоталитарного 

социалистического  порядка,  выросшим  в  годы  независимости,  предстоит 

решать  в  будущем  судьбу  государства,  определять  путь,  по  которому 34 

 

пойдет  страна.  Это  вселяет  в  нас  надежду  и  радость.  Понятно,  что  и методы, и технологии будут иными. То, что делается сейчас, в наши дни, – 

подготовительный этап, строительная площадка, закладка фундамента для 

грядущего  поколения,  забота  о  нем.  Это  не  абстрактное  понятие, 

поскольку  представители поколения  независимости  живут  среди нас.  Что 

могут  они  взять  от  своих  предков,  от  нас,  их  родителей,  что  им 

понадобится  в  грядущей  жизни  –  сразу  не  скажешь.  Как  говорится,  что 

посеешь,  то  и  пожнешь.  И  отвечая  на  вопрос,  какой  будет  наша  молодая 

поросль через десяток лет, необходимо обратить взоры на детей, которые 

воспитываются  в  детских  садах,  подрастают  в  семьях.  Вот  почему 

Президентом  утверждена  программа  «Балапан»,  являющаяся  основой  для 

формирования 

преемственности 

поколений. 

Носители 

этой 

преемственности – третье поколение – поколение внуков.  

У каждой вершины своя высота 

 

Чем  дальше  уходят  от  нас  первые  годы  суверенитета,  тем  явственнее предстает перед нами значимость прошедших событий, которые с полным 

правом можем назвать историческими. Мы искали свой курс, свою новую 

дорогу  в  будущее.  Мы  сохранили  Надежду  и  обрели  Веру.  Дали  силу  и 

импульс мечтам и стремлениям людей. Мы сделали твердый и уверенный 

шаг в направлении, которое сегодня весь мир признает как «казахстанский 

путь».  И  этот  шаг  был  сделан  Нурсултаном  Назарбаевым  вместе  с 

народом. 

 

Время созидания  

Для создания нового государства, нового современного общества мало 

одного  суверенитета.  Нужна  целая  волна  созидательных  идей,  которые 

рождаются  чистыми  устремлениями  и  благородными  порывами.  Автором 

и  инициатором  этой  волны  и  стал  Нурсултан  Абишевич.  Он  воплотил  в 

жизнь  множество  грандиозных  замыслов,  что  выразилось в  стабильном и 

процветающем настоящем и твердой вере в лучшее завтра. 

...После  провозглашения  независимости  Президенту  предстояло 

решить две задачи, по сложности не имевшие аналогов. Первая состояла в 

необходимости 

перехода 

от 


социалистического 

хозяйствования, 

основанного на государственной собственности, к рыночным отношениям 

с  преобладанием  частной  собственности.  Не  было  ни  соответствующей 

профессиональной,  ни  психологической  готовности.  В  свое  время 

большевики  после  Октябрьской  революции,  чтобы  восстановить 

разрушенное хозяйство, ввели новую экономическую политику (НЭП). Как 

грибы  после  дождя,  появились  мелкие  и  средние  хозяйства,  крестьяне 

стали  жить  лучше.  В  Казахстане  же  создание  частных  мелких  и  средних 


35 

 

хозяйств,  несмотря  на  схожую  политику,  не  дало  положительных результатов. Почему? 

Люди,  более  70  лет  работавшие  по  социалистическим  принципам,  не 

могли  быстро  переключиться  на  новые  отношения.  Выжидали, 

осматривались,  да  и  к  тому  же  не  хватало  профессиональных  знаний, 

гибкости,  предприимчивости.  И  хотя  социализм  в  политическом  смысле 

исчез  с  повестки  дня,  фантом  его  сохранился.  К  тому  же  многие  еще 

горевали  по  прежней  жизни,  психологически  не  могли  отрешиться  от 

устоявшегося быта. Именно в этот период Президенту предстояло выбрать 

экономический,  культурный  и  политический  пути  независимого 

Казахстана. 

Второй,  не  менее  важный  вопрос  –  неготовность  большинства  людей 

жить в условиях суверенного государства. К тому же именно в это время 

появились ретивые сторонники тоталитарного режима, лелеявшие надежду 

на возвращение старого.  

Нурсултан Назарбаев сразу взял верный курс, направив народные силы 

на  укрепление  экономики,  на  улучшение  условий  жизни.  В  истории 

независимого  Казахстана  это  была  новая  экономическая  политика, 

предложенная  Лидером.  Народ  ее  поддержал.  Люди  поняли,  что  их 

материальное 

благополучие 

зависит 

от 


них 

самих, 


от 

их 


профессионального мастерства, от их воли и решимости, компетентности, 

предприимчивости. Стали вызревать психологические установки, правила 

и  традиции.  В социалистическом обществе  государство превратилось для 

народа  в  кормушку,  в  рыночный  же  период  функция  его  кардинально 

изменилась.  Государство  стало  институтом,  способствующим  созданию 

условий  и  возможностей  для  развития  рыночных  отношений,  обмена 

опытом,  инициатив.  Была  необходима  вместе  с  тем  и  поддержка 

государства  народом.  Именно  это  и  стало  сущностью  идеи  Президента  о 

том,  что  «сначала  –  экономика,  потом  –  политика».  Конечно,  на  все 

требуется  время.  Изменить  привычки,  взгляды,  вкусы  в  соответствии  с 

рыночными  отношениями  –  нелегкое,  да  и  непростое  дело.  И  здесь 

большое  значение  возымели  правовые  реформы,  которые  проводил 

Президент. Институт президентства был самой правильной моделью на тот 

период.  Некоторые  политики  выступали  за  парламентскую  форму 

правления. Сегодня очевидно, что их выбор оказался ошибочным. 

Взяв законодательную функцию на себя, Президент подвергся критике 

со  стороны  оппозиции  и  различных  представителей  демократического 

толка, упрекавших его в авторитаризме. Но время расставило все по своим 

местам.  Практика  подтвердила  правильность  избранного  пути,  и  сегодня 

все убедились в этом. 

После  того  как  экономика  страны  стала  уверенно  набирать  темпы,  в 

Конституцию  были  введены  поправки.  Это  произошло  в  2007  году.  В 

условиях,  когда  появилась  возможность  перехода  от  экономики  к 


36 

 

политической  модернизации,  Нурсултан  Назарбаев  представил  на рассмотрение  Парламента  проект  Закона  «О  внесении  изменений  и 

дополнений в Конституцию РК». После обсуждения депутатами закон был 

одобрен, и Президент утвердил это решение своим указом. В закон были 

внесены  новые  дополнения  о  Президенте,  Парламенте,  Правительстве, 

местных органах управления, маслихате. Эти проблемы обсуждались ранее 

в  обществе,  были  предметом  споров  и  дискуссий  и  наконец  обрели  силу 

закона. 

С  этого  момента  началась  новая  веха  –  период  политической 

модернизации. 


Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> Қ 25 Еуразияшылдық: теория және практика. Оқу қҧралы
publications -> Макашева К. Н., Идрышева Ж.Қ
publications -> История развития теоретической метеорологии в ХХ веке
publications -> И. Р. Гальперин: Мәтін әр түрлі лексикалық
publications -> С. Б. Бөрібаева Борибаева Сафура Болатовна Boribaeva Safura Bolatovna
publications -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰу жоо-ға дейінгі дайындық факультеті
publications -> Л. Толстойдың «Той тарқар» шығармасының қазақ тіліне аударылу тарихы
publications -> Айтбаев Н. Б. (Қарағанды, Қармту) Айтбаев Б
publications -> Жоо-ға дейінгі білім беру факультеті Танымдық, ұлттық ойын элементтерін тарих пәні сабағында пайдаланудың маңызы
publications -> Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері

жүктеу 4.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет